Category: "Uutiset"

NAISEN LOGIIKKA; Selvisi asia sittenkin, tällä kertaa tuomari MARITTA PAKARINEN ja oikeudenjäsenien enemmistö oli keksintö asiaa tuntemattomia naisia. Siksi kyettiin tekemään enemmistöstä, vähemmistö, siten tuomita keksijä kahden kolmasosan enemmistöllä,

April 4th, 2009

vähemmistöön.

SIKSI KAKSI KOLMASOSAA OLI PETETTY JA TUOMIO TÖRKEÄSTÄ PETOKSESTA.

AIKAA MENI MUTTA SELVISI ASIA JOKA VAIVASI MIELTÄ, MITEN TUOMARI OLI KYENNYT RATKAISEMAAN ASIAN TAVALLAAN.

”SPEDE” PERTTI PASANEN OPETTI HIENOSTI AIKANAAN NAISEN LOGIIKKAA, SIINNÄ OLI ILLAN RATTO NIIN MAKEA, ETTÄ OLI TUKEHTUA NAURUUN. KIITOS SPEDELLE JOKA TAVALLAAN SELVITTI TÄMÄN ONGELMAN.

NYT ON PAKKO YRITTÄÄ ENNUSTAA, JOS HOVIOIKEUDEN JÄSENIEN ENEMMISTÖ ON NAISIA NIIN TUOMIO PYSYY ENNALLAAN.
MIKÄLI NAISET YMMÄRTÄVÄT KEKSINTÖ JA YRITYSTOIMINTAA NIIN TUOMIO KUMOTAAN JA TODETAAN ETTÄ KEKSIJÄN PERUSOIKEUKSIA ON LOUKATTU.

SIIS TUOMIOSTA PÄÄTTÄMINEN VAATISI EHDOTTOMASTI AMMATTITAITOA TUOMAREILTA, KUN EIVÄT YMMÄRRÄ ASIANTUNTIJOIDEN LAUSUNTOJA.

JOS MIEHILLÄ ON ENEMMISTÖ NIIN OIKEUS KUMOAA KOKO TUOMION JA TOTEAA ETTÄ KEKSIJÄN PERUSOIKEUKSIA ON LOUKATTU JA MÄÄRÄÄ VALTION MAKSETTAVAKSI KAIKKI KULUT SEKÄ VAHINGON KORVAUKSENA KUUSI KERTAA, SYNTYNEET KULUT 2 V. AJALTA.

Emerituskeksijä.:D:D

Keksijän toivomus kaikille osakkaille. Meidän tulee huomioida että valtion virkamiehet ovat ainoastaan erehtyviä ihmisiä. Siksi meidän on annettava heille anteeksi, ne vääryydet jotka heidän toimesta on kohdannut yhtiötämme.

April 3rd, 2009

Haemme kuitenkin korvausta syntyneistä vahingoista ja toivomme että tästä opittaisiin.

Emerituskeksijä.

Miksi hakisit korvausta keksijältä kun valtio on velvollinen korvaamaan jokaiselle nykyiselle osakkeenomistajalle korvauksen yhtiön kautta ja lisäksi kaikista vahingoista joita on aiheuttanut jo nyt 1,5 vuoden aikana.

April 3rd, 2009

AB EUROPOSITRON OY NOSTAA KANTEEN VALTIOTA VASTAAN TODENNÄKÖISESTI KEVÄÄN-KESÄN KULUESSA JA TOIVON ETTÄ KAIKKI 276 OSAKASTA TULEE MUKAAN KANTEESEEN. EHKÄ RYHMÄKANNE ?, ASIAA TUTKITAAN.

TOIVOTTAVAA OLISI JOS OLET HAKENUT KORVAUSTA KÄRÄJÄOIKEUDELTA/ULOSOTTOVIRASTOLTA, NIIN PERU SE JA TULE MUKAAN AL-AKUN JATKO KEHITYKSEEN OLEMASSA OLEVALLA SIJOITUKSELLASI, UUTEEN PERUSTETTAVAAN YHTIÖÖN RUOTSISSA JOSSA VALTIO ON MYÖTÄMIELISEMPI KEHITYSTYÖHÖN.

SUOMEN VALTIO KORVAA VÄHÄN MYÖHEMMIN MYÖS KEKSIJÄLLE AIHEUTTAMANSA VAHINGOT TÄYSIMÄÄRÄISESTI, KUTEN OIKEUS JA KOHTUUS ON. SILLÄ MYÖS VALTION VIRKAMIEHILLE SATTUU EREHDYKSIÄ.

Emerituskeksijä.

VIERASKYNÄ; Kunnat ja kaupungit pitäisi tulevaisuudessa saada alkurahoittajiksi uusissa innovoinneissa, jolloin uutta tutkitaan ja kehitetään.

April 2nd, 2009

Innovaatiot taas ovat lopputuloksia ja kehitystyö on tehty loppuun. Keksinnöt pitää kuitenkin patentoida maailmanlaajuisesti. Monesti uusissa läpimurtokeksinnöissä on useampi uusi oivallus ja patentoitavaa voi olla 2-3 patenttia/maakohtaisesti.
Patentointi on siis kallista ja vaatii riskirahoitusta. Patentit haetaan yleensä vasta prototyyppien tekemisten jälkeen, jolloin keksinnöt saadaan pysymään salaisina ja selvitetään patentointimäärät.
Kuntien ja kaupunkien pitää tulevaisuudessa rahoittaa keksijöitä juuri tässä vaiheessa. valmiiksi rakennetuissa keksinnöissä, jotka on patentoitu- ei siinä vaiheessa enää tarvitse rahoitusta.

Palautteena riskinottaja-kaupungit saisivat uuden alan työpaikkoja ja omistajina lisenssimaksuja ja tekijänoikeusmaksuja jokaisesta valmiista tuotteeesta n.5-8% tai osinkoja, jolloin kunnan normaaliveroja voidaan alentaa.

Nykyään keksinnöt keskittyvät isoihin firmoihin. Ne saavat helpoimmin tekesin ja sitran rahoja,joista on tullut jonkinlaisia “suojelurahoja” isoille firmoille kuten Nokialle, että ne pitäisivät edes jotain toimintaa Suomessa tulevaisuudessa.

Yksityisten keksijöiden rahoitus on retuperällä Suomessa. Valtion jakamia rahoja saa ehkä max. 300 000 euroa, mutta keksinnöt pitää paljastaa virkamiehille. Tähän keksijät eivät tule suostumaan, koska tällöin keksinnöt tulevat varmasti varastetuksi.

Asenne kaupunginjohtajalla on ainakin kunnossa ja ymmärrän myös valmiuden laittaa itsensä likoon uusien asioiden puolesta-jo nykyinen taloustilanne vaatii riskinottajia ja edelläkävijöitä.

Salonseudulla asuva Europositronin sijoittajaryhmä on ollut alkurahoittamassa uutta alumiiniakkua.
Yksityisten kuntalaisten pitää nykyisin olla suunnannäyttäjinä ja riskinottajina.
Tämäntapaiset summat pitävät yrityksen pystyssä, mutta eivät riitä patentointiin eivätkä kuluihin, joita tulee kun haetaan suursijoittajia ympäri maailmaa.

Luova järjenkäyttö tai kaikenlainen etukäteen tekeminen tulevaisuuden eteen on suurta viisautta.
Itse näen kuntien roolin tulevaisuudessa aika erinlaisena verrattuna nykyisyyteen ja menneisyyteen.

Olemmeko edelläkävijäkunta myös keksintöjen rahoittajina? Mielestäni kuntien tulopohjaa pitää laajentaa muilla tuloilla. Pelkkä erilaisten veromallien miettiminen on tullut tiensä päähän.
Olen vahvasti sillä kannalla, että siedettävä kuntaverotaso saavutettaisiin tämäntapaisella mallilla. Salonseudun kuntapalveluita pitää tietenkin jatkossakin kehittää ja pitää tämä erittäin hieno seutukokonaisuus elinvoimaisena.

Kaupunginjohtaja varmasti alkaa selvittää tämäntapaista mallia. Onko lakiesteitä-kuka vastustaa-onko vaihtoehtoja-onko riskinsietokykyä yms.
Kehittämiskeskuksen kannan tiedän melko varmasti jo etukäteen-tämäntapainen toiminta on heille arvovaltatappio. Yhteistyötä tarvitaan kuitenkin myös sinne päin. Kun Nokia lähtee lopullisesti Salosta-tarvitaan viimeistään jotain uutta.

Palaillaan asiaan.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmän puolesta:

Ilkka Laakso

SE MIKÄ EI SAATA OLLA OIKEUS JA KOHTUUS EI SAATA OLLA LAKIKAAN. SE JOKA EI SOVELLA OIKEUTTA JA KOHTUUTTA EI SAATA OLLA TUOMARIKAAN.

April 1st, 2009

Vanhan viisaan tuomarin ohje, sovellettuna nykyaikaan.

Emerituskeksijä

TULOSSA KUUMA KEVÄT. PIENEN KEKSIJÄN JA 260 OSAKAS JOUKON AINOA TURVA ON JULKISUUS. KEKSIJÄ RAINER PARTASEN TULEVA MIELENILMAISU, EDUSKUNTATALON EDESSÄ.

April 1st, 2009

Kiitos kaikille 260 osakkaalle, olen otettu on suurenmoista taistella kun tietää että oma porukka on takana. Aleksanteri Suuri valloitti puoli maailmaa pienellä porukalla, taistellen valtavaa ylivoimaa vastaan ja kuitenkin voittaen. Me voimme valloittaa koko maailman al-akku järjestelmällä, siis kannattaa taistella. Ikäisekseni olen oppinut pitämään huolta kunnostani joten en usko että siitä muodostuu probleemaa lähi vuosikymmeninä, joten saan olla pitkään mukana ja nauttia kanssanne menestyksestä. Upeaa !. Kaikille Ab Europositron Oy:n osakkaille kiitokset ja jatkamme samaan malliin olen ajatellut ja suunnitellut pitää keväällä eduskuntatalon edessä pienen yhdenhengen mielen osoituksen, avustajat voivat tiedottaa asiasta lehdistölle ja ottaa kuvia tilaisuudesta. Julkisuus on suurin auttajamme, sitä kuuntelee poliitikot ja kukapa ei haluaisi tulla uudelleen valituksi eduskuntaan.

Ystävällisin terveisin; Emerituskeksijä.

VIERASKYNÄ;Lähetin viimeisen viestini älyxkokemusxluovuus=viisaus eduskunnalle.Tuija Brax,Matti Vanhanen, Jutta Urpilainen, Anu Vehviläinen, Timo Soini, Katja Taimela ja tietenkin laajalle Europositronin osakasjoukolle.

April 1st, 2009

Suuret kiitokset sinulle oikeuksiemme puolustamisesta.
Mielipiteitä on paljon, mutta teksti-ja viestintämuotoon laittajia on vähän.

Blogisivut ovat pitäneet meidät hyvin ajan tasalla ja olemme huomanneet keksijän harvinaisen kovan sisun ja peräksiantamattomuuden.

Myös EOK:n toiminnanjohtajan Jarmo Jantusen blogikirjoitus oli tehty huippuammattilaisen kirjoitusjäljellä. Suuret kiitokset myös hänelle.
En tiennytkään Suomessa olevan hänentyyppisiään henkilöitä, jotka ymmärtävät tapaustamme.
Kaikkia kymmenen käskyä on kilvan rikottu-maailmanlopun meininki.
Tunnemme myös hengenheimolaisuutta Jantusen kanssa.
Varsinkin Suomessa eletään liiaksi menneisyydessä ja nykyisyydessä.
Tulevaisuuden asiat vaativat uutta asennetta, uutta tapaa tutkia asioita ja rohkeutta toteuttaa ne Käytännössä.
Kysymyksessä on tietenkin luovuus ja keksijöiden tekemät läpimurtokeksinnöt.
Myös rohkeat ja luovat alkurahoittajat mahdollistavat uudet asiat.

Oikeuslaitos ja viranomaiset ovat ryssineet oikein kunnolla.
Tulevaisuuden asiat vaativat tulevaisuuden laintulkintoja tai mieluimmin uusia ja keksijäystävällisempiä lakeja.
Käräjäoikeuden tuomio 12.02.2009 oli jopa koominen.
Laittomuuksia ei havaittu. Silti annettiin 1.7 vuotta ehdollista ja 6 vuotta liiketoimintakieltoa ja anastettiin koko keksijän ja yhtiön varallisuus.

Tarvitaan ilmeiseti EOK:N apua tulevassa Hovioikeuden käsittelyssä. Myös keksijöiden tueksi pitää saada paremmat “tulevaisuuslait".

Ab Europositron Oy:n osakasryhmän puolesta:

Ilkka Laakso

ONKO VIRKAMIESTEN KESKUUDESSA SYYLLISTÄMISEN HENKINEN SAIRAUS KOVIN YLEISTÄ, KEKSIJÄN SYYLLISTÄMINEN JA TUOMITSEMINEN 30 VUODEN TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖN JÄLKEEN. ILMAN TODISTEITA, EI KUULLOSTA KOVIN TERVEJÄRKISELTÄ.

March 31st, 2009

LÖYTYYKÖ ENÄÄN YHTÄÄN TERVEJÄRKISTÄ HALLINNON VIRKAMIESTÄ TAI POLIITIKKOA JOKA KYKENISI PYSÄYTTÄMÄÄN TÄMÄN HULLUUDEN ENNEN SEN ETENEMISTÄ KOHTI TUHOISAA LOPPUA.

JÄLKEENPÄIN ON TURHA SELITELLÄ KOSKA NYT ANNETAAN KAIKKI TIETO JULKISUUTEEN TAPAHTUMISTA JOITA ON TEHTY TIETOISESTI JO 7 VUOTTA HALLINNON TOIMESTA JA KEKSIJÄN TUHOKSI.

LEHDISTÖLLE ON TARJOLLA KEKSIJÄN TÄYDELLINEN SELOSTUS VIRKAMIEHISTÄ JOTKA ON OSALLISTUNUT TÄHÄN TUHOAMISPROSESSIIN. NYT OLISI TILAISUUS TUTKIVALLA JOURNALISTILLA SAADA TUTKIJAN KRUUNU ITSELLEEN.

EOK:N TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA VOI TODETA ETTÄ EI ENÄÄN SYNNY OIKEUDENMUKAISIA PÄÄTÖKSIÄ KÄRÄJÄOKEUKSISSA,
VAAN KAIKKI ON SYYLLISTÄVILLÄ ENNAKKO ASENTEILLA SAASTUNEITA, ELÄMME TODELLISESSA INKVISITIO VALTIOSSA.

ENNUSTAN TUHOISAA TULEVAISUUTTA MIKÄLI ASIOITA EI HUOMIOIDA, VALTIONHALLINOSTA PÄÄTTÄVIEN POLIITIKKOJEN TAHOLTA. ON ERITTÄIN HUONO YHDISTELMÄ, LAMAKURJUUS JA EPÄOIKEUDENMUKAISUUS SEKÄ OPTIOMILJONÄÄRIT JA OMANEDUNTAVOITTELU VALTION YRITYKSISSÄ JA HALLINNOSSA.

ENNUSTAN ETTÄ SUURIRÄJÄHDYS TAPAHTUU, SE ON TULOSSA JONKIN AJAN KULUTTUA.

Emerituskeksijä.

Ab Europositron Oy:n osakkaat !. Huhu kertoo että Ruotsin valtio aikoo satsata paljon sähköauton akkupariston kehittämiseen kuluvana vuotena, Onko tämä meidän tilaisuus ?. Se selviää 15 pv toukokuuta mennessä.

March 31st, 2009

Silloin tiedämme jokseenkin varmasti onko rahoitus kunnossa ja olemme tehneet lopullisen päätöksen, prototyyppi al-akkulaitteen valmistamisesta Ruotsissa. Kannattaa olla siellä missä suhtaudutaan myönteisesti uuteen tekniikkaan ja edistykseen.

Emerituskeksijä.:):D:p

Vieraskynä; Urautuminen ja syytteeseen ennakkoon yhtyminen on yleistynyt tuomareiden joukossa ja se on syytetylle pääasiallinen este saada oikeutta asiassaan.

March 31st, 2009

EOK: Harkintavalta ja ennakkoasenteet

Erilaista harkintavaltaa on Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto -EOK ry:lle tulleen palautteen mukaan yhä enemmän julkisen vallan käytön eri muodoissa. Harkintavalta on erityisen altis vääristymätaipumuksille, jotka johtavat erilaisten ennakkoasenteiden “saastuttamaan” päätöksentekoon. Yksi vakava vääristymätaipumus on ankkuroinnin ja vahvistusilluusion yhdistelmä. Se tosin on vain yksi monista. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että päätöstä tekevä virkamies valitsee hyvin aikaisessa vaiheessa sellaisen ratkaisun, johon hän varsinkin alitajuisesti vahvasti sitoutuu. Tämän jälkeen hän ylipainottaa tätä ratkaisua tukevia seikkoja, ja jättää huomioimatta tai alipainottaa tällaista ratkaisua vastaan puhuvia seikkoja.

Myös omaan sosiaaliseen ryhmään kuuluvien suosiminen on tavallinen päätöksiä vääristävä tekijä. Tämä tarkoittaa yleensä päättävien virkamiesten ylivertaisen vahvaa ja suojeltua asemaa silloin, kun tavallisen kansalaisen tai yrityksen tulisi saada oikeutta viranomaisvirheitä tai -väärinkäytöksiä vastaan. Nykyiset paljastukset esimerkiksi Suomen Hiihtoliiton toiminnasta eivät tarkoita, että tilanne olennaisesti poikkeaisi esimerkiksi monista viranomaisorganisaatioista Suomessa. Hiihtoliitto vain menetti sen sosiaalisen suojelun, jota kulissien ylläpitäminen vaatii.

Päätösvääristymät usein toimivat synnyttämällä ennakkoasenteita. Omaksumamme ennakkoasenteet ovat syvään juurtuneita, tunnepitoisia, ja samalla myös neurologisia. Tiedämme, että jos uusi informaatio ei vastaa muodostamiamme ennakkokäsityksiä, yleensä torjumme tiedon. Miksi? Tämä on mielen keino suojautua ja varjella uskomuksiamme, henkilökohtaista käsitystämme maailmasta ja oman ryhmämme sosiaalista uskottavuutta, “sosiaalista kulissia". Sellainen tieto, joka on ristiriidassa aiemmin omaksumamme tiedon tai ylläpitämiemme sosiaalisten kulissien kanssa, aiheuttaa levottomuutta, pelkoa, ja yleisesti horjuttaa tunne-elämän tasapainoa.

Lainsäätäjä on tunnustanut ennakkoasenteiden vaarantavan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hallinnon. Ongelmaa vastaan on toimittu erilaisella esteellisyyssääntelyllä, mutta esteellisyyssääntelyä sovelletaan hyvin pinnallisesti ja suppeasti ongelman laajuuteen ja syvyyteen nähden. EOK:n piirissä tehdään työtä muutoksen saamiseksi nykyiseen huonoon tilanteeseen.

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry.

Jarmo Juntunen
toiminnanjohtaja
lainsäädäntötoimittaja
————————————————————

Eurooppalaisen Oikeusturvan Keskusliitto - EOK ry
PL 1243
96101 ROVANIEMI
Puh.+358 (0)16-344 410, 0400 - 391 658
www.eok.fi
Yhdistysrekisteritunnus 189.884
Y-t

KEKSIJÖISTÄ YLI 99 % ON MIEHIÄ; OIKEUDEN JÄSENISTÄ ENEMMISTÖ OLI NAISIA; Siis NAISEN LOGIIKKA TOIMI ja TUOMARI MARITTA PAKARINEN teki sen mukaisen tuomio päätöksen kun eivät ymmärtäneet keksijää eikä keksintötoimintaa.

March 31st, 2009

KEKSIJÄ JA SALAINEN KEKSINTÖ OLI LIIKAA NAISVALTAISELLE OIKEUDELLE. SE MIKÄ TEKEE ASIASTA RIKOLLISEN ON KAHDEN KOLMASOSAN OSAKKAAN ÄÄNIVALLAN ITSELLEEN OTTAMINEN, SILLÄ OSAKKAAT EIVÄT OLLEET SYYTTÄNEET KEKSIJÄÄ MISTÄÄN.EI RIKOSTA, MIKSI TUOMIO.

TUOMARI TOTESI ETTÄ HEITÄ KAIKKIA OLI EREHDYTETTY VAIKKA EI OLLUT MITÄÄN NÄYTTÖÄ TÄSTÄ JA ANTOI TUOMION 1 V. 7 KK VANKEUTTA EHDOLLISENA SEKÄ LIIKETOIMINTAKIELTO 6 V. KÄSITTÄMÄTÖNTÄ ILMAN TODISTEITA. EIKÄ SIINNÄ KAIKKI
KEKSIJÄN PITÄISI MAKSAA KORVAUKSIA 1 MILJOONAN € EDESTÄ.

NAISEN LOGIIKKA ON VAARALLISTA TUOMARI VALTAA. NAINEN JA ÄITI EI SOVI TUOMARIKSI RIKOSASIOISSA.
MUTTA HUVISKETSINÄ UPEETA.

Emerituskeksijä.:D:D

Kun pienyrittäjä ja 279 piensijoittajaa toimivat täysin lakien mukaan ja olivat näyttämässä että pienikin maasta ponnistaa. Se ei sopinut valtiolle että pörssin ulkopuolella aletaan menestyä. Varat takavarikoitiin mutta yritystä ei syytetä mistään.

March 30th, 2009

Eihän se mitenkään olisi sopivaa että vapaana yrityksenä ilman suurempaa holhousta menestyttäisiin. Valtio takavarikoi piensijoittajien varat keinotekoisella kanteella petoksesta.

Nyt on varat ollut takavarikossa 1,5 vuotta ja loppua ei näy, todisteita ei ollut syyttäjän ja tuomarin oli keksittävä niitä ilmasta että hokkus- pokkus-pumssis.
”Keksintöä ei ole kun se on salainen”. Kuitenkaan yritystä ei syytetä mistään !.

Kaikki on täysin ajan peluuta piensijoittajien tuhoksi, väitetään että osa saa korvausta, katin kontit kukaan ei saa mitään, koska asian on pakko kaatua ylemmässä oikeusasteessa jossa toivon mukaan on tietoa yritystoiminnasta enemmän kuin käräjäoikeudessa.

Lopulta keksijä ratkaisee senkin ongelman viemällä piensijoittaja perheen, suotuisille maille jossa suurempi sijoittaja ratkaisee toteutuksen. Osingon tulossa on aivan sama tuleeko se lahden takaa vai suomesta vain työpaikat olisi täälläkin tarpeen.

Oi luoja anna meidän päättäjille pikkuisen, sitä viisaudeksi sanottua asiaa jotta eivät sekaantuisi asioihin josta eivät mitään ymmärrä ja näin kansa saisi vaurastua tekemällä mukavaa ja hauskaa työtä.

Työttömän kohtalo on suomalaisen virkamiehen huono muistomerkki. Varjele edelleenkin Suomalaisia päättäjävirkamiehiä, lyömästä päätään suomalaiseen mäntyyn sillä se tekee kipeää kaikille.

Emerituskeksijä

VIERASKYNÄ; Ministeriön virkamieskin tiedostaa että pitäisi saada tutkimuskeskus valvomaan viranomaistoimintaa ja sen hyväveli verkostoa. Joko Suomettuminen alkaisi hieman taantumaan ja alkaisi oikeusvaltio kausi.

March 30th, 2009

SUOMETTUMISEN HYVÄVELI VERKOSTO ON NIIN MÄDÄTTÄNYT SUOMEN ETTÄ OIKEUSHALLINTO EI TOIMI KUTEN SEN PITÄISI TOIMIA.

SUOMEN KAIKKI HYVÄT LAIT JA OIKEUSAIKOMUKSET ON KUIN VITSI, KUN RIKOLLISET OIKEUSHALLINNON VIRKAMIEHET OIKEIN HÄÄRÄÄVÄT LAISTA PIITTAAMATTA.

Hs-mielipide lainaus; Ministeriön virkamies Petri Honkanen

Tästä tulisi antaa kunniamerkki: Pro Finlandia

Emerituskeksijä.

Yrittäjä toiselle: miten aiot rahoittaa laajennuksesi lamassa, teen uusmerkintäantipetoksen, onko se jokin uusi rahoitusinstrumentti, juu viranomaiset kehitti sen hiljattain heh heh.

March 29th, 2009

:D:D
EMERITUSKEKSIJÄ.

Miksi ylläpidetään myyttiä "TÖRKEÄ PETOS" eihän sellaista ole, vain viranomaiset näkevät mörköjä.

March 29th, 2009

KAIKKI FARSSIN AINEKSET ON KOOSSA, VIRANOMAINEN NÄKEE MÖRKÖJÄ KESKELLÄ PÄIVÄÄ JA HIRMUINEN “TÖRKEÄ PETOKSENTEKIJÄ” ON JOUKOSSAMME.:D
Vain syyttäjä Antti Vuorenmaa on näin todennut ja tuomari Maritta Pakarinen yhtyi siihen keksijän osalta. Yritys toimii kaikenaikaa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Koska todellisuudessa ei ole tapahtunut mitään, vain viranomaiset näkevät mörköjä.
Millekään muulle ei ole lainvoimaa, paitsi liiketoimintakiellolle.
Antitoiminta jatkuu ja tavoite on edelleen 2,4 milj. € minimi. Tavoite toivotaan saavutettavan mahdollisimman pian.

Emerituskeksijä.

276 osakasta kysyy, kun Ab Europositron Oy:n toiminta on ollut täysin lainmukaista ja keksijä noudatti toiminnoissa täysin järjestystä eikä siten voinut pettää ketään. Valtio luuli hyötyvänsä keksinnön anastamisen, mutta aikaansai vainoamisen.

March 24th, 2009

Koska tulossa on kanne yhtiön tuhoamisesta ja varojen anastamisesta takavarikkoon laittomasti jota ei edelleenkään ole purettu, yhtiötä vastaan ei ole nostettu kannetta mistään rikoksesta.

Emerituskeksijä.

KEKSIJÄÄN KOHDISTUNUT MIELIKUVITUS KEKSINTÖ, ON TKK:N DOSENTTI KAI ILKKA VUORILEHDON ALULLE PANEMA V.2001 .

March 24th, 2009

YKSITYISET TUTKIMUKSET ON SAANUT SELVILLE ETTÄ KOKO PARJAUSKAMPANJAN TARKOITUS OLI VARASTAA KEKSINTÖ TIEDOT, SOPIVAN TILAISUUDEN TULLEN, KESTI VIISI VUOTTA ENNEN KUIN TULI TILAISUUS, SELVITYS TILAN MYÖTÄ ALOITTAA TUTKIMUKSET. SELVITYSTILA JOKA EI KOSKAAN TOTEUTUNUT OLI VAIN YHTEENSATTUMA.

TOIMEKSIANTAJA VUORILEHDON VARKAUDELLE ON VALTION VIRKAMIESTAHO JOKA ON TIEDOSSA, MUTTA PYSYY VIRALLISESTI TUNTEMATTOMANA, MUTTA SITÄ TAHOA ON VAIKEA TODISTAA OSALLISEKSI.

TUTKIMUKSET ALOITETTIIN SYYTTÄJÄN JOHDOLLA V. 2007

TÄMÄN JÄLKEEN VUORILEHTO ON LEVITTÄNYT SALAISTA TIETOA OMALLE TUTTAVA YRITYKSELLE JOKA TUTKII ALUMIINI AKKU RATKAISUA.

POLIISI EI VÄLITTÄNYT TIETO VUODOSTA VAIKKA SE TODISTETTAVASTI TAPAHTUI, KUN VALTIO ON TOIMEKSIANTAJANA NIIN MIKÄÄN VIRANOMAINEN EI NOTEERAA VAIKKA TAPAHTUU JATKUVASTI LAIN RIKKOMUKSIA.

POLIISI ITSE JÄRJESTI TIEDON LEVITTÄMISEN PAHIMMILLE KILPAILIJOILLE VTT:LLE , TKK:LLE JA VUORILEHDOLLE JOKA OLI ALULLEPANIJA, VAIKKA TIEDOT OLI PATENTTILAIN MUKAAN SALAISET.

ON TEHTY LUKUISIA TUTKIMUSPYYNTÖJÄ VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN VIRASTOLLE MUTTA POLIISI ON PYSÄYTTÄNYT TUTKIMUKSET KUN LIIAN MONTA LAINRIKKOMUSTA ON TULLUT VASTAAN.

LOPULTA JOIDENKIN TUOMAREIDEN ON REAGOITAVA, SILLÄ VALHEELLA ON LYHYET ONNISTUMIS MAHDOLLISUUDET VAIKKA NE ON VALTION VIRKAMIEHEN JOHTAMAT, NYKYISESSÄ EU-OIKEUSVALTIOSSA.

Emerituskeksijä.

Mitä pitäisi tehdä tässä asiassa rikolliselle poliisin tutkinnanjohtajalle, syyttäjälle, tuomarille ja ulosottoviraston kihlakunnan voudille.

March 23rd, 2009

Yllämainitut kehittivät valheellisen kertomus tarinan jonka tuomari vahvisti. Puolustuksen täydellinen selvitys asiassa sekä todistajat sivuutettiin totaalisesti. Keksinnön varastamistoimi on ilmeinen valtion tutkimuslaitoksen taholta Jos maan oikeuslaitos ei kykene tekemään mitään heidän luomansa valheelliselle kertomukselle joka oli mielikuvitus asian aloitteentekijä.

VALHEELLINEN TARINA LEVIÄÄ ULKOMAILLA VAHINGOKSEMME.TÄMÄ PROBLEEMA ON RATKAISTAVA ENNEN FINLANDIA ESITYSTÄ.

NEUVOSTA KIITOLLINEN, ROHKEASTI ANTAMAAN NEUVOJA OTAMME VASTAAN ”KAIKKI NEUVOT”. VASTAUKSET: contact@europositron.com

Kaikille Europositron Oy:n osakkaille tiedoksi. Me voitamme oikeuden myötä rikolliset oikeushallinnon työntekijät. Lausumme ja laulamme FINLANDIAN sanojen mukaan voitto hymnin.

March 23rd, 2009

Emerituskeksijä.

Kolmannessa kappaleessa tuomari esittää että osakkeet on arvottomia, mitenkä niin ?, yhtiö on täydessä toimintakunnossa ja kukaan ei ole menettänyt vielä mitään. Eikä tuotto odotukset ole kariutuneet.

March 22nd, 2009

Mikäli menettää niin menettää käräjäoikeuden tuomarin Maritta Pakarisen ja Syyttäjän takia, ei keksijän. Koska varat ovat edelleen takavarikossa.

Tuomari Maritta Pakarinen on lausunut tuomiossaan että kaksi kolmasosaa on tullut vastaajan erehdyttämäksi sekä kärsinyt taloudellista vahinkoa osakesijoitukseen liittyneen tuotto odotuksen kariuduttua ja tullessaan kärsimään arvottomaksi käytännössä muuttuneen osakkeen hintaa vastaavan menetyksen.

Miten voi käsittää että tuomari on ilmaissut sellaista joka ei laisinkaan pidä paikkaansa joten osakkaiden tulisi vetää omat johtopäätökset tästä.

Tuomarin ajatus on täysin pielessä ja mukaan Ruotsiin tulevilla osakkailla on täysi mahdollisuus tulla tosi varakkaiksi kun projekti onnistuu kuten uskon. Osakkeita kun ei enää myydä kuin suursijoittajalle suurta erää.

Emerituskeksijä.

Keksijän mielipide ja kysymykset Suomalaisen oikeuden tuntijoille ?. Voiko valtion virkamiehet selvitä varkaudesta ja keksintötiedon osittaisesta viemisestä VTT:lle ja TKK:lle,

March 22nd, 2009

JOTKA PYRKIVÄT RATKAISEMAAN PUUTTUVAT TIEDOT VALTIOLLE.
TUHOTA KEKSIJÄ JA EUROPOSITRON YHTIÖ SEKÄ SEN 276 PIENSIJOITTAJA OSAKASTA JA HEIDÄN HYÖDYNTÄMISOIKEUTENSA KEKSINTÖÖN. OSAKKAITA ON ALUNPERIN 280.

NYT ON HIDASTETTU YHTIÖN TOIMINTA MINIMIIN, VIEMÄLLÄ KAIKKI RAHAVARAT JOITA EI PALAUTETA, KOSKA SYYTTÄJÄ ON ILMOITTANUT ETTÄ VALITTAA JOS KEKSIJÄ VALITTAA.

TÄSSÄ ON VALTIO TODELLINEN SYYLLINEN KOSKA KAIKKI VIRKAMIEHET OVAT VALTION PALVELUKSESSA.

TÄMÄ PIENI RIKOLLISKOPLA KOOSTUU MUUTAMISTA HENKILÖISTÄ: RAHOITUSTARKASTUKSESTA, POLIISISTA, SYYTTÄJÄSTÄ, ULOSOTTOVIRASTOSTA JA KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMARISTA.

YHTÄÄN LAKIA EI KEKSIJÄ TAI YRITYS OLE RIKKONUT.

KUITENKIN TÄMÄ VALTION VIRKAMIES PORUKKA ON VOINUT JATKAA RIKOLLISTA TOIMINTAA JO SEITSEMÄN VUOTTA JA JATKAA EDELLEEN.

MIELIVALTA VALLITSEE SUOMEN VIRKAMIESTEN JOUKOSSA JA TOISTAISEKSI EI OLE KEINOJA PUUTTUA ASIAAN, OLEN VAKUUTTUNUT ETTÄ OIKEUSLAITOS EI RATKAISE ASIAA, KUTEN IKI VANHA SANONTA TOTEAA ETTÄ EI KORPPI KORPIN SILMÄÄ NOKI.

KOSKA SUOMESSA EI LAKI PALVELE KANSALAISIA JA EI PUUTU VIRKAMIES RIKOLLISUUTEEN NIIN AINOA VAIHTOEHTO ON VIEDÄ ASIA EU-OIKEUTEEN TÄSTÄ TAITAA TULLA AINUTLAATUINEN JUTTU, KUN EU-TUOMITSEE VALTION RIKOLLISESTA TOIMINNASTA KEKSIJÄÄ JA OSAKKAITA KOHTAAN SEKÄ TUOMIO HEIDÄN IHMISOIKEUKSIA VASTAAN, EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMELTA.

Emerituskeksijä

Eurooppa oikeuden tuntija: ”Tietyt virkamiehet turhan ihastuneita omiin aivoituksiinsa” . Kaikilla sektoreilla laistetaan lainsäädännön uudistaminen ja etenkin EU:n Ihmisoikeuksien noudattaminen.

March 21st, 2009

“Tuomas Ojanen toteaa, että autoveroasia ja rahapeleistä puhumisesta tulisi nyt aloittaa puhuminen EU-oikeuksista, esimerkiksi sosiaaliturvasta ja ympäristöasioiohin sekä ihmisten mahdollisuuksiin liikkua ja tehdä työtä.”

” Suomesta on tullut lähes rikollisvaltio ihmisoikeus kysymyksissä” . Oikeushallinto ei noudata laisinkaan syyttömyys olettamaa ja oikeuden mukaista oikeudenkäynti periaatetta, kaikki artiklat on tuomareille kuin pelkkää ilmaa niitä ei huomata laisinkaan.”

Syytön on yhtä kuin syyllinen koska käytäntö syyllistää jo tutkinta vaiheessa totaalisesti ja todisteet ei merkitse mitään, tuomari tulkitsee kaikkea mielensä mukaan ilman rajoituksia mistään artikloista. Domino efektin mukaan kaikki muutkin viranomaiset tulevat mukaan syyllistämiseen, tutkittavalta katoaa välittömästi luotto luottotietorekisteristä yleisiin syihin vedoten.

Musta tuntuu on yleinen käytäntö tuomarilla kun päättää tuomiosta, näin tapahtui keksijä Rainer Partasen tapauksessa kun tuomari totesi että kaksikolmasosaa on petetty ja harhautettu antiprojektissa, ilman osakkaiden lausuntoa tai toteamusta. Tämä kaikki on tullut tietoon EOK kirjoitusten ja lehtitieto tutkimuksen kautta.

Emerituskeksijä

Syyttäjä, ANTTI VUORENMAA. Ulosottoviraston kihlakunnanvouti, VISA KALLIO. Sekä tuomari MARITTA PAKARINEN. Nämä henkilöt eivät kykene erottamaan, SYYTTÖMIÄ IHMISIÄ....... SYYLLISISTÄ RIKOLLISISTA.

March 20th, 2009

EIKÖ SE OLE ÄÄRIMMÄISEN VAARALLISTA JA TUHOISAA YHTEISKUNNAN KANNALTA. TÄLLAISET HENKILÖT PITÄISI POISTAA YHTEISKUNNAN OIKEUSHALLINNON PALVELUKSESTA.

NÄMÄ HENKILÖT OVAT TUTUSTUNEET EUROPOSITRON OY:N ASIAKIRJA AINEISTOON JA SYYTTÄJÄN RAKENTAMAAN TARINAAN JOKA EI PIDÄ TODELLISUUDEN KANSSA YHTÄ. HÄN SAI HETI KUN TUOMARI OLI VALITTU ASIAAN, HÄNET MUKAAN SYYLLISTÄMISEEN.

JOSSA OSAKKAAT KERTOVAT ETTÄ HEILLE KERROTTIIN POLIISIN TOIMESTA SUORAAN ETTÄ ASIA ON SELVITETTY JA SYYLLISYYS TODETTU. EI IHME ETTÄ PUOLUSTUKSEN TODISTAJIA EI HUOMIOITU LAISINKAAN. ILMEISESTI KUN KÄYTETÄÄN PAKKOKEINO NIMIKETTÄ SILLOIN ASIA ON RATKAISTU ETUKÄTEEN JOSSAKIN.

NYKYISEN TUOMIO RATKAISUN SELITYS EI KESTÄ PÄIVÄNVALOA JA OSAKKAIDEN MIELIPITEITÄ.

KEKSIJÄ TOTEAA TÄLLÄ KERRALLA EI ANNETA HALLINTORIKOLLISILLE PERIKSI, VALTA TURMELEE TUOMARIT TOTAALISESTI.
HE ELÄVÄT KUIN ERI MAAILMASSA, KUIN MISTÄ HE TEKEVÄT RATKAISUNSA,SIKSI NE USEIN OVAT TÄYSIN KÄSITTÄMÄTTÖMIÄ.
KUTEN TÄSSÄKIN TAPAUKSESSA JOSSA EI LÖYDY MITÄÄN AINEKSIA MILLEKÄÄN TUOMIOLLE, JOKA SELVITETÄÄN HOVIOIKEUDELLE TARKKAAN.

NÄILLE KOLMELLE HENKILÖLLE ANNAN ANTEEKSI SINÄ PÄIVÄNÄ KUN ILMAISEVAT MINULLE ANTEEKSI PYYNTÖNSÄ, SITÄ ENNEN HE EIVÄT SAA SIELUN RAUHAA JA NÄKEVÄT UNISSAANKIN VÄÄRÄT TEKONSA.

HOVIOIKEUDELLA ON TIUKKA PAIKKA, LÖYTÄÄ AMMATILLISTA PÄTEVYYTTÄ SALASSA PIDETTYJEN ASIOIDEN TUOMITTAVUUTEEN
JA/TAI KÄSITTÄÄ ETTÄ ANNISSA EI OLE ESITETTY VIRHEELLISESTI ASIOITA, DOKUMENTIT TODISTAVAT SEN.

Emerituskeksijä.

Vieraskynä. Suur-Tukholma lehti 1/2009

March 20th, 2009

Olen lukenut tuomion, 117s.

Tuomari ei epäile, että Rainer Partanen olisi 20-30 vuoden ajan kehittänyt alumiiniakkua, että hänellä - oli ja on - varteenotettavia oivalluksia. Mutta tuomari on tyytymätön siihen, että voi mennä kymmenenkin vuotta siihen, että Partasen akkuja käytetään autoissa bensan asemasta. Hän arvelee, että ihmisiä on petetty, kun ei ole kerrottu, että pitää mahdollisesti odottaa niin kauan.

Pitkä liuta asiantuntijoita kuullaan, mutta kukaan ei pysty sanomaan onko Partasesta vallankumouksellisen keksinnön kehittäjäksi. Tuomari ei ota itse kantaa siihen onko rahaa kerätty petoksella vaan jättää arvioinnin osakkeiden ostajille. Hän on lukenut Frädenin kirjan “Petos". Siinä sanotaan, että uhrin pitää tuntea itsensä petetyksi, jotta pettäjä voitaisiin oikeudessa tuomita. Niinpä tuomari onkin yrittänyt selvittää kuinka moni alumiiniakkuun satsanneista on tenyt sen väärän tiedon pohjalta.

Tästä laskutehtävästä ei tuomari ole selvinnyt vaan hän huitaisee ilmasta arvion, että kaksi kolmasosaa osakkeen omistajista tuntee, että heitä petettiin. Tällä perusteella langetetaan tuomio; vuosi ja seitsemän kuuukautta vankeutta. Kun keksijä kuitenkin on 69 vuotias jää vankilatuomio ehdolliseksi. Keksiminen estetään antamalla Partaselle kuuden vuoden toimintakielto .

Seppo Isotalo
isotalo@suur-tukholma.se

Siis käräjäoikeuden tuomari Maritta Pakarinen ei löytänyt mitään todistetta törkeästä petoksesta. Kuitenkin hän musta tuntuu ajatuksen perusteella päätti että kahta kolmasosaa on petetty.

March 20th, 2009

KUKAAN EI ALUNPERIN ILMAISSUT ETTÄ ON PETETTY JA VAHVAN POLIISIN SYYLLISTÄMIS OPERAATION JÄLKEEN VAIN NELJÄ OSAKASTA.

KOSKA KOKO SYYTE PERUSTUU VALTION VIRKAMIESTEN MUSTA TUNTUU ALOITTEESEEN, NIIN VOIKO SILLOIN SAADA OIKEUTTA.

KOSKA JÄRJESTELMÄLLISESTI ON PIDETTY KAIKKI OMAISUUS TAKAVARIKOSSA JOKA TAKAA TUHON. NÄIN ULOSOTTOVIRASTON VIRKAMIEHET, SYYTTÄJÄ JA TUOMARI ON SUUNNITELLUT ASIAN.

VALITUS HOVIOIKEUTEEN LÄHTEE ENNEN 16.04.2009.

Emerituskeksijä.

Tuomari Maritta Pakarisen virheelliset väittämät minkä mukaan on tuomittu. Alla kahdeksan keskeistä seikkaa keksintöjen toteuttamisessa.

March 19th, 2009

1. Väite että keksintöä ei ole. Väitettä ei kukaan ole todistanut oikeaksi. Lukuisat patenttihakemukset tukevat sitä että keksintöä on kehitetty jatkuvasti. Kun keksinnöt ovat salaisia niin kaikki väitteet niistä ovat perättömiä. Toiminta keskeytettiin keskeneräisenä, joten mitään todellista vastausta ei voi saada ennen kuin toteutus tehdään. Yhtiöllä oli runsaasti rahavaroja ja juuri tehty suuri sijoitussopimus 4,5 milj. € . Kun nyt ei anneta keksijän todistaa keksinnön olemassaoloa niin miten voidaan väittää että hän
on pettänyt joitakin tahoja

2. Tuomari on hyvin loukkaantunut ja kielteinen, kun Liiketoimintasuunnitelma esitteen keksintöä koskevia tietoja jotka ovat salaisia ei haluta selitellä, asiat joita on väitetty virheellisiksi ja harhauttaviksi. Väite ei pidä paikkaansa koska esitteen tiedot ovat tavoitteellisia ja muutenkin oikeita. Kaikkea voi aina tulkita kielteisesti kuten tuomari on omilla esimerkeillä tehnyt.

3. Tuomari haluaa selitellä hyvin kielteisesti varojen hankintaa joka on ollut täysin keskeinen asia antitoiminnassa ja mitään muuta kehitys toimintaa ei ole päätetty toteuttaa, ennen kuin tarvittavat minimi varat 2,4 milj.€ on koossa. Salaisia tuotekehitys asioita ei toteuteta ennen kuin varat on koossa.Myös tuomarin tuomio voi vaikuttaa siihen tuleeko ulkomaiset suur sijoittajat lopulta mukaan sijoituksellaan, vai tuhoaako tuomarin päätös koko hankkeen, ilman mitään näyttöä.

4. Tuomari ei ole huomioinut sitä että käytännössä kukaan osakkaista ei ole ilmoittanut että heitä olisi petetty, vasta poliisin ja syyttäjän pitkäaikaisesta syyllistämiskampanjan seurauksena neljä osakasta yhtyi syyttäjän esitykseen. Joista yksi on selvästi ei osakas joka aikanaan halusi osakkeensa lunastukseen ja pettyi välimiesoikeuden ratkaisu tulokseen.

5. Lisäksi kaikki tapahtumat on tehty seitsemän vuoden aikana täysin lakien mukaan,myös “RATAN” huomautukset ovat olleet lainvastaisia, eikä yritystoiminnassa ole ollut moitittavaa tilintarkastajan mukaan, ainoastaan jonkin muotoseikan mukaan ja yhtiökokoukset on antanut vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle

6. Tuomarin virhe on tapahtunut, koska hän pitää pakkokeinolain mukaista tutkintaa jo valmiiksi todettuun syyllisyyteen selvänä. Siten sitä on informoitu poliisin ja syyttäjän taholta eteenpäin. Tuomarin päätös perustui hänen omaan ajatukseen että kun puolet oli ehdottomasti todennut kirjallisella todistuksella keksijän syyttömäksi törkeään petokseen ja uskoivat keksintöön. Silloin tuomari totesi että vain kolmasosan hän hyväksyy ja silloinhan on petetty kahta kolmas osaa ja hänellä on enemmistö. Tuomari on lukenut Dan Frändenin kirjan “Petos".Siinä sanotaan, että uhrin pitää tuntea itsensä petetyksi, jotta pettäjä voitaisiin
oikeudessa tuomita. Tätä tietoa tuomari ei ole omaksunut. Myös Jaakko Tapanin kirjassa Petos liikesuhteessa on maininta että asianomaisen kuuluu itsehankkia kaikki tieto mikä on saatavissa ennen kuin voi syyttää petoksesta.Tietoa oli saatavissa kaikenaikaa yrityksen toimistossa.

7. Miten on tuomiossa käsitettävissä että keksijä tuomitaan petoksesta ja kaikki tieto on ollut yhtiön markkinoimaa ja yhtiö ei ole osallinen petokseen koska puolet osakkaista ei sitä hyväksy. Miten tämä toinen puoli osakkaista on saatu petoksen uhriksi vain tuomarin päätöksellä. Kaikki tieto on yleistä tietoa joka ei ole virheellistä ja siten oikeata. Moni taho on tutkinut esitteitä mutta ei ole ilmoittanut mistään virheistä. Voiko tällainen tuomio olla pysyvä. Vain keksinnöt ovat salaisia.

8. Lopuksi kun jumala on siunannut tämän työn eikä hän jätä rankaisematta niitä
jotka yrittävät tuhota hänen johdollaan toteutettua työtä. Silloin sietäisi miettiä
mitä on tullut tehtyä. Tällä tarkoitan sitä että kun keksijä toimii sisäisen
intuitiivisen johdatuksen alaisena se on jumalan johdatusta.

Emerituskeksijä.

George Orwell on ollut suomessa jo kauan, mitään et voi enää tehdä, sillä isoveli valvoo sinua ja sinun liikkeitä sinun varallisuutta ja kaikkea.

March 19th, 2009

Kamerat kuvaa kaikenaikaa liikkeitäsi ja kännykkä paljastaa olinpaikkasi. Nyt on enää aivan lyhyt askel täydelliseen Orwellin orja yhteiskuntaan, sillä lehdistö ei enää saa esittää mitään kritiikkiä hallintotoimista tai tukiaiset viedään.

Näin Suomalaisista tehdään orjia eikä kukaan nouse enää barrikaadeille kuten 60-luvulla, kaikki on nyt valmiiksi aivopesty. Tämä on tosi kammottavaa, on korkea aika saada puheet edes liikkeelle sillä vielä voi pelastaa sen mikä on pelastettavissa. Pikku hitleri on joka virastossa ja kaikki on verkostoitunut kuitenkin mikään ei toimi tietoyhteiskunnassa niin että talous hyötyisi siitä.

Nyt pitää saada radikaalit liikkeelle muuten kehitys pysähtyy, oikeisto herätys jo riittää sosiaalisointi, meidän elämä on sosialisoitu valtiolle. Konsensus tulee kieltää lailla kuten monopolit. Konsensus on tappanut vapaan lehdistön siitä on enää haalea muisto jäljellä vanhalla ikäluokalla

Missä on vapaa tahto rakentaa oma elämä omanlaiseksi eikä jonkun yläkerran kaavan mukaan. Vapaa idealismi kunniaan, taiteilijan vapaudet kaikille silloin tulee ideoita ja työtä kaikille eikä tarvitse nyhjää tyhjää jollakin hiton työttömyys tuella jota valvotaan aurinkoakin tarkemmin ettet vain erehdy silloin tekemään jotain ansainta työtä edes kuvitteellisesti.

Kansalaispalkka takaa minimi toimeentulon eikä sitä tarvitse valvoa byrokraatti armeija. Näin voidaan lopettaa kaikenlaiset muut tukiaiset kansalaisille. Valtavan suuri valtion hallinto terrorisoi kansalaisia ja syö heidän tulonsa tarkkaan, siksi Suomalaiset pysyy köyhänä ja kun yrittää jotakin uutta niin on rikollinen.

Kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan, yrityksiltä pois kirkkovero, kirkko kantakoon omat kolehtinsa jäseniltään.

Keksijät on yhteiskunnan suurenmoisin taiteilija joukko joka on historian aamunsarastuksesta kehittänyt kaiken olevan, he ovat juuri se luova jumaljoukko joka antaa itseltään kaiken hyvin edullisesti, koska se on heidän luomistehtävä.
Taiteilijat ovat keksijöitä ja keksijät taiteilijoita joka alalla. Parhaimmillaan meitä on jo miljoonia, vaikka ei moni ole sitä huomannut.

Emerituskeksijä

Suomalaisen hallinnon perustama oikeuslaitoksen ”ulosottovirasto”, on kuin Ignatius Loyolan perustama jesuiitta järjestön ”inkvisitio” , kuten tunnettua sen käsiin joutuminen merkitsi että sai kaiken toivon heittää.

March 19th, 2009

Suomalaisen inkvisitio järjestelmän laittomuuksille on saatava loppu. Kuten inkvisitio järjestelmä kulki tiensä päähän, samoin on tehtävä ulosottoviraston kanssa, tavalla tai toisella.

Inkvisitio voudilla on rajaton valta jolle käräjätuomareiden päätökset on pelkkää ilmaa ja niitä ei tarvitse noudattaa. Vouti voi pallotella vuositolkulla asioita edestakaisin ilman että joutuu vastuuseen mistään. Voudin apurit esiintyvät kuin keisarin apulaiset ja että heillä on sama valta päättä asioista ja käyttäytyvät kuin jokainen teko olisi oikeutettu.

Miksi näin siksi että he eivät koskaan joudu vastuuseen tekemisistään. Vouti voi tuomita henkilön ikuiseen taloudelliseen kadotukseen sillä lonkerot jatkuvat oikeuteen ja syyttäjälle saakka nämä tekevät yhteistyötä kansalaisen tuhoksi. Kuka lähtisi perkaamaan 90-luvun sotkuja jossa ulosottoviraston päälliköille tulisi kaikille antaa linnatuomio koska oma kokemus hävyttömyydestä kertoo miksi niin moni teki itsemurhan silloin, tuhannet yrittäjät.

Suomalaiseen hallintoon on saatava täys puhdistus, sillä laittomuus rehottaa täysillä, mitä voi tehdä köyhä kansa kun valitukset menevät käytännössä suoraan roskakoriin. Lausumalla ei anna aihetta toimenpiteisiin, tämän lauseen osaa jokainen instanssi ulkoa ja sitä käytetään ahkerasti. Hallinto on erikoistunut siirtelemään valituksia edestakas ja joka kerta on kolmeviikkoa aikaa valittaa uudestaan, onko tässä oikeutta ja kohtuutta. Ennustukseni on että näissä asioissa tapahtuu räjähdys ennemmin tai myöhemmin eikä silloin ketään säästetä.

Emerituskeksijä.

SALALIITTO ON PALJASTUNUT; Osalliset ovat syyttäjä, ANTTI VUORENMAA Ulosottoviraston kihlakunnanvouti, VISA KALLIO sekä tuomari MARITTA PAKARINEN jotka sopivat että alihankkijan laskuja ei makseta vaikka ne on ulosmitattu EUROPOSITRON yhtiöltä.

March 18th, 2009

VOUTI VISA KALLIO ON MAKSANUT MUIDEN ALIHANKKIJOIDEN LASKUT, MUTTA VAIN TÄMÄN YHDEN T:MI ACTAMED:IN LASKUJA EI MAKSA JA SIIHEN EI OLE YHDENVERTAISUUDEN VUOKSI OLEMASSA MITÄÄN PERUSTETTA.

Emerituskeksijä

Keksijä myy suoraan jälkimarkkinoilla pienen määrän osakkeita käteisellä. Tiedustelut suoraan keksijältä Rainer Partanen mob. 050-5909214 tai contact@europositron.com

March 18th, 2009

Joka päivä tulee yhtiön sähköpostiin kirjallisia vakuutuksia jossa toteavat että eivät halua korvauksia osakkeistaan. Ilmoituksia lojaaliudesta keksijää kohtaan.

March 18th, 2009

Jossa osakkaat vakuuttavat että he eivät ole syyttäneet keksijää harhauttamisesta tai petoksesta. Vaan poliisi oli kuulemistilaisuudessa sanonut että on jo todistettu keksijän syyllisyys.

Silloin he totesivat että jos se on totta niin haluavat korvauksen sijoituksestaan. Eli poliisi ja syyttäjä sekä tuomari ovat kaikin keinoin pyrkineet syyllistämään keksijän, siten että osakkaat luulisivat että keksijä on tehnyt petoksen.

Emerituskeksijä.

Huom !. Kaikki 260 Europositron Oy:n lojalia osakasta, tuomari otti täysin tyhjästä törkeäpetos tuomion ja väittää että te olette syyttänyt keksijää petoksesta vaikka ette ole tehnyt sitä hän valehtelee nimissänne.

March 17th, 2009

MEITÄ KAIKKIA HUIJATAAN ! . VALTIO PYRKII EDELLEEN VARASTAMAAN KEKSINNÖN KEINOJA KAIHTAMATTA

ESTÄMÄLLÄ TOIMINTAMME JA SILLÄVÄLILLÄ TKK JA VTT TUTKIVAT TIETOJA JOITA HEILLÄ ON

1-3 VUODEN KULUTTUA KUN TUOMIO KÄSITELLÄÄN HOVIOIKEUDESSA JA VASTA SILLOIN KÄSITELLÄÄN MYÖS SYYTTÄJÄN VALITUS..

SITÄ ENNEN EI VAROJA PALAUTETA EUROPOSITRON:LLE VAIKKA OIKEUS PÄÄTTI NIIN, KOSKA SYYTTÄJÄ ON SANONUT VALITTAVANSA ASIASTA.

YHTIÖ JOUTUU JO PYSÄYTTÄMÄÄN TOIMINTANSA KOSKA SILLÄ EI OLE RAHAVAROJA TOIMIA ENÄÄN JA SITEN ON VAARASSA KAATUA MYÖS MILLENIAL SOPIMUS JA KAIKKI ON VALTION SYYTÄ.

EMME OTA SUOMEEN VASTAAN MILLENIAL RAHAVAROJA KOSKA VALTIO OTTAISI MYÖS NEKIN, YRITTÄJÄ ON SUOMESSA TÄYSIN LAINSUOJATON. KAIKKI TOIMINNOT ON SIIRRETTÄVÄ RUOTSIIN.

NYT ULOSOTTO VIRASTO EI MAKSA ALIHANKKIJOILLE VAIKKA OVAT ULOSMITANNEET YHTIÖLTÄ VARAT MAKSUIHIN JA ALIHANKKIJAMME EI VOI TOIMIA ENÄÄN.

260 osakkaan tahto, Al-akku projektin toteuttamiseksi on niin tärkeä, että esteeksi ei saa muodostua valtion tuomarin omahyväinen tuomio, jotta valtio välttyy maksamasta aiheuttamiensa vahinkojen korvauksia.

March 17th, 2009

Uusien valtion aiheuttamien vahinkojen ja haittojen torjumiseksi, toteutus tapahtuu Ruotsissa.

Emerituskeksijä

Jälkimarkkina ennustus; Europositron Oy:n osakkeille tapahtuu hurja arvonnousu, mutta vain pieni osakemäärä tulee myyntiin keksijältä, muilta lunastetuista osakkeista.

March 16th, 2009

Lunastettuja osakkeita tulee myyntiin jälkimarkkinoille vain pieni erä, sillä sijoittajien rahoitussopimukset erääntyvät lähitulevaisuudessa ja projekti alkaa Ruotsissa. Myynti käsittää 320 osaketta, hintatarjouksia otetaan vastaan lähtöhinta 1500 €/kpl kaupat tehdään enitentarjoavalle tarjous aika 31/3 2009 mennessä ja kaupat tehdään seuraavan viikon aikana.

Osakkeita voi tiedustella yhtiöltä joka antaa lähempiä tietoja asiasta contact@europositron.com

Vieraskynä. Kyllä kirjoittaminen kannattaa!

March 16th, 2009

Blogisivut ovat pääasiassa yhtiön sisäiseen viestintään, jolla pyritään saamaan keskustelua ja näkökulmia tulevaisuutta varten. Hienoa, että tuomarikin on löytänyt meidät.

Täytyy myös tuomarin muistaa, että tämä on koko projekti on RAUHANOMAISTA KANSALAISAKTIVISMIA, jolla pyritään esim. vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen tai peräti sen pysäyttämiseen.

Keksintöihin sijoittaminen on myös järkevää, koska kaikenlainen etukäteen tekeminen on järjen käyttöä ja uusilla keksinnöillä saadaan huomattavat säästöt nyt ja varsinkin tulevaisuudessa.

On myöhäistä mennä mielenosoituksiin eduskuntatalon ja käräjäoikeuden eteen, kun meri on jo noussut kauppatorille ja miljoonataloja on veden vallassa.
Henkilövahingot ja omaisuusvahingot tulevat olemaan erittäin mittavia. Monet menettävät omaisuutensa ja henkisen tasapainonsa!

Käsittääkseni tuomari on keksijän kanssa erimieltä .

Osakkaat eivät sulata käräjäoikeuden ratkaisua vaan tämä prosessi on vaarantanut nimenomaan piensijoittajien osuuden koko projektissa!!

Koska tuomari on ottanut kannanoton, käsitän sen sillä lailla, että hänellä on meille jotain sanottavaa: Täydellisiä ja virheettömiä henkilöitä on tuskin missään.

OLISIKO TUOMARI VALMIS TEKEMÄÄN UUDEN LAKIALOITTEEN, JOKA TUKISI KEKSIJÖITÄ?
AINAKIN TAPAUKSESSAMME ON LAAJA MATERIAALI ESIM. PATENTTILAIN JA JULKISUUSLAIN RIKKOMISET=Tuomareille pitää saada paremmat toimintaohjeet, ettei tämäntapaiset tulkinnat olisi mahdollisia.

Kevät-terveisin: Ilkka Laakso

Tässä tekstissä siteeraan vieraskynä Seppo Isotaloa kun hän kertoo että, Tuomari toiminta tässä asiassa on ala-arvoista, 117 sivua täytetekstiä.

March 16th, 2009

TUOMARI MARITTA PAKARINEN on kirjoittanut täytetekstiä 117 sivua.
Täyte sivut koskevat syyllistäviä kuulusteluja ja muita yritys asioita joita yhtiö voi muuttaa mielensä mukaan ja tilanteen niin vaatiessa, yritystoiminta on elävää ja asioita joutuu muuttamaan tilanteiden mukaan aika paljon seitsemässä vuodessa.

Kaiken lisäksi toiminta keskeytettiin keskeneräisenä, niin mitenkä keskeneräinen työ voi olla valmis.

Kirjanpito on huippuhyvin tehty ja kunnossa. Eikä ole ollut väärinkäytöksiä.

Kaikki asiat on kuitenkin tehty lakien mukaan oikein, suurin osa asioista on tavoitteellisia ja siten niitä ei voi pitää harhaanjohtavina.

Ja sittenkään TUOMARI ei esitä mitään näyttöä että olisi kiistattomasti osoitettu että keksintöä ei ole. Siihen ei pysty kukaan koska salainen keksintötyö on kestänyt yli 20 vuotta ja keskeiset keksinnöt on pidetty salassa.Mistä sitten on annettu tuomio ?.

Hämmästynyt; Emerituskeksijä

VIERASKYNÄ, Seppo Isotalo kirjoittaa Suur- Tukholma lehdessä 1/2009

March 15th, 2009

Oikeuslaitos Suomessa ja Ruotsissa nauttii kansalaisten luottamusta. Tuomiot perustuvat lakiin. Tuomarit eivät ole lahjottavissa. Tällainen tilanne on hyvin tärkeää yhteiskunnan kannalta. Me valitsemme poliittiset päättäjät, mutta tuomarit nimitetään pätevyyden perusteella.

Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että oikeuskäytäntöä ei tulisi arvostella. Ruotsissa on Oikeuskansleri Lampertz jopa esittänyt yleistettävissä olevia väitteitä siitä, että syyttömiä on tuomittu. Suomessa ei kukaan tällaista väitä. Suur-Tukholma on kuitenkin selostanut kahta juuri nyt tuomion saanutta oikeustapausta, jotka ovat Suomessa jääneet oikeuskäytännön kannalta välttämätöntä arvostelua vaille.

TUOMARI TOIMI VÄÄRIN. Keksijä Rainer Partasen tuomiossa no.1564 asia. R 08/6540
Suur-Tukholma on kertonut, että suomalainen alumiiniakun keksijä Rainer Partanen pidätettiin ja hänen omaisuutensa otettiin takavarikkoon. Kaksi henkilöä oli tehnyt tutkintapyynnön. Molemmat olivat ostaneet osakkeita. jotka oikeuttivat osuuteen niistä valtavista tuloista, jotka Partasen keksinnön realisointi antaa. Tutkintapyynnön tekijät halusivat osallistua Partasen toimintaan enemmän kuin mihin keksijä uskalsi heitä päästää. Petosta asiassa he eivät epäilleet, mutta eivät ymmärtäneet keksijän tarvetta pitää patentoimaton keksintö omana tietonaan.

Fortum Gas toimitusjohtaja Bo Lindfors oli toinen tutkinnan pyytäjistä. Hän ymmärsi keksinnön merkityksen sähköauton moottorin voimanlähteenä ja kaasuauton kilpailijana. Hän on nyt kahden vuoden poliisitutkimuksen jälkeen vakuuttunut, että Partaselle pitää antaa tilaisuus keksinnön toteuttamiseen. Hän ei enää edusta yritysintressejä kun hän on jäänyt eläkkeelle Fortum Gasista. X- Joht. Bo Lindfors oli oikeudenkäynnissä kuultu todistaja, jolla oli selvä käsitys 145 muun piensijoittajan kanssa Partasen mahdollisuuksista.

Asia tutkittu ja myös tuomari on tullut myönteiseen tulokseen. Partanen on 20-30 vuoden ajan kehittänyt alumiiniakkua ja tehnyt asiassa uusia oivalluksia. Näin ajatellen kysymyksessä ei siis olisi petos, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa Partasen henkilökohtaiseen käyttöön. Näin Bo Lindfors ja muut osakkeiden omistajat voisivat saada keksintöön sijoittamansa rahat takaisin moninkertaisina.

Käräjäoikeus on kuitenkin tuominnut keksijän 1 v 7 kk vankeuteen petoksesta ja menettämään omaisuutensa. Mikä pahinta häneltä on vielä kielletty kuudeksi vuodeksi liiketoiminta. Siis keksijä kaltereiden taakse, rahat pois häneltä ja vielä päälle toimintakielto. Alumiiniakkua Partanen voi ryhtyä kehittämään vasta v.2015 kun hän on jo 75 vuotta. Keksintö on siinä vaiheessa, että sitä voidaan edistää vain liiketoiminnalla, jota keksijä ei voi laskea käsistään. Ehdollinen vankeustuomio muuttuu ehdottomaksi, jos Partanen jatkaa keksinnön toteuttamista.

Asiantuntijoita on kuultu, mutta kukaan heistä ei yritäkään osoittaa, että Partanen olisi toiminut petollisesti. He eivät pysty Partasen suunnitelmien pohjalta tekemään alumiiniakkua. Poliisi on siis näyttänyt keksijän asiakirjat toisille energia-alan asiantuntijoille. Pahinta mitä keksijälle voidaan tehdä. Jos Partanen olisi säilyttänyt kassakaapissaan kaiken tietonsa olisi patentoimaton keksintö voitu varastaa. Poliisilla ei siis ole mitään käsitystä siitä kuinka patentoimatonta keksintöä pitää suojella.

Kuultujen asiantuntijoiden olisi pitänyt todistaa, että Partasen puuhat ovat vain silmänlumetta, että kaikki Partasen 40 patenttihakemusta ovat arvottomia, että Partanen on käyttänyt 20 vuotta petoksen valmisteluun.

Tuomari on joutunut etsimään todistajia niiden 300 henkilön joukosta, jotka todellakin uskovat alumiiniakun olevan mahdollisuuksien rajoissa ja sijoittaneet Partasen yhtiöön. Tämä tuntuu ihan mahdottomalta, mutta kun summat ovat keskimäärin vain 4.000 euroa voi ajatella, että usko Partasen keksintöön ei ole niin varma, että sitä ei voisi horjuttaa, kun vakuuttelun taakse asettuu poliisi Suomessa ja ulkomailla, syyttäjä ja tuomari.

Tuomari on lähettänyt syyttäjän keksimän ajatuksen petoksesta osakkaille perusteluineen ja pyytänyt kannanottoa. Hän on myös esittänyt, että osakkaat vaatisivat takaisin maksamiaan rahoja, vaikka mitään petosta ei ole toteen näytetty. Osakkaat voisivat käsittää syyttäjän väitteet jo annetuksi tuomioksi ja ajattelisivat, että Partasen toiminta keksijänä on pysäytetty. Heidän rahansa ovat siis jääneet turhan pantiksi ja tuomarin kirjeeseen kannattaa vastata.

Kolmannes osakkaista on selvästi kirjoittanut, että he eivät usko syyttäjän väitteisiin. Muut ovat joko jättäneet kokonaan vastaamatta tai sitten vaan ilmoittaneet, että he haluavat rahansa takaisin. Muutamat harvat ovat valmiit tuomitsemaan Partasen syyttäjän kirjelmän perusteella - ilman oikeudenkäyntiä. Todistajiksi Partasen petoksesta ei heistäkään ole. Tuomari siis on vetänyt vesiperän kun hän etsii tukea syyttäjän väitteille.

Tuomion perusteluissa sanotaan, että kaksi kolmasosaa osakkeiden omistajista kokee itsensä petetyiksi. Tällä perusteella on Partanen tuomittava petoksesta. Siis kun mistään ei löydetä näyttöä Partasen petoksesta tulkitaan osakkaiden kannanotto virheellisesti ja päädytään väärään tuomioon.

Petoksen todistamisen puuttuminen on korvattu 117 sivulla tekstiä, jossa mm kuvataan siitä kuinka rahat ovat kulkeneet osakeyhtiön, Partasen aikaisemman yrityksen ja hänen itsensä välillä. Näillä tiedoilla ei ole mitään tekemistä keksinnön kanssa. Petos on tapahtunut, jos Partasella ei ole mitään keksintöä vireillä. Tällaista ei oikeus ole pystynyt todistamaan - vaikka halu on kova.

Jos oikeus olisi voittanut ja Partanen vapautettu olisi Suomen valtio joutunut korvaamaan menetyksen, joka aiheutui 1,5 vuoden viiveestä arvokkaan keksinnön markkinoinnissa. Lisäksi olisi maksettava Partaselle korvaus pidätysajasta ja siitä, että hän ei ole voinut tehdä työtään kun rahat on takavarikoitu.

Seppo Isotalo
Sosiaalipolitiikan dosentti

isotalo@suur-tukholma.se

SE MIKÄ EI OLE OIKEUS JA KOHTUUS, EI VOI OLLA LAKI TAI TUOMARI.

March 15th, 2009

KUN 4 OSAKASTA YHTYI SYYTTÄJÄÄN MUTTA 276 OSAKASTA EI YHTYNYT, OSAKKAITA OLI 280 . TULIKO TUOMARI MARITTA PAKARISELLE AJATUS KATKO ?.

TUOMARI ESITTELEE KIRJALLISUUTTA ASIASTA. Dan Fränden kirja petos, jossa on maininta että petetyn on itse ilmaistava tulleensa petetyksi. UNOHTIKO TUOMARI ASIAN KUN KATSOO YLLÄ OLEVIA LUKUJA. Jaakko Tapanin kirja petosliikesuhteessa, jossa asianosaisten tulee itse hankkia tietoa kun sitä on saatavissa. TIETO OLI SAATAVISSA YHTIÖN TOIMISTOSSA, JOKA LUKI ESITTEISSÄ.

KOSKA EI OLLUT KIRJALLISTA LAUSUNTOA ETTÄ EI OLE PETETTY KUIN 145 OSAKKAALTA, 280 OSAKKAASTA.

SILLOIN TUOMARI TEMPAISI ILMASTA PÄÄTELMÄN ETTÄ 2/3 OSAA ON PETETTY, JOTTA HÄNELLÄ OLI ENEMMISTÖ.

KEKSINTÖÄ EI OLLUT KOSKA VTT JA TKK EI TUNTENUT ASIAA.

SIIS MAAILMASSA EI VOI OLLA KEKSINTÖJÄ JOS VTT TAI TKK EI TUNNE ASIAA.

MITEN TUOMARI VOI ESITTÄÄ MITÄÄN NÄIN JÄRJETÖNTÄ JA SITTEN VIELÄ UHKAA KUNNIAN LOUKKAUS SYYTTEELLÄ.

OLISIKO LEHDISTÖN JA KANSALAISTEN TARTUTTAVA ASIAAN SILLÄ KEKSIJÄ ON VALMIS PUHUMAAN KAIKISTA MUISTA ASIOISTA, PAITSI KEKSINTÖSALAISUUKSISTA, JOITA VARJELLAAN OSAKKAIDEN SIJOITUSTEN VUOKSI.

KESTÄÄKÖ TUOMAREIDEN TOIMINTA PÄIVÄNVALOA VAI PITÄÄKÖ NIITÄ HOITAA SALASSA, JOTTA VOI RIKKOA KAIKKIA LAKEJA JOTKA EDUSKUNTA ON SÄÄTÄNYT.

EMERITUSKEKSIJÄ

Vieraskynä. Ote Pääministerin artikkelista:

March 14th, 2009

Suomi tarvitsee tehokkaita julkisia investointeja. Tarvitsemme vahvaa yrittäjyyttä ja kykyä kaikki alat läpileikkaavaan kansainvälistymiseen.
Tuottavuutta tulee kohottaa uusia ideoita hyödyntämällä ja uutta teknologiaa luomalla. Uudet innovaatiot tulee saada nopeasti käyttöön.

Pääministeri kaipaa kasvualoitteita varsinkin energiaan liittyviin asioihin Turun Sanomissa.

Vaikea saada Suomeen kasvualoitteita energiaan liittyen.
Tulevaisuuden keksinnöt kyseenalaistetaan oikeusistuimiin asti.
Yksityinen alkurahoitus katsotaan Suomessa laittomaksi!

Akkukeksijän Rainer Partasen kohtelu Suomessa, on johtamassa keksinnön viemiseen ulkomaille!!

Millennial Technology (Denis Palmer) rahoittaa prototyyppiohjelman ja lopulliset patentit 4.5 milj. euroa!!

Tässsä menee ulkomaille nyt suuri tulevaisuuden ala, joka olisi voinut olla Suomelle uusi vientikivijalka ja vaurauden tuoja.

Osaamislähtöistä kilpailuetua ei arvosteta Suomessa kuin juhlapuheissa.

Viimeiset ajat ottaa keksijään yhteyttä:
contact@europositron.com

Terveisin Europositronin osakasryhmän puolesta:
Ilkka Laakso

TUOMARI MARITTA PAKARINEN PUHUU PROSESSEISTA, KYSYMYS EI OLE PROSESSEISTA VAAN IHMISOIKEUKSISTA, SYYTTÖMYYDESTÄ JA OIKEUDESTA TURVATTUUN ELÄMÄÄN.

March 14th, 2009

Vieraskynä, Käräjäoikeuden "ratkaisun" jälkeen on ollut jo pitemmän aikaa selviö, että Suomessa ei ole Innovaatiomyönteisyyttä vaan "luovuustappotalkoot" on meneillään.

March 14th, 2009

Aikansa kun hakkaa päätänsä seinään, tekee hyvää lopettaa. Yhtiön johdon ratkaisu on oikeansuuntainen ja mahdollistaa avarammat tulevaisuuden näkymät.

Ruotsissa ilmeisesti ymmärretään, mitä LUOVA HYVINVOINTIYHTEISKUNTA tarkoittaa: kun käytetään järkeä saadaan vähemmällä energialla enemmän aikaan.
UUDET KEKSINNÖT OVAT LUOVUUDEN KORKEINTA LUOKKAA JA NE PITÄISI OLLA VALTIOIDEN ERITYISESSÄ SUOJELUSSA.
Hyödynnetty osaamisetu käsitetään Ruotsissa, mutta ei Suomessa.

Tietämäni eliittiosakasryhmä on odottanut tämäntapaista ratkaisua kärsimättömästi!
Karistetaan tämän maan tomut jaloista, että päästään tekemään itse asiaa!

Informoin ensi viikolla osakkaita enemmän.

Suuresti kunnioittaen: Ilkka Laakso

Keksijä kertoo mielipiteensä niin siitä seuraa, tuomari Maritta Pakarisen hermostuminen.

March 14th, 2009

Hei! Tiedoksi, että joudun luultavasti virka-asemani puolesta tekemään
päämiehestäsi Rainer Partasesta tämän blogikirjoitusten johdosta
rikosilmoituksen kunnianloukkausrikoksesta.

Uskon, että Partanen olisi tarvinnut lainopillisen avustajansa apua myös
jälkikäteen tuomion ja prosessinkulun ymmärtämisessä. Partanen ei tunnu
ymmärtäneen, että esimerkiksi hänen oma loppulausuntonsa on otettu sanasta
sanaan osaksi tuomiota ottamalla se kokonaisuudessaan tuomion liitteeksi.
Liite on mennyt jokaiselle jäljennöksen saaneelle. Partanen ei myöskään
tunnu vieläkään ymmärtäneen, vaikka olen asiasta istunnossakin sanonut,
esimerkiksi sitä, että osakkeenomistajat ovat olleet jutun ASIANOSAISIA,
joille on ollut PAKKO lähettää tiedoksi käsittelyilmoitus jutusta,
kirjallisen vaatimuksen toimittamispyyntö ja haastehakemus. Kysymys on
ollut prosessinedellytyksestä. Rikosoikeudenkäyntiä ei olisi voitu käydä,
jos ei asianomistajille olisi varattu tilaisuutta esittää mahdollisia
yksityisoikeudellisia vaatimuksiaan ja osallistua oikeudenkäyntiin ja
annettu tietoa syyttäjän syytekirjelmästä. Partasella tuntuu olevan hyvin
runsaasti vääriä tietoja prosessin kulusta, Partanen on muun muassa
luullut, että käräjäoikeus on pyytänyt Ruotsin poliisia kuulustelemaan
asianomistajia Ruotsissa. Näinhän ei ole, vaan tutkintaa Ruotsissa on
pyytänyt poliisi. Olisin toivonut, että lainopillinen apu olisi tavoittanut
Partasen myös siinä suhteessa, että hän ymmärtäisi, että tuomion
muuttaamiseen tähtäävät ponnistelut ja mielipiteiden esilletuominen
epämieluisan tuomion suhteen tulisi kohdistaa hovioikeuteen, joka vain ja
ainoastaan on se instanssi, joka tuomion muuttaa, jos muuttaa.

Ystävällisin terveisin

Maritta Pakarinen
käräjätuomari

Keksijän kirja Suomen valtiohallinnon virkamiesten petoksesta on valmistunut ja se avaa pandoran lippaan !.

March 13th, 2009

Kirja käsittelee koko hallinnon rikollisketjua, nimineen ja hallinto virkoineen, joka teki optiosopimuksen keksijän kanssa ja kun samat sopimuksentekijät eivät lunastaneet optiosopimusta heillä ei ollut mukaan tuloa kehitystyöhön jatkossa.

Katkeruus nyt toteutuvasta keksinnön menettämisestä on aiheuttanut nykyisen tuomion törkeästä petoksesta. Syyttäjä sai tehtäväksi hankkia tuomion asiassa kostoksi, vaikka keksijä ei voinut vaikuttaa hallinnon sopimuksen toteutumiseen.

Kaikki kerrotaan yksityiskohtaisesti ja sopimusjäljennöksin. Tämä antaa kuvan siitä mitä Suomessa tapahtuu kulissien takana, petosta, kiristystä, lahjontaa, uhkailua, kateutta ja bulvaanien käyttöä jotta asia voisi säilyä piilossa.

Kirja kertoo jokaisen virkamiehen ja tuomarin nimen joka on ollut osallisena tässä väkisin järjestetyssä tuomiossa. Kuinka pitkään suojellaan pientä rikollisjoukkoa koko hallinnon rasitteena……….. kuka sisäpiiristä paljasti rikolliset tämän takana, oliko Tampereelta ?.

Tosiasioihin perustuva huippujännittävä kirja julkaistaan jos sitä ei pysäytetä Suomessa ja jos pysäytetään niin se ilmestyy Ruotsissa.

Oikeuslaitos on tuomiolaitos Suomessa, syyttäjä ja tuomari pyrkivät samaan syyllistävään tulokseen, keinoja kaihtamatta.

March 13th, 2009

Keksijän tapaus muiden lisäksi, tulee avaamaan pandoran lippaan.

Suomi jossa taivaallinen ja hallinnollinen liturgia, korvaa hallinnon lain noudattamisen.

Suomi ei noudata laisinkaan ihmisoikeuksia.

Suomi on tekopyhä ja täysin sisältä mätä maa.

Valtiohallinnon mädännäisyys on loputonta voisi melkein tutkia mitä hyvänsä niin löytää täysin lainvastaista tuomari toimintaa ja tuomarikunnan tärkein tehtävä on suojella itseään ja rikollisia virkamiehiä, sama tehtävä on oikeuskanslerilla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä.

Tuomarit on koulutettu siten että lait eivät koske heitä he saavat vastoin todisteita päättää mitä haluavat ja kukaan ei kyseenalaista heidän toimintaansa.

Kukaan ei ole tutkinut kuinka paljon syyttömiä tuomitaan vuosittain Suomessa.
Tarkalla tutkimuksella on todennäköistä että jopa 70-80 % tuomituista on syyttömiä tai liian ankaran tuomion saanutta. Tämä vankileirien saaristo on täynnä vankeja noin 30 % ylikuormitettuja joista osa nukkuu lattialla kun ei ole tiloja.

Kaiken mädännäisyyden kuorrutuksena on Suomettunut lehdistö, joka ei uskalla ja halua lausua mitään tästä hallintokorruption luvatusta paratiisista.

Näköjään ei edes EU-kykene saamaan ihmisoikeuksia Suomen valtion toteuttamaksi, vaikka ihmisoikeustuomioistuin antaa jatkuvia tuomioita valtion menettelyistä. Politikot eivät enää piittaa mistään, mihin maa on menossa ?.

Mitä eroa on Suomella ja Pohjois-Korealla , ei mitään kaksi viimeisintä kommunistidiktatuuria. Pienet erot ovat vain muodollisia, köyhät ovat ruti köyhiä ja paras rangaistus kaikesta on tehdä kasalaisista köyhiä

Vieraskynä. Vähintään 260 osakasta tulee nostamaan valtiota vastaan kunnianloukkaus ja vahingonkorvaus kanteen.

March 12th, 2009

Pahasti tuntuu tuomarin ja syyttäjän pasmat olevan sekaisin.
Viranomaiset ovat itse huomanneet virheensä ja pelko sen julkisuuteen tulemisesta kertautuu tämän tapaisena toimintana.
Myös pelko työpaikkansa puolesta on ainakin syyttäjällä ilmeinen, sillä kopalla kun ei voi muuta tehdä, kun syyttää toisia!

Aikaa näissä ennakkotapauksissa tuntuu menevän runsaasti:
1. Suomesta ei ole tullut koskaan näin suurta läpimurtokeksintöä, vaikkakin kyllä keskisuuria esim. metallien jalostamisessa.
2.Keksinnön salassa pitäminen on eliittiosakkaille selvää, mutta ei viranomaisille.
3.Rahoitustarkastuksen tulkinta uusmerkinnöistä on sellainen, että virasto ei ole USKONUT KENENKÄÄN hakevan markkinoilta alkurahoitusta tavallamme.
Jälkikäteen sitten TULKITAAN LAKEJA.
4.Nyt menossa oleva oikeusprosessi on viranomaisten sotkujen kertautuvaa vaikutusta.
5.Käsittääkseni käräjäoikeuden “ratkaisu” on “lainvoimainen", tai muuten seuraavaksi syyttäjä ja tuomari käyvät oikeutta keskenään (heh-heh-heh).

Tämä vahvisti ajatukseni, ETTÄ OLEMME ENNAKKO-TAPAUS!
Oikeuslaitos on saanut itsensä naurunalaiseksi!

Oikeudenmukaisuutta pitää ilmeisesti lähteä hakemaan oikeuskanslerilta asti.
Viimeistään nyt EOK:n pitää puuttua “peliin".
Tukea ja allekirjoituksia protestilistoihin ja lainmuutoslistoihin on saatavissa osakkailta.

Suuresti kunnioittaen: Ilkka Laakso

Keksijän tuomio 12.2.2009 nro. 1564, käräjäoikeuden ongelma.

March 11th, 2009

Käräjäoikeuden ongelma, miten syyttäjä voisi tehdä vastavalituksen jos tuomittu ei ole ilmoittanut tyytymättömyyttä asiasta eikä valita.

Eikä myöskään syyttäjä ole ilmoittanut tyytymättömyyttä määrätyssä ajassa ja nyt kuitenkin syyttäjä haluaa tehdä vastavalituksen asiasta josta ei valiteta joka on saanut lainvoiman. Miten voi tehdä vastavalituksen jos ei ole valitusta asiasta ?.

Nyt ulosottovirasto ei palauta Ab Europositron Oy:n rahavaroja ja muuta omaisuutta jotka on ollut takavarikossa, kun eivät tiedä mitä pitäisi tehdä. Ollako lainvoima vai ei.

Voisiko joku lakitieteen professori vastata kysymykseen, kuinka lakia pitää tulkita vastoin lakia ja kenen toimesta kun toiset tuomarit pitävät yhtä tapaa oikeana ja toiset toista tapaa. Toimiako lain mukaan vai lain vastaisesti ?.

Keksijä sai 1 v. 7 kk. vankeus tuomion niskoittelusta kun ei paljastanut salaisia keksintöjä oikeudessa tuomarille.

March 11th, 2009

Tuomari totesi selostuksessaan, että keksijä ei millään tavalla tuonut esiin ammattitaitoaan ja puolustautunut kun VTT:n ja TKK:n todistajien lausuntoja vastaan. Eikä keksijä laittanut senttiäkään kehitystyöhön anneilla saaduista varoista.

Keksijä ei katsonut tarpeelliseksi keskustella salaisista keksinnöistä, vieraiden tahojen kanssa. Keksijä ei myöskään ole luvannut että rahoituksen hankinta aikana olisi kehitetty keksintöjä tai patentointia laajennettu. Sen aika tulee kun rahoituksen minimi 2,4 milj. € on varmistettu .

Tässä oli muutamia otteita tuomarin selostuksesta tuomiopöytäkirjasta ja keksijän vastaus niihin tässä.

SUOMEEN ON KEHITETTÄVÄ ITSENSÄUHRAAVA TAISTELUJÄRJESTÖ, VIATTOMIEN IHMISTEN PUOLUSTAMISEKSI TUHON HALLINNOLTA.

March 9th, 2009

TAISTELUJÄRJESTÖ VOISI OLLA GREANPIECEN, EOK:N JA AL-QAIDAN JOKIN VÄLI MUOTO, JOKA KUITENKIN TOIMISI SIIHEN TÄYSIN ANTAUTUNEIDEN IHMISTEN KOKO ELÄMÄN TARMOLLA JA JUMALAN SOTUREIDEN UHRIMIELELLÄ JA KERÄISI VARANSA VAPAINA LAHJOITUKSINA LÄNSIMAISSA.

LÄNSI MAAT JOTKA ON HENKISEN JA HENGELLISEN RAPPION TYYSSIJA JA ETENKIN OIKEUSLAITOS JOKA EI TÄNÄÄN PIITTAA SIITÄ KUKA ON SYYLLINEN JA KUKA SYYTÖN. PÄÄASIA ON ETTÄ MÄÄRÄLLINEN TUOMIOIDEN MÄÄRÄ TÄYTTYY VUOSITTAIN.

SUOMEN OIKEUSLAITOKSEN ONGELMA ON PITKÄT KÄSITTELYAJAT JA HUONO AMMATTITAITO JOKA JOHTAA JATKUVIIN VÄÄRIIN TUOMIOIHIN SEKÄ YHÄ USEAMMIN SYYTTÖMIEN TUOMITSEMISEEN.

SUOMI JOKA ON VAIKENEMISEN RAPPIOTILASSA TARVITSEE TAHON JOKA USKALTAA KERTOA HALLINNON VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ.
KORRUPTIOVAPAA SUOMI, MIKÄ VITSI. ONKO JOKU USKONUT MOKOMAA JOSKUS, ILMEISETI KUN HALLINTO NIIN SANOO PRAVDAN KAUTTA JOKA AINA KERTOO TOTUUDEN. SUOMEN LEHDISTÖ ON HERÄTETTÄVÄ RUUSUSEN UNESTA JOKA ON KESTÄNYT 65 VUOTTA.

50 LUVULLA HENTUSEN TOTUUDEN TORVI PITI VÄHÄN AIKAA HEREILLÄ KANSALAISIA, SEN JÄLKEEN VALTIOVALTA VAIENSI KAIKKI LEHDET, HYMY RIMPUILI JA MENESTYI JONKIN AIKAA KUNNES SEKIN OLI PAKKO MYYDÄ TAI TUHOUTUA VALTION PAINOSTUKSEN ALLA. KAIKKINAINEN TALOUDELLINEN PAINOSTUS VALTION TAHOLTA ON SE KEINO JOTA KÄYTETÄÄN PÄÄASIASSA TUHON AIKAANSAAMISEKSI. JOS ET VAIKENE EI ANNETA LEHDISTÖTUKIAISIA.

PAASTON TOINEN VIIKKO MENEILLÄÄN KAIKKI HYVIN.

March 5th, 2009

Alkuvaikeuksien ” Ns kriisipäivien ” jälkeen, paasto etenee hyvin tavoitteiden mukaan jotka ovat aluksi samat kuin Jeesuksella oli 40 vrk, ja sitten ei tiedä sillä koskaan en ole paastonut pitempään kuin kolme viikkoa 21 vrk joka on lähellä kestävyyteni rajaa.

KEKSINTÖASIA RÄJÄHTÄÄ RIKOLLISEN HALLINTOPORUKAN KÄSISSÄ ERITYISEN TUHOISASTI HEILLE ITSELLEEN.

March 5th, 2009

Pieni rikolliseksi heittäytynyt hallinnon osa ei voi mitään kun oikeus alkaa tapahtumaan, muu hallinto ei halua olla mukana keksijän syyllistämisessä aiheettomasti. Tämä tietää pahimmassa tapauksessa vankeutta osalle hallintohenkilöitä ja osalle suuria korvauksia maksettavaksi jotka nousevat kymmeniin miljooniin euroihin vähintään, mikä taas tarkoittaa täydellistä taloudellista tuhoa näille väärin tekijöille. Tätä eivät ole ottaneet huomioon väärintekijät, ei Suomen hallinto anna maan mainetta pilata, ne pari mätää omenaa korissa.

VIERASKYNÄ, KEKSIJÖIDEN TUEKSI PITÄÄ SAADA PAREMPI JA SELKEÄMPI LAINSÄÄDÄNTÖ.

March 3rd, 2009

1. Rahoitustarkastuksen pitää antaa jatkossa keksijöille mahdollisuus hankkia RISKIRAHAA YKSITYISILTÄ MARKKINOILTA. Siten että ei ole pelkoa mielivaltaisesta laintulkinnasta.Tällöin uusmerkintä markkinat pysyisivät elinvoimaisina ja raha ohjautuisi uusiin tuleviin innovaatioihin ja tukisi Suomalaista elinkeinoelämää. Lisäksi tulisi uutta kilpailua rahasta ja tavallinenkin kansa pääsisi mahdollisesti isoihin tuottoihin.

2.Patenttilain ja Poliisiviranomaisten tietämätön tai tahallinen lain rikkominen pitäisi estää uudella lailla.

3. Muotovirhesyyllistäjät ja häirikköosakkaisiin pitäisi olla jo alkuvaiheessa selvät sanktiomahdollisuudet ja erottamismahdollisuudet.

4.EHDOTAN LAIN NIMEKSI LEX EUROPOSITRONIA-UUSI LUOVUUSTUKILAKI TULEVAISUUDEN KEKSIJÖILLE.

Jokatapauksessa nykyisellä menolla Suomi taantuu pysyvästi.
TUIJA BRAXILLE pitäisi tässä samalla saada asiallinen vaihtoehto nykyiselle epäselvälle säädännölle, jota vieläpä TULKITAAN erittäin ahtaasti.

Asiamme vaikuttaa erittäin vahvasti ennakkotapaukselta, joka vaatii lakimuutosta!!!!

Osakas Ilkka Laakso

HÄPEÄ ON LANKEAMASSA SUOMEN OIKEUSLAITOKSEN YLLE, TUTKIKOON KUKA HYVÄNSÄ LAINOPPINUT ASIAN.

March 3rd, 2009

Asian; R 08/6540 tuomio no.1564, 12.02.2009 . Seitsemän vuoden antitoiminnassa keksijä ei ole rikkonut mitään lakeja. Viranomaiset on samassa ajassa tehneet lukuisia lainrikkomuksia jotka on tihentynyt tutkinnassa teksti vääristelyin ja lainsivuuttamisin joka osoittaa puhdasta mielivaltaa sisällön tulkinnassa. Tämä osoittaa virkamiesten täydellistä piittaamattomuutta Eduskunnan säätämistä laeista. Kari Uoti kertoi kirjassaan KIROTTUSALAISUUS , että tulevia TUOMAREITA koulutetaan siten, ETTÄ LAKI EI KOSKE HEITÄ. Koko virkamiesketju näyttää soveltavan samaa teemaa ja tulisi saattaa valtakunnan oikeuteen vastaamaan syyttömän ihmisen tuomitsemisesta ja hänen omaisuuden anastamisesta.
KONSENSUS ON VAIENTANUT SUOMEN LEHDISTÖN, TÄMÄ ON JUURI SUOMETTUMISTA, VAIN TUKHOLMALAINEN LEHTI ON KIRJOITTANUT JOTAIN ARVOSTELUA ASIASTA.

OMIA KANSALAISIA TERRORISOIVA VALTIO SUOMI !. OLEMMEKO ”NEUVOSTOLIITOSSA”

March 2nd, 2009

Kaikenlaiset neuvostot hallitsevat Suomessa, oman kansan tuhoksi ja tietyn hyväveli eliitin hyväksi.
Valtiot perustettiin omien kansalaisten suojaksi, ulkoisia ja sisäisiä ahdistelijoita vastaan. Suomesta on kehittynyt valtio joka suojelee enää vain virkamiehiä ja antaa heidän terrorisoida vapaasti kansalaisia. Mitään niin suurta uhkaa ei EU:n myötä ole kuin oman hallinnon terrori. Meillä on samanlainen hallinto kuin Josef Stalinilla oli, on tuomittava tietty määrä kansalaisia vankilaan vuosittain. Silloin kansa pysyy nöyristelevänä ja vanginvartijoilla riittää vartioitavia. Tämä takaa virkamiesten työllisyyden ja virkamieskunta on onnellista ja nöyristelevää. Suomi ”vankileirien saaristo” onkohan edes sakkovangit vapautettu. Tämä maa on absurdi siihen asti kun saamme heitettyä politiikan kommuuni hämähäkit ulos hallinnosta.Elintaso Suomessa on hämmästyttävän alhainen vaikka olemme olleet euroopan kehityksessä mukana toisesta maailmansodasta.

OIKEUSASIAMIES VOI OMA ALOITTEISESTI TARTTUA ASIAAN.

February 28th, 2009

Miksi asia: R 08/6540 on tärkeä, koska siihen on syyllistynyt koko hallinto ketju , Rahoitus tarkastus, Poliisi,Ulosotto virasto, Syyttäjä, Valtakunnan Syyttäjä virasto ja oikeuden kolme oikeudenkäyntiä ja niiden tuomarit ja lautamiehet. Tämän johdosta keksijä tuomittiin, tutkinnan aikana pyydettiin poliisia tutkimaan eri tahojen toimintaa, se päättyi heti kun ketjusta alkoi paljastumaan virheellistä,petollista, salauksen unohduksia, syyllistävää toimintaa ja virheellisiä lainvastaisia päätöksiä.Voiko hallinto tämän pahemmin ja syyllistävämmin toimia kaikki asiat on dokumentein todistettavissa. Mutta kukaan ei halua tutkia hallintorikoksia, vaan on helpompi tuomita se johon rikokset on kohdistunut. Asiaani tulisi nimittää, Helsingin käräjäoikeuden tekemäksi ryöstömurhaksi.

LUMEDEMOKRATIAN TUHO ON ALKANUT

February 25th, 2009

VIERASKYNÄN, muutama huomio keksijä Rainer Partasen tuomion no. 1564 päätöksestä 12.02.2009:

February 23rd, 2009

Päätöstä oli jo yli 16 kuukautta ennakkoon valmisteltu julistamalla vastaajan syyllisyyttä julkisuudessa vuotamalla salassapidettävä ja vääristelty pakkokeinoistunnon päätös STT:lle ja Helsingin Sanomille.

Senjälkeen poliisin kirjein ja puhelinsoitoin osakkaille, joissa kysyttiin korvausvaatimuksia antaen ymmärtää, että syyllisyys on jo todettu. Luotua syyllisyyttä pidettiin yllä syyttäjän kaikille osakkaille lahettämillä kahdella erillisellä kirjeellä, joissa todettiin kahden muun avustajan syyttömyys, mutta niiden tarkoitus oli muistuttaa Rainer Partasen syyllisyydestä. Lopuksi vielä Tuomari Maritta Pakarinen lähetti Helsingin Käräjäoikeuden nimissä kirjeen, jossa osakkaita pyydettiin esittämään perusteltu korvausvaatimus.

Sama kirje meni myös ruotsalaisille osakkaille heidän omalla kielellään,
mutta kun se ei tuottanut riittävää tulosta, sai Ruotsin poliisi Helsingin Käräjäoikeudelta tehtävän kutsua kunkin osakkaan kuultavaksi korvausvaatimuksen takia. Muut ulkomaiset osakkeenomistajat saivat myös kutsun paikallisilta viranomaisilta saapua esittämään korvausvaatimuksensa. Kaikille osakkaille annettiin ymmärtää, että Rainer Partasen syyllisyys oli jo todettu, nyt on kysymys korvausvaatimuksesta.

Osakkaiden manipuloinnilla syyttäjä ja tuomari saivat monet heistä esittämään korvausvaatimuksen, mutta hyvin monet osakkaista, varsinkin Ruotsissa, esittivät viranomaisille vihaisen vastalauseensa. Syyttäjän näin massiivisen tiedotuskampanjan jälkeen todellisessa oikeusvaltiossa korkean moraalin omaava tuomari ei olisi ottanut tapausta käsittelyyn, sillä vastaajalta on viety kaikki mahdollisuudet puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Olisi syytä tutkia, missä määrin edellä mainittu kampanja voidaan katsoa rikolliseksi ja löytyykö ennakkotapauksia.

Osakkaista ei suinkaan tuomiossa mainitut 2/3 tuntenut itseään petetyksi, tämä oli tuomarin ylimalkainen päätös. Olisi ollut syytä tarkemmin analysoida osakkaiden vaatimukset esim. kuinka on mahdollista, että 2/3 ei vaatimut mitään korvausta ja kuinka on mahdollista, että osa ei tuntenut itseään petetyksi, vaan halusi, että kehitystä jatketaan. Vain n. 1/3 esitti vaatimuksensa ja tähän suurelta osin vaikutti edellä mainittu viranomaisten suorittama ennakoltasyyllistämiskampanja.

Kiinnitin myös huomiota yhteen tuomion perusteluista, joka oli tosi arvoituksellinen. Tuomari otti asiantuntijoiden todistelusta aiheen, joka koski alumiiniakun kehitystyön kestoa kaupallisesti hyödynnettäväksi tuotteeksi. Maksimiksi todettiin n. 10 vuotta tuomarin päätöksellä eikä otettu huomioon, että Rainer Partanen tai Ab Europositron Oy ei ole koskaan aikonut alkaa valmistamaan akkuja, hänen kaupallinen tuotteensa on prototyypin avulla todistettu valmistuslisenssimyyntiin tarkoitettu teknologia. Ketään ei ole siinä suhteessa petetty, aikataulu ja valmistusvaiheet on selvästi kirjoitettu liiketoimintasuunnitelmaan.

Tulee edelläesitetystä mieleen, että tässä jutussa ovat syyttäjä, tutkinnanjohtaja, pakkokeinotuomioistuimen tuomari ja käräjäoikeuden tuomari toimineet yhteistyössä saadakseen jopa rikollisella tavalla Rainer Partasen tuomituksi. Luultavasti jatkokäsittely Hovioikeudessa on jo etukäteen varmistettu ja tuomioon ei tule muutosta ainakaan lievempään suuntaan, jollei asialle ryhdy joku korkeamman moraalisen ominaisuuden omaava taho.
Terveisin.
Martti

PAASTO OLI TÄLLÄ KERTAA 21 VUOROKAUTTA JA PÄÄTTYI 28.01.2009 MYÖHEMMIN SE UUSITAN SITEN KUIN ON ILMOITETTU JOS TARVE VAATII

February 15th, 2009

VIERASKYNÄN ENNUSTUS TOTEUTUI.KEKSIJÄ RAINER PARTANEN – UUSI OIKEUSMURHAN UHRI ?.TUOMIO NO.1564 12.2.2009

February 14th, 2009

Helsingin Sanomat kirjoitti 29.10.2007 siinä sävyssä, että vaikka otsikossa poliisi
epäilee Rainer Partasen syylliseksi törkeään petokseen, koko artikkelin sisältö,
poliisin suorittamat toimenpiteet (törkeän johdattelevat puhelut osakkaille) ja Rainer Partasen viikkoja jatkunut tutkintavankeus viittaavat sen jo todistaneen keksijän syyllisyyden ilman oikeudenkäyntiä.
Herää myös kysymys, kuinka poliisin salaiseksi julistamien asiakirjojen tiedot ovat päätyneet julkisuuteen tuomiten jo ennakkoon Rainer Partasen rikolliseksi. Mitä jos
keksijä olisi paljastanut poliisikuulustelussa keksinnön oleellisen sisällön, minne ne salaisuudet olisivat joutuneet.

Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen (EIS:n) 6.2. artiklan perusteella jokaista on pidettävä syyttömänä, kunnes toisin todistetaan.
Samoin on olemassa ennakkotapaus, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT)
katsoi EIS:n 6 artiklan loukkaukseksi sen, että syylliseksi epäillyn nimi julkistettiin syyllistävästi ennen rikosoikeudellisen prosessin saattamista päätökseen tuomioistuimessa.

EUROPOSITRONIN RAHOITUKSEN HANKINTA

Erilaisten rahoitushankintamuotojen epäonnistuttua Rainer Partanen ryhtyi myymään osakkeita lehti-ilmoituksilla antaen selvästi kaikkien vastaajien ymmärtää, että rahoitus tarvitaan prototyypin valmistamiseen ja patentointiin. Jokainen sijoittaja ymmärsi, että tässä on kysymys riskirahoituksesta.
Hyvin monella sijoittajalla oli lisäksi idealooginen peruste tulla mukaan rahoittajaksi, kun
he oivalsivat mahdollisuuden sähköauton käytön yleistymiseen ja näin ollen sen välillisen vaikutuksen maailman ilmaston muutokseen.

Epäillään, että rikosilmoituksen taustavoimana on taho, joka on jo aikaisemmin yrittänyt välimiesoikeudessa saada 1 osakkeen (1500 E) sijoituksensa takaisin vetoamalla vähemmistöosakkaan oikeuksiin ja hävinnyt juttunsa.
Tästä suivaantuneena hän lähetti Rainer Partaselle telefaxin vaatien perusteettomasti maksamaan 8000 Euroa, muuten hän aikoo nostaa oikeusjuttuja häntä ja yhtiötä vastaan kaikista mahdollisista aiheista.
Tähän saakka hän on nostanut kanteet yhden osakeannin laillisuudesta (yhtiölle aiheutui 102000 Euron osakekauppojen menetys, kun yhtiö joutui peruuttamaan annin), tilintarkastajien valinnasta (yhtiökokous joutui valitsemaan kahteen kertaan uudet tilintarkastajat, vaikkakin kantaja hävisi juttunsa) ja kunnianloukkauksesta (kantaja hävisi).
Tämä taho on myös lähestynyt ruotsalaisia osakkaita tulemaan mukaan rikosilmoitukseen siinä onnistumatta., sillä johtuen erilaisesta sijoituskulttuurista sijoittajat muista maista ovat täysin Rainer Partasen puolella; Suomessa poliisi ehkä onnistuu säikyttämään joitakin lisää esittämään vaateitaan.
POLIISIN ”ASIANTUNTIJAT”

Suomessa ei ole ollut akkuteollisuutta vuosikymmeniin ja sekin on ollut ikivanhaa
lyijy/happo akkujen valmistusta. Täällä on muutama vuosi sitten yritetty kehitellä jotain uutta akkuteknikkaa, johon on uponnut miljoonia Euroja veronmaksajien varoja, mutta vuosikausien työ ja kustannukset eivät ole johtanut mihinkään merkittävään tulokseen. Halveksimatta mitenkään poliisin ”asiantuntijoita” lienee ainakin syytä moittia heitä visioiden puutteesta; sitä mitä ei voi lukea kirjoista tai julkaisuista ei ole olemassakaan. Joka tapauksessa yli 90 % sijoittajista antaa jokseenkin vähän painoarvoa suomalaisen ”asiantuntijan” lausunnolle.

Kun väitetään, että mitään keksintöä ei ole olemassa, on vaikea kuvitella, että korkeasti koulutetut todelliset asiantuntijat (nykyaikaiseen paristotekniikkaan perehtyneitä tekniikan tohtoreita ja insinöörejä) Englannista, Sveitsistä, Japanista, Ranskasta ja USA:sta ovat tulleet Helsinkiin ja vieläpä tehneet tarjouksia yhteistyön ehdoista. Erään maailmalla hyvin tunnetun paristotekniikan asiantuntijan kanssa oli jo esisopimus, joka sitten raukesi hänen edustamansa yhtiön talousvaikeuksiin.

Maailmalta löytyy satamäärin korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja tiedemiehiä, jotka sanovat että Rainer Partasen keksintö ei tule toimimaan. Sama kokemus oli myös mm. Wright-veljeksillä, joiden keksinnöstä korkeasti oppineet tiedemiehet ja asiantuntijat olivat ehdottomasti sitä mieltä, että ilmaa painavampi esine ei voi lentää; sehän on vastoin fysiikan lakeja.

Rainer Partanen on kokenut samat vastoinkäymiset kuin amerikkalainen sijoittajaehdokas, keksijä, jonka keksinnöstä korkeasti koulutetut ns. ”asiantuntijat” ovat sanoneet jo vuosikausia, että se ei tule toimimaan. Nyt heille on rahoitus järjestynyt, keksintö toimii ja vasta rakennetun 1,2 miljoonaa US $ maksaneen tehtaan tuotanto on jo käynnistynyt.

SYYTÖN, KUNNES TOISIN TODISTETAAN

Sekä yhtiön että Rainer Partasen omaisuudesta on pantu takavarikkoon 1 miljoonan euron verran, vaikka toistaiseksi lehtiartikkelin mukaan on esittänyt vaateitaan vain 6 osakasta (n. 2,2 % osakkaista), jotka eivät ole ymmärtäneet, mitä riskisijoitus merkitsee. Luultavampaa on, että näiden osakkaiden omistus yhteensä vastaa korkeintaan 6:tta osaketta eli 9000 Euroa.

Valtaosa osakkaista (yli 90 %) haluaa pitää sijoituksensa ja nähdä pariston toimivana, joten varsin kevyin perustein ja kyseenalaisin keinoin viranomaiset ovat lähteneet kaatamaan yhtiötä, jonka idea on mahdollista toteuttaa ja rahoitus olisi ollut järjestyksessä amerikkalaisella pääomalla.
Jatko on viranomaisten käsissä ja on ihme, jos Europositronin ulkomaalaiset osakkaat
eivät haasta valtiota vastuuseen asiasta ja samalla maamme maine oikeusvaltiona
saa ansaitsemansa maineen sijoittajilta.

On täysin kohtuutonta, että Rainer Partasen (syytön, kunnes toisin todistetaan) maine on julkisesti mustattu ja joutuu istumaan tutkintavankeudessa tutkintojen ajan, koska joko poliisin resurssipulan tai jutun laajuuden vuoksi asian tutkinta voi viedä kuukausia.
Poliisi on ottanut haltuunsa kaiken aiheeseen liittyvän materiaalin ja koko yhtiön toiminta on pysäytetty, ei ole toistaiseksi mitään poliisin pelkäämää vaaraa muka rikolliseksi väitetyn toiminnan jatkumisesta.

Suuri joukko suomalaisia Europositronin osakkaita.

KEKSIJÄ JA SORTO VALTIO SUOMI

January 19th, 2009

Viranomais mielivallan,luvattu paratiisi sadistiselle mielelle

Jossa syyttäjä keksii rikoksia kun tutkinnassa ei sellaisia löydy.
Muualla joutuu vankilaan mielipiteistään, Suomessa toisten mielipiteistä.

Kari Uoti, kiitos kirjastasi KIROTTU SALAISUUS.

January 7th, 2009

Tämä kirja ja aiemmin lukemani maamme oikeudenkäyntejä koskevat lehtiartikkelit saivat minut ymmärtämään, miksi Etelä-Afrikassa perustettiin totuuskomissio ja sen
myötä armahdus kaikille. Tämän kaltaisessa katastrofissa ei ole syyllisiä yksilöitä, vaan vaikka näin suuressa ja vaikeassa asiassa valtionjohto oli alkuperäinen syyllinen, ei heitäkään olisi voinut syyllistää. Myös pienemmät tekijät olisi pitänyt sisällyttää yleiseen armahdukseen. Mitä meidän tästä pitäisi oppia on se että kun palataan päiväjärjestykseen niin valtion hallinto on uusittava ja törkeä syyllistäminen on lopetettava. On otettava käyttöön länsimainen oikeus, jossa kansalainen on syytön kunnes oikeus toteaa todisteiden perusteella syyllisyyden. Todisteiden syyllisyydestä tulee olla riittäviä eikä tuomiota tule langettaa mielivaltaisella ja tulkinnanvaraisella ”todennäköisillä syillä”.
Tämä pieni kirja on niin tiivis sisällöltään, että vähänkin yrityselämässä mukana ollut henkilö älyää Suomen oikeudellisen tilan, joka on diktatuuri muistuttaen sosialististen tasavaltojen liiton puhdasta oikeudellisen kulissin mallia.
Hämmästyttää, ettei Suomi noudata EU:n ihmisoikeussopimuksen artikloja ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä. Nyt olisi poliittisilla puolueilla kiire järjestää oikeushallinto uudestaan, sillä tätä tulee markkinoida kaikille ja uudet kansanedustajat on saatava ymmärtämään asian tärkeys. Miksi tuomita joku, jos hän ei ole tehnyt mitään väärää. Kun Suomessa aletaan tutkia niin syyllisyys on viranomaisen mielestä jo selvyys ja käytös on sen mukainen. Varsinkin talousrikos- tutkinnassa ei ole syyttömiä, mikä on hämmästyttävää! Heti pyritään tuhoamaan epäilty taloudellisesti, henkisesti sekä fyysisesti. Tämä on mitä suuremmassa määrin kidutusta ja Suomessa ei muka kiduteta, tämä on pahempaa kuin kuolemantuomio. Suomen viranomaistoiminta ei eroa USA:n Quantanamon vankileiristä Kuubassa. Suomessa tutkinnassa oleva on kuin Quantanamon vanki ilman ihmisoikeuksia , koska käytetään pakkokeinolain ihmisoikeudet roskalaatikkoon pyyhkäiseviä valtuuksia. Kun opit ymmärtämään, niin huomaat että Suomi on virkamiesdiktatuuri, jossa sana tasavalta ja demokratia on pelkkää sananhelinää. Tämä totuus on syntynyt 15 kk aikana ennen oikeudenkäyntiä, joka ei tule vahvistamaan mitään, sillä ei kerrottu muutu oli oikeuden päätös mikä hyvänsä, sillä tapahtunut on jo tapahtunut viranomaisten toimesta.
Valtion syyttäjällä on tapana ensin hoitaa julkinen mielipide. Tämä tapahtuu vuotamalla rikosepäily medialle esim. STT:lle ja/tai Helsingin sanomille, jotka uutisoivat rikosepäilyn rikoksena. Näin halvaannutetaan jo tuttipulloiässä leimaamista pelkäämään opetettu vastaaja maassa, jossa valtio on tavalla tai toisella liikkeellepanevana voimana. Menetelmää ei ole rajattu pankkioikeudenkäynteihin, vaan sitä käytetään aivan yleisesti myös muuten, kuten tapaus Larissa ja Nikolai Lisitsyn, Alpo Rusi ja Ab Europositrn Oy/ Rainer Partanen hyvin osoittaa.

Juuri näin törkeän rikollisesti on keksijä Rainer Partasta kohdeltu, kidutettu ja piinattu 15 kk ilman varsinaista oikeudenkäyntiä. Päätös Helsingin Käräjäoikeuden turvaamistoimiasiassa, jossa keksijän ja yhtiön varat takavarikoitiin, sisälsi kaksi valhetta. Tuomari Leena Pettinen itse keksi pöytäkirjan tekstin, jossa oli jopa epäillyn tunnustus, vaikka mitään sellaista ei ollut oikeudessa puhuttu.
Vaadittaessa oikaisua asiaan, tuomari muutti taas tekstin oman mielipiteen mukaiseksi että tunnustus oli korkeintaan mielikuvituksellista, sitäkään ei ollut puhuttu laisinkaan. Lisäksi tutkinnanjohtaja Harri Saaristola esitti päätöksessä valheellisesti, että keksintö on jo todettu mielikuvituksen tuotteeksi. Pisteenä i:n päälle tuomari muka unohti salassapitomerkinnän pöytäkirjasta ”vahingossa”.
Näin pakkokeinokanslian sallittiin antaa STT:lle ja Helsingin Sanomille valheellinen ja salainen päätös julkaistavaksi. Korjaukset salassapidon ja syyllisyyden osalta tehtiin
päätökseen vasta sen jälkeen kun valheelliset tiedot oli saatettu julkisuuteen. Tämä on tutkinnan tulos, jonka Itä-Uudenmaan syyttäjä Mikael Lhose on tehnyt ja josta on pöytäkirja. Tämäkö on oikeutta Suomessa?
Kun oikeuden tuomari Leena Pettinen osallistuu syylliseksi tekemiseen ja omaisuuksien takavarikointiin valhein ja ”unohduksin” (vieläpä tutkinnan johtaja Harri Saaristola myös vaati salassapitoa), täytyy kansalaisen ihmetellä oikeuslaitoksemme moraalista rappiotilaa. Mikään ei voi pahemmin muistuttaa tuomarin rikollisesta mielivallasta ja syyllistämisestä kuin tämä esitys.
Helsinki 07.01.2009

Vierailijan mietteitä.

December 29th, 2008

On suorastaan masentavaa huomata, että tässä maassa ei vasen käsi
tiedä, mitä oikea tekee. Valtion johto, pääministeri Vanhanen samoinkuin
ympätistöministeri etunenässä haikailevet julkisuudessa sähköauton perään.
Samanaikaisesti on valjastettu Ratan, syyttäjälaitoksen, poliisin, VTT:n,
TKK:n ja ulosottoviraston virkamiehet sekä jopa Pk-oikeusistuimen tuomari
tarkoitukseen tuhota keksijän työ. Yhteyksiä on kulkenut ristiin rastiin,
jokainen selkä on tullut asianmukaisesti rapsutettua.
Tehdyt kantelut viranomais rikoksista keksijän oikeuksia vastaan eivät ole johtaneet mihinkään, “ei korppi korpin silmää noki". Ainoa toivo asiassa on tuomari, jolla on kirkas moraalinen näkemys tapahtuneista viranomais väärinkäytöksistä ja sen mukaan tekee ratkaisunsa. Paine valtion virkamiesten taholta tulee olemaan merkittävä ja se tulee varmasti tekemään vaikutuksensa oikeusistuimen lautamiesjäseniin, jotka voivat perustella paatöksensä em.
“asiantuntijoiden” mielipiteillä.

Ken elää, se näkee.
Terveisin
Martti

Seppo Isotalo kirjoittaa Suur-Tukholma lehteen.

December 24th, 2008

Seppo Isotalo Suur-Tukholma kirjoittaa no.4 verkkoon.

Sähköauton kehittäminen on pysähdyksissä.

Suomessa on kaasun toimittajat teollisuusryhmä. Kaasulla toimiva auto on jo olemassa. Sen kilpailija on sähköparistolla kulkeva auto. Rainer Partanen on keksijä, joka jo 20 vuoden ajan on kehittänyt alumiiniparistoa, joka painoonsa nähden antaa kaksikymmentä kertaa enemmän sähköä kuin lyijyparisto.

Tämän vuosituhannen alussa Partanen oli päässyt niin pitkälle, että prototyyppiä voitiin ryhtyä rakentamaan, mutta siihen tarvittiin rahoitus. Rahoituksen hankkiminen keksinnölle, jonka prototyypiksi saattaminen maksaisi noin 50 miljoonaa kruunua, oli ongelmallista. Partanen perusti yhtiön Europositronin ja alkoi kaupata sen osakkeita. Samalla hän haki patentteja niille keksinnöille, joihin akku perustuu. Salassa pitäminen oli kuitenkin suuri ongelma.

Osakkeet menivät hyvin kaupaksi mm Ruotsissa, missä käytiin myyntikierroksella. Ensisijassa haluttiin lähestyä suomalaisia, mutta pääasiassa osakkaat ovat kuitenkin ruotsalaisia. Heitä on tänä syksynä odottanut ikävä yllätys, kun Ruotsin poliisi on komentanut kuulusteluun. Syynä on, että Partanen on haastettu oikeuteen. Haasteen varsinainen asia selviää yhdestä rivistä syyttäjän paperia:

”Osakemarkkinoinnin perustana oleva akkukeksintö ei myöskään ole ollut todellinen ja toteuttamiskelpoinen.”

Osakkeen omistajia ei tämä väitös hätkähdytä. He ovat kaikki lähteneet isoa rahaa hakemaan. Keksintö, joka mullistaa koko autotuotannon ja paljon muuta, maksaa moninkertaisesti alkupääoman. Osakkeiden osto on ollut riskisijoitus, jotka ovat olleet muodissa viime vuosina.

Kukaan ei voi olla varma, että alumiiniakun teko ylipäätään on mahdollista.
Syyttäjän ongelmana onkin löytää näyttö mahdottomuudesta. Hän on kuin ateisti, joka yrittää todistaa, että jumalaa ei ole.

Tehtävä sellaisenaan on siis mahdoton. Syyttäjä yrittääkin nyt löytää osakkeenomistajia, jotka ovat katuneet kauppojaan ja uskovat Partasen valehdelleen. Siis ei riitä, että Partanen ei pystyisi tekemään mitä on luvannut, vaan että hän on tietoisesti johtanut harhaan ja saanut ihmisiltä rahaa omaa elämäänsä varten. Syyttäjä on nähnyt paljon vaivaa selvittäessään, mihin varoja on käytetty. Tämä asia ei syyttäjälle kuulu, siitä päättää yhtiön vuosikokous.

Ruotsissa asuvia osakkeen omistajia on nyt lähestytty kahdella tavalla. Suuri asia on, että poliisi kutsuu osakkeen omistajia kuulusteluun. Heitähän voidaan epäillä Partasen rikostoveriksi. Ehkä he ovat selvillä Partasen petollisuudesta, mutta käyttävät sitä hyväkseen myymällä alumiiniakun osakkeita huikeasta hinnasta edelleen.

Tähän on olemassa hyvät edellytykset. Partaselle myönnettiin 2005 kansainvälinen palkinto vuoden keksinnöstä. Amerikkalainen yhtiö on sitoutunut kustantamaan prototyypin rakentamisen.

Osakkeiden omistajat ovat saaneet myös Helsingin käräjäoikeuden puheenjohtajalta virallisen kirjeen, jossa toistetaan syyttäjän väitteet ja pyydetään osakkeiden omistajia vaatimaan rahojaan takaisin.

Suomen viranomaisten toimet ovat omiaan kylvämään epäluuloja alumiiniakkuun luottavien henkilöiden keskuudessa. Ehkä näin saadaan joku todistamaan, että Partanen on häntä pettänyt, mutta vielä ei tällaista henkilöä ole löytynyt.

Oikeudenkäynti Helsingissä alkaa 2009-01-12.

Helsinki 24.12.2008

Laukeaako ansa häirikkö ”Myyrälle” piakkoin.

December 23rd, 2008

Yleensä osakkeenomistajat toivovat yhtiön menestyvän ja sen mukana
osakkeensa arvon lisääntyvän. Ab Europositron Oy:n osakkaiden joukossa
on häirikkö, joka on aiheuttanut vuosien mittaan yhtiölle n. 180 000 euron
kulut ja menetykset.

Tämä henkilö ilmoittautui merkitsemään 10 osaketta ensimmäisten tarjokkaiden joukossa v. 2001, mutta ei maksanut osakkeitaan, vaan ilmoitti myöhemmin, että
oli käsittänyt väärin osakkeiden hinnan. Hankittuaan jälkimarkkinoilta yhden osakkeen häirikkö yritti Keskuskauppakamarin avustuksella saada myytyä yhtiölle sen hankintahintaan, mutta välimiesoikeus määräsi huomattavasti alemman hinnan.

Tappiostaan harmistuneena hän aloitti kantelujen sarjan ja lähetti keksijälle viestin, että mikäli hän ei saa 8000 euroa yhtiöltä, hän tulee tekemään kantelun joka
asiasta. Keksijä ei suostunut maksamaan, joten kantelujen sarja alkoi. Häirikkö on tehnyt kanteluja 7 hallituksen päätöksen muotoseikasta, tilintarkastajan valinnasta Hämeen Lääninhallitukselle, tilintarkastajasta Keskuskauppakamarille, yhtiön asianajajasta Asianajajaliitolle, kunnianloukkauksesta jne.

Yhden oikeuden ratkaisua odottaneen muotoseikan takia yhtiö joutui kieltäytymään ottamasta vastaan125 000 arvosta merkintöjä. Kaikki kantelut on oikeus todennut
aiheettomiksi, koska niillä ei ole ollut vaikutusta yhtiön toimintaan.

Kuitenkin ne ovat suuresti häirinneet yhtiön toimintaa ja aiheuttaneet melkoisia kustannuksia yhtiölle. Lisäksi tämä henkilö on soitellut ympäriinsä osakkaille jopa Ruotsiin saakka levittäen harhaanjohtavia tietoja yhtiöstä ja keksijästä. Meillä on
siis joukossamme ”myyrä”, jolla on hyvät suhteet viranomaisiin mm. Rataan ja joka
harjoittaa ammattimaisesti tätä kiusantekoa myös muissa yhtiöissä. Hänen
osuuttaan menossa olevaan keksijän ajojahtiin ei ole vielä voitu todeta, mutta
suhteet ja valheellinen puhelinkampanja antavat pientä vihjettä siihen suuntaan.

Valitettavasti emme ole löytäneet vielä keinoa pysäyttää tätä toimintaa, joka vie suhteettomasti henkisiä voimavaroja ja johon tuhrautuu paljon yhtiön eli osakkaiden varoja. Kun sinulle soitetaan ja kerrotaan yhtiöstä tai keksijästä tarinoita niin kirjaa ylös soittavan henkilön tiedot ja tarina. Sopii vain toivoa, että jonain päivänä tämä osakas menee vaarallisissa puuhissaan niin pitkälle, että jokin hänen kiusaamansa taho laittaa lopullisen pisteen hänen toiminnalleen.

Helsinki 23.12.2008

Suomen talousrikostutkinta hakoteillä !.

December 21st, 2008

Onko Suomessa talousrikostutkijoilla oikeasta tutkintatyöstä pulaa. Ilmeisesti jo joitakin vuosia sitten on aloitettu tutkimaan kaikenlaisia pienyritysten toimia ja nostamaan kanteita, vaikka syyttäjillä ei ole mitään näyttöä rikoksesta. Tehdäänkö näin, koska rikostutkijoita on niin paljon, että rikoksia ei riitä kaikille tutkittavaksi, joten he työllistävät itsensä keksimällä rikoksia. Tämä näyttää vallitsevalta totuudelta, sillä yllyttihän oikeusministeri Tuija Brax (HS mielipidesivu 1.10.2008) syyttäjiä keräämään kaikki omaisuudet valtiolle, jos vain voidaan epäillä, että ne on rikoksella saatuja. Syyttäjät tekivät työtä käskystä ja käyttävät kaikissa tapauksissa pakkokeinolakia hyväksi, tuhoavat yrityksen ja anastavat rehellisten yrittäjien omaisuuden samalla syyllistäen yrittäjän, vaikka oikeus ei ole Suomessa päättänyt mitään asiasta. EU:n Ihmisoikeus sopimuksen 6.2 artiklan mukaan syyttömyysolettama tarkoittaa, että kukaan ei ole syyllinen ennen oikeuden päätöstä. Kaikki tuomarit ja virkamiehet ovat velvoitettuja noudattamaan syyttömyysolettamaa. Lisäksi sopimus edellyttää, että jos syyttäjä nostaa kanteen, hänen tulee kiistatta kyetä näyttämään toteen syyte. Nyt on tullut jo monta vapauttavaa oikeuden päätöstä yrittäjille, mutta onko siinä mitään järkeä, että syöstään syytön yrittäjä helvetin syövereihin varsin hatarien epäilyjen pohjalta ja useimmiten tuhotaan yrityksen liiketoiminta. Tutkijat työllistävät näin itse itsensä.

Nikolai ja Larissa Lisitsyn.

December 21st, 2008

Menestys täyteistä uutta vuotta 2009. Olen saanut paljon voimia luettuani miten teitä on kohdeltu kaltoin. Kuitenkin oikeus voitti ja toivon että teillä on vielä rohkeutta ja voimia vaatia valtiolta kymmenien miljoonien korvausta yrityksenne tuhoamisesta, se on oikeutettua. Luettuani Lappeenrannan käräjäoikeuden tuomarin tuomio 07/1564 pöytäkirjan jossa syytteet hylätty, ymmärsin että syyttäjät Suomessa keksivät syytteitä talousrikostutkinnassa kun niitä on niin vaikea löytää ja tulosta pitää syntyä. Eikö tämä ole mielivaltaa.

Suomessa on yleistä viranomaismielivalta.

December 21st, 2008

Keksijä on Kohdannut SUOMEN Viranomais-Mielivallan.
Syyttäjä keksii rikoksia kun tutkinnassa ei sellaisia löydy.
Muualla joutuu vankilaan mielipiteistään, Suomessa toisten mielipiteistä.

30 v. Akkulaitteen kehityshistoria.

December 19th, 2008

Akkulaitteen kehityshistoria ja suunnitelma sen toteuttamiseksi
Keksijän Rainer Partanen oli toiminut 20 vuotta teollisuuden metalli- ja tarviketukkukaupan
parissa sekä omaksunut sinä aikana laajan tuntemuksen metalleista ja muista teollisuuden tarvitsemista aineista. Erityisesti ruostumattoman teräksen tuntemus auttoi häntä kehittämään joitakin teollisuuden käyttämiä haponkestäviä liitinosia, joita hänen oma yrityksensä teetätti
ulkomaisilla alihankkijoilla ja toimitti menestyksekkäästi Suomen teollisuudelle. Tämä kokemus alalta oli hyvä pohja aloittaa opinnot, tutkimukset ja kehitystyö uudenlaisen voimanlähteen löytämiseksi.

Vuonna 1978 syntyi päätös tutkia harrastusluontoisesti, miksi sähköautoja ei ole käytössä liikenteessä. Vuoden kuluttua oli täysin selvitetty, että kelvollista akkua sähkövirran riittävän määrän varastoimiseen ei ollut pystytty kehittämään, vaikka maailmanlaajuisesti oli uhrattu viimeisten 50 vuoden aikana suunnattomia summia asian tutkimiseen..

Vuonna 1979 Rainer Partanen päätti aloittaa yksityiset opinnot käsittäen matematiikan, sähköopin, fysiikan aineopin ja sähkökemian. Samalla hän tutki kattavasti, mitä viimeisten 100 vuoden aikana oli aikaansaatu akkutekniikan alalla. Erityisesti Rainer Partanen tutustui aineopin materiaaleihin, jotka voisivat teoriassa täyttää tarvittavan energiakapasiteetin vaatimukset.
Opinnoissaan hän keskittyi kaikkeen, mikä oli ensisijaista akkutekniikan ymmärtämiseksi
ja samanaikaisesti rakensi erilaisia koelaitteita, joilla voitiin tehdä kokeita asioiden toteamiseksi käytännössä.

Vuonna 1982 Rainer Partanen perusti ensimmäisen oman yrityksen; Tietometalli Oy:n, joka toimi ruostumattoman teräksen tukkukaupassa. Siitä saaduilla tuloilla kehitettiin tässä kerrottu sähkökemiallinen keksintö. 1986 keksijä sopi veljensä Per-Olof Partasen tulosta yhtiön osakkaaksi ja palkatuksi toimitusjohtajaksi, jolloin hän vapautui käyttämään enemmän aikaa keksintötoiminnalle.

Vuodet 1980-1990 olivat ratkaisevia, koska sinä aikana löytyivät ympäristöystävälliset, valmistukseen sopivat metalli ja kemian aineet. Keksinnöllinen oivallus syntyi vuonna 1989
ja testattiin tätä keksintöä varten perustetun Europositron Oy:n toimesta vuoden 1990 alussa. Toimivassa testissä käytettiin alumiinielektrodia ja erikoispinnoitettua teräselektrodia sekä elektrolyyttinä keksinnön sisältävää liuosseosta. Erikoispinnoitettu elektrodi toimi ainoastaan kestävänä johtimena eikä purkautunut reaktioissa.

1990-luvulla todettiin, että eri keksintöjä oli kokeiltu erilaisilla testeillä ja tulokset olivat niin lupaavia, että katsottiin tärkeäksi jatkaa kehitystoimintaa. Sen jälkeen oli ratkaistava monta rakenteellista ongelmaa. Tavoitteena oli saada aikaan toimiva laitesovellutus, jota voisi esitellä ja alkaa valmistamaan teollisesti. Silloin Rainer Partasen oli päätettävä, oliko hänellä varoja toteuttaa jatkokehitystyö. Hän päättikin panostaa kaikki olemassa olevat ja tulevat varansa keksintönsä kehittämiseen.
Vuosina 1990-2000 toteutettiin laitekonstruktion kehitystyö. Kymmenen vuoden aikana löydettiin menetelmät ja vaihtoehdot, joilla korvattiin alustavissa kokeissa käytetyt
kalliimmat materiaalit. Näin alennettiin kynnystä valmistaa prototyyppi, joka olisi taloudellisesti mahdollisimman edullinen teolliseen valmistukseen. Esimerkiksi löydettiin
alumiinielektrodin käsittelyyn menetelmä, jolla estetään elektrodin passivoituminen.
.
Laitteen rakenne ja muoto syntyi myös näinä vuosina ja suunniteltiin samoin siihen liittyvät sähkötekniset säätölaitteet. Samanaikaisesti tehtiin erilaisia testejä koskien laitteeseen liittyviä mahdollisia uusia keksintöjä.

Toteutettavan prototyypin energiakapasiteetti olisi arvioltaan vähintään 20 kertaa parempi kuin nykyisten lyijyakkujen per tilavuus litra/ wh ja/tai wh/ kg massa.

Vuonna 2001 alussa Rainer Partanen oli valmis toteuttamaan prototyyppiohjelman ja patentoinnin, puuttui vain rahoitus. Liiketoimintasuunnitelmassa on esitetty kustannusarvio, joka on vähintään 2,4 milj.euroa ja enintään 4,5 milj.euroa. Rahoituksen saamiseksi Europositron järjesti vuosina 2001-2006 kaksi piensijoittajille tarkoitettua uusmerkintäantia kolmas peruuntui, jotka tuottivat 1,3 milj. euroa. Noin 900 000 euron kulujen (markkinointi- ja muut kulut) jälkeen jäi nettona yhtiölle n.400 000,00 euroa vuoden 2007 alkuun.

Vuonna 2007 saatiin rahoitussopimus kuntoon ja v 2008-2009 on tarkoitus aloittaa prototyypin valmistusohjelma. Ensin kaikki eri keksinnöt sisältävä prototyyppi, sitten viimeistään kahden vuoden sisällä maailmanlaajuinen patentointiohjelma (20-60 maahan 1-3 patenttihakemusta), joka tulee valmiiksi samanaikaisesti prototyypin valmistumisen kanssa. Alumiiniakun valmistusoikeuksien lisenssikaupan on suunniteltu alkavaksi 2009-2011

Tämän 30 vuoden työn selostuksen myötä keksijä Rainer Partanen toivottaa sijoittajat tervetulleeksi mukaan ympäristöystävällisen teknologian toteuttamiseen. Sijoituksen menestymisen lisäksi keksintö tuo ihmiskunnalle arvoja, jotka jäävät historiaan.

Helsinki 29.08.2008

Sähköauton al-akku totta tosiaan.

December 15th, 2008

Sähköauton akkuratkaisu, suurin markkinointitapahtuma on tuleva
salaisen keksinnön käsittely oikeudessa,12.01.2009 alkaen. Asia no. R 08/6540

Voiko sähköakkumainos olla suurempi kuin oikeudenkäynti sen keksijää ja yhtiötä vastaan, joka rakentaa, kehittää lopputuotteeksi ja tuo akun markkinoille.
Voiko pitää törkeänä petoksena asiaa, joka on keskeytetty keskeneräisenä ennen sen prototyypin toteuttamista ja lopullisen patentoinnin hakemista.

Oikeudenkäynnistä löytyy myönteistäkin, koska se vahvistaa, että rahoituksen hankinta on kestänyt vuosia. Sitä on vaikeaa nopeuttaa kun yleensäkin rahoituksen hankinta-aika voi tunnetusti olla keskimäärin 6-12 vuotta. Oikeudenkäynti vahvistaa myös yhtiön noudattaneen kaikkia voimassa olevia lakeja ja tuskin enempää voi vaatia. Näin tulee myönteisesti vahvistettua tapahtunut toiminta. Syyttäjää tulisi kiittää siitä, että hän on oivaltanut tuoda asian oikeuden käsiteltäväksi ja näin vapaudutaan kaikista epäilyistä tutkinta asiassa. Samalla avautuu keksijöille aiempien lisäksi uusi mahdollisuus rahoituksen hankinnassa.

Tuleva oikeudenkäynti on merkittävä, koska läpi historian keksijöitä on talutettu oikeuteen
ja heidän toimiaan on epäilty, useimmin täysin aiheetta.
Historiassa Egyptin Faaraoiden ajasta lähtien on tehty suurenmoisia keksintöjä ja koko historia ja kehitys ovat olleet keksijöiden varassa. Ei ole ollut kehitystä ilman keksintöjä.
Toivottavasti tästä tulee jälleen oppitunti kaikille keksimisestä kiinnostuneille siitä, kuinka yksinkertaisia ja suurenmoisia ne saattavat olla, kun ne on toteutettu.
Oikeudenkäynti on ennakkotapaus, jossa oikeuden jäsenet joutuvat punnitsemaan, onko
keksijän paljastettava salainen keksintö ennenaikaisesti saadakseen oikeutta ja näin ollen vaarannettava mahdollisuudet sen hyödyntämiseen. Samoin oikeuden on ilman ehdotonta näyttöä harkittava syyttäjän vaatimaa rangaistusta tietäen, että keksijä ei tule sen uhasta paljastamaan keksintöään.Katso; www.europositron.com Akkukeksijän lausuma sisältösivu.
Lisäksi oikeuden on otettava huomioon, että keksijällä on näyttö 30 vuoden keksijä toiminnasta ja rahoituksen järjestyttyä jatkosuunnitelmista, joiden tavoitteena on uudenlaisen akkutuotteen valmistaminen.Olisi toivottavaa, että oikeudenkäynti muodostuisi opetukseksi viranomaisille: Keksijänkin kohtelussa pätee syyttömyysolettama ja muut ihmisoikeudet.

Vanha sanonta, että”keskeneräistä työtä ei pidä näyttää hulluille ja herroille, sillä eivät he asiasta mitään ymmärrä.” pitänee paikkansa tässäkin tapauksessa. Sen tähden tähän on jouduttu.
Ote John F. Kennedyn puheesta Massachusetts Institute of Technology,n tilaisuudessa on viestini kaikille kirjanoppineille ja asiantuntijoille:
”Epäilijät ja pilkkaajat, joiden käsityskyky rajoittuu tunnettuihin tosiasioihin eivät pysty ratkaisemaan tämän maailman ongelmia. Niihin tarvitaan yksilöitä, jotka
kykenevät uneksimaan asioista, joita ei ole koskaan ollut.”

Helsinki 06.12.2008.

Blogi avattu

September 30th, 2008

Europositron weblog on nyt avattu. Jatkossa täältä voi lukea keksijän mietteitä Europositronin toiminnasta ja maailman menosta.

-Europositron webmaster-