Åtgärdernas ordningsföljd av Europositrons totalprojekt:

1. Bolaget håller på att förhandla om finansiering med företag, som är villiga att investera minimum 2,4 miljon Euro. Om det lyckas ordnas en ny riktad aktieemission. Beräknad tidtabell: Förhandlingarna pågår året 2013 och försökes att få genomförda så snabbtsom möjligt (~2017).

Efter det att finansieringen är säkrad börjar:

2. Tillverkning av prototyper och prototypernas slutliga tester utförs av bolagets personal. Beräknad tidtabell: Max 2 år börjande från finansieringsavtalet.

Efter framgångsrika testningsresultat följer:

3. Patentansökningarna i Finland bekräftas och skyddandet av uppfinningarna med omfattande internationella patent ansökningarna påbörjas.

4. Prestationerna verifieras av någon independent pålitlig testningsinstitut.

5. Försäljningen av licenstillverkningsrättigheter börjar.

6. Styckande (splitting) av aktierna och andra åtgärder för att förbättra utdelningen.

FROST & SULLIVAN ÅRETS 2005 PRIS AV TEKNOLOGI INNOVATION GAVS TILL AB EUROPOSITRON OY

FROST & SULLIVAN ÅRETS 2005 PRIS AV TEKNOLOGI INNOVATION GAVS TILL AB EUROPOSITRON OY


Vad? Varför? När?

Obs! Batteri teknik och ekonomi är beräknad, som vi bör nå.

Europositron

Presenterar en uppfinning som kommer att genomföra en revolution inom batteri-industrin i hela världen. Läs mera: "Bakgrundsinfo".

Batteri-industri

Med hjälp av denna nya, patentansökta nanomolekylteknik kan man tillverka omladdningsbara aluminiumbatterier med 20 gånger större kapacitet än nutida batterier. Dessutom är tillverkningsmaterialerna miljövänliga och återanvändningsbara. Läs mera: "Jämförelse av teknologin".

Mer effekt till elektriska fordon

General motors elektriska bil, EV 1, använder 736 kilograms batterier som ger en räckvidd på högst 14,5 mil utan omladdning. Europositrons teknologi möjliggör en räckvidd på högst 87 mil utan omladdning.

Prototyper

För att bekräfta fungerandet av Europositrons teknologi, skall två prototyper byggas. Ett 12V batteri för bilar, med en energikapacitet på 1,3 kWh, och ett batteri för elektriska fordon med en energikapacitet på 80kWh. Läs mera: "Tillverkning av utrustning".

Tidslinje

Prototyper--> presentation--> Nya batterier. Läs mera: "Flödeschema".