Arvoisat lojaalit Europositron Oy:n osakkaat; nyt se viisaus löytyi, keksijänä minut tuomittiin kun en suostunut kertomaan salaisista keksinnöistä.HO:n tuomion selostus sivuilla 40-41.

November 2nd, 2010

”Koska hovioikeus on edellä katsonut, ettei mitään toimivaa ja toteuttamiskelpoista ladattavaa alumiiniakkua koskevaa keksintöä ole ollut olemassa, on Europositronin liiketoimintasuunnitelmassa ja markkinointijulkaisuissa väitetyistä keksinnöistä annettu informaatio ollut harhaanjohtavaa käräjäoikeuden tuomion sivulla 88 kerrotuin tavoin”.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkopäätös on että syytetyn ei tarvitse todistaa omassa asiassaan ja siten minulla ei ole velvollisuutta paljastaa salaisia keksintöjä eikä selittää salaisten muistioiden tarkoitusta. Ei myöskään selostaa sillensä jätettyjä patenttihakemuksia, vaikka ne ovat milloin hyvänsä uusittavissa.

Täten tuomio on ollut väärä ja annettu ilman minkäänlaisia todisteita, perusteena vain että eivät löytäneet keksintöjä. Tällainen tuomitseminen on maan tapa.

Oikeusneuvokset todennäköisesti tiesivät tämän mutta koittavat jos me emme havaitse yhtäläisyyttä Kari Uotin ja monen muun tapauksissa, niistä on paljon keskusteltu joten ei ole uskottavaa ettei oikeusneuvokset olisi jo tienneet asiasta.

Kuten lainausmerkeissä oleva selostus kertoo, niin muista asioista tuli rikollisia vasta sitten kun eivät löytäneet keksintöjä.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

HO:n oikeusjuttu akkukeksijää vastaan kertoo oikeuden tuomareiden kafkamaisuudesta, Kafkamaisuus on siis kuviteltavissa kasvottomaksi byrokratiaksi tai yleiseksi hegeliläiseksi vieraantumiseksi nyky-yhteiskunnasta. Tavaratalouden lait näyttäytyvät,

November 2nd, 2010

vieraalta tuomari yksilölle, vaikka kyseessä onkin ihmisten toiminta. Vieraantuminen aiheuttaa sekä valtiollisen koneiston että kansalaisyhteiskunnan näkymisen ylitsepääsemättömänä luonnonlakina, joka asettaa toiminnalle ylitsepääsemättömät reunaehdot kuten fysiikan laitkin.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Kaikille lojaaleille Ab Europositron Oy:n osakkaille tiedoksi, me yhdessä tulemme voittamaan asiamme. Me rakennamme al-akku laitteen tulevina vuosina ja sijoituksenne kasvaa korkoa kaikkina vuosina, toiminta on Virossa,Ruotsissa tai muualla.

November 2nd, 2010

KEKSINNÖN TOTEUTTAMISELLE ON HUUTAVA TARVE.

VIRANOMAISET EI YMMÄRRÄ MITÄ TARKOITTAA, TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS.

VALTION VIRKAMIEHET TULEVAT HÄVIÄMÄÄN TÄMÄN KEISSIN.

TIEDOKSI KAIOKILLE KEKSIJÖILLE; SUOMESSA PATENTTI HAKEMUKSILLA EI OLE LAIN SUOJAA !.

ETTÄ SE OIKEUSVALTIOSTA, OLISIKO SYYTÄ MUISTAA ETTÄ SUOMI ON HALLINNOLLISESTI KOMMUNISTINEN VIRKAMIES DIKTATUURI JOKA ON SYNTYNYT KUN SUOMI OLI NEUVOSTOLIITON ALAISENA JA PÄÄKONTTORISTA MÄÄRÄTTIIN HALLINTOMALLI JA KOMMUNISTIT SAIVAT VALLAN. KOKO SUOMEN HALLINTO ON KOMMUNISTIEN KÄSISSÄ, JA SE TARKOITTAA ETTÄ MYÖS KOKOOMUS ON KOMMUNISTINEN OSASTO, KUTEN MUUTKIN PUOLUEET, EHKÄ PERUSSUOMALAISIA LUKUUN OTTAMATTA, JOTKA PYRISTELEVÄT VOIMAKKAASTI IRTI KOMMUNISMISTA, KEVÄÄLLÄ SE NÄHDÄÄN.

MALLI TOIMII TÄYSILLÄ EDELLEEN, SILLÄ SAMAT VIRKAMIEHET OVAT VALLASSA EDELLEEN, SIKSI EI MIKÄÄN OLE MUUTTUNUT EU:N MYÖTÄ.

MIKÄLI MUUTOSTA EI SAADA AIKAISEKSI PIAN, MAA AJAUTUU KONKURSSIIN VAIKKA SANOTAAN ETTÄ EI VOI, KYLLÄ VOI JA KONKURSSI TARKOITTAA ETTÄ OLEMME ENEMMÄN KREIKKALAISIA KUIN , KREIKKALAISET ITSE.

EMERITUSKEKSIJÄ.
Rainer Partanen

Ho:n oikeusneuvosten mielipide päätelmätuomio akkukeksijälle, oli törkeydessään kaikkien aikojen ”oikeusmurha” . Vain syyttäjän todistajien virheelliset mielipiteet huomioitiin. Kaikkein merkittävimmät PRH:n todisteet, jätettiin tuomioselostuksesta pois.

November 2nd, 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN SELOSTUS SALASSAPIDOSTA HALLINTO-OIKEUDELLE ON MERKITTÄVÄ, KOSKA HE OVAT AINOA TAHO SUOMESSA JOKA VOI MÄÄRITELLÄ, MIKÄ KEKSINTÖ VOI SAADA PATENTIN. NOIN KOLMEN VUODEN TUTKIMUSTEN JÄLKEEN, OIKEUS PERUSTI PÄÄTÖKSENSÄ ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ, KOSKA EI OLE PATENTTIA, HETKEN AJATUKSEN MYÖTÄ.

PARTANEN EI SELOSTANUT OIKEUDESSA KEKSINTÖJÄÄN, KOSKA NE PIDETÄÄN SALASSA, KUNNES ON AIKA PATENTOIDA NE.

SELOSTUS KERTOO TOTUUDEN SIITÄ ETTÄ, OIKEUSNEUVOKSET EIVÄT YMMÄRTÄNEET MITÄÄN PATENTOINTI TOIMINNASTA. KUITENKIN HE PERUSTELIVAT TUOMIOTAAN ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ.

KOKO TUOMIO OLI ENNEKOLTA SOVITTU JOSSAKIN, KOSKA TIEDÄMME 9 VUODEN HAITANTEOSTA, JOKA ON VALTION VIRKAMIESTEN AIHEUTTAMAA.

TÄMÄ EI OLE KIUSANTEKOA VALTIOLTA, VAAN VAKAVAA VALTION HALLINTO VIRKAMIESTEN RIKOLLISUUTTA.

EMERITUSKEKSIJÄ; Rainer Partanen

Näyttää täysin selvältä että ensin päätettiin että Partanen on syyllinen törkeään petokseen ja vasta sen jälkeen alettiin kirjoittamaan selostusta mikä on uskottavaa, eli oli helppoa päättää kaikesta että keksijän versio oli epäuskottava ja muut versiot,

November 1st, 2010

olivat uskottavia, tällainen menettely ei ole todiste vaan aineiston manipulointi mieleiseksi jotta tuomio voidaan vahvistaa loogisesti. Hovioikeuden oikeusneuvosten päätelmä onko Partasella keksintöä. Loppu toteama oli että ei ole keksintöä.

Sanallakaan ei mainittu Patentti- ja rekisterihallituksen salassapito
=======================================================================
lausuman tärkeää tarkoitusta ja sillensä jätettyjen hakemusten, hakemusmenettelyn
===================================================================================
jatkamisesta kun keksintö katsotaan ”valmiiksi” ja kun rahoitus on kunnossa. Yli
====================================================================================
viidessäkymmenessä hakemuksessa on vain muutama itse peruutettu,
=================================================================
kaikki muut on uusittavissa hakemusmenettelyn jatkamisella.
=============================================================

On käsittämätöntä että oikeusneuvokset vain omalla mielipiteellä hyväksyy syyttäjän kaikki todistajat ja jättää loput yli 160 todistajaa huomioimatta, vaikka se on käsitettävissä, kun kaikki oli keksijän takana syyttömyyden puolesta.

Korkeimmalle oikeudelle tulee ilmoittaa että mitään näyttöä ei ole törkeästä petoksesta on vain oikeusneuvosten oma valinta mielipiteiden joukosta ja siten päätös perustuu vain, oman mielen mukaisiin uskottaviin ja kelvollisiin, asioihin jotka eivät ole näyttöjä mistään rikoksesta. Ab Europositron Oy:n toiminta keskeytettiin, kesken varojen keräämisen, joten ei koskaan päästy osoittamaan prototyyppilaitteella sen toimivuutta. Lisäksi yhtiöllä oli varoja kun toiminta keskeytettiin 270 000:- euroa netto. Joten valtion syyttäjä on syypää koko syytteeseen johon ei ole mitään näyttöä on vain tuomarien mielipiteitä jotka koostuvat vain syyttäjän todistajista ja ovat siten luonnollisesti keksijä Rainer Partaselle kielteisiä. Tuomio perustui puhtaasti vain noin 3-4 henkilön mielipiteeseen ja oikeuden tulkintaan että olisi erehdytetty osakkaita, joista suurin osa ei sitä hyväksy.

Mihin lakiin tällainen tuomion tulkinta perustuu ja kun keksijän velvollisuus on pitää keksinnöt salassa sillä se on omaisuus jota on suojeltava muuten osakkailla ei olisi mitään, kaikki kolme tärkeintä keksintöä on turvassa ja tullaan mahdollisuuksien mukaan patentoimaan ja toteuttamaan kun tämä tuomio on purettu perusteettomana. Salassapito kuten patentti- ja rekisterihallitus velvoittaa saadakseen patentin. Myöskään kaikki informaatio ei ole ollut harhaanjohtavaa, vaan kaikki informaation on ollut täydellistä ja hyväksyttävää.
Mikään toiminnassa ei ole ollut lainvastaista, joten tämä on
”täydellinen oikeusmurha”. Sekä ihmisoikeus artiklojen vastainen tuomio.
=======================================================================

Myöskin yritys asioissa Europositron Oy:n kaikki toimet on hoidettu lakien mukaan oikein ja on ollut hallituksen ja toimitusjohtajan valtuuksien mukaisia. Siis mitään rikollista ei ole tapahtunut ja kun tutkinta alkoi, kesken rahoitusvarojen keräämistä, niin kukaan ei ollut menettänyt mitään ja vieläkään ei kukaan ole menettänyt mitään. Nyt valtion kuuluu korvata yhtiölle, ne menetetyt varat jotka on mennyt oikeudenkäynnin ajan ja menetetty merkintäsopimus, lisäksi on käynyt ilmi että valtion virkamiehet on 9 vuoden aikana rikkoneet lakia kun ovat perusteettomasti sanktioineet yhtiötä antien aikana ja tuottaneet haittaa antitoiminnalle.

Emerituskeksijä Rainer Partanen