Tässä tekstissä siteeraan vieraskynä Seppo Isotaloa kun hän kertoo että, Tuomari toiminta tässä asiassa on ala-arvoista, 117 sivua täytetekstiä.

March 16th, 2009

TUOMARI MARITTA PAKARINEN on kirjoittanut täytetekstiä 117 sivua.
Täyte sivut koskevat syyllistäviä kuulusteluja ja muita yritys asioita joita yhtiö voi muuttaa mielensä mukaan ja tilanteen niin vaatiessa, yritystoiminta on elävää ja asioita joutuu muuttamaan tilanteiden mukaan aika paljon seitsemässä vuodessa.

Kaiken lisäksi toiminta keskeytettiin keskeneräisenä, niin mitenkä keskeneräinen työ voi olla valmis.

Kirjanpito on huippuhyvin tehty ja kunnossa. Eikä ole ollut väärinkäytöksiä.

Kaikki asiat on kuitenkin tehty lakien mukaan oikein, suurin osa asioista on tavoitteellisia ja siten niitä ei voi pitää harhaanjohtavina.

Ja sittenkään TUOMARI ei esitä mitään näyttöä että olisi kiistattomasti osoitettu että keksintöä ei ole. Siihen ei pysty kukaan koska salainen keksintötyö on kestänyt yli 20 vuotta ja keskeiset keksinnöt on pidetty salassa.Mistä sitten on annettu tuomio ?.

Hämmästynyt; Emerituskeksijä

VIERASKYNÄ, Seppo Isotalo kirjoittaa Suur- Tukholma lehdessä 1/2009

March 15th, 2009

Oikeuslaitos Suomessa ja Ruotsissa nauttii kansalaisten luottamusta. Tuomiot perustuvat lakiin. Tuomarit eivät ole lahjottavissa. Tällainen tilanne on hyvin tärkeää yhteiskunnan kannalta. Me valitsemme poliittiset päättäjät, mutta tuomarit nimitetään pätevyyden perusteella.

Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että oikeuskäytäntöä ei tulisi arvostella. Ruotsissa on Oikeuskansleri Lampertz jopa esittänyt yleistettävissä olevia väitteitä siitä, että syyttömiä on tuomittu. Suomessa ei kukaan tällaista väitä. Suur-Tukholma on kuitenkin selostanut kahta juuri nyt tuomion saanutta oikeustapausta, jotka ovat Suomessa jääneet oikeuskäytännön kannalta välttämätöntä arvostelua vaille.

TUOMARI TOIMI VÄÄRIN. Keksijä Rainer Partasen tuomiossa no.1564 asia. R 08/6540
Suur-Tukholma on kertonut, että suomalainen alumiiniakun keksijä Rainer Partanen pidätettiin ja hänen omaisuutensa otettiin takavarikkoon. Kaksi henkilöä oli tehnyt tutkintapyynnön. Molemmat olivat ostaneet osakkeita. jotka oikeuttivat osuuteen niistä valtavista tuloista, jotka Partasen keksinnön realisointi antaa. Tutkintapyynnön tekijät halusivat osallistua Partasen toimintaan enemmän kuin mihin keksijä uskalsi heitä päästää. Petosta asiassa he eivät epäilleet, mutta eivät ymmärtäneet keksijän tarvetta pitää patentoimaton keksintö omana tietonaan.

Fortum Gas toimitusjohtaja Bo Lindfors oli toinen tutkinnan pyytäjistä. Hän ymmärsi keksinnön merkityksen sähköauton moottorin voimanlähteenä ja kaasuauton kilpailijana. Hän on nyt kahden vuoden poliisitutkimuksen jälkeen vakuuttunut, että Partaselle pitää antaa tilaisuus keksinnön toteuttamiseen. Hän ei enää edusta yritysintressejä kun hän on jäänyt eläkkeelle Fortum Gasista. X- Joht. Bo Lindfors oli oikeudenkäynnissä kuultu todistaja, jolla oli selvä käsitys 145 muun piensijoittajan kanssa Partasen mahdollisuuksista.

Asia tutkittu ja myös tuomari on tullut myönteiseen tulokseen. Partanen on 20-30 vuoden ajan kehittänyt alumiiniakkua ja tehnyt asiassa uusia oivalluksia. Näin ajatellen kysymyksessä ei siis olisi petos, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa Partasen henkilökohtaiseen käyttöön. Näin Bo Lindfors ja muut osakkeiden omistajat voisivat saada keksintöön sijoittamansa rahat takaisin moninkertaisina.

Käräjäoikeus on kuitenkin tuominnut keksijän 1 v 7 kk vankeuteen petoksesta ja menettämään omaisuutensa. Mikä pahinta häneltä on vielä kielletty kuudeksi vuodeksi liiketoiminta. Siis keksijä kaltereiden taakse, rahat pois häneltä ja vielä päälle toimintakielto. Alumiiniakkua Partanen voi ryhtyä kehittämään vasta v.2015 kun hän on jo 75 vuotta. Keksintö on siinä vaiheessa, että sitä voidaan edistää vain liiketoiminnalla, jota keksijä ei voi laskea käsistään. Ehdollinen vankeustuomio muuttuu ehdottomaksi, jos Partanen jatkaa keksinnön toteuttamista.

Asiantuntijoita on kuultu, mutta kukaan heistä ei yritäkään osoittaa, että Partanen olisi toiminut petollisesti. He eivät pysty Partasen suunnitelmien pohjalta tekemään alumiiniakkua. Poliisi on siis näyttänyt keksijän asiakirjat toisille energia-alan asiantuntijoille. Pahinta mitä keksijälle voidaan tehdä. Jos Partanen olisi säilyttänyt kassakaapissaan kaiken tietonsa olisi patentoimaton keksintö voitu varastaa. Poliisilla ei siis ole mitään käsitystä siitä kuinka patentoimatonta keksintöä pitää suojella.

Kuultujen asiantuntijoiden olisi pitänyt todistaa, että Partasen puuhat ovat vain silmänlumetta, että kaikki Partasen 40 patenttihakemusta ovat arvottomia, että Partanen on käyttänyt 20 vuotta petoksen valmisteluun.

Tuomari on joutunut etsimään todistajia niiden 300 henkilön joukosta, jotka todellakin uskovat alumiiniakun olevan mahdollisuuksien rajoissa ja sijoittaneet Partasen yhtiöön. Tämä tuntuu ihan mahdottomalta, mutta kun summat ovat keskimäärin vain 4.000 euroa voi ajatella, että usko Partasen keksintöön ei ole niin varma, että sitä ei voisi horjuttaa, kun vakuuttelun taakse asettuu poliisi Suomessa ja ulkomailla, syyttäjä ja tuomari.

Tuomari on lähettänyt syyttäjän keksimän ajatuksen petoksesta osakkaille perusteluineen ja pyytänyt kannanottoa. Hän on myös esittänyt, että osakkaat vaatisivat takaisin maksamiaan rahoja, vaikka mitään petosta ei ole toteen näytetty. Osakkaat voisivat käsittää syyttäjän väitteet jo annetuksi tuomioksi ja ajattelisivat, että Partasen toiminta keksijänä on pysäytetty. Heidän rahansa ovat siis jääneet turhan pantiksi ja tuomarin kirjeeseen kannattaa vastata.

Kolmannes osakkaista on selvästi kirjoittanut, että he eivät usko syyttäjän väitteisiin. Muut ovat joko jättäneet kokonaan vastaamatta tai sitten vaan ilmoittaneet, että he haluavat rahansa takaisin. Muutamat harvat ovat valmiit tuomitsemaan Partasen syyttäjän kirjelmän perusteella - ilman oikeudenkäyntiä. Todistajiksi Partasen petoksesta ei heistäkään ole. Tuomari siis on vetänyt vesiperän kun hän etsii tukea syyttäjän väitteille.

Tuomion perusteluissa sanotaan, että kaksi kolmasosaa osakkeiden omistajista kokee itsensä petetyiksi. Tällä perusteella on Partanen tuomittava petoksesta. Siis kun mistään ei löydetä näyttöä Partasen petoksesta tulkitaan osakkaiden kannanotto virheellisesti ja päädytään väärään tuomioon.

Petoksen todistamisen puuttuminen on korvattu 117 sivulla tekstiä, jossa mm kuvataan siitä kuinka rahat ovat kulkeneet osakeyhtiön, Partasen aikaisemman yrityksen ja hänen itsensä välillä. Näillä tiedoilla ei ole mitään tekemistä keksinnön kanssa. Petos on tapahtunut, jos Partasella ei ole mitään keksintöä vireillä. Tällaista ei oikeus ole pystynyt todistamaan - vaikka halu on kova.

Jos oikeus olisi voittanut ja Partanen vapautettu olisi Suomen valtio joutunut korvaamaan menetyksen, joka aiheutui 1,5 vuoden viiveestä arvokkaan keksinnön markkinoinnissa. Lisäksi olisi maksettava Partaselle korvaus pidätysajasta ja siitä, että hän ei ole voinut tehdä työtään kun rahat on takavarikoitu.

Seppo Isotalo
Sosiaalipolitiikan dosentti

isotalo@suur-tukholma.se

SE MIKÄ EI OLE OIKEUS JA KOHTUUS, EI VOI OLLA LAKI TAI TUOMARI.

March 15th, 2009

KUN 4 OSAKASTA YHTYI SYYTTÄJÄÄN MUTTA 276 OSAKASTA EI YHTYNYT, OSAKKAITA OLI 280 . TULIKO TUOMARI MARITTA PAKARISELLE AJATUS KATKO ?.

TUOMARI ESITTELEE KIRJALLISUUTTA ASIASTA. Dan Fränden kirja petos, jossa on maininta että petetyn on itse ilmaistava tulleensa petetyksi. UNOHTIKO TUOMARI ASIAN KUN KATSOO YLLÄ OLEVIA LUKUJA. Jaakko Tapanin kirja petosliikesuhteessa, jossa asianosaisten tulee itse hankkia tietoa kun sitä on saatavissa. TIETO OLI SAATAVISSA YHTIÖN TOIMISTOSSA, JOKA LUKI ESITTEISSÄ.

KOSKA EI OLLUT KIRJALLISTA LAUSUNTOA ETTÄ EI OLE PETETTY KUIN 145 OSAKKAALTA, 280 OSAKKAASTA.

SILLOIN TUOMARI TEMPAISI ILMASTA PÄÄTELMÄN ETTÄ 2/3 OSAA ON PETETTY, JOTTA HÄNELLÄ OLI ENEMMISTÖ.

KEKSINTÖÄ EI OLLUT KOSKA VTT JA TKK EI TUNTENUT ASIAA.

SIIS MAAILMASSA EI VOI OLLA KEKSINTÖJÄ JOS VTT TAI TKK EI TUNNE ASIAA.

MITEN TUOMARI VOI ESITTÄÄ MITÄÄN NÄIN JÄRJETÖNTÄ JA SITTEN VIELÄ UHKAA KUNNIAN LOUKKAUS SYYTTEELLÄ.

OLISIKO LEHDISTÖN JA KANSALAISTEN TARTUTTAVA ASIAAN SILLÄ KEKSIJÄ ON VALMIS PUHUMAAN KAIKISTA MUISTA ASIOISTA, PAITSI KEKSINTÖSALAISUUKSISTA, JOITA VARJELLAAN OSAKKAIDEN SIJOITUSTEN VUOKSI.

KESTÄÄKÖ TUOMAREIDEN TOIMINTA PÄIVÄNVALOA VAI PITÄÄKÖ NIITÄ HOITAA SALASSA, JOTTA VOI RIKKOA KAIKKIA LAKEJA JOTKA EDUSKUNTA ON SÄÄTÄNYT.

EMERITUSKEKSIJÄ

Vieraskynä. Ote Pääministerin artikkelista:

March 14th, 2009

Suomi tarvitsee tehokkaita julkisia investointeja. Tarvitsemme vahvaa yrittäjyyttä ja kykyä kaikki alat läpileikkaavaan kansainvälistymiseen.
Tuottavuutta tulee kohottaa uusia ideoita hyödyntämällä ja uutta teknologiaa luomalla. Uudet innovaatiot tulee saada nopeasti käyttöön.

Pääministeri kaipaa kasvualoitteita varsinkin energiaan liittyviin asioihin Turun Sanomissa.

Vaikea saada Suomeen kasvualoitteita energiaan liittyen.
Tulevaisuuden keksinnöt kyseenalaistetaan oikeusistuimiin asti.
Yksityinen alkurahoitus katsotaan Suomessa laittomaksi!

Akkukeksijän Rainer Partasen kohtelu Suomessa, on johtamassa keksinnön viemiseen ulkomaille!!

Millennial Technology (Denis Palmer) rahoittaa prototyyppiohjelman ja lopulliset patentit 4.5 milj. euroa!!

Tässsä menee ulkomaille nyt suuri tulevaisuuden ala, joka olisi voinut olla Suomelle uusi vientikivijalka ja vaurauden tuoja.

Osaamislähtöistä kilpailuetua ei arvosteta Suomessa kuin juhlapuheissa.

Viimeiset ajat ottaa keksijään yhteyttä:
contact@europositron.com

Terveisin Europositronin osakasryhmän puolesta:
Ilkka Laakso

TUOMARI MARITTA PAKARINEN PUHUU PROSESSEISTA, KYSYMYS EI OLE PROSESSEISTA VAAN IHMISOIKEUKSISTA, SYYTTÖMYYDESTÄ JA OIKEUDESTA TURVATTUUN ELÄMÄÄN.

March 14th, 2009