Korkein oikeus ei ole yksin vastuussa ihmisoikeuksista, toteaa kko:n presidentti Pauliina Koskelo. Kaikkien oikeus asteiden on pidettävä huolta ihmisoikeuksien noudattamisesta

November 5th, 2009

Emerituskeksijä.

Suomessa ei tutkita Valtion virkamiesten tekemiä rikoksia, EOK koki sen Eduskunnan oikeusasiamieheltä ja samoin kävi akkukeksijän kohdalla. ( EIT ) tuomioita olisi satoja enemmän jos asiat tutkittaisiin,

November 4th, 2009

nyt kaikki tutkinta pysähtyy viimeistään oikeusasiamieheen tai oikeuskansleriin. Jos vahingossa jotain tutkitaan se on ylimalkaista ja asia muunnetaan joksikin hyvin lieväksi josta korkeintaan huomautetaan. Kun laittaa uuden esityksen jossa kiinnitetään huomioon siihen mitä ei ole tutkittu, se palautetaan maininnalla että mitään uutta ei ilmennyt kirjeestä ja sillä siisti. Viimeinen niitti on se että todetaan jos vielä huomautetaan samasta asiasta, se arkistoidaan ilman vastausta. Tämäkö on perusoikeuksien tarkoittama 21§ oikeusturva, että jokaisen asia tutkitaan.

Emerituskeksijä.

Järjestäytyneen rikollisuuden tutkija Sami Parkkonen toteaa että Suomessa maan tapa täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit. Tässä rikollisjoukko,

November 2nd, 2009

Rahoitustarkastus, poliisi, syyttäjä ja ko:n tuomari sekä heidän avustajat, he ovat yhdessä tuumin pyrkineet tuhoamaan, akkukeksijän, uusmerkintäannit ja Akku-yrityksen sekä anastamaan keksinnöt.

Määritelmän mukaan rikollisryhmän järjestäytyneisyys edellyttää, että ryhmä täyttää kuusi oheisen listan kriteereistä. Näihin kuuteen sisältyvät pakollisina kohdat, 1, 3, 5, ja 11.
Kriteerit ovat seuraavat:
1. Useamman kuin kahden hengen yhteistyö.
2. Jäsenillä on määrätyt tehtävät.
3. Toimii pitkän tai määräämättömän ajan.
4. Käyttää sisäistä kuria.
5. Epäillään törkeistä rikoksista.
6. Toimii kansainvälisellä tasolla.
7. Käyttää väkivaltaa tai muita uhkaavia keinoja.
8. Käyttää peiteyhtiöitä.
9. Harjoittaa rahanpesua.
10. Pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon,
tiedotusvälineisiin,Oikeusviranomaisiin, tai talouselämän
edustajiin.
11. Toiminnassa taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu on
määräävä tekijä.

Emerituskeksijä.

Eduskunnan 200 kansanedustajaa, nyt on tullut aika puhdistaa oikeuslaitos tuomareista jotka toimivat täysin lain vastaisesti.

November 2nd, 2009

Esitänkin että ensimmäiset joille annetaan potkut on tuomarit Leena Pettinen ja Maritta Pakarinen molemmat rikkoivat törkeästi perusoikeuksiani ja ihmisoikeus artikloja akkukeksijän asiassa. Asiasta on esitetty tutkintaa mutta vaikuttaa siltä kuin Eduskunnanoikeusasiamies ei halua tutkia asiaa ja mahdollisesti itse syyllistyy mahdollisten rikollisten suojeluun.Aion elää ainakin 20 vuotta vielä ja tulen tekemään kaikkeni jotta Suomen oikeuslaitos puhdistetaan rikollisista.

Emerituskeksijä.

Virkamiehet oikeuslaitoksessa, maan tapa teidän toiminnassa täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit. Akkukeksijän asiassa poliisi, syyttäjä ja tuomari yhdessä rikkoivat kaikkia mahdollisia ihmisoikeus ja perusoikeus lakeja.

November 2nd, 2009

Nämä asiat tulevat vielä tuomiolle, vaikka nyt ette usko siihen ja kuvittelette että asemanne on vahva.

Emerituskeksijä.