Laukeaako ansa häirikkö ”Myyrälle” piakkoin.

December 23rd, 2008

Yleensä osakkeenomistajat toivovat yhtiön menestyvän ja sen mukana
osakkeensa arvon lisääntyvän. Ab Europositron Oy:n osakkaiden joukossa
on häirikkö, joka on aiheuttanut vuosien mittaan yhtiölle n. 180 000 euron
kulut ja menetykset.

Tämä henkilö ilmoittautui merkitsemään 10 osaketta ensimmäisten tarjokkaiden joukossa v. 2001, mutta ei maksanut osakkeitaan, vaan ilmoitti myöhemmin, että
oli käsittänyt väärin osakkeiden hinnan. Hankittuaan jälkimarkkinoilta yhden osakkeen häirikkö yritti Keskuskauppakamarin avustuksella saada myytyä yhtiölle sen hankintahintaan, mutta välimiesoikeus määräsi huomattavasti alemman hinnan.

Tappiostaan harmistuneena hän aloitti kantelujen sarjan ja lähetti keksijälle viestin, että mikäli hän ei saa 8000 euroa yhtiöltä, hän tulee tekemään kantelun joka
asiasta. Keksijä ei suostunut maksamaan, joten kantelujen sarja alkoi. Häirikkö on tehnyt kanteluja 7 hallituksen päätöksen muotoseikasta, tilintarkastajan valinnasta Hämeen Lääninhallitukselle, tilintarkastajasta Keskuskauppakamarille, yhtiön asianajajasta Asianajajaliitolle, kunnianloukkauksesta jne.

Yhden oikeuden ratkaisua odottaneen muotoseikan takia yhtiö joutui kieltäytymään ottamasta vastaan125 000 arvosta merkintöjä. Kaikki kantelut on oikeus todennut
aiheettomiksi, koska niillä ei ole ollut vaikutusta yhtiön toimintaan.

Kuitenkin ne ovat suuresti häirinneet yhtiön toimintaa ja aiheuttaneet melkoisia kustannuksia yhtiölle. Lisäksi tämä henkilö on soitellut ympäriinsä osakkaille jopa Ruotsiin saakka levittäen harhaanjohtavia tietoja yhtiöstä ja keksijästä. Meillä on
siis joukossamme ”myyrä”, jolla on hyvät suhteet viranomaisiin mm. Rataan ja joka
harjoittaa ammattimaisesti tätä kiusantekoa myös muissa yhtiöissä. Hänen
osuuttaan menossa olevaan keksijän ajojahtiin ei ole vielä voitu todeta, mutta
suhteet ja valheellinen puhelinkampanja antavat pientä vihjettä siihen suuntaan.

Valitettavasti emme ole löytäneet vielä keinoa pysäyttää tätä toimintaa, joka vie suhteettomasti henkisiä voimavaroja ja johon tuhrautuu paljon yhtiön eli osakkaiden varoja. Kun sinulle soitetaan ja kerrotaan yhtiöstä tai keksijästä tarinoita niin kirjaa ylös soittavan henkilön tiedot ja tarina. Sopii vain toivoa, että jonain päivänä tämä osakas menee vaarallisissa puuhissaan niin pitkälle, että jokin hänen kiusaamansa taho laittaa lopullisen pisteen hänen toiminnalleen.

Helsinki 23.12.2008

Suomen talousrikostutkinta hakoteillä !.

December 21st, 2008

Onko Suomessa talousrikostutkijoilla oikeasta tutkintatyöstä pulaa. Ilmeisesti jo joitakin vuosia sitten on aloitettu tutkimaan kaikenlaisia pienyritysten toimia ja nostamaan kanteita, vaikka syyttäjillä ei ole mitään näyttöä rikoksesta. Tehdäänkö näin, koska rikostutkijoita on niin paljon, että rikoksia ei riitä kaikille tutkittavaksi, joten he työllistävät itsensä keksimällä rikoksia. Tämä näyttää vallitsevalta totuudelta, sillä yllyttihän oikeusministeri Tuija Brax (HS mielipidesivu 1.10.2008) syyttäjiä keräämään kaikki omaisuudet valtiolle, jos vain voidaan epäillä, että ne on rikoksella saatuja. Syyttäjät tekivät työtä käskystä ja käyttävät kaikissa tapauksissa pakkokeinolakia hyväksi, tuhoavat yrityksen ja anastavat rehellisten yrittäjien omaisuuden samalla syyllistäen yrittäjän, vaikka oikeus ei ole Suomessa päättänyt mitään asiasta. EU:n Ihmisoikeus sopimuksen 6.2 artiklan mukaan syyttömyysolettama tarkoittaa, että kukaan ei ole syyllinen ennen oikeuden päätöstä. Kaikki tuomarit ja virkamiehet ovat velvoitettuja noudattamaan syyttömyysolettamaa. Lisäksi sopimus edellyttää, että jos syyttäjä nostaa kanteen, hänen tulee kiistatta kyetä näyttämään toteen syyte. Nyt on tullut jo monta vapauttavaa oikeuden päätöstä yrittäjille, mutta onko siinä mitään järkeä, että syöstään syytön yrittäjä helvetin syövereihin varsin hatarien epäilyjen pohjalta ja useimmiten tuhotaan yrityksen liiketoiminta. Tutkijat työllistävät näin itse itsensä.

Nikolai ja Larissa Lisitsyn.

December 21st, 2008

Menestys täyteistä uutta vuotta 2009. Olen saanut paljon voimia luettuani miten teitä on kohdeltu kaltoin. Kuitenkin oikeus voitti ja toivon että teillä on vielä rohkeutta ja voimia vaatia valtiolta kymmenien miljoonien korvausta yrityksenne tuhoamisesta, se on oikeutettua. Luettuani Lappeenrannan käräjäoikeuden tuomarin tuomio 07/1564 pöytäkirjan jossa syytteet hylätty, ymmärsin että syyttäjät Suomessa keksivät syytteitä talousrikostutkinnassa kun niitä on niin vaikea löytää ja tulosta pitää syntyä. Eikö tämä ole mielivaltaa.

Suomessa on yleistä viranomaismielivalta.

December 21st, 2008

Keksijä on Kohdannut SUOMEN Viranomais-Mielivallan.
Syyttäjä keksii rikoksia kun tutkinnassa ei sellaisia löydy.
Muualla joutuu vankilaan mielipiteistään, Suomessa toisten mielipiteistä.

30 v. Akkulaitteen kehityshistoria.

December 19th, 2008

Akkulaitteen kehityshistoria ja suunnitelma sen toteuttamiseksi
Keksijän Rainer Partanen oli toiminut 20 vuotta teollisuuden metalli- ja tarviketukkukaupan
parissa sekä omaksunut sinä aikana laajan tuntemuksen metalleista ja muista teollisuuden tarvitsemista aineista. Erityisesti ruostumattoman teräksen tuntemus auttoi häntä kehittämään joitakin teollisuuden käyttämiä haponkestäviä liitinosia, joita hänen oma yrityksensä teetätti
ulkomaisilla alihankkijoilla ja toimitti menestyksekkäästi Suomen teollisuudelle. Tämä kokemus alalta oli hyvä pohja aloittaa opinnot, tutkimukset ja kehitystyö uudenlaisen voimanlähteen löytämiseksi.

Vuonna 1978 syntyi päätös tutkia harrastusluontoisesti, miksi sähköautoja ei ole käytössä liikenteessä. Vuoden kuluttua oli täysin selvitetty, että kelvollista akkua sähkövirran riittävän määrän varastoimiseen ei ollut pystytty kehittämään, vaikka maailmanlaajuisesti oli uhrattu viimeisten 50 vuoden aikana suunnattomia summia asian tutkimiseen..

Vuonna 1979 Rainer Partanen päätti aloittaa yksityiset opinnot käsittäen matematiikan, sähköopin, fysiikan aineopin ja sähkökemian. Samalla hän tutki kattavasti, mitä viimeisten 100 vuoden aikana oli aikaansaatu akkutekniikan alalla. Erityisesti Rainer Partanen tutustui aineopin materiaaleihin, jotka voisivat teoriassa täyttää tarvittavan energiakapasiteetin vaatimukset.
Opinnoissaan hän keskittyi kaikkeen, mikä oli ensisijaista akkutekniikan ymmärtämiseksi
ja samanaikaisesti rakensi erilaisia koelaitteita, joilla voitiin tehdä kokeita asioiden toteamiseksi käytännössä.

Vuonna 1982 Rainer Partanen perusti ensimmäisen oman yrityksen; Tietometalli Oy:n, joka toimi ruostumattoman teräksen tukkukaupassa. Siitä saaduilla tuloilla kehitettiin tässä kerrottu sähkökemiallinen keksintö. 1986 keksijä sopi veljensä Per-Olof Partasen tulosta yhtiön osakkaaksi ja palkatuksi toimitusjohtajaksi, jolloin hän vapautui käyttämään enemmän aikaa keksintötoiminnalle.

Vuodet 1980-1990 olivat ratkaisevia, koska sinä aikana löytyivät ympäristöystävälliset, valmistukseen sopivat metalli ja kemian aineet. Keksinnöllinen oivallus syntyi vuonna 1989
ja testattiin tätä keksintöä varten perustetun Europositron Oy:n toimesta vuoden 1990 alussa. Toimivassa testissä käytettiin alumiinielektrodia ja erikoispinnoitettua teräselektrodia sekä elektrolyyttinä keksinnön sisältävää liuosseosta. Erikoispinnoitettu elektrodi toimi ainoastaan kestävänä johtimena eikä purkautunut reaktioissa.

1990-luvulla todettiin, että eri keksintöjä oli kokeiltu erilaisilla testeillä ja tulokset olivat niin lupaavia, että katsottiin tärkeäksi jatkaa kehitystoimintaa. Sen jälkeen oli ratkaistava monta rakenteellista ongelmaa. Tavoitteena oli saada aikaan toimiva laitesovellutus, jota voisi esitellä ja alkaa valmistamaan teollisesti. Silloin Rainer Partasen oli päätettävä, oliko hänellä varoja toteuttaa jatkokehitystyö. Hän päättikin panostaa kaikki olemassa olevat ja tulevat varansa keksintönsä kehittämiseen.
Vuosina 1990-2000 toteutettiin laitekonstruktion kehitystyö. Kymmenen vuoden aikana löydettiin menetelmät ja vaihtoehdot, joilla korvattiin alustavissa kokeissa käytetyt
kalliimmat materiaalit. Näin alennettiin kynnystä valmistaa prototyyppi, joka olisi taloudellisesti mahdollisimman edullinen teolliseen valmistukseen. Esimerkiksi löydettiin
alumiinielektrodin käsittelyyn menetelmä, jolla estetään elektrodin passivoituminen.
.
Laitteen rakenne ja muoto syntyi myös näinä vuosina ja suunniteltiin samoin siihen liittyvät sähkötekniset säätölaitteet. Samanaikaisesti tehtiin erilaisia testejä koskien laitteeseen liittyviä mahdollisia uusia keksintöjä.

Toteutettavan prototyypin energiakapasiteetti olisi arvioltaan vähintään 20 kertaa parempi kuin nykyisten lyijyakkujen per tilavuus litra/ wh ja/tai wh/ kg massa.

Vuonna 2001 alussa Rainer Partanen oli valmis toteuttamaan prototyyppiohjelman ja patentoinnin, puuttui vain rahoitus. Liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty kustannusarvio, joka on vähintään 2,4 milj.euroa ja enintään 4,5 milj.euroa. Rahoituksen saamiseksi Europositron järjesti vuosina 2001-2006 kaksi piensijoittajille tarkoitettua uusmerkintäantia kolmas peruuntui, jotka tuottivat 1,3 milj. euroa. Noin 900 000 euron kulujen (markkinointi- ja muut kulut) jälkeen jäi nettona yhtiölle n.400 000,00 euroa vuoden 2007 alkuun.

Vuonna 2007 saatiin rahoitussopimus kuntoon ja v 2008-2009 on tarkoitus aloittaa prototyypin valmistusohjelma. Ensin kaikki eri keksinnöt sisältävä prototyyppi, sitten viimeistään kahden vuoden sisällä maailmanlaajuinen patentointiohjelma (20-60 maahan 1-3 patenttihakemusta), joka tulee valmiiksi samanaikaisesti prototyypin valmistumisen kanssa. Alumiiniakun valmistusoikeuksien lisenssikaupan on suunniteltu alkavaksi 2009-2011

Tämän 30 vuoden työn selostuksen myötä keksijä Rainer Partanen toivottaa sijoittajat tervetulleeksi mukaan ympäristöystävällisen teknologian toteuttamiseen. Sijoituksen menestymisen lisäksi keksintö tuo ihmiskunnalle arvoja, jotka jäävät historiaan.

Helsinki 29.08.2008