Category: "Uutiset"

Suomi ratifioi Euroopan ihmisoikeus sopimuksen 1989, nyt on kulunut 20 vuotta siitä mutta Suomi ei edelleenkään noudata sen artikloja. Miksi mennä mukaan humaanisti valtioiden sopimuksiin kun oikeuslaitoksen tuomarit ja syyttäjät eivät käsitä asiaa.

August 9th, 2009

Onko Oikeusministeri Tuija Brax unohtanut ohjeistaa oikeuslaitosta uusista velvoitteista, luulisi 20 vuotta riittävän artiklojen opetteluun, mutta tuntuu siltä että vanhat kalkkeutuneet tuomarit ja syyttäjät ovat sen verran huonoja oppimaan uusia asioita, että heidät pitäisi jättää kiireesti ansaitulle eläkkeelle jotta nuorempi sukupolvi joka on valveutuneempi ja jolla on tahtoa ja tavoitteita kehittää yhteiskuntaa sen kansalaisille.

Oikeuslaitoksen on korkea aika siirtyä 2000 luvulle tsaarin ajasta, vai eikö koko mennyt itsenäisyydenaika 90 vuotta ole riittänyt Suomen perustuslain ja kansalaisten perusoikeuksien opetteluun.

Vai pysäyttikö sotien jälkeinen kommunistinen kausi koko kehityksen ja olemme jääneet kehityksestä noin 65 vuotta. Siten on tainnut tapahtua joten nyt olisi aika kuroa jälkeenjääneisyys kiinni. Se kuvitteellinen kehitys maassamme, jota mielellään kehutaan on harhaa.

Tulevat vuodet kertovat että kommunistikaudesta ei ole ollut kuin haittaa tulevaisuuden suhteen, kun koko maan teollinen toiminta on tullut tiensä päähän. Se ken ei usko tätä tulee karvaasti kokemaan sen lähi vuosina. Ainoa lääke on yrittämisen vapauttaminen kaikista järjettömistä säännöistä, veroista ja maksuista. Sekä palkka ja osinko verotus maximi 20 % kaikki verot on kerättävä muusta kulutuksesta paitsi ruuasta sen verotus tulee olla 0 % ja avoin kilpailulle.

Byrokratian purku jossa poistetaan 25 % henkilökunnasta aluksi ja myöhemmin toinen 25 % , kaikki tieto kulkee suoraan toimijoiden välillä ja/tai keskusjärjestelmän kautta, siis molemmat on oikeita toimintoja. Kordinaatio hankinnoissa on se että kaikki kone ohjelmat tulee sopia keskenään, se ei ole liikaa pyydetty sillä nykyään se ei ole probleema laisinkaan. Tässä aluksi lääkkeet Suomi tautiin.

Presidentti Tarja Halosen tärkein tehtävä olisi pitää Halosen konklaavi jossa huomautettaisiin korkeimmille yhteiskunnan vaikuttajille, tuomareille ja syyttäjille siitä velvollisuudesta joka Euroopan ihmisoikeus sopimuksen ratifiointi tarkoittaa, jotta pikimmiten ohjeistettaisiin päättäjiä, syyttäjiä ja tuomareita sopimusten noudattamiseksi.

Terveisiä Presidentti Tarja Haloselle ja Oikeusministeri Tuija Braxille,
kas kun sattuivat molemmat olemaan maan äitejä.
Terveiset myös maan hallitukselle, kansanedustajille ja etujärjestöille.
Se ei pelaa joka pelkää elämää, vahva tahto pelastaa maan mistä tilanteesta hyvänsä kunhan ryhtyy toimenpiteisiin ennen totaalista velkaantumista, sieltä ei enään ole paluuta vaan ikuinen velkaorjuus nykyisessä järjestelmässä.

Emerituskeksijä.

Sensaatiokirja !, jossa kaikkien virkamiesten nimet on julkaistu ; Akkukeksijä vastaan / Valtion ja Oikeuslaitoksen hyväveli korruptio virkamiehet; Hyväveli korruptio kirja julkaistaan aikaisintaan kesällä 2010 .

August 9th, 2009

Tue Ab Europositron Oy:tä ja sen osakkaita sekä keksijää, ostamalla ennakkoon tulevan kirjan yhtiöltä, jolla rahoitetaan lähiajan toimintaa ennen uutta uusmerkintäantia. Eikö maassa kuulu olla oikeus ja kohtuus, eikä mielivalta jota kohdistetaan Europositron Oy:tä vastaan vaikka sitä ei ole syytetty mistään ja sen 278 osakasta vastaan, myös keksijää vastaan joka ei ole syyllistynyt mihinkään lainvastaiseen.

Ennakkotilauksia voi tehdä Europositron Oy:stä, 40 €/kpl ennakkomaksulla.
Kirjoja saa nyt ennakkotilata suoraan kappaleittain ja myöhemmin kirjakaupoista.
Yli 50 kpl tilauksista agenttipalkkio 20 €/kpl jonka voi vähentää ennakkomaksusta. Kaikki tuotot tulee Europositron Oy:n kaltoin kohdeltujen osakkaiden hyväksi, joilla tuetaan akkukeksinnön toteuttamista ja yhtiön oikeudenmukaisen kohtelun saamiseksi Valtion taholta. Me Suomalaiset olemme Valtio ei virkamiehet, he ovat asioiden toteuttajia, ei mielivallan.

Kirja kertoo hyvin selväsanaisesti koko asiaprosessin tapahtumat, josta saa selväpiirteisesti tiedon, aivan tavanomaisesta uusmerkintäannista jossa ei ole tapahtunut mitään laitonta. Sensaatiokirjan julkaisu tapahtuu pian hovioikeuden keksijä asian käsittelyn jälkeen.

Akku-keksintötoteutus tapahtuu kaikesta viivyttelystä huolimatta, mutta on tärkeätä paljastaa Valtion virkamiesrikolliset. Koska tämä tapaus on absurdi esimerkki, mahdollisesti tulevien muiden keksijöiden kohtelulle oikeudessa, eikä siinnä saa olla mielivallalla osuutta. Myös lainsäädäntö on korjattava jotta julkisuuslaki ei kumoa patenttilakia, koska nyt ei ole salassapito suojaa patenttilailla.

Se lehti joka haluaa ennakko sensaatio artikkelin julkaistavaksi lehdessään, voi sopia asiasta keksijän kanssa mob.050-5909214 .

Edustajana ja varojen saajana toimii Ab Europositron Oy , PL 58 ,00751 Helsinki. Tilaukset sähköpostilla ja maksut; contact@europositron.com tilille: 122030-206819 vahvistamme kaikki tilaukset.

Emerituskeksijä

Keksijän kohtelu oikeudessa kertoo omaa kieltään, oikeuslaitoksen piittaamattomuudesta Eduskunnan säätämiin nykyisiin lakeihin ja EU:n ihmisoikeusartikloihin. Hyökkäys ihmisten valinnanvapautta vastaan on torjuttava.

August 6th, 2009

Perusoikeusjärjestelmä on rakennettu sille, että ihmisillä on valinnanvapautta, ja sitä kautta yhteiskunta myös kehittyy uusien innovaatioiden kautta.

EOK:n jäsenistön piirissä ovat herättäneet suurta huolestuneisuutta monet yhteiskunnalliset hankkeet, jotka suuntautuvat tätä valinnanvapautta vastaan.

Esimerkkejä tästä hyökkäyksestä on monia. EOK on jo monessa yhteydessä ottanut kantaa asianajamonopoliin tähtääviä hankkeita vastaan. Vastaavia piirteitä on myös terveydenhoitoa koskevien palvelujen osalta.

Myös uusi hanke mediamaksusta, jossa yhteiskunta pakottaa vähävaraisen henkilön, joka ei edes käytä Yleisradio Oy:n palveluita, käyttämään rahansa ensin kyseisen yhtiön toiminnan säilyttämiseksi ja sitten vasta ruokaan ja muihin elämän välttämättömyystarpeisiin.

Perustuslain valinnanvapautta puoltavaa henkeä vastaan hyökkäävät erilaiset pienet mutta silti voimakkaat intressiryhmät. Perustuslain demokratiaperiaatteen toimintaa ei ole kuitenkaan ainakaan kokonaan käytännössäkään tuhottu. Pienten eturyhmien painostukseen perustuva hyökkäys valinnanvapautta vastaan voidaan torjua, jos yksilöt aktivoituvat vastustamaan tällaisia hankkeita.

Emerituskeksijä.

Keksijän kohtelu oikeudessa kertoo omaa kieltään, oikeuslaitoksen piittaamattomuudesta Eduskunnan säätämiin lakeihin. Suomen hallinnon laillisuus rapautunut.

August 6th, 2009

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n asiantuntijaryhmän toinen raportti “Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö” on valmistunut. Raportissa korostetaan, että viranomaisen on tunnettava lainsäädäntö, eikä lain kanssa ristiriidassa olevaa alemman tasoista säännöstä saa soveltaa.

Yhdenvertainen kohtelu edellyttää yksittäisten viranhaltijoiden tai työntekijöiden vaihtumisesta riippumatonta ajallista jatkuvuutta lainsäädännön tulkinnoissa ja toimintakulttuureissa. Kun julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan yksityisesti, niiden tulee vastata vähintään sitä laatua, jota palveluilta edellytetään viranomaisen omana toimintana. Yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset koskevat kaikkia ja myös yksityistä palvelun tuottajaa.

Palvelujen hajautumisen seurauksena hallintokulttuurit näyttävät olevan rapautumassa. Piittaamattomuus lainsäädännöstä ilman, että siitä joutuu vastuuseen, murtaa sen merkitystä ja legitimiteettiä yhteiskunnallisten toimintojen ohjaajana. Palvelujen yksityistyminen voi vahvistaa tätä kehitystä, jollei siihen puututa. Suurimpia häviäjiä ovat ne asiakkaat, jotka eivät kykene puolustamaan oikeuksiaan edes yksittäisissä palvelutilanteissa.

Vastaavat havainnot laillisuuden rapautumisesta ovat EOK:lle arkipäivää. Ratkaisuna ongelmaan EOK esittää mm. ylimmän lallisuusvalvonnan ryhdistämistä siten, että sen henkilöstöä valittaessa oikeusturvajärjestötausta on tärkeä valintakriteeri.

Emerituskeksijä

Omantienkulkijoita oli myös ennen ja harhaoppiseksi sanoivat: Emerituskeksijä.

July 30th, 2009

Niin vanhaksi mua älä sano
ettei olis henkeni kidassa jano.

Vaivoillasi vaikka ei lie lukua,
ihminen olet hengen sukua.

Tuska löylyä tuikeaa,
vaivan totista saippuaa,
äläpäs pakene niitä.

Ehkei nekään sinulle riitä.
Pehmeni ehkä vain pintalihat
eivät luut,
eivät suut
eivätkä verien vihat.

Kerran koetin olla kuin muut,
suuni koin panna kuin ovat muitten suut.
Enpähän osannut seurata toisia suita-
loilotin paria tahtia erillä muita.

Niin, se on yksin-eläjän kitkerä totuus:
luulut omaan tahtiis ja omaan rotuus,
vertesi veljet haudoista antavat kättä
tai,kenties,ovat vielä syntymättä.

Hm. Tuulinen paikka tämä Suomenmaa.
Joka suunnalta puhurit puuskuttaa.
Tupa täytyy olla tukeva täällä,
ja melkeinpä, ilkeimmällä säällä,
on kynnettäväkin turkit päällä.

Tietä käyden tien on vanki.
Vapaa on vain umpihanki.

Teksti on Aaro Hellaakosken 1946 ilmestyneen Huojuvat keulat-lyhyesti kuuluvaan runokokoelmaan.

Runon ajatus-sisältö ja mietelmät tulkitaan nykyisin
luovuuden toimintaympäristön saamisen vaikeudeksi. Kun suurin kansanryhmä menee aurattua ja viitoitettua tieuraa-pilkataan oman tiensä kulkijoita eksyneinä ja harhautuneina.
Näin voi ollakkin menneisyydessä ja nykyisyydessä.
Mutta ovatko omantienkulkijat löytäneet paremman tulevaisuuden reitin ja tavan kulkea-sitä vanhan reitin käyttäjät eivät helpolla hyväksy ja pelkäävätkin uutta ja muutostilannetta.
Pelkkä umpihangessa tallaaminen tuntuu kuuluvan Suomessa “harmaaseen alueeseen". Viranomaisten tulkinnan mukaan tämäntapainen toiminta on jopa lainvastaista-Kyllä Aaro Hellaakoski oli paljon aikaansa edellä 1946. Eipä ole olosuhteet ja asenteet paljoa muuttuneet kuudessa vuosikymmenessä.

Mutta nyt muutoksen aika on tullut!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Kaarlo Kramsu (1855-1895) : Ei oikeutta maassa saa / Ken itse sit´ei hanki

July 29th, 2009

Emerituskeksijä.

Avoin kirje: Valitus ja kantelu rikoskomisario Sami Kalliomaan esitutkinta päätös että esitutkintaa ei aloiteta asiassa: 6070/S/315227/08, 30.10.2008.

July 27th, 2009

Sisäasiainministeriön poliisiosasto

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Asia: Avoin kirje: Valitus ja kantelu rikoskomisario Sami Kalliomaan esitutkinta päätös että esitutkintaa ei aloiteta asiassa: 6070/S/315227/08, 30.10.2008.

Kohteliaimmin esitän seuraavaa, päätöksessä esitetään vähätellen että HS-lehden artikkelissa kirjoitettiin se mikä on ollut tiedossa oikeudelta saadussa päätöksessä.
Tuomari Leena Pettisen osalta, vasta oikeuskanslerin puuttuminen asiaan sai osa tutkimuksen aikaiseksi 2009 joka oli vain puolinainen, josta on tehty kantelu oikeuskanslerille. Kaikki toimet asiassa viittaavat virkamies henkilöiden suojeluun ja ei haluta tutkia asioita kunnolla. Kun katsotaan kokonaisuutta ei enää ole sattuma että kokonainen virkamiesketju olisi vahingossa ja epähuomiossa unohtanut merkintöjä. Kyllä asiat alkavat näyttää siltä että tietoisesti on haluttu syyllistää keksijä Rainer Partanen monen virkamiehen toimesta. Myöskään Rahoitustarkastuksen henkilökuntaa koskeva rikostutkimusta ei ole aloitettu vaikka se myöskin oli alkuperäisissä tutkinta pyynnöissä valtakunnan syyttäjän virastolle.

Jotta asia tulisi täysin selväksi niin on olemassa ennakkopäätös oikeudelta että kenenkään nimeä ja/tai valokuvaa ei saa julkistaa rikosartikkelin yhteydessä mikäli asiassa ei ole oikeuden, oikeudessa asiassa syylliseksi todettua lainvoimaista päätöstä. Tällaista ei ole ollut, koska asia oli vasta esitutkinnassa. Artikkeli 29.10.2007 oli hyvin herjaava ja keksijä huijariksi nimittely sekä että asia on tutkinnanjohtaja Harri Saaristolan sanomana että syyllisyys on todennettu ja kyseessä on mielikuvitustuote.
Artikkeli oli massiivinen ja syyllistävä etukäteen, niin osakkaille kuin koko maailmalle ja asia levisi internetin välityksellä HS-lehden käännöksenä englanninkielisenä koko maailmalle. Tapaus on erittäin törkeä.

Katson että alkuperäiset tutkinta pyynnöt tulee toteuttaa huolella ja vakavalla mielellä
Jokaisen pyydetyn tahon osalta sillä kyseessä on törkeä kunnian ja maineen loukkaus Rainer Partasta kohtaan, sekä tuhoamispyrkimys Rainer Partasta, Europositron Oy:tä ja vireillä ollutta uusmerkintä anti tarjousta vastaan.

Luotan siihen että poliisi ylijohtaja, saattaa asiat tutkittavaksi ja että ne hoidetaan huolella ja lakien mukaisesti sillä perusoikeuksia on loukattu laajasti.

Helsinki 28.07.2009

Kunnioittaen.
Ab Europositron Oy:n pääosakas

Sähkömagneettisten teorioiden syntyhistoriaa, akkujen ja sähköauton kehitys.

July 27th, 2009

Sähkön, magnetismin ja valon käyttäytymisen lainalaisuuksien selvittäminen lienee tiedemiesten rohkeimpia askeleita tuntemattomaan. Ne ovat myös merkinneet suurinta kumulatiivisen kehityksen alkua luonnon edelleen tutkimisessa ja hyödyntämisessä. Prosessi on ollut huiman nopea:
sata vuotta Luigi Galvanin kokeista sammakonjaloilla,
=======================================
ja elektronin massan ja sen varauksen keskinäinen suhde oli jo J.J. Thomsonin tiedossa – William Thomsonin (lordi Kelvin) ja Ernest Rutherfordin vuorostaan rakentaessa jo esimmäisiä malleja atomien rakenteista.

Tämä kehitysprosessi on voimakkaasti aaltoileva ketju maailmankuvien leikkiä – metafyysisiä kuvauksia ja väitteitä luomakunnan ja etenkin sen perusrakenteiden ominaisuuksista. Prosessi käsittää lukuisia virhearvioita, niiden julkisia myöntämisiä ja hypoteesien peruutuksia, oikeita huomioita ja kaikesta huolimatta usein jopa paluuta aiempaan, todellisuudessa väärään teoriaan. Tutkijan rohkeus liikkua yli näkemysrajojen ei ole yksin todistus hänen kyvyistään, vaan myös hänen maailmankuvastaan.

Kiihdytysvaiheen lähtölaukauksen ampui tanskalainen Ørsted ja seuraavan sysäyksen, ranskalaisten panokset, antoivat lähinnä Arago, Ampère, Biot, Fresnel ja Fourier. Kehityksen moottoriksi voidaan nimetä Michael Faradayn, Kelvinin ja James Clerk Maxwellin luovuuden panokset. Einstein arvioi Maxwellin ryhmän tulosta suorastaan vallankumoukseksi, Ludwig Boltzmann taas huudahti niiden äärellä: ”Jumalako nämä on kirjoittanut!” Monet vastaavat arviot herättävät kysymyksen, miten ja miksi juuri tämän brittiryhmän ajatustyö johti heidät näkemään nämä lainalaisuudet – kauan ennen muita.

Tieteen kehityksessä on paljon selittämätöntä, stokastisuutta tai tavanomaista aaltoilua, johon rationaalisuuden nimissä ei yleensä oteta kantaa. Tieteen filosofia voi tulla tässä avuksi. Kuten Faraday ja Maxwell avasivat uuden oven tuntemattomaan, niin myös heidän projektinsa tarkastelu voi avata uuden, metafyysisen ulottuvuuden, joka vuorostaan voi vaikuttaa omaan tulevaan kehitykseemme. Maxwell itse koki tieteen kehityksen historian kaikista oppiaineista mielenkiintoisimmaksi. Miksi siis tällä kertaa juuri britit?

Miksi Laplacen ajan ranskalaisten osuus pysähtyi Ampèreen? Ranska oli vielä 1800-luvun alussa fysiikan johtava maa ja Laplace sen valovoimainen johtava tiedemies, mutta nyt kehitys sammui vuosikymmeniksi. Saksan tiede oli heräämässä ja sähködynamiikan kehitys jopa loisteliasta, mutta myös Saksan fyysikoiden ajatukset alkoivat urautua.

Maxwellin lopullisen teorian julkaisu paljasti entistä suurempia kansallisia eroja. Vielä 20 vuotta tämän jälkeen, 1885, kun Michael Pupin kiersi Amerikan mannerta saadakseen apua Maxwellin yhtälöiden ymmärtämiseen, kukaan ei osannut selittää Maxwellia. Euroopassa Pupin etsi opastusta Cambridgestä, jossa Maxwell oli aiemmin opettanut, mutta turhaan. Maxwellistejä hän ei epäonnekseen tavannut. Jostain syystä kysymys ei kiinnostanut muita brittifyysikoita. Max Planckin myöhemmän arvion mukaan Saksassa ajatus siitä, ettei dynaaminen sähkökenttä lainkaan hyödyntäisi newtonismin mukaista kaukovaikutusta, oli niin outo, että Maxwellin teoriat jäivät kauaksi aikaa saksalaisten ymmärryksen ulkopuolelle, jopa ilman heidän huomiotaan. Lopulta vasta Ludwig Boltzmann Berliinissä kykeni auttamaan Pupinia.

Olisiko ehkä koko sähkökenttäteorioiden kehitysprosessi tuntuvasti viivästynyt ilman kyseisiä brittejä?

Tieteen kehitys ei ole itsestäänselvyys eikä useinkaan pakon sanelema.
====================================================
Sähköakun satavuotinen, liki täydellinen kehittymättömyys sitten Edisonin antaa
===========================================================
aihetta moiseen kysymykseen.
======================
Sähkönkäytön kehityksen historia Faradayn ja Maxwellin panosten jälkeen vuosisadan vaihteessa osoittaa, ettei Maxwellin ryhmän työhön ollut pakottavaa syytä, jota sähköauton kehityksen tarve sen sijaan on viime aikoina jo osoittanut.
======================================================

Toinen poikkeuksellisuutta osoittava piirre ilmenee tarkkailtaessa Maxwellin ryhmän henkilöhistoriaa.
Faraday, tieteen tuhkimo Lontoon slummeista, teki löytönsä vailla mitään
======================================================
korkeampaa koulutusta.
==================
Maxwell, skotti, sai koulutuksensa Edinburghissa. Kelvin, irlantilainen, kävi tosin koulunsa Glasgow’ssa, mutta kouliintui merkittävästi kuitenkin skottien maailmankuvan mukaan.

Myös Cambridgen erityistestin 1800-luvun alkupuolella läpäisseiden matemaatikkojen, ”wranglerien”, kokoonpano viittaa alueelliseen jakaumaan. Vain George Green oli englantilainen, loput olivat joko skotteja tai irlantilaisia. Maxwellin teorioita edelleen kehittäneiden oppineiden, ”maxwellistien” tausta on myös poikkeava. Vain Lodge oli englantilainen fyysikko, George FitzGerald ja Joseph Larmor vähäteltyjä irlantilaisia, Heaviside lennätinmies Lontoosta, ja Gibbs juuri syntyneen Yhdysvaltain ensimmäisiä matemaatikoita. Paradoksi on myös se, että vain Heavisidesta tuli Gibbsin vektorimatematiikan markkinoija ja Maxwellin yhtälöiden viimeistelijä. Heinrich Hertz, joka vihdoin vuonna 1888 osoitti kokemusperäisesti Maxwellin teoriat oikeiksi, oli hänkin poikkeus - edustaja saksanjuutalaisesta suvusta, joka halusi ”modernisoitua”. Runsas 200 vuotta ja olemme litiumakun nähneet 1980 ja pikapuolin mahdollisesti tulossa Alumiiniakku (keksijänä Rainer Partanen)

Emerituskeksijä

Vieraskynä: Elääkö tuomarit jossakin toisessa maailmassa, koska ABSURDI TUOMIO akku keksijälle antaa kuvan siitä. EOK on tehnyt kantelun oikeuskanslerille Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä.

July 26th, 2009

EOK:n mielestä KKO:n ratkaisu osoittaa vakavia piirteitä virkafeodalismista ja oman ryhmän jäsenen suosimisesta.

Europositron Oy:n osakas

Jos minä keksijä Rainer Partanen katoan tai menetän elämäni yllättäen (Murha), niin vastuussa ovat viranomaishenkilöt jotka ovat pyrkineet tuhoamaan minut jo kahdeksan vuotta ja tuomarit ovat yhtä syyllisiä kuin muutkin.

July 25th, 2009

Ylen Matti Virtasella on tiedot henkilöistä ja muutamalla toisella.Samalla tuhoutuu Ab Europositron Oy tarkoituksella.

Emerituskeksijä.

Vieraskynän teema: Muuta tulevaisuuden Suomea nyt, älä takerru nykyisyyteen tai menneisyyteen.

July 25th, 2009

Olet varmaan seurannut viimeaikaisia pörssiyhtiöiden puolivuotisia tulosjulkaisuja. Tulos-tai ulos.
Jos yhtiöiden johto ei tee saneerauksia-joutuvat he itse eroamaan.
Näivettymistauti on aika pitkällä. Suomalaiselle työlle ja tuotteille ei ole kysyntää maailmalla.
Syyksi ilmoitetaan maaailmanlaajuinen taloustaantuma,lama tai finanssikriisi.
Kilpailukykyisen vientialan työpaikat alkavat olla vähissä-valtakunnassamme on laiskoteltu.
Palkkojen alentaminen tai työajan pidentäminen tai käsien nopeutta lisäämällä ei saada enää parempaa tulosta aikaan-talouden pohja on pettänyt erittäin pahasti-miksi?

Suomessa ei ole tehty ajattelutyötä tulevaisuuden eteen. Tyhmyyttä vai laiskuutta?.
Kun melkein koko kansa menee siitä mistä aita on matalin-tulos on tässä.

Luova hulluus puuttuu tekemisestä tai siihen ei anneta mahdollisuuksia.
Olen viimeisen kuukauden ajan yrittänyt ja osittain onnistunutkin ottamaan yhteyttä luovuutta ymmärtäviin henkilöihin. Tulevaisuuden eteen ajattelu ja tekeminen onnistuu vain luovilla henkilöillä tai heidän yhteistyönään:
Esim. Mari Luomi oli Hesarissa kirjoittanut artikkelin joka toteutuu ehkä vasta 10-20 vuoden päästä. Muutos on maaailmalla alkanut. Tämäntapaisiin luoviin,rohkeisiin ja ennakkoluuulottomiin nuoriin kannattaa olla yhteydessä, koska he ovat erittäin potentiaalisia henkilöitä osallistumaan tulevaisuudessa akkuyhtiön toimintaan. Kielitaitoisia ja energisiä henkilöitä tarvitaan seuraavan 20-vuoden aikana ja myöhemminkin yhtiön jatkokehitystoiminnan aikana. Myös lähitulevaisuuden aikana tarvitsemme esim. Mari Luomen kaltaisia henkilöitä, joilla on henkilöverkosto ja suhteet maailmalla valmiina.
Pelkkä henkinen tuki ja kannustus nuoriin jo nyt tuottaa hyvän tai erinomaisen vaikutelman huippuluovasta yhtiöstä tulevaisuudessa.
Nuoret kaipaavat haasteita. Erityisen rohkeille henkilöille pitää tarjota kansainvälisiä tehtäviä akkuyhtiöstä jo nyt.
Luovat johtajat tekevät siis tulevaisuuden eteen kokoajan ajattelutyötä. Kaikenlainen etukäteen tekeminen tuottaa paljon paremman tuloksen.
Oikeita henkilöitä pitää etsiä ja ottaa heihin yhteyttä. Tehtäviin pitää antaa aikaa valmistautua.

Ajautumisen tilalle järjen käyttöä etukäteen.
On myöhäistä muuttaa menneisyyttä ja nykyisyyttä, kun iso vahinko on jo housuissa.

Uutta teollisuutta ja uusia työpaikkoja tulee ainoastaan uusista keksinnöistä tai uudesta tavasta tehdä asioita. Nyt jo työministeri Anni Sinnemäkikin on huomannut asiantilan ainakin metsäteollisuuden osalta.
Ministerin puheista on päästävä toiminnaksi muuttuneelle asteelle. Suomen kokoisessa maassa on valtion tuettava yksityisiä keksijöitä paljon enemmän ja luotava nykyistä parempi toimintaympäristö luovan rohkealle toiminnalle. Vain näin saamme rakennettua uusia tulevaisuuden vientialoja-sellaisia mitä muut eivät osaa tehdä kannattavasti. Riittävän laaja keksintöjen patentointi toisi myös omistajilleen tuottoja Suomeen, vaikka tuotanto olisi ulkomailla.

Laajemminkin ajatellen pitää Suomalaisten sijoittaa itse rahansa uusiin keksintöihin. Tulevaisuudessa uusilla sijoitustuotoilla olisi merkittävä lisäansio-osuus kokonaistuloissa. Lisäansiot mahdollistaisivat esim. työajan vuosittaisen puolittamisen tai vaihtoehtoisesti omalle eläkkeelle siirtymisen 50-vuotiaana.
Jokatapauksessa parempaa tulevaisuutta ja ihmisarvoisempaa elämää mahdollistavia toimenpiteitä pitää kaikkien alkaa ajattelemaan,kehittämään ja ideoimaan.
Lakien valmistelijoiden,säätäjien,vahvistajien,valvojien ja käyttäjien pitää myös ymmärtää muutostarve muuttuvassa maailmassa!
On viimeiset ajat lähteä tukemaan luovaa hulluutta ja poistamaan sitä estävät vanhentuneet laintulkinnat!

Terveisin Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

.

Häpeä Suomelle, kun se on tuominnut rikoksesta syyttömän keksijän ilman minkäänlaista todistetta, vain musta tuntuu periaatteilla ja todennäköisin syin vaikka niitä ei ole. Keksijä jolla olisi ratkaisu, sähköenergian varastoimisessa ja käytössä.

July 23rd, 2009

Lainattua,Emerituskeksijä.

Uusiutuvan energian päämajan sijainti Lähi-idässä lupaa hyvää

Julkaistu: 23.7.2009 lehdessä osastolla Pääkirjoitus
A A

mari luomi

Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (Irena) päämajan sijoittamisella Abu Dhabiin, Arabiemiirikuntien rikkaimpaan emiraattiin, on merkitystä niin maalle itselleen kuin kansainväliselle energia- ja ilmastopolitiikallekin. Päätös heijastelee myös kansainvälisessä järjestelmässä tapahtuvia muutoksia.

Tammikuussa Saksassa perustetun Irenan päämajan paikasta käytiin kevään aikana tiukka taisto, joka huipentui Abu Dhabin voittoon Saksasta, toisesta vahvasta ehdokkaasta. Päätös tehtiin Sharm el-Sheikissä Egyptissä kesäkuun lopulla.

Uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä edistävään Irenaan kuuluu jo 136 maata. Mukana on myös suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia: Yhdysvallat, Intia ja Japani. Etenkin kansainvälisen ilmastopolitiikan vaa’ankielivaltion Yhdysvaltain liittyminen jäseneksi kesäkuun lopulla lisäsi Irenan painoarvoa.

Viraston päämajan sijoittamista Abu Dhabiin perusteltiin muun muassa sillä, ettei Lähi-idässä ole kansainvälisen järjestön päämajaa. Abu Dhabin sanottiin myös voivan toimia esimerkkinä muille kehittyville maille puhtaaseen energiaan ja siihen liittyvään teknologiaan panostamisessa.

Maailman energiankulutus kasvaa lähivuosikymmeninä etenkin kehittyvissä talouksissa. Tämän takia niiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskeinen.

Abu Dhabi pyrkii vaihtoehtoisen energiateknologian alueelliseksi keskukseksi massiivisella Masdar-hankkeella, jonka osana luodaan muun muassa 40000 asukkaan päästöneutraali ekokaupunki Masdar City. Irenan päämajakin tullaan rakentamaan Masdar Cityn ekokaupunkiin.

Emiraatti myös lupasi virastolle ilmaiset toimistotilat uudessa, vihreässä rakennuksessa sekä yhteensä 350 miljoonaa euroa rahoituksena, luontoissuorituksina ja lainoina kehittyville maille.

Lobbaaminen ulottui Suomeen asti: Arabiemiirikuntien ulkoministeri kävi toukokuussa tapaamassa ulkoministeri Alexander Stubbia ja hankki näin Suomen kannatuksen maansa ehdokkuudelle.

Erikoista Irenan päämajan uudessa kotipaikassa on paitsi sen sijainti Lähi-idässä myös isäntämaan samanaikainen jäsenyys öljynviejämaiden järjestössä Opecissa. Lisäksi Arabiemiirikunnat on valtiomuodoltaan absoluuttinen ja yhä varsin autoritaarinen monarkia.

Positiivista päätöksessä on sen symbolinen merkitys: myös kehittyvä öljyntuottajamaa voi edistää vaihtoehtoisia energiamuotoja uskottavalla tavalla. Viraston päämaja tuo Abu Dhabille kansainvälisen maineen lisäksi arvovaltaa alueellisessa politiikassa.

Masdar-hanke ja virasto luovat synergiaetuja, ja virasto voi samalla tarkkailla, eteneekö hanke emiraatin lupausten mukaisesti.

Se, että Abu Dhabi panostaa uuteen energiateknologiaan, edistää maan talouden irtautumista öljyriippuvuudesta. Tämä on puolestaan elinehto sille, että öljynviejämaa sopeutuu ilmastonmuutoksen torjuntaan.

On jopa maalailtu, että Irenan avulla saataisiin kuriin Arabiemiirikuntien kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat henkeä kohti laskettuna maailman suurimpia.

Öljynviejämaan päätös sijoittaa valtavia summia vaihtoehtoisiin energiamuotoihin - ja tätä kautta ilmastonmuutoksen torjuntaan - ennustaa koko Irenalle valoisaa tulevaisuutta.

Arabiemiirikuntien tulevaisuus näyttää Irenan tulevaisuutta epäselvemmältä. Talouden monipuolistaminen epävakaille aloille, kuten kiinteistöbisnekseen, aiheutti kansainvälisen talouskriisin iskiessä valtavan takaiskun Dubaille, Abu Dhabin naapuriemiraatille.

Abu Dhabissakin öljy muodostaa yhä talouden ja poliittisen järjestelmän selkärangan.

Öljynviejävaltiolle tyypilliset talouden rakenteen yksipuolisuus, koulutusjärjestelmän heikkous sekä äkkipikainen yhteiskuntasuunnittelu voivat vielä hankaloittaa maan siirtymistä uuteen energiaparadigmaan.

Vaikka Masdar-hankkeen tulevaisuus ei olisikaan kiveen hakattu, Irena voi vahvistaa sen puolestapuhujien asemaa maan sisäpolitiikassa.

Ennen kaikkea Irenan päämajassa on kyse Arabiemiirikuntien pyrkimyksestä parantaa asemaansa Persianlahdella. Viime vuosina maa on pyrkinyt asemansa pönkittämiseen muun muassa ydinvoimaohjelmallaan sekä isännöimällä Ranskan uutta sotilastukikohtaa ja vetäytymällä Persianlahden yhteistyöneuvoston valuuttaunionista.

Arabiemiraatit pyrkiikin Irenan ja Masdarin kaltaisilla hankkeilla siihen, että länsimaat tunnustaisivat sen maltillisuuden, edistyksellisyyden, innovatiivisuuden ja harkitsevuuden.

Jos Arabiemiraattien ja muiden energiantuottajamaiden kansainvälispoliittinen painoarvo edelleen kasvaa, herää kysymys, miten niiden taloudellinen rakenne ja poliittinen järjestelmä vaikuttavat maan ulkopolitiikkaan.

Energia-asetta Arabiemiraatit tuskin haluaa käyttää. Kun autoritaaristen maiden taloudellinen painoarvo kasvaa, suurennuslasin alle joutuvat myös niiden poliittisten järjestelmien ongelmat.

Arabiemiirikuntien tulisikin alkaa panostaa myös oikeusvaltioon ja sen kehittämiseen. Huhtikuussa paljastui kidutusskandaali, johon liittyi hallitsijaperheen jäsen sekä poliisivoimien edustajia. Se on vain yksi oire ongelmista, joihin lännen tulisi puuttua kriittisesti, vaikka energia- ja kauppapoliittiset intressimme alueella olisivatkin kasvussa.

Kirjoittaja toimii tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa ja kirjoittaa aiheesta väitöskirjaa Durhamin yliopistolle.

Sähköposti keskustelua: Kansanedustaja Kimmo Sasin ja Emerituskeksijä Rainer Partasen välillä.

July 23rd, 2009

contact@europositron.com (22.7.2009 19:22):
Hei Kimmo, kiitos vastauksesta joka oikeuslaitoksen osalta ei tyydytä,
olet ollut pitkään politiikassa, ja uskon että olet ohittanut
liiallisen pyrkimisen ja olet valtiomies ainesta, kuka
oikeusjärjestelmää korjaa jollei kansanedustajat, sillä suomessa ei
ole länsimaista oikeutta joka tulisi saada aikaan, mielipiteillä
tuomitseminen kuuluu feodaaliaikaan ja tuomarin mielipiteet.Oikeudelle
tulee laittaa ohjeistus että EU:n ihmisoikeuslakeja on kunnioitettava
koska olemme ratifioineet sen, olemme olleet noudattamatta sitä jo 20
vuotta nyt olisi aika myös toteuttaa allekirjoituksen vaatimukset.
Eikö olisi aika siirtyä feodaaliajasta, 2000 luvulle myös suomessa vai
onko Kekkosen diktatuurista vaikea siirtyä demokratiaan. Lisäksi
tulisi selvittää mennyt aika vaikka se on kivuliasta.Kuten Mauno
Koivisto puuttui konklaavissa oikeuslaitoksen päätösvaltaan
pankkikatastrofissa, niin jonkun tulisi tehdä saman ja antaen ohjeet
ihmisoikeuksien noteeraamiseen, silloin siirrymme länsimaiseen
oikeuskäytäntöön.
Joka olisi kunnioitettava asia, meidän osaavien on autettava tulevia
sukupolvia saamaan oikeutta myös Suomessa. Kuinka monta syytöntä istuu
parasta aikaa vankilassa, varmasti aika paljon koska suuri osa on
tuomittu musta tuntuu periaatteella jota oikeus nimittää todennäköisin
syin, nimitys on perustelu kaikelle, kammottavaa !. Suomen
järjestelmällä ei ole mitään inhimillistä otetta asioihin, nyt on aika
tullut muutokselle. Tule mukaan uuteen aikaan.
Tulen Eduskuntaan puhumaan keksimisestä jos kutsut ?.

Ystävällisin terveisin; Emerituskeksijä Rainer Partanen

Rainer

Tuomioistuinten on noudatettava Euroopan ihmisoikeussopimusta ja jos on
tyytymätön, voi suomalaisten tuomioistuinten toiminnasta valittaa Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimeen.

yst
Kimmo Sasi

__________________________________________________________

contact@europositron.com (13.7.2009 23:21):
Hei Kimmo Sasi, olen keksijä joka pitkän työuran ohella perustin
Europositron Oy:n
jos kerkiät tutustu kotisivulle www.europositron.com tällä yrityksellä
on 279 osakasta ja kaikki oli vihdoin onnistumassa rahoitushankinnassa
kun valtio iski syyttäjän ominaisuudessa, syyttäen minua petoksesta
jota ei ole. Olen hämmästyksekseni joutunut oikeudessa toteamaan että
ei oikeus välitä mistään todisteista kun on päättänyt tuhota jonkun,
asia on nyt viety hoviin mutta yritystä ei ole syytetty mistään, mutta
siitä huolimatta ei sen omaisuutta haluta palauttaa ja kaikki osakkaat
ihmettelevät mikä oikeusvaltio Suomi on kun ei noudateta hallinnossa
lakeja laisinkaan. Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty neljä
kantelua eri viranomaisista mutta kaikki kestää ikuisuuden ja jos
yritystä ei saada tapettua muuten kuin venyttämällä asioita kunnes
osallistujat kuolevat. Suomen ongelma on virkamieskunnan laittomat
toimet ja hirvittävä määrä. Mikään kansa ei globaalissa taloudessa
pysty elättämään tällaista loisjoukkoa, jos suomi ei karsi hallintoa
puolella niin hukka perii koko maan. Kokoomuksen tärkeä tehtävä olisi
palauttaa maahan yrittäjän kunnia jota nyt ei ole, maa elää
pienyrittäjistä ja saa leivän päälle muutakin kuin kielen kun on
muutama menestyvä suurempi yritys ei tukiaisyrityksiä kuten nyt on.
Verotus on laskettava ja kuluja karsittava, asioiminen yhdeltä
luukulta kaikki asiat. Kyllä yrittäjä järjestöillä on paljon hyviä
ehdotuksia kun vain on tahtoa toteuttaa ja jos ei toteuta niin tulee
tosi katastrofi. Viimeiset hetket on käsillä sillä kannettu vesi ei
kaivossa kauan pysy !. Ilkka Laakso on kertonut sinulle että pitäisi
ryhtyä toimiin tulevaisuuden takia loisiminen saa loppua.
Olen ilmoittanut monelle kansanedustajalle jos minun asiaani ei
ratkaista oikeudenmukaisesti tulen julkaisemaan kirjan jossa on karua
kerrontaa Suomen korruptoituneesta virkamieskunnasta joka yrittää
varastaa keksijän omaisuuden, käyttämällä oikeuslaitoksen apua ja he
varastivat jo salaiset muistiot ja salaiset patenttihakemustiedot
kaikki on dokumenteissa tämä on kammottavaa, he epä onnistuivat koska
tärkeimmät tiedot olivat toisaalla ja ilman niitä ei tee muillakaan
tiedoilla mitään. Olen ikäni 70 vuotta asunut Helsingissä ja nähnyt
kun hallinto on tullut täysin rikolliseksi, Suomi han ei poikkea
ollenkaan italian mafiasta, mutta kun meidän mafia on oma hallinto
joka on niin korruptoitunut että ei enemmästä olisi väliä.
Olen toiminut liike elämässä koko ikäni ja nähnyt kehityksen
aitiopaikalta ja se on kammottavaa koska oikeuden tuomarit on mukana
asiassa.
Kerroit Ilkalle että tekisi ehdotuksen lakialoitteeksi, sellainen
voidaan tehdä mutta järkevyyden nimissä se voi koskea vain tutkimus ja
tuotekehitys yhtiötä ja sen tarvitsemia lakiuudistuksia jotta sille
taataan toimintaedellytykset, tämä tarkoittaa tietysti keksintöjä ja
uustekniikkaa.

Ystävällisin terveisin; Emerituskeksijä Rainer Partanen pääosakas
Europositron yhtiössä.

Rainer

Kiitos viestistäsi. Olen samaa mieltä, että Suomessa on liikaa hallintoa ja
aina se ei toimi. Tuomioistuinlaitoksen toimintaan en voi ottaa kantaa, koska
se toimii itsenäisesti.

Kimmo Sasi

Vieraskynä: Rainer puuttuu myös kovalla kädellä epäkohtiin. Kanteluita oli lähtenyt jo 8 kpl-ja ne pitää viranomaisten käsitellä muistaakseni melko nopealla tahdilla.

July 22nd, 2009

Syytteiden alkuperää ei ole minullekkaan kerrottu…
, mutta en usko Niittymäen papereiden ja pääkopan tähän riittävän.
Polon tuntee paljon henkilöitä, ja ainakin rahoitustarkastuksen sotkut ovat tulleet häneltä päin.
Muotovirhe syyllistämiset(ei laittomuuksia) ovat myös Polonin käsialaa.
Millennialin esisopimuksen allekirjoitus ilmeisesti sai paniikkikohtauksen viranomaisilla ja oli viimeiset ajat saada jokin syy tutkintaan- vaikka syyttömänä-tämäkin taho ilmeisesti tiedetään-mutta on hyvin suojattu taho. Itse epäilen poliisin talousrikollisuutta tutkivaa yksikköä ja sen ylintä johtoa. Varmuuden vuoksi ottivat tutkintaan, kun rahoitus alkoi mennä kansainväliseksi?.(Tutkintajohtaja Ville Kivistö?
Nykyiset lait mahdollistavat syyttömän tutkinnan-mahdollisin syin…mutta silloinkin pitäisi olla jotain näyttöä.
Viranomaisilla on mopo karannut jossain vaiheessa käsistä. Epäusko akkuteknologian kehittämiseen yksityisesti tuntuu olevan viranomaisten kuningasajatus tutkinnassa.
Valtakunnan oikeusviranomaisia ja yritysjohtajia vaivaa “pönttötauti". Olettamukset ja epärehellisyydet
ovat johtaneet epäviisauksiin ja kertautuviin valherakennelmiin.
Uskoisin kaikkien kantelujen jälkeen viranomaisten hiukan rauhoittuvan…
Uusia lakialoitteita ja viranomaisten ohjeistusta tarvitaan….muutos tulee jokatapauksessa,kun muutkin kansalaisaktivistit alkavat vaatia parempia olosuhteita.
Kokoajan on sellainen olo, että viranomaisten laittamat raudat kinttuihin rajoittaa paremman elämän mahdollisuuksia. Matala palkan ja nöyrän tekemisen ajan luulisi olevan mennyttä aikaa.
Rikastuminen tai pelkkä rikastumisen mahdollisuus tehdään Suomessa aika vaikeaksi.
Periksi ei anneta. Pelkotilat alkavat siirtyä viranomaistaholle. Syylliset kaivetaan esiin. Vastuuhenkilöt saavat ansaitsemansa rangaistukset….?

Käräjäoikeuden ratkaisun purkaminen on kuitenkin ykkös-asia. Korvauksia viranomaisilta tuskin tulee kuitenkaaan kovin nopeasti.

Täysi toimintavapaus ja rahoituksen saaminen on kakkos-asia. Tämä asia vaatii lakimuutoksia.
Itse on tässä tullut niin vainoharhaiseksi, että mikä estää uutta tutkintaa ja syytöksiä-kun rahoitus on saatu yhtiön tilille???
En ottaisi rahaa vastaan tässä tilanteessa-liian paljon epävarmuustekijöitä on ilmassa.
Viranomaiset jäädyttäisivät uudetkin rahavarat?????

Jos viranomaisten tyyli ei muutu ja yksipuolinen sanelu jatkuu…olen myös päätynyt keksintöprojektin viemiseen ulkomaille…ja tulen esittämään sen myös sijoittajaryhmän mielipiteenä???

Ainakin tuntemani sijoittajaryhmä jatkaa mukana.
Joku vanha osakkeenomistajataho lunastaa halukkaat pois yhtiöstä. Pöytä pitää puhdistaa ennen maasta lähtöä.
Syksyn yhtiökokoukseen mennessä selviää varmasti iso osa asioista. Mielipiteitä ja ehdotuksia vastaanotetaan. Tämä teksti oli ääneen ajattelimista ja mielipiteet ovat menossa tähän suuntaan itselläni.

Terveisin: Ilkka Laakso

On käynyt selkeästi ilmi että, Suomen oikeuslaitos tekee tietoisesti syyttömistä rikollisia. Tuomioistuin päättää ilman minkäänlaisia konkreettisia todisteita syyllisyydestä, kaikki toimii vain kuvitteellisin perusteluin, joka kertoo mielivallasta.

July 21st, 2009

Emerituskeksijä.

No nyt sen totesi Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin Greco. Puutteet poliittisen rahoituksen avoimmuudesta ovat niin räikeitä että Suomea on verrattu Valko-Venäjään. Suomeen on rakennettu korruptio myös sisälle hallintoon,

July 19th, 2009

rahat tulevat verotuksesta ja yksityisiltä, jota hyväveli verkosto hoitaa.

Emerituskeksijä.

Europositron Oy:n ja Rainer Partasen, Tuhoamistyön tilaaja ja keksintö varkauden toimeksiantaja. Toistaiseksi tuntematon taho ? ja Rahoitustarkastus.

July 19th, 2009

Epäillyn rikoksen tutkimuksissa on laitettu alulle, seuraavan tutkinnan tahojen ja henkilöiden osalta, jossa on muodostunut ketju kaikista rikoksista epäillyistä tai siinnä avustaneista.
Kaikki tahot on ollut mukana asian R 08/6540 tutkinnassa jo, jossa keksijä Rainer Partanen syyllistettiin syyttömänä törkeästä petoksesta, josta on ketju koostunut, jotka pyrkivät tuhoamaan Europositron Oy:n ja sen hyödyntämissopimuksen, keksintö varkaudella.
Myös lukuisia kanteluja tehty.

Europositron Oy:n ja Rainer Partasen,
Tuhoamistyön tilaaja ja keksintö varkauden toimeksiantaja.
Toistaiseksi tuntematon taho ? ja Rahoitustarkastus.

Ensimmäinen yhteyshenkilö; TKK:n dosentti Ilkka Vuorilehto. Keksintö varkaus.
Keksintötiedot annettu poliisilta; VTT , TKK ja edeleen, Aqagain Oy:lle ja sen johdolle.


Uusmerkintäantien ja Europositron Oy:n tuhoojat.

Tuhoamistyön tekijä; Rahoitustarkastus.

Tuhoamisavustaja. Zelg Oy:n toimitusjohtaja Pentti Polón, virheperusteisia muoto kanteita ja valituksia.

Tuhoamistyön tekijät; Helsingin talousrikosyksikön tutkija Harri Saaristola , epäobjektiivinen tutkimus ja keksintö tietojen varkaus.

Tuhoamistyön tekijä; Valtion syyttäjä Antti Vuorenmaa.
Takavarikolla anastettu omaisuus, Törkeäpetos kanne.
Europositron Oy:n tuhoaminen ja keksintövarkauden mahdollistaminen.

Takavarikko päätös; Tuomari Leena Pettinen jätti salassapidon pois ja syyllisti Rainer Partasen päätöstekstillä.

Takavarikolla anastettu omaisuus; Helsingin Ulosottoviraston kihlakunnan vouti Visa Kallio
Perusteeton liiansuuri takavarikko, ei luovuttanut lainmukaisia tarpeellisia varoja.Perusteeton syyllistäminen laskutuksesta.

Tuhoamistyön vahvistaja; Helsingin käräjäoikeuden tuomari Maritta Pakarinen, tuomio fiktio todistein ja mielivallan mielikuvin.

Osakkaat Europositron Oy:ssä eivät luovuta ennen kuin rikolliset on saatu vastuuseen.

Emerituskeksijä

Miten tulisi nimittää Suomen muita erilaisia ihmisiä sietämätöntä epähumaanista hallintoa. Olisiko lumedemokraattinen kommunistinen - natsihallinto sopiva, kun ei voi sietää kerralla kuin yhtä oikeaa asiaa ja hallinto on arjalainen aina oikeassa oleva.

July 18th, 2009

Emerituskeksijä.

Vieraskynä:On erittäin positiivista luettavaa tämä Porin Suomi Areenan avaus-keskustelu luovasta hulluudesta ja Suomalaisten kateudesta. Suomessa ei tosiaankaan siedetä menestyjiä eikä erilaisia ihmisiä.

July 17th, 2009

Jorma Ollila on ja on ollut erittäin aikaansaava henkilö. Hänellä on ilmeisen paljon erilaisia kykyjä saada onnistuneita lopputuloksia.
Ollila puhuu luotettavalla tiedolla ja hän on saanut aikaisemmat henkilökuntansa tekemään vakuuttavaa laatua. Maailmanluokan laatujohtaja-yhtiön rakentaminen alansa markkinajohtajaksi ja edelläkävijäksi on vaatinut luovaa hulluutta häneltä itseltään.

Oikealla asenteella on suuri merkitys menestykseen ja erittäin hyvään taloudelliseen tulokseen.
Tulevaisuuteen satsaaminen on tuottanut onnistumisten kertautuvan vaikutuksen-huippuosaamiskeskuksia.

Valtiovallan kaikkien edustajien on viimeistään nyt herättävä!
Suomi-Brändin rakentaminen vaatii luovaa hulluutta ja tulevaisuusmyönteisyyttä myös eduskunnassa ja oikeusviranomaisten toiminnassa.
Uusille keksinnöille ja luovalle toiminnalle on saatava nykyistä paljon parempi toimintaympäristö.

Keynesiläinen velkalääkitys taantuviin yhtiöihin on
vanhanaikainen tapa hoitaa taantumaa tai taloudellista lamaa. Maailmanlaajuisen talouskriisin
luulisi herättävän talouskirjanoppineet.
Maailmalla ei ole riittävästi kysyntää vanhojen teollisuuslaitostemme tuotteille.
Rahan-jakaja ministereiden pitäisi alkaa rahoittamaan uusia keksintöjä ja luovuutta.
Uskoisin rahojen tuottavan itsensä nopeasti takaisin korkojen kera. Vanhat taantuvat yhtiöt pitää päästää konkurssiin tai siirtymään halpamaihin-ne ovat tehneet tehtävänsä jälkiteollisessa yhteiskunnassa.
Bulkkitehtaiden tukeminen on kun kantaisi vettä kuivuvaan kaivoon.

Jorma Ollilan viesti koko valtakunnalle oli hyvin selkeä: Menneisyyden ja nykyisyyden opeilla ja tavalla tehdä ei menestytä tulevaisuudessa.
Fakta-poliitikot toteavat vain olemassa olevan asiantilan, mutta eivät osaa käsittää tai sanoittaa
parempaa tulevaisuutta tuovia ajatuksia ja merkityksiä.

Fanaattisuus-käsite liitettynä luovuuskäsitykseen oli myös hyvä veto Ollilalta.
Yleensä ammattitaitoaan kehittävät kansalaiset saavuttavat erikoisosaamisen tason. Tekemisen himo liittyy luovaan hulluuteen. Halu tehdä asiat mahdollisimman hyvin on oikea asenne. Tämäntapaisesti toimivat kansalaiset ovat “yhteiskunnan selkärankaa” ja esikuviksi kelpaavia nuorille.

Erikoisosaamisen-tason ylittävää toimintaa voisi nimittää ideoiden maailmaksi-tulevaisuudeksi!
Tehdään täysin uudella tavalla tai paremmalla menetelmällä kuin aikaisemmin.
Tämäntapaisia henkilöitä kutsutaan keksijöiksi.
Luovuuden ylin luokka onkin uudet keksinnöt.

Valtakunnan johtavat tulevaisuusajattelijat ovat jo ymmärtäneet nämä asiat. Akkuyhtiöön sijoittanneet ovat nämä asiat ymmärtäneet jo vuosia sitten ja asenne on siis muuttunut toiminnaksi.

Seuraavaksi pitää yleisen asenteen muuttua eurooppalaiseen suuntaan. Elämme kohta 2010 vuosikymmentä ja on aika ymmärtää myös erilaisia ihmisiä, jotka osaavat ajatella pitkälle tulevaisuuteen. Toisia pitää rohkaista ja kannustaa uusiin asioihin. Onnistumisten tultua iloitkaamme kaikki yhdessä!

Luovuuden hullua kesää kaikille!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Lainattua; Porin Suomi Areenassa: "MENESTYJIÄ EI SIEDETÄ" Jorma Ollila avautui luovasta hulluudesta ja suomalaisesta kateudesta. On jatkettava ja välittämättä siitä, vaikka tulisi pari kertaa turpiin matkan varrella.

July 16th, 2009

SUOMI – BRÄNDIÄ kehittävän ryhmän puheenjohtajan Jorma Ollilan mukaan Suomessa ei siedetä menestyjiä eikä erilaisia ihmisiä. Kommunikaatiokyvyn lisäksi suomalaiset tarvitsisivat lisää avoimuutta. Porin Suomi-Areenassa Suomi brändia pohtinut Ollila katsoo, että luova hulluutta ja erilaisuutta tulisi arvostaa enemmän. Shellin ja Nokian hallitusten puheenjohtaja antoi harvinaisen avoimia lausuntoja paneelissa, jossa hänen rinnallaan esiintyivät Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari ja kirjailija Kjell Westö. Fanaattisuus on täysin aliarvioitu ominaisuus, Ollila kiteytti lainaten Applen perustajan Steve Jobsia.
FANAATTISUUDELLA tarkoitetaan tässä yhteydessä halua tehdä asiat hyvin ja toisin kuin muut. Välittämättä siitä, että pari kertaa tulee turpiin matkalla. Ollilan mukaan niin yrityksen kuin valtionkin brändin perusta on tuote. Tärkeimmät asiat tuotteessa ovat sen luotettavuus ja luovuus. Suomen brädin perustat ovat menestyneen yritysjohtajan mukaan kunnossa. Suomalainen kädenpuristus on yksi maailman luotettavimpia, Ollila hehkuttaa.
Lainattua.
Iltalehti/ Juha Keskinen
Emerituskeksijä.

Hovioikeuden käsittelyn jälkeen ja mahdollisen korkeimmanoikeuden jälkeen, tiedämme lopullisesti mikä on Suomen oikeudellinen tila. Tosin jo nyt näyttää siltä että oikeutta ei ole, mutta silloin on vuoromme tullut kun vahvistus on saatu.

July 15th, 2009

Emerituskeksijä.

Pitkät oikeuden käynnit on yksi ongelma, mutta suurin ongelma on valheellinen syyllistäminen oikeusjärjestelmän toimesta, virkamiehet, poliisi, syyttäjä ja tuomari. Tämä on aivan uskomatonta mutta totta, tulen myös todistamaan sen.

July 15th, 2009

Emerituskeksijä.

Suomalaiset ! , viekää EU:n Ihmisoikeustuomioistuimeen kaikki oikeuden päätökset joissa olette kokenut että teidän ihmisoikeuksia on loukattu, Vain hakemalla Eu:sta oikeutta sitä voi saada ei Suomesta, sillä syyllistäminen on saanut vallan Suomessa.

July 15th, 2009

Emerituskeksijä.

SUOMI ei selviä Koiviston konklaavin periaatteilla ihmisoikeustuomioistuimen päätöksistä, mikäli se ei muuta oikeusjärjestelmäänsä koeteltuun länsimaiseen järjestelmään jossa tulee todistaa syyllisyys eikä syyttömyys.

July 15th, 2009

Emerituskeksijä.

Suomessa on oikeuden jäsenet tuomarit ryhtyneet tietoisesti rikolliseksi, kun eivät huomioi selviä todisteita syyttömyyden puolesta vaan karsivat ne, selostuksessaan tuomiosta. Keksijän oikeudenkäynti on tuomio farssi, josta voisi tehdä oopperan.

July 15th, 2009

Emerituskeksijä.

Juudas Iskariot petti Jeesuksen ja Pontius Pilatus tuomitsi syyttömän Jeesuksen ristiin naulittavaksi muutaman kansalaisen tuella. Näin toistaa historia itseään jos rehelliset kansalaiset ja oikeuskansleri eivät puutu Keksijän tuomitsemiseen.

July 15th, 2009

Emerituskeksijä.

Kumpi voittaa: David (keksijä) vai Goljat ( valtion rikollinen virkamiesryhmä ). Tuleeko David linkoamaan tiedon kiven, rikollisen Goljatin ohimoon. Tämä on odotettavissa sillä kaikki todistusaineisto on Davidin puolesta.

July 15th, 2009

Goljat voittaa jos rehelliset virkamiehet eivät pysäytä rikollisten virkamiesten toimintaa, sillä valta on valtiolla (Goljatin virkamiehillä, oikeuden tuomari jäsenet).

Emerituskeksijä.

Avoin kirje: valitus ja kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle .

July 12th, 2009

Akkukeksijä Rainer Partasen asiasta törkeäpetos H:gin käräjäoikeudessa 12.02.2009 Diari nro. R 08/6540. Tuomio no. 1564 , samassa yhteydessä todettiin että Europositron oy:tä ei ole syytetty mistään joten siltä osin omaisuus takavarikko puretaan perusteettomana ja omaisuus palautetaan asian saatua lainvoiman.

Asia tuli lainvoimaiseksi 19.03.2009 kun yhtiötä ei oltu syytetty mistään ja siten ei kellään voinut olla vaatimuksia yhtiötä vastaan. Helsingin ulosottoviraston kihlakunnanvouti Visa Kallio ei ole palauttanut Europositron Oy:n omaisuutta, vouti on todennut että Syyttäjä Antti Vuorenmaa ei ole antanut lupaa siihen.

Europositron yhtiön pääosakkaan Rainer Partasen kantelu ja tutkimusvaatimus, koska epäilen ja katson, että ylläkuvatussa oikeudenkäynnissä ollut syyttäjä Antti Vuorenmaa ja Helsingin ulosottoviraston kihlakunnanvouti Visa Kallio ovat toimineet valtion virkamiehinä rikollisesti kun eivät ole palauttanut Europositron Oy:lle sen omaisuutta joka oli takavarikoitu jo 25.09.2007 lähtien.

Esitän seuraavaa rikollista toimintaa tapahtuneeksi.
Yhteistuumin virkamiehet on loukannut yhtiötä, yhtiön pääosakasta sekä muita 278 osakasta ja yhtiön johdon perusoikeuksia ja kunniaa.

Molemmat virkamiehet on rikkonut lähes kaikkia perustuslain perusoikeus pykäliä.

Perusteeton takavarikko syyttäjän toimesta jonka poliisi toteutti, kun oikeus totesi että takavarikkoon ei ole perusteita niin siitä huolimatta ei ole palautettu omaisuutta.

Ulosottovirasto on maksanut joitakin laskuja valikoiden ja yhtiön vuokria ei maksettu siksi yhtiön häätö toimipaikastaan pertunpellonraitti 2 , toteutettiin voudin toimesta jossa hävitettiin yhtiön omaisuutta n. 50 000 € edestä.

Tämä toimi oli laiton koska voudin olisi pitänyt maksaa vuokra ja siten olisi vältytty häätötoimenpiteistä, lisäksi laissa on maininta että arvokasta omaisuutta ei saa hävittää, vaan on otettava talteen sillä vuokralainen ei voinut hoitaa asioita kun vouti ei antanut rahavaroja asioiden hoitamiseksi.

Edes lakisääteisiin kuluihin ei ole annettu kassaan rahavaroja.

Laki sanoo takavarikosta että 5/6 osaa voi takavarikoida jos on aihetta mutta 1/6 osa yhtiön rahavaroista on jätettävä juokseviin kuluihin, myöskään tätä ei ole huomioitu.

Kaikki yhtiön toiminnot on kärsinyt takavarikosta ja tappiot ovat valtavat rahallisesti ja yhtiön johdolle sekä osakkaille taloudellisesti että henkisesti ollut erittäin raskasta.

Yhtiö on vaarassa menettää 4,5 milj. Rahoitus sopimuksen Amerikkalaisten kanssa, tästä lainvastaisesta toiminnasta johtuen.

Takavarikot on ollut voimassa jo yli 1 vuosi 9 kk ja on edelleen.
Kaikki toiminta viittaa tahalliseen yhtiön tuhoamiseen, joka tulisi lopettaa välittömästi.

Tästä tuho toiminnasta riippumatta yhtiö on jatkuvasti toiminnassa, osakkaiden avustamana.

Virkamiesten rikollinen toiminta tulee pysäyttää välittömästi suurempien vahinkojen välttämiseksi.

Katsomme että valtion tulee korvata viranomaisten lainvastaisen toiminnan aiheuttamat vahingot asiassa kaikille yhtiön osakkaille ja yhtiölle.

Ja kaikki asiasta aiheutuneet kustannukset jotka liikkuvat miljoonissa jotka täsmennetään nostettavassa kanteessa jossa käsitellään myös molempien virkamiesten osalta aiheettomat rikostutkimukset ja syyttäjän aiheuttama perusteeton vapaudenriisto.

Asia liittyy muihin Rainer Partasen kanteluihin ja viranomaisten rikos ketjuun joka on oloissamme täysin tyrmistyttävää laatua (dnro 1656)

Helsinki 13.07.2009

Kunnioittaen.
Ab Europositron Oy:n pääosakas
Emerituskeksijä
Rainer Partanen
Pääosakas 88,9 % osakkeista

Presidentti Tarja Halosen aikana; nyt meneillä oleva lama joka syvenee seuraavan vuoden aikana, tulee olemaan vielä tuhoisampi kuin se mikä oli Presidentti Mauno Koiviston aikana. Näemmekö yhtä sairaita poliittisia ratkaisuja tulevina vuosina.

July 12th, 2009

Totuus on se että minkä nyt elvytät, se lisää laman syvyyttä ja voi johtaa katastrofi deflation tuloon, josta ei enään toivuta kuin vuonna 2019 varallisuuden menetyksellä. Suomesta tulee köyhä kurja valtio, jolla ei enään ole itsenäisyyttä ja on IMF holhokki. Tämän saa aikaiseksi kyvyttömät Suomen poliittiset johtajat. Suomen voi pelastaa ainoastaan hyvin nuori polvi joka ei vielä ole omaksunut nykyisten sairaita oppeja ja ammentaa internetin kautta kansainvälisen monimuotoisen politiikan jota voi muokata ajan saatossa. Ei enään mitään niin sairasta kuin vahvan markan politiikka, se oli tosi osaamatonta toimintaa kun tiedettiin jo etukäteen että pieni maa ei voi puolustaa rahanarvoa kuin hetken. Olin mukana silloin ja minun ratkaisu oli 1989 kaikki velat maksuun koska pystyin olettamaan että juhlat on juhlittu, kun tuli huhu devalvaatiosta niin tiesin että se tulee kysymys on vain lyhyestä ajasta milloin. Päättäjä joka istuu norsunluu tornissa ei tiedä reali elämästä mitään, se koetaan toistuvasti. Suomessa liikemiehet ennustivat devalvaation joka 10 vuosi ja niin siinnä aina kävi. Kun allekirjoittanut selvisi viime katastrofista hyvin pienin vaurioin niin nyt sitten saa kestää täysin väärät syytökset ja tuomiot syyttäjän ja käräjäoikeuden taholta. Onko niin että kurjuuden mitta täyttyy Suomessa tavalla tai toisella.

Emerituskeksijä.

Lainattua; Koiviston konklaavi – salatut sopimukset

July 12th, 2009

Koiviston konklaavi – salatut sopimukset
Erkki Aho

Vakaan markan politiikka johti Suomen taloudelliseen katastrofiin. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 6.5.1992 oikeusjärjestelmän edustajia presidentinlinnaan kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niistä johtuvissa rikosasioissa. Kokouksessa puhetta johti silloinen Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen.

Pyysin tasavallan presidentti Tarja Haloselta tuon kokouksen pöytäkirjoja todistusaineistoksi oikeuskäsittelyyn. Vetosin EY:n tuomioistuimen päätökseen niin sanotussa Fortum asiassa 15.7.2003. Tasavallan Presidentti Tarja Halonen julisti asiakirjat salaisiksi minulle 24.10.2005 lähettämässään kirjeessä. Perusteluna oli presidentti Mauno Koiviston pyyntö.

Presidentti Mauno Koivisto on ollut Suomelle tuhoisin presidentti koko maan historiassa, vaikka olemme eläneet rauhan aikaa. Hän muutti oikeusjärjestelmän rikolliseksi, kun ei tarvita todisteita rikollisuudesta, tuomioon oikeudessa riittää kun uskotaan,

July 12th, 2009

jonkun tehneen rikoksen, syyttäjä saa olla patologinen valehtelija.

Oikeus samalla katsoo kuka on suosituimmassa asemassa, joten ei enään oikeutta ja kohtuutta saa Suomessa.

Presidentti Mauno Koiviston konklaavin määräys että koska kaikki valehtelevat niin ei tarvita todisteita syyllisyydestä riittää todennäköisyys. Tuomari siis voi päättää kuka on todennäköisesti syyllinen ja antaa siitä tuomion. Tämä syntyi 90 luvun pankkikriisin aikana, vaikka Suomessa on aikaisemminkin annettu liian suuren painoarvon kuvitteelliselle syyllisyydelle, mutta Koivisto löi kaikki laudalta kun päätti pelastaa pankit ja tuhota 60 000 pienyritystä.

Tämä oikeuskäytäntö tuli vallitsevaksi, enään ei ole kysymys todistusaineistosta vaan mielivallasta jolla voi tehdä syyllisen siitä jonka haluaa.

Näistä yrittäjistä teki itsemurhan 14 000 sen takia että he eivät kestäneet sitä että heitä syytettiin talouskatastrofin aiheuttamisesta. Pankit sai vapaasti varastaa pienyrittäjien omaisuuden, vaikka juuri he yhdessä presidentin kanssa aiheutti koko katastrofin. Näin korkein valtiojohto aiheutti 90 luvun talousromahduksen ja sitä ei haluta virallisesti tutkia. Oikeusoppineet ovat todenneet että on syntynyt valehtelukilpailu oikeudessa kun vastaajat ovat oppineet että kun syyttäjä saa valehdella niin myös vastaajalle tulee antaa luvan valehdella puolustuksekseen näin on EU todennut, ehkä vain toisin sanoin. Suomi ei ole länsimainen oikeusvaltio lähinnä kuuluu samaan kuin venäjä jossa ei ole liioin oikeutta tai kohtuutta.

Emerituskeksijä

Eduskunnasta lainattua: Yrittäjyys kunniaan vihdoinkin, tehkää päätös.

July 6th, 2009

Ed. T a r k k a : Rouva puhemies! Yrittäjyys on yhteiskunnan dynaamisuuden mittari. Se on elämänasenne. Se on tapa tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa. Jokaisella tulee olla oikeus vaurastua rehellisellä työllä ja työtä antamalla. Mutta tämä yhtälö ei toimi, ei varsinkaan mikroyrittäjien kohdalla. Heille kysymys ei ole rikastumisesta. He ovat henkiinjäämisen kriisissä. On kysymys siitä, kannattaako tekeminen Suomessa.

Melkein kaikkien pienyritysten keskeinen toiminta-ajatus nykyisellään on se, että uusia työntekijöitä ei palkata. Se ei ole pahaa tahtoa vaan itsesuojelureaktio, joka on johdonmukainen seuraus lainsäädännön ja korporaatioiden asettamista reunaehdoista.

Yrittäjät eivät tarvitse etuoikeuksia. Oikeudet riittävät. On purettava lainsäädännön, hallinnon ja edunvalvontajärjestöjen byrokraattinen muutosvastarinta, joka tuhoaa kansakunnan tulevaisuutta pala palalta joka päivä.

Pienyrittäjän tarpeettomia muodollisuuksia karsiva pienyhtiölaki on ollut oikeusministeriön pähkäiltävänä puolitoista vuotta. Asiaa ihmettelevä toimikunta on tähän mennessä saanut aikaan vain päätöksiä sille annetun määräajan pidentämisestä. Viimeinen aikaraja on tämän viikon lopulla. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Uusista ajatuksista kauhistuneet virkamiehet ovat julkisuudessa todistelleet, että yrittäjä kyllä selviää ihan mukavasti niistä muodollisuuksista, joiden poistamista nuorsuomalaisten pienyhtiö- ja kirjanpitoaloitteet ehdottivat. Byrokraattien ajatusmaailmassa yrittäjyydellä siis saa ja täytyykin olla kaikki ne rasitteet, joista yrittäjä suinkin selviää. Sillä sitten taas ei ole mitään väliä, palveleeko maan tavan takia yrittäjillä teetetty työ mitään järkevää päämäärää.

Näyttää siltä, että nuorsuomalaisten kaksi vuotta sitten tekemä pienyhtiöaloite on haudattu sen perusajatusta tukevasta eduskunnan lausumasta välittämättä. Nyt on sitten jätetty samasta asiasta uusi aloite, jossa on 18 allekirjoittajaa kaikista puolueista. Se on mielenosoitus sitä vastaan, että kaikki uudet ajatukset näyttävät tukehtuvan kanslioiden ja korporaatioiden tunkkaiseen näköalattomuuteen.

Järkyttävin osoitus yrittäjyyden ahdistavasta elintilanteesta on hallituksen esitys yrittäjien oikeusturvasta verotusasioissa. Sen keskeisin ehdotus on luottamusperiaatteen kirjaaminen lakiin. Sen mukaan vilpittömässä mielessä olevalla verovelvollisella on oikeus luottaa hänelle annettuihin ohjeisiin ja verokäytännön jatkuvuuteen. Jotakin on hyvin vakavasti pielessä, kun hallitus tulee - ja kaiken kukkuraksi yrittäjäjärjestöjen suosionosoitusten saattelemana - kirjoittaneeksi lakiesitykseen tällaisen maailmoja syleilevän itsestäänselvyyden.

Rivien välissä viranomaiset myöntävät siis tähän asti harjoittaneensa mielivaltaa, ja yrittäjäjärjestöt alistuvat siihen kuin lampaat teuraalle. Länsimaisia oikeusperiaatteita, joita noudatetaan kaikessa muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, ei ole noudatettu yritysasioissa. Nyt tämä hallituksen vahingossa todeksi toteama olosuhde aiotaan sitten muuttaa säätämällä laki luottamuksesta. Mistä lähtien sanapöhö on muuttanut oikeaa elämää?

Lakiesityksen perusteella verottajalla olisi edelleen mahdollisuus sivuuttaa osakeyhtiö ja siis määrätä vero osakeyhtiön sijasta sen osakkaille. Mistä voisi syntyä luottamus, kun esityksen mukaan ohittamisen perusteena olisi edelleen osakeyhtiön pienuus, toimeksiantojen vähyys ja muut jokaiselle uudelle yritykselle tyypilliset ominaisuudet? Elinkeinovapauden toteutuminen on siis verottajan sattumanvaraisen suopeuden varassa. Mutta luottaa vain pitäisi, koska hallitus esittää siitä oikein lakia.

Pienyhtiölain säätämisen, kirjanpitolain uudistuksen ja ohituspykälän poistamisen lisäksi tärkeitä yrittäjyyden elvytystoimia olisivat:

- yrityssäästöjärjestelmä, jolla yritys voi rahoittaa kasvuaan ja kriisinkestokykyään

- työvoimakustannusten vähennyskelpoisuus arvonlisäverotuksessa ja

- kassavirtaperustainen yritysverotus.

Hallitusohjelman suloiset sanat yrittäjyydestä eivät voi toteutua, sillä hallinnon ja etujärjestöjen sisäinen kitka on lamauttanut ne aivokuoleman asteelle. Mitään ei tapahdu, elleivät ne ala kuunnella oikeaa yrittäjätyötä tekevien ihmisten ääntä. Yrittäjyyden asiantuntemus ei ole ministeriöissä, ei etujärjestöissä eikä eduskunnassa. Se on yrityksissä.

Rouva puhemies! Hyvät hallitusherrat ja -rouvat! Alas byrokratia, kuunnelkaamme yrittäjien ääntä!

Emerituskeksijä.

Avoin kirje eduskunnalle tulevaisuuden toimintaympäristön aikaansaamiseksi

July 6th, 2009

Helsingin Sanomissa oli 3.7 mielenkiintoinen haastattelu Intelin entisestä johtajasta. Oli Suomessa suuressa kokouksessa, jossa pohdittiin Euroopan talousongelmia ja kasvavaa työttömyyttä. Graig Barretin mielestä vanhojen alojen halpamaihin menemistä ei voi estää. General Motors olisi hänen mielestään pitänyt päästää konkurssiin.
Barretin mielestä Euroopan pitäisi keskittyä nykyisyyttä enemmän tulevaisuuteen. Uudet keksinnöt toisivat uutta tulevaisuuden teollisuutta ja työllisyyttä.
Tarvitaan:
1.Viisaita henkilöitä
2.Älykkäitä ideoita
3.Sopiva toimintaympäristö
Uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja syntyy näistä aineksista.

Eduskunnan pitääkin heti syksyn istuntokauden aluksi ottaa tulevaisuuden keksintöyhtiöiden toimintaympäristön rakentaminen Suomessa.
Projektin lopputuloksena pitäisi syntyä malli, jonka nimeksi ehdotan: LUOVA HYVINVOINTIYHTEISKUNTA.
Toimintaympäristö vaatii aivan erilaista asennetta kun nykyään on, ja väärä asenne ei korjaudu ilman eduskunnan tekemiä lakimuutoksia.
Tulevaisuuden keksintöjen kyseenalaistamisen tilalle pitää saada yrittäjyyttä kannustava ilmapiiri. Myös ideoille löytyy rahoitusta, kun asenne on kohdallaan.
Luovuuden tukeminen on kunnianosoitus tietoon ja taitoon, mutta myös satsaus tulevaisuuteen.
Oikea luova tulevaisuuden talouspoliitiikka edustaa kestävää kehitystä ja on suhdanteita paremmin sietävä malli.
Luova hyvinvointiyhteiskunnassa arvostetaan kaikkien kansalaisten luovuutta tasavertaisesti. Luovuus lähtee yksilöistä käsin.
Luovuuden korkein luokka eli uudet keksinnöt ratkaisevat ongelmia ja mahdollistavat esim. öljyriippuvaisesta taloudesta pois pääsemiseen. Myöskin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen uusilla keksinnöillä on mahdollista.
Tiivistäen:Luova hyvinvointiyhteiskunta toimii oikealla tavalla, koska se toimii kolmella tasolla:
menneisyyden ajatuksilla,nykyisyyden kokemus- tietämyksellä ja myöskin tulevaisuuden ideoilla.

Väärää talouspoliitiikkaa on harrastettu Suomessa jo liian kauan:velkavetoista ja lyhytnäköisen kestämätöntä tukipoliitiikkaa vanhoille yhtiöille.
400 000 työtöntä ei ole mikään mahdottomuus parin vuoden kuluttua.
Toisena vaihtoehtona on jäljellä olevan työn teettäminen 7 euron tuntipalkalla?.
Suomalaisten olot vanhoissa tehtaissa ovat jatkuvan säästökohteiden etsintää ja monessa paikassa tehdään jo nyt kahden henkilön työpanos rasittavuuteen nähden.
Seuraukset ovat kamalia. Terveyden menetys jo alle 40-vuotiaana-raajarikkona yhteiskunnan ja työeläkeyhtiöiden hoiviin.
Väärän talouspoliitiikan kertautuvat vaikutukset ovat huomattavia. Esim. välillisten verojen korotus työssä käyville nähdään ainoana ratkaisuna nykyään.
Öljyriippuvaisuudesta ei ole edes yritetty päästä pois.
Väärin tekeminen johtaa vanhaan pakkopoliitiikkaan.Eduskunnan “vanhat eväät on syöty".

Parempaa tulevaisuutta ja lämmintä kesää!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Keksijä Rainer Partanen toteaa että al-akku valmistetaan tulevina vuosina, ei siksi että se on helppoa vaan siksi että se on vaikeaa. Lainattu John F Kennedyn lausuntoa kuuhun lennosta 60 luvun aikana.

July 5th, 2009

Emerituskeksijä.

Avoin kirje : Oikeuskansleri Jaakko Jonka:lle kun aika hieman etenee, teidän tulee arvioida että voiko olla vahinko ja inhimillinen erehdys kaikkien seuraavien osalta jotka 7 vuoden aikana anneissa on rikkonut törkeästi voimassa olevia lakeja.

July 4th, 2009

Keksijän uusmerkintäanti asiassa.

Ne jotka on rikkonut lakeja tietoisesti ovat; Rahoitustarkastuksen johto ja muu henkilökunta, Poliisin talousrikos tutkinnanjohtaja, kihlakunnan Syyttäjä, Hko:n takavarikko tuomari ja Hko:n oikeuskäsittelyn tuomari. Voiko olla sattuma että antitoiminnan koko viranomaisketju olisi erehdyksessä tai vahingossa rikkonut perustuslakeja. On ymmärrettävää että oikeuskansleri yhden kohdalla toteaa inhimillisen erehdyksen tapahtuneen, kun hän saa tietoonsa koko ketjun niin mikä silloin mahtaa olla päätelmä asiassa. Toivoisin oikeusviranomaisilta oma aloitteellisuutta tässä asiassa, sillä on erittäin raskasta yhden keksijän taistella oikeuksiensa puolesta, kun koko omaisuus on takavarikoitu ja jätetty vain minimi toimeentuloon riittävät lain mukaiset varat. Koska olen sitkeä keksijä niin tapanani ei ole antaa periksi vastuksien edessä, niin kyllä aion puolustaa 30 vuoden elämän työtäni, myös rikollisesti toimivia viranomaisia vastaan. Arvioitu on että kaikki kantelut ja rikoskanteet on saatu liikkeelle seuraavien kahden vuoden aikana, niitä valtion virkamiehiä vastaan jotka on rikkonut perusoikeuksiani.

Emerituskeksijä

Vieraskynä; Avoin kirje oikeusministeri Tuija Braxille

June 30th, 2009

Avoin kirje oikeusministeri Tuija Braxille
Kiitos vastauksesta!
Koko eduskunnan tärkeä tehtävä on luoda olosuhteet kansalaisille elää ihmisarvoinen elämä.
Lakien valmisteluissa ja lakien käyttöönotoissa virkamiehet varmaankin tekevät parhaansa.
Muuttuvassa yhteiskunnassa käytäntö testaa lopullisesti lait. Tuomaritason henkilöiden laintulkinnat ja huolellisuus työssään ovat avainasemassa. Jo esitutkintavaiheessa pitää olla oikealla asenteella liikkeellä ja lähteä syyttömyysolettamasta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.
Kysymys on kaikkien oikeusviranomaisten ammattitaidosta-esitutkinnasta ammattituomareiden päätöksiin.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä on huolissaan tulevaisuuden keksintöyhtiön saamasta kohtelusta Suomessa.
Koemme olevamme ennakkotapaus. Viranomaiset kyseenalaistavat tulevaisuuden asioita lainvastaisesti. Tapauksemme tarvitsee Oikeusministerin uutta linjausta tai ainakin vähintään hänen seuraantaansa laittomuuksien osalta.
Keksijä Rainer Partasen esitutkinta-oikeusprosessi on kouluesimerkki siitä, miten viranomaisten ei kuulu tehtäviään suorittaa. Salassapitomerkinnän puuttuessa alkoi julkinen mustamaalaaminen Helsingin Sanomissa ja sen ulkomaanversiossakin. Muut lehdet lähtivät peesailemaan. Yksityisille sijoittajille ja kansalaisille annettiin pelkästään syyttäjän ja poliisiviranomaisten syyllistävä näkökanta.
Viranomaisten virheet ja lainvastaiset toimet ovat siis olleet vahvasti kertautuvaa luokkaa.
Viranomaisten laittomuudet ovat vaikeuttaneet ja pysäyttäneet yhtiön toimintaa jo vuosien ajan ja ne ovat aiheuttaneet taloudellisia tappioita. Rahoituksen saaminen ulkomailta on myös vaarantunut aiheettoman mustamaalaamisen vuoksi.

Yhtiön puolustaminen on alkanut:
Oikeuskansleri vastasi 2008 tehtyyn tutkimuspyyntöön.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut huomautuksen esitutkintatuomari Leena Pettiselle salassapitomerkinnän puuttumisesta nyt viime viikolla.

Keksijä Rainer Partanen on tehnyt viranomaiskantelun lainvastaisista toimista Huhti-Toukokuun 2009 aikana useasta viranomaistahosta.
Melkein kaikki paperit ovat jo eduskunnan oikeusasiahenkilö Riitta-leena Paunion pöydällä.

Yhtiön osakkaat odottavat nyt muitakin asiaa korjaavia viranomaisten toimenpiteitä.

Aktiiviset,rohkeat ja rauhanomaisesti toimivat yksittäiset sijoittajat toivovat keksijämyönteisempiä
tulevaisuuslakeja. Yksityisille keksijöille pitää saada parempi lainsuoja ja valtuudet pitää keksinnöt salaisina heidän haluammillaan ehdoilla.
Pakkokeinolaki ja patenttilaki ovat olleet ristiriidassa keskenään. Poliisi on vuotanut salaisia keksintötietoja pahimmalle kilpailijalle, kun osa papereista vietiin poliisivoimin pakolla Vtt:lle.

Ehdotan oikeusministeri Tuija Braxin,oikeuskansleri Jaakko Jonkan ja Eduskunnan oikeusasiahenkilö Riitta -Leena Paunion keskeistä kokousta tämän tapaisista tulevaisuuden keksintöasioiden viranomaisten toiminta-tavoista.
Uutta linjausta tarvitaan ja ehdotan myös keksijä Rainer Partasen kutsumista kokoukseen asiantuntijaksi.

Nykyinen tilanne on kestämätön. Tuomareiden,poliisin ja muiden viranomaisten nykyinen ammattitaito ei riitä keksintöasioissa.
Kyvyttömyys ja pätemättömyys on johtanut ymmärtämättömyyteen ja suuriin viranomaisvirheisiin.

Vastuun ottaminen vaatii oikeaa asennetta ja luotettavaa tietoa. Varmuutta ja vakuuttavaa tekemisen laatua pitäisi saada myös eduskunnan lakivalmisteluihin.
Viranomaisille pitää saada sellaiset ohjeet jotka eivät loukkaa Suomen kansalaisten perustuslakeja eivätkä EU:n ihmisoikeusartikloja.

Luovuus on kansalaisten yksi suurimmista vapauden muodoista. Vapaus ajatella,kehittää ja ideoida uutta parempaa tulevaisuutta ja sen mahdollistavia keksintöjä ovat suurimpia voimavarojamme Suomessa.
Luovuudella ei pidä olla lakiesteitä-parempaa ilmapiiriä ja viranomaisten asennetta toivotaan jo lähitulevaisuudessa.

Hyvää kesää kaikille!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Vieraskynä; HKO:n tuomari Leena Pettisen salassa pidon, pöytäkirja merkinnän unohtaminen

June 28th, 2009

Tuleeko jälleen veronmaksajille suuri lasku “erehdyksestä", sillä jutun julkaiseminen näyttävästi HS:ssä ja STT:n levittämänä muissa lehdissä levitti “varmaa” tietoa jo muka syyllisyyden tunnustamisesta ja tutkinnanjohtajan lausunnosta, että syyllisyys on jo todettu.

Lisäksi HS näki vaivan kääntää tarinan englanninkielelle ja levitti tiedon “huijarista” internetissä kaikkialle maailmaan. Ei liene ensimmäinen kerta maame oikeuskäytännössä, kun syytömyysolettama jätetään ottamatta huomioon ja syyllisyys todetaan maailmalaajuisesti jo ennenkuin edes esitutkinta oli loppuunsaatettu. Näin oikeuslaitoksemme myötäilee syyttäjän “hallusinaatioita” ja polkee törkeästi ihmisoikeuksia.

Tuomarin “erehdys” näinkin kauaskantoisin ja kohtalokkain seurauksin tuskin jää seurauksitta.

Vieraskynä;The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were.

June 27th, 2009

Olen sijoittaja, joka on tuntenut Rainerin oltuani vuosikymmeniä Tietometalli Oy:n asiakas,Rainerin yhtiö joka on aina toimittanut sen mitä on luvannut.

Otsikko viestini kaikille huuhaa tyypeille on ote John F. Kennedyn puheesta Massachusetts Institute of Technology’n tilaisuudessa:

Tuomari Leena Pettisestä tehty tutkintapyyntö, alkuperäisenä osoitettuna. Rikoskomisario Sami Kalliomaalle

June 26th, 2009

Lisätutkinta, tutkintaan 6070/S/315227/08

Rikoskomisario Sami Kalliomaa ;
Pyydetään tutkimusta että tuomari Leena Pettinen on tarkoitushakuisesti jättänyt salassapito päätöksen pois käräjäoikeuden istunnon kirjallisesta päätöksestä 2638 18.10.2007 jotta päätöksen voi luovuttaa sitä haluaville kuten myös tapahtui, STT ja HS-lehden toimittajat saivat salaisiksi päätetyt asiakirjat. Syyttäjä itä-uudenmaan syyttäjän virastosta Mikael Lohsen päätös 08/1057 poliisin kuulemisesta, katson että päätös ei voi olla lopullinen ,koska käräjäoikeuden päätös 2638 18.10.2007 asia no.PK07/8112 tehty päätös sisälsi salassapitovelvoitteen olin itse läsnä kun näin päätettiin samoin Saaristola ja Asianajajani Hämeen-Anttila joten siitä ei ole epäselvyyttä tuomari Leena Pettinen on päätöstä kirjoittaessaan sekoillut muutenkin, syylistäen minut lausunnossaan vaikka sellaisesta ei ollut mitään puhetta käsittelyssä, samoin oikeuden istunnon kaikkien asioiden salassapito päätettiin, katson että kaikki toimet ovat olleet tarkoitushakuisia jotta asiakirjat voi luovuttaa julkisesti ja näin syyllistää allekirjoittanut julkisesti. Näin ollen tutkintaan tuli yksi epäilty lisää joka on antanut lehdistölle salaiseksi päätettyä tietoa.Katson että on viranomaisen velvollisuus pitää huolta että tehdyt päätökset toteutuu.Käräjäoikeuden sihteeri on varmasti kirjannut tehdyt päätökset 18.10.2007 ja on Leena Pettisen yksinomainen syy että sitä ei ollut alkuperäisessä pöytäkirjassa.Katson että on poliisin asia kuulustella Leena Pettistä asiasta samoin muuta syyllistämistä mistä semmoinen on syntynyt,kun hän mainitsi että Partanen on myöntänyt harhauttaneensa kuutta tutkintopyynnön tehnyttä, hän perääntyi asiassa kun siitä huomautettiin, mistä johtuu tämä syyllistäminen.Myös nyt esilletullut vaje ensimmäisessä pöytäkirjassa salassapidon osalta,eikö tämä ole samaa syyllistämistä, näin saatiin joustavasti asiat julkiseksi.Syytän Leena Pettistä tahallisesta salassapidon piiloittamisesta. Joka tapauksessa viranomainen on antanut julkisuuteen salaisiksi päätettyjä tietoja, lisäksi H Saaristola on antanut niitä tietoja Hs-lehden toimittaja Pietilälle jotka on tutkinta pöytäkirjassa 6070/R/115811/07 eikä muualla.Olin vangittuna kun nämä asiat tapahtuivat eikä minulla ole ollut mitään tietoa siitä että pöytäkirjoja on jaeltu ulos halukkaille.Katson että tutkintaa tulee jatkaa Leena Pettisen osalta, ei ole mitään merkitystä vaikka korjaukset on tehty 30.10.2007 käräjäoikeuden päätökseen, sillä jo se että korjaus tehtiin on merkki että niin päätettiin 18.10.2007, tuomari oli vain päättänyt saada asian julkiseksi ja korjasi asian vasta kun se oli saatu julkiseksi ja näin syyllistävä lehtiartikkeli voitiin kirjoittaa kaikkine tietoineen Hs-lehdessä. Allekirjoittanut ei maininnut salassapito virheestä, kun minun syyllistämisestä pyydettiin korjausta Leena Pettiseltä.

Kaikki käräjäoikeuden turvaamistoimi ja vangitsemis istunnot on kirjattu salaisiksi tässä asiassa.

Katson että viranomaiset ovat tarkoitushakuisesti päästäneet salaisiksi päätetyt asiat julkiseksi ja vasta sitten kun asia on saatu julkiseksi , kirjattu salassapito asiakirjaan.Tämä ei voi mitenkää poistaa tehtyä syyllistämis tekoa, vaan on selviö että valtio joutuu korvaamaan kaikki vahingot, ja asiasta syntyneet henkiset kärsimykset ja aineelliset vahingot.

Valitettavasti näyttää olevan totta se mitä Euroopan Oikeusturvan Keskusliitto kirjoittaa suomalaisesta ihmisoikeus rikkomuksista, että käräjäoikeuden tuomari kehtaa törkeästi syyllistää viattoman ihmisen tässä asiassa. Liityin juuri EOK:n koska vain siten voi suomen ihmisoikeus asiat saada kuntoon
Laitan liitteeseen EOK:n kertomuksen YK:lle.Keltaisella merkityt koskevat minua ja yhtiötä ja siten on tehty loukkaukset.
Ystävällisin terveisin; Rainer Partanen

Helsinki 26.06.2008
Emerituskeksijä

Vieraskynä; Käräjätuomari tunaroi salassapitomerkinnän akkukeksijän jutussa

June 26th, 2009

Lainaten.
23.6.2009 12:24
A A

STT

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on puuttunut helsinkiläisen käräjätuomarin huolimattomuuteen salassapitomerkinnässä. Tapaus liittyi taannoin Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltyyn akkukeksijän vyyhtiin.

Akkukeksijän mielestä käräjätuomari oli tahallaan jättänyt tekemättä salassapitomerkinnän erääseen päätökseen. Tuomarin mukaan kyseessä oli inhimillinen erehdys, joka myöhemmin korjattiin. Kopio päätöksestä ehdittiin kuitenkin antaa kansliasta toimittajalle ennen korjaavaa merkintää.

Jonkan mukaan käräjätuomari ei ollut niin huolellinen kuin hänen työssään vaaditaan. Jonkka painotti kuitenkin, että kyse oli inhimillisestä erehdyksestä, joka myönnettiin ja korjattiin.

Oikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle käräjätuomarin huomiota tarkkuuteen salassapitomerkintöjen tekemisessä.

HKO:n tuomari Leena Pettinen jätti salassapito merkinnän pois oikeuden päätöksestä 18.10.2007 ja näin se annettiin toimittaja Tuomo Pietiläiselle kansliasta ja Helsingin sanomat julkaisi sen tiedot lehdessä syyllistyen kunnianloukkaukseen keksijää vastaan

June 26th, 2009

OIKEUSKANSLERI Jaakko Jonkka on käsitellyt asian 15.06.2009 ja todennut tuomari Leena Pettisen menettely salassapitomerkinnän tekemisessä ei ole täyttänyt tuomari työlle asetettavia huolellisuusvaatimuksia ja salassapitomerkintä oli jäänyt asianmukaisesti tekemättä. Tapahtuma rikkoo perustuslain 21 § .

Tuottamuksellinen asia on aiheuttanut keksijän kunnianloukkauksen ja syyllistämisen ennakkoon sekä yhtiön maineen mustaamisen joka on aiheuttanut suuret taloudelliset tappiot ja ne tulee korvata Valtion ja Hs-lehden toimesta sekä keksijälle että Europositron yhtiölle.

LEHDEN ARTIKKELI MUUTETTIIN MYÖS ENGLANNIKSI NETTIIN JA SE LEVISI KANSAINVÄLISEKSI KUNNIANLOUKKAUKSEKSI. NÄIN TUOMARI LEENA PETTINEN TUOTTAMUKSELLISESTI SYYLLISTI KEKSIJÄN HS-LEHDEN KANSSA, ENNEN OIKEUDENKÄYNTIÄ MYÖS YHTIÖN OSAKKAILLE JOTKA LAAJASTI USKOIVAT HS:N 29.10.2007 ARTIKKELIIN.
ON SELVÄÄ ETTÄ TÄMÄ VAIKUTTI OIKEUDENKÄYNTIIN ENNAKKOON SYYLLISTÄVÄSTI. YHTIÖN MAINE ON PILATTU KANSAINVÄLISESTI.

LISÄÄ TUTKINTAA ON TULOSSA JOSSA SELVIÄÄ ETTÄ KAIKKI SYYTTEET OLI KEKSITTYJÄ JA TÄYSIN AIHEETTOMIA.

Emerituskeksijä

Keksiminen on vaarallista puuhaa.

June 20th, 2009

Lainattua.
Tämä sähköautot nyt palsta on juuri mieluisa, koska tässä projektissa mukana olevat tietävät että mikään ei tule helpolla. Siksi haluan kommentoida oikeuden päätöstä juuri tässä. Ensin kysyisin tietääkö kukaan miksi suomessa kukaan ei halua puolustaa syytöntä missään vaiheessa, poislukien ammattiasianajajat jotka saa maksun, yksikään lehti ei halua julkistaa artikkelia jossa tarkkaan selostettaisiin koko projektia alusta loppuun.
Koko poliisitutkinta on alusta loppuun täysin valheellista ja tuomarin päätös sisältää vain syyttäjän ja poliisin vääristellyt tiedot. Totuus on että vain kolme osakasta on ilmaissut että heitä olisi johdateltu harhaan, 278 osakkaasta. Tuomari kuitenkin omi omaan leiriin kaikki ne osakkaat jotka eivät ehdottomasti sanonut että heitä ei ole petetty eikä ilmoittanut että heillä olisi missään vaiheessa korvausvaatimusta. Jäljelle jäi 99 osakasta + keksijä jotka jatkavat Ab Europositron Oy:n kanssa kehitystoimintaa, lisäksi tulevat ne jotka peruuttivat korvausvaatimukset joten yhteensä jatkaa ainakin n.250 osakasta ja yhtiön varat 294 000 € palautetaan kun tuomio saa lainvoiman, koska yhtiö ei ole tehnyt mitään väärää myöskään oikeuden mielestä. Keksijä on valittanut vain liiketoimintakiellosta ja törkeästäpetos tuomiosta.Keksijä ei ole koskaan ilmoittanut että mitään akkutuotantoa aloitettaisiin, on ollut puhe vain proto-ohjelmasta ja patentoinnista sekä siihen liittyvästä yrityskuluista, lisenssikauppa oli määrä alkaa kun proto-ohjelma on lopuillaan, siinnä jokainen valmistuslisenssin ostaja soveltaisi itse ostettua tekniikkaa omaan tuotteeseen. Minua surettaa tämän maan oikeudellinen tila jossa hallinnon mädännäisyys on silmiinpistävää ja epäoikeudenmukaisuus rehottaa oikeuslaitoksessa ja poliisissa sekä syyttäjä virastossa. Kun olen tehnyt rikosilmoituksen asioista niin on poliisista sanottu että sitä ei tutkita että siinnä on oikeutta Suomessa. Minun lakimiehet tietävät asian ja toteavat että hallinto on rikkonut tosi montaa perustuslain pykälää että eivät päästä minua nostamaan kanteita ja siksi on tuomittu jotta pysyn köyhyydessä enkä voi palkata kalliita asianajajia tuekseni. Mutta tekevät arviointi virheen sillä on nyt hyvin todennäköistä että viemme koko projektin ulkomaille koska Suomessa ei saa toteuttaa sitä kun ovat laittaneet liiketoimintakieltoon.

Emerituskeksijä

Vieraskynä:Keksijä Rainer Partanen,Europositron ja tuleva oikeusmurha.

June 14th, 2009

Muistitieto ennen oikeudenkäyntiä.

KEKSIJÄ RAINER PARTANEN – UUSI OIKEUSMURHAN UHRI?

Helsingin Sanomat kirjoitti 29.10.2007 siinä sävyssä, että vaikka otsikossa poliisi
epäilee Rainer Partasen syylliseksi törkeään petokseen, koko artikkelin sisältö,
poliisin suorittamat toimenpiteet (törkeän johdattelevat puhelut osakkaille) ja Rainer Partasen viikkoja jatkunut tutkintavankeus viittaavat sen jo todistaneen keksijän syyllisyyden ilman oikeudenkäyntiä.
Herää myös kysymys, kuinka poliisin salaiseksi julistamien asiakirjojen tiedot ovat päätyneet julkisuuteen tuomiten jo ennakkoon Rainer Partasen rikolliseksi. Mitä jos
keksijä olisi paljastanut poliisikuulustelussa keksinnön oleellisen sisällön, minne ne salaisuudet olisivat joutuneet.

Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen (EIS:n) 6.2 artiklan perusteella jokaista on pidettävä syyttömänä, kunnes toisin todistetaan.
Samoin on olemassa ennakkotapaus, jossa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT)
katsoi EIS:n 6.2 artikkelin loukkaukseksi sen, että syylliseksi epäillyn nimi julkistettiin syyllistävästi ennen rikosoikeudellisen prosessin saattamista päätökseen tuomioistuimessa.

EUROPOSITRONIN RAHOITUKSEN HANKINTA

Erilaisten rahoitushankintamuotojen epäonnistuttua Rainer Partanen ryhtyi myymään osakkeita lehti-ilmoituksilla antaen selvästi kaikkien vastaajien ymmärtää, että rahoitus tarvitaan prototyypin valmistamiseen ja patentointiin. Jokainen sijoittaja ymmärsi, että tässä on kysymys riskirahoituksesta.
Hyvin monella sijoittajalla oli lisäksi idealooginen peruste tulla mukaan rahoittajaksi, kun
he oivalsivat mahdollisuuden sähköauton käytön yleistymiseen ja näin ollen sen välillisen vaikutuksen maailman ilmaston muutokseen.

Epäillään, että rikosilmoituksen taustavoimana on taho, joka on jo aikaisemmin yrittänyt välimiesoikeudessa saada 1 osakkeen (1500 E) sijoituksensa takaisin vetoamalla vähemmistöosakkaan oikeuksiin ja hävinnyt juttunsa.
Tästä suivaantuneena hän lähetti Rainer Partaselle telefaxin vaatien perusteettomasti maksamaan 8000 Euroa, muuten hän aikoo nostaa oikeusjuttuja häntä ja yhtiötä vastaan kaikista mahdollisista aiheista.
Tähän saakka hän on nostanut kanteet yhden osakeannin laillisuudesta (yhtiölle aiheutui 102000 Euron osakekauppojen menetys, kun yhtiö joutui peruuttamaan annin), tilintarkastajien valinnasta (yhtiökokous joutui valitsemaan kahteen kertaan uudet tilintarkastajat, vaikkakin kantaja hävisi juttunsa) ja kunnianloukkauksesta (kantaja hävisi).
Tämä taho on myös lähestynyt ruotsalaisia osakkaita tulemaan mukaan rikosilmoitukseen siinä onnistumatta., sillä johtuen erilaisesta sijoituskulttuurista sijoittajat muista maista ovat täysin Rainer Partasen puolella; Suomessa poliisi ehkä onnistuu säikyttämään joitakin lisää esittämään vaateitaan.
POLIISIN ”ASIANTUNTIJAT”

Suomessa ei ole ollut akkuteollisuutta vuosikymmeniin ja sekin on ollut ikivanhaa
lyijy/happo akkujen valmistusta. Täällä on muutama vuosi sitten yritetty kehitellä jotain uutta akkuteknikkaa, johon on uponnut miljoonia Euroja veronmaksajien varoja, mutta vuosikausien työ ja kustannukset eivät ole johtanut mihinkään merkittävään tulokseen. Halveksimatta mitenkään poliisin ”asiantuntijoita” lienee ainakin syytä moittia heitä visioiden puutteesta; sitä mitä ei voi lukea kirjoista tai julkaisuista ei ole olemassakaan. Joka tapauksessa yli 90 % sijoittajista antaa jokseenkin vähän painoarvoa suomalaisen ”asiantuntijan” lausunnolle.

Kun väitetään, että mitään keksintöä ei ole olemassa, on vaikea kuvitella, että korkeasti koulutetut todelliset asiantuntijat (nykyaikaiseen paristotekniikkaan perehtyneitä tekniikan tohtoreita ja insinöörejä) Englannista, Sveitsistä, Japanista, Ranskasta ja USA:sta ovat tulleet Helsinkiin ja vieläpä tehneet tarjouksia yhteistyön ehdoista. Erään maailmalla hyvin tunnetun paristotekniikan asiantuntijan kanssa oli jo esisopimus, joka sitten raukesi hänen edustamansa yhtiön talousvaikeuksiin.

Maailmalta löytyy satamäärin korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja tiedemiehiä, jotka sanovat että Rainer Partasen keksintö ei tule toimimaan. Sama kokemus oli myös mm. Wright-veljeksillä, joiden keksinnöstä korkeasti oppineet tiedemiehet ja asiantuntijat olivat ehdottomasti sitä mieltä, että ilmaa painavampi esine ei voi lentää; sehän on vastoin fysiikan lakeja.

Rainer Partanen on kokenut samat vastoinkäymiset kuin amerikkalainen sijoittajaehdokas, keksijä, jonka keksinnöstä korkeasti koulutetut ns. ”asiantuntijat” ovat sanoneet jo vuosikausia, että se ei tule toimimaan. Nyt heille on rahoitus järjestynyt, keksintö toimii ja vasta rakennetun 1,2 miljoonaa US $ maksaneen tehtaan tuotanto on jo käynnistynyt.

SYYTÖN, KUNNES TOISIN TODISTETAAN

Sekä yhtiön että Rainer Partasen omaisuudesta on pantu takavarikkoon 1 miljoonan euron verran, vaikka toistaiseksi lehtiartikkelin mukaan on esittänyt vaateitaan vain 6 osakasta (n. 2,2 % osakkaista), jotka eivät ole ymmärtäneet, mitä riskisijoitus merkitsee. Luultavampaa on, että näiden osakkaiden omistus yhteensä vastaa korkeintaan 6:tta osaketta eli 9000 Euroa.

Valtaosa osakkaista (yli 90 %) haluaa pitää sijoituksensa ja nähdä pariston toimivana, joten varsin kevyin perustein ja kyseenalaisin keinoin viranomaiset ovat lähteneet kaatamaan yhtiötä, jonka idea on mahdollista toteuttaa ja rahoitus olisi ollut järjestyksessä amerikkalaisella pääomalla.
Jatko on viranomaisten käsissä ja on ihme, jos Europositronin ulkomaalaiset osakkaat
eivät haasta valtiota vastuuseen asiasta ja samalla maamme maine oikeusvaltiona
saa ansaitsemansa maineen sijoittajilta.

On täysin kohtuutonta, että Rainer Partasen (syytön, kunnes toisin todistetaan) maine on julkisesti mustattu ja joutuu istumaan tutkintavankeudessa tutkintojen ajan, koska joko poliisin resurssipulan tai jutun laajuuden vuoksi asian tutkinta voi viedä kuukausia.
Poliisi on ottanut haltuunsa kaiken aiheeseen liittyvän materiaalin ja koko yhtiön toiminta on pysäytetty, ei ole toistaiseksi mitään poliisin pelkäämää vaaraa muka rikolliseksi väitetyn toiminnan jatkumisesta.

Suuri joukko suomalaisia Europositronin osakkaita

Vieraskynä:Sähköauto, Al-Akku, Ab Europositron Oy,Keksijän tuomio käräjäoikeudessa.

June 14th, 2009


Sähkö auto tulee vääjäämättä. Al-Akku on tulossa vaikka sitä yritetään oikein valtion oikeuslaitoksen toimesta estää. Keksijää ei voi pysäyttää mikään koska keksimistä ei voi kieltää. Valtiovalta alkaa olla turhautunutt kun on rikkonut kaikkia perustuslain pykäliä tässä keksijäasiassa. Tuomio annettiin keksijälle mutta Europositron yhtiö jatkaa Amerikkalaisten kanssa toimintaa ja turvaavat keksijän toiminnan. Vain keksijä voi taata asian onnistumisen jos onnistuu sovellutus. Kuten Seppo Isotalo kirjoitti Suur-Tukholma lehdessä, on kuin ateisti yrittäisi todistaa uskovaisille että jumalaa ei ole olemassa, näin toimii valtion oikeuslaitoksen tuomari kun arvioi että osakkaat jotka eivät ole ottaneet kantaa syytteeseen, niin heitä on petoksellisesti johdettu harhaan. Omituinen logiikka tuomarilla ja etsii tukea ajatukselleen petos kirjoituksista jossa mainitaan että on petetty jos henkilö tuntee niin, ja kuitenkin sellaista tunnetta ei ole osakkailla ollut, eikä ota huomioon mitä on luvattu liiketoimintasuunnitelmassa. Edes akku-tuotannosta ei ole ollut puhetta, ainoastaan tekniikan lisenssikaupasta tuleville tehtailijoille myytävistä valmistuslisensseistä. Hovioikeuden jatkokäsittely on mielenkiintoinen asia, kuinka hölmöksi kansallinen oikeus voi heittäytyä pakkotuomioissa joista ei ole mitään hyötyä kansainvälisessä rahoituksessa.

Tarkkailija.

Vieraskynä.

June 9th, 2009

Nyt kun käydään keskustelua lähdesuojasta, olisi syytä käydä myös keskustelu toimittajien ja julkisen sanan moraalista. Olipa lähde mikä hyvänsä, poistaako tiedon julkaisu toimittajan ja julkaisun rikosoikeudellisen vastuun, vaikka ne tietävät taikka olisi pitänyt tietää julkaisevansa ilmiselvästi kunniaa ja ihmisoikeuksia loukkaavaa aineistoa. Tässä on erityisesti kunnostautunut Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläinen, joka varmasti tietää tekevänsä rikoksen kuten myös lehden vastuullinen päätoimittaja.
Tässä otetaan tietoinen riski olettaen, että teosta julkisuuden tuomitsema ei pysty enää puolustautumaan ja tullaan tuomitsemaan näin luotujen ennakkoasenteiden perusteella ilman kiistatonta näyttöä. Pitääkö aina loukatun nostaa kanne, vaikka selvät tapahtuneen rikoksen tunnusmerkit löytyvät artikkelista?
Julkisen Sanan Neuvostokin myötäilee sanavapauden nimissä tätä rikollista “hyvä veli” verkostoa ja ottaa harvoin jos ollenkaan kantaa loukatun puolesta. Kyllä maatamme hallitseva virkamies-diktatuuri mukaan luettuna oikeuslaitoksemme lannistaa alamaisensa yhtä tehokkaasti kuin naapurimaamme aikaisempi kommunistidiktatuuri. Tähän on liittynyt kritiikittömästi päämediat.
Lähdesuojaakin tulisi punnita suhteessa siihen, miten suuria vahinkoja yksityinen
henkilö on kärsinyt siitä, että viranomainen tavalla tai toisella on saattanut julkisuuteen tietoja, jotka tulisi lain mukaan pitää salassa. Nyt käydyissä keskusteluissa on viitattu ainoastaan Alpo Rusin tapaukseen, joka sekin on
annettu julkisuuteen virkamiesten toimesta ja vähätelty asiaa yksittäisenä ilmiönä. Virkamiesten ja median yhteistyöstä ovat myös pelottavina esimerkkeinä Nils Gustafssonin, Lisitsynien ja keksijä Rainer Partasen tapaukset, jotka ovat vain jäävuoren huippu, on varmasti kymmenittäin kohtaloita, joissa uhrit eivät ole kyenneet puolustautumaan.
Jatkokeskustelussa olisi myös median edustajien vastattava kysymykseen,
miten estetään syyttömän ihmisen murskaaminen julkaisemalla viranomaisten
tahallaan vuotamaa syyllistävää tietoa.

Rainer Partasen tapauksessa pakkokeino-oikeudenkäynnin tuomari Leena Pettinen teki viranomaisena rikoksen ”unohtamalla” salassapitomääräyksen päätöksestään.
Muutenkin päätös mukaili tutkinnanjohtajan käsityksiä, jotka sitten näin saatiin
vääristellyt tiedot julkisuuteen. Kaikkiin juttuun osallistuneiden virkamiesten toimenpiteisiin liittyy niin paljon ennalta sovittua, että varsinaisen oikeudenkäynnin tuomari Maritta Pakarisella ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä muunlaista päätöstä kun hän teki. Vakaa epäilyni on, että Rahoitustarkastus arvovallallaan on koko jutun aloittanut, muuten eivät virkamiehet polkisi niin räikeästi yksityisen kansalaisen oikeuksia.
Mainitkaa yksikin syy, minkä vuoksi salassapitorikokseen syyllistynyttä viranomaista
ei pitäisi laittaa vastuuseen teostaan, kun salassapidon rikkominen on tapahtunut tarkoituksin tuhota yksityinen ihminen. Kun tähän liittyy vielä epätotuuksien merkitseminen päätösasiakirjaan, tulisi oikeuskanslerin ehdottomasti vaatia
asianomaisen tuomarin viraltapanoa.
Vielä pelottavamman esimerkin oikeuslaitoksemme moraalisesta rappiosta tarjosi
hiljattain MOT-ohjelma, joka esitti selvät todisteet konsulttien törkeistä petoksista
ja virkamiehen lahjusrikoksesta, mutta jotka poliisi jätti ottamatta huomioon ja
syyttäjä teki asioissa syyttämättäjättämispäätöksen. Kaiken taustalla epäiltiin olleen silloisen työministeri Tarja Filatovin mahtikäsky lopettaa tutkimukset. Koska asiasta
ei ole ollut julkisuudessa sen enempää, lienevät oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies saaneet käskyn olla puuttumatta asiaan. Kuvaavaa median
käytökselle on, että mikään muu tiedotusväline ei ole julkaissut sanakaan asiasta.

Tarkkailija.

Vieraskynä.

June 9th, 2009

Kaduntallaajan mietteitä

Eurovaalit viimeistään paljasti Suomen ajautuvan syvään taantumaan ja jopa vuosia kestävään taloudelliseen lamaan ja suurtyöttömyyteen.
Kellään ehdokkaista ei ollut kestävää kehitystä ja todellisen muutoksen tuovaa ajatusta,tietämystä tai ideaa.
Luulisi valtakunnan johtavilla poliitikoilla olevan muutakin lamalääkkeitä kun valtion jatkuva tukipoliitikka vanhoille yhtiöille. Rahan lapioiminen
taantuviin aloihin on erittäin lyhytnäköistä ja se ei ratkaise tulevaisuuden ongelmia vaan pelkästään siirtää niitä muutamilla vuosilla. Tällä tapaa toimien tulee seuraava taantuma vielä kovemmalla voimalla ja tarvitsee vielä suurempia tukirahamääriä
valtiolta. Pitää muistaa, että ei valtiokaan voi ikuisesti ottaa suurempia ulkomaanlainoja.
Tavallinen kaduntallaajakin tajuaa jo, että taantumasta ei selvitä taantuvilla yhtiöillä.

Syytän koko eduskuntaa huonosta tilanteesta.
Hallitus ja ministerit eivät ole tehneet riittäviä lakimuutoksia ja siten toimintaedellytyksiä tulevaisuuden yhtiöille.
Katson nykyisen eduskunnan suorastaan laiskotelleen.
Tavallinen kaduntallaajakin tajuaa jo, että menneisyyden ja nykyisyyden opeilla ei menestytä tulevaisuudessa. Pelkästään peruutuspeiliin katsomalla ei nähdä eteenpäin.

Ongelmanratkaisumalli:
1.Koko eduskunnan pitää kokoontua kriisikokoukseen siten, että kaikki ovat kerrankin paikalla.
2.Työllisyys-ja talouspoliitiikka pitää laittaa täysin uusiksi.
3.Jo presidentti Juho Kusti Paasikivi sanoi aikanaan, että suurta viisautta on tunnustaa tosiasiat-vanhalla tapaa emme voi tässä tilanteessa jatkaa ja se olisi epäviisasta.
4.Pitkällä aikavälillä kerääntyneet ongelmat ratkaistaan pitkäaikaisilla tulevaisuus-suunnitelmilla.
5.Eduskuntaan pitää valita luovuus-tai tulevaisuusministeri, jonka kautta yksityisetkin keksijät saisivat jo alkuvaiheessa haluamillaan ehdoilla (keksintötietojen salassapitäminen) lakiapua alkurahoitusta,patentointirahoitusta ja toiminnan alkaessa mahdollisesti loppurahoitusta.

6.Uusia asioita pitää hahmottaa ja käsittää
Uusia asioita pitää ideoida ja kehittää
Uusia asioita pitää todentaa ja loppukehittää
Uusia asioita pitää patentoida maailmanlaajuiseti
Uusia asioita pitää hyödyntää maailmanlaajuisesti

On täysin selvää,että yksityisesti ei raha riitä tähän kaikkeen. Eduskuntaan ja kaikille viranomaisille pitää saada täysin uusi asenne. Tulevaisuuden asioiden kyseenalaistamisen tilalle
pitää aikaansaada kannustava ja tukeva ilmapiiri.
Uudet keksinnöt ovat luovuuden korkeinta luokkaa.
Energiaan-tai sen varastointiin liittyvät läpimurtokeksinnöt mahdollistavat öljyriippuvaisesta talouselämästä irti pääsemiseen.
Tavallinen kaduntallaajakin tämän jo ymmärtää.

Keksijälle ja yhtiön nykyiselle johdolle toivotamme voimia selviytyä tästä täysin perusteettomasta oikeusprosessista. Rehellisyys korjaa aina lopulta valtakuntaamme pesiytyneen epäoikeudenmukaisen toimintakulttuurin.
Luovuutta ymmärtävät todellisesti nykyään ainoastaan uusiin keksintöihin sijoittaneet-asenne on muuttunut
toiminnaksi ja vaikuttamiseksi-myös ilmastonmuutoksen
haittojen hidastamiseksi ja jopa pysäyttämiseksi.
Tavallinen kaduntallaajakin tämän jo ymmärtää.

Kesäterveisiä Kaikille!

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Suomen kehitys on nurinkurinen, ensin 90 luvun massaoikeusmurhat ja nyt 2000 luvun oikeusmurhat jatkona. Onko Suomi pahempi Ruondan murhavaltiota, kun oikeushallinto on syyllinen tekoihin, mitään ei ole selvitetty kaikki murhat ovat selvittämättä

June 1st, 2009

Emerituskeksijä.

John Stuart Mill ja hänen näkemys Vapaudesta on yhtä ajankohtainen Suomessa tänään kuin 150 vuotta sitten. Hän esittää hallintovallan valvontaa yhtenä kaikkein tärkeimpänä yhteisön toimena, joka takaa yksilön turvan ja vapauden.

May 26th, 2009

Emerituskeksijä.

Avoin kirje: valitus ja kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle . Akkukeksijä Rainer Partasen tuomiosta törkeäpetos H:gin käräjäoikeudessa 12.02.2009 Diari nro. R 08/6540. Tuomio no. 1564, 1 vuosi 7 kk vankeutta ehdollisena ja 6 vuoden liiketoimintakielto

May 26th, 2009

Asiasta valitettu hovioikeuteen.

Alla oleva selvitys on tapahtumista R 08/6540 epäillyn rikoksen aikaisiin tapahtumiin, jolla törkeästi syyllistettiin etukäteen keksijä Rainer Partanen ja Europositron yhtiö koko Suomen kansan sekä etenkin kaikkien Europositron yhtiön osakkaiden silmissä ja mielessä julkisuuteen annetulla lausunnolla, että Europositron yhtiön johtajana en olisi tehnyt antiesitettä. Julkistus levisi internetin välityksellä kansainväliseksi, joka johti myöhemmin myös uutiseen tuomitusta uhkasakosta, sekä rikostutkintaan törkeästä petoksesta ja siitä tuomio.

Kantelu ja tutkimusvaatimus, koska epäilen ja katson, että Rahoitustarkastuksen (Rata) henkilökunta mm. markkinavalvoja Paula Kirppu, toimistopäällikkö Jarmo Parkkonen, apulaisjohtaja Kaiju Kallio , päälakimies Markku Lounatvuori, pääjohtaja Karlo Jännäri sekä ajanjakson loppupuolella markkinavalvoja Sari Helminen ovat vuosina 2002 – 2007 ja myöhemminkin toimineet valtion virkamiehinä rikollisesti sekä esitän että epäilen seuraavaa rikollista toimintaa tapahtuneeksi.

Ratan henkilökunta on yksissä tuumin pyrkinyt törkeästi tuhoamaan Rainer Partasen, Europositron yhtiön ja sen osakeannit kaikkina antivuosina ja lisäksi lausunnoilla lehdistölle sekä oikeudelle asiassa R 08/6540
Sekä törkeästi syyllistäneet Rainer Partasen täysin aiheettomasti, koska Europositron yhtiöllä ei koskaan ole ollut voimassa olleen lain mukaista velvoitetta virallisen antiesitteen tekoon.

Ensimmäinen antipäätös tehtiin 03.12.2001 ja kestoksi vuoden 2004 loppuun, silloisten lakien mukaan jotka oli voimassa koko annin ajan, eikä ollut antiesite velvoitetta. Toinen anti päätettiin 12.02.2005 ja toteutettiin vuoden 2005 aikana eikä ollut antiesitevelvoitetta, koska merkintäraja oli 51 000 €.
Molemmissa anneissa yhtiöllä oli oma antiesite ja liiketoimintasuunnitelma, josta kaikki tärkeät asiat anneista ilmeni. Kotisivu: www.europositron.com
sisältää edelleen liiketoimintasuunnitelman tiedot.

Ratan aiempi toiminta tammikuu 2002- joulukuu 2002 oli ollut kirjeenvaihtoa asian tiimoilta. Toiminta syyllistämiseksi ja tuhoamistoiminnaksi alkoi varsinaisilla toimenpiteillä kirjeellä 17.12.2002, jolloin 20.12.2002 Rata laittoi Europositron yhtiön omalle kotisivulle selvityksellä, että yhtiö ei ole tehnyt vaadittua virallista antiesitettä ja vuoden lopulla vei asian markkinaoikeuteen vaatien uhkasakkoa uuden arvopaperimarkkinalain mukaan jonka alaisuudessa tämä anti ei ollut. Sekä sai aikaan 20 000 € uhkasakon 2003 joka tuomittiin maksettavaksi 2004. Rata poisti omalta kotisivulta tekstin vasta vaatimuksesta tammikuun lopulla 2005. Rata vainosi koko anti ajan yhtiötä tiedotuksin sijoittajille, että yhtiö ei ollut tehnyt virallista antiesitettä. Tällä toimenpiteellä Rata lainvastaisesti törkeästi tuhosi yhtiön uusmerkintäannin, siten sitä ei merkitty kokonaisuudessa. Sama toiminta jatkui v.2005 annissa, vaikka silloinkaan yhtiöllä ei ollut antiesitevelvoitetta. Merkintäsumma oli minimi 51 000 € ja tällöin ei ollut tarvetta viralliseen antiesitteeseen. Tutkinnan alussa 29.10.2007 oli syyllistävä lausunto Helsingin sanomissa ja myöhemminkin.

Vaikuttaa hyvin vahvasti siltä, että Rata törkeänä syyllistäjänä on syypää koko syyttäjän syytteeseen ja sitä kautta tuomioon keksijä Rainer Partasta vastaan.

Oleellista koko Ratan toiminnassa on se, että he eivät ole toiminut lakien mukaan, koska Europositron yhtiöllä ja siten Rainer Partasella sen johtajana ja hallituksen jäsenenä ei ole ollut velvollisuutta tehdä vaadittua antiesitettä.

Kaikki toiminta loukkaa syvästi keksijä Rainer Partasen kunniaa.

Asia tulisi käsitellä Suomen lakien, Perustuslain ja EU:n ihmisoikeuslakien mukaan, joita on rikottu monissa lukemattomissa kohdissa.

Kun tutkinta valmistuu pidän oikeutenani nostaa kanteita myös esille tulevista mahdollisista rikollisista asioista.

Europositron yhtiössä on 279 osakasta ja allekirjoittanut ollut yhtiön vastuu henkilö ja suurosakas. Nyt yhtiöllä on uusi johto ja he eivät voi hyväksyä, että heidän yhtiönsä tuhotaan aiheettomasti virkamiesten toimin. Nyt on korkea aika saada teiltä oikeusasiamieheltä selvitys asiasta, ennen kuin yhtiö harkitsee omatoimiset syytetoimet asiassa.

Asia on rikosoikeudellisesti tutkittu ja antipäätökset ovat päteviä ja jälkeenpäin tehdyt lakimuutokset eivät koske kyseisiä anteja ja niiden esitevelvoitteita.

Jos tutkinta osoittaa, että on syytä nostaa rikoskanne, niin katson, että keksijän tuomio tulee kumota rikoksesta johtuen.
Annamme kaikki tarvitsemanne tiedot asiaan liittyen. Tässä osa aineistosta.

Liitteenä: Ratan kirjeitä ja kotisivun kopioita. Lehtiartikkeleita liittyen Ratan lausuntoihin. Antipäätökset, antiesitteet ja voimassa ollut laki. Liitteitä Yht. 15 kpl

Emerituskeksijä. Rainer Partanen

Vieraskynä: Nyt kun käydään keskustelua lähdesuojasta, olisi syytä käydä myös keskustelu toimittajien ja julkisen sanan moraalista. Olipa lähde mikä hyvänsä, poistaako tiedon julkaisu toimittajan ja julkaisun rikosoikeudellisen vastuun,

May 23rd, 2009

vaikka ne tietävät taikka olisi pitänyt tietää julkaisevansa ilmiselvästi kunniaa ja ihmisoikeuksia loukkaavaa aineistoa. Tässä on erityisesti kunnostautunut toimittaja Tuomo Pietiläinen, joka varmasti tietää tekevänsä rikoksen kuten myös lehden vastuullinen päätoimittaja.
Tässä otetaan tietoinen riski olettaen, että teosta julkisuuden tuomitsema ei pysty enää puolustautumaan ja tullaan tuomitsemaan näin luotujen ennakkoasenteiden perusteella ilman kiistatonta näyttöä. Pitääkö aina loukatun nostaa kanne, vaikka selvät tapahtuneen rikoksen tunnusmerkit löytyvät artikkelista? Julkisen
Sanan Neuvostokin on osa tätä rikollista “hyvä veli” verkostoa, joka
ottaa harvoin kantaa loukatun puolesta. Kyllä maatamme hallitseva
virkamies-diktatuuri mukaan luettuna oikeuslaitoksemme lannistaa alamaisensa yhtä tehokkaasti kuin naapurimaamme aikaisempi kommunistidiktatuuri. Tähän liittyy kritiikittömästi päämedia.

Poimintoja: Tuomarin vastuu onko sitä Suomessa.

May 21st, 2009

Yhteiskuntarauhan kannalta on välttämätöntä, ett ihmiset luottavat, että tuomarit toimivat rehellisesti ja oikeudenmukaisesti ja heidän päätöstensä perusteena on demokraattisin perustein säädetyt lait. Vaihtoehto tälle on mielivalta, jossa tuomarit ratkaisevat asioita sen mukaan, mistä heille itselleen on tavalla tai toisella eniten etua.

Tuomarien lainkäyttöpäätöksiin sisälty aina enemmän tai vähemmän harkintaa, asioita on mahdollista ratkaista laillisesti varsin laajalla skaalalla. Tämä on meidän järjestelmään kuuluva ominaisuus, jolla varmistetaan ratkaisujen soljuminen yhteiskunnan kehityksen tahtiin. Olisi hyvin epäkäytännöllistä säädellä kaikkia mahdollisia asioita hyvin yksityiskohtaisin säädöksin.

Tuomareiden harkintavallalla on kuitenkin rajansa. Viime kädessä sen asettaa tuomarin virkavastuuta arvioiva toinen tuomari. Tuomareiden saattaminen vastuuseen virkarikoksista on hyvin harvinasta sen vuoksi, koska se on menettelyllisesti tehty vaikeaksi ja toisaalta tuomarit eivät laajasti syyllisty virkarikoksiin.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tänä vuonna päättänyt nostaa jo kaksi virkarikossyytettä tuomareita kohtaan liittyen juttujen pitkittymiseen. Tuomarit eivät ole lain edellyttämällä tavalla hoitaneet heille määrättyjä tehtäviä tehokkaasti, ilman aiheetonta viivytystä. Tällaisia tuomareita maa on tulvillaan, minkä vuoksi Suomi tuomitaan lähes viikottain Strasbourgissa.

Entä sitten kun tuomari jättää lain tyystin noudattamatta ja vääntää tuomion mieleisekseen lain sisällöstä mitään välittämättä? Eikö tällaisessa tapauksessa jonkun pitäisi reagoida.

Korkeimman oikeuden tuomareiden virkavastuu on järjestetty siten, että ainoastaan oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen aloitteesta heidät on mahdollista saattaa vastuuseen valtakunnanoikeudessa. Tämä on välttämätöntä tuomareiden rauhan vuoksi. Milloin korkeimman oikeuden tuomari ylittää tämän kynnyksen, ei ole vielä testattu.

Nyt korkeimman oikeuden vanhimmista tuomareista koostunut kollegio antoi tuomion, jossa se jätti täysin huomiotta lain, Suomen sitovan ja lakina voimassaolevan ihmisoikeussopimuksen, vaikka tuomareille lain sisältö oli yksityiskohtaisesti selvitetty.

Vain kaksi arkipäivää tuomareiden tekemän ratkaisun jälkeen ihmisoikeustuomioistuin antoi tuomion, jolla se yksiselitteisesti totesi, mikä on lain oikea tulkinta kyseisessä oikeuskysymyksessä. Tämä tulkinta oli täysin päinvastainen kuin korkeimman oikeuden tuomio.

Merkityksellistä asian arvioimisessa on, että rikosasiassa korkein oikeus ei epäselvässä asiassa päätynyt epäillyn kannalta lievempään, myönteisempään vaihtoehtoon, vaan valitsi lain mahdollistaman kovimman ja ankarimman tulkinnan, maksimi vankeusrangaistuksen.

Olisiko nyt aika selvittää, onko korkeimman oikeuden kyseinen kokoonpano syyllistynyt rikokseen tulkitsemalla lakia yksiselitteisen väärin, hyvin julmasti ja ankarin sanktioin yksityisen ihmisen vahingoksi. Jos tämä ei riko virkavastuun rajaa, niin mikä sitten voisi sen rikkoa.

Emerituskeksijä.

Vieraskynä; Valta tuhota. Ylen päällikkö Mikael Jungner kertoi joutuneensa Sanomapomon uhkaamaksi, tuhoamme sinun persoonasi. Teksti on kuin mafialeffasta, jossa capo di tutti capo kääntää peukalonsa alaspäin Jungnerin naaman kohdalla.

May 21st, 2009

Jokainen poliitikko tuntee tämän Suomen paikallisimman lehden vallan. Tämä takaa lehdelle pääsyn kaikkein herkullisimpiin uutisiin ja paljastuksiin, valta tuhota takaa, että tuhoa pelkäävät auliisti lavertelevat mitä tahansa pysyäkseen mafian suojeluksessa.

Lehti itse käyttää mafiafantasioitaan lehdessä muita maalatessaan. Itse jouduin tällaisen hyökkäyksen kohteeksi viime kesänä. Toimittaja Tuomo Pietiläinen, joka nyt on epäiltynä törkeästä kunnianloukkauksesta tapahtumaan liittyen, kertoi esitutkinnassa, että hän ei ollut fantasioissaan yksin, itu hallusinaatiolle oli tullut Suopon päälliköltä, nyt jo edesmenneeltä mieheltä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa medialle ja tuomioistuimille on annettu valta tuhota, licence to kill. Nämä kaksi valtakeskittymää kiertyvät toistensa ympärille ja vaikuttavat toistensa ratkaisuihin. Media saa täytettä rikosareenoilta, joilla tarkasti seurataan mitä kansa haluaa tai mitä mediassa väitetään kansan haluavan.

Valtaan liittyy välttämättä vallan väärinkäyttö, tapahtuu se sitten brittiparlamentissa tai suomalaisessa tuomioistuimessa. Suurinta valtaa käyttämällä on mahdollista tehdä myös suurimmat vääryydet. Demokratian kannalta ei ole niin tärkeää, keitä eduskuntaan asetetaan hoitamaan asioita, joita todellisuudessa hoitavat virkamiehet ja EU. Demokratian kannalta on erittäin paljon tärkeämpää, että tuomioistuimiin asetetaan terveitä ja kyvykkäitä ihmisiä tuomareiksi. Oikeudenkäyntien pitkittymiset eivät ole mikään ongelma verrattuna oikeudenkäyntien epärehellisyyteen.

Tuija Brax, lisäraha kannattaa käyttää vanhojen tästä maailmasta olemattomien epärehellisten ja oikeutta ymmärtämättömien tuomareiden eläköittämiseen sen sijaan, että näille annetaan lisäresursseja. Meilläkin alkaa olla aika Ranskan malliin ottaa konnat panttivangiksi, jotta asiat muuttuvat. Tämän voisi aloittaa korkeimmasta oikeudesta.

Emerituskeksijä.

Suomen korkein oikeus tulisi ilmaista että EU:n Ihmisoikeus artikloja tulee kunnioittaa ja soveltaa myös käytännössä hovi ja käräjä oikeusasteissa. Muuten lähivuosina tulee suuria ongelmia jos oikeudet eivät ala soveltaa artikloja.

May 20th, 2009

Jos oikeudet tuhoavat ihmiset pitkillä ja syyttömien oikeudenkäynneillä.

Emerituskeksijä.

Juise Leskisen laulu viimeinen kylähullu. Kertoo vapaudesta jonka valtio tuli ja riisti. Siten kehitys pysähtyi koska ei ollut vapautta luoda uutta ja kerätä kokemusta epäonnistumisten kautta. Näinkö on käynyt Suomelle ?.

May 20th, 2009

Emerituskeksijä.

Aleksander Solzenitsyn; rajalla videota katsellessani ja hänen kertomustaan nyky venäjän tilasta. Se iski kuin salama, Suomi ja Venäjä molemmissa on virkamies diktatuuri, Solzenitsyn kehottaa toisinajattelijaksi jotta demokratia saavutettaisiin.

May 17th, 2009

Valtio on hallintomuotona vahingollinen kansalaisille, hallintoa tulee siirtää alueille ja lähemmäksi suoraa kansalaisäänestystä. Parlamentti on menettänyt toimintakykynsä nyky maailmassa se on turha rasite nyky muodossa. Vasttuu on palautettava yksilöille ja perheille.

Äänestyksiä asioista tulee lisätä ja ne hoidetaan netissä kotona ja äänestys paikoissa joissa on neuvonta ainakin alussa. Järjestelmää lähdetään kehittämään heti ja nyky muotoisesta valtionhallinnosta päästään eroon.

Kansalaiset osaavat itse hoitaa omia asioita paremmin kuin valtio, Eu:ssa ei ole raja muodollisuuksia ja ihmiset osaavat jo luonnostaan käyttäytyä.Kaikki pienennetään kuten poliisi , armeija, oikeushallinto ja muu hallinto. Tietojärjestelmät hoitavat virkamiesten tehtävät pääasiassa, heitä ei enään ole kuin nimeksi.

Uusi järjestelmä on tiedostava kansalaisyhteiskunta jolla on pika oikeuslaitos jossa ratkaistaan pienemmät asiat ja suuremmat arvioidaan ensin vakavuusaste jota seuraa toimenpide ja seuranta valvonta. Vankiloita ei ole kuin vakaville väkivalta rikoksista tuomituille.

Vankilat on lähes turha säilytysmuoto, ne voisi olla vain psykopaateille. Vankila tuomiot poistuisivat lähes kokonaan sillä ne olisivat lähinnä psyykkisiä hoitolaitoksia. Tämä on tulevaisuutta myös Suomessa.

Näkyvää muutosta olisi jo 10 vuoden kuluttua kun demokratia on palautettu ja nykyisillä politikoilla on vastuu tekemisistään ja joutuisivat eroamaan kun ovat töpeksineet pahasti.

Emerituskeksijä.

Katja Boxberg ja Taneli Heikka: Lumedemokratia on hyvä avaus, demokratian palauttamiseksi Suomeen. Vain laaja keskustelu Suomettumisesta voi parantaa maan, konsensus on kitkettävä juurineen pois ja palautettava poliittinen vastuu maahan.

May 17th, 2009

Kansanedustajat on ollut loisia vuosikymmenet, virkamiehet on anastanut heidän vallan. Virkamiehet eivät myöskään noudata Eduskunnan säätämiä lakeja, joten on olemassa joukko Valtion virkamiehiä joille lait eivät merkitse mitään.

Se merkitsee että hallintodiktatuuri on jokapäiväistä riesaa kansalaisille. Myös järjetön varojen käyttö perustuu diktatuuriin kukaan ei ole Suomessa vastuussa järjettömästä hallinnon tuhlailusta jonka kansa maksaa ja joutuu itse leipäjonoihin sen johdosta.

Se mikä kertoo diktatuurista on että Suomen oikeuslaitos ei noudata laisinkaan EU:n Ihmisoikeuslakeja. Myöskin perusoikeuksia loukataan jatkuvasti oikeushallinnon toimesta.

Lumedemokratia kertoo hyvin selkeästi siitä että Suomi kuuluu euroopan viimeisiin kommunisti valtioihin ja lait on potemkinin kulisseja joita hallinnon ei tarvitse noudattaa kuten Venäjällä.

Suomi on perinteinen diktatuuri, ensin Ruotsin kuningasvallan alaisena 600 vuotta sitten Venäjän tsaarin alaisena runsas 100 vuotta.

Ainostaan lyhyen ajan 1920-1939 Suomi opetteli demokratian alkeita, siksi me emme ymmärrä demokratian suurta merkitystä luovuuden edistäjänä ja rikastuttavan henkisen ja aineellisen kehityksen takaajana.

Maailmalla jatkuvasti kehitetään uusia talousoppeja jotka takaisivat vapaan kehityksen ja luomisvoiman säilymisen.

Kirjanoppineisuus ei takaa mitään jos ei ole luomisvoimaa. Kirjanoppineisuus yleensä on jämähtänyt paikoilleen eikä synnytä uutta. Vain vapaa luomisvoima synnyttää uutta kaikille aloille.

Opetuksessa pitäisi säilyttää kolme tasoa perustaso jonka kaikki suorittavat, keskitaso ja ylempitaso on vapaaehtoista. Nämä tasot eivät takaa mitään luomisvoimaa jos ei ole vapautta empiiriseen toimintaan.

EU:n Ihmisoikeuksien toteuttaminen voi taata luomisvoiman ja uuden kehityksen.
Vain aineen ja hengen vapaus takaa uuden luomisen.

Siksi tulee taata kaikille perus toimeentulo ilman poikkeuksia, sitä voisi nimittää perustuloksi joka tänään olisi 1000 €/kk joka edellyttäisi ammatin nimittämistä itselleen kuten , taiteilija, toimihenkilö, trukkikuski, rak.Ins tai jokin muu.

Kun sinulla on työ et saa perustuloa vaan palkan työsuhteesta. Asiaa ei tarvitse valvoa kuin pienellä tarkastaja joukolla pistokokein. Sanktio on niin moninkertainen kuukausi tuloon jos nostat perustuloa ja palkkaa samanaikaisesti että se ei houkuttele.

Asiat toimivat yhdeltä luukulta tai netistä eikä siihen tarvita jättivirkamieskuntaa.

Kansanedustajajoukko vähennetään 50 edustajaksi Suomessa + Eu edustajat.

Virkamieskunnasta hävitetään 75 % ja he pääsevät luovien joukkoon.

On hämmästyttävää että Suomi ei hyödynnä nettiä, vaikka joka instanssissa on tietokoneet. Kaikki toiminta tehdään eri tahoilla moneen kertaan joka on purettava.

Miksi vatvoa että kaupungit yhdistyvät kun ei voi käyttää pakkoa ja sitä ei tarvita kun kilpailu kyllä yhdistää tai jäätte junasta joka lähti jo. Vain Suomessa voi kuhnailla kehityksen kanssa, mutta se kostautuu elintason laskuna ihan lähitulevaisuudessa jos ei aleta toimiin heti.

Suomen orja kansalaisilla on ideoita vaikka muille jakaa kunhan irroitetaan kahleet joita se on kantanut aina. Kansalainen kirmaa luomisvimmassa kuin vasikka kevätlaitumelle, saatte nähdä jos elätte sen ajan.

Emerituskeksijä.

Kaikista valtion virkamiehistä tehdään rikostutkimus jotka on osallisia keksijän syyllistämisessä. Tuomarin tuomio selostus ei sisältänyt sellaista että olisi ollut kiistaton näyttö rikoksesta, vaan kertoi mielipiteestä.

May 17th, 2009

Emerituskeksijä.

Oikeusasiantuntija: Syyttömälle akkukeksijälle tuomio, siksi että valtio välttyy maksamasta miljoona korvauksia. Kaikki syyllistäjä todistajat olivat valtion virkamiehiä, VTT, TKK, Tutkinnanjohtaja, Syyttäjä ja kaksi Tuomaria.

May 17th, 2009

Emerituskeksijä.

Hallinnossa on keskimäärin yhtä paljon rikollista ainesta kuin muuallakin, Siksi hallinnon rikolliset on laitettava vastuuseen tekemisistään jatkuvasti.... Suojeltu oikeushallinto sisältää keskimääräistä enemmän rikollisia.

May 15th, 2009

Emerituskeksijä.

Korkeimmanoikeuden presidentti Pauliina Koskelo on todennut että Suomen poliittinen ilmasto suhtautuu kevytmielisesti lain takaamiin perusoikeuksiin. Asiaan yhtyy monet kuten, valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ja laamanni Eero Takkunen.

May 13th, 2009

Emerituskeksijä.

Helsingin käräjäoikeuden tuomari Maritta Pakarinen epäilee että hänen kunniaansa on loukattu, sitä ei ole tapahtunut yksityishenkilönä. Kaikki kritiikki on kirjoitettu tuomarista käräjäoikeuden viranhaltijana, ja oikeuteni on kritisoida tapahtumia.

May 12th, 2009

Blogi kirjoitukset on kaikki tarkoitettu Europositron Oy:n osakkaille eikä juurikaan muut käy blogisivulla, joten en katso että asiassa voisi olla jotain laukkaavaa tavallaan asiat selitetään osakkaille keksijän näkökulmasta, jotta osakkaat saavat oikeata tietoa eikä vääristeltyä. Koska asia ei ole saanut lainvoimaa on kyseessä vain spekulointia asian tiimoilta.

Emerituskeksijä.

Akkukeksijä Rainer Partasen; kaikkien aikojen laajin oikeusviranomaisten yhdessä tekemä syyllistäminen ja sen seurauksena tuomittiin keksijä. Ilman näyttöä törkeästä petoksesta. Lukuisista tutkinnassa ja oikeudenkäynnissä mukana olleista viranomaisista,

May 12th, 2009

on tehty kantelu ja tutkintapyyntö. Eduskunnan oikeusasiamiehelle epäillyistä virkamiesrikoksista.

Emerituskeksijä.

Tue keksijää taistelussa ihmisoikeuksien puolesta ja osta hänen kirjoittama ja avustama. KEKSIJÄN "LUOMISKERTOMUS", joka kertoo 30 vuoden keksijän taipaleesta ja päätyen käräjäoikeuteen siellä voitto yhtiölle, edelleen keksijänä hovioikeuteen,

May 12th, 2009

JATKAEN KEKSINNÖN AL-AKKULAITTEEN TOTEUTTAMISTA.

KEKSIJÄN “LUOMISKERTOMUKSEN” HINTA 30:- EUROA JONKA VOI MAKSAA KEKSIJÄN TILILLE: 122035-93543, POSTITUSTIETOINEEN JONKA JÄLKEEN LÄHETÄN 122 SIVUISEN KERTOMUKSEN. TAI TILAA POSTIENNAKOLLA KERTOMUS ; contact@europositron.com

KEKSIJÄ LAITTAA SISÄKANTEEN OMISTUSKIRJOITUKSEN ALLEKIRJOITUKSELLA JOS HALUAT.

LUOMISKERTOMUS ON MYÖS OPPIKIRJA NUORILLE KEKSIJÖILLE MITÄ KAIKKEA VOI KOHDATA KEKSIJÄN TAIPALEELLA, ILMAN ETTÄ ITSE OLISI SYYLLISTYNYT MIHINKÄÄN LAINVASTAISEEN.

KAIKKI TAITEILIJAT JA HUMANISTIT TUKEKAA KEKSIJÄÄ VOITTOON ASTI. AB EUROPOSITRON OY:N 250 OSAKASTA TUKEE KEKSIJÄÄ.

Emerituskeksijä; Rainer Partanen

Oikeusministeri Tuija Brax; Kansalaisena vaadin että parannetaan päätöksin heti, ihmisoikeuksia Suomessa.

May 10th, 2009

EOK on tutkimustensa ja havaintojensa perusteella tehnyt Suomen ihmisoikeustilanteesta seuraavia johtopäätöksiä:

1. On olemassa näyttöä siitä, että kansalliset tuomioistuimet avoimesti ja vapaasti vastustavat Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä ja jättävät huomiotta ihmisoikeuslainsäädännön päätöksenteossaan.

2. Euroopan Ihmisoikeuslainsäädännön artikla 13 on erityisesti huomioinut viranomaisten tavan suojella toisiaan, väärinkäytökset ja tietojen vääristelyn. Näihin liittyvä riski on toteutunut Suomessa ja siihen pitäisi puuttua mahdollisimman pikaisesti.

3. On olemassa näyttöä siitä, että ihmisoikeuslainsäädäntö ei koske päätöksentekoa oikeusistuimissa ja tietyissä viranomaisissa.

4. EOK:n tietojen mukaan ihmisoikeudet ovat vain näennäisoikeuksia sellaisissa oikeustapauksissa, joissa epäilyn kohteena on viranomainen.

5. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapaukset ovat osoittaneet, että ihmisoikeuksia ei voida taata, mikäli kielletään mahdollisuus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tuomioistuimien toiminta Suomessa on osoittanut, ettei ihmisoikeuksia voida taata kaikissa olosuhteissa.

6. Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin on antanut useita langettavia tuomioita Suomen valtiolle lasten oikeuksien noudattamatta jättämisestä.

7. Sananvapaus tarkoittaa myös oikeutta saada ja antaa tietoa. Myös Euroopan komissio ja Eduskunnan oikeusasiamies ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Suomen kunnallisen viranomaisen päätöksenteko ei täytä 95/46/EY direktiivin edellytyksiä em. oikeuksien toteuttamiseksi.

8. Suomen valtion Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta pitkistä oikeudenkäynneistä saatujen langettavien tuomioiden määrä on kasvanut viime vuosina.

9. EOK:n mielestä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa eivät rajoitu ainoastaan yksittäisiin kansalaisiin. Samoja loukkauksia on havaittu useiden pankkien asiakkaiden kohdalla, joiden ihmisoikeuksia loukattiin Suomen pankkikriisin yhteydessä 1990-luvulla tavoilla, joiden syitä ja seurauksia ei ole vieläkään kunnolla tutkittu. Pankkien omistajat ja osakkaat pelastettiin Suomen valtion toimesta, mutta asiakkaat saivat maksaa kovan hinnan eri muodoissa.

10. EOK:n tietojen mukaan viimeaikainen kehitys Suomessa on johtanut siihen, ettei yksittäisillä kansalaisilla ole mahdollisuutta puolustaa tasapuolisesti oikeuksiaan erityisesti tilanteissa, joissa vastapuolena on vahvan taloudellisen- tai valta-aseman omaava taho.

(Sanomat24, EOK-viestintä)

Emerituskeksijä.

Jokainen sijoittaja, jota valtion oikeushallinto huiputti vaatimaan korvauksia Europositron Oy:n osakkeista, joutuvat ulos yhtiöstä. Haluaisivat valtiolta korvauksia kun huomaavat että Europositron Oy menestyy eikä sen osakkaita ole mitenkään petetty.

May 9th, 2009

TOSIN KORVAUKSET VOI VIELÄ PERUA ULOSOTTOVIRASTOSTA !.

AIKAA VOI KULUA, MUTTA TÄSTÄ VOI TULLA VALTIOLLE SATOJEN MILJOONIEN KORVAUS VELVOITE, MONELLE TAHOLLE VUOSIEN
YRITYSTOIMINNAN VIIVYTTÄMISESTÄ JA TUHOAMIS YRITYKSESTÄ

Emerituskeksijä.

Avoin kirje: valitus ja kantelu Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniolle . Akkukeksijä Rainer Partasen tuomiosta törkeäpetos H:gin käräjäoikeudessa 12.02.2009 Diari nro. R 08/6540.

May 9th, 2009

Tuomio no. 1564, 1 vuosi 7 kk vankeutta ehdollisena ja 6 vuoden liiketoimintakielto.

Alla oleva selvitys on tapahtumista R 08/6540 epäillyn rikoksen esitutkinnan aikana, jolla syyllistettiin etukäteen keksijä Rainer Partanen koko Suomen kansan sekä etenkin kaikkien Europositronin osakkaiden silmissä ja mielessä
julkisuuteen annetulla lausunnolla, että epäillyllä ei olisi keksintöjä tai asiallisia patenttihakemuksia.

Kantelu ja tutkimusvaatimus, koska epäilen ja katson, että Helsingin talousrikostutkinnan tutkinnanjohtaja Harri Saaristola on toiminut valtion virkamiehenä rikollisesti sekä esitän, että epäilen seuraavaa rikollista toimintaa tapahtuneeksi.

Tutkinnanjohtaja on antanut salaisia ja taloudellisesti arvokkaita tietoja keksijän pahimmille kilpailijoille Valtion Teknilliselle tutkimuskeskukselle, Teknilliselle
Korkeakoululle ja Aquagain Oy:lle ja siten rikkonut törkeästi virkamiehen salassapitovelvollisuutta.

Asia tulisi käsitellä Suomen lakien ,Perustuslain ja EU:n ihmisoikeuslakien mukaan, joita on rikottu monissa lukemattomissa kohdissa.

Tutkinnanjohtaja Harri Saaristolan on yksiselitteisesti esittänyt keksityn kertomuksen oikeudelle asiantuntijoina VTT:n Sulo Piepponen ja Tkk:n Kai Vuorilehto, jossa he totesivat, että eivät osaa rakentaa akkulaitetta kyseisillä salaisilla tiedoilla. Tämän perusteella esitettiin oikeudelle muka kiistattomana, että ei olisi keksintöjä ja patentoitavaa materiaalia. Tällä syyllistettiin keksijää tutkittavassa R 08/6540 asiassa.

Kyseiset tahot VTT ja TKK eivät ole keksintö- ja patentointitekniikan asiantuntijoita. Tahot ovat tässä akkutekniikka asiassa pahimpia kilpailijoita ja siten Harri Saaristola on antanut salaiset muistiotiedot käsittäen 17 sivua ja 44:n patenttihakemuksen tiedot keksijän pahimmille kilpailijoille ja salaisuudet ovat lisäksi siirtyneet TKK:n Kai Vuorilehdon kautta Aquagain Oy:n Jaakko Happoselle, joka kehittää myös alumiiniakkua. Tutkimuspyynnön jälkeen Harri Saaristola jäävinä tutki itse tekemisensä syksyllä 2008 tietovuoto todeten,
että tietovuoto oli tapahtunut, mutta totesi, että asia oli vähäpätöinen. Saaristola siis tutki vuodon tutkimus no.6070/S/324083/09, ja TKK:n Kai Vuorilehdon ja oman rikoksen, sekä Jaakko Happosen osuuden asiassa.

Katson, että Harri Saaristola on virkamiehenä rikkonut törkeästi salassapitoa koskien keksintö- ja patentointitekniikkaa. Lisäksi hän on yllä esitettyjen toimiensa seurauksena antanut oikeuden käyttöön kilpailijoiden väärän todistuksen keksijää vastaan.

Tämä tutkinnanjohtajan tietoinen vastaajan syyllistäminen epäobjektiivisine tutkimuksineen on törkeydessään suurimpia ja johtanut oikeutta harhaan varsinaisessa syyteasiassa R 08/6540 ja aiheuttanut väärän tuomion.

Katson että Harri Saaristola tulee asettaa syytteeseen oikeudessa. Törkeästä kunnian loukkauksesta ja törkeästä salassa pidettävien keksintöihin liittyvien muistioaineistojen ja patenttihakemustietojen anastamisesta ja luovuttamisesta kilpailijoille. Tämä aineisto on taloudellisesti arvokas ja näin ollen hänen epäillään virkamiehenä törkeästi rikkoneen salassapitovelvollisuutta, jonka seurauksena ovat suuret taloudelliset menetykset.

Toiseksi Harri Saaristolan syytteeksi esitän yrityksen tuhota Rainer Partanen sekä taloudellisesti että keksijänä, sillä hän on tutkinnanjohtajana tilannut ja käyttänyt kilpailijalta tilaustyönä pyydettyä lausuntoa oikeudessa keksijää vastaan syyttäjän kanssa koskien kirjeen alussa oleva tuomiota R 08/6540 asiassa, joka on myös törkeää oikeuden harhaanjohtamista virkamiehenä.

Koska tutkinnanjohtaja Harri Saaristola on tehnyt tehtävänsä tässä asiassa ja ei ole enää estettä siihen, niin on aika aloittaa tutkimukset hänen osaltaan tapahtuneista rikoksista

Kun tutkinta valmistuu pidän oikeutenani nostaa kanteita myös esille tulevista mahdollisista rikollisista asioista.

Jos tutkinta osoittaa, että on syytä nostaa rikoskanne, niin katson, että keksijän tuomio tulee kumota rikoksesta johtuen.

Helsinki 08.05.2009

Kunnioittaen.

Emerituskeksijä. Rainer Partanen

Liitetietona: Aiempien kantelujen 2 kpl jossa tutkittavana on tuomarit Leena Pettinen ja tuomari Maritta Pakarinen. Heidän osaltaan katson että myös kunnianloukkaus on kysymyksessä molempien osalta.

Avoin kirje: valitus ja kantelu Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniolle . Akkukeksijä Rainer Partasen tuomiosta törkeäpetos H:gin käräjäoikeudessa 12.02.2009 Diari nro. R 08/6540. Tuomio no. 1564,

May 7th, 2009

1 vuosi 7 kk vankeutta ehdollisena ja 6 vuoden liiketoimintakielto.

Alla oleva selvitys on tapahtumista epäillyn rikoksen esitutkinnan alussa,
jolla syyllistettiin etukäteen keksijä Rainer Partanen koko Suomen kansan
sekä etenkin kaikkien Europositronin osakkaiden silmissä ja mielessä

Kantelu ja tutkimusvaatimus, koska epäilen ja katson, että tuomari Leena Pettinen on toiminut valtion virkamiehenä rikollisesti, vaadin teiltä asiassa tutkimusta ja esitän seuraavaa rikollista toimintaa tapahtuneeksi.

Alustavan tutkimuksen asia nro. R 08/2437, josta päätöksen 08/1057 on tehnyt Vantaan kihlakunnan syyttäjä Mikael Lohse koskien poliisin tutkinnanjohtaja Harri Saaristolan epäiltyä tahallista tietovuotoa. Tämän tutkimuksen tuloksena kävi ilmi, että salaisen pöytäkirjan oli väärentänyt sekä päästänyt julkisuuteen
ja lehdistölle Helsingin käräjäoikeuden tuomari Leena Pettinen.

Asia tulisi käsitellä Suomen lakien ,Perustuslain ja Eu:n ihmisoikeuslakien mukaan joita on rikottu monissa lukemattomissa kohdissa.

Tuomari Leena Pettinen osalta on ollut yksiselitteistä yhtyminen kritiikittä tutkinnan johtajan esittämään keksittyyn kertomukseen, joka ei noudattanut
EU:n Ihmisoikeusartiklan 6.0 ja 6. 2 vaatimusta oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja syyttömyysolettamusta asiassa, lisäksi tuomari on höystänyt asiaa vielä itsekin epätotuuksilla,
Kirjoittamalla pöytäkirjaan 2638 § Asia no: PK07/8112 18.10.2007, että vastaaja Rainer Partanen on myöntänyt erehdyttäneensä, tuomarin mukaan seuraavin sanoin. ”Ainoastaan ne ketkä ovat tehneet rikosilmoituksen on katsottava erehdytetyiksi” tämä oli täydellinen fiktio, jonka tuomari oikaisi vasta sitä vaadittaessa. Oikaisukaan ei vastannut mitään todellisuutta, tuomari sepitti jatkuvasti omia tarinoita asiasta, mutta vahinko oli jo tapahtunut etenkin kun samalla tuomari oli ”unohtanut” salassapitomerkinnän pöytäkirjasta.

Lisäksi pöytäkirjaan oli merkitty tutkinnanjohtaja Harri Saaristolan painottaneen, että syyllisyys on todennettu asiassa. Tuomari oli sanonut, että tekee kanslia päätöksen 10 000:- euron takavarikosta asianajaja Kari Hämeen-Anttilalle oikeudessa, mutta päätyikin miljoonaan.

Kyseisen pöytäkirjan korjaamattomat tiedot julkaistiin Helsingin sanomissa 29.10.2007 toimittaja Tuomo Pietilän toimesta ja samat tiedot sai myös
toimittaja Marjo Näkki STT:n tiedonlevitykseen. Vasta tämän jälkeen tuomari korjasi tekemänsä virheet osittain.

Vielä vakavammaksi tekee epäillyn rikoksen se, että Helsingin Sanomien
englanninkielinen käännös syyllisyydestä levitettiin kaikkialle maailmaan
INTERNETIN välityksellä, josta se on vieläkin luettavissa ja on aiheuttanut
keksijän maineen mustaamisen kansainvälisesti.

Tämä tuomarin järjestämä tahallinen syyllistäminen on laadussaan kaikkein törkeimpiä ja on ollut omiaan johtamaan harhaan asian varsinaista käsittelyä.

Valtion virkamies on syyllistynyt törkeään syyllistämiseen ilman todisteita tietoisesti, sekä tahallisesti tehtyyn, TÖRKEÄÄN OIKEUSNIHILISMIIN, joka on rikos ja selvästi todistettavissa. Kun luette Helsingin käräjäoikeuden alkuperäisen pöytäkirjan nro.2638 §, voitte todeta, miten törkeästi tuomari on toiminut vastoin maan oikeusjärjestelmää.

Koska tämä tuomari on tehnyt tehtävänsä tässä asiassa, katson että on aika teidän Riitta-Leena Paunion aloittaa tutkimus asiassa hänen osaltaan, sillä enää
ei ole asian keskeneräisyyden takia estettä tutkimiseen.

Mikään ei muuta tehtyä epäiltyä rikosta Helsingin käräjäoikeudessa kyseisen henkilön osalta. Vaatimukseni asiassa on, että epäilty asetetaan valtakunnanoikeuteen syytettynä tietoisesta tahallisesta TÖRKEÄSTÄ OIKEUSNIHILISMISTÄ, vaadin häntä erotettavaksi nykyisestä virastaan ja että hän ei voi jatkossa toimia tuomarin tehtävässä ja että keksijän tuomio kumotaan rikoksesta johtuen.

Liitteet: Helsingin käräjäoikeuden pöytäkirja 18.10.2007 nro 2638 § .Asiassa no.
PK07/8112.
HS artikkelikopioita syyllistämisestä.

Helsinki 06.05.2009

Kunnioittaen.

Emerituskeksijä. Rainer Partanen

Helsingin käräjäoikeuden laamanni Eero Takkunen ilmaisi että Suomi ei enää ole oikeusvaltio: Kysynkin onko Suomi koskaan ollut oikeusvaltio ? , koska OIKEUSNIHILISMI on liian yleinen toimintatapa tuomareilla.

May 6th, 2009

EMERITUSKEKSIJÄ.

EIT tuomiot Suomelle, Vuosittain tapahtuu Suomen oikeusistuimissa törkeitä ihmisoikeusloukkauksia arvioltaan 50 - 100 tapausta vuosittain joka on tosi paljon ja joka osoittaa että oikeusistuinten tuomarit eivät ymmärrä asian vakavuutta.

May 3rd, 2009

Tuomiot antaa lohduttoman kuvan Suomen ihmisoikeuksista, kun vielä tiedetään että vain noin 10 % tapauksista menee EIT:n käsittelyyn.

Emerituskeksijä.

Vieraskynä; Suomi polkee ihmisoikeuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on jakanut 15 viime vuoden aikana Suomelle enemmän tuomioita kuin kaikille muille Pohjoismaille yhteensä.

May 3rd, 2009

Turun Sanomien mukaan Suomi on saanut 15 vuodessa 74 langettavaa päätöstä. Samaan aikaan Ruotsi on todettu syylliseksi 22 kertaa, Norja 19 kertaa, Tanska 9 kertaa ja Islanti 6 kertaa.

Suomen oikeuslaitoksen ja EIT:n tulkinnat perusoikeuksista näyttävät eroavan toisistaan. EIT on yleensä painottanut sananvapauden ja vapaan tiedonvälityksen merkitystä, kun taas kotimaiset oikeusistuimet ovat korostaneet yksityisyyden suojaa.

EIT on Strasbourgissa toimiva ylikansallinen tuomioistuin, joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista.
STT

Eikö poliittisen hallinnon tulisi tästä syystä, ryhtyä parantamaan Suomalaisten ihmisoikeuksia käytännössä ja lopettaa liturgian toistaminen että Suomi olisi jokin onnen maa, se on kaukana siitä.

Emerituskeksijä.

Akkukeksijän oikeudenkäynnissä oli kysymys. Suomalaisesta Oikeusnihilismistä.Siksi on taisteltava "virkapukuihin" sonnustautuneita rikollisia vastaan.

April 30th, 2009

LISÄKSI VIIMEAIKOINA ON OLLUT JATKUVASTI ESILLÄ VASTAAVIA TAPAUKSIA JOSSA OIKEUS VAPAUTTAA TODELLISET SYYLLISET JA ILMOITUKSEN TEKIJÄÄ RANGAISTAAN KUTEN MOT OHJELMASSA JOSSA OLI KYSYMYS KOULUTUS PETOKSESTA RAHASTETTIIN VAIKKA EI OLLUT ANNETTU MITÄÄN KOULUTUSTA. TÄSSÄ OLI HUIPPU SE ETTÄ VAIKKA OLISI JÄTETTY RANKAISEMATTA KOULUTTAJAT NIIN SE OLISI OLLUT JOTENKIN KÄSITETTÄVISSÄ ETTÄ ASIAT AIHEUTTAVAT AINA TYÖTÄ JA KULUJA MUTTA KUN AIHEELLISEN TUTKIMUKSEN PYYTÄJÄÄ RANGAISTIIN SE OLI TÖRKEÄTÄ. OIKEUSNIHILISMI ON JATKUVASTI OLLUT KASVUSSA SUOMESSA JOKA ON HYVIN SAIRAS ILMIÖ, SAAVATKO NÄMÄ YLIOTTEEN OIKEUSLAITOKSESSA JA OIKEAT ASIALLISET TUOMARIT HÄVIÄVÄT. TÄMÄ ON ESTETTÄVÄ. KAIKEN HUIPPUNA OLI TÄSSÄ TAPAUKSESSA OLI SEKAANTUNUT POLITIIKKA JOSTA JOHTUEN AJETTIIN TAVALLISEN KANSALAISEN YLI, MISSÄ OLI RIIPPUMATON OIKEUSLAITOS KUN JOUTUI ALISTUMAAN POLIITTISEN PÄÄTTÄJÄN TAHTOON JA PITI SAADA KULUTETTUA 500 MILJOONAA MIHIN HYVÄNSÄ. ÄÄNESTÄJÄT EI TÄLLAISTA VOI HYVÄKSYÄ KUN TIEDETÄÄN ETTÄ KAKSI EUROA KOLMESTA ON KOTIMAISIA EI EU:STA, TÄMÄ ON TOLKUTONTA TUHLAILUA JOSTA ON TEHTÄVÄ LOPPU SEURAAVIEN VAALIEN ÄÄNESTYKSESSÄ, TARJA FILATOV ON DEMARI JOKA ESTI TARKEMMAT TUTKIMUKSET, JOTEN DEMARIT PITÄÄ JÄTTÄÄ EDELLEEN OPPOSITIOON. MIETTIKÖÖN SIELLÄ VAIKKA SEURAAVAT PARIT VAALIT.

Emerituskeksijä.

Valtion virkamiehet harjoittaa "Hybristä", joka kutsuu "Nemesiksen" taloon.

April 23rd, 2009

Emerituskeksijä.

Vieraskynä, Kiitos viestistäsi.

April 22nd, 2009

Ymmärsin vasta selvitystila-ajan jälkeen kuinka yksinään keksijä on joutunut työskentelemään.
Osakkaat eivät tukeneet keksijää millään lailla tai käyttäneet suhteitaan yhtiön projektin eteenpäin viemiseksi.
Kun viranomaiset tulivat laittomasti estämään projektin etenemistä-oli silloin mielestäni viimeistään lähdettävä tukemaan keksijää.
Valitettavasti olen voinut tehdä vain vähän keksijän ja yhtiön auttamiseksi. Omien rahallisten ja terveydellisten syiden takia tuki on jäänyt henkiseksi tukemiseksi ja tekstien tekemiseksi.
Asenteemme on ainakin varmasti tullut selväksi ja haluamme ehdottomasti olla mukana jatkossakin.

Keksijän kovanluokan sisu ja energisyys (esim. luomiskertomuksen teko) kertoo paljon varmuuden tasosta ja luotettavasta tiedosta. Luovuus näin korkealla tasolla saa ainakin meidän suuren kunnioituksemme.
Henkilökohtaisesti olen saanut monia uusia näkökulmia projektimme aikana. Keksijän oppitunnit puhelimessa, kokouksissa ja sähköposteissa on avannut silmäni monissa asioissa, joita en luullut olevankaan olemassa. Ihmettelen, jos joku on toista mieltä. Silloin ei ole ollut kuuntelu päällä tai henkilö(t)
on uuslukutaidoton.
Hämmästykseni oli suuri, kun huomasin Käräjäoikeuden oikein vilisevän tämäntapaisia henkilöitä. Oikeuden edustajien tahaton tai tahallinen ammattitaidottomuus on vaarallista tulevaisuuden kannalta.
Syyttömiä on jo nyt tuomittu liikaa.

Suuresti kunnioittaen:
Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Helsingin käräjäoikeuden tasoa kuvaa lautamiesten ja tuomari Maritta Pakarisen tuomio Rainer Partasen ja Ab Europositron Oy:n törkeäpetos asiassa. Päätös kuvaa täydellistä osaamattomuutta, vaikka todisteet viittasivat selvästi syyttömyyteen.

April 18th, 2009

KUITENKIN TULI TUOMIO HARHAUTTAMISESTA JOTA EI OLLUT TAPAHTUNUT TODISTETTAVASTI.

HEIDÄN OLI TEHTÄVÄ PÄÄTÖS AINOASTAAN SIITÄ, ETTÄ ONKO SYYTTÄJÄ VAI VASTAAJA OIKEASSA, VALITSIVAT SYYTTÄJÄN VAIKKA KAIKKI TODISTEET PUOLSIVAT VASTAAJAN KANTAA SYYTÖN.

MIKSI ANNETAAN SELLAISELLE OIKEUDELLE PÄÄTETTÄVÄKSI KEKSINTÖASIA JOKA EI YMMÄRRÄ MITÄÄN KEKSINTÖTOIMINNASTA, PATENTOINNISTA JA ANTIRAHOITUKSEN HANKINNASTA.

TÄLLAINEN OIKEUSTOIMI ON IHMISTEN, SEKÄ IHMISOIKEUKSIEN PILKKAAMISTA JA MIKSEI SAMALLA TUOMAREIDEN PILKKAAMISTA KUN LAITETAAN HEIDÄT RATKAISEMAAN ASIA JOSTA EIVÄT MITÄÄN YMMÄRRÄ.

NÄITÄKIN ASIOITA OSAAVA TUOMARI OLISI VARMASTI OLLUT OLEMASSA.

TOTISESTI MINUN KÄY SÄÄLIKSI TUOMARI MARITTA PAKARISTA SILLÄ ASIA EI LOPU ENNEN KUIN OLEN SAANUT OIKEUTTA. SEURAAVAT VUODET KIRJOITAN TÄSTÄ TAPAUKSESTA SILLÄ TÄMÄ ON JOTENKIN AINUTLAATUINEN, KAIKESSA HÖLMÖYDESSÄÄN.

NÄIN HETI ETTÄ LAUTAMIEHET OLIVAT TÄYSIN PIHALLA ASIOISTA, MUTTA ODOTIN ETTÄ TUOMARILLA OLISI OLLUT HIEMAN SITÄ ARVOTAVARAA JOTA VIISAUDEKSI KUTSUTAAN, MUTTA EI OLLUT.

HÄN VAIN KIETOI ASIAN MYÖTÄTUNNON KAAPUUN KUN ON IKÄMIEHESTÄ KYSYMYS, NIIN TUOMIO ON EHDOLLINEN, HÄN EI TAIDA YMMÄRTÄÄ ETTÄ EN KAIPAA MYÖTÄTUNTOA KAIPAAN OIKEUTTA.

TÄMÄ ON SELLAINEN FARSSI, ETTÄ TOIVON ETTÄ HOVIOIKEUS LAITTAA ASIAA YMMÄRTÄVÄT TUOMARIT RATKAISEMAAN ASIAN EI SE SEN VAIKEAMPAA OLE. EIKÄ ASIAA OLE VAIKEA RATKAISTA KUN VAIN OTTAA HUOMIOON KEKSINTÖ JA UUSMERKINTÄANTI AMMATTILAISTEN LAUSUNNOT EIKÄ UNOHDA NIITÄ KUTEN KÄRÄJÄOIKEUS TEKI.

Emerituskeksijä

Suomi on valmistautunut kuolemaan, valtion hallinto ei tee mitään yritystoiminnan helpottamiseksi, vaan sitä vastoin pyrkii kaikin tavoin vaikeuttamaan yritystoimintaa. Suomi on pienyrittäjien hautauserämaa, jonka pienyrittäjä perinne on kuolemassa.

April 18th, 2009

KUOLEMA AIHEUTUU KAIKENLAISISTA BYROKRATIA ESTEISTÄ,AINOA MIKÄ ENÄÄN KUKOISTAA ON JONNINJOUTAVA LILLUKANVARSI POLITIIKKA JA VIRKAKUNNAN LAAJENNUSTOIMINTA, KUN SE SAAVUTTAA KULMINAATIO PISTEEN NIIN MAA TUHOUTUU.

SUOMEN TAPAUKSESSA SE TARKOITTAA JOUTUMISTA TOISTEN MÄÄRÄYSVALLAN ALAISUUTEEN, KUN SE EI OMIN TOIMIN SELVIÄ VELOISTAAN VAAN LAITETAAN HOLHOUKSEN ALAISUUTEEN JA SITTEN RIISTETÄÄN LOPUKSI ITSENÄISYYS.

TODENNÄKÖISTÄ ON ETTÄ VENÄJÄ OTTAA SUOMEN ALUEEN TAKAISIN ITSELLEEN. SE TULEE TODISTAMAAN ETTÄ SUOMI ON AINA OLLUT OSA VENÄJÄÄ VAIKKA SILLÄ OLI LYHYT ITSENÄISYYDEN KAUSI.

NIIN PÄÄTTYY TARINA ITSENÄISESTÄ SUOMESTA, JONKA TUHOSI UUSPOLITIKOT JA VIRKAMIEHET JOILLA EI OLLUT MITÄÄN KÄSITYSTÄ MITEN MAAN TALOUTTA HOIDETAAN.

KUN EIVÄT YMMÄRTÄNEET ETTÄ OMANMAAN YRITYSTOIMINTA ON KAIKEN VAURAUDEN ALKU JA JATKUVA MENESTYS. KUKAAN EI LAHJOITA MEILLE MITÄÄ JOS EMME OLE KYKENEVIÄ ANTAMAAN JOTAKIN TAKAISIN.

OI JUMALA AUTA MEITÄ NÄIDEN VALTAKUNNAN HÖLMÖJEN KANSSA, SILLÄ KANSA ON NIIN AIVOPESTY ETTÄ SIITÄ EI ENÄÄN OLE KUIN ORJIKSI JA PÄÄTTÄJÄT ON UUSAVUTTOMIA JOKAINEN JÄRJESTÄÄN.

KYVYKKÄITÄ JOKA TASOLLA ON ENÄÄN NIIN VÄHÄN ETTÄ HEIDÄT VOI HYVIN UNOHTAA. KUOLEMA TULEE SEURAAVAN 20 VUODEN AIKANA.

KÄYTÄNNÖSSÄ SUOMI TUHOAA ITSENSÄ KUTEN ARGENTIINA AIKANAAN, KUN EI KUNNIOITTANUT PIENYRITTÄJIÄ, KAIKEN PITI TULLA KERRALLA SUUREKSI. SUOMESSA EI KÄSITETÄ ETTÄ KUN MIKROYRITYS TOIMII NIIN ON MAHDOLLISTA MUUKIN YRITYSTOIMINTA. VERTAUKSENA ORGAANISESTA ELÄMÄSTÄ, JOS TUHOAT NANOKEIJUSTON JA MIKROPLANKTONI KANNAN MERESTÄ TUHOAT ELÄMÄN KAIKKIALTA.KUN LOPETAT ELÄMÄN TUHOAMISEN NIIN SE ELPYY OMALLA ELINVOIMALLA.

YRITYSTOIMINTA UUSIUTUU JA ELPYY KUN POISTETAAN PAHIMMAT BYROKRATIA ESTEET, VEROESTEET JA ERILAISET MAKSUT.
EI VIISAUS OLE VAIKEATA, PÄÄNNE ON VAIN SEKOITETTU KAIKENLAISILLA MUKA VIISAUKSILLA, VIISAUS ON AINA YKSINKERTAISTA. OPPINEISUUS ON ERÄS EPÄVIISAUS, MUTTA OPPINEISUUS JA ELÄMÄNKOKEMUS YHDESSÄ LUO TOTEUTUS JA TOIMINNAN VIISAUDEN, ILMAN TOISTA SINULLA ON VAIN PUOLINAISUUS JOLLA KÄYTÄNNÖSSÄ SYNTYY VAIN EPÄVIISAUTTA.

ERÄS PRESIDENTTIMME URHO KALEVA KEKKONEN SANOI AIKANAAN ETTÄ PITÄÄ OLLA MALTTIA VAURASTUA, TÄMÄ VIISAUS EI OLE EDELLEENKÄÄN KUOLLUT JA TOINEN PRESIDENTTI JUHO KUSTI PAASIKIVI SANOI ETTÄ ON VIISAUDEN ALKU KUN TUNNUSTAA TOSIASIAT. NYT ON AIKA TUNNUSTAA TOSIASIAT JA VAPAUTTAA PIENYRITYKSET KAIKISTA VEROISTA JA MAKSUISTA, JÄTETÄÄN AINOASTAAN PALKKATULOVEROTUS MAX 25 %. ON LOPETETTAVA VALTION AHNEUS.

Emerituskeksijä

Arvo Pärt, omisti sinfoniansa venäjän vankilassa olevalle liikemiehelle Hodorkovskille. Pärt vertaa venäjän oikeuslaitosta Pohjois-Koreaan, Iraniin ja johon tulee lisätä Suomi, sillä Suomessa on jatkuvasti ollut velkavankeudessa kansalaisia.

April 18th, 2009

Kuka omistaisi sinfonian Suomen kansalle, joista noin 10 % on jatkuvasti oikeus inkvisition hampaissa, tavalla tai toisella. Lakeja säädetään kansan turvaksi , mutta kun virkamiehet oikeudessa eivät piittaa niistä niin mitä muuta hyötyä siitä on kuin LUMEDEMOKRATIA KULISSI, JOLLA ESITETÄÄN DEMOKRATIAA.

Suomen lumedemokratialla on pystytty hämäämään myös muita valtioita, Suomessa todistettavasti joutuu vankilaan vaikka ei ole tehnyt mitään lakienvastaista. Suomettumisen lumedemokratiaan kuuluu lehdistön vaientaminen, siten että ellette tottele niin… se tehoaa.

Suomen tutkinta epäilynä ollessa on samalla tuomio koska kansalainen menettää välittömästi luottokelpoisuutensa, omaisuus takavarikoidaan ja lehdistö alkaa rummuttaa, ylemmän tahon käskystä syyllisyyttä, siten jo ennakkoon tuomitaan syylliseksi, siihen mistä syytetään.

Ihmisoikeudet on näin tehokkaasti kumottu, ja kaikki artiklat. Eihän niitä tarvitse noudattaa kun on kysymyksessä rikollinen.

ASIAN KÄSITTELY ON OIKEUDESSA LUMEKÄSITTELYÄ SILLÄ ASIA ON PÄÄTETTY ETUKÄTEEN JUURI SITEN KUIN OIKEUS SEN ILMAISEE PÄÄTÖKSESSÄÄN.

SUOMESSA EI OLE OIKEUSLAITOSTA VAIN TUOMIOLAITOS KUTEN AIKOINAAN OLI JUMALALLINEN INKVISITIO 1500 LUVULLA, JONKA KYNSISTÄ EI JUURIKAAN SELVINNYT. TÄMÄ KAIKKI TAPAHTUU VUONNA 2009 SUOMESSA.

Emerituskeksijä

Suomelle on häpeäksi että valtion hallinnon ja erityisesti oikeushallinnon korkeat virkamiehet huijaavat kansalaisia ja rikkovat jatkuvasti Eduskunnan säätämiä lakeja.

April 18th, 2009

Kaiken kukkuraksi oikeusasiamiehet ja oikeuskansleri eivät eväänsä liikauta vaikka on jo laajasti asia tiedossa juuri Ab Europositron Oy:n tapauksessa.Heidän kuuluisi jo omaehtoisesti tutkia asia mistä oikein on kysymys, mutta jos he kuuluvat myös hyväveli verkostoon niin on paras olla tutkimatta sillä muuten suurveli loosissa parahtaa.Hallitseeko suomea mafia tyylinen järjestö, se selittää miksi Suomen Demokratia on lumedemokratiaa.

Emerituskeksijä.

Suomen virkamies ja oikeushallinto toimii kuten PYRAMIDIYHTIÖ, kuluilla ei ole väliä miten korkeaksi ne nousevat, sillä kansalaiset maksavat kaiken tai otetaan velkaa kansalaisten piikkiin.

April 17th, 2009

Mutta yleensä he eivät tee mitään hyödyllistä, kuitenkin me elätämme nämä kyyt povellamme. Kun heitä olisi vain 20 % nykyisistä niin kerkiäisivät tekemään kaikki tärkeät asiat, ja silloin voisimme arvostaa heitä.

Emerituskeksijä.

Jäsentiedoite; EOK:n 6. kunniajäsen on hovioikeuden emeritus presidentti Erkki Rintala

April 17th, 2009

Merkittävästä oikeusturvatyöstä arvostettu Vaasan hovioikeuden emeritus presidentti Erkki Rintala vastaanotti EOK:n kunniajäsenyyden. Rintalan tunnetuimpia kriittisiä toteamuksia suomalaisten oikeusturvasta on se, että Suomi on oikeusvaltioiden takarivissä.
Lisää aiheesta osoitteessa http://eok.fi/eok/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=50

Emerituskeksijä; jäsen no.11471

Sähköauton tarve on nyt huutava, siksi siirrämme Ab Europositron Oy:n ja rekisteröimme kotipaikaksi todennäköisesti Ruotsin, koska meillä ei ole aikaa odottaa Hovioikeuden päätöksiä. Siten voimme loppukehittää Alumiini akkuprototyypin mahdollisimman pian.

April 17th, 2009

Siksi ylläpidämme antioikeudet, jolla saamme puuttuvan rahoituksen kuntoon ja kansainväliset rahoittajat voivat vakuuttua että prototyyppi ohjelma alkaa mahdollisimman pian.
Näin voimme saada alumiini akkuprototyyppilaitteen tuotantokuntoon n. kahdessa- kolmessa vuodessa. Tämä siirto saadaan toteutettua ilmeisesti syksyllä 2009.

Emerituskeksijä.

Valitus hovioikeuteen lähti keksijältä, on varsin mahdollista että hovioikeus kumoaa liiketoimintakiellon heti. Toivotaan että hovioikeus käsittelee asian pian. Sitä ennen jatkamme rahoituksenhankinnan loppuun saattamista.

April 16th, 2009

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Tuija Brax teillä on viimeinen hetki puuttua asiaan, oikeushallinnon alainen Ulosottovirasto ja sen kihlakunnanvouti Visa Kallio on alkanut rikollisesti huijaamaan entistä törkeämmin, jotta voisi enemmän ulosmitata.

April 16th, 2009

VAIHDETAAN KUITTEIHIN YRITYKSEN NIMEN SIJAAN HENKILÖN NIMI
JOTTA VOISI ULOSMITATA ENEMMÄN, EIVÄT KÄSITÄ ETTÄ OSAKEYHTIÖLAKI, VEROTTAJA JA TILINTARKASTAJAT EIVÄT VOI HYVÄKSYÄ SELLAISTA MENETTELYÄ, SE ON RIKOLLISTA.

Emerituskeksijä.

HUOM !. Kaikki kynnelle kykenevät. Julistan Oikeushallinnon tervehdyttämisen talkoot käyntiin. Jo riittää laittomuudet oikeusministeri Tuija Brax. Oikeushallinnon Ulosottovirasto kuppaa toisten omaisuuden yli 30 % pakkopalkkioin.

April 16th, 2009

Kun on takavarikoinut rahavarat mutta ei anna itse päättää että maksetaanko asiat suoraan tililtä, vaan pitää omaisuuksia hallussaan ja näin veloittaa palkkiot. Velka lähes kaksinkertaistuu kuluista vaikka rahaa on millä maksaa juoksevat maksut.
Valtio on järjestänyt itselleen, pettämättömän tulolähteen.

Kun lama on alkanut alkaa sama vääryyksien ruletti kuin 90 luvun lamassa. Valtiostamme on muodostunut varsinainen roistovaltio joka virittää itse ansoja ihmisille ja yrityksille.

Ulosottovirastolle on annettu sellainen valta että sille ei pärjää edes käräjäoikeuden tuomari, kihlakunnanvouti sipaisee omilla päätöksillään käräjäoikeuden tuomarin päätökset roskakoriin. Vain syyttäjän valta on suurempi, hän saa tehdä rikoksia eikä kukaan puutu siihen asiaan, korkeintaan oikeusministeri yllyttää että vielä voimakkaammin tulee anastaa ihmisten omaisuus ei meille kukaan mitään voi.

Totta jos Eduskunnan kansanedustajat ei ala ymmärtää minkälainen mielivalta maassa vallitsee, niin asiat tulee suurella vyöryllä syliin sitten ihmetellään miten tässä näin kävi.

Kehotan Suomen yrittäjiä tekemään jotain parantaakseen oikeushallinnon toimia, vaihtoehtona sille että aiemmin teitte itsemurhan kun valtio kohteli teitä kaltoin, nyt kehotan taisteluun kuten itsekin päätin, paastokuolema on turha näiden kovapäisten varkaiden kanssa.

Kun meitä on riittävän monta niin se alkaa näkymään tuloksina, EOK on tukenamme lainopillisissa kysymyksissä, muuten voitte tehdä mitä haluatte. Kuvia ei pidä kumarrella muistan kun isä sanoi että tottelee se ryssäkin lyijyä.
Hän oli niitä jotka piti Suomen elossa kun minä synnyin -39 talvisodan alussa.

Tässä taitaa olla minun ja monen muun talvisota, on se kova paikka kun tarvitsee ryhtyä sotaan omaa kotivaltiota vastaan, mutta on sekin tehtävä kun on pakotettu siihen, ja se tehdään tämän päivä viisaudella jotta todelliset syyllisvirkamiehet joutuvat vastuuseen eikä syyttömät, ne noukitaan vaikka yksitellen.

Rokan Antin kaima.
Emerituskeksijä

Hämmästyttävää mutta totta, Suomessa tehtaillaan syyttömistä rikollisia. Miten kauan tämä toiminta on jatkunut, onko niin että vankiloihin on saatava asiakkaita vaikka tehtailemalla kuten viime vuosina on tapahtunut.

April 15th, 2009

SUOMI PUTOAA RUPUSAKKI VALTIOIDEN JOUKKOON KUN TÄMÄ TULEE LAAJEMMIN JULKISEKSI.

MIELIVALTA VALLITSEE MAASSA JA KAIKKI EPÄMILLYTTÄVÄT HENKILÖT SULJETAAN VANKILOIHIN HÄIRITSEMÄSTÄ.

JOTTA HYVÄVELI VERKOSTO VOI HÄÄRÄILLÄ KORRUPTIO OPTIOIDEN JA BONUSTEN PARISSA.

KORRUPTIOLLE KEKSITTIIN UUSI NIMIKE JOTTA KUKAAN EI TUNNISTAISI SITÄ JA MENI LÄPI KUIN VÄÄRÄ RAHA.

KUN TÄMÄ DEMOKRATIAN DIKTATUURI EI ANNA LEHDISTÖN KIRJOITELLA ASIOISTA NIIN KORRUPTIO TILASTO ON NOLLASSA.

TEKEEKÖ SE MAASTA KOTRRUPIO VAPAAN KUN VAIHDETAAN NIMIKETTÄ OPTIOON. VOI AIKOJA VOI TAPOJA,.

ONKO MYÖS PRESIDENTTI LENTÄNYT LANKAAN SE OLISI INHIMILLISTÄ. AIKA NÄYTTÄÄ MITEN MAASSA TOIMITAAN JATKOSSA KUN ASIOITA ALETAAN YMMÄRTÄMÄÄN PAREMMIN.

Suomesta on tullut maa jossa normaali yritystoiminta ei kannata kaikenlaisten verojen ja maksujen vuoksi. Vain harmaa talous ja korruptio kannattaa enää, josta on lukuisia esimerkkejä. Valtiojohtoisissa yrityksissä tämä on selvästi osoitettu, vai kannustepalkkioita, selvää korruptiota sinulle, minulle, sinulle, minulle. Niin se käy hyviltä veljiltä. Nämä ei ole sodassa olleita hyviä veljiä tämä korruptio sukupolvi kasvoi sodan jälkeen.

VALTA TURMELEE JA SUURI VALTA TURMELEE LOPULLISESTI.

Emerituskeksijä

MIKSI SUOMEN TULEE SÄILYTTÄÄ PRESIDENTTI JA HÄNELLÄ OIKEUS NOSTAA ASIOITA LÄHEMPÄÄN TERKASTELUUN, SILLÄ JO KAUAN SITTEN USA:SSA TIEDOSTETTIIN ETTÄ POLITIIKOT TARVITSEVAT ”VAHTIKOIRA” PRESIDENTIN.

April 14th, 2009

JOLLA ON VALTAA PÄÄTTÄÄ ASIOISTA KUN POLIITIKOT TULEVAT KYKENEMÄTTÖMIKSI (KORRUPTOITUVAT) HOITAMAAN MAAN ASIOITA, SIKSI MEIDÄN EI PIDÄ LUOPUA PRESIDENTIN VALLASTA ENEMPÄÄ. HÄN ON MAAN SIELU JA OMATUNTO.

Emerituskeksijä

VIERASKYNÄ; ARVOISA TASAVALLAN PRESIDENTTI!

April 14th, 2009

Olen tavallinen kansalainen Jari Jokinen ja pitkään kerätyn rohkeuden
jälkeen rohkenin lähteä kirjoittamaan teille.
Tämä Fortumin optio ja palkkaus järjestelmä sai uskoni pahasti horjumaan
omaan valtioomme.Noin törkeä rahastus horjuttaa varmasti monen muunkin
uskoa,ilmankos eläkeiän nostoa tarvitaan.
Olen piensiottajanayhtiössä nimeltä EUROPOSITRON ja saanut muiden yhtiöön
sioittaneiden kanssa kokea valtion oikeuslaitoksen tekemän mielivaltaisen
tuomitsemispäätöksen.
Kyseisellä yhtiöllä olisi mahdollisuus toteuttaa kevyt ja hyvän toiminta
säteen omaavan alumiiniakun kehittäminen.Sivulta www.europositron.com löytyy
akusta parempi esittely.Jo pelkästään ilmastonmuutoksillistä syistä tämä
akku olisi hyvä saada toteutetuksi ja mielellään suomessa.Tämän tuomion
jonka keksijä Partanen sai pitkä ehdollinen tuomio ja toimenpide kieltoa
monta vuotta.Juuri kun rahoitus saatiin toteutetuksi niin keksijä RAINER
PARTANEN joutui virkavallanhampaisiin.Käydyssä oikeuden käynnissä tuomari
jätti huomioimatta puolustuksen antamat faktat.
Toivon että kiinnostuisitte asiasta ja olisitte yhteydessä keksijään
contact@europositron.com
hän kertoo tarkemmin asioita.Kannanottonne olisi tärkeä jotta pysyisimme
teknologiassa ja kehitystyössä mukana ilman että olisimme 50 vuoden päästä
pellkkä"jääkarhujen"maa kun kaikki suur yriykset ja pienemmätkin ovat
siirtyneet ulkomaille.
.
Terveisin Jari Jokinen

Onko Suomesta tullut HALLINTORIKOLLISTEN PARATIISI, virkamiehet jakelevat toisilleen jätti KORRUPTIO optioita ja bonuksia kansan kustannuksella, Kun oikeuslaitos on heidän talutusnuorassaan niin silloin ei kukaan voi mitään.

April 14th, 2009

ON LÖYDYTTÄVÄ POLIITIKKO JOLLA ON RIITTÄVÄSTI ROHKEUTTA NOSTAA KISSA PÄYDÄLLE.

KUN OIKEUSMINISTERI TUIJA BRAX KERTOI SYYTTÄJILLE ETTÄ ON KERÄTTÄVÄ KAIKKI KUVITELTAVISSA OLEVAT RIKOLLISET RAHAT VALTIOLLE.

HÄN ILMEISESTI TARKOITTI ETTÄ ON KOVA RAHANTARVE KORRUPTIOMAKSUIHIN JA OLI TEHTÄVÄ RIKOLLISIA OIKEUDEN PÄÄTÖKSELLÄ.

TÄHÄN JOUTUI MYÖS EPÄONNEKSEEN YHTIÖN 280 OSAKASTA JA EUROPOSITRON OY MYÖS.

Emerituskeksijä.

Rikollisilla syytetoimilla ja tuomiolla. Valtiomme on estänyt toistaiseksi toteutuksen. Uudenaikaisimman al-akun joka toimii vapailla radikaali molekyyleillä. Tuomari on ymmärtämättömyyttään pitänyt 30 vuoden keksintö/kehitys työtä huiputuksena.

April 12th, 2009

VAIKKA KEKSINNÖN TOTEUTUKSEEN TARVITAAN, ANTITOIMINNALLA SAATAVA RAHOITUS, KUINKA HÄNEN PSYKE VOI KESTÄÄ KUN RUOTSISSA TOTEUTUS TAPAHTUU JA HÄN JOUTUU TOTEAMAAN OLLEENSA TOTAALISEN VÄÄRÄSSÄ.

NÄIN SUOMALAISET TUOMARIT USEIN AJAVAT HEIKOMMAN ITSETUNNON OMAAVIA KANSALAISIA ITSEMURHAAN KUTEN NÄHTIIN 90 LUVUN LAMASSA JA SEN VÄÄRISSÄ TUOMIOISSA SYYTTÖMIÄ KOHTAAN.

KOSKA SUOMEN OIKEUSLAITOS OPPII ETTÄ JOS ET VOI TODISTAA JOTAIN RIKOLLISEKSI, ON PAREMPI JÄTTÄÄ TUOMITSEMMATTA, KUIN TUOMITA SYYTÖN !.

Emerituskeksijä.

Oikeusvaltio tarkoittaa että myös virkamiehet noudattavat Eu:n ihmisoikeuslakeja ja Suomen Perustuslakeja, sitä eivät tee Suomessa. Siten emme ole oikeusvaltio, arvoisa oikeusministeri Tuija Brax . Tämä on perua Venäjän ja Ruotsin vallan ajalta.

April 12th, 2009

Emerituskeksijä.

Tuomari Maritta Pakarinen on erotettava käräjäoikeuden tuomarin virasta. Koska voidaan todistaa että tuomarin selostuksessa faktat on sivuutettu ja fiktiot on hyväksytty, 12.02.2009 annetussa tuomiossa no.1564

April 12th, 2009

HUOM !. OIKEUSMINISTERI TUIJA BRAX, ASIAAN ON NIIN VAHVAT PERUSTEET ETTÄ, JOS TÄSTÄ EI TAPAHDU TARKEMPAA SELVITYSTÄ, SILLOIN SE KERTOO OIKEUSLAITOKSEN TÄYDELLISESTÄ LAISTA PIITTAAMATTOMUUDESTA JOIDEN MUKAAN OIKEUSLAITOKSEN TULEE TOIMIA OIKEUSVALTIOSSA.

HUOM !. Kaikki kynnelle kykenevät. Julistan Oikeushallinnon tervehdyttämisen talkoot käyntiin. Jo riittää laittomuudet oikeusministeri Tuija Brax. Oikeushallinnon Ulosottovirasto kuppaa toisten omaisuuden yli 30 % pakkopalkkioin.

April 11th, 2009

Kun on takavarikoinut rahavarat mutta ei anna itse päättää että maksetaanko asiat suoraan tililtä, vaan pitää omaisuuksia hallussaan ja näin veloittaa palkkiot. Velka lähes kaksinkertaistuu kuluista vaikka rahaa on millä maksaa juoksevat maksut.
Valtio on järjestänyt itselleen, pettämättömän tulolähteen.

Kun lama on alkanut alkaa sama vääryyksien ruletti kuin 90 luvun lamassa. Valtiostamme on muodostunut varsinainen roistovaltio joka virittää itse ansoja ihmisille ja yrityksille.

Ulosottovirastolle on annettu sellainen valta että sille ei pärjää edes käräjäoikeuden tuomari, kihlakunnanvouti sipaisee omilla päätöksillään käräjäoikeuden tuomarin päätökset roskakoriin. Vain syyttäjän valta on suurempi, hän saa tehdä rikoksia eikä kukaan puutu siihen asiaan, korkeintaan oikeusministeri yllyttää että vielä voimakkaammin tulee anastaa ihmisten omaisuus ei meille kukaan mitään voi.

Totta jos Eduskunnan kansanedustajat ei ala ymmärtää minkälainen mielivalta maassa vallitsee, niin asiat tulee suurella vyöryllä syliin sitten ihmetellään miten tässä näin kävi.

Kehotan Suomen yrittäjiä tekemään jotain parantaakseen oikeushallinnon toimia, vaihtoehtona sille että aiemmin teitte itsemurhan kun valtio kohteli teitä kaltoin, nyt kehotan taisteluun kuten itsekin päätin, paastokuolema on turha näiden kovapäisten varkaiden kanssa.

Kun meitä on riittävän monta niin se alkaa näkymään tuloksina, EOK on tukenamme lainopillisissa kysymyksissä, muuten voitte tehdä mitä haluatte. Kuvia ei pidä kumarrella muistan kun isä sanoi että tottelee se ryssäkin lyijyä.
Hän oli niitä jotka piti Suomen elossa kun minä synnyin -39 talvisodan alussa.

Tässä taitaa olla minun ja monen muun talvisota, on se kova paikka kun tarvitsee ryhtyä sotaan omaa kotivaltiota vastaan, mutta on sekin tehtävä kun on pakotettu siihen, ja se tehdään tämän päivä viisaudella jotta todelliset syyllisvirkamiehet joutuvat vastuuseen eikä syyttömät, ne noukitaan vaikka yksitellen.

Rokan Antin kaima.
Emerituskeksijä
Rainer Partanen

Valtion virkamiehet on heittäytynyt tietoisesti rikolliseen toimintaan ja nyt kaikki luulee että eihän he, mutta kun syyttäjä sanoi, syyttäjän tehtävä on syyttää vaikka ilman syytä ja tuomarin on kyettävä näkemään syyttäjän valheet ja totuuden asiassa.

April 11th, 2009

MUTTA KUN SUOMALAISESSA OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ EI OLE OLLUT TAPANA EPÄILLÄ SYYTTÄJÄÄ, SIIS SYYTTÄJÄ KERTOO TOTUUDEN JA TUOMARI JA KAIKKI MUUT HYVÄKSYVÄT SEN.

TÄLLAINEN TOIMINTA ON PUHDASTA MIELIVALTAA, SIIS SUOMESSA EI KÄYTÄNNÖSSÄ OLE MITÄÄN OIKEUTTA AINOASTAAN TUOMIOVALTA JOKA PERUSTUU MIELIVALTAAN.

TUTKITTUANI LÄPIKOTAISIN TUOMARI MARITTA PAKARISEN SELOSTUKSEN, NIIN VOI TODETA ETTÄ SYYLLISYYS ON OLLUT SELVÄÄ ILMAN KYSEENALAISTAMISTA, HÄN EI OLE KÄYTTÄNYT MITÄÄN MUUTA HARKINTAA KUIN SEN ETTÄ KUN ON KYSEESSÄ IKÄMIES NIIN TUOMIO ON EHDOLLINEN JA ETTÄ KIRJANPITORIKOSTA EI OLE TAPAHTUNUT, JOKA OLI JO SELVIÖ.

KUMMALLINEN TÖRKEÄPETOS TUOMIO JOSSA EI OLE MITÄÄN NÄYTTÖÄ SYYLLISYYDESTÄ, AINOASTAA VTT:N JA TKK:N ASIANTUNTIJA KERTOMUS ETTÄ EIVÄT OSAA TEHDÄ ALUMIINIAKKUA KYSESILLÄ TIEDOILLA, EIHÄN SE VOI OLLA KEKSIJÄN VIKA ETTÄ ASIANTUNTIJAT EI TIEDÄ KEKSINTÖJÄ JOITA EI OLE KERROTTU.

SITTEN KORVAUKSIA PITÄISI KEKSIJÄN MAKSAA SIJOITTAJILLE , VAIKKA VARAT ON TULLUT YHTIÖLLE JA TODISTETTAVASTI VAROJA EI OLE SIIRRETTY LAITTOMASTI KENELLEKÄÄN EIKÄ NIITÄ OLE KATEISSA. TILINTARKASTAJAT JA YHTIÖKOKOUS ON HYVÄKSYNYT TILINPÄÄTÖSTIEDOT.

ASIANTUNTIJAT YLEENSÄ TIETÄÄ OLEMASSAOLEVAN TIEDON EI SALAISTA, JOTEN OIKEUS HÄMÄÄ KAIKKIA MUKAMAS ASIANTUNTIJAT EIVÄT USKONEET AL-AKKUKEKSINTÖÖN. AINOA NÄYTTÖ ON MIELIPIDE MUSTA TUNTUU ETTÄ KEKSINTÖÄ EI OLE, EI MITÄÄN TODELLISTA TIETOA.

Emerituskeksijä.

Tuomari Maritta Pakarinen söitte syyttäjän syötin täydellisesti, jatkossa syyttäjä Antti Vuorenmaa ei teitä armahda vaan kietoo teidät valheen verkkoon entistä tiukemmin, johon sotkeennuitte täydellisesti ja on ilmeistä että hän valittaa jatkossakin.

April 9th, 2009

Siis ainoa toivo on että Hovioikeus armahtaa teidät ja kumoaa tämän valheellisen tuomion.

Emerituskeksijä.

Fortumin tapauksen jälkeen !.Onko alkanut lähtölaskenta Helsingin ulosottoviraston kihlakunnanvouti Visa Kalliolle kun laittomuudet ulosotto toimessa on ylittänyt kaikki rajat Ab Europositron Oy:n tapauksessa jota ei ole syytetty mistään talousrikoksista

April 7th, 2009

Yhtiön 279 osakasta tulee vaatimaan rangaistusta ihmisoikeusrikoksista ja korvauksia yritykseen kohdistetuista aiheettomista takavarikko sanktioista ja toiminnan estämisestä.

Vieraskynä. Hyvä Jutta Urpilainen!

April 7th, 2009

Olen Jari Jokinen ja lähdin kirjoittamaan teille itseäni vaivaavista
epäkohdista. Kun tämä Fortumin optiot tulivat julkiseksi(onneksi) alkoi
lopullisesti uskoni horjua tätä valtiota kohtaan. Mietin jos valtiota
käytetään näin sumeilemattomasti hyväksi niin kuinka se voi toimia
sivistysvaltiona vaikka 20:nen vuoden päästä ?. Kuinka voidaan tehdä valtion
puolesta päätös ettei ole takaisin perintä OIKEUTTA valtion omistamassa
laitoksessa????.
Sitten tullaan siihen miksi lähdin kirjoittaan:
Kuulun piensijoittaja ryhmään joka tukee tulevaisuuden keksintöjä. Mikäli sen
annetaan suomessa toteutua. EUROPOSITRON lienee teille tuttu koska sieltä
ollaan oltu teihin yhteydessä. Teidän tavoitteisiinne mm kuuluu työpaikkojen
lisääminen, kansalaisten hyvinvointi ja kuntien yhteistyö.
Nyt suomen oikeuslaitos on tuominnut keksijän toimenpide kieltoon ja pitkään
ehdolliseen rangaistukseen. Aluksi ihmettelin oikeuden päätöstä mutta tämä
Fortum jupakka selvensi asian mitä en halunnut uskoa. Mistä voisikaan ottaa
paremmin mallia kuin väärin toimivasta omasta rakkaasta valtiosta. Tuomio on
täysin väärä koska keksijä ei ole missään vaiheessa ollut oman
eduntavoittelija. Se on näytetty toteen myös oikeudessa. Tosin tuomari on
tehnyt suuren virka virheen kuten myös valtion edustajat viitaten Fortumia
koskeviin päätöksiin.
Toivoisin että te ottaisitte enemmän kantaa esim. tällaisiin epäkohtiin
vaikka tiedän sen olevan vaikeaa ja kyse on loppujen lopuksi teidän
työpaikastanne. Tämmöinen loputon valtion riisto ja kansalaisten työ taakan
lisääminen(eläkeiän nosto)ei voi johtaa mihinkään hyvään.

Terveisin Jari Jokinen

Suuri joukko osakkaita on ilmoittanut jälleen, että eivät syytä keksijää tai yritystä mistään, eivätkä halua korvausta. Tuomari Maritta Pakarinen käytti hyväkseen osakkaita jotka pyysivät korvausta, vaikka he jo silloin ilmoittivat että vain jos tuomitaan

April 7th, 2009

NYT OSAKKAAT YMMÄRTÄVÄT “TUOMARIPETOKSEN” JA ILMOITTAVAT ETTÄ EIVÄT HALUA KORVAUSTA.

TUOMARIHAN KATSOI ETTÄ KORVAUKSEN PYYTÄJIÄ ON PETETTY VAIKKA HE EIVÄT SITÄ ILMAISSEET.

KOLMATTAKYMMENTÄ OSAKASTA ON JO ILMAISSUT ETTÄ HEITÄ EI KEKSIJÄ OLE PETTÄNYT EIVÄTKÄ HE HALUA KORVAUSTA JA ODOTETTAVISSA ON ETTÄ SUURIN OSA PERUU KORVAUSVAATEET, KOSKA ON TULLUT ILMI TÄMÄ “TUOMARIPETOS” JOKA EI OLE MITENKÄÄ IMARTELEVAA OIKEUSLAITOKSELLE.

ENNENKUIN HOVI ON RATKAISSUT JUTUN NIIN ILMEISTÄ ON ETTÄ SUURIN OSA OSAKKAISTA ON PERUNUT KORVAUSVAATIMUKSENSA.

Emerituskeksijä.

Miksi hakisit korvausta keksijältä kun valtio on velvollinen korvaamaan jokaiselle nykyiselle osakkeenomistajalle korvauksen yhtiön kautta ja lisäksi kaikista vahingoista joita on aiheuttanut jo nyt 1,5 vuoden aikana.

April 4th, 2009

AB EUROPOSITRON OY NOSTAA KANTEEN VALTIOTA VASTAAN TODENNÄKÖISESTI KEVÄÄN-KESÄN KULUESSA JA TOIVON ETTÄ KAIKKI 276 OSAKASTA TULEE MUKAAN KANTEESEEN. EHKÄ RYHMÄKANNE ?, ASIAA TUTKITAAN.

TOIVOTTAVAA OLISI JOS OLET HAKENUT KORVAUSTA KÄRÄJÄOIKEUDELTA/ULOSOTTOVIRASTOLTA, NIIN PERU SE JA TULE MUKAAN AL-AKUN JATKO KEHITYKSEEN OLEMASSA OLEVALLA SIJOITUKSELLASI, UUTEEN PERUSTETTAVAAN YHTIÖÖN RUOTSISSA JOSSA VALTIO ON MYÖTÄMIELISEMPI KEHITYSTYÖHÖN.

SUOMEN VALTIO KORVAA VÄHÄN MYÖHEMMIN MYÖS KEKSIJÄLLE AIHEUTTAMANSA VAHINGOT TÄYSIMÄÄRÄISESTI, KUTEN OIKEUS JA KOHTUUS ON. SILLÄ MYÖS VALTION VIRKAMIEHILLE SATTUU EREHDYKSIÄ.

Emerituskeksijä.

Yleinen tiedonanto. Allmän meddelande.

April 4th, 2009

Kunnioitettu osakas.

Osakas tällaisen vakuutuksen tulee tehdä, jos olet niiden joukossa jotka on vaatinut korvausta osakkeistaan.

Mikäli haluat olla mukana uudessa toisessa yhtiössä joka jatkaa akku keksinnön kehittämistä Ruotsissa, joudut ilmoittamaan luopuvasi kaikista osake korvauksista ja vakuuttamaan lojaalisuutta molemmille yhtiöille ja keksijälle sekä että sinua ei ole petetty, sähköpostilla pikimmiten contact@europositron.com tai postikirjeellä Ab Europositron Oy , PL 58, 00751 Helsinki

Pyydetään vastaukset: 10.04.2009 mennessä.

Helsinki 12.03.2009

Ystävällisin terveisin:
Ab Europositron Oy
Hallitus ja keksijä Rainer Partanen

——————————————————————————————————

Ärade aktieägare.

Aktieägare sådant brev, bör du skicka om du har krevt tidigare ersättning av aktier.

Om du vill vara med i fortsättningen i den nya andra bolaget som fortsätter utväklingen av laddbar batteri i Sverige. Då akall du anmäla att du har inga ersättnings krav av dina aktier och är lojal åt bägge bolag och uppfinnaren och ingen har bedragit dig, skicka brev till Ab Europositron Oy med el-post så fort som möjligt.
contact@europositron.com eller brevpost till adress: Post:Box 58, 00751 Helsingfors.

Ber att svaren sändes före: 10.04.2009

Helsingfors den 12 .03. 2009

Med vänliga hälsningar:
Ab Europositron Oy
Styrelsen och uppfinnaren Rainer Partanen

——————————————————————————————————

VOIKO OLLA NÄIN ETTÄ SUOMEN OIKEUSLAITOS ON SEKAPÄISTEN TUNAREIDEN JOHTAMA JA MITÄÄN JÄRKEÄ EIKÄ LOGIIKKAA EI OLE TUOMITSEMISESSA, MINNE ON KADONNUT TUOMAREIDEN OIKEUDEN MUKAISUUS, REHELLISYYS JA EETTISYYS. VAI ONKO NIITÄ KOSKAAN OLLUTKAAN,

April 4th, 2009

ASIOIDEN OIKEA TILA ON HAVAITTU VASTA NYT.

VAI ONKO TÄMÄ KEKSIJÄ RAINER PARTASEN JA EUROPOSITRON OY:N TAPAUS POIKKEUS JA SIINNÄ OIKEUS ON SEONNUT TÄYDELLISESTI.

Emerituskeksijä.

Voisiko joku selittää mikä on TUOMARI MARITTA PAKARISEN LOGIIKKA jos ei sekoiteta asiaan naislogiikkaa. Ehdottomasti vähintään 260 osakasta, 280 osakkaasta, on keksijän ja yhtiön tukena. Tuomarin selostus on täydellinen fiktio.

April 4th, 2009

MITEN SILLOIN VOI TUOMITA ENEMMISTÖN KÄRSIMÄÄN ASIASTA, SE OSOITTAA ETTÄ JOKIN AJATUKSESSA ON TOSI PAHASTI VIALLAAN.

KUN 260 OSAKASTA EI OLE PETETTY NIIN MITEN SITTEN VOISI OLLA NIIN ETTÄ 20 OSAKASTA KEKSIJÄ OLISI YKSISTÄÄN PETTÄNYT.

EI TÄSSÄ OLE MITÄÄN JÄRKEÄ, KUN KAIKKI ON SAANUT SAMAN KIRJALLISEN INFORMAATION.

VAI TUOMITAANKO NYKYÄÄN SITEN ETTÄ RIITTÄÄ KUN NELJÄ OSAKASTA 280 OSAKKAASTA TOTEAA ETTÄ HEITÄ ON PETETTY.

ENNAKKO TAPAUS KIRJALLISUUS TOTEAA ETTÄ PETETYN TULEE ITSE ILMAISTA ETTÄ ON TULLUT PETETYKSI.

SILLOIN EI SAA OLLA KYSYMYKSESSÄ POLIISIN JA LEHDISTÖN TEKEMÄ MASSIIVINEN SYYLLISTÄMIS OPERAATIO APUNA.

LÄNSIMAISEN OIKEUDEN JA IHMISOIKEUDEN MUKAAN TULEE OLLA KIISTATON NÄYTTÖ KYSEISESTÄ RIKOKSESTA JOSTA SYYTETÄÄN JOTTA VOISI TUOMITA.

TÄSSÄ TAPAUKSESSA EI OLLUT MINKÄÄNLAISTA NÄYTTÖÄ ASIASTA, PYRITTIIN SEKOITTAMAAN 30 VUODEN KAIKENLAISELLA TOIMINTA KUVAUKSELLA. KUITENKIN OLI KYSYMYS VAIN USEIDEN UUSMERKINTÄANTIEN AIKA VÄLISSTÄ V. 2001-2007.

Emerituskeksijä.