KAIKILLE AB EUROPOSITRON OY:N 224 OSAKKAALLE;

December 20th, 2013

Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta 2014

Merry Cristmas and Happy new year 2014. To all Europositron Ltd 224 members.

God Jul och Gått nytt år 2014. Till alla Europositron Ab’s 224 aktieägare.

KEKSIJÄ,INVENTOR,UPPFINNAREN: RAINER PARTANEN

Oikeusmurhien ennätysvuodet olivat 90 luvun alussa, niitäkään ei koskaan selvitetty. Määrä oli huikea noin 40 000 oikeusmurhaa, joista yrittäjät jotka eivät kestäneet vääryyttä, 14 000 yrittäjää tekivät itsemurhan.

December 19th, 2013

Viranomaiset eivät koskaan ole selvittäneet asiaa, kohta voivat historian kirjoittajat alkaa selvittämään niitä vuosia. 20 vuodessa on arvioltaan tehty 100 000 oikeusmurhaa, niistä vain muutama kymmenen on korjattu oikeudessa. Joten oikeuslaitoksen nimi tulee muuttaa sopivammaksi esimerkiksi “Murhalaitos” olisi sopiva ja sillä eduskunnassa virkamies murhaministeri. Virkamiesten vääryyksistä kärsii tälläkin hetkellä arviolta 1,5 miljoonaa Suomalaista, kärsimys kestää yleensä ainakin vähintään 20 vuotta tai enemmän, velkavankeus on hyvin yleinen virkamiehen aiheuttama rikos.

Miten olen voinut uskoa että Suomi olisi oikeusvaltio, viimeiset 15 -20 vuotta on osoittanut että Suomen kohdalla on turha puhua mistään oikeudesta, sillä on vain ajan kysymys mistä seuraavaksi syytetään aiheettomasti. On todellinen vitsi puhua lakikokoelmasta ja perustuslaista sekä ihmisoikeuksista Suomessa, virkamiehet eivät piittaa laeista mitään, he muotoilevat kaikki lait mielensä mukaan, Suomi on vielä pahempi diktatuuri kuin Neuvostoliitto oli, on ilmeiseti venäjän tasoa jossa ei ole ihmisoikeuksia myöskään.

Emerituskeksijä.

Suomi oikeusmurhien luvattu paratiisi, virkamiehet tehtailevat oikeusmurhia koska kukaan ei voi heille mitään, kaikki virkamiehet puolustavat lojaalisti oikeusmurhaajia. Siksi Suomi on mätänemis tilassa, oikeusturvan kannalta, sitä ei ole kansalaisilla.

December 19th, 2013

Mitenkä eduskunnan kansanedustajat voivat katsoa sivusta tätä julmuutta ?.

Painajaismainen oikeusmurha
mot_ohjelmaMOT-ohjelma (TV1) kertoo yhden perheen kokemusten kautta sellaisista oikeusturvaongelmista, jotka ovat koskettaneet suurta osaa suomalaisista. Katso ohjelma netissä!

Maanviljelijä Tuomo Halmemies tuomittiin naapurinsa päälle ajosta autolla - ilman näyttöä. Painajaismainen kiusaaminen johti oikeusmurhaan.

Monet ihmiset kokevat Halmemiehen perheen tavoin, että he eivät saa suojaa viranomaisilta erilaista rikollista kiusaamista vastaan, vaan avun hakijoita pyritään syyllistämään. MOT paljasti myös Halmemiehen tapauksen myötä Suomessa vallitsevan järjestelmän, joka mahdollistaa oikeusmurhat ja niiden peittelyt.

Nykyjärjestelmään Suomessa kuuluu lain ja tosiasioiden syrjäyttäminen avoimesti virkarikosten ja -virheiden systemaattisella peittelyllä ja yhdenvertaisuuden loukkauksilla. Tässä järjestelmässä virkamiesten katsotaan olevan jo lähtökohtaisesti siinä määrin oikeassa, että tavallista kansalaista ei ole tarpeen edes kuunnella.

Ohjelmassa tuotiin selvästi esille myös ne taloudelliset ja terveydelliset menetykset, joita oikeusmurhat aiheuttavat uhreilleen.

EOK:n asiantuntijakumppanit ovat konsultoineet ohjelmaan liittyvissä asioissa MOT:n toimitusta ja Tuomo Halmemiestä.

EOK suosittelee ohjelmaan tutustumista. Se on mahdollista internetissä osoitteessa:

http://ohjelmat.yle.fi/mot/etusivu

Eduskunnan puhemis Eero Heinäluoma ja sisäministeri Päivi Räsänen sekä kaikki muut ministerit ja kansanedestajat. On aika puuttua oikeusmurhiin joista on tullut maan tapa, joka ilmentää huonoa tuomareiden ammattitaitoa ja joissakin tapauksissa tahallisia

December 19th, 2013

Arvoisat Suomalaiset,

Akkukeksijä Rainer Partanen tulee julkistamaan tiedot niistä tahoista ja henkilöistä jotka olivat osallisena ja joiden toimesta syntyi oikeusryöstömurha jonka keksijä joutui kohtaamaan.

Julkistus tehdään koska poliisi ei tutki tehtyä rikostutkintapyyntöä ja siten estävät totuuden tulemista julki. Lisäksi haastehakemus viivästyy vuosilla kun poliisi pitkittää tahallisesti asioita, sekä syyttäjän lausunnon saamista, näin pyritään estämään myös omaa kannetta ja oikeuskäsittelyä asiassa. Jossa keksijä ei ole rikollinen vaan korkeat virkamiehet joista on tieto ja todisteet olemassa ja siksi ei millään haluta käsitellä asiaa, eli valtion virkamiehet ovat pahimman laatuisia rikollisia.

Julkistus tapahtuu kevään 2014 aikana ja siinnä tulevat oikeilla nimillä korkeat virkamiehet ja tuomarit sekä valtion yrityksen johtajat mainittua sekä yksityishenkilöt jotka osallistuivat oikeusryöstömurhaan virkamiesten bulvaaneina.

Oikeusryöstömurhassa ensin virkamiehet tuhosivat kaikki keksijä yhtiön uusmerkintäannit lainvastaisesti ja salaisesti ja lopuksi antoivat väärän lausunnon salaisesti syyttäjälle joka nosti kanteen törkeästä petoksesta, jota ei koskaan ole tapahtunut.

Tällainen asia tulee selvittää koska virkamiehiä suojellaan kaikista heidän tekemistä rikoksista kansalaisia vastaan. Suojelu on sisäänrakennettu järjestelmään jossa on mukana oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamiehet.
Kansalaisella ei ole oikeussuojaa Suomessa. Suomen perustuslaki on täysin turha laki koska sillä ei ole merkitystä kansalaisen oikeusturvan takeena, virkamiehet eivät piittaa näistä laeista.

Vanha laki tulee saattaa voimaan käytännössä joka koske tuomarin rikoksia, muutetaan vain kuolemantuomio elinkautiseksi vankeudeksi ja kunnian menetykseksi sekä tuomarin virasta poistamiseksi.

Oikeudenkäymiskaaren 1 luku.12 §

Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan, ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin, korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt vaivaisille. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä tahi kunniansa, menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia henkensä tahi kunniansa.

Meneillään oleva rikostutkinta huumepoliisia vastaan tehdään siksi koska huumepoliisijohtajan rikos on järjestelmää vastaan ei kansalaisia vastaan.
Siinnä on vissi ero. Koko poliisilaitos on korruptoitunut, kuten muukin virkamieshallinto ja nimen omaan korkeimmat virkamiehet, muut alemmat virkamiehet toimivat vain dominoefektin mukaan.

Helsinki 19.12.2013

Akkukeksijä Rainer Partanen

Jakelu.

Eduskunnalle ja ministereille.

Lehdistölle

Kansalaisille netin välityksellä.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja kaikki kansanedustajat; Eduskunnassa tulee ottaa käsittelyyn Suomen oikeuslaitoksen oikeusmurhat. Nykyinen oikeuslaitos ei täytä ihmisoikeuslakeja noudattavaa oikeuslaitosta.

December 16th, 2013

Onko kaikki oikeusneuvokset vaihdettava KKO:ssa ja tilalle ne jotka vannovat noudattavansa ihmisoikeuslakeja ja muutenkin Suomen lakeja. Nykyisin tulkinnat ovat täysin syyttäjille myönteisiä vaikka ei ole riittävää näyttöä rikoksista. Tulkinnat tulee olla aina syytetylle myönteiset.

Viimeisin esimerkki Anneli Auerin murhatuomio, taas oikeusmurha Anneli ei ole voinut siivota vanhimman tyttären ja lasten nähden, itseään ja muita tapahtumia jos vanhin tytär on heti nähnyt ulkopuolisen niin sellainen on ollut. Kun ei ole kiistatonta näyttöä niin tule vapauttaa henkilö jota on syytetty ko rikoksesta. Poliisi on keksinyt kaikenlaista joka ei pidä paikkaansa ja haluavat väkisin tuomion koska heidän maineestaan on kysymys.

Myös lasten hyväksi käyttö on keksittyä jotta pestäisiin poliisin toiminta, Suomen poliisi ja oikeuslaitos ei kestä päivänvaloa se on niin kelvottomassa tilassa poliisit valehtelevat korkeinta johtoa myöten.

Koko virkamieskunta ei nauti kansalaisten luottamusta, kun kansalle kerrotaan tosi asiat jotka on tullut esille esimerkiksi Peter Fryckman asiassa ja monessa muussa oikeusmurhassa. Autovero asiassa, veroviranomaisen jatkuva laiton verottaminen tuhansilta. Oikeuslaitoksen tahallinen asioiden pitkittäminen, tuomareiden asioiden pitkittäminen jotta ne vanhenisivat.

Suomen hallinto on laitettava uusiksi, oikeusvaltiohallinnoksi. EU hallinto on uusittava demokrattiseksi, mitään liittovaltio päämäärää ei saa olla, nykyinen on diktatuuri. Eurosta on erottava koska se on mafian kaltainen kansalta varastava rahoitusjärjestelmä tai se on muutettava oikein toimivaksi.

On täysin unohdettu miksi EU perustettiin, Euroopan rauhan takeeksi siksi mitään liittovaltiota ei tule diktatuurisesti kehittää, jos kansalaiset äänestyksissä niin haluavat se on toinen juttu, nyt on sovittu valtioidenliitosta ei muusta.

Valtioiden tulee noudattaa sovittuja normeja tai sitten normeja on muutettava sellaisiksi kun kansalaiset haluavat.

Esitän että seuraavissa vaaleissa kansalaiset tutustuisivat toiseen vaihtoehtoon: Muutos 2011 joka esittää Sweitsin mallista demokratiaa joka on jo paljon pidemmälle vietyä demokratiaa, EU on diktatuuri ja lisäksi se tukee mafian ja muiden varkauksia.

Esitän että luette syksyn uutuuskirjan: “Omertán liitto” romaani joka kertoo totuuden ja tosiasiassa totuus on vielä karmeampi kuin kirjan tieto.

Suomi on muutettava totaalisesti demokratiaksi jossa kansalla on vahva päätösvalta ja kansalaisaloitteet on käsiteltävä joka kerta kun sellainen saa riittävän kannatuksen.

Koko Eduskunta on muutettava niin että kansalais aloitteella on 50 ääntä ja lopusta vastaa 200 kansanedustajaa.
Demokratia syntyy kansasta käsin ei puolue edustajien toimesta, ehkä myöhemmin kun on käsitetty että demokratiaa on syvennettävä, myös aluehallintoon eli kuntiin. Kunnan hallituksiin tulee voida tehdä kansalaisaloitteita yhden kymmenyksen kunnan väestönmäärästä tai korkeintaan 50 000 ääntä.

Puolueden jäsenet ovat maan kansalaisia joten heidän tulee muuttaa puolueet demokraattisesti toimiviksi. Demokraattinen kansa hallitsee alhaalta ylös, nopean toiminnan tarpeessa on johtajilla oikeus tehdä päätöksiä, jotka jatkossa tarkistetaan kansan toimesta pitkällä aikavälillä. Onko päätökset olleet oikeita jos eivät, ne muutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Perussuomalaiset eivät ole tuoneet keskusteltavaksi mitään uutta demokratia vajeeseen siksi on harkittava palautammeko heidät 5 % pienpuolueeksi. Timo Soinin tarkoitus on hyvä mutta hänellä ei ole ideariihtä joka toisi demokratiaan syvyyttä, hänelle tulee antaa vielä mahdollisuus seuraavissa vaaleissa, se tulee olemaan suuri voitto tai täydellinen tappio.

Kaikkien puolueden tulisi ymmärtää että yhdentyminen toisten kansakuntien kanssa, edellyttää kaikkien ihmisten kunnioittamista, myös niiden jotka ovat erilaisia, silloin tulee paljon syvempi demokratia, globaalin talouden rikoksiin tulee puuttua etenkin pankkien eikä niille pidä korvata heidän omia töppäyksiään, jos pankki on iso se otetaan valtion haltuun ja nollataan aiempi omistus esimerkiksi yhteen sentti osakkeeseen/kpl aiemmasta omistuksestaan ja laitetaan kuntoon sekä myydään, pienemmät menevät normaalisti konkurssiin.
Tähän voisi kirjoittaa 100 000 muutosta, tärkeintä on aloittaa muutos.

Terveisin: Emerituskeksijä.