Näyttää siltä että alumiiniakku tulee juuri otolliseen aikaan, kysyntä on aivan hirveä tällä tekniikalla leivotaan vielä tolkuttomasti rahaa. Uudenkaupungin autotehtaan sähköauto tuotanto palvelee myös meidän akkuhanketta kysyntä kasvaa huimasti.

August 28th, 2009

Emerituskeksijä.

Suomi on kehitysmaa oikeusturvan kannalta. EIT on antanut Suomelle usein langettavia tuomioita. Suomi on saanut 74 langettavaa päätöstä. Samaan aikaan Ruotsi on todettu syylliseksi 22 kertaa, Norja 19 kertaa ja Tanska 9 kertaa.

August 28th, 2009

Emerituskeksijä.

Akkukeksijä on ihmeen kautta kyennyt säilyttämään niin mielen kuin fyysisen terveytensä kohtalaisena. Kuitenkin nämä Valtion virkamies tappajat eivät piittaa osakkaiden terveydestä, jotka joutuvat myöskin kärsimään syyttömänä tässä asiassa.

August 26th, 2009

Olisi ymmärrettävää jos tutkimuksissa olisi tullut ilmi jotakin todistetta syytöksiin. Mutta ei minkäänlaista todistetta syyllisyydestä löytynyt. Tämä tuomarin tekemä oikeusmurha on totista totta ja vaikka Hovioikeus muuttaisi tehtyä päätöstä niin murha on tapahtunut.

Kun on tiedossa että ei ollut todisteita rikoksesta eikä tutkimukset paljastaneet, minkäänlaista todistetta, on täysin käsittämätöntä maallikolle että Valtion tuomari virkamies ryhtyy Murhaajaksi !.

Emerituskeksijä.

Yrittäjä vapaus antaa luovuuden.

August 22nd, 2009

Tukiaisilla korruptoitu lehdistö ja puolueet on yksi syy Suomettumisen lumedemokratialle ja yhden ajatuksen politiikalle. On tullut aika hylätä viisivuotiset suunnitelmat ja palata länsimaiseen Demokratiaan. Pien ja keskisuuret yritykset on vapautettava älyttömästä pilkunviilauksesta.Virasto asiointi tulee tapahtua yhden luukun periaatteella vihdoinkin. Kun poistetaan turhat rasitteet niin suomessakin voi jatkossa olla yritystoimintaa. Tämän laman jälkeen joka vasta on alkanut syvetä, saavuttaen huippunsa kahden vuoden kuluttua. On harhaa että mikään elpyy, tukiaiset vain hieman hidastaa pohjakosketusta, eli se pidentää vaikeita vuosia. Kannettu vesi ei kaivossa pysy vaikka se hetkellisesti voi auttaa janoon. Kun hyväksyy tosiasiat niin voi paremmin korjata lakeja jotka on aiheuttanut yrityskuolemat Suomessa.Palkka ja yritysverot minimiin 20 %, verotus tapahtuu välillisillä veroilla, kun ensin karsitaan liika byrokratia, tämä totuus on tie menestykseen tulevaisuudessa. Menestys on hetken harhaa jos ei ole valmis muuttamaan asioita tilanteen mukaan.

Emerituskeksijä.

Avoin kirje Hovioikeuden tuomareille:

August 22nd, 2009

Käsittääkseni Hovioikeuden tuomarit ovat ammattituomareita ja suoraselkäisiä.

Laintulkinnoissa ollaan eri linjoilla kuin käräjäoikeuden tuomarit,jotka tahallaan tekevät keskitien ratkaisuja, jotka melkein järjestään menevät hoviin ruuhkauttaen oikeuslaitoksen.
Käräjäoikeuksista onkin tullut paperipinojen kerääjiä
todistusten nauhoittajia.(osaksi syyttäjänlaitosta)
Lisäksi käräjäoikeudet lähtevät syyllisyys-olettamasta. Syyttäjälaitos laittaa olettamuspohjalta tapauksia törkeä-petos nimikkeen verukkella syytteeseen. Ilmeisesti jonkinlainen tulosvastuullisuus on pesiytynyt käräjäsaleihin.
Saman logiikan mukaan liikennepoliisin pitäisi sakottaa liikennerikkomuksia niinpaljon, että poliisien palkkakustannukset peittyisivät.
Käräjäoikeuden ammattitaito on siis nykyisin riittämätön muuttuvassa yhteiskunnassa ja siltä pitäisi ratkaisuvalta ottaa pois lukuisten EU:N lakien ja ihmisoikeusrikkomusten ja liian pitkien käsittelyaikojen vuoksi.
Lisäksi syyttömiä on jo tuomittu liikaa.

Ennakkotapauksissa pitäisi esitutkinnan jälkeen juttujen mennä suoraan Hovioikeuteen.
Esim. kehitys-ja keksintöyhtiön taloustilanne ja kaikkien uusien yhtiöiden taloustilanne ei kestä vuosikausia (n. 7 vuotta) kestävää oikeudenpäättämättömyyttä ja huonoa ammattitaitoa.

Suoraselkäiset tuomarit löytyvät kuitenkin Hovioikeudesta.
Syyttömyysolettama on kivijalka-ammattiarvo eli rehellisesti ja tasapuolisesti käsitellään myös puolustuksen näkökannat asioihin.
Lisäksi Hovioikeuden tuomarit katsovat ennakkotapauksia nykyisiä lakeja enemmän soveltaen.
JOS KUKAAN EI KYSEENALAISTA NYKYISIÄ LAKEJA-LAIT EIVÄT KEHITY.
Hovioikeus osaa siis katsoa myös tulevaisuuteen ja saada lait etukäteen asianmukaisiksi.
Sivistyneen valtion lainsäädäntö pitää olla aina kunnossa ja tuomarien työmoraali korkealla.

1.Vanhentuneet ja toimimattomat laintulkinnat johtavat kansakunnan rappioon.
2.Jos mitään uutta ei tule-kansakunta ajautuu kaaokseen ja “taloudelliseen sotatilaan-syvään lamaan".
3.Kertautuvana vaikutuksena huonosta taloustilanteesta ja työttömyydestä tai tekemättömyydestä tulee masennus,kokonaisvaltaiset sairaudet ja viha yhteiskuntaa vastaan.
4.Viha taas muuttuu väkivallaksi yhteiskuntaa vastaan.
Terrorismi on jo ääritapaus ja silloin presidentti ja hallitus ottavat viimeistään poikkeuslait käyttöön koko kansakunnalle…….
5.Vanha Pahoinvointiyhteiskunta ja ihmisarvoton elämä pitää purkaa pois.

Tämän teksti on avoin kirje kaikille Hovioikeudessa tai Korkeimmassa oikeudessa työskenteleville.

Keksintö-ja Kehitysyhtiöt tarvitsevat täysin uudet tulevaisuuslait suojaakseen.
Olisiko halukkaita tuomareita tai oikeusoppineita tekemään lakialoite ennakkotapauksemme perusteella?
Jokatapauksessa pätevillä tuomareilla on suuri merkitys, jotta saamme tulevaisuuden vapaan toimintaympäristön luovuudelle ja uusille keksinnöille.
Tulevaisuuden Luova Hyvinvointiyhteiskuntaa ei voi syntyä ilman uusia keksintöjä ja innovaatioita.
LAINTULKINNOISSAKIN PITÄÄ OLLA IDEAA-TULEVAISUUSKESTÄVYYTTÄ.

Tuomariterveisin: Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Sijoittajaryhmän puolesta:

Ilkka Laakso