TULOSSA KUUMA KEVÄT. PIENEN KEKSIJÄN JA 260 OSAKAS JOUKON AINOA TURVA ON JULKISUUS. KEKSIJÄ RAINER PARTASEN TULEVA MIELENILMAISU, EDUSKUNTATALON EDESSÄ.

April 1st, 2009

Kiitos kaikille 260 osakkaalle, olen otettu on suurenmoista taistella kun tietää että oma porukka on takana. Aleksanteri Suuri valloitti puoli maailmaa pienellä porukalla, taistellen valtavaa ylivoimaa vastaan ja kuitenkin voittaen. Me voimme valloittaa koko maailman al-akku järjestelmällä, siis kannattaa taistella. Ikäisekseni olen oppinut pitämään huolta kunnostani joten en usko että siitä muodostuu probleemaa lähi vuosikymmeninä, joten saan olla pitkään mukana ja nauttia kanssanne menestyksestä. Upeaa !. Kaikille Ab Europositron Oy:n osakkaille kiitokset ja jatkamme samaan malliin olen ajatellut ja suunnitellut pitää keväällä eduskuntatalon edessä pienen yhdenhengen mielen osoituksen, avustajat voivat tiedottaa asiasta lehdistölle ja ottaa kuvia tilaisuudesta. Julkisuus on suurin auttajamme, sitä kuuntelee poliitikot ja kukapa ei haluaisi tulla uudelleen valituksi eduskuntaan.

Ystävällisin terveisin; Emerituskeksijä.

VIERASKYNÄ;Lähetin viimeisen viestini älyxkokemusxluovuus=viisaus eduskunnalle.Tuija Brax,Matti Vanhanen, Jutta Urpilainen, Anu Vehviläinen, Timo Soini, Katja Taimela ja tietenkin laajalle Europositronin osakasjoukolle.

April 1st, 2009

Suuret kiitokset sinulle oikeuksiemme puolustamisesta.
Mielipiteitä on paljon, mutta teksti-ja viestintämuotoon laittajia on vähän.

Blogisivut ovat pitäneet meidät hyvin ajan tasalla ja olemme huomanneet keksijän harvinaisen kovan sisun ja peräksiantamattomuuden.

Myös EOK:n toiminnanjohtajan Jarmo Jantusen blogikirjoitus oli tehty huippuammattilaisen kirjoitusjäljellä. Suuret kiitokset myös hänelle.
En tiennytkään Suomessa olevan hänentyyppisiään henkilöitä, jotka ymmärtävät tapaustamme.
Kaikkia kymmenen käskyä on kilvan rikottu-maailmanlopun meininki.
Tunnemme myös hengenheimolaisuutta Jantusen kanssa.
Varsinkin Suomessa eletään liiaksi menneisyydessä ja nykyisyydessä.
Tulevaisuuden asiat vaativat uutta asennetta, uutta tapaa tutkia asioita ja rohkeutta toteuttaa ne Käytännössä.
Kysymyksessä on tietenkin luovuus ja keksijöiden tekemät läpimurtokeksinnöt.
Myös rohkeat ja luovat alkurahoittajat mahdollistavat uudet asiat.

Oikeuslaitos ja viranomaiset ovat ryssineet oikein kunnolla.
Tulevaisuuden asiat vaativat tulevaisuuden laintulkintoja tai mieluimmin uusia ja keksijäystävällisempiä lakeja.
Käräjäoikeuden tuomio 12.02.2009 oli jopa koominen.
Laittomuuksia ei havaittu. Silti annettiin 1.7 vuotta ehdollista ja 6 vuotta liiketoimintakieltoa ja anastettiin koko keksijän ja yhtiön varallisuus.

Tarvitaan ilmeiseti EOK:N apua tulevassa Hovioikeuden käsittelyssä. Myös keksijöiden tueksi pitää saada paremmat “tulevaisuuslait".

Ab Europositron Oy:n osakasryhmän puolesta:

Ilkka Laakso

ONKO VIRKAMIESTEN KESKUUDESSA SYYLLISTÄMISEN HENKINEN SAIRAUS KOVIN YLEISTÄ, KEKSIJÄN SYYLLISTÄMINEN JA TUOMITSEMINEN 30 VUODEN TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖN JÄLKEEN. ILMAN TODISTEITA, EI KUULLOSTA KOVIN TERVEJÄRKISELTÄ.

March 31st, 2009

LÖYTYYKÖ ENÄÄN YHTÄÄN TERVEJÄRKISTÄ HALLINNON VIRKAMIESTÄ TAI POLIITIKKOA JOKA KYKENISI PYSÄYTTÄMÄÄN TÄMÄN HULLUUDEN ENNEN SEN ETENEMISTÄ KOHTI TUHOISAA LOPPUA.

JÄLKEENPÄIN ON TURHA SELITELLÄ KOSKA NYT ANNETAAN KAIKKI TIETO JULKISUUTEEN TAPAHTUMISTA JOITA ON TEHTY TIETOISESTI JO 7 VUOTTA HALLINNON TOIMESTA JA KEKSIJÄN TUHOKSI.

LEHDISTÖLLE ON TARJOLLA KEKSIJÄN TÄYDELLINEN SELOSTUS VIRKAMIEHISTÄ JOTKA ON OSALLISTUNUT TÄHÄN TUHOAMISPROSESSIIN. NYT OLISI TILAISUUS TUTKIVALLA JOURNALISTILLA SAADA TUTKIJAN KRUUNU ITSELLEEN.

EOK:N TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA VOI TODETA ETTÄ EI ENÄÄN SYNNY OIKEUDENMUKAISIA PÄÄTÖKSIÄ KÄRÄJÄOKEUKSISSA,
VAAN KAIKKI ON SYYLLISTÄVILLÄ ENNAKKO ASENTEILLA SAASTUNEITA, ELÄMME TODELLISESSA INKVISITIO VALTIOSSA.

ENNUSTAN TUHOISAA TULEVAISUUTTA MIKÄLI ASIOITA EI HUOMIOIDA, VALTIONHALLINOSTA PÄÄTTÄVIEN POLIITIKKOJEN TAHOLTA. ON ERITTÄIN HUONO YHDISTELMÄ, LAMAKURJUUS JA EPÄOIKEUDENMUKAISUUS SEKÄ OPTIOMILJONÄÄRIT JA OMANEDUNTAVOITTELU VALTION YRITYKSISSÄ JA HALLINNOSSA.

ENNUSTAN ETTÄ SUURIRÄJÄHDYS TAPAHTUU, SE ON TULOSSA JONKIN AJAN KULUTTUA.

Emerituskeksijä.

Ab Europositron Oy:n osakkaat !. Huhu kertoo että Ruotsin valtio aikoo satsata paljon sähköauton akkupariston kehittämiseen kuluvana vuotena, Onko tämä meidän tilaisuus ?. Se selviää 15 pv toukokuuta mennessä.

March 31st, 2009

Silloin tiedämme jokseenkin varmasti onko rahoitus kunnossa ja olemme tehneet lopullisen päätöksen, prototyyppi al-akkulaitteen valmistamisesta Ruotsissa. Kannattaa olla siellä missä suhtaudutaan myönteisesti uuteen tekniikkaan ja edistykseen.

Emerituskeksijä.:):D:p

Vieraskynä; Urautuminen ja syytteeseen ennakkoon yhtyminen on yleistynyt tuomareiden joukossa ja se on syytetylle pääasiallinen este saada oikeutta asiassaan.

March 31st, 2009

EOK: Harkintavalta ja ennakkoasenteet

Erilaista harkintavaltaa on Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry:lle tulleen palautteen mukaan yhä enemmän julkisen vallan käytön eri muodoissa. Harkintavalta on erityisen altis vääristymätaipumuksille, jotka johtavat erilaisten ennakkoasenteiden “saastuttamaan” päätöksentekoon. Yksi vakava vääristymätaipumus on ankkuroinnin ja vahvistusilluusion yhdistelmä. Se tosin on vain yksi monista. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että päätöstä tekevä virkamies valitsee hyvin aikaisessa vaiheessa sellaisen ratkaisun, johon hän varsinkin alitajuisesti vahvasti sitoutuu. Tämän jälkeen hän ylipainottaa tätä ratkaisua tukevia seikkoja, ja jättää huomioimatta tai alipainottaa tällaista ratkaisua vastaan puhuvia seikkoja.

Myös omaan sosiaaliseen ryhmään kuuluvien suosiminen on tavallinen päätöksiä vääristävä tekijä. Tämä tarkoittaa yleensä päättävien virkamiesten ylivertaisen vahvaa ja suojeltua asemaa silloin, kun tavallisen kansalaisen tai yrityksen tulisi saada oikeutta viranomaisvirheitä tai -väärinkäytöksiä vastaan. Nykyiset paljastukset esimerkiksi Suomen Hiihtoliiton toiminnasta eivät tarkoita, että tilanne olennaisesti poikkeaisi esimerkiksi monista viranomaisorganisaatioista Suomessa. Hiihtoliitto vain menetti sen sosiaalisen suojelun, jota kulissien ylläpitäminen vaatii.

Päätösvääristymät usein toimivat synnyttämällä ennakkoasenteita. Omaksumamme ennakkoasenteet ovat syvään juurtuneita, tunnepitoisia, ja samalla myös neurologisia. Tiedämme, että jos uusi informaatio ei vastaa muodostamiamme ennakkokäsityksiä, yleensä torjumme tiedon. Miksi? Tämä on mielen keino suojautua ja varjella uskomuksiamme, henkilökohtaista käsitystämme maailmasta ja oman ryhmämme sosiaalista uskottavuutta, “sosiaalista kulissia". Sellainen tieto, joka on ristiriidassa aiemmin omaksumamme tiedon tai ylläpitämiemme sosiaalisten kulissien kanssa, aiheuttaa levottomuutta, pelkoa, ja yleisesti horjuttaa tunne-elämän tasapainoa.

Lainsäätäjä on tunnustanut ennakkoasenteiden vaarantavan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hallinnon. Ongelmaa vastaan on toimittu erilaisella esteellisyyssääntelyllä, mutta esteellisyyssääntelyä sovelletaan hyvin pinnallisesti ja suppeasti ongelman laajuuteen ja syvyyteen nähden. EOK:n piirissä tehdään työtä muutoksen saamiseksi nykyiseen huonoon tilanteeseen.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry.

Jarmo Juntunen
toiminnanjohtaja
lainsäädäntötoimittaja
————————————————————

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry
PL 1243
96101 ROVANIEMI
Puh.+358 (0)16-344 410, 0400 - 391 658
www.eok.fi
Yhdistysrekisteritunnus 189.884
Y-t