Helsingin ulosottoviraston kihlakunnanvouti Visa Kallio ei ole antanut takavarikkovaroista Europositron Oy:lle lain edellyttämiä rahavaroja välttämättömiin lakisääteisiin yhtiön menoihin ja siten rikkoo virkamiehenä lakia.

August 17th, 2009

Emerituskeksijä.

Suomalainen oikeushallintobyrokratiajärjestelmä ei eroa mitenkään muuten väkivaltaisesta mafiarikollisjärjestelmästä kuin että, se käyttää henkistä ja taloudellista väkivaltaa sitäkin tehokkaammin hyväkseen laeista piittaamatta.

August 17th, 2009

Emerituskeksijä.

Helsingin hovioikeudesta ilmoitettiin, että asianomistajille toimitetaan valituskirjelmämme joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännöstyöt ovat meneillään. Asianomistajat eli osakkeenomistajat saavat siis käsityksen siitä,

August 17th, 2009

mikä on Rainer Partasen ja monen muun kanta asiaan juridisesti perustellen
ja argumentoiden.

Emerituskeksijä.

Eduskunnalla on ratkaisun avaimet käsissä, tulevaisuuden ja akkukeksijän asiassa.

August 14th, 2009

Katsoin www.karjula.net sivut ja hämmästyin! Eduskunnassa on siis tulevaisuuden eteen työtä tekevä kansanedustaja!

Useimmat kansanedustajat työssään jäävät menneisyyden ja nykyisyyden vangeiksi. Heidän tekemänsä puheet ja tekstit toteavat vain olemassa olevan asiantilan ja niihin sopiva ongelmanratkaisumalli on aina myöhässä.
Tulevaisuuden maailma puuttuu ajattelumallista lähes kokonaan-(ideat,luovuus ja mielikuvitus). Eräänlaista uuden syntymistasoa tai näkymätöntä maailmaa ei nähdä tai sitä ei tunnisteta.
Mielestäni tulevaisuuden tason puuttuessa ajattelumallista-tehdään ja toimitaan vajaalla esiymmärryksellä tai informaatiolla.
Menneisyyden ja nykyisyyden tasoilla tekeminen johtaa kertautuviin vääriin tekemisten kierteeseen ja se on epäviisasta. “Ylinäkemistä” eli ideaa tarvitaan asioihin ja niiden ongelmaratkaisumalleihin.
Äly x kokemus x luovuus = viisaus

Sivuillasi on täyttä asiaa. Itse kiinnitän aina huomiota siihen, miten henkilö muuttaa sanamuotoon ajatuksensa (käsittäminen).
Tunnistan tekstisi luovan henkilön tekemiksi. Tulevaisuusmyönteisyys ja rohkeus tehdä omalla työlläsi vapautta ja sopivaa toimintaympäristöä uusille innovaatioille ja keksinnöille-tunnistan sinut “hengenheimolaiseksi".

Kehitys-ja keksintöyhtiö Ab Europositron Oy:n siemenrahoitusvaihe sai rahoitustarkastuksen puuttumaan ja estämään jatkorahoitusmahdollisuudet Suomessa. Olisi tarvinnut olla heidän hyväksymänsä esitteet-mihin kaikki rahat olisivat menneet.
Asia eteni myöhemmin oikeusasteisiin-vaikka mitään laitonta tai kirjanpitorikosta ei havaittu.

1.SUOMESSA EI OLE MEKANISMIA, MILLÄ YKSITYINEN KEKSINTÖYHTIÖ-JA KEHITYSYHTIÖ SAA RIITTÄVÄN SIEMENRAHOITUKSEN.
Asia vaatii lakialoitteen ja lakimuutoksen heti.

Varsinkin läpimurtokeksinnöissä pelkkä maailmanlaajuinen patentointi maksaa 1,5 miljoonaa euroa ja Suomesta ei saa yksityinen yhtiö riittävää rahoitusta. Tekesin ja Sitran rahoitusmäärät jäävät vaivaiseen 300 000 euroon ja lisäksi keksintötiedot pitäisi paljastaa virkamiehille-tähän yksityiset keksijät ja yhtiön osakkeenomistajat eivät tule suostumaan, koska sen jälkeen ei ole enää mitään myytävää ja keksintösalaisuudet vuotavat kilpailijoille eli ne varastetaan.

2.PAHIMMAT KILPAILIJAT VOIVAT NYKYÄÄN KYSEENALAISTAA UUDET KEKSINNÖT PERUSTEETTOMASTI RIKOSTUTKINTAAN JA OIKEUS-SALEIHIN SAAKKA SIEMENRAHOITUSVAIHEESSA.
Valehtelijat,vääristelijät ja tahallaan yhtiölle vahinkoa tuottavat osakkeenomistajat tai osakkeenomistajien edustajat pitäisi voida erottaa yhtiöstä lainmukaisesti jo alkuvaiheessa.
Asia vaatii lakialoitteen ja lakimuutoksen heti tämäntapaisille ammattimaisille
“muotovirhesyyllistäjien ammattikunnalle"ja “häirikköosakkaille”

3.ESITUTKINTA-AIKANA SIEMENRAHOITUSVAIHEESSA OLEVAN KEKSINTÖ-JA KEHITYSYHTIÖN JOHDOSTA JA OSAKKENOMISTAJISTA VOIDAAN JULKAISTA VALHEELLISTA INFORMAATIOTA(Helsingin Sanomat-Tuomo Pietiläinen)
Esitutkintatuomari ja poliisi vuotavat salaisia ja keskeneräisiä asioita julkisuuteen.
Asia vaatii lakialoitteen ja lakimuutoksen heti.

4.ESITUTKINTA-AIKANA SIEMENRAHOITUSVAIHEESSA OLEVAN KEKSINTÖ-JA KEHITYSYHTIÖN SALAISIA KEKSINTÖPAPEREITA VOIDAAN VIEDÄ PAKOLLA POLIISIVOIMIN. POLIISI ON VUOTANUT KEKSINTÖTIETOJA PAHIMMALLE KILPAILIJALLE.
Julkisuuslaki ja Patenttilaki ovat ristiriidassa keskenään.
Asia vaatii lakialoitteen ja lakimuutoksen heti.

5.AB EUROPOSITRON OY OSAKKEENOMISTAJAT JA YHTIÖN PÄÄOMISTAJA KEKSIJÄ RAINER PARTANEN OVAT KOKENEET KAIKKI NÄMÄ VÄÄRYYDET.
Lisäksi keksijän ihmisoikeuksia ja syyttömyysolettamaa on loukattu erittäin rankasti kaikkien viranomaisten taholta. Kaikki osakkeenomistajat ovat olleet myös sijaiskärsijöitä viranomaisten tahallaan viivyttäessä projektin etenemistä ja syyllistäessä myös muita osakkeenomistajia perusteettomasti ilman todisteita.
KEKSINTÖYHTIÖ ON NYKYISILLÄ LAINTULKINNOILLA LAINSUOJATON SUOMESSA.

Eduskunnan pitää heti syysistuntokauden aluksi ottaa uudelleen käsittelyyn innovaatiotoiminalle mahdollistavan toimintaympäristön suojaavat uudet lakialoitteet ja siitä seuraavat lakimuutokset.
ILMAN VAPAUTTA EI KEKSINTÖ-JA KEHITYSYHTIÖ VOI TOIMIA SIEMENRAHOITUS-JA ALKUVAIHEESSA.
Rohkeilla ja ennakkoluulottomilla yksityisillä kansalaisilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa suoralla sijoittamisella keksintöyhtiöihin ja sitä kautta vaikuttaa rauhanomaisesti mm. energia-ja ilmastonmuutosasioihin.
NYKYISIN RAHOITUSTARKASTUSVIRASTO VOI ESTÄÄ TÄMÄNTAPAISEN YKSITYISEN ALKURAHOITUKSEN PIENEMMILLÄ SUMMILLA.
On kansalaisten oikeustajua loukkaavaa tämäntapainen oman rahan käyttörajoittaminen ja suoraa toimintaa estävä malli.
Ilmeisesti sijoitusrahastot ja nykyiset pankit katsovat tämäntapaisen rahoituksen uhaksi omalle toiminnalleen-varsinkin, jos tämäntapainen malli yleistyy valtakunnassamme.

Keksijä Rainer Partasen ja Ab Europositron Oy:n ennakkotapaus osoittaa, että käytännössä asiat ovat erilaisia. Juhlapuheet ja puolueohjelmat ovat teoriaa.
Suomessa ei ole nykyisin lainkaan sopivaa toimintaympäristöä uusille läpimurtokeksinnöille-päinvastoin on tullut senkaltainen olo, että jonkinlaiset “luovuustappotalkoot” on meneillään.
Viranomaisten laintulkinnat ja ammattitaito ei riitä nykyisellään ollenkaan keksintöasioissa.
TULEVAISUUDEN KEKSINTÖJEN KYSEENALAISTAMINEN OIKEUSISTUIMIIN SAAKKA KERTOO VIRANOMAISTEN ELÄVÄN MENNEISYYDESSÄ.

TULEVAISUUSMYÖNTEISYYS JA NÄKYMATTÖMÄN MAAILMAN TUNNUSTAMINEN LUO POHJAA ENNAKOLTA ONNISTUMISIIN.
UUDET KILPAILUKYKYISET VIENTIALAT SYNTYVÄT JOKATAPAUKSESSA UUSISTA KEKSINNÖISTÄ JA SUURISTA LÄPIMURTOKEKSINNÖISTÄ, JOISTA VOIDAAN TEHDÄ LUKUISIA LISÄSOVELLUKSIA.

EDUSKUNNAN PITÄÄ LUODA OLOSUHTEET JA SOPIVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ UUSILLA MUUTOSTA TUOVILLA TULEVAISUUSLAILLA….NYT….EIKÄ TULEVAISUUDESSA!

Muutosterveisin: Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Sijoittajaryhmän puolesta:
Ilkka Laakso

Vieraskynä; Hyvä Alexander Stubb!

August 10th, 2009

Olisin teidän kauttanne ehdottanut perustamallenne työryhmälle Suomi Brändin yhdeksi vaihtoehdoksi Suomessa kehitteillä olevaa sähköakkua jonka toiminta perustuu alumiinin käsittelyyn.Kevyen rakenteensa ansiosta tuo käyttö sädettä huomattavasti nykyisiin litium akkuihin. Jatkokäsiteltynä “läppäreiden",puhelimien ja muiden varattavien paristojen kestoiän ja latauksen keston humattavan pidentymisen..
Nettisivulla www.europositron.fi ja henkilö kohtaisesti keksiä Rainer Partanen contact@europositron.com antaa lisä tietoja.

Vaikka Nokia jonkin sortin lippulaiva onkin niin sen vetovahvuus loppuu
näillä akuilla jo NYT!!!!!!!!!!!!!!
Puhelimet ovat kehittyneet niin paljon eteen päin mutta AKUT ovat pysyneet samoina eli litiumit ja niiden aikakausi käy loppu suoraa!!!!!!!!!!!!
Saadakseen veto apua ja pysyäkseen kehityksen huipulla niin kyseistä
alumiiniiin pohjautuvaa akkua tarvitaan ja olisi todella suotavaa ettäse
kehiteltäisiin Suomessa!! Maineemme ja uskottavuutemme palaisi ja voisimme taas olla teknologian ja osaamisen saralla yksi arvostetuimista.
Toivoisin että perehtyisitte asiaan sillä tässä olisi tulevaisuutta
ajatellen todella huomattava keksintö.
Kun sanoitte että Suomalaista tekemistä ja osaamista arvostetaan maailmalla niin tällä olisi todella hyvä sitä vahvistaa.

Tämän päivän vanhemmat poliitikot ja päättäjät ovat niin kaavoihin
kangistuneita kalkkiksia että heiltä puuttuu kyky tehdä tulevaisuuden
päätöksiä tänään!!!!!!!!!!

EI TULEVAISUUTTA VOI TEHDÄ
TULEVAISUUDESSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tarkoitukseni ei ollut loukata vaan kantaa HUOLTA HUOMISESTA!!!!!!!!!!

Terveisin
Europositron Oy:n osakas Jari Jokinen