Hs-talous artikkeli 06.11.2010: Uutta Nokiaa ei tule, liiketalouden professori Alf Rehn iski naulan kantaan, mutta hän ei tiennyt Ab Europositron Oy:stä mitään. Tämä yritys ja sen keksijällä on valmis siemen jossa on koodattuna koko rakennusohjelma,

November 6th, 2010

uudelle al-akku järjestelmälle joka riittää sähköauton tarpeisiin, se on luotu 33 vuoden onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Virkamiehet eivät voi käsittää että merkittävien keksintöjen kehitystyö voi olla pitkäaikaista ja vaatii hyvin paljon työtä. Åbo akademin liiketalouden professori Alf Rehn on muuten kirjoituksessaan osunut täysin oikeaan, Suomi on jämähtänyt byrokraattiseen ansaan, josta on hyvin vaikea päästä irti, se vaatii lujaa tahtoa irroittautumiseen jota hallituksista ei löydy. Ensin pitää romahtaa pohjalle taloudessa ja vasta sitten uskotaan että on tehtävä täysi remontti toiminnassa. Remonttia ei pidä tehdä suurena suunnitelmana vaan korjattava jatkuvasti yrittämisen epäkohtia mutta aloitus pitää tehdä heti esim. lakkauttamalla tekes kokonaan ja eri ministeriöt jakavat rahoja kunnes on päätetty vain siitä paljonko jaetaan eritahoille, keksijöille rahaa n. 15 milj/vuosi Kekerylle joka arpoo keksijöille menevät rahat, arvontaan voi osallistua kaikki kekeryn keksijät. Sama saneeraus pätee työ- ja elinkeinoministeriöön sekä Sitraan.

Kunhan järjettömät virkamiehet lopettavat, keksijän vainoamisen oikeudessa ja valtio korvaisi yritykselle aiheuttamansa tappiot, niin voisi aloittaa keksinnön toteuttamisen.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Akkukeksijän asia on arvovalta kysymys ko:n kollegoille, eilen käsitelty tuomari Maritta Pakarisen kunnian loukkaus juttu, hän toi esille että kollegat olivat ilmoittaneet että on KO:n arvovalta kyseessä,

November 6th, 2010

KATSOTAAN MITEN LAUTAMIEHET JA TUOMARI PÄÄTTÄVÄT ASIAN,
SE SAADAAN TIETÄÄ KANSLIA PÄÄTÖKSELLÄ 10.12. 2010. KLO. 12.00

MUUTENKIN ON OLLUT KYSYMYS KOKO AKKUKEKSIJÄ RAINER PARTASEN TUOMIOISSA ETTÄ ON ARVOVALTA KYSYMYS, KOSKA HÄN ON ROHJENNUT ARVOSTELLA VIRKAMIESTEN TOIMIA, KOKO 9 VUODEN AJAN JOTA UUSMERKINTÄANTI JA VAROJENHANKINTA SEKÄ OIKEUDENKÄYNNIT ON KESTÄNYT.

TOTUUS ON ETTÄ EI OLE KUNNIAN LOUKKAUSTA ON VAIN MIELIPITEITÄ BLOGI KIRJOITUKSISSA, JOTKA ON SUUNNATTU EUROPOSITRON OY:N OSAKKAILLE.

MYÖSKÄÄN EI OLE OLEMASSA MITÄÄN TÖRKEÄÄ PETOSTA, SIIS EI OLE OLEMASSA MITÄÄN RIKOSTA !, KAIKKI OLI SYYTTÄJÄN KEKSINTÖÄ JA TARINAN KEHITTELYÄ JOHON TUOMARIT MENIVÄT MUKAAN MIELIPITEELLÄÄN ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ. KEKSINNÖT SENSIJAAN ON OLEMASSA JA NE TOTEUTUVAT AJALLAAN.

AKKUKEKSIJÄN HO:N TUOMIOISTA, PÄÄTTÄÄ SEURAAVAKSI KIHLAKUNNAN KORKEIN OIKEUS JOTA TOIVOTTAVASTI EI VAIVAA ARVOVALTA KYSYMYKSET.

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

KO:n Tuomari Maritta Pakarinen rikkoi törkeästi EIT artiklaa 6. Kaikki kappaleet.Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.Tuomio perustui sellaiseen mitä syytetty ei saanut ja ei voinut hyödykseen todistaa, koska asiat olivat salassa pidettäviä,

November 4th, 2010

Ab Europositron Oy:n 279 osakkaan taloudellisen edun vuoksi.

Väärän tuomion ja yrityksen taloudellisten vahinkojen vuoksi, keksijä Rainer Partanen on voimakkaasti arvostellut tuomarin toimia lainvastaisena, kun hän noudatti sokeasti syyttäjän näkemyksiä. Saman virheen teki hovioikeuden oikeusneuvokset, ammattitaito näyttää olevan kateissa molemmilla oikeuksilla. Nyt on Maritta Pakarinen hermostunut ja pitää julkista kritiikkiä kunnian loukkauksena, jota se ei ole vaan julkisessa virassa olevan tuomarin tuomiosta johtuvaa kriittistä arvostelua.

Seuraavaksi asiaan antaa päätöksensä KKO ja jos se ei riitä korjauksiin, niin haetaan päätöstä EIT:ilta.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Pauliine Koskelo on maininnut Suomalaisen oikeusjärjestelmän olevan nykyään liian vahvasti syyttäjävetoinen. Varsinkin ennakkotapauksissa tämäntapainen systeemi on syytetylle tuhoisaa ja ihmisarvoa ja hänen perusoikeuksiaan vahvasti rikkovaa.

November 3rd, 2010

Pauliine Koskelo KKO:n Presidentti

Lisäksi on koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta erittäin vahingollista kun rohkeus, oma-aloitteisuus, yrittäjyys ja luovuus tuhotaan.
Oikeuslaitos on muuttunut peloittelulaitokseksi ja lisäksi “tulosvastuullisuus on pesiytynyt oikeus-saleihin"….varmuuden vuoksi otetaan käsittelyyn tapauksia, että hommia riittää ja kansalaiset pysyvät “ruodussa ja nöyrinä".
Nyt jo vaaditaan syyttäjämäärän lisäämistä jutturuuhkan takia..lisäksi jälleen “SYYTTÄJÄLAITOKSELLA OLETETAAN EPÄSELVYYKSIEN HUIMAA LISÄÄNTYMISTÄ!”

Aktiivisten kansalaisten tehtävä on kyseenalaistaa koko Suomalainen oikeusjärjestelmä vanhentuneena. Myönteisen tulevaisuus-kehityksen muidenkin esteiden poistamista tarvitaan.

On korkea aika alkaa ajattelemaan, tekemään ja ideoimaan Eurooppalaisella nykytavalla.
Eduskunnan tehtävä on tehdä kansalaisten toimintaa tukevaa lainsäädäntöä.
Uudet radikaalit keksinnöt muuttavat jokatapauksessa tulevaisuutta ja mahdollistavat maapallolle lisäaikaa toipua fossiilisten polttoaineiden aika-kaudesta.
Toivottavasti uusi eduskunta on energisempi ja viisaampi:

Poliisit, syyttäjät ja tuomarit koulunpenkille oikeita nykytapoja opettelemaan.

Uudessa oikeus-aapisessa pitää olla Ab Europositron Oy:n tapaus ja Keksijä Rainer Partasen oikeusmurha-sarja.(Väärintekemisten kertautuva vaikutus!)

Etukäteen syyllistäminen tekee viranomaisista itsestään rikollisia.
Ammattitaito erittäin surkealla tasolla(huonompi kun huono).

Terveisin: Ilkka Laakso Salosta

Lojaaleille Europositron Oy:n osakkaille tiedonanto; Ainoa vaihtoehto on että KKO purkaa Hovioikeuden tuomion. Selvitän näkemystäni asioiden kulusta noin yleisellä tasolla. Molempien oikeudenkäyntien aikana sekä syyttäjä että tuomari, on kuin yksi henkilö

November 2nd, 2010

Yleisellä tasolla olen vastannut tehtyihin kysymyksiin, vaikka ne on välittömästi tulkittu toisin kuin oma tarkoitukseni on ollut, niin syyttäjän kuin sitten tuomareiden tuomioselostuksissa.

Meidän selostus oikeudelle on ollut oikein ja todistajamme on lausunut asiat kuten ne on ollut, huomioni on kiinnittynyt että kaikki on aina tulkittu toisenlaiseksi kuin mitä on tuotu esiin. Lisäksi useimmat todelliset todistajat on todettu asiasta tietämättömiksi kun eivät ole saaneet nähtäväksi salaisia tietoja, näin on evätty todistukset pois. Lisäksi aina tuomioselostuksissa on jätetty pois Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto salassapidosta hallinto oikeudelle ihan kuin se ei kuuluisi asiaan ollenkaan ja heidän selostus sillensä jätettyjen patenttihakemusten hakumenettelyn jatkamisesta on vaiettu täysin ja se on erittäin tärkeä asia sillä tuomari puhuu rauenneista hakemuksista, siten kuin niille ei voisi tehdä enää mitään.

Sitten tullaan pääasiaan, minulta on evätty kaikki mahdollisuudet puolustautua kun yksinkertaisesti en voi puhua salaisista keksinnöistä, salaisista muistioista enkä patenttihakemuksista ja niistä vähintään kolmesta pääkeksinnöstä jotka on salaiset ja joista ei vielä ole tehty patenttihakemuksia, puhe on ollut vain hyvin pinnallista. Kaikista on hyödyntämisoikeus Europositron oy:n sijoittajilla joten en missään olosuhteissa aio pettää heitä kertomalla salaisista keksinnöistä.

Siksi keskittyivät siihen että ei ole keksintöjä, niin saatiin eliminoitua kaikki todistajat puolustukselta ja lisäksi minut.

Siksi tuomio on väärä ja siihen pätee ; Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkopäätös että syytetyn ei tarvitse todistaa omassa asiassaan. Myös KKO on jo todennut saman asian joten se ei vaatisi mitään pitkiä käsittelyaikoja jos niin tahtovat.

Ainoa vaihtoehto on että KKO purkaa Hovioikeuden tuomion.

Emerituskeksijä Rainer Partanen