Suuri joukko osakkaita on ilmoittanut jälleen, että eivät syytä keksijää tai yritystä mistään, eivätkä halua korvausta. Tuomari Maritta Pakarinen käytti hyväkseen osakkaita jotka pyysivät korvausta, vaikka he jo silloin ilmoittivat että vain jos tuomitaan

April 7th, 2009

NYT OSAKKAAT YMMÄRTÄVÄT “TUOMARIPETOKSEN” JA ILMOITTAVAT ETTÄ EIVÄT HALUA KORVAUSTA.

TUOMARIHAN KATSOI ETTÄ KORVAUKSEN PYYTÄJIÄ ON PETETTY VAIKKA HE EIVÄT SITÄ ILMAISSEET.

KOLMATTAKYMMENTÄ OSAKASTA ON JO ILMAISSUT ETTÄ HEITÄ EI KEKSIJÄ OLE PETTÄNYT EIVÄTKÄ HE HALUA KORVAUSTA JA ODOTETTAVISSA ON ETTÄ SUURIN OSA PERUU KORVAUSVAATEET, KOSKA ON TULLUT ILMI TÄMÄ “TUOMARIPETOS” JOKA EI OLE MITENKÄÄ IMARTELEVAA OIKEUSLAITOKSELLE.

ENNENKUIN HOVI ON RATKAISSUT JUTUN NIIN ILMEISTÄ ON ETTÄ SUURIN OSA OSAKKAISTA ON PERUNUT KORVAUSVAATIMUKSENSA.

Emerituskeksijä.

Miksi hakisit korvausta keksijältä kun valtio on velvollinen korvaamaan jokaiselle nykyiselle osakkeenomistajalle korvauksen yhtiön kautta ja lisäksi kaikista vahingoista joita on aiheuttanut jo nyt 1,5 vuoden aikana.

April 4th, 2009

AB EUROPOSITRON OY NOSTAA KANTEEN VALTIOTA VASTAAN TODENNÄKÖISESTI KEVÄÄN-KESÄN KULUESSA JA TOIVON ETTÄ KAIKKI 276 OSAKASTA TULEE MUKAAN KANTEESEEN. EHKÄ RYHMÄKANNE ?, ASIAA TUTKITAAN.

TOIVOTTAVAA OLISI JOS OLET HAKENUT KORVAUSTA KÄRÄJÄOIKEUDELTA/ULOSOTTOVIRASTOLTA, NIIN PERU SE JA TULE MUKAAN AL-AKUN JATKO KEHITYKSEEN OLEMASSA OLEVALLA SIJOITUKSELLASI, UUTEEN PERUSTETTAVAAN YHTIÖÖN RUOTSISSA JOSSA VALTIO ON MYÖTÄMIELISEMPI KEHITYSTYÖHÖN.

SUOMEN VALTIO KORVAA VÄHÄN MYÖHEMMIN MYÖS KEKSIJÄLLE AIHEUTTAMANSA VAHINGOT TÄYSIMÄÄRÄISESTI, KUTEN OIKEUS JA KOHTUUS ON. SILLÄ MYÖS VALTION VIRKAMIEHILLE SATTUU EREHDYKSIÄ.

Emerituskeksijä.

Yleinen tiedonanto. Allmän meddelande.

April 4th, 2009

Kunnioitettu osakas.

Osakas tällaisen vakuutuksen tulee tehdä, jos olet niiden joukossa jotka on vaatinut korvausta osakkeistaan.

Mikäli haluat olla mukana uudessa toisessa yhtiössä joka jatkaa akku keksinnön kehittämistä Ruotsissa, joudut ilmoittamaan luopuvasi kaikista osake korvauksista ja vakuuttamaan lojaalisuutta molemmille yhtiöille ja keksijälle sekä että sinua ei ole petetty, sähköpostilla pikimmiten contact@europositron.com tai postikirjeellä Ab Europositron Oy , PL 58, 00751 Helsinki

Pyydetään vastaukset: 10.04.2009 mennessä.

Helsinki 12.03.2009

Ystävällisin terveisin:
Ab Europositron Oy
Hallitus ja keksijä Rainer Partanen

——————————————————————————————————

Ärade aktieägare.

Aktieägare sådant brev, bör du skicka om du har krevt tidigare ersättning av aktier.

Om du vill vara med i fortsättningen i den nya andra bolaget som fortsätter utväklingen av laddbar batteri i Sverige. Då akall du anmäla att du har inga ersättnings krav av dina aktier och är lojal åt bägge bolag och uppfinnaren och ingen har bedragit dig, skicka brev till Ab Europositron Oy med el-post så fort som möjligt.
contact@europositron.com eller brevpost till adress: Post:Box 58, 00751 Helsingfors.

Ber att svaren sändes före: 10.04.2009

Helsingfors den 12 .03. 2009

Med vänliga hälsningar:
Ab Europositron Oy
Styrelsen och uppfinnaren Rainer Partanen

——————————————————————————————————

VOIKO OLLA NÄIN ETTÄ SUOMEN OIKEUSLAITOS ON SEKAPÄISTEN TUNAREIDEN JOHTAMA JA MITÄÄN JÄRKEÄ EIKÄ LOGIIKKAA EI OLE TUOMITSEMISESSA, MINNE ON KADONNUT TUOMAREIDEN OIKEUDEN MUKAISUUS, REHELLISYYS JA EETTISYYS. VAI ONKO NIITÄ KOSKAAN OLLUTKAAN,

April 4th, 2009

ASIOIDEN OIKEA TILA ON HAVAITTU VASTA NYT.

VAI ONKO TÄMÄ KEKSIJÄ RAINER PARTASEN JA EUROPOSITRON OY:N TAPAUS POIKKEUS JA SIINNÄ OIKEUS ON SEONNUT TÄYDELLISESTI.

Emerituskeksijä.

Voisiko joku selittää mikä on TUOMARI MARITTA PAKARISEN LOGIIKKA jos ei sekoiteta asiaan naislogiikkaa. Ehdottomasti vähintään 260 osakasta, 280 osakkaasta, on keksijän ja yhtiön tukena. Tuomarin selostus on täydellinen fiktio.

April 4th, 2009

MITEN SILLOIN VOI TUOMITA ENEMMISTÖN KÄRSIMÄÄN ASIASTA, SE OSOITTAA ETTÄ JOKIN AJATUKSESSA ON TOSI PAHASTI VIALLAAN.

KUN 260 OSAKASTA EI OLE PETETTY NIIN MITEN SITTEN VOISI OLLA NIIN ETTÄ 20 OSAKASTA KEKSIJÄ OLISI YKSISTÄÄN PETTÄNYT.

EI TÄSSÄ OLE MITÄÄN JÄRKEÄ, KUN KAIKKI ON SAANUT SAMAN KIRJALLISEN INFORMAATION.

VAI TUOMITAANKO NYKYÄÄN SITEN ETTÄ RIITTÄÄ KUN NELJÄ OSAKASTA 280 OSAKKAASTA TOTEAA ETTÄ HEITÄ ON PETETTY.

ENNAKKO TAPAUS KIRJALLISUUS TOTEAA ETTÄ PETETYN TULEE ITSE ILMAISTA ETTÄ ON TULLUT PETETYKSI.

SILLOIN EI SAA OLLA KYSYMYKSESSÄ POLIISIN JA LEHDISTÖN TEKEMÄ MASSIIVINEN SYYLLISTÄMIS OPERAATIO APUNA.

LÄNSIMAISEN OIKEUDEN JA IHMISOIKEUDEN MUKAAN TULEE OLLA KIISTATON NÄYTTÖ KYSEISESTÄ RIKOKSESTA JOSTA SYYTETÄÄN JOTTA VOISI TUOMITA.

TÄSSÄ TAPAUKSESSA EI OLLUT MINKÄÄNLAISTA NÄYTTÖÄ ASIASTA, PYRITTIIN SEKOITTAMAAN 30 VUODEN KAIKENLAISELLA TOIMINTA KUVAUKSELLA. KUITENKIN OLI KYSYMYS VAIN USEIDEN UUSMERKINTÄANTIEN AIKA VÄLISSTÄ V. 2001-2007.

Emerituskeksijä.