Archives for: "October 2010"

Kevät 2011 on "Kielojen vallankumouksen kevät", silloin luodaan uutta Perussuomalaista politiikkaa ja tehdään Suomesta hyvinvointi ja oikeusvaltio.

October 27th, 2010

Jarmo Juntunen: Perusoikeudet on toteutettava ihmisten elämässä. Oikeustieteelliseltä kannalta teesejä oli kutsuttu kommentoimaan oikeustieteen tohtori ja yleisen oikeustieteen dosentti Petter Kavonius.

October 27th, 2010

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6.2. artikla. Syyttömyysoletus. ”Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty toteen”. Syyllisyyttä ei ole näytetty toteen, akkukeksijä Rainer Partasen kohdalla.

October 26th, 2010

Suomi on oikeuslaitoksen vääryyden valtakunta, joka tulee tuhoutumaan aivan lähivuosina, dramaattisella tavalla. Sitä mitä kylvät sitä myös niität. Oikeuslaitos on kylvänyt vihaa törkeän väärillä tuomioilla, viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

October 24th, 2010

Suomen Valtio, osti, syyllisti, varasti ja tuhosi: Optiosopimus 1997. Herjaava tieto vuoto Kauppalehdelle 2001. Ratan sakko 20 000 euroa ja kirjallinen vainoaminen 2002-2006. Tieto vuoto Hs-lehdelle 2007, Rikostutkinta, kanne ja tuomio 2007-2010.

October 24th, 2010

Se ett 2 1/2 vuotta optiosopimuksen jälkeen lähdetään antamaan aineksia herjaavaan kirjoitukseen Kauppalehdelle ja sitten 9 vuoden aikana annetaan muille viranomaisille vääriä tietoja taustalla. Oikeusministeri Tuija Brax:in tulisi puuttua asiaan.

October 23rd, 2010

Perussuomalaiset tulevat nousemaan maan suurimmaksi puolueeksi Jarmo Juntusen teesien myötä, puheenjohtaja Timo Soini voi olla tyytyväinen tekemäänsä politiikkaan, hän on ansainnut kunnioituksen Suomalaisen yhteiskunnan herättäjänä.

October 23rd, 2010

Lakien mukaan akkukeksijää ei voi tuomita yrityksestä pitää keksintönsä salaisina, mutta kun oikeuslaitoksen oikeusneuvokset eivät välitä siitä mitä laki sanoo. Nämä viestit on suunnattava myös muualle Eurooppaan, jotta ihmisoikeudet toteutuisi.

October 22nd, 2010

Panettelu ja häväistys tiedon vuotaja on löytynyt. Tampereen puolustusvoimien tekniikantutkimuslaitos kemianosasto ja sen kemisti. He ovat Rainer Partasen tuomion takana ja syyllisiä koko oikeuden käyntiin, heidät laitetaan vastuuseen asiasta.

October 21st, 2010

Tuli kutsu sopimaan vankilaan lähtöä varten 29.10.2010, tiedätte mitä kuolemanpaasto merkitsee olen kyllästynyt puhumaan asioista kun kukaan ei kuuntele. Kun toteutan asiat niin ei enään ole epäilystä etteikö keksijä taistelisi oikeutensa ja

October 20th, 2010

Ko ja Ho sivuutti tärkeimmän asiakirjan, joka todisti akkukeksijän syyttömyyden. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto salassapidosta ja menettelytavoista sillensä jätettyjen patenttihakemusten jatkamisesta kun keksintö on ”valmis” julkaistavaksi.

October 20th, 2010

Lukiessani kirjaa,” Kylmä tasavalta” voin allekirjoittaa kaiken minkä Alpo Rusi ja Olli Rehn kertoo. Kukaan muu kuin lähimmät ystävät ja viisaat ihmiset, eivät uskalla puolustaa syytöntä joka joutuu valtiojyrän ja sen oikeuslaitoksen alle.

October 19th, 2010

Tuija Brax puhuu tuomareiden asenne muutoksesta, se ei riitä kun tuomarit on sairastunut henkisesti maan tavan mukaan. On säädettävä laki että mielikuvituksella ei saa tuomita ketään. Tulee olla selvä näyttö rikoksesta.

October 17th, 2010

Ab Europositron Oy, keksijä Rainer Partanen ja yhtiön 279 osakasta. Kaikkien osalta ei ole mitään rikosta, yritys voi hyvin kukaan ei ole menettänyt mitään lopullisesti. Kaiken takana on valtion virkamiehet, ensimmäisenä syyttäjä Antti Vuorenmaa ja muut.

October 17th, 2010

Vuoden 2011. Eduskuntavaaleissa on tärkeää äänestää perussuomalaisten EOK- oikeusmies ehdokkaita kautta maan, poliittisen vallan kautta oikeutta Suomeen. Jo riittää ihmisoikeus sopimusten pilkkaaminen, oikeuslaitoksen tuomarien taholta.

October 17th, 2010

Keksijöiden asiat kuten akkukeksijä Rainer Partasen ovat negatiivisen politiikan uhreja, heitä jopa vainotaan viemällä asioita oikeuteen. On käynyt selville että valtion keksijöitä vastaan nostetut oikeudenkäynnit ovat perusteettomia ja

October 17th, 2010

Valtion hyökkäys: Kirja kertoo valtion viranomaisten rikollisista toimista keksijä Rainer Partasta ja Ab Europositron Oy:tä vastaan, 9 vuoden aikana ja mukaan on mahtunut pari lehteä, muutama yksityisyritys ja henkilö.

October 15th, 2010

Ab Europositron Oy ei ole konkurssissa, myöskään sen johto ei ole liiketoimintakiellossa. Tulemme vaatimaan jokaisesta sentistä korvauksen valtiolta, jonka se on perusteettomasti ottanut ja aiheuttanut suuret tappiot,jotka myös on korvattava.

October 14th, 2010

Suomi on täynnä keksijöitä joilla on hyviä keksintöjä pöytälaatikossa, koska eivät saa rahoitusta niihin. Heitäkin voisi syyttää rikoksesta kun eivät paljasta keksintöjään jotta ne voitaisiin varastaa. Tekes jonka tulisi antaa tukirahoitus keksinnölle.

October 14th, 2010

Koska valtiota epäillään keksintövarkauden yrityksestä, niin ei keksijä Rainer Partasella ole toivoa saada oikeutta, suomalaiselta oikeuden tuomarilta. Vanha sanonta on, kenen leipää syöt sen lauluja laulat ja tuomarit laulavat valtion lauluja.

October 14th, 2010

Suomen oikeusjärjestelmä on diktatuuri ja ihmisoikeuksien vastainen, siksi pääosa tuomareista toimii rikollisesti ihmisoikeuksiin nähden. Akkukeksijä Rainer Partasen tapauksessa. Tuomarit toimivat ihmisoikeussopimuksen artiklojen vastaisesti.

October 14th, 2010

Rikostutkimukset osoitti että Europositron Oy:n kaikki toimet on ollut lainmukaisia, myös keksiminen ja keksintöjen ehdoton salassapito, ei ole laissa rikollista. Keksijä on tuomittu lainvastaisesti, sillä keksinnöt ovat myös yrityksen liikesalaisuuksia.

October 13th, 2010

Kun kerran akkukeksintö asia on pidetty salaisena ja onnistuttu siinnä niin miten se voi olla rikoksen perusta, eikä akkukeksintöä tarvitse näyttää toteen, se todennetaan prototyyppilaitteen rakentamisella. Lisäksi se on liikesalaisuus.

October 11th, 2010

Akkukeksijä Rainer Partasen tekemä kirja kertoo epäillystä; viranomaisketjusta joka on saanut tehtävän tuhota keksijä ja hänen osaksi omistama yritys. Viranomaispetokseen osallistuu muutama lehti. Kyseessä on tosiasioihin perustuva kirja.

October 11th, 2010

Hei osakas, oli hyvä kun vertasit murhaa ja että siitä voidaan tuomita tuomarin olettamuksilla ja mielipiteellä. Siinnä murha on olemassa ja murhaaja tehdään oletuksin. Minun asiassa ei ole ollut rikosta, vaan tuomarin mielipiteellä tehtiin,

October 10th, 2010

Ko:s ja Ho:s käytti tekosyynä ja aasinsiltana omaa mielipidettä, että ei ole keksintöä, jotta saisivat kääntää kaikki toimet osakeannissa ja yritystoiminnassa rikokseksi. Mutta kun keksiminen ja salaiset keksinnöt ei ole rikos, vaan liikesalaisuus.

October 10th, 2010

”Oikeusmurha” on todistettu, ketään ei voi tuomita vankilaan, toisten mielipiteellä. Keksiminen ei ole rikos, eikä keksinnön salassapito. Liikesalaisuudet tulee pitää salaisena, jotta osakkaiden sijoitus Europositron Oy:ssä on turvassa.

October 10th, 2010

Puolustuksella on puheenvuoro:Koska HO:N tuomioselostuksen pää peruste oli keskeisesti että ei ole keksintöä ja sen jälkeen sai manipuloida kaikkea tietoa miten oikeus parhaaksi tahtoi. Koska juridisesti ei tarvitse todistaa liikesalaisuutta kenellekään,

October 10th, 2010

Asiassa R 09/1241 , syyttäjän todistajat VTT:n, TKK:n tutkijat ja muut, sekä tuomarit ja oikeusneuvokset ovat tehneet kardinaalivirheen. Kenelläkään ei ole pätevyyttä eikä oikeuksia määritellä akkukeksijän keksintöjä, jotka ovat salaisia.

October 10th, 2010

Kaikki virkamiesrikokset ovat vanhentuneet, ennen vuotta 2006 akkukeksijän asiassa, poliisi ei tutki ja antaa asioiden vanheta, että se oikeusvaltiosta. Tällaisia valtioita varten kuin Suomi on perustettu Euroopan ihmisoikeus tuomioistuin.

October 9th, 2010

Kenelläkään Ho:n tuomiopäätöksen R 09/1241 todistajista ei ole ollut oikeutta, määritellä keksinnön olemassa oloa. Patentti- ja rekisterihallituksen lausuntoa ei huomioitu laisinkaan ja vain heillä oli oikeus keksinnön määrittelyyn, kun keksijä sen haluaa

October 9th, 2010

Ko:n tuomari Maritta Pakarinen ja Ho:n oikeusneuvokset Tapio Vanamo, Erkki Koivula ja Kari Heikkonen, Hovioikeuden päätelmä että ei ole keksintöä on täysin väärä, heillä ei ole laillista oikeutta sellaiseen,

October 9th, 2010

Rainer Partanen julkaisee kirjan kaikesta syyllistämisestä KKO:n päätöksen jälkeen, virheellisten asiakirjojen luominen, tahallinen totuuden tulkitseminen negatiiviseksi tiedoksi johon on tähän asti osallistuneet lukuisat virkamiehet, syyttäjä ,KO:n ,

October 7th, 2010

Keksijä Rainer Partanen Tiedottaa: Koska minut on tuomittu vankeuteen syyttömänä. Heti kun vankeus määrätään sovitettavaksi aloitan paaston joka jatkuu kuolemaani asti. Keskeytän paaston vain jos tähän asiaan R 09/1241 liittyvä,

October 1st, 2010

Valtio varasti ulosoton voudin avustuksella sekä syyttäjän ja tuomareiden avustuksella 279 osakkaan omaisuuden ja sijoituksen Ab Europositron Oy:ssä. Yhtiötä ei kuitenkaan ole koskaan syytetty mistään rikoksesta, miten tällaista voi tapahtua Suomessa.

October 1st, 2010

Rainer Partasen Burnout- työuupumus oli nujertaa, mutta nyt on taistelun myötä henkisesti vahvistunut ja totean kaikille lojaaleille sijoittajille että periksi ei anneta. Kun al-akku valmistuu ulkomailla, niin tietyt tahot saavat elämänsä opetuksen,

October 1st, 2010

Keksijää syyttänyt Antti Vuorenmaa on ilmeisen moraaliton mutta taitava työssään hän kääntää virkamies todistajien avulla totuuden valheeksi ja syyttömyyden syyllisyydeksi ilman minkäänlaista fakta todistetta ja kääntää omalle asialle tuomarit. NÄIN,

October 1st, 2010