Laitteiden valmistukseen liittyvät työvaiheet ja aikataulu

Laitteiden valmistukseen liittyvät työvaiheet ja aikataulu

1. Suunnatun osakeannin järjestelyt ja rekisteröinti. Toimenpideaika n. 1 kuukausi.

2. Toimitilojen hankinta ja kunnostus, johon liittyy kaluston ja tarvittavien mittauslaitteiden hankinta sekä henkilökunnan rekrytointi. Toimenpideaika 3-6 kuukautta.

3. Raaka-aineiden (metallit ja kemikaalit) hankinta. Toimitusajat 2-6 kuukautta.

4. Elektrodilevyjen työstämiseen tarvittavien työkalujen valmistus. Toimitusaika 2-3 kuukautta.

5. Elektrodilevyjen valmistus, muokkaus ja leikkaus. Toimenpideaika 1-2 kuukautta.

6. Elketrodilevyjen kaasupinnoitus. Toimenpideaika 1-2 kuukautta.

7. Elektrodilevyjen ultraäänihitsaus. Toimenpideaika 1-3 kuukautta.

8. Elektrodilevyjen virtajohtimien ja liitäntöjen teko. Toimenpideaika 1 kuukausi.

9. Tiivisteiden työkalujen teko. Toimitusaika 1-2 kuukautta.

10. Tiivisteiden teko. Toimitusaika 1-2 kuukautta.

11. Protolaitteiden kehikkojen valmistus. Toimitusaika 1 kuukausi.

12. Elektrolyytin liuosaineiden valmistus. Valmistusaika 1 kuukausi.

13. Elektrodilevyjen ultraäänihitsauksen ja virtaussähkön resistanssin mittaukset sekä levyjen muiden sähköisten ominaisuuksien testit. Toimenpideaika 1 kuukausi.

14. Protolaitteiden kokonaistestaukset. Toimenpideaika 3 kuukautta.

15. VTT:n todennus toimivuudesta. Toimitusaika 1 kuukausi.

16. Kokonaisaikataulu 11-24 kuukautta.

Projektin ajoitus

Kokonaisprojektin toteutusjärjestys

1. Vähimmäisrahoitus 2,4 miljoonaa euroa + 2,1 miljoonan euron optiot, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa, joka oikeuttaa 32% osuuteen yhtiön osakkeista. Toteutumisarvio aikavälillä 2013-2017.

2. Protolaitteen rakennusohjelma ja testit, kesto noin 24 kuukautta. Toteutumisarvio 2013-2017.

3. Lopullisten patenttihakemusten teko ja maailmanlaajuisena haku. Toteutumisarvio 2013-2017.

4. Puolueeton laboratorio testaa ja todentaa toimivuuden. Toteutumisarvio 2013-2017.

5. Yhtiön osakkeiden pilkkominen (splittaus) ja niiden noteerauspäätös. toteutumisarvio 2013-2017.

6. Paristolaitteiden tekniikkaan perustuva valmistusoikeuksien lisenssikauppa aloitetaan. Toteutumisarvio 2013-2017.