Tavallaan sopivan toimintaympäristön pohja puuttuu uusille keksinnöille Suomessa...tyhjän päälle ei voi tunnetusti rakentaa mitään. Melko hataralta näyttää muutenkin koko valtakunnan talouselämän kehittäminen ja uudistaminen.

November 9th, 2009

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja syyttömyysolettama
on kaiken perusta.
Kansalaisten kokonaisvaltainen terveys ja vapaus toteutuu vain perusrehellisessä toimintaympäristössä.
Luova Hyvinvointiyhteiskunta ja koko kansakunnan parempi tulevaisuuden-kehitys toteutuu vain oikeilla arvoilla.
Oikeuslaitoksen pitäisi ottaa lakiaapinen luettavakseeen ja unohtaa “paksu tiiliskiviohjeistus-kirja". Soveltaminen on nykyisin erittäin ammattitaidotonta… perusasiat ovat unohtuneet ja niihin pitää hakea erikseen EIT:ltä ohjeistusta.

Eduskunnan pitää alkaa toimimaan tulevaisuuden eteen ja oikeassa järjestyksessä….oikeuslaitoksen toiminta on erittäin tuhoisaa talouselämän tulevaisuudelle.
Eduskunnan pitää ottaa sille kuuluva vastuu kansalaisten ihmisoikeuksista ja ohjeistaa oikeuslaitos paremman tulevaisuuden mahdollistamiseksi.
Asiat ovat yksinkertaisia ja helppoja-oikeuslaitoksen toiminta on monimutkaista ja vaikeaa!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Syyttäjät ja tuomarit tekevät Suomen oikeushallinnosta ABSURDIN. On saatettava tuomarit ja syyttäjät kunnioittamaan Perustuslakia ja Ihmisoikeusartikloja. Tehtävä kuuluu eduskunnalle joka valvoo oikeuslaitosta, miksi muutosta odotettu kaksikymmentä vuotta

November 7th, 2009

Kuitenkaan ei ole tapahtunut muutosta oikeushallinnon toimissa, tämä osoittaa piittaamattomuutta kansalaisten oikeuksia kohtaan Eduskunnalta.
Oikeusministerin olisi pitänyt puuttua asiaan jo kauan sitten. Tämä kertoo omaa kieltänsä että vallan haltijat Suomessa eivät halua luopua ihmisten sortamisesta.
Kuinka monta sataa huomautusta EIT:n tulee tehdä ennen kuin meidän kovakalloisille tuomareille tulee selväksi että Eduskunta on ratifioinut Euroopan ihmisoikeus sopimuksen jo 20 vuotta sitten ja tämä ylimenokausi tulisi olla riittävä.

Jokainen syytön syytetty joutuu mukaan oikeusrulettiin joka kestää vähintään 3-15 vuotta talousrikosasioissa omaisuus on takavarikossa kunnes asia ratkeaa.

Siksi Suomessa on länsimainen oikeuskäytäntö otettava käyttöön jolloin syyttäjällä on oltava kiistaton näyttö kun nostaa kanteen, kuten ihmisoikeusartikla 6.2 edellyttää.

Nykyää syyttäjä nostaa kanteen ilman minkäänlaista näyttöä. Kaikki todistaminen tapahtuu mielipiteillä jotka ovat joko, poliisin, syyttäjän, tai tuomarin ajatuksia, asianomistajien ei tarvitse sanoa mitään ja jos sanovat myönteistä syytetystä niin sitä ei huomioida. Onko tässä minkäänlaista oikeutta, vaikka länsimailla on pitkä perinne siitä kuinka oikeutta tulee jakaa jotta syyttömät ei joutuisi kärsimään aiheettomasti.

Vieläkö koittaa se päivä jolloin voi sanoa Suomessa että oikeus voitti.

Emerituskeksijä.

Väärä asenne ja vastuuton oikeusjärjestelmä estää perus-ja ihmisoikeuksien toteutumisen Suomessa. Viime tiistaina tuli sadas(100)langettava tuomio EIT:ltä. Jos lisääntyviin viranomaisten lainrikkomuksiin ei puututa-johtaa se koko kansakunnan rappioon.

November 6th, 2009

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Jos tuomioihin ei saa muutosta valittamalla-pitää koko oikeuslaitoksen työtapaa muuttaa kansalaisia tukevaan suuntaan.
Syyttömyysolettama ja ihmisoikeuksien noudattaminen pitäisi olla viranomaisten ajattelun-pohjana.

Sijoittajaryhmän mielestä esitutkinta,poliisi,syyttäjä ja tuomaritkin ovat tehneet työtään väärällä asenteella ja kayttäytyminen on ollut erittäin perus-ja ihmisoikeuksia loukkaavaa-jopa vihamielistä ja ennakolta syyllistävää.
Tämän ovat kokeneet myös akkuyhtiön sijoittajat-jotka ovat saaneet poliisilta johdattelivia ja vääriä olettamuksia sisältäviä puheluita esitutkinta-aikana.

Viranomaiset eivät tunnu ymmärtävän-kuinka kalliiksi nykyinen “ihmisoikeuksien liukuhihnarikkominen” tulee
Yhteiskunta ei kehity-kun kaikille rohkeille heitetään “pallo jalkaan".
Kaikki asiat menevät nykyään “korjaamon kautta"-vaikuttaa se jo kansantalouteenkin monella tapaa ainakin pitemmällä aikavälillä.

Yhteenveto: Ihmisoikeusrikkomukset voidaan tulkita kansalaisten vapauden riistoksi-ilmeisesti edes korkeimman oikeuden tulkinnat eivät pysy mukana kiihtyvässä muutoksessa ja kansalaisten elintapojen ja toimintatapojen muuttuessa.
Elävän elämän esimerkit ovat tehokas tapa saada huonot lait muutetuiksi.
Suomessa katsotaan liian kirjaimellisesti uusia asioita. EIT katsoo asioita laajemmin ja suurempiin kokonaisuuksiin liittyen.

EDUSKUNTA:
IHMISOIKEUDET JA LUOVA HYVINVOINTIYHTEISKUNTA
Ennakkotapaukset otettava eduskunnan käsittelyyn ja niistä otettava oppia(esim. Ab Europositron Oy)
Sopivan toimintaympäristön rakentaminen:

Koska koko oikeuslaitos ei ota vastuuta tekemisistään on eduskunnan otettava käsittelyyn perus-ja ihmisoikeusasiat.
Eduskunnan on aivan turha tehdä innovatiivisia selontekoja tai muitakaan luovuuden edellytysten turvaamisohjelmia,ennenkuin perusasiat ovat Suomessa kunnosssa ja vastuunkantokykyisiä kansalaisia alkaa löytymään.

Perus-ja ihmisoikeuksien toteutuminen on erittäin tärkeää-varsinkin keksintöasioissa ja kaikessa luovuutta vaativissa tulevaisuusasioissa.
Uudet keksinnöt ja varsinkin läpimurtokeksinnöt kyseenalaistavat vahvasti olemassa olevan tekniikan ja asiantilan.
Viranomaisten ja “häirikköosakkaiden on nykyään liian helppo kyseenalaistaa tulevien vuosien keksinnöt käräjäsaleihin…tätä myyräntyötä tekee muutama henkilö ammatikseen Suomessa.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä ehdottaakin eduskunnalle uutta asennetta lakiremonttiin.

KEHITYS-JA KEKSINTÖYHTIÖT:

Perus-ja ihmisoikeuksien paremman kunnioituksen ja lainsuojan lisäksi keksijän asema kaipaa suojaamista myös alkurahoitus-ja patentointivaiheessa erityisillä “tulevaisuuslailla".

Käsittääkseni jokainen yksityinen keksintö on uusi “ennakkotapaus oikeus-istuimiin"-nykyisillä syyttäjän laintulkinnoilla.
Jokatapauksessa nykyiset laintulkinnat ovat kaikilla viranomaisilla luovuutta estävää ja jopa sitä tuhoavaa.
Viranomaiset estävät uuden syntymistason vanhoilla laintulkinnoillaan.
Kun uutta ei synny-Suomi menettää kokoajan tulevaisuuden miljardeja ja tuhansia uusia työpaikkoja…toivottavasti tämän ajatuksen eduskunnassa joku ymmärtää ja alkaa toimia asian eteen….

Perus-ja ihmisoikeuksien oikeanlaiset tulkinnat vapauttavat rohkeiden ja ennakkoluulottomien kansalaisten luovuuden…
Luova Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee EIT:n kaltaista omaatuntoa, joka tuo oikeanlaisen ja ihmisarvoisemman tulevaisuuden mahdollisuuden.

Koska ennakkotapauksemme on tuonut esiin lukuisia epäkohtia ja viranomaisten pätemättömyyttä ja vastuuttomuutta-ehdotamme Keksijä Rainer Partasta kuultavaksi asiantuntijana ja olemaan mukana lakialoitetta tehdessä ensi kevääksi valisteltavassa Suomen innovaatiopoliitiikan-remontissa.
Eduskunnan kannattaa kuunnella kokemuksen ääntä!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Ilkka Laakso

Lisäinfoa: Keksijä Rainer Partanen: contact@europositron.com

Jakelu: Eduskunta
Jaakko Jonkka
Pauliine Koskelo
Tuomas Ojanen

Lainattu: Hs Mielipede J P Roos toteaa; Meillä oikeudet saavat tehdä huoletta virheitä , ei korppi korpin silmää noki on vallitseva sääntö, josta poikkeukset ovat harvinaisia,

November 6th, 2009

Pauliina Koskelon päätös ei anna toivoa niille jotka ovat mielestään saaneet väärän päätöksen hovioikeudesta.

Vakavasti on ryhdyttävä miettimään miten, tuomareiden ja virkamiesten vastuuttomat laittomat toimet pysäytetään. Virkamiehet ovat viimeisten 20 vuoden aikana täysin holtittomasti käyttäytyneet kansalaisia kohtaan, ilman rangaistuksen pelkoa,

November 6th, 2009

se on näkynyt lisääntyvinä laittomina päätöksinä.

Emerituskeksijä.