Tulevaisuus näyttää nyt synkältä, lääke tähän on, poista virkamies este ja vapauta yritystoiminta pienyrityksiltä niin että jokainen pien yrittäjä saa verovapaasti nostaa palkkaa 20 000 euroa vuodessa jos hän palkkaa yhden ja seuraavista 10 000

June 16th, 2013

euroa lisäkorvausta kun useamman henkilön vuodessa yritykseensä.

Niin on kuin näyttää: Parhaat Suomalaiskeksinnöt toteutetaan ulkomailla, koska Suomessa ei ymmärretä päättäjien taholla että tulevaisuuden hyvinvointi on kiinni keksinnöistä jotka toteutetaan Suomessa. Ulkomaille lähtevät vievät tietotaidon mennessään ja usein muuttavat kirjansa myös ulkomaille ja siten vievät myös verotulot. Suomen henkinen köyhyys ei ota parantuakseen rikkaudeksi, vaan on muuttunut henkiseksi sairaudeksi ja pahoinvoinniksi.

Emerituskeksijä

Keksijä on näkijä ja luo tulevaisuutta, kyynikot, opportunistit, mukaan lukien hallintovirkamiehet pyrkivät estämään kaiken kahityksen Suomessa, ne jotka onnistuvat niitä sitten kehutaan kun esto epäonnistui,kelkan suunta vaihtuu jatkuvasti tilanteen

June 16th, 2013

mukaan, ei hyvän kehityksen mukaan vaan oman esto tavoitteen takia.
Suomen sähköautotoiminta on estetty täysin, koska valtio saa nyt hyvät tulot polttomoottori ajoneuvoista.
Toiminta on kehityksen kannalta äärimmäisen typerää, maa jää kehityksen kelkasta.

Tärkein tehtävä on passittaa eläkkeelle koko vanha päällikkö virkamiesjoukko, ja ohjeistaa uudet lakien noudattamiseen.
Myös virkamieslakia tulee oikeuksien toteuttaa, ei tule mitään siitä että he toimivat pukkina kaalimaan vartijoina ja syövät kuormasta joka viedään myös sitten omaan varastoon, eikä tuomarit ota virkamiestä koskevaa asiaa käsittelyyn.
Jokainen virkamies on tänä päivänä roisto, koska mikään oikeus ei muuten kuin näytösluontoisesti käsittele asiaa, vain yleisön herättämät pienet asiat ovat näytöksen sisältö. Isot virkamiesrikolliset ja oikeusmurhat käsitellään vasta sitten “salaisesti” jos todisteet julkisuudessa ovat niin yksiselitteiset että niitä ei voi enään sivuuttaa.

Emeritus Keksijä

Sisäministeri Päivi Räsänen ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Oikeuslaitoksen rikosten vuori kasvaa kasvamistaan kunnes se tuhoaa oikeuden, vaaleihin on lähdettävä teemalla, "Muuta oikeusmurha oikeuslaitos", kaikille päällikkö asemassa oleville

June 14th, 2013

-tuomareille on annettava lähtöpassit. Tervehtyminen voi alkaa vasta kun “mädät omenat on poistettu korista” vanha maan tapa on ollut, päälliköt voivat rikkoa lakeja niin paljon kuin lystäävät. Sitten muut tuomarit ovat seuranneet esimerkkiä, joten nykyään kaikki tuomarit rikkovat surutta lakeja.He ovat käsittäneet tarkoituksellisesti tuomarin riippumattomuuden väärin, vai onko ymmärrys niin huono että he kuvittelevat että heidän riippumattomuutensa on tarkoitettu heitä varten, eikä kansalaisen oikeuksien suojelemiseksi.

Kyllä tässä maassa mättää pahasti pieleen kaikissa virkamies asioissa. On ihan hyviä lakeja mutta kukaan virkamies ei noudata niitä kun vahingossa, oikeudessa voi saada oikeutta vain vahingossa, eli kaikki asiat on käännetty päälaelleen alkuperäistä tarkoitusta vastaan.

Emeritus Keksijä.

Suomalaisesta oikeuslaitoksesta on tullut rikosmafialaitos, joka tuottaa oikeusryöstömurhia ja vääryyksiä kansalaisille. Laitos tulisi nimittää vääryyslaitokseksi, kunnes keksitään keino sen tervehdyttämiseksi, itsestään tervehtyminen ei tapahdu,

May 26th, 2013

koska rikollisuus on juurtunut viimeisten kolmen vuosikymmenten aikana niin syvälliseksi että siitä on tullut maan tapa.

Emerituskeksijä.

Peter Fryckman tapaus on vain jäävuoren huippu, sitäkään ei oikeuslaitos halua selvittää ja antaa hänelle hyvitystä vaikka todisteet syyttömyydestä on ollut julkisia jo seitsemättä vuotta. KHO:n tuomareille jotka estivät KOP-sopimuksen julkistamisen,

May 26th, 2013

heidät tulee eroittaa tuomarin virasta siihen sopimattomana ja tuomita elinkautiseen vankeuteen törkeästäoikeusryöstömurhan toteuttamisesta, koska ovat aiheuttaneet kahdenkymmenenviiden vuoden, elämänkärsimyksen Frykmanille, jota voi pitää törkeänä oikeusryöstömurhana.

Emerituskeksijä.