Oikeusministeri Anna Maja Henriksson: Kun poliittisella päätöksellä 90-luvun lamassa oikeuslaitoksen annettiin tulkita asiat vastoin aukottomia todisteita, niin siitä alkoi käytäntö jossa oikeuden päätös joka on aina niin että virkamies tai pankki voittaa

January 13th, 2015

aina kansalaisen, jos poliisi yleensäkään tutkii rikostutkintapyynnön, jota ei yleensä tapahdu.

Näin tuhottiin virkamiesrikoksena myös akku keksijä Rainer Partanen 75 v. (ei vielä kuollut) ja Europositron Oy ja sen 278 osakasta v. 2010, tehtyä rikostutkintapyyntöä rikosepäillyistä virkamiehista ei poliisi tutki.

Joten Koiviston konklaavin toiminta jatkuu edelleen ja virkamies ei voi hävitä tekemäänsä rikosta, koska sitä ei edes tutkita. Hyvin selvä oikeusryöstömurha.

Näin hävisi oikeudenkäynnin pankkia vastaan myös tannssikouluttaja Åke Blomqvist 87 v. (kuoli ilman oikeutta ). vaikka oli selvät todisteet pankkia vastaan 20 vuotta laman jälkeen, näin tehtaillaan oikeusryöstömurhia Suomessa.

Lainattua: Toipila tiistaina, 05 toukokuuta, 2009
Lopultakin on auennut keskustelu Koviston vehkeilyistä Suuren Laman aikoihin.

Kyllä se nyt vahvasti siltä näyttää, että presidentti Koivisto 6.5.1992 saneli oikeuslaitoksen edustajille sen, ettei pankki voinut hävitä mitään juttua oikeudessa asiakkaallensa.

Koiviston tahdosta tuli laki tähän maahan, joka vaikuttaa ilmeisesti vieläkin näkymättömän käden tavoin tuomioistuimien päätöksiin pankkiasioissa. Täysin oikeudettomasti.

Ainakin käytännössä pääsääntö on ollut, että pankki voittaa aina asiakkaansa, vaikka näyttö edellyttäisi asiakkaalle voittoa.

Käytännössä pankkien kanssa Suuren Laman seurauksena riitoihin joutuneet asiakkaat hoidettiin siten, ettei poliisi suostunut tutkimaan pankkien epäiltyjä rikoksia asiakkaitaan kohtaan, syyttäjä ei suostunut syyttämään pankkilaisia eikä tuomioistuinlaitos tuomitsemaan.

Jos jutun sai - oli se sitten rikosjuttu taikka siviilijuttu - oikeuslaitoksen käsittelyyn, niin tavaksi tuli, ettei KKO antanut valituslupaa pankkien asiakkaille. Alempien oikeusasteiden väärämieliset ja täysin käsittämättömätkin tuomiot jäivät voimaan.

Asiakkaiden esittämät aukottomat asiakirjanäytöt mielivaltaisesti hylättiin taikka vääristeltiin tuomioituimen toimesta sivuraiteelle.

Lopulta asiat ajettiin siihen pisteeseen, että jo valmistelevissa istunnoissa kylmästi hylättiin asiakkaiden nostamat kanteet mitä kummallisimmilla perusteilla. Kun kerran “jossakin oli sovittu", että pankki voittaa aina, niin oli aivan turha päästää pankkijuttua oikeuskäsittelyyn rasittamaan oikeulaitosta.

Näissä Suuren Laman aikaisissa pankkioikeusjutuissa on kieroilua vedota mukamas huonoon lainsäädäntöön. Kyllä silloisella lainsäädännöllä olisi aivan hyvin pärjätty, jos vain oikeussuojajärjestelmän palveluksessa oli ollut oikeamielisiä ja rehellisiä toimijoita.

Nythän poliisit, syyttäjät ja tuomioistuimien tuomarit toimivat ikään kuin kaasukammion hoitajat, jotka tekivät vain sen, mitä käskettiin.

Todennäköisin syin voidaan epäillä, että ylimpänä käskijänä päällepäsmäröi, hääräili ja vehkeili presidentti Mauno Koivisto.

Presidenttiä avusti pankkitarkastusviraston johtaja Jorma Aranko, joka myös kielsi KHO:ta antamasta KOP sopimusta Peter Fryckmanille jotta hän olisi voinut todistaa että pankin kuului maksaa palkkioiden verot, salaamisen seurauksena Peter on joutunut kärsimään Oikeusryöstömurhasta 25 vuotta ja vieläkään ei ole tullut päätöstä monista valitus asioista KHO:ta ja KKO:ta, vaikka KOP sopimus on esitetty jossa oli että pankki maksaa verot. Suomen oikeuslaitoksen toiminta tulee viedä Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn, aivan kuten Mihail Hodorkovski:kin vei asiansa ja voitti Venäjän valtion joka tuomittiin korvauksiin.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Päivi Räsänen ja muut Suomalaiset, emme saa unohtaa 90-luvun laman Kansanmurhaa, 14 000 murhaa ja 280 000 henkistä murhaa jossa tuhottiin heidän talous elämä, jossa syylliset on Presisdentti Mauno Koivisto ja ne tuomarit, oikeusneuvokset KHO:n ja KKO:n

January 10th, 2015

tuomarit ja muut jotka osallistu konklaaviin jossa päätettiin että pankit voittaa kaikki laman talous oikeudenkäynnit. Tällaista ei saa rauhanaikana hyväksyä eikä unohtaa, tämä on samankaltainen asia kuin juutalaisten kansan murhat Saksassa toisen maailmansodan aikana, sitäkään ei unohdeta. Silloin kun valtion johto tietoisesti aiheuttaa kansanmurhan.

Kevään 2015 vaaleissa tulee vaatia tulevilta kansanedustajilta kansanmurhan esille ottamista, ja muidenkin oikeusmurhien selvittäminen.
Oikeuslaitos toimii kuin mafia Suomessa, joka kuppaa Suomen kansan veren laittomasti ja toimii täysin omien periaatteiden mukaan ja yleisten lakien vastaisesti, samoin ihmisoikeus artiklojen vastaisesti, suomalaisten vahingoksi.

Suomella ei ole oikeuslaitosta vain mafian joukko tuomareita jotka toimii vahingollisesti Suomen kansaa vastaan.

Tuhannet oikeusmurhat tulee selvittää, monet oikeudenkäynnit ovat edelleen vireillä vaikka on kulunut vuosikymmeniä, yrittäjien omaisuudet yritetään epätoivoisesti varastaa valtiolle, jossa mafia vie rahat. Satoja miljoonia jaetaan perusteettomasti mafian jäsenille. Tutkimus voi osoittaa että kyseessä onkin miljaardeja euroja jotka menevät sellaisille joista voi puhua mafian lahjuksina.

Suomalainen propaganda puhuu että ei ole korruptiota, sitä on ja paljon mutta mikään poliisi tai virkamies ei lähde tutkimaan sitä, joten on täysin turhaa puhua että ei ole korruptiota, se on nerokasta jossa käytetään nimikettä tuki ja tukia jaetaan lojaaleille yli 20 miljaardia.

Suomi ei ole tiennyt oikeusvaltiosta kuin propagandassa ja elokuvissa, muuten voi vain haaveilla oikeudesta.

Emerituskeksijä.

Sisäministeri Päivi Räsänen: Kukaan ei lähetä valitus addressia asiasta, kun valtion virkamiehet terrorisoivat oikeusmurhilla kansalaisia, eikä laiteta poliisia hälytystilaan saadakseen kiinni terroria harjoittavat virkamiehet.

January 7th, 2015

Kuten Ranskassa kun terroria harjoitetaan.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson te vahvistatte että Suomi on Fasistinen Valtio kaikki puheet demokratiasta on lumevaikutusta, Suomea johtaa Fasistinen juntta jossa oikeuslaitos on ottanut kaikki vallan avaimet haltuunsa, siis tuomarit johtavat muiden

January 6th, 2015

virkamiesten avustamina kaikkia toimintoja Suomessa ja politikot ovat vain pelinappuloita. On aivan sama mikä polittinen puolue on hallituksessa aina toiminta on samanlaista koska heillä ei ole muuta päätösvaltaa kuin hyväksyä virkamiesten laatimat toimet.

Emerituskeksijä.

Vannomatta paras; ei se niin ole. Vannomalla paras, vannon että en lepää ennenkuin keksintöni on toteutettu ja tuotannossa. Sekä että virkamiesrikolliset ja tuomarit on saatu vastuuseen kaikista oikeusryöstömurhista Suomessa. Haudassa on aikaa levätä.

January 3rd, 2015

Presidentti Sauli Niinistö on ainoa virkamies jolla on tosiasiat hallinnassa ja uskaltaa esittää ne, hän on vahva suunnan näyttäjä.

Aloitamme voimalla kevään eduskuntavaaleissa 2015 jotta saamme paljon sellaisia kansanedustajia jotka on valmiita muuttamaan lain ja asettamaan tuomarit ja virkamiehet vastuuseen teoistaan, sekä poliisit velvoitetaan tutkimaan myös virkamiehiä koskevat rikostutkintapyynnöt.

Emerituskeksijä Rainer Partanen