KAHDEKSAN päivää ”VAPAUTUMISEN PAASTON” alkuun. ”Antakaa heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät”.

November 28th, 2010

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

Viesti Kaikille Puolueille :Kolme keinoa menestykseen Suomessa: 1. Laskekaa yritystulo-, yrittäjätulo- ja eläketulo- vero 10 %:iin. 2. Nostakaa alv 35 %:iin elintarvikkeet alv 0 % . 3. Kansalaispalkka 800:- euroa/kk , on samalla sairaskorvaus,

November 27th, 2010

työttömyyskorvaus ,työkyvyttömyyskorvaus ja vähimmäiseläke. Purkakaa 30 % byrokratiasta kaikkialta heti, ja yritystuet pois ja pääasiassa vuokratuet poistuvat. Yrittäjä pärjää omalla työllään ja yhteiskunnan turvavakuutuksella (kansalaispalkka). Pääosa sosiaalituista poistuvat. Lopettakaa Tekes, Sitra ja muut valtion säätiöt ja suunnitella varojenkäyttö esim. koululaitokselle, yliopistoille ja keksijöille omien järjestöjen kautta haettavaksi.
Perustetaan paljon vientivälitysyrityksiä. Koulutus suunnataan yrittämiseen ja 200 yritysneuvojaan, sillä koko elämä on yrittämistä, mutta kaikki ei ole palkkayrittämistä. Perhe on rakkausyritys.
Ei voi olla jotain tietyn kokoista palkkapakkoa, palkka on yrittäjän ja työntekijän välinen sopimus, joka tulee tehdä kirjallisesti aina ja joka sitoo molempia osapuolia.
Kaikkea opittua ei tarvitse purkaa kunhan, poistetaan pahimmat esteet työnteolta ja yrittämiseltä. Yritysjohdon palkkiot määrää hallitus ja valtion sekä kuntien palkkiot johdolle määrää toimivuus ja alakohtainen tuottavuus.
Työstä ja yrittämisestä on jäätävä aina enemmän kuin kansalaispalkka ja lisä sen päälle, verotus lasketaan vasta kansalaispalkan ylittävältä osalta. Yrittäjä ei voi vaatia tiettyä palkkaa mutta silläkin on perusturva. Kolmen kunnan pakkoliitokset, voivat valita mihin yhtyvät. Hallinnon kulut, suu säkkiä myöten, alussa voi ottaa vaikka lainaa kunhan tehdään muutos. Nyt otetaan lainaa mutta ei tehdä muutoksia.
Elämme muuttuvassa maailmassa. Elämä on kovaa jos ette usko muutoksen tarpeellisuuteen. Oikeuslaitos on muutettava humaaniksi ja oikeudenmukaisuusvaatimuksen mukaiseksi.
Siirtolainen voi saada kansalaispalkkaa vasta kun on saanut oleskelu ja työluvan, poikkeuksena humaaninen turvapaikka.

1. Kolmessa vuodessa : Saavutetaan 500 000 yrittäjää, pieniä ja suuria.
Työttömyys voi olla vain lyhytaikaista koska kaikilla on mahdollisuus yrittää
ja tulla onnellisiksi.
2. Kolmessa vuodessa: Mielenterveysongelmat katoavat 90 %:isesti kun löytyy työtä, kohtuullista toimeentuloa ja itsenäisyyttä
3. Kolmessa vuodessa: Ihmiset muuttuvat iloisiksi humanisteiksi ja lähimmäisen rakkaus kukoistaa. Viranomaisia kielletään puuttumasta yrittäjien ja ihmisten toimintaan ilman todisteita

Emerituskeksijä.

YHDEKSÄN päivää ”VAPAUTUMISEN PAASTON” alkuun. ”Antakaa heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät”.

November 27th, 2010

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

MARJUT LINDBERG JA HUMANISTIT HUOM !. ONKO SUOMI BRÄNDISTÄ TULOSSA MURHA VALTIO BRÄNDI ?. KOSKA SYYTÖN AKKUKEKSIJÄ ON JO MURHATTU, MUTTAA KUOLEMA TULEE HITAAMMIN. HUMANISTEILLA OLISI MAHDOLLISUUS NOSTAA OMAA PROFIILIA, TÄMÄN TAPAUKSEN POHDINNALLA.

November 27th, 2010

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

TESTAMENTTIIN tuleva lisä säädös, että perustetaan säätiö joka taistelee taloudellisella voimalla rikollisia virkamiehiä vastaan Suomessa. Rikolliset virkamiehet ovat valtion ja oikeuslaitoksen palveluksessa, jotka kohdistavat kansalaisia kohtaan,

November 26th, 2010

epäoikeudenmukaista ja laitonta mielivalta tuomio toimintaa, johon nykyisin kansalaisten on mahdotonta puolustautua. Oikeudenmukaisuus tulee olla arviona ennen lakia

Mikäli en satu kuolemaan oikeuksieni puolustamisessa niin panostan lopun elämääni kyseisten virkamiesten saamisen pois virastaan. Jos kuolen niin säätiön on tarkoitus tehdä sama asia, kaikkien Suomalaisten apuna.

Määritelmä rikollinen virkamies on sellainen joka ilman todisteita tai aitoja perusteita tai ilman olemassa olevaa lakia tuomitsee ihmisen esimerkiksi ,kateudesta ,kostaakseen, vallantäyteisenä, pahantahtoisuuttaan, ilkeämielisyydessään, toisen palkkaamana, saadakseen hyötyä asiasta ja/tai alistamiseksi. Säätiö tutkii omatoimisesti asian ja vasta sitten tekee rikosilmoituksen jolla varmistetaan että todisteita ei hävitetä, eikä valta voi pimittää ja/tai vaientaa asian. Nyt kansalaisen poliisille tekemiä rikostutkintapyyntöjä ei tutkita kun ne kohdistuu virkamiehiin.

EIT perustettiin valtion rikollista toimintaa vastaan, mutta se ei nykyään riitä. Tulee olla maakohtainen ihmisoikeuksia tutkiva riippumaton säätiö, joka voi nostaa kanteita ketä kohtaan hyvänsä joka on todennäköisesti rikkonut ihmisoikeuksia.
Säätiölle varataan varoja testamentissä.

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN