Archives for: "September 2010"

Keksijän rukous korkeimmalle voimalle: Vaikka minä en vaadi rangaistusta minua kohtaan rikkoneille, tuomarin valan tehneille. Kuitenkin olet nähnyt parhaaksi jo poistaa osan heistä, jotta he eivät jatkossa rikkoisi sinua vastaan. Tiedän että suojelet,

September 30th, 2010

Lehdistö ei ole laisinkaan kiinnostunut virkamieshallinnon rikoksista ihmisyyttä ja kansalaisia kohtaan. Kun poliisi ei tutki niitä ja eduskunnanoikeusasiamiehen sekä oikeuskanslerin tutkimuksella ei saa mitään aikaiseksi. Kun viimeistään oikeuslaitos,

September 30th, 2010

Miettiessä Suomen Perustuslakia ja perusoikeuksia, niin selvästi voi todeta että valtion virkamiehet ja oikeuslaitos ei noudata sitä. Poliittisesti lisäksi jatkuvasti tehdään lakeja jotka pakottavat kansalaisia ja riistävät itsemääräämisoikeutta.

September 30th, 2010

Minä luotan siihen että Suomi ja sen oikeuslaitos saa rangaistuksena syvällisen häpeän, kun olen toteuttanut akkukeksintöni ulkomailla. Silloin ei enää ole selittelyille sijaa vaan päitä putoaa, koska iäkkäänä akkukeksijänä, kohtelu on ollut kammottavan,

September 30th, 2010

Jorma Ollila kertoi selväsanaisesti että, epäusko uusiin ohjelma keksintöihin on Nokia taantuman syy. Samoin tulee olemaan Suomen taantuman syvenemisen syy epäuskossa uusiin ideoihin ja keksintöihin.Suomi on ajautumassa pitkälliseen lamaan joka johtaa,

September 29th, 2010

Suomen virkamieshallinnon inkvisitio on kaiken luomisen ja kehityksen este. Seuraavat kaksi vuotta tulevat kertomaan miten tuhoutuminen syntyy meillä, kun muualla on vapaus luoda uutta ja kehityskelpoista.

September 29th, 2010

HO:n tuomarit totesivat, emme usko että akkukeksintöä on. Eihän sitä voi olla kun sen valmistaminen estettiin vaikka oli amerikkalainen Millennial corp. rahoittaja joka oli tehnyt sitovan merkinnän, oikeus esti toteutuksen tuomiollaan.

September 29th, 2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka; ne tuomarit jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia ja tuomitsevat pelkän mielipiteen mukaan, ilman näyttöjä ovat yhteiskunnalle yhtä vaarallisia kuin terroristit, sillä he synnyttävät niitä.

September 29th, 2010

Akkukeksijä Rainer Partasen asiassa tuli tuomio epäuskolla 2-1 pienellä mielipide erolla. Kun oikeus ei ymmärrä asiaa niin; Suomen oikeuslaitos toimii kun lottoarvonta, numeroidaan valtiolle mieluisat todistajat. Sitten tuomarit suorittavat salaisen,

September 29th, 2010

Vanhoillinen virkamieshallinto ja tuomarit pyrkivät tuhoamaan uuden luomista ja keksimistä, tästä osoituksena keksijä Rainer Partasen ja Ab Europositron Oy:n tahallinen tuhoamisen pyrkimys. Katso DVD, Humanity ascending , Barbara Marx Hubbard.

September 28th, 2010

Big Bang teoria : Tosi järjetön teoria maailman synnystä ja sitä syötetään nuorisolle , kun totuus on että koko havaittavissa oleva universumi on elävä organismi eli olento joka syntyy jumalallisesta rakkaudesta, vain syntymä tekniikka on fyysinen ja

September 25th, 2010

Ps-puolue:Osa tuomareista vaikuttaa moraalittomilta, verrattuna yhteisön moraaliin. Silloin vallitsee mielivalta näiden tuomareiden teoissa ja se todistaa moraalittomuuden. Pelkästään joidenkin myötäilijöiden mielipiteen mukaan tuomitseminen on moraaliton

September 25th, 2010

Rainer Partasen tutkimukset törkeä petos jutussa, on saanut uuden käänteen ja keksijä epäilee virkamiesten ja tuomareiden kostoa aiempien tapahtumien perusteella.

September 25th, 2010

Tiedonanto AB Europositron OY:n lojaaleille osakkaille jotka eivät ole hakeneet korvauksia ulosottoviraston kautta keksijältä. Teidät kutsutaan uuden ulkomaisen yhtiön osakkaaksi kun järjestelyt on saatu kuntoon, joka toteuttaa prototyyppilaitteen kun se,

September 24th, 2010

Nyt arvioi yrittäjä, viidenkymmenen yrittäjä vuoden kokemuksella. HO:n tuomio annettiin koska tuomarit ei usko keksintöön.Usko kuuluu uskonnoille, ei tekniikkaan mutta keksijä voi uskoa intuitioon.

September 23rd, 2010

Hovioikeuden Tuomareitten virheelliset väittämät minkä mukaan on tuomittu. Alla kahdeksan keskeistä seikkaa keksintöjen toteuttamisessa. Ne sopivat täysin molempiin KO:n ja HO:n tuomioon.

September 23rd, 2010

Ab Europositron Oy:n ja keksijä Rainer Partasen törkeä petos juttu. Monta oikeuden käyntiä on käyty ja yhtiötä vastaan ei olut löytynyt mitään laitonta. Keksijää vastaan löytyi vain se että oikeus ei usko keksinnön olemassa oloon, ja siksi tuomio.

September 23rd, 2010

Kymmenen vuoden aikana on virkamiesten toimesta, haettu syyttömälle keksijä Rainer Partaselle uusia rikosaiheita oikeuteen vietäväksi, ei tavallinen ihminen pysty toimimaan kuin juristi ja tarkkaan mieti joka rehellistä sanomistaan, kirjoitustaan ja

September 22nd, 2010

Törkeä petos ym. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvos Tapio Vanamo, Hovioikeudenneuvos Erkki Koivula, ma. Hovioikeudenneuvos Kari Heikkonen. Tuomion ainoa todellinen peruste oli emme usko keksinnön olemassa oloon, siis mitään faktaa ei ollut .

September 22nd, 2010

Tutkimukset osoittaa että Hovioikeuden päätös R 09/1241 on alunperin ollut vain syyttäjän nostama tutkinta ja kanne, kaikki huomioidut todistajat ovat valtion virkamiehiä ja he eivät ymmärrä keksinnöistä tuon taivaallista eli ei juurikaan mitään.

September 21st, 2010

Ho:n R09/1241 ja Ko:n tuomioselostukset, olivat selkeästi TUOMAREIDEN mielikuvituksellista akkukeksijän syylliseksi LUOMISTA syyttäjän todistajien MIELIPITEISTÄ. Kaikki toteutukset olivat Oy:lain ja kirjanpitolain mukaisia ja oikein.

September 18th, 2010

Luettuani hovioikeuden tuomioselostuksen R 09/1241 tuli täysin selväksi, että tässä maassa ei enää pidä yksityisten tehdä mitään, keksintö, yritys, anti tai liike toimintaa sillä vain yksitaho on siihen kelvollinen kaikki tietävä, istuva tuomari ja häntä,

September 18th, 2010

Rapautunut hallintokulttuuri uhka yrittäjyydelle.Jatkuva julkisen sektorin toiminnan kehittäminen, tuottavuusohjelmat ja lainsäädännön kehittämistyön jälkeenjääneisyys yhdessä laintulkitsijan puutteellisen ammattitaidon kanssa lisäävät myös yrittäjien,

September 18th, 2010

Rintala, Juntunen ja Kavonius: Ihmisoikeusloukkausten tila Suomessa on huolestuttava. Eläkkeellä oleva hovioikeuden presidentti ja EOK:n kunniajäsen Erkki Rintala on esittänyt merkittävän puheenvuoron oikeusturvan tilasta tuoreessa kirjoituksessaan

September 18th, 2010

Inkvisition aika ei ole ohi: asia R 09/1241 hovioikeuden tuomio päätös 2,5 vuotta vankeutta kertoo mielipiteen mukaan annetusta tuomiosta johon ei ollut mitään konkreettista petos näyttöä sillä kukaan ei ollut menettänyt sijoitustaan.

September 18th, 2010

Hovioikeuden tuomio R 09/1241 osoittaa miten heikko ammattitaito Suomen oikeuslaitoksen tuomareilla on, ilmiö on ilmeisen laaja koska hovioikeuden eläkkeellä oleva presidentti on hiljan kirjoituksessaan Helsingin sanomissa kiinnittänyt huomiota että,

September 18th, 2010

Tiedoksi kaikille keksijää tukeneille Europositron Oy.n osakkaalle, vaikka minut on nyt tuomittu keksimisestä vankilaan, niin tulen huolehtimaan siitä että akku toteutetaan toisessa maassa jos suinkin mahdollista ja uskon että niin on.

September 18th, 2010

Hovioikeuden tuomio oli käsittämätön se kumosi 250 Europositron Oy:n osakkaan tahdon että keksijä jatkaisi akun kehitystä, nyt häntä odottaa vankila joka estää toteutuksen ainakin 14 kuukaudeksi. Mutta sitten alkaa uusi aika, uudessa maassa !.

September 17th, 2010

Hovioikeuden päätös 18.06.2010, on siirtynyt Syyskuulle.

September 1st, 2010