Archives for: "August 2009"

Suomen virkamieshallinnon rikokset on selvitettävä ja annettava tuomiot, sillä ne eivät ole mitenkään vähäisiä. Mädäntynyt hallinto on uusittava ja muidenkin syyttömien asiat on otettava uuteen käsittelyyn.

August 29th, 2009

Euroopan pahin ihmisoikeusrikos on kohdannut Peter Frykman;ia, vuosia hänet on murhattu henkisesti. Asian tekee erittäin vakavaksi se että asian totuus on ollut viranomaisilla tiedossa ja kuitenkin hänet on tuomittu ja ollut vankilassa syyttömänä.

August 29th, 2009

Valtion viranomaiset on syyllistynyt törkeään omaisuuden anastukseen Peter Frykman;ilta. Valtion tulisi korvata kaikki aiheuttamansa vahinko korkoineen ja lisäksi maksamaan vahingonkorvausta aiheettomasta vapaudenriistosta.

August 29th, 2009

Lainattua: Sähköautojen läpimurtoon pitkä matka. Akkuihin ja niiden lataukseen liittyvät ongelmat yhä ratkaisematta: Eivät välttämättä ole kunhan AL-Akkuratkaisun keksijä vapautetaan älyttömistä tuomiosyytteistä, joihin ei ole mitään näyttöä.

August 29th, 2009

Oikein Tuija Brax että sanoudut irti poliisin, syyttäjien ja joidenkin tuomareiden laittomasta syyllistävästä toiminnasta. Virkamiehet on saatava vastuuseen Eduskunnan säätämien lakien rikkomisesta.

August 29th, 2009

Näyttää siltä että alumiiniakku tulee juuri otolliseen aikaan, kysyntä on aivan hirveä tällä tekniikalla leivotaan vielä tolkuttomasti rahaa. Uudenkaupungin autotehtaan sähköauto tuotanto palvelee myös meidän akkuhanketta kysyntä kasvaa huimasti.

August 28th, 2009

Suomi on kehitysmaa oikeusturvan kannalta. EIT on antanut Suomelle usein langettavia tuomioita. Suomi on saanut 74 langettavaa päätöstä. Samaan aikaan Ruotsi on todettu syylliseksi 22 kertaa, Norja 19 kertaa ja Tanska 9 kertaa.

August 28th, 2009

Akkukeksijä on ihmeen kautta kyennyt säilyttämään niin mielen kuin fyysisen terveytensä kohtalaisena. Kuitenkin nämä Valtion virkamies tappajat eivät piittaa osakkaiden terveydestä, jotka joutuvat myöskin kärsimään syyttömänä tässä asiassa.

August 26th, 2009

Yrittäjä vapaus antaa luovuuden.

August 22nd, 2009

Avoin kirje Hovioikeuden tuomareille:

August 22nd, 2009

Akkukeksijä on keskustellut yhtiön osakkaiden kanssa ja on tultu siihen tulokseen että vielä löytyy suoraselkäisiä tuomareita ja siihen on luotettava. Tulevat oikeuskäsittelyt tulevat vapauttamaan Europositron Oy:n ja keksijän omaisuudet.

August 22nd, 2009

Millenial Technology on myynyt ensimmäisen lisenssin uudesta sähkömoottorista ja toisesta neuvotellaan parasta aikaa. Europositron Oy saa hyviä uutisia Millenial on täysin mukana yhtiöiden välisessä sopimuksessa ja että se toteutuu lähitulevaisuudessa.

August 20th, 2009

Europositron Oy:n akkuteknologialle ei ole näkyvissä uhkaa, vaikka yhtiön toimintaa on laittomasti viivytetty. Alumiini on edelleen ylivoimainen raaka-aine akkuihin ja sitä on riittävästi. Litiumia on rajoitetusti saatavissa ja energiaa on vähemmän.

August 20th, 2009

Suomen oikeuslaitoksen käräjäoik. syyttäjät ja tuomarit ovat menettäneet sivistyksen ja tulleet sivistymättömiksi muutamassa vuosikymmenessä. Vääränlaisen koulutuksen myötä, joka antaa ymmärtää että heidän ei tarvitse välittää Suomen ja/tai EU:n laeista.

August 19th, 2009

George Orwell ei uskoisi että hänen ennustuksensa että isoveli valvoo kaikkia kansalaisia 1984 , on toteutunut paremmin kuin hän osasi ennustaa.Hämmästyttävää mutta totta: Suomessa ei käräjäoikeus päätä syyttömyydestä, ainoastaan tuomiosta.

August 17th, 2009

Helsingin ulosottoviraston kihlakunnanvouti Visa Kallio ei ole antanut takavarikkovaroista Europositron Oy:lle lain edellyttämiä rahavaroja välttämättömiin lakisääteisiin yhtiön menoihin ja siten rikkoo virkamiehenä lakia.

August 17th, 2009

Suomalainen oikeushallintobyrokratiajärjestelmä ei eroa mitenkään muuten väkivaltaisesta mafiarikollisjärjestelmästä kuin että, se käyttää henkistä ja taloudellista väkivaltaa sitäkin tehokkaammin hyväkseen laeista piittaamatta.

August 17th, 2009

Helsingin hovioikeudesta ilmoitettiin, että asianomistajille toimitetaan valituskirjelmämme joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännöstyöt ovat meneillään. Asianomistajat eli osakkeenomistajat saavat siis käsityksen siitä,

August 17th, 2009

Eduskunnalla on ratkaisun avaimet käsissä, tulevaisuuden ja akkukeksijän asiassa.

August 14th, 2009

Vieraskynä; Hyvä Alexander Stubb!

August 10th, 2009

Suomi ratifioi Euroopan ihmisoikeus sopimuksen 1989, nyt on kulunut 20 vuotta siitä mutta Suomi ei edelleenkään noudata sen artikloja. Miksi mennä mukaan humaanisti valtioiden sopimuksiin kun oikeuslaitoksen tuomarit ja syyttäjät eivät käsitä asiaa.

August 9th, 2009

Sensaatiokirja !, jossa kaikkien virkamiesten nimet on julkaistu ; Akkukeksijä vastaan / Valtion ja Oikeuslaitoksen hyväveli korruptio virkamiehet; Hyväveli korruptio kirja julkaistaan aikaisintaan kesällä 2010 .

August 9th, 2009

Keksijän kohtelu oikeudessa kertoo omaa kieltään, oikeuslaitoksen piittaamattomuudesta Eduskunnan säätämiin nykyisiin lakeihin ja EU:n ihmisoikeusartikloihin. Hyökkäys ihmisten valinnanvapautta vastaan on torjuttava.

August 6th, 2009

Keksijän kohtelu oikeudessa kertoo omaa kieltään, oikeuslaitoksen piittaamattomuudesta Eduskunnan säätämiin lakeihin. Suomen hallinnon laillisuus rapautunut.

August 6th, 2009