Suomen virkamieshallinnon rikokset on selvitettävä ja annettava tuomiot, sillä ne eivät ole mitenkään vähäisiä. Mädäntynyt hallinto on uusittava ja muidenkin syyttömien asiat on otettava uuteen käsittelyyn.

August 29th, 2009

Emeriituskeksijä.

Euroopan pahin ihmisoikeusrikos on kohdannut Peter Frykman;ia, vuosia hänet on murhattu henkisesti. Asian tekee erittäin vakavaksi se että asian totuus on ollut viranomaisilla tiedossa ja kuitenkin hänet on tuomittu ja ollut vankilassa syyttömänä.

August 29th, 2009

Emerituskeksijä.

Valtion viranomaiset on syyllistynyt törkeään omaisuuden anastukseen Peter Frykman;ilta. Valtion tulisi korvata kaikki aiheuttamansa vahinko korkoineen ja lisäksi maksamaan vahingonkorvausta aiheettomasta vapaudenriistosta.

August 29th, 2009

Miksi puhutaan verojen anteeksi antamisesta, kun jo lähtökohtaisesti verotuomio on ollut väärä. Valtio on syyllistynyt tässä asiassa lukuisiin kertautuviin rikoksiin yksilöä vastaan. Kyseessä on pahimpia ihmisoikeusrikoksia mitä euroopassa viranomainen on tehnyt sotien jälkeen.

Emerituskeksijä

Lainattua: Sähköautojen läpimurtoon pitkä matka. Akkuihin ja niiden lataukseen liittyvät ongelmat yhä ratkaisematta: Eivät välttämättä ole kunhan AL-Akkuratkaisun keksijä vapautetaan älyttömistä tuomiosyytteistä, joihin ei ole mitään näyttöä.

August 29th, 2009

Emerituskeksijä.

Oikein Tuija Brax että sanoudut irti poliisin, syyttäjien ja joidenkin tuomareiden laittomasta syyllistävästä toiminnasta. Virkamiehet on saatava vastuuseen Eduskunnan säätämien lakien rikkomisesta.

August 29th, 2009

Brax: En ole väittänyt WinCapitan toimintaa rikolliseksi
Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry:n edustajat ja oikeusministeri Tuija Brax tapasivat toisensa perjantaina (28.8.) Helsingissä. “En ole väittänyt WinCapitan toimintaa rikolliseksi", sanoo Brax.

Emerituskeksijä.