Yhtiön osakas Matti Niittymäki teki poliisille rikostutkintapyynnön 15.09.2010 , Ab Europositron Oy:n nykyisestä ja entisestä johdosta. Rikostarkastaja Harri Saaristola selvitti asian ja totesi, 03.11.2010 kaikki kirjaukset on tehty lainmukaisesti,

November 10th, 2010

EI ASIASSA OLE SYYTÄ EPÄILLÄ RIKOSTA.

ASIA KOSKI ANTIOSAKKEIDEN VIRHEELLISEKSI VÄITETTYÄ KIRJAUSTA KIRJANPITOON, JOKA OLI KUITENKIN OIKEIN TEHTY.

MATTI NIITTYMÄKI , ON VAATINUT KEKSIJÄÄ LUNASTAMAAN HÄNEN OSAKKEENSA JA JOS OIKEUDEN PÄÄTÖS SÄILYY NIIN NE LUNASTETAAN.

JOTEN HÄNELLÄ EI LUULISI OLEVAN MITÄÄN MIELENKIINTOA ENÄÄN YHTIÖN OSAKKEEN ARVOSTA, KOSKA ON VALMIS LUOVUTTAMAAN NE ALKUPERÄISEEN HINTAAN.

MYÖS PERUSTEETON JA AIHEETON RIKOSTUTKINTAPYYNTÖ ON RANGAISTAVA TEKO JA TUTKINTAPYYNTÖ ON TODETTU AIHEETTOMAKSI.

SITÄ SAA MITÄ TILAA, PERÄSTÄ KUULUU.

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

Diktatuureissa joutuu vankilaan mielipiteistään. Suomessa joutuu vankilaan toisten mielipiteistä. Ainoa pätevä todistaja oli Patentti- ja rekisterihallitus, heidän lausuntonsa salassapidosta jätettiin täysin huomiotta, koska se olisi vapauttanut keksijän

November 8th, 2010

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Kukaan valtion viranomainen ei ole puuttunut virkamiesten lainvastaiseen toimintaan vaikka keksijä on ollut yhteydessä laajasti poliitikoihin ja korkeisiin viranhaltijoihin, he ovat kuin siunanneet asian hiljaisuudellaan samoin lehdistö.

November 7th, 2010

Myös osakkaat ovat olleet aktiivisia viranomaisiin ja Eduskuntaan, mutta hiljaisuus jatkuu. Odottaako kaikki KKO:n ratkaisua ?. Sopisi myös ajatella mitä EIT sanoo tällaisesta ihmisoikeuksien loukkaamisesta.

Keksijän vainoaminen jatkuu, nyt poliisi pysäyttää ja selittää että on perään kuulutus liiketoimintakiellosta ja kun tarkastavat asian, niin on kuulemma käsketty vain kysellä asioita, poliisi piti asiaa kummallisena, kuten missä on töissä ja missä asuu niin kuin eivät sitä tietäisi. Kun lähtivät perään ja pysäyttivät rekisteri tietojen mukaan. Näyttää siltä että kiusa se on pienikin kiusa, kun saa poliisit peräänsä liikenteessä. Rivi poliisit näyttäisivät olevan syyttömiä asioihin, vain korkeimmat poliisijohdon jäsenet ovat asioissa mukana sillä heillä on päätösvalta.

Tänä päivänä näyttää siltä että poliisin rivijäsenet hoitavat tehtävänsä kiitettävästi, vain muutama poikkeus välillä löytyy. Mutta poliisi johto ei ole tehtäviensä tasolla, sekä muut oikeushallinnon korkeat virkamiehet.

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

Suomen Valtio, osti, syyllisti, varasti ja tuhosi: Optiosopimus 1997. Herjaava tieto vuoto Kauppalehdelle 2001. Rahoitustarkastuksen laiton sakko 20 000 euroa ja kirjallinen vainoaminen netti kotisivullaan, sekä väärällä lausunnollaan käräjä oikeudelle,

November 7th, 2010

2002-2009.

TIETO VUOTO HS- LEHDELLE 2007, RIKOSTUTKINTA, KANNE JA TUOMIO 2007-2010.

VEROTTAJA EVÄSI AL-VEROPALAUTUKSEN 2009 LAINVASTAISESTI VUOSILTA 2007-2008.

HUPAISINTA ASIASSA ON SE ETTÄ KUN ON VALTION VIRKAMIEHISTÄ KYSYMYS, NIIN POLIISI EI TUTKI ASIAA. EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN TUTKIMUKSET OVAT TURHANPÄIVÄISIÄ, NE EIVÄT KOSKAAN JOHDA MIHINKÄÄN KOSKA VIRKAMIEHET VALEHTELEVAT MINKÄ KERKIÄVÄT OMAN NAHKAN PELASTAMISEKSI JA SITTEN SE TUTKIMUS ON SIINNÄ JA LAUSUNTO, EI OLE HAVAITTU MITÄÄN LAINVASTAISTA. LOPUKSI SANOTAAN ETTÄ ON MENNYT VIISIVUOTTA JA SITTEN EI ENÄÄN EDES AJATELLA ASIAA, KUIN ERITYISESTÄ SYYSTÄ MUTTA SYYKSI EI RIITÄ TÄLLAINEN RIKOSKETJU. NYT KUN VASTAAN OTETETAAN TUTKIMUSPYYNTÖÄ SANOTAAN ETTÄ SE ARKISTOIDAAN MUTTA EI VASTATA SIIHEN.

VAIKKA ON VIRKAMIESTEN LAAJASTA RIKOSEPÄILYSTÄ KYSYMYS JOSSA ON MYÖS OIKEUSLAITOS MUKANA, VÄHINTÄÄNKIN SYYTTÄJÄ MUTTA VAHVA EPÄILY ON MYÖS TUOMAREISTA KOSKA TUOMIO ANNETTIIN SIITÄ ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ JOKA ON VIRKAMIESTEN MIELIPIDE JA KESTÄMÄTÖN ESITY JA TODISTAMATON. KUN TUOMAREIDEN TODISTUS LEPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLÄ NIIN KYLLÄ SE ON MUKANA OLOA RIKOSEPÄILYSSÄ. SITTEN JOS KKO:N PÄÄTÖS ON KIELTEINEN KEKSIJÄLLE, SILLOIN YMPYRÄ SULKEUTUU JA VAIN EIT VOI SAADA RAHALLISEN KORVAUKSEN AIKAAN, MUTTA EI VOI MUUTTAA TUOMIOTA, SE ON KKO:N ASIA. KUN KKO:N PÄÄTÖS ON TULLUT NIIN KATSOTAAN PITÄÄKÖ TEHDÄ TÄSTÄ KOKO KETJUSTA RIKOSTUTKINTA PYYNTÖ POLIISILLE KOKONAISUUTENA, SILLOIN SE ON AINAKIN TEHTY JA SAAMME AINEISTOA ( EIT ) KÄSITTELYYN LISÄÄ.

MUTTA ONKO VAIN EUROOPAN IHMISOIKEUS TUOMIOISTUIN, JOKA VOI TEHDÄ JOTAIN ASIAN HYVÄKSI ?.

TAMPEREEN KIHLAKUNNAN SYYTTÄJÄ ESTI KAUPPALEHDEN KUNNIAN LOUKKAUKSEN JA HERJAAVAN KIRJOITUKSEN ETENEMISEN OIKEUTEEN.
POLIISI EI TUTKINUT MYÖSKÄÄN HS-LEHDEN KUNNIAN LOUKKAUS JA HERJAAVAA KIRJOITUSTA JA SEN RIKOSTUTKINTAPYYNTÖÄ.

MUTTA AINA TUTKITAAN JA VIEDÄÄN OIKEUTEEN. KUN TEHDÄÄN KUNNIANLOUKKAUS RIKOSTUTKINTAPYYNTÖJÄ POLIISILLE, KUN KYSEESSÄ ON AKKUKEKSIJÄ RAINER PARTASTA KOHTAAN TEHTY PYYNTÖ. JOS ASIANOMAINEN EI TEE NIIN YLEINEN SYYTTÄJÄ TEKE SEN JA SITTEN SIIHEN YHTYY ASIANOMAINEN.

MITEN KANSALAINEN VOI SELVITÄ TÄLLAISESTA MASSIIVISESTA VALTION TEKEMÄSTÄ SYYLLISTÄMISESTÄ JA EUROPOSITRON YRITYKSEN TUHOAMISESTA, YRITYS OLISI TUHOTTU JOS OSAKKAAT EIVTÄ OLISI TULLUT APUUN. OSAKKAAT ON PELASTANUT AB EUROPOSITRON OY:N JOTA ON NYT MAHDOTON TUHOTA NIIN KAUAN KUN OSAKKAAT OVAT YRITYKSEN TAKANA OMALLA ÄÄNELLÄÄN. KIITOS HEILLE SIITÄ.

LISÄKSI ON TURHA LUULO ETTÄ LOPETTAISIN ASIAN ETEENPÄIN VIENTIÄ, SILLÄ MINULLA ON VELVOLLISUUS OSAKKAITA KOHTAAN JA SITÄ EI MIKÄÄN ESTÄ. KORKEIN ON KANSSANI.

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN.

Syyttäjä Antti Vuorenmaa syytti rikoksesta jota ei ollut olemassa, niin Ko:ssa kuin Ho:ssa ja sai tuomari Maritta Pakarisen ja myös oikeusneuvokset Tapio Vanamon, Erkki Koivulan ja Kari Heikkosen harhautettua tukemaan omaa esitystä. Ho:n päätös R 09/1241.

November 6th, 2010

Suomen Valtio, osti, syyllisti, varasti ja tuhosi: Optiosopimus 1997. Herjaava tieto vuoto Kauppalehdelle 2001. Ratan sakko 20 000 euroa ja kirjallinen vainoaminen netti kotisivullaan, sekä lausunnollaan käräjä oikeudelle 2002-2009. Tieto vuoto Hs-lehdelle 2007, Rikostutkinta, kanne ja tuomio 2007-2010.

SEKÄ VARASTI OSAN KEKSINTÖTIEDOSTA OMALLE TUTKIMUSLAITOKSELLE, JOKA OLI SALAISTA JA SAATAVISSA TOISELTA VIRANOMAISELTA.

Kun valtio on epäillyn rikoksen tekijä sitä ei tutkita ja/tai sanotaan että asia on vanhentunut. Miten voi saada oikeutta kun sama taho on, sopimus kumppani, rikollinen, tutkija ja tuomari.

Yksi ja sama valtio toteutti kaikki toimet keksijä Rainer Partasta vastaan, kenellä on rohkeutta tutkia asia, jotta valtio saadaan vastuuseen, sillä he eivät tutki omia rikoksia.

Tämä on niin vakava rikos kansalaista vastaan, että jokin taho on se tutkittava.

KAIKKI VALTION TOIMET ON OLLUT VOIMASSA OLEVIEN LAKIEN VASTAISIA.

Miten tuomarit ja oikeusneuvokset voivat tehdä jotain näin kauheaa rauhanaikana, sivistys ja oikeus valtiossa ?.

Tuomio ei kestä päivänvaloa eikä perustuslakia tai ihmisoikeus sopimuksen artikloja.

KKO ratkaisee seuraavaksi oliko rikosta koskaan olemassa ja onko keksiminen ja keksinnön salassapito rikos.

Nyt ei voi sivuuttaa Patentti- ja rekisterihallituksen lausuntoa salassapidosta ja sen erilaisia menettelytapoja asian salassapitämiseksi, koska se on keskeinen asiakirja asiassa ja ainoa taho joka voi määritellä keksinnön jos keksijä haluaa sen määrittelevän “valmiin” salaisen keksintö asian.

Valtio on rikkonut erityisesti EIT artikloja 5,6,7 ja 10 vastaan.

Emerituskeksijä Rainer Partanen