Suomessa on yleistä viranomaismielivalta.

December 21st, 2008

Keksijä on Kohdannut SUOMEN Viranomais-Mielivallan.
Syyttäjä keksii rikoksia kun tutkinnassa ei sellaisia löydy.
Muualla joutuu vankilaan mielipiteistään, Suomessa toisten mielipiteistä.

30 v. Akkulaitteen kehityshistoria.

December 19th, 2008

Akkulaitteen kehityshistoria ja suunnitelma sen toteuttamiseksi
Keksijän Rainer Partanen oli toiminut 20 vuotta teollisuuden metalli- ja tarviketukkukaupan
parissa sekä omaksunut sinä aikana laajan tuntemuksen metalleista ja muista teollisuuden tarvitsemista aineista. Erityisesti ruostumattoman teräksen tuntemus auttoi häntä kehittämään joitakin teollisuuden käyttämiä haponkestäviä liitinosia, joita hänen oma yrityksensä teetätti
ulkomaisilla alihankkijoilla ja toimitti menestyksekkäästi Suomen teollisuudelle. Tämä kokemus alalta oli hyvä pohja aloittaa opinnot, tutkimukset ja kehitystyö uudenlaisen voimanlähteen löytämiseksi.

Vuonna 1978 syntyi päätös tutkia harrastusluontoisesti, miksi sähköautoja ei ole käytössä liikenteessä. Vuoden kuluttua oli täysin selvitetty, että kelvollista akkua sähkövirran riittävän määrän varastoimiseen ei ollut pystytty kehittämään, vaikka maailmanlaajuisesti oli uhrattu viimeisten 50 vuoden aikana suunnattomia summia asian tutkimiseen..

Vuonna 1979 Rainer Partanen päätti aloittaa yksityiset opinnot käsittäen matematiikan, sähköopin, fysiikan aineopin ja sähkökemian. Samalla hän tutki kattavasti, mitä viimeisten 100 vuoden aikana oli aikaansaatu akkutekniikan alalla. Erityisesti Rainer Partanen tutustui aineopin materiaaleihin, jotka voisivat teoriassa täyttää tarvittavan energiakapasiteetin vaatimukset.
Opinnoissaan hän keskittyi kaikkeen, mikä oli ensisijaista akkutekniikan ymmärtämiseksi
ja samanaikaisesti rakensi erilaisia koelaitteita, joilla voitiin tehdä kokeita asioiden toteamiseksi käytännössä.

Vuonna 1982 Rainer Partanen perusti ensimmäisen oman yrityksen; Tietometalli Oy:n, joka toimi ruostumattoman teräksen tukkukaupassa. Siitä saaduilla tuloilla kehitettiin tässä kerrottu sähkökemiallinen keksintö. 1986 keksijä sopi veljensä Per-Olof Partasen tulosta yhtiön osakkaaksi ja palkatuksi toimitusjohtajaksi, jolloin hän vapautui käyttämään enemmän aikaa keksintötoiminnalle.

Vuodet 1980-1990 olivat ratkaisevia, koska sinä aikana löytyivät ympäristöystävälliset, valmistukseen sopivat metalli ja kemian aineet. Keksinnöllinen oivallus syntyi vuonna 1989
ja testattiin tätä keksintöä varten perustetun Europositron Oy:n toimesta vuoden 1990 alussa. Toimivassa testissä käytettiin alumiinielektrodia ja erikoispinnoitettua teräselektrodia sekä elektrolyyttinä keksinnön sisältävää liuosseosta. Erikoispinnoitettu elektrodi toimi ainoastaan kestävänä johtimena eikä purkautunut reaktioissa.

1990-luvulla todettiin, että eri keksintöjä oli kokeiltu erilaisilla testeillä ja tulokset olivat niin lupaavia, että katsottiin tärkeäksi jatkaa kehitystoimintaa. Sen jälkeen oli ratkaistava monta rakenteellista ongelmaa. Tavoitteena oli saada aikaan toimiva laitesovellutus, jota voisi esitellä ja alkaa valmistamaan teollisesti. Silloin Rainer Partasen oli päätettävä, oliko hänellä varoja toteuttaa jatkokehitystyö. Hän päättikin panostaa kaikki olemassa olevat ja tulevat varansa keksintönsä kehittämiseen.
Vuosina 1990-2000 toteutettiin laitekonstruktion kehitystyö. Kymmenen vuoden aikana löydettiin menetelmät ja vaihtoehdot, joilla korvattiin alustavissa kokeissa käytetyt
kalliimmat materiaalit. Näin alennettiin kynnystä valmistaa prototyyppi, joka olisi taloudellisesti mahdollisimman edullinen teolliseen valmistukseen. Esimerkiksi löydettiin
alumiinielektrodin käsittelyyn menetelmä, jolla estetään elektrodin passivoituminen.
.
Laitteen rakenne ja muoto syntyi myös näinä vuosina ja suunniteltiin samoin siihen liittyvät sähkötekniset säätölaitteet. Samanaikaisesti tehtiin erilaisia testejä koskien laitteeseen liittyviä mahdollisia uusia keksintöjä.

Toteutettavan prototyypin energiakapasiteetti olisi arvioltaan vähintään 20 kertaa parempi kuin nykyisten lyijyakkujen per tilavuus litra/ wh ja/tai wh/ kg massa.

Vuonna 2001 alussa Rainer Partanen oli valmis toteuttamaan prototyyppiohjelman ja patentoinnin, puuttui vain rahoitus. Liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty kustannusarvio, joka on vähintään 2,4 milj.euroa ja enintään 4,5 milj.euroa. Rahoituksen saamiseksi Europositron järjesti vuosina 2001-2006 kaksi piensijoittajille tarkoitettua uusmerkintäantia kolmas peruuntui, jotka tuottivat 1,3 milj. euroa. Noin 900 000 euron kulujen (markkinointi- ja muut kulut) jälkeen jäi nettona yhtiölle n.400 000,00 euroa vuoden 2007 alkuun.

Vuonna 2007 saatiin rahoitussopimus kuntoon ja v 2008-2009 on tarkoitus aloittaa prototyypin valmistusohjelma. Ensin kaikki eri keksinnöt sisältävä prototyyppi, sitten viimeistään kahden vuoden sisällä maailmanlaajuinen patentointiohjelma (20-60 maahan 1-3 patenttihakemusta), joka tulee valmiiksi samanaikaisesti prototyypin valmistumisen kanssa. Alumiiniakun valmistusoikeuksien lisenssikaupan on suunniteltu alkavaksi 2009-2011

Tämän 30 vuoden työn selostuksen myötä keksijä Rainer Partanen toivottaa sijoittajat tervetulleeksi mukaan ympäristöystävällisen teknologian toteuttamiseen. Sijoituksen menestymisen lisäksi keksintö tuo ihmiskunnalle arvoja, jotka jäävät historiaan.

Helsinki 29.08.2008

Sähköauton al-akku totta tosiaan.

December 15th, 2008

Sähköauton akkuratkaisu, suurin markkinointitapahtuma on tuleva
salaisen keksinnön käsittely oikeudessa,12.01.2009 alkaen. Asia no. R 08/6540

Voiko sähköakkumainos olla suurempi kuin oikeudenkäynti sen keksijää ja yhtiötä vastaan, joka rakentaa, kehittää lopputuotteeksi ja tuo akun markkinoille.
Voiko pitää törkeänä petoksena asiaa, joka on keskeytetty keskeneräisenä ennen sen prototyypin toteuttamista ja lopullisen patentoinnin hakemista.

Oikeudenkäynnistä löytyy myönteistäkin, koska se vahvistaa, että rahoituksen hankinta on kestänyt vuosia. Sitä on vaikeaa nopeuttaa kun yleensäkin rahoituksen hankinta-aika voi tunnetusti olla keskimäärin 6-12 vuotta. Oikeudenkäynti vahvistaa myös yhtiön noudattaneen kaikkia voimassa olevia lakeja ja tuskin enempää voi vaatia. Näin tulee myönteisesti vahvistettua tapahtunut toiminta. Syyttäjää tulisi kiittää siitä, että hän on oivaltanut tuoda asian oikeuden käsiteltäväksi ja näin vapaudutaan kaikista epäilyistä tutkinta asiassa. Samalla avautuu keksijöille aiempien lisäksi uusi mahdollisuus rahoituksen hankinnassa.

Tuleva oikeudenkäynti on merkittävä, koska läpi historian keksijöitä on talutettu oikeuteen
ja heidän toimiaan on epäilty, useimmin täysin aiheetta.
Historiassa Egyptin Faaraoiden ajasta lähtien on tehty suurenmoisia keksintöjä ja koko historia ja kehitys ovat olleet keksijöiden varassa. Ei ole ollut kehitystä ilman keksintöjä.
Toivottavasti tästä tulee jälleen oppitunti kaikille keksimisestä kiinnostuneille siitä, kuinka yksinkertaisia ja suurenmoisia ne saattavat olla, kun ne on toteutettu.
Oikeudenkäynti on ennakkotapaus, jossa oikeuden jäsenet joutuvat punnitsemaan, onko
keksijän paljastettava salainen keksintö ennenaikaisesti saadakseen oikeutta ja näin ollen vaarannettava mahdollisuudet sen hyödyntämiseen. Samoin oikeuden on ilman ehdotonta näyttöä harkittava syyttäjän vaatimaa rangaistusta tietäen, että keksijä ei tule sen uhasta paljastamaan keksintöään.Katso; www.europositron.com Akkukeksijän lausuma sisältösivu.
Lisäksi oikeuden on otettava huomioon, että keksijällä on näyttö 30 vuoden keksijä toiminnasta ja rahoituksen järjestyttyä jatkosuunnitelmista, joiden tavoitteena on uudenlaisen akkutuotteen valmistaminen.Olisi toivottavaa, että oikeudenkäynti muodostuisi opetukseksi viranomaisille: Keksijänkin kohtelussa pätee syyttömyysolettama ja muut ihmisoikeudet.

Vanha sanonta, että”keskeneräistä työtä ei pidä näyttää hulluille ja herroille, sillä eivät he asiasta mitään ymmärrä.” pitänee paikkansa tässäkin tapauksessa. Sen tähden tähän on jouduttu.
Ote John F. Kennedyn puheesta Massachusetts Institute of Technology,n tilaisuudessa on viestini kaikille kirjanoppineille ja asiantuntijoille:
”Epäilijät ja pilkkaajat, joiden käsityskyky rajoittuu tunnettuihin tosiasioihin eivät pysty ratkaisemaan tämän maailman ongelmia. Niihin tarvitaan yksilöitä, jotka
kykenevät uneksimaan asioista, joita ei ole koskaan ollut.”

Helsinki 06.12.2008.

Blogi avattu

September 30th, 2008

Europositron weblog on nyt avattu. Jatkossa täältä voi lukea keksijän mietteitä Europositronin toiminnasta ja maailman menosta.

-Europositron webmaster-