Hyödyt ja soveltuvuus

Europositron teknologia tuo käyttäjilleen merkittäviä taloudellisia ja ekologisia säästöjä. Hyötyjinä ovat ennenkaikkea koneiden ja laitteiden omistajat sekä loppukäyttäjät. Teknologian hyödyntämiseen on paristoteollisuudessa erittäin laajat ja monipuoliset, siis lähes rajattomat mahdollisuudet. Kustannussäästöjä syntyy luotettavuuden, tehokkuuden ja käyttöiän kasvamisena. Kustannustehokkuutta lisäävät ympäristöystävälliset ja runsaasti kaikkialla saatavilla olevat valmistus-raaka-aineet, joita käyttäen vähennetään myös ympäristön kuormitusta. Europositron teknologiaa voidaan hyödyntää kaikenlaisten ja kaikenkokoisten paristojen valmistuksessa.

Tavoitteet

Yhtiön tavoitteina on
- valmistaa tuotantoon valmiiden paristojen prototyypit ja saada ne asianmukaisesti testatuksi.
- myydä maailmanlaajuisesti Europositron teknologiaan perustuvia valmistuslisenssejä.

Tavoitteet saavutetaan:
- myymällä osa yhtiöstä proto-ohjelman ja patentoimisen rahoittamiseksi
- teknologian asiantuntevalla ja näkyvällä lanseerauksella ja markkinoinnilla
- hyödyntämällä tutkimus- ja kehitystoiminnassa luotettavia yhteistyökumppaneita.

Markkinat

Paristoalan markkinat ovat valtavat ja koko ajan kasvussa. Tämän kaltaista keksintöä on odottanut erityisesti sähköajoneuvoala kehittyäkseen, mutta erityisen suuret kasvun odotukset liittyvät langattoman viestinnän, avaruusteollisuuden ja puolustusteollisuuden piireissä. Asiantuntijat arvioivat paristoalan vuotuiseksi liikevaihdoksi yli 21 miljardia US-dollaria ja kasvuvauhdiksi n. 20 % vuodessa.

Markkinointi

Jo muutaman vuoden on hyvä uutinen levinnyt ja yhtiöllä on tiedusteluja kaikkialta maailmasta. Keksinnöstä kiinnostuneita on sadoittain, joukossa on alaan liittyvää teollisuutta, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, loppukäyttäjiä jne. asiantuntijat odottavat lisää tieteellistä näyttöä teknologian toimivuudesta. Myöskin tiedotusvälineet ovat aktiivisesti olleet yhteydessä mullistavan keksinnön edistymisestä.

Kilpailu

On luonnollista, että alan yritykset, jotka ovat vuosikymmeniä rakentaneet markkinointiaan, luopuvat vain taistellen markkinaosuuksistaan. Suurimmat tulevat jatkamaan vanhalla tekniikalla ja pyrkivät vähättelemään uutta tekniikkaa. Kyseessä saattavat olla vuosiksi eteenpäin tehdyt investoinnit ja oma maine alan teknologian kärjessä. Järkevintä on keskittää aluksi ponnistelut suuriin paristoihin (auto, sähköauto, juna, trukit ja erikoisparistot), joissa markkinoille pääsyn kynnys on matalampi keksinnön alalle tuoman dramaattisen muutoksen johdosta. Europositronin teknologian käyttöönotto ei vaadi laitteiden rakenteissa muutoksia; ne keventyvät ja toimivat pidempään ilman latausta.

Tulossuunnitelma 2015-2019

k €20152016201720182019
Liikevaihto1 2502 5003 75051 200104 400
Kustannukset1 3511 5161 8202 1902 630
Kate- 1019841 93049 010101 770
Voitto-6981 37034 79772 256

Arvio tulevasta osakejakaumasta

VuosiKpl A-osakkeitaOmistus
13-171023Piensijoittajat
13-171600Tulevat sijoittajat
13-171000Yhteistyökumppanit
13-1716250Rainer Partanen
13-1719873Kaikki osakkaat

Prototyyppien valmistuksen rahoitus

Europositron hankkii rahoituksen prototyyppien valmistukseen myymällä osan yhtiön osakekannasta pohjoismaihin suunnatulla osakeannilla ja/tai samalla yritetään saada ulkomaille kaupaksi osa osakekannasta mahdolliselle tulevalle yhteistyökumppanille ja/tai muulle sijoittajalle. Ulkomailla neuvottelut käynnissä useiden ehdokkaiden kanssa.

Yhtiön taseet

Europositron Oy:llä ei ole ollut varsinaista liiketoimintaa, vaan kaikki toiminta on ollut tutkimus- ja kehitystyötä yhtiön perustamisvuodesta 1989 lähtien.

Henkilöstö ja johto

Vasta kun Rainer Partasen keksimän menetelmän mukaan valmistetut akkulaitteet on testattu puolueettomassa tutkimuslaitoksessa ja todettu toimiviksi, on tarpeen hakea yhtiölle uusi toimitusjohtaja ja myyntihenkilökunta, koska vasta silloin on järkevää laajentaa yhtiön toimintaa. Silloinkin keksijä Rainer Partanen tulee vastaamaan tämän keksinnön sähkökemiasta ja tekniikasta, jotka pääosin tullaan pitämään salaisina.