Keksijän mielipide ja kysymykset Suomalaisen oikeuden tuntijoille ?. Voiko valtion virkamiehet selvitä varkaudesta ja keksintötiedon osittaisesta viemisestä VTT:lle ja TKK:lle,

March 22nd, 2009

JOTKA PYRKIVÄT RATKAISEMAAN PUUTTUVAT TIEDOT VALTIOLLE.
TUHOTA KEKSIJÄ JA EUROPOSITRON YHTIÖ SEKÄ SEN 276 PIENSIJOITTAJA OSAKASTA JA HEIDÄN HYÖDYNTÄMISOIKEUTENSA KEKSINTÖÖN. OSAKKAITA ON ALUNPERIN 280.

NYT ON HIDASTETTU YHTIÖN TOIMINTA MINIMIIN, VIEMÄLLÄ KAIKKI RAHAVARAT JOITA EI PALAUTETA, KOSKA SYYTTÄJÄ ON ILMOITTANUT ETTÄ VALITTAA JOS KEKSIJÄ VALITTAA.

TÄSSÄ ON VALTIO TODELLINEN SYYLLINEN KOSKA KAIKKI VIRKAMIEHET OVAT VALTION PALVELUKSESSA.

TÄMÄ PIENI RIKOLLISKOPLA KOOSTUU MUUTAMISTA HENKILÖISTÄ: RAHOITUSTARKASTUKSESTA, POLIISISTA, SYYTTÄJÄSTÄ, ULOSOTTOVIRASTOSTA JA KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMARISTA.

YHTÄÄN LAKIA EI KEKSIJÄ TAI YRITYS OLE RIKKONUT.

KUITENKIN TÄMÄ VALTION VIRKAMIES PORUKKA ON VOINUT JATKAA RIKOLLISTA TOIMINTAA JO SEITSEMÄN VUOTTA JA JATKAA EDELLEEN.

MIELIVALTA VALLITSEE SUOMEN VIRKAMIESTEN JOUKOSSA JA TOISTAISEKSI EI OLE KEINOJA PUUTTUA ASIAAN, OLEN VAKUUTTUNUT ETTÄ OIKEUSLAITOS EI RATKAISE ASIAA, KUTEN IKI VANHA SANONTA TOTEAA ETTÄ EI KORPPI KORPIN SILMÄÄ NOKI.

KOSKA SUOMESSA EI LAKI PALVELE KANSALAISIA JA EI PUUTU VIRKAMIES RIKOLLISUUTEEN NIIN AINOA VAIHTOEHTO ON VIEDÄ ASIA EU-OIKEUTEEN TÄSTÄ TAITAA TULLA AINUTLAATUINEN JUTTU, KUN EU-TUOMITSEE VALTION RIKOLLISESTA TOIMINNASTA KEKSIJÄÄ JA OSAKKAITA KOHTAAN SEKÄ TUOMIO HEIDÄN IHMISOIKEUKSIA VASTAAN, EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMELTA.

Emerituskeksijä

Eurooppa oikeuden tuntija: ”Tietyt virkamiehet turhan ihastuneita omiin aivoituksiinsa” . Kaikilla sektoreilla laistetaan lainsäädännön uudistaminen ja etenkin EU:n Ihmisoikeuksien noudattaminen.

March 21st, 2009

“Tuomas Ojanen toteaa, että autoveroasia ja rahapeleistä puhumisesta tulisi nyt aloittaa puhuminen EU-oikeuksista, esimerkiksi sosiaaliturvasta ja ympäristöasioiohin sekä ihmisten mahdollisuuksiin liikkua ja tehdä työtä.”

” Suomesta on tullut lähes rikollisvaltio ihmisoikeus kysymyksissä” . Oikeushallinto ei noudata laisinkaan syyttömyys olettamaa ja oikeuden mukaista oikeudenkäynti periaatetta, kaikki artiklat on tuomareille kuin pelkkää ilmaa niitä ei huomata laisinkaan.”

Syytön on yhtä kuin syyllinen koska käytäntö syyllistää jo tutkinta vaiheessa totaalisesti ja todisteet ei merkitse mitään, tuomari tulkitsee kaikkea mielensä mukaan ilman rajoituksia mistään artikloista. Domino efektin mukaan kaikki muutkin viranomaiset tulevat mukaan syyllistämiseen, tutkittavalta katoaa välittömästi luotto luottotietorekisteristä yleisiin syihin vedoten.

Musta tuntuu on yleinen käytäntö tuomarilla kun päättää tuomiosta, näin tapahtui keksijä Rainer Partasen tapauksessa kun tuomari totesi että kaksikolmasosaa on petetty ja harhautettu antiprojektissa, ilman osakkaiden lausuntoa tai toteamusta. Tämä kaikki on tullut tietoon EOK kirjoitusten ja lehtitieto tutkimuksen kautta.

Emerituskeksijä

Syyttäjä, ANTTI VUORENMAA. Ulosottoviraston kihlakunnanvouti, VISA KALLIO. Sekä tuomari MARITTA PAKARINEN. Nämä henkilöt eivät kykene erottamaan, SYYTTÖMIÄ IHMISIÄ....... SYYLLISISTÄ RIKOLLISISTA.

March 20th, 2009

EIKÖ SE OLE ÄÄRIMMÄISEN VAARALLISTA JA TUHOISAA YHTEISKUNNAN KANNALTA. TÄLLAISET HENKILÖT PITÄISI POISTAA YHTEISKUNNAN OIKEUSHALLINNON PALVELUKSESTA.

NÄMÄ HENKILÖT OVAT TUTUSTUNEET EUROPOSITRON OY:N ASIAKIRJA AINEISTOON JA SYYTTÄJÄN RAKENTAMAAN TARINAAN JOKA EI PIDÄ TODELLISUUDEN KANSSA YHTÄ. HÄN SAI HETI KUN TUOMARI OLI VALITTU ASIAAN, HÄNET MUKAAN SYYLLISTÄMISEEN.

JOSSA OSAKKAAT KERTOVAT ETTÄ HEILLE KERROTTIIN POLIISIN TOIMESTA SUORAAN ETTÄ ASIA ON SELVITETTY JA SYYLLISYYS TODETTU. EI IHME ETTÄ PUOLUSTUKSEN TODISTAJIA EI HUOMIOITU LAISINKAAN. ILMEISESTI KUN KÄYTETÄÄN PAKKOKEINO NIMIKETTÄ SILLOIN ASIA ON RATKAISTU ETUKÄTEEN JOSSAKIN.

NYKYISEN TUOMIO RATKAISUN SELITYS EI KESTÄ PÄIVÄNVALOA JA OSAKKAIDEN MIELIPITEITÄ.

KEKSIJÄ TOTEAA TÄLLÄ KERRALLA EI ANNETA HALLINTORIKOLLISILLE PERIKSI, VALTA TURMELEE TUOMARIT TOTAALISESTI.
HE ELÄVÄT KUIN ERI MAAILMASSA, KUIN MISTÄ HE TEKEVÄT RATKAISUNSA,SIKSI NE USEIN OVAT TÄYSIN KÄSITTÄMÄTTÖMIÄ.
KUTEN TÄSSÄKIN TAPAUKSESSA JOSSA EI LÖYDY MITÄÄN AINEKSIA MILLEKÄÄN TUOMIOLLE, JOKA SELVITETÄÄN HOVIOIKEUDELLE TARKKAAN.

NÄILLE KOLMELLE HENKILÖLLE ANNAN ANTEEKSI SINÄ PÄIVÄNÄ KUN ILMAISEVAT MINULLE ANTEEKSI PYYNTÖNSÄ, SITÄ ENNEN HE EIVÄT SAA SIELUN RAUHAA JA NÄKEVÄT UNISSAANKIN VÄÄRÄT TEKONSA.

HOVIOIKEUDELLA ON TIUKKA PAIKKA, LÖYTÄÄ AMMATILLISTA PÄTEVYYTTÄ SALASSA PIDETTYJEN ASIOIDEN TUOMITTAVUUTEEN
JA/TAI KÄSITTÄÄ ETTÄ ANNISSA EI OLE ESITETTY VIRHEELLISESTI ASIOITA, DOKUMENTIT TODISTAVAT SEN.

Emerituskeksijä.

Vieraskynä. Suur-Tukholma lehti 1/2009

March 20th, 2009

Olen lukenut tuomion, 117s.

Tuomari ei epäile, että Rainer Partanen olisi 20-30 vuoden ajan kehittänyt alumiiniakkua, että hänellä - oli ja on - varteenotettavia oivalluksia. Mutta tuomari on tyytymätön siihen, että voi mennä kymmenenkin vuotta siihen, että Partasen akkuja käytetään autoissa bensan asemasta. Hän arvelee, että ihmisiä on petetty, kun ei ole kerrottu, että pitää mahdollisesti odottaa niin kauan.

Pitkä liuta asiantuntijoita kuullaan, mutta kukaan ei pysty sanomaan onko Partasesta vallankumouksellisen keksinnön kehittäjäksi. Tuomari ei ota itse kantaa siihen onko rahaa kerätty petoksella vaan jättää arvioinnin osakkeiden ostajille. Hän on lukenut Frädenin kirjan “Petos". Siinä sanotaan, että uhrin pitää tuntea itsensä petetyksi, jotta pettäjä voitaisiin oikeudessa tuomita. Niinpä tuomari onkin yrittänyt selvittää kuinka moni alumiiniakkuun satsanneista on tenyt sen väärän tiedon pohjalta.

Tästä laskutehtävästä ei tuomari ole selvinnyt vaan hän huitaisee ilmasta arvion, että kaksi kolmasosaa osakkeen omistajista tuntee, että heitä petettiin. Tällä perusteella langetetaan tuomio; vuosi ja seitsemän kuuukautta vankeutta. Kun keksijä kuitenkin on 69 vuotias jää vankilatuomio ehdolliseksi. Keksiminen estetään antamalla Partaselle kuuden vuoden toimintakielto .

Seppo Isotalo
isotalo@suur-tukholma.se

Siis käräjäoikeuden tuomari Maritta Pakarinen ei löytänyt mitään todistetta törkeästä petoksesta. Kuitenkin hän musta tuntuu ajatuksen perusteella päätti että kahta kolmasosaa on petetty.

March 20th, 2009

KUKAAN EI ALUNPERIN ILMAISSUT ETTÄ ON PETETTY JA VAHVAN POLIISIN SYYLLISTÄMIS OPERAATION JÄLKEEN VAIN NELJÄ OSAKASTA.

KOSKA KOKO SYYTE PERUSTUU VALTION VIRKAMIESTEN MUSTA TUNTUU ALOITTEESEEN, NIIN VOIKO SILLOIN SAADA OIKEUTTA.

KOSKA JÄRJESTELMÄLLISESTI ON PIDETTY KAIKKI OMAISUUS TAKAVARIKOSSA JOKA TAKAA TUHON. NÄIN ULOSOTTOVIRASTON VIRKAMIEHET, SYYTTÄJÄ JA TUOMARI ON SUUNNITELLUT ASIAN.

VALITUS HOVIOIKEUTEEN LÄHTEE ENNEN 16.04.2009.

Emerituskeksijä.