Sisältö Info

Info-sivu

Sivut päivitetty 01.03.2013


Ab EUROPOSITRON Oy SAI FROST & SULLIVANIN ”VUODEN TEKNOLOGINEN INNOVAATIO”-PALKINNON 2005

Ab EUROPOSITRON Oy SAI FROST & SULLIVANIN  ”VUODEN TEKNOLOGINEN INNOVAATIO”-PALKINNON  2005

Klikkaa kuvaa nähdäksesi lehdistötiedotteen (englanniksi).

Vuona 1961 perustettu Frost & Sullivan tunnetaan maailman johtavimpana kehityskonsulttiyrityksenä. Frost & Sullivan antaa Marketing Engineering-palkintoja yhtiöille, jotka osoittavat erinomaisia ansioita alallaan edustaen liiketoimissaan sitä huolellisuutta, sitoutumista ja keksinnöllisyyttä, jota tarvitaan etenemisessä maailmanlaajuisille markkinoille. Frost & Sullivan käyttää erityisen ankaraa arvosteluasteikkoa valitessaan Market Engineering -palkinnon saajat suuresta joukosta eri alojen ja alueiden ehdokkaita.

PALKINTO

Frost & Sullivanin Teknologinen Innovaatio -palkinto annetaan yhtiölle (tai henkilölle), joka on toteuttanut uuden keksintöön tai keksintöihin johtaneen tutkimuksen. Keksinnöllä tulee olla tai olla odotettavissa merkittäviä vaikutuksia teollisuuteen huomioiden sovellukset, muutokset ja kilpailuasetelman. Tämä palkinto on tunnustus yhtiön tutkimus- ja kehitysohjelman laadusta ja perusteellisuudesta sekä yhtä lailla kaukonäköisyydestä ja riskinottamisesta, jotka ovat mahdollistaneet tämänkaltaiseen yritykseen ryhtymisen.

TUTKIMUSMETODIT

Valitakseen palkinnonsaajan Frost & Sullivanin analyytikkoryhmä etsii keksintöjä korkeateknologian avainalojen markkinoilta. Valintamenettely käsittää tärkeimpien osallistujien haastattelut ja laajat, perinpohjaiset alustavat- ja jatkotutkimukset. Tutkijajoukko laatii listan ehdokkaista, jotka ovat etusijalla asetettujen laadullisten ja määrällisten arvioiden perusteella. Tämä tutkimus arvioi myös tutkimuksen suoritusta, teknologista keksintöä ja sen merkitystä tai mahdollista soveltuvuutta teollisuudessa. Palkinnon lopullinen vastaanottaja valitaan tämän tutkimuksen huolellisen arvion perusteella.

VALINTAKRITEERIT

Edelläkuvattujen metodien lisäksi käytetään erikoiskriteereitä määriteltäessä lopullinen järjestys. Palkinnon saaja sijoittuu erinomaisesti arvioitaessa seuraavilla kriteereillä:

-keksinnön tai keksintöjen merkitys alan teollisuudelle ja muille teollisuusaloille.

-keksinnön tai keksintöjen mahdollisuus tulla standardiksi.

-keksinnön kilpailuedut verrattuna vastaaviin valmisteisiin.

-keksinnön tai keksintöjen vaikutus yhtiön tai teollisuuden nousuun ja/tai tulokseen.

-keksinnön tai keksintöjen aineettoman omaisuuden laajuus, esim. patentit, tieteelliset julkaisut tai niihin verrattavat aikakausijulkaisut