Keksijän selostus jatkotoimista Ab Europositron Oy:n suhteen, yhtiöllä on uusi toimitusjohtaja, hallitus, Herkko Ylitalo ja hallituksen varajäsen Ilkka Laakso.

December 10th, 2009

Keksijä on vienyt asiansa hovioikeuteen, joka käsittelee asian toukokuussa 2010.

Korvausta syyttömältä keksijältä vaatineen sijoittajan etu on odottaa kunnes hovioikeus käsittelee asian ja tekee päätöksensä. Jos tuomio pysyy ennallaan, hänellä on runsaasti aikaa hakea korvausta sen jälkeen kun tuomio on saanut lain voiman.

Jäljempänä selviää, miksi on tärkeää, että ette anna ennenaikaisesti korvaussummaa perittäväksi ulosottovirastolle. Mikäli olette jo antanut toimeksiannon siitä, neuvon peruuttamaan sen.

Nyt ylläpidetty ulosottoviraston perintä merkitsee sitä, että jos tuomio kaatuu hovioikeudessa, osakkeenomistaja menettää sijoituksensa lähes kokonaisuudessaan, koska korvaus on vaadittu syyttömältä keksijältä.

Ne osakkeenomistajat, jotka ylläpitävät korvausvaatimusta ennen kuin asia on ratkaistu hovioikeudessa, sulkevat itsensä pois yhtiön jatkokehityksestä, johon muut osakkaat pääsevät osallistumaan ja saavat hyödyn sijoitukselleen.

Harkitkaa tämän tähden korvausvaatimuksenne perumista, sillä sen voi uusia,jos tuomio säilyy ennallaan hovioikeudessa sekä myös korkeimmassa oikeudessa sekä EU:n ihmisoikeus tuomioistuimessa.

Syyttömältä keksijältä ei voi vaatia yhtiön osakkeista korvausta, kun hän ei ole niitä rahoja saanut. Siksi osakas, joka näin tekee, menettää osakesijoituksensa käytännössä lähes kokonaan.

Silloin asia viedään oikeuteen tai välimiesoikeuteen joka määrää osakkeen lunastuksen ja hinnan. Niistä osakkaiden osakkeista jotka on oikeuteen tai välimiesoikeuden käsittelyyn tuotu. Kokemuksesta tiedämme että lunastushinta tulee olemaan nykyisten varojen mukaan n. 15 € per osake.

Monet ovat jo peruneet korvausvaatimukset aiheettomina, luettuaan akkukeksijän valituskirjelmän.

Ab Europositron Oy on täysin toimintakunnossa sekä tutkii ja tekee tuotekehitystä jatkuvasti. Yhtiön takavarikoidusta omaisuudesta sille ei ole annettu varoja käytettäväksi kaikkeen tarpeelliseen, yhtiötähän ei ole tuomittu mistään. Seuraava yhtiökokous voidaan toteuttaa aikaisintaan kesäkuussa 2010 .

Uudet korvauslait tulevat voimaan vuoden 2010 alusta ja jotka velvoittavat valtion korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Hovioikeus on ilmoittanut lähettävänsä jokaiselle osakkaalle hänen omalla kielellään keksijän valituskirjelmän, Suomeksi , Ruotsiksi tai Englanniksi jotta osakas saa oikeaa tietoa, siten kuin asia todellisuudessa on.

Sopimuksemme Millennial Research Corporation kanssa on voimassa.

Akkukeksijän valitus Suomeksi löytyy myös kotisivulta, www.europositron.com

Helsinki 10.12.2009.

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta: Pääosakas Keksijä Rainer Partanen

Suomen Oikeushallinto on niin mädäntyneessä tilassa että se on maan tapa. Siis kuka ulkopuolinen antaa herätyksen, Kari Uotin tapaus oli vain pintasilaus mädännäisyydestä ja se ei korjaannu kuin uudella oikeushallinnon asennoitumisella ihmisoikeuslakeihin

December 10th, 2009

Emerituskeksijä.

Suomen itsemurhatilastot ovat suorassa yhteydessä epäoikeudenmukaisen oikeushallinnon kanssa, 90 luvun suuri vääryys yrittäjiä ja heidän takaajia kohtaan nosti hurjasti itsemurhien määrää.

December 10th, 2009

Olisiko aika uuteen vallankumoukseen, vaikka Sosiaalidemokraattien johdolla. Silloin tulisi korjata virkamiesten vastuut todellisiksi, verrattuna nykyiseen lumevastuuseen.

Emerituskeksijä.

Suomalaiselle Oikeushallinnolle näyttää olevan maan tapa että heille epämieluisat henkilöt tuomitaan syyttömänä ja siihen yhtyvät Oikeuskansleri ja Eduskunnan oikeusasiamiehet. Maan tapa on niin vahva että ihmisoikeudet eivät muuta tilannetta,

December 10th, 2009

koska valituksiin EU:n tuomioistuimeen ja sen päätökseen kestää 7 vuotta, joten virkamiehet viis veisaavat vaikka joskus sattuisi tulemaan tuomio asiasta, koska ei heitä rangaista asiasta. Vain Valtio on korvausvelvollinen jos tuomitaan, siten virkamiehillä ei ole vastuuta mistään teosta. :crazy:

Emerituskeksijä

Montesquieu (1689-1755), teos; Lakien henki 1748 alla Ruotsiksi esittely.

December 3rd, 2009

Emerituskeksijä.