NAISEN LOGIIKKA; Selvisi asia sittenkin, tällä kertaa tuomari MARITTA PAKARINEN ja oikeudenjäsenien enemmistö oli keksintö asiaa tuntemattomia naisia. Siksi kyettiin tekemään enemmistöstä, vähemmistö, siten tuomita keksijä kahden kolmasosan enemmistöllä,

April 4th, 2009

vähemmistöön.

SIKSI KAKSI KOLMASOSAA OLI PETETTY JA TUOMIO TÖRKEÄSTÄ PETOKSESTA.

AIKAA MENI MUTTA SELVISI ASIA JOKA VAIVASI MIELTÄ, MITEN TUOMARI OLI KYENNYT RATKAISEMAAN ASIAN TAVALLAAN.

”SPEDE” PERTTI PASANEN OPETTI HIENOSTI AIKANAAN NAISEN LOGIIKKAA, SIINNÄ OLI ILLAN RATTO NIIN MAKEA, ETTÄ OLI TUKEHTUA NAURUUN. KIITOS SPEDELLE JOKA TAVALLAAN SELVITTI TÄMÄN ONGELMAN.

NYT ON PAKKO YRITTÄÄ ENNUSTAA, JOS HOVIOIKEUDEN JÄSENIEN ENEMMISTÖ ON NAISIA NIIN TUOMIO PYSYY ENNALLAAN.
MIKÄLI NAISET YMMÄRTÄVÄT KEKSINTÖ JA YRITYSTOIMINTAA NIIN TUOMIO KUMOTAAN JA TODETAAN ETTÄ KEKSIJÄN PERUSOIKEUKSIA ON LOUKATTU.

SIIS TUOMIOSTA PÄÄTTÄMINEN VAATISI EHDOTTOMASTI AMMATTITAITOA TUOMAREILTA, KUN EIVÄT YMMÄRRÄ ASIANTUNTIJOIDEN LAUSUNTOJA.

JOS MIEHILLÄ ON ENEMMISTÖ NIIN OIKEUS KUMOAA KOKO TUOMION JA TOTEAA ETTÄ KEKSIJÄN PERUSOIKEUKSIA ON LOUKATTU JA MÄÄRÄÄ VALTION MAKSETTAVAKSI KAIKKI KULUT SEKÄ VAHINGON KORVAUKSENA KUUSI KERTAA, SYNTYNEET KULUT 2 V. AJALTA.

Emerituskeksijä.:D:D

Keksijän toivomus kaikille osakkaille. Meidän tulee huomioida että valtion virkamiehet ovat ainoastaan erehtyviä ihmisiä. Siksi meidän on annettava heille anteeksi, ne vääryydet jotka heidän toimesta on kohdannut yhtiötämme.

April 3rd, 2009

Haemme kuitenkin korvausta syntyneistä vahingoista ja toivomme että tästä opittaisiin.

Emerituskeksijä.

Miksi hakisit korvausta keksijältä kun valtio on velvollinen korvaamaan jokaiselle nykyiselle osakkeenomistajalle korvauksen yhtiön kautta ja lisäksi kaikista vahingoista joita on aiheuttanut jo nyt 1,5 vuoden aikana.

April 3rd, 2009

AB EUROPOSITRON OY NOSTAA KANTEEN VALTIOTA VASTAAN TODENNÄKÖISESTI KEVÄÄN-KESÄN KULUESSA JA TOIVON ETTÄ KAIKKI 276 OSAKASTA TULEE MUKAAN KANTEESEEN. EHKÄ RYHMÄKANNE ?, ASIAA TUTKITAAN.

TOIVOTTAVAA OLISI JOS OLET HAKENUT KORVAUSTA KÄRÄJÄOIKEUDELTA/ULOSOTTOVIRASTOLTA, NIIN PERU SE JA TULE MUKAAN AL-AKUN JATKO KEHITYKSEEN OLEMASSA OLEVALLA SIJOITUKSELLASI, UUTEEN PERUSTETTAVAAN YHTIÖÖN RUOTSISSA JOSSA VALTIO ON MYÖTÄMIELISEMPI KEHITYSTYÖHÖN.

SUOMEN VALTIO KORVAA VÄHÄN MYÖHEMMIN MYÖS KEKSIJÄLLE AIHEUTTAMANSA VAHINGOT TÄYSIMÄÄRÄISESTI, KUTEN OIKEUS JA KOHTUUS ON. SILLÄ MYÖS VALTION VIRKAMIEHILLE SATTUU EREHDYKSIÄ.

Emerituskeksijä.

VIERASKYNÄ; Kunnat ja kaupungit pitäisi tulevaisuudessa saada alkurahoittajiksi uusissa innovoinneissa, jolloin uutta tutkitaan ja kehitetään.

April 2nd, 2009

Innovaatiot taas ovat lopputuloksia ja kehitystyö on tehty loppuun. Keksinnöt pitää kuitenkin patentoida maailmanlaajuisesti. Monesti uusissa läpimurtokeksinnöissä on useampi uusi oivallus ja patentoitavaa voi olla 2-3 patenttia/maakohtaisesti.
Patentointi on siis kallista ja vaatii riskirahoitusta. Patentit haetaan yleensä vasta prototyyppien tekemisten jälkeen, jolloin keksinnöt saadaan pysymään salaisina ja selvitetään patentointimäärät.
Kuntien ja kaupunkien pitää tulevaisuudessa rahoittaa keksijöitä juuri tässä vaiheessa. valmiiksi rakennetuissa keksinnöissä, jotka on patentoitu- ei siinä vaiheessa enää tarvitse rahoitusta.

Palautteena riskinottaja-kaupungit saisivat uuden alan työpaikkoja ja omistajina lisenssimaksuja ja tekijänoikeusmaksuja jokaisesta valmiista tuotteeesta n.5-8% tai osinkoja, jolloin kunnan normaaliveroja voidaan alentaa.

Nykyään keksinnöt keskittyvät isoihin firmoihin. Ne saavat helpoimmin tekesin ja sitran rahoja,joista on tullut jonkinlaisia “suojelurahoja” isoille firmoille kuten Nokialle, että ne pitäisivät edes jotain toimintaa Suomessa tulevaisuudessa.

Yksityisten keksijöiden rahoitus on retuperällä Suomessa. Valtion jakamia rahoja saa ehkä max. 300 000 euroa, mutta keksinnöt pitää paljastaa virkamiehille. Tähän keksijät eivät tule suostumaan, koska tällöin keksinnöt tulevat varmasti varastetuksi.

Asenne kaupunginjohtajalla on ainakin kunnossa ja ymmärrän myös valmiuden laittaa itsensä likoon uusien asioiden puolesta-jo nykyinen taloustilanne vaatii riskinottajia ja edelläkävijöitä.

Salonseudulla asuva Europositronin sijoittajaryhmä on ollut alkurahoittamassa uutta alumiiniakkua.
Yksityisten kuntalaisten pitää nykyisin olla suunnannäyttäjinä ja riskinottajina.
Tämäntapaiset summat pitävät yrityksen pystyssä, mutta eivät riitä patentointiin eivätkä kuluihin, joita tulee kun haetaan suursijoittajia ympäri maailmaa.

Luova järjenkäyttö tai kaikenlainen etukäteen tekeminen tulevaisuuden eteen on suurta viisautta.
Itse näen kuntien roolin tulevaisuudessa aika erinlaisena verrattuna nykyisyyteen ja menneisyyteen.

Olemmeko edelläkävijäkunta myös keksintöjen rahoittajina? Mielestäni kuntien tulopohjaa pitää laajentaa muilla tuloilla. Pelkkä erilaisten veromallien miettiminen on tullut tiensä päähän.
Olen vahvasti sillä kannalla, että siedettävä kuntaverotaso saavutettaisiin tämäntapaisella mallilla. Salonseudun kuntapalveluita pitää tietenkin jatkossakin kehittää ja pitää tämä erittäin hieno seutukokonaisuus elinvoimaisena.

Kaupunginjohtaja varmasti alkaa selvittää tämäntapaista mallia. Onko lakiesteitä-kuka vastustaa-onko vaihtoehtoja-onko riskinsietokykyä yms.
Kehittämiskeskuksen kannan tiedän melko varmasti jo etukäteen-tämäntapainen toiminta on heille arvovaltatappio. Yhteistyötä tarvitaan kuitenkin myös sinne päin. Kun Nokia lähtee lopullisesti Salosta-tarvitaan viimeistään jotain uutta.

Palaillaan asiaan.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmän puolesta:

Ilkka Laakso

SE MIKÄ EI SAATA OLLA OIKEUS JA KOHTUUS EI SAATA OLLA LAKIKAAN. SE JOKA EI SOVELLA OIKEUTTA JA KOHTUUTTA EI SAATA OLLA TUOMARIKAAN.

April 1st, 2009

Vanhan viisaan tuomarin ohje, sovellettuna nykyaikaan.

Emerituskeksijä