« Lehdistö ja Helsingin sanomat etunenässä on syypää Suomen huonoon, Ihmisoikeus tilanteeseen. Miksi ?, koska he erityisesti ovat rikkoneet EU:n ihmisoikeus artikloja viimevuosina.Suomen virkamieshallinnon rikokset on selvitettävä ja annettava tuomiot, sillä ne eivät ole mitenkään vähäisiä. Mädäntynyt hallinto on uusittava ja muidenkin syyttömien asiat on otettava uuteen käsittelyyn. »

No feedback yet