Olisiko viranomaisten aika Suomessa, oppia jatkuva uustuotteen ja tuotekehitystoiminnan viisaus.

October 14th, 2009

Biovoitot valumassa ulkomaille
-Suomalaisten bio-alan yritysten suurimman taloudellisen hyödyn pelätään valuvan ulkomaille.
-Turun Sanomien mukaan Suomalaiset yritykset alkavat saada lääkekeksintöjään myyntikuntoon, MUTTA ONGELMANA ON KOTIMAISEN PÄÄOMARAHOITUKSEN PUUTE.
Hormos Medicalin toimitusjohtaja Risto Lammintausta toivoo valtiota rahoittajaksi.
Uuden alkuperäislääkkeensä hiljaittain valmiiksi saanut yhtiö on nykyään Amerikkalaisomistuksessa.
——————————————————
Suomi putoaa kehityksen kyydistä, koska kehitys-ja keksintöyhtiöiden alkurahoitusta näköjään ei saada kuntoon kotimaisin voimin.
Lainsäädäntö ja viranomaisten vanhakantaiset ajattelutavat ja laintulkinnat estävät luovuuden taloudellisen hyödyntämisen Suomessa.
Lisäksi syyttäjänlaitoksen keksintöjen laiton kyseenalaistaminen ja ” VTT:n-tietämyksen monopoli-ajattelu” vievät yhteiskuntaamme väärään suuntaan.
Valtion rahoitusapua huudetaan joka suunnalta-varsinkin jo kehityskaarensa lopussa olevat taantuvat alat ja jo ennestään tukea saavat alat vaativat lisää tukea tai piilotukea tulevaisuudessa.
Kilpailukykyinen vientiteollisuus vähenee jatkuvasti ja näivettyy-kohta kaikilla on käsi toisen taskussa rahaa hamuamassa.
“Tulonjakopuolueet” ovat ihmeissään kannatuksensa hiipumisesta, vaikka yleensä taantumassa niiden kannatus on noussut.
Nykyinen tilanne onkin erinlainen kuin aikaisemmin…ei ole jaettavaa, kun uutta ei ole syntynyt ja “valtaapitävä talouspoliitiikka on tullut tiensä päähän". Valtion massiivisella ulkomaisella velanotolla on siirretty “tuottamattoman taöouselämän ongelmia ensi vuodelle.
Todelliset ongelmat tulevat esiin massiivisina irtisanomisina, jotka johtavat ensialkuun 400 000 työttömään työnhakijaan..?
Ilmeisesti vasta kansallisen hätätila-julistuksen jälkeen tulee oikeanlaista ja tulevaisuusmyönteistä talouselämää mahdollistavaa poliitiikkaa.
Suomessa pitää olla vakava kriisi, ennenkuin tulee muutosta…miksi ongelmia ei voida ratkaista etukäteen?

Eduskunnan pitää ryhdistäytyä viimeistään nyt ja ohjeistaa rahoitustarkastus-poliisi-ja oikeuslaitos uusilla lainmuutoksilla.
Uutta synnyttävää ja oikeanlaista muutosta tuovaa Luovan Hyvinvointiyhteiskunnan-mallin toimivaa toimintaympäristöä pitää alkaa rakentamaan rohkeasti ja heti.

Suomen kokoisessa maassa ei valtion rahat riitä kaikkeen. Kaikilla yksityishenkilöillä pitäisi olla laillinen mahdollisuus olla “busines-enkelinä” ja alkurahoituksessa mukana.
Kaikkien kansalaisten luovuutta ja riskinottoa tarvitaan paremman tulevaisuuden ja ihmisarvoisemman
elämän-tavoitteen saavuttamiseksi.
Eduskunnan syysistuntokauden pääteemana pitäisi olla öljyriippuvaisesta talouselämästä poispääsemiseen ja sen mahdollistavien uusien läpimurtokeksintöjen toimintaympäristön rakentaminen Suomeen.

Nykyisten suurten yhtiöiden rahansaanti ja tukipoliitiikka kehitystyössä on kanavoitu.

Yksityisen kehitys-ja keksintöyhtiön asemaan pitää saada lainsuojaa alkuvaiheessa keksinnön varastamisen todennäköisyyden takia ja “häirikköosakkaiden"-toiminnan estämiseksi.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Suomessa keksinnöllinen tutkiminen ja uusien asioiden oivaltaminen on rikos. Josta saa törkeäpetos tuomion, jos hakee riskisijoittajia mukaan toteutukseen. Vaikuttaa siltä että puheet oikeudesta ja kohtuudesta on myös valtiohallinnollinen petos.

September 27th, 2009

Rikolliset henkilöt pitävät valtion hallintoa pilkkanaan ja toimivat miten tahtovat hallinnon sisällä omaksi hyödykseen. Käyttäen ulkopuolisia siviiliammattilaisia häiriön tekoon yhtiötä kohtaan. Keksintö tietojen varkaus on niin selviö että on ihmeellistä että tämän hitaan oikeuslaitos toiminnan vuoksi he yrittävät kaikkensa tuhotakseen yrityksen jotta kaikki tapahtumat kuolisivat yrityksen mukana. Vaikka eivät onnistuneet varkaudessa niin nyt yrittävät pelastaa nahkansa millä keinoin hyvänsä. Mukana oleva tunnettu osakeyhtiökokous häirikkö jatkaa uuden yritysjohdon häiritsemistä rikollisella tavalla, vaikka hän on tietoinen että toimet johtavat kanteeseen häntä vastaan tulevaisuudessa, kaikista hänen tekemistä rikoksista joita on kertynyt kahdeksan vuoden aikana hyvin paljon.
Näistä rikoksista on todisteet ja todistajat. Olisi aika puhdistaa Valtion hallinto näistä rikollisista aineksista sillä kun siihen on tilaisuus niin sitä ei pidä jättää käyttämättä, me tulemme viemään asiaa eteenpäin myös Eduskunnassa, sillä tämä on paljon pahempi asia kuin epäselvä politiikan rahoitus josta on nostettu hurja meteli. Valtiohallinnon korruptio on pahinta luokkaa korruptiota. Akkukeksijän tuomitseminen ilman minkäänlaisia näyttöjä on lajissaan ainutkertaista jossa tulee kysymykseen, syyttäjän ja tuomarin toimeksianto lahjonta, jossa syyttömän tuomitseminen toimeksiantona. Kyseessä on niin vakava rikos joka tulisi viedä valtakunnanoikeuteen jotta saadaan selville ne tahot jotka on syypäitä tähän.

Emerituskeksijä.

Lainattua: Keksintöuutiset. Pääkirjoitus 17.8.2009 . Kaksinkertainen lama.

September 21st, 2009

Kaksinkertainen lama
Suomi tulee kärsimään ensin kansainvälisen laman ja sitten, kun muualla helpottaa, meille jää kotitekoinen lama. Aikaisemmin devalvaatiolla korjattiin vientiteollisuuden lähinnä paperiteollisuuden kannattavuusongelmat. Se tarkoitti sitä, että puunjalostustuotteiden hinta laski maailmanmarkkinoilla kymmeniä prosentteja ja Suomeen tuotavan tavaran hinta nousi kymmeniä prosentteja.
Euroaikaan meidän on myös devalvoitava säilyttääksemme kansainvälinen kilpailukykymme. Se tarkoittaa sisäistä devalvaatiota. Kun muualia tehdään sisäistä devalvaatiota (palkat, eläkkeet ja etuisuudet puoleen, kuntien väestä puolet pois ja loput töihin), pidämme me kiinni “saavutetUista eduista” . Elämme viennistä, emme kotimarkkinoista kuten Amerikassa. Tämä toinen lama johtuu kansainvälisestä kilpailukyvyttömyydestämme. Tuottamiamme tavaroita ei osteta riittävästi ja syömävelka lankeaa maksettavaksi.
Mitä voidaan tehdä toisin kuin edellisessä lamassa, ettemme holtittomasti velkaantuisi ulkomaille ja uhraisi kansamme parasta osaa ja tulevaisuutemme toivoa, 40 000-60 000 yrittäjää.
Isojen yritysten tervehdyttämiseen on konkurssimenettely. Usein kuitenkin ennen konkurssia omistajataho puuttuu asiaan. Kuntien tervehdyttämisestä tämä puuttuu, koska omistajatahoa ei ole. Kunnan työntekijät ovat usein kunnan päättäjiä. Nyt kuntien velkaantuminen on hoidettu ottamalla uutta velkaa vanhan velan lyhennysten ja korkojen maksamiseen. Lisäksi on otettu ihan uutta syömävelkaa. Veroja korottamalla sairaus aiotaan hoitaa, mikä vain pahentaa asioita.

Suomalaisesta yhteiskunnasta puuttUu mittarit, jotka kertovat montako prosentia kansasta ovat tuottavassa työssä. Mutta kuinka paljon kansasta tekee työtä, joka tUottaa mielellään tuloja ulkomailta tai kotimaassa, verrattUna työhon, jonka palkan yhteiskunta maksaa. Tämä mittari on kansantalouden terveyden mittari. Jokaisessa tuottavassa yrityksessä on las¬kenta, joka kertoo asiakkaan maksaman työn suhteen (sanotaan suoriksi kuluiksi) yrityksen itse maksaman työn (yleiskulun) suhteen. HuolestUtaan mikäli yleiskulut nousevat yli 25 %.
Usein tuntuu siltä että suurin huomio kiinnitetaan tulojakoon, ei tUlojen tekemiseen. Ilmeisesti tulojaosta saa enemmän huomiota ja ääniä kuin tulojen tekemisestä. Edelliset asiat” jokainen tietää.. Nyt
(keksijän) täytyisi löytää uusia tulonlähteitä ja menojen vähennyslähteitä. On varmaa, että valtiolaivan kurssi ei käänny pikkutempuilla.
Ydinvoimaa pitäisi käyttää myös asuntojen lämmittämiseen. On suoranaista haaskausta lämmittää meriä ja ilmaa tuhansien megawattien teholla. Seuraavat ydinvoimarakennusluvat pitäisikin sitoa siihen, miten ydinvoimalasta lämpönä tuleva 2/3 polttoaineteho voidaan hyödyntää
esimerkiksi asuntojen lämmitämiseen. Tämä auttaa samalla ilmastotalkoita vähentämällä radikaalisti turpeen, kivihiilen ja maakaasun käyttöä.
Kuten olen aiemmin todennut, halvin ja toimivin ratkaisu on sijoittaa ydinvoimala väestökeskuksen alle esimerkiksi 100 metriä kallioon. Tämä ei ole ollut ongelma esimerkiksi 27 km pitkan Cernin ydintutkimusradan rakentamisessa.
On kuitenkin paljon mahdollisuuksia, myös “epämiellyttäviä” mutta sitä realistisempia. Ydinenergialaitosten rakentaminen kiihryy koko maapallolla. “Ydinjätteiden” varastoiminen on kasvava pulma. Suomessa on peruskalliota. Voisimme tUoda ja varastoida käytetyn polttoaineen kallioomme hyvään hintaan. Noin 20 vuoden kuluttUa hyötyreaktori (ei fuusio¬reaktori) on valmis ja voisimme jälleen myydä varastoimamme “jätteen", joka onkin muuttunut polttoaineeksi hyötyreaktoriin. Nykyiset fissiovoimalat voivat käyttää vainpienen osan ydinreaktori¬polttoaineesta ja tiimä varastoitu käytet¬ty polttoaine taasen sopii hyötyreaktorin polttoaineeksi.
Luova työ ja sen tekijät tulisi saada paremmin esille myös kansallisessa mediaverkostossa. Luovan työn merkitys kansakunnan talouden vapaan pudotUksen hidastajana on merkittävä. Ohjelmatuotantoa olisikin siis siirrettävä tähän suuntaan.

YRJO RINTA-JOUPPI
Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry Liiton puheenjohtaja

Lainattua; tärkeää tietoa.

September 21st, 2009

Hyvä EOK-jäsen,

EOK: Oikeusturvatyö ei ole populismia

EOK:n jäsenistön piiristä on kummeksuttu toimittaja Tuomo-Juhani Tapion hyökkäystä Kaleva-lehden jutussa (20.9.2009) EOK:n oikeusturvatyötä ja sen tekijöitä kohtaan. Omituisena on pidetty, että sekä EOK:n toimintaa ja sen luottamushenkilöitä kohtaan on hyökätty nimettömiin lähteisiin viitaten sekä henkilöön käyvällä tavalla.

Yksikään EOK:n johdossa toimiva henkilö ei ole koskaan kuulunut jäsenenä WinCapitaan. EOK:n johto ei ole myöskään voinut olla tekemisissä WinCapitan hallinnon kanssa, koska klubin toiminta päättyi jo ennenkuin asia otettiin esille EOK:ssa. WinCapita -sijoitusklubin jäsenet ovat suurin joukoin liittyneet EOK:n jäseniksi yksityishenkilöinä, ei sijoitusklubina tai sen hallinnon edustajina. Nämä samat henkilöt ovat ilmoittaneet EOK:lle suuren tyytyväisyytensä sen johdosta, että Suomesta on löytynyt edes yksi taho, joka on halunnut kuulla myös heidän mielipiteensä asiassa. On vaikea käsittää, miksi EOK toimimalla tällä tavoin olisi toimittajan mielestä jollakin tavalla toiminut asiattomasti.

Kun ihmisten omaisuutta on EOK:n saamien tietojen mukaan pantu WinCapita-tutkinnan yhteydessä takavarikkoon jo noin 30 miljoonan euron määrä, tämä on valtava oikeuskoukkaus, mikäli sen perusteita ei selvitetä. Tutkinta on kestänyt jo kohta 2 vuotta eikä yhtäkään syytetä ole nostettu. KRP kieltäytyy esittämästä edes laskelmia, joiden perusteella klubiin sijoitettujen varojen määrä on laskettu. Siksi on syytä olla huolissaan ja tukea ihmisiä, jotka ovat joutuneet tämän kokemaan.

Perustana EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja, OTT Petter Kavoniusta vastaan kohdistetulle hyökkäykselle ovat olleet Kavoniuksen tuomioistuinten päätösvääristymiä käsittelevät kirjoitukset yli kuusi vuotta sitten, joita muutamat tuomarit ovat pitäneet arvovaltansa loukkauksena ja epäkunnioituksena. EOK:n ja Kavoniuksen esille nostamaa päätösvääristymäongelmaa yhä useammat tuomarit ovat ymmärtäneet käsitellä ilman kiihkoisaa ja leimaavaa reagointia vuosi vuodelta paremmin.

Kirjoituksessa mainitun laamannin kritiikille ei liene syytä antaa kovin suurta painoarvoa, koska kukaan hänen kollegansakaan ei ole yhtynyt hänen kritiikkiinsä, tämä laamanni ei enää ole virassa ja hän on vetänyt rikosilmoituksensakin takaisin.

Toimittaja Tapio vetoaa muutoinkin nimettömiin juristeihin hyökkäyksissään EOK:ta vastaan. Se jo sinänsä kertoo, että mikä tahansa on kelvannut toimittajalle lähteeksi EOK:ta vastaan. Niihin on luonnollista aihetta vastata, jos väitteiden esittäjät tulevat nimellään esille.

Tuomo-Juhani Tapio on hyökkäyksessään EOK:ta vastaan jopa syyttänyt EOK:ta hämäämisestä sen nimen ja logon kautta. Tapion mukaan EOK hämää nimellä ja logolla olevansa “virallinen elin” eikä kansalaisjärjestö. Yksikään nimellä esiintyvä henkilö ei ole koko EOK:n 5-vuoden historian aikana luullut sellaista. EOK on järjestönä aito kansalaisten oikeusturvan edunvalvontajärjestö, joka myös ilmaistaan selkeästi liiton esitteissä ja sen omilla sivuilla internetissä www.eok.fi.

Yhden oikean uutisenkin Tapio on juttuunsa saanut, mutta senkin luotettavuus on nimettömyyden vuoksi kyseenalainen. Nimetön henkilö Asianajajaliitosta kiistää liiton monopolipyrkimykset. Jos näin on, Asianajajaliitossa ollaan tultu EOK:n, SAK:n ja monen muun monopolisoinnin vastustajan linjoille.

EOK on tiedotuksessaan toiminut vakaviin menetyksiin oikeusloukkausten vuoksi joutuneiden äänitorvena. Tätä ihmisten kokemaa “helvettiä” toimittaja Tuomo-Juhani Tapio pilkallisella ja halveksuvalla tavalla leimaa populismiksi.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry.

Jarmo Juntunen
toiminnanjohtaja

Lainattua: Keksintö uutisten pääkirjoitus 17.08.2009, liiton puheenjohtaja Yrjö Rinta-Jouppi kertoo pääkirjoituksessa, ne oleelliset seikat mitä Suomessa tulisi tehdä, että maamme talous saataisiin kuntoon.

September 15th, 2009

Asiat eivät ole sen kummallisempia, eri tahot haluavat tehdä asiat monimutkaiseksi, kuitenkaan ne eivät sitä ole koska viennistä saamme kaiken sen minkä panemme leivän päälle lisukkeiksi.

Tuhoudu tai sopeuta.

Emerituskeksijä.