Category: "Uutiset"

Hs-talous artikkeli 06.11.2010: Uutta Nokiaa ei tule, liiketalouden professori Alf Rehn iski naulan kantaan, mutta hän ei tiennyt Ab Europositron Oy:stä mitään. Tämä yritys ja sen keksijällä on valmis siemen jossa on koodattuna koko rakennusohjelma,

November 6th, 2010

uudelle al-akku järjestelmälle joka riittää sähköauton tarpeisiin, se on luotu 33 vuoden onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Virkamiehet eivät voi käsittää että merkittävien keksintöjen kehitystyö voi olla pitkäaikaista ja vaatii hyvin paljon työtä. Åbo akademin liiketalouden professori Alf Rehn on muuten kirjoituksessaan osunut täysin oikeaan, Suomi on jämähtänyt byrokraattiseen ansaan, josta on hyvin vaikea päästä irti, se vaatii lujaa tahtoa irroittautumiseen jota hallituksista ei löydy. Ensin pitää romahtaa pohjalle taloudessa ja vasta sitten uskotaan että on tehtävä täysi remontti toiminnassa. Remonttia ei pidä tehdä suurena suunnitelmana vaan korjattava jatkuvasti yrittämisen epäkohtia mutta aloitus pitää tehdä heti esim. lakkauttamalla tekes kokonaan ja eri ministeriöt jakavat rahoja kunnes on päätetty vain siitä paljonko jaetaan eritahoille, keksijöille rahaa n. 15 milj/vuosi Kekerylle joka arpoo keksijöille menevät rahat, arvontaan voi osallistua kaikki kekeryn keksijät. Sama saneeraus pätee työ- ja elinkeinoministeriöön sekä Sitraan.

Kunhan järjettömät virkamiehet lopettavat, keksijän vainoamisen oikeudessa ja valtio korvaisi yritykselle aiheuttamansa tappiot, niin voisi aloittaa keksinnön toteuttamisen.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Akkukeksijän asia on arvovalta kysymys ko:n kollegoille, eilen käsitelty tuomari Maritta Pakarisen kunnian loukkaus juttu, hän toi esille että kollegat olivat ilmoittaneet että on KO:n arvovalta kyseessä,

November 6th, 2010

KATSOTAAN MITEN LAUTAMIEHET JA TUOMARI PÄÄTTÄVÄT ASIAN,
SE SAADAAN TIETÄÄ KANSLIA PÄÄTÖKSELLÄ 10.12. 2010. KLO. 12.00

MUUTENKIN ON OLLUT KYSYMYS KOKO AKKUKEKSIJÄ RAINER PARTASEN TUOMIOISSA ETTÄ ON ARVOVALTA KYSYMYS, KOSKA HÄN ON ROHJENNUT ARVOSTELLA VIRKAMIESTEN TOIMIA, KOKO 9 VUODEN AJAN JOTA UUSMERKINTÄANTI JA VAROJENHANKINTA SEKÄ OIKEUDENKÄYNNIT ON KESTÄNYT.

TOTUUS ON ETTÄ EI OLE KUNNIAN LOUKKAUSTA ON VAIN MIELIPITEITÄ BLOGI KIRJOITUKSISSA, JOTKA ON SUUNNATTU EUROPOSITRON OY:N OSAKKAILLE.

MYÖSKÄÄN EI OLE OLEMASSA MITÄÄN TÖRKEÄÄ PETOSTA, SIIS EI OLE OLEMASSA MITÄÄN RIKOSTA !, KAIKKI OLI SYYTTÄJÄN KEKSINTÖÄ JA TARINAN KEHITTELYÄ JOHON TUOMARIT MENIVÄT MUKAAN MIELIPITEELLÄÄN ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ. KEKSINNÖT SENSIJAAN ON OLEMASSA JA NE TOTEUTUVAT AJALLAAN.

AKKUKEKSIJÄN HO:N TUOMIOISTA, PÄÄTTÄÄ SEURAAVAKSI KIHLAKUNNAN KORKEIN OIKEUS JOTA TOIVOTTAVASTI EI VAIVAA ARVOVALTA KYSYMYKSET.

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

KO:n Tuomari Maritta Pakarinen rikkoi törkeästi EIT artiklaa 6. Kaikki kappaleet.Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.Tuomio perustui sellaiseen mitä syytetty ei saanut ja ei voinut hyödykseen todistaa, koska asiat olivat salassa pidettäviä,

November 4th, 2010

Ab Europositron Oy:n 279 osakkaan taloudellisen edun vuoksi.

Väärän tuomion ja yrityksen taloudellisten vahinkojen vuoksi, keksijä Rainer Partanen on voimakkaasti arvostellut tuomarin toimia lainvastaisena, kun hän noudatti sokeasti syyttäjän näkemyksiä. Saman virheen teki hovioikeuden oikeusneuvokset, ammattitaito näyttää olevan kateissa molemmilla oikeuksilla. Nyt on Maritta Pakarinen hermostunut ja pitää julkista kritiikkiä kunnian loukkauksena, jota se ei ole vaan julkisessa virassa olevan tuomarin tuomiosta johtuvaa kriittistä arvostelua.

Seuraavaksi asiaan antaa päätöksensä KKO ja jos se ei riitä korjauksiin, niin haetaan päätöstä EIT:ilta.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Pauliine Koskelo on maininnut Suomalaisen oikeusjärjestelmän olevan nykyään liian vahvasti syyttäjävetoinen. Varsinkin ennakkotapauksissa tämäntapainen systeemi on syytetylle tuhoisaa ja ihmisarvoa ja hänen perusoikeuksiaan vahvasti rikkovaa.

November 3rd, 2010

Pauliine Koskelo KKO:n Presidentti

Lisäksi on koko kansakunnan tulevaisuuden kannalta erittäin vahingollista kun rohkeus, oma-aloitteisuus, yrittäjyys ja luovuus tuhotaan.
Oikeuslaitos on muuttunut peloittelulaitokseksi ja lisäksi “tulosvastuullisuus on pesiytynyt oikeus-saleihin"….varmuuden vuoksi otetaan käsittelyyn tapauksia, että hommia riittää ja kansalaiset pysyvät “ruodussa ja nöyrinä".
Nyt jo vaaditaan syyttäjämäärän lisäämistä jutturuuhkan takia..lisäksi jälleen “SYYTTÄJÄLAITOKSELLA OLETETAAN EPÄSELVYYKSIEN HUIMAA LISÄÄNTYMISTÄ!”

Aktiivisten kansalaisten tehtävä on kyseenalaistaa koko Suomalainen oikeusjärjestelmä vanhentuneena. Myönteisen tulevaisuus-kehityksen muidenkin esteiden poistamista tarvitaan.

On korkea aika alkaa ajattelemaan, tekemään ja ideoimaan Eurooppalaisella nykytavalla.
Eduskunnan tehtävä on tehdä kansalaisten toimintaa tukevaa lainsäädäntöä.
Uudet radikaalit keksinnöt muuttavat jokatapauksessa tulevaisuutta ja mahdollistavat maapallolle lisäaikaa toipua fossiilisten polttoaineiden aika-kaudesta.
Toivottavasti uusi eduskunta on energisempi ja viisaampi:

Poliisit, syyttäjät ja tuomarit koulunpenkille oikeita nykytapoja opettelemaan.

Uudessa oikeus-aapisessa pitää olla Ab Europositron Oy:n tapaus ja Keksijä Rainer Partasen oikeusmurha-sarja.(Väärintekemisten kertautuva vaikutus!)

Etukäteen syyllistäminen tekee viranomaisista itsestään rikollisia.
Ammattitaito erittäin surkealla tasolla(huonompi kun huono).

Terveisin: Ilkka Laakso Salosta

Lojaaleille Europositron Oy:n osakkaille tiedonanto; Ainoa vaihtoehto on että KKO purkaa Hovioikeuden tuomion. Selvitän näkemystäni asioiden kulusta noin yleisellä tasolla. Molempien oikeudenkäyntien aikana sekä syyttäjä että tuomari, on kuin yksi henkilö

November 2nd, 2010

Yleisellä tasolla olen vastannut tehtyihin kysymyksiin, vaikka ne on välittömästi tulkittu toisin kuin oma tarkoitukseni on ollut, niin syyttäjän kuin sitten tuomareiden tuomioselostuksissa.

Meidän selostus oikeudelle on ollut oikein ja todistajamme on lausunut asiat kuten ne on ollut, huomioni on kiinnittynyt että kaikki on aina tulkittu toisenlaiseksi kuin mitä on tuotu esiin. Lisäksi useimmat todelliset todistajat on todettu asiasta tietämättömiksi kun eivät ole saaneet nähtäväksi salaisia tietoja, näin on evätty todistukset pois. Lisäksi aina tuomioselostuksissa on jätetty pois Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto salassapidosta hallinto oikeudelle ihan kuin se ei kuuluisi asiaan ollenkaan ja heidän selostus sillensä jätettyjen patenttihakemusten hakumenettelyn jatkamisesta on vaiettu täysin ja se on erittäin tärkeä asia sillä tuomari puhuu rauenneista hakemuksista, siten kuin niille ei voisi tehdä enää mitään.

Sitten tullaan pääasiaan, minulta on evätty kaikki mahdollisuudet puolustautua kun yksinkertaisesti en voi puhua salaisista keksinnöistä, salaisista muistioista enkä patenttihakemuksista ja niistä vähintään kolmesta pääkeksinnöstä jotka on salaiset ja joista ei vielä ole tehty patenttihakemuksia, puhe on ollut vain hyvin pinnallista. Kaikista on hyödyntämisoikeus Europositron oy:n sijoittajilla joten en missään olosuhteissa aio pettää heitä kertomalla salaisista keksinnöistä.

Siksi keskittyivät siihen että ei ole keksintöjä, niin saatiin eliminoitua kaikki todistajat puolustukselta ja lisäksi minut.

Siksi tuomio on väärä ja siihen pätee ; Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkopäätös että syytetyn ei tarvitse todistaa omassa asiassaan. Myös KKO on jo todennut saman asian joten se ei vaatisi mitään pitkiä käsittelyaikoja jos niin tahtovat.

Ainoa vaihtoehto on että KKO purkaa Hovioikeuden tuomion.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Arvoisat lojaalit Europositron Oy:n osakkaat; nyt se viisaus löytyi, keksijänä minut tuomittiin kun en suostunut kertomaan salaisista keksinnöistä.HO:n tuomion selostus sivuilla 40-41.

November 2nd, 2010

”Koska hovioikeus on edellä katsonut, ettei mitään toimivaa ja toteuttamiskelpoista ladattavaa alumiiniakkua koskevaa keksintöä ole ollut olemassa, on Europositronin liiketoimintasuunnitelmassa ja markkinointijulkaisuissa väitetyistä keksinnöistä annettu informaatio ollut harhaanjohtavaa käräjäoikeuden tuomion sivulla 88 kerrotuin tavoin”.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkopäätös on että syytetyn ei tarvitse todistaa omassa asiassaan ja siten minulla ei ole velvollisuutta paljastaa salaisia keksintöjä eikä selittää salaisten muistioiden tarkoitusta. Ei myöskään selostaa sillensä jätettyjä patenttihakemuksia, vaikka ne ovat milloin hyvänsä uusittavissa.

Täten tuomio on ollut väärä ja annettu ilman minkäänlaisia todisteita, perusteena vain että eivät löytäneet keksintöjä. Tällainen tuomitseminen on maan tapa.

Oikeusneuvokset todennäköisesti tiesivät tämän mutta koittavat jos me emme havaitse yhtäläisyyttä Kari Uotin ja monen muun tapauksissa, niistä on paljon keskusteltu joten ei ole uskottavaa ettei oikeusneuvokset olisi jo tienneet asiasta.

Kuten lainausmerkeissä oleva selostus kertoo, niin muista asioista tuli rikollisia vasta sitten kun eivät löytäneet keksintöjä.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

HO:n oikeusjuttu akkukeksijää vastaan kertoo oikeuden tuomareiden kafkamaisuudesta, Kafkamaisuus on siis kuviteltavissa kasvottomaksi byrokratiaksi tai yleiseksi hegeliläiseksi vieraantumiseksi nyky-yhteiskunnasta. Tavaratalouden lait näyttäytyvät,

November 2nd, 2010

vieraalta tuomari yksilölle, vaikka kyseessä onkin ihmisten toiminta. Vieraantuminen aiheuttaa sekä valtiollisen koneiston että kansalaisyhteiskunnan näkymisen ylitsepääsemättömänä luonnonlakina, joka asettaa toiminnalle ylitsepääsemättömät reunaehdot kuten fysiikan laitkin.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Kaikille lojaaleille Ab Europositron Oy:n osakkaille tiedoksi, me yhdessä tulemme voittamaan asiamme. Me rakennamme al-akku laitteen tulevina vuosina ja sijoituksenne kasvaa korkoa kaikkina vuosina, toiminta on Virossa,Ruotsissa tai muualla.

November 2nd, 2010

KEKSINNÖN TOTEUTTAMISELLE ON HUUTAVA TARVE.

VIRANOMAISET EI YMMÄRRÄ MITÄ TARKOITTAA, TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS.

VALTION VIRKAMIEHET TULEVAT HÄVIÄMÄÄN TÄMÄN KEISSIN.

TIEDOKSI KAIOKILLE KEKSIJÖILLE; SUOMESSA PATENTTI HAKEMUKSILLA EI OLE LAIN SUOJAA !.

ETTÄ SE OIKEUSVALTIOSTA, OLISIKO SYYTÄ MUISTAA ETTÄ SUOMI ON HALLINNOLLISESTI KOMMUNISTINEN VIRKAMIES DIKTATUURI JOKA ON SYNTYNYT KUN SUOMI OLI NEUVOSTOLIITON ALAISENA JA PÄÄKONTTORISTA MÄÄRÄTTIIN HALLINTOMALLI JA KOMMUNISTIT SAIVAT VALLAN. KOKO SUOMEN HALLINTO ON KOMMUNISTIEN KÄSISSÄ, JA SE TARKOITTAA ETTÄ MYÖS KOKOOMUS ON KOMMUNISTINEN OSASTO, KUTEN MUUTKIN PUOLUEET, EHKÄ PERUSSUOMALAISIA LUKUUN OTTAMATTA, JOTKA PYRISTELEVÄT VOIMAKKAASTI IRTI KOMMUNISMISTA, KEVÄÄLLÄ SE NÄHDÄÄN.

MALLI TOIMII TÄYSILLÄ EDELLEEN, SILLÄ SAMAT VIRKAMIEHET OVAT VALLASSA EDELLEEN, SIKSI EI MIKÄÄN OLE MUUTTUNUT EU:N MYÖTÄ.

MIKÄLI MUUTOSTA EI SAADA AIKAISEKSI PIAN, MAA AJAUTUU KONKURSSIIN VAIKKA SANOTAAN ETTÄ EI VOI, KYLLÄ VOI JA KONKURSSI TARKOITTAA ETTÄ OLEMME ENEMMÄN KREIKKALAISIA KUIN , KREIKKALAISET ITSE.

EMERITUSKEKSIJÄ.
Rainer Partanen

Ho:n oikeusneuvosten mielipide päätelmätuomio akkukeksijälle, oli törkeydessään kaikkien aikojen ”oikeusmurha” . Vain syyttäjän todistajien virheelliset mielipiteet huomioitiin. Kaikkein merkittävimmät PRH:n todisteet, jätettiin tuomioselostuksesta pois.

November 2nd, 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN SELOSTUS SALASSAPIDOSTA HALLINTO-OIKEUDELLE ON MERKITTÄVÄ, KOSKA HE OVAT AINOA TAHO SUOMESSA JOKA VOI MÄÄRITELLÄ, MIKÄ KEKSINTÖ VOI SAADA PATENTIN. NOIN KOLMEN VUODEN TUTKIMUSTEN JÄLKEEN, OIKEUS PERUSTI PÄÄTÖKSENSÄ ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ, KOSKA EI OLE PATENTTIA, HETKEN AJATUKSEN MYÖTÄ.

PARTANEN EI SELOSTANUT OIKEUDESSA KEKSINTÖJÄÄN, KOSKA NE PIDETÄÄN SALASSA, KUNNES ON AIKA PATENTOIDA NE.

SELOSTUS KERTOO TOTUUDEN SIITÄ ETTÄ, OIKEUSNEUVOKSET EIVÄT YMMÄRTÄNEET MITÄÄN PATENTOINTI TOIMINNASTA. KUITENKIN HE PERUSTELIVAT TUOMIOTAAN ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ.

KOKO TUOMIO OLI ENNEKOLTA SOVITTU JOSSAKIN, KOSKA TIEDÄMME 9 VUODEN HAITANTEOSTA, JOKA ON VALTION VIRKAMIESTEN AIHEUTTAMAA.

TÄMÄ EI OLE KIUSANTEKOA VALTIOLTA, VAAN VAKAVAA VALTION HALLINTO VIRKAMIESTEN RIKOLLISUUTTA.

EMERITUSKEKSIJÄ; Rainer Partanen

Näyttää täysin selvältä että ensin päätettiin että Partanen on syyllinen törkeään petokseen ja vasta sen jälkeen alettiin kirjoittamaan selostusta mikä on uskottavaa, eli oli helppoa päättää kaikesta että keksijän versio oli epäuskottava ja muut versiot,

November 1st, 2010

olivat uskottavia, tällainen menettely ei ole todiste vaan aineiston manipulointi mieleiseksi jotta tuomio voidaan vahvistaa loogisesti. Hovioikeuden oikeusneuvosten päätelmä onko Partasella keksintöä. Loppu toteama oli että ei ole keksintöä.

Sanallakaan ei mainittu Patentti- ja rekisterihallituksen salassapito
=======================================================================
lausuman tärkeää tarkoitusta ja sillensä jätettyjen hakemusten, hakemusmenettelyn
===================================================================================
jatkamisesta kun keksintö katsotaan ”valmiiksi” ja kun rahoitus on kunnossa. Yli
====================================================================================
viidessäkymmenessä hakemuksessa on vain muutama itse peruutettu,
=================================================================
kaikki muut on uusittavissa hakemusmenettelyn jatkamisella.
=============================================================

On käsittämätöntä että oikeusneuvokset vain omalla mielipiteellä hyväksyy syyttäjän kaikki todistajat ja jättää loput yli 160 todistajaa huomioimatta, vaikka se on käsitettävissä, kun kaikki oli keksijän takana syyttömyyden puolesta.

Korkeimmalle oikeudelle tulee ilmoittaa että mitään näyttöä ei ole törkeästä petoksesta on vain oikeusneuvosten oma valinta mielipiteiden joukosta ja siten päätös perustuu vain, oman mielen mukaisiin uskottaviin ja kelvollisiin, asioihin jotka eivät ole näyttöjä mistään rikoksesta. Ab Europositron Oy:n toiminta keskeytettiin, kesken varojen keräämisen, joten ei koskaan päästy osoittamaan prototyyppilaitteella sen toimivuutta. Lisäksi yhtiöllä oli varoja kun toiminta keskeytettiin 270 000:- euroa netto. Joten valtion syyttäjä on syypää koko syytteeseen johon ei ole mitään näyttöä on vain tuomarien mielipiteitä jotka koostuvat vain syyttäjän todistajista ja ovat siten luonnollisesti keksijä Rainer Partaselle kielteisiä. Tuomio perustui puhtaasti vain noin 3-4 henkilön mielipiteeseen ja oikeuden tulkintaan että olisi erehdytetty osakkaita, joista suurin osa ei sitä hyväksy.

Mihin lakiin tällainen tuomion tulkinta perustuu ja kun keksijän velvollisuus on pitää keksinnöt salassa sillä se on omaisuus jota on suojeltava muuten osakkailla ei olisi mitään, kaikki kolme tärkeintä keksintöä on turvassa ja tullaan mahdollisuuksien mukaan patentoimaan ja toteuttamaan kun tämä tuomio on purettu perusteettomana. Salassapito kuten patentti- ja rekisterihallitus velvoittaa saadakseen patentin. Myöskään kaikki informaatio ei ole ollut harhaanjohtavaa, vaan kaikki informaation on ollut täydellistä ja hyväksyttävää.
Mikään toiminnassa ei ole ollut lainvastaista, joten tämä on
”täydellinen oikeusmurha”. Sekä ihmisoikeus artiklojen vastainen tuomio.
=======================================================================

Myöskin yritys asioissa Europositron Oy:n kaikki toimet on hoidettu lakien mukaan oikein ja on ollut hallituksen ja toimitusjohtajan valtuuksien mukaisia. Siis mitään rikollista ei ole tapahtunut ja kun tutkinta alkoi, kesken rahoitusvarojen keräämistä, niin kukaan ei ollut menettänyt mitään ja vieläkään ei kukaan ole menettänyt mitään. Nyt valtion kuuluu korvata yhtiölle, ne menetetyt varat jotka on mennyt oikeudenkäynnin ajan ja menetetty merkintäsopimus, lisäksi on käynyt ilmi että valtion virkamiehet on 9 vuoden aikana rikkoneet lakia kun ovat perusteettomasti sanktioineet yhtiötä antien aikana ja tuottaneet haittaa antitoiminnalle.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Kevät 2011 on "Kielojen vallankumouksen kevät", silloin luodaan uutta Perussuomalaista politiikkaa ja tehdään Suomesta hyvinvointi ja oikeusvaltio.

October 27th, 2010

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Jarmo Juntunen: Perusoikeudet on toteutettava ihmisten elämässä. Oikeustieteelliseltä kannalta teesejä oli kutsuttu kommentoimaan oikeustieteen tohtori ja yleisen oikeustieteen dosentti Petter Kavonius.

October 27th, 2010

Tilaisuudessa teesejä kommentoivat Lapista 1970-luvulla kansanedustajaksi valittu Arttur Niemelä Kemijärveltä sekä Sodankylässä vaikuttava yhteiskunnallinen aktivisti Alpo Lintula.

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaaksi ryhtynyt Jarmo Juntunen kertoi haluavansa vahvistaa ja edistää suomalaisen poliittisen järjestelmän ja hallinnon uskottavuutta sekä erityisesti varmistaa ja turvata parempaa elämänlaatua kansalaisille ja yrityksille.

Oikeudet työhön, erilaisiin vapauksiin, omaisuuteen, sosiaaliseen turvaan ja hyvään hallintoon tulee Juntusen mukaan toteuttaa myös ihmisten arkisessa elämässä, ei vain teoriassa. Tässä suomalaisen politiikan puhdistamiseksi laaditut teesini ovat tärkeä väline, sanoo Juntunen.

Erityisen tärkeänä tavoitteena Jarmo Juntunen nosti esille sosiaaliset perusoikeudet. Ihmisiä ei saa jättää milloinkaan ahdinkoon vaikeassakaan taloudellisessa tilanteessa. Valtion ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisistaan, huomauttaa Juntunen.

Hyvinvoinnin lähde ja moottori on työ ja yrittäjyys, sanoo Jarmo Juntunen. Hyvinvointia ei Juntusen mukaan luoda vastustamalla erilaisia työtä ja yrittäjyyttä tuovia hankkeita.

Jarmo Juntusen laatimat suomalaisen politiikan puhdistamisen kymmenen teesiä ovat luettavissa jäljempänä ja myös Jarmon vaalisivuilla.

(EOK-viestintä)

Suomalaisen politiikan puhdistamisen teesit

1. Tärkeistä asioista on järjestettävä kansanäänestyksiä, jotka ovat päättäjiä sitovia

Kansanäänestyksien tarkoituksena on toteuttaa ja vahvistaa demokratiaa! Demokraattisessa yhteiskunnassa vallan tulee viime kädessä perustua kansan tahtoon. Neuvoa-antava kansanäänestys on kansan pilkkaamista! Kansanäänestyksien tuloksien pitää olla päättäjiä sitovia!

2. Kansan valtaa laillisuusvalvontaan

Lähes sata vuotta vanha laillisuuden valvonta Suomessa on uudistettava, koska huomattavienkin oikeusloukkausten sanktiot ovat käyneet lähes merkityksettömiksi. Kansan oikeusasiamies (nykyinen eduskunnan oikeusasiamies) on valittava kansan päätöksellä suoralla vaalilla eduskuntavaalien yhteydessä. Laillisuusvalvonta tulee siirtää ainoastaan kansan oikeusasiamiehen tehtäväksi.

3. Lait ja oikeuskäytäntö on muutettava noudattamaan ihmisoikeussopimuksia

Euroopan ihmisoikeussopimus on saatettu Suomessa valtionsisäisesti voimaan lain tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa julkisen vallan käytössä tulee noudattaa tarkoin ihmisoikeussopimuksen sisältöä ja erityisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sitä koskevaa ratkaisukäytäntöä. Ihmisoikeudet ovat viranomaisia velvoittavaa, voimassa olevaa oikeutta Suomessa. Ihmisoikeudet ovat demokratian peruspilari!

4. Elitistinen ja monopolistinen vallan väärinkäyttö on estettävä

Elitistinen yhteiskunnan tuhoaminen ja kansalaisten omaisuuden riistäminen on lopetettava. Elitistinen vallan väärinkäyttö aiheuttaa kustannuksia ja vakavia pysyviä vahinkoja yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Eri ammattikuntien sisäisille “vahvemman oikeuksille” ei tule antaa valtaa eikä monopolistisia etuoikeuksia. Päävastuu muun muassa oikeudellisten palvelujen laadun valvonnasta on oltava kuluttajaviranomaisilla ja palvelujen käyttäjien järjestöillä. Kansalaisia ja pienyrityksiä on erityisesti suojeltava joutumasta erilaisen julkisen ja yksityisen vallan sekä niitä yhdessä käyttävien verkostojen vallan väärinkäytön uhreiksi.

5. Väärinkäytöksiin syyllistyneet on julkistettava ja saatettava vastuuseen

Suurissa hierarkkisissa organisaatioissa syntyy helposti epäeettisiä menettelytapoja, joista tulee arkipäivää. Kun huonoa hallintoa ja johtamista paljastetaan organisaation sisältä, se vähentää henkilöstön turhautumista ja kärsimyksiä. Tuhlailun tai taloudellisten väärinkäytösten paljastukset taas säästävät kustannuksia ja sitä kautta verovaroja. Vallankäytön julkisuus on demokratian perusedellytyksiä.

6. Köyhyys on hyvinvointiyhteiskunnan häpeä

Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet pitää turvata myös huonossa taloustilanteessa! Pienituloisimpien eläkeläisten eläkkeet on korotettava inhimilliselle tasolle. Verot on määrättävä maksukyvyn mukaan! Lapsiperheitä tulee tukea! Nuorten työllistyminen on asetettava tärkeimmälle on sijalle. Opiskelijoille tulee varmistaa riittävä toimeentulo opiskelun ajalle. Suomen ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisistaan! Velkarahalla ei tule tukea muita valtioita. Kehitysapuna voidaan tarjota suomalaiseen tuotantoon perustuvia hyödykkeitä, näin tuemme ja arvostamme suomalaista työtä.

7. Lait selkeiksi ja ymmärrettäviksi

Hyvä ja laadukas lainvalmistelu on palautettava eduskuntaan. Lakien tulee olla yleispäteviä ja kaikille samat. Lakien tulee olla ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä. Lait eivät saa olla taannehtivia ja niiden tulee olla toteuttamiskelpoisia. Viranomaisen harkintavalta ja hallinnon asiakkaan luottamuksensuoja on täsmennettävä yksityiskohtaisesti lainsäädäntöön. Hyvä lainvalmistelu on tärkeä osa oikeusturvaa.

8. Julkishallinnon kannusteita ja palkitsemista ei saa sitoa palvelujen huonontamiseen

Julkisen sektorin henkilöstöä kannustetaan “säästämään” lupaamalla heille prosenttiosuus palveluista “vähennetyistä” varoista. Kun työntekijöiden palkat sidotaan julkisen sektorin määrärahojen säästämiseen tai tarjottujen palveluiden vähentämiseen, voi tämä johtaa ristiriitaan ja epäeettisiin päätöksiin sekä asiakkaiden oikeusturvan vaarantumiseen. Erityisesti on turvattava iäkkäiden riittävä huolenpito ja estettävä palvelujen karsiminen ja henkilöstön vähentäminen vanhustenhuollossa.

9. Alueellista demokratiaa ja itsehallintoa on tuettava

Kaikkia Suomen maakuntia on kehitettävä demokraattisina ja avoimina yhteisöinä niin, että niiden oma päätöksenteko ja autonomia vahvistuu. Maatalousyrittämistä ja muuta elinkeinoyrittämistä sekä palvelujen tuottamista syrjäseuduilla on tuettava verotuksellisesti.

10. Poliittisten ja hallinnollisten päättäjien riippumattomuus on taattava

Kiitollisuuden velka on askel korruptioon! Läpinäkymättömät verkostot ovat vaarallisia demokraattiselle yhteiskunnalle ja oikeusturvalle sekä vaikuttavat riippumattomuuteen. Poliittisen päättäjän on annettava heti selvitys sidonnaisuuksistaan talouselämään ja muihin riippumattomuuttaan vaarantaviin toimijoihin. Todelliset yhteiskunnalliset ongelmat on tunnistettava ja virallisesti tunnustettava.Kevät 2011 on “Kielojen vallankumouksen kevät", silloin luodaan uutta Perussuomalaista politiikkaa ja tehdään Suomesta oikeusvaltio.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6.2. artikla. Syyttömyysoletus. ”Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty toteen”. Syyllisyyttä ei ole näytetty toteen, akkukeksijä Rainer Partasen kohdalla.

October 26th, 2010

VAIKKA HÄNET ON TUOMITTU KO:ssa ja HO:ssa ILMAN MINKÄÄNLAISTA NÄYTTÖÄ RIKOKSESTA.

AINOA LAUSUNTO JONKA PERUSTEELLA TUOMIOT ANNETTIIN OIKEUSNEUVOSTEN TOIMESTA OLI, ME EMME USKO KEKSINNÖN OLEMASSAOLOON.

EI OLE RIKOS PITÄÄ KEKSINTÖÄ SALAISENA VAAN SE ON VELVOLLISUUS TOISIA OSAKKAITA KOHTAAN JOTTA EUROPOSITRON YHTIÖN OMAISUUS ON TURVASSA.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EHDOTON VAATIMUS ON SALASSAPITO, JOS AIKOO SAADA PATENTIN JOSSAKIN VAIHEESSA.

PATENTTI HAKEMUSMENETTELYÄ JATKETTAESSA, SILLENSÄ JÄTETTYJEN HAKEMUSTEN KOHDALLA, ON LAILLINEN TAPA MENETELLÄ KUN RAHOITUS EI VIELÄ OLE KUNNOSSA TAI JOKIN MUU SEIKKA ESTÄÄ ASIAN SAATTAMISEN JULKISEKSI.

KEKSIJÄLLÄ ON YLI 50 SILLENSÄ JÄTETTYÄ HAKEMUSTA, JOIDEN KOHDALLA JATKOTOIMET OLISI VOINUT KÄYNNISTÄÄ MILLOIN HYVÄNSÄ JA VOI EDELLEEN . LISÄKSI PATENTOIMATTOMIA TÄYSIN SALASSA PIDETTYJÄ KEKSINTÖJÄ, JOTKA PATENTOIDAAN MYÖHEMMIN KUN AIKA ON SOPIVA.

SUOMEN OIKEUSLAITOKSEN TUOMARIT OVAT TOTAALISEN OSAAMATTOMIA AMMATISSAAN, JOSSA EI TARVITSE KILPAILLA KENENKÄÄN KANSSA EIKÄ KOSKAAN JOUDU MISTÄÄN VASTUUSEEN.

TÄMÄ KATASTROFAALINEN TILANNE EI OLE NYT KOETUN KÄRÄJÄOIKEUDEN TAI HOVIOIKEUDEN, TÄMÄN TAPAUKSEN KOHDALLA, VAAN ON TODENNÄKÖISTÄ ETTÄ SE KATTAA KOKO OIKEUSLAITOKSEN, JOTEN AMMATTITAIDOTTOMUUS ON MAAN TAPA.

VALTIO MAKSAA KAIKEN, JOS EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIN ANTAA TUOMION. TÄLLAINEN JÄRJESTELMÄ ON PURETTAVA, IHMISOIKEUKSIEN VASTAISENA JA JOKA LÄHINNÄ PILKKAA SITÄ.

Emeritus keksijä Rainer Partanen

Suomi on oikeuslaitoksen vääryyden valtakunta, joka tulee tuhoutumaan aivan lähivuosina, dramaattisella tavalla. Sitä mitä kylvät sitä myös niität. Oikeuslaitos on kylvänyt vihaa törkeän väärillä tuomioilla, viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

October 24th, 2010

Ennustan; että patoutunut viha purkautuu lähivuosina, siitä on kaikki merkit näkyvillä. Pelastukoon ken osaa, viha ajaa kaiken yli säästämättä ketään sen tielle joutunutta.

Vihan kohtaa päättäjät koska he ovat pahuuden tuottanut Suomeen, poliittisella välinpitämättömyydellä ja tuomareiden väärän koulutuksen myötä.

Enää ei pelasta koulutus se on tullut liian myöhään, oli kaksikymmentä vuotta aikaa muutokseen, mutta sitä aikaa ei käytetty hyväksi.

Katkeruuden malja valuu jo yli, eikä mikään tuo siihen lievitystä. Ihmisoikeudet kuuluvat sivistykseen, mutta Suomessa sitä ei suotu kansalaisille.

Suomessa ei ole käytännössä laisinkaan oikeusturvaa, oikeus on Suomessa riistoa ja turvattomuutta. Jota olematon sosiaaliturva ei mitenkään lievitä.

Päättäjät ovat viimeiset kaksikymmentä vuotta, olleet pää tyhjänä ja mitään todellisia
edistys toimenpiteitä ei ole tehty.

Nyt tulee maksun aika, ennustan että mylläkkä alkaa keväällä 2011 kun perussuomalaisista tulee maan suurin puolue. ”Giljotiini” saa töitä päättäjien joukossa ja Suomessa alkaa edistyksellisen valistuksen aika, kun kielojen vallankumous alkaa.

Suomalaiset ensin Suomessa sitten muut, maassa maan tavalla ja valistuksella eteenpäin, köyhemmällekin on annettava elämisen mahdollisuus ja arvostus.

Toimeentulo omalla työllä on ensiarvoisen tärkeää, kaikki verotus pois eläke ja palkkatuloista sekä peruselintarvikkeista. Kaikki on laitettava uuteen järjestykseen.

Ylimääräiset virkamiehet yrittäjiksi ja yritystentyöntekijöiksi. Kyllä maa löytää oikeudenmukaisuuden kun tahtoa riittää.

Riittäähän sitä kun jarruille annetaan potkut oikeuslaitoksen tuomareista lähtien. Suomesta löytyy aitoja oikeuden miehiä ja naisia.

Oikeusmies Jarmo Juntusen kymmenen teesiä kunniaan.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Suomen Valtio, osti, syyllisti, varasti ja tuhosi: Optiosopimus 1997. Herjaava tieto vuoto Kauppalehdelle 2001. Ratan sakko 20 000 euroa ja kirjallinen vainoaminen 2002-2006. Tieto vuoto Hs-lehdelle 2007, Rikostutkinta, kanne ja tuomio 2007-2010.

October 24th, 2010

SEKÄ VARASTI OSAN KEKSINTÖTIEDOSTA OMALLE TUTKIMUSLAITOKSELLE, JOKA OLI SALAISTA JA SAATAVISSA TOISELTA VIRANOMAISELTA.

Kun valtio on epäillyn rikoksen tekijä sitä ei tutkita ja/tai sanotaan että asia on vanhentunut. Miten voi saada oikeutta kun sama taho on, sopimus kumppani, rikollinen, tutkija ja tuomari.

Yksi ja sama valtio toteutti kaikki toimet keksijä Rainer Partasta vastaan, kenellä on rohkeutta tutkia asia, jotta valtio saadaan vastuuseen, sillä he eivät tutki omia rikoksia.

Tämä on niin vakava rikos kansalaista vastaan, että jokin taho on se tutkittava.
KAIKKI VALTION TOIMET ON OLLUT VOIMASSA OLEVIEN LAKIEN VASTAISIA.

Miten tuomarit ja oikeusneuvokset voivat tehdä jotain näin kauheaa rauhanaikana, sivistys ja oikeus valtiossa ?.

Tutkiva. Emerituskeksijä Rainer Partanen

Se ett 2 1/2 vuotta optiosopimuksen jälkeen lähdetään antamaan aineksia herjaavaan kirjoitukseen Kauppalehdelle ja sitten 9 vuoden aikana annetaan muille viranomaisille vääriä tietoja taustalla. Oikeusministeri Tuija Brax:in tulisi puuttua asiaan.

October 23rd, 2010

Vaikka kaikessa käytetään sanaa epäillään kun asiaa ei ole virallisesti tutkittu, mutta epävirallisesti kyllä on tutkittu ja viranomaiset todettu syyllisiksi. Mikäli tätä asiaa ei koskaan tutkita viranomaisten toimesta, se kertoo että viranomainen Suomessa saa tehdä oikeusmurhia eikä kukaan puutu asiaan vaikka ilmoittaa että asia tulisi tutkia. Tulen tekemään kaikkeni että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin saa tiedon että asiaa ei tutkita koska valtion virkamiehet on oikeusmurhan takana.

Tämä on mukana oloa oikeusmurhassa, asia on niin vakava, että on häväistys että oikeuden päätökseen voi vaikuttaa hyväveli verkostoa pitkin, vaikka ei ole tapahtunut mitään rikosta, mutta kun eivät saaneet riittävästi salaisia tietoja, niin sitten piti keksiä rikos kun oli valmis henkilö syylliseksi..

Herjaavan tiedon vuotajaksi epäillyllä on aina oma motiivinsa asiassa. Akkukeksijän arvokas keksintö on ollut se motiivi, aina kannattaa yrittää varastaa miljardien arvoinen akkukeksintö ja sen rakenneselostukset. Asiaa ei tutkita kun on kyse valtiosta.

Tampereen puolustusvoimien tekniikantutkimuslaitoksen kemian osasto, jossa keksijä 1998 kävi pitämässä esitelmän ja heidän tehtävä oli vain arvioida haluaako valtio ja sen puolustusvoimat olla jatkokehityksessä mukana. Eivät halunneet olla, joten optiosopimus asia raukesi 1999 keväällä. Miksi piti lähteä herjaamaan ja mukaan valmistelemaan oikeusmurhaa. Heillähän oli mahdollisuus tulla jatkokehitykseen mukaan, mutta laiminlöivät mahdollisuuden.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Perussuomalaiset tulevat nousemaan maan suurimmaksi puolueeksi Jarmo Juntusen teesien myötä, puheenjohtaja Timo Soini voi olla tyytyväinen tekemäänsä politiikkaan, hän on ansainnut kunnioituksen Suomalaisen yhteiskunnan herättäjänä.

October 23rd, 2010

Suomalaisen; Prinsessa ruususen on aika herätä 2000 luvun Eurooppalaiseksi oikeusvaltioksi jota se ei ole ollut kansalaisten näkökulmasta. 10 teesiä olkoon 2000 luvulla, kuin aikojen alussa 10 käskyä.

Emerituskeksijä; Rainer Partanen

Lakien mukaan akkukeksijää ei voi tuomita yrityksestä pitää keksintönsä salaisina, mutta kun oikeuslaitoksen oikeusneuvokset eivät välitä siitä mitä laki sanoo. Nämä viestit on suunnattava myös muualle Eurooppaan, jotta ihmisoikeudet toteutuisi.

October 22nd, 2010

Kaikki keksijän tekstit tullaan kääntämään Englanniksi, jotta muu maailma saa tiedon ihmisoikeusrikoksista. Tapauksen selostava kirja käännetään heti Englanniksi. Meillä on arvovaltaisia tukijoita muualla maailmassa, jotka ymmärtävät keksintötoimintaa.

Kun valtion virkamies joukko on kaiken takana, Europositron Oy:n tuhoamisessa ja keksijän osakeksintöjen varkauden ja tuhoamisen takana. Valtion poliisilaitos ei tutki omien virkamiesten rikoksia kun vastassa on yksittäinen pieni joukko 279 yhtiön osakasta.

Oikeutta voi saada vain Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimesta ja testamenttaan yhtiölle sen että yhtiö vie asian sinne asti, vaikka itse keksijä olisi kuollut. Perilliseni velvoitetaan myös omalta osalta hakemaan oikeutta keksijän omaisuuden varkauteen.

Valtio ei oppinut mitään Alpo Rusin asiassa, mitä tarkoittaa syyttömänä yleinen syyllistäminen.

Kuten Rusin asiassa niin myös akkukeksijän asiassa, lehdistö meni heti mukaan syyllistämiseen, mitään faktoja ei tarvittu. Kun valtio aiheuttaa syyllistämisen, tutkinnan, luo rikoksen ja tuomitsemisen, niin miten silloin voi saada oikeutta, lehdistö on kiltti sylikoira valtiolle, joka ärhentelee vain kansalaisille. Suomessa ei ole tutkivaa journalismia. Hävetkää koko joukko.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Panettelu ja häväistys tiedon vuotaja on löytynyt. Tampereen puolustusvoimien tekniikantutkimuslaitos kemianosasto ja sen kemisti. He ovat Rainer Partasen tuomion takana ja syyllisiä koko oikeuden käyntiin, heidät laitetaan vastuuseen asiasta.

October 21st, 2010

Tampereen puolustusvoimat ja kemisti ei tiennyt mitään vuonna 1997 solmituista optiosopimuksista ja niiden sisällöstä, sekä niiden salassapidosta 6 vuotta, sopimuksen päättymisestä aina vuoden 2005 kevääseen asti. Tampereen puolustusvoimat oli alihankkija joka ei olisi saanut sanoa sanaakaan asiasta, heidän tehtävä oli vain tehdä arvio asiasta jatko toimia varten , ei muuta. Nämä tiedot tuodaan esiin KKO:n valituksessa ja että ei ole mitään todisteita keksijän rikoksesta. Mutta muista rikoksista on. Tapaus on kuin valtiosalaisuuden vuotaminen lehdistölle, koska optiosopimukset olivat valtion kanssa tehtyjä.

Sitten marraskuu 29 pv 2001 Kauppalehti julkaisi häväistysartikkelin. Epäilyttävä akkuyrittäjä kerää rahaa sijoittajilta. Artikkeli oli keksijä Rainer Partasta halventava ja toimittaja Pekka Nykänen ei kertonut miksi hän oli kirjoittanut sen, vaan totesi että salainen lähde oli kertonut epäilyttävästä akkukeksijästä, joka oli panettelua ja herjaamista. Lisäksi Europositron yrityksen ja antitoiminnan tuhoamiseen tähtäävää toimintaa, joka on erittäin törkeää kun se tulee valtion taholta kuten syytteet ja tuomiot v. 2010.

Artikkeli ei tuonut mitään selvää todistetta että keksijä olisi jossain toiminut väärin, kun oli muutaman päivän kuluttua alkamassa uusmerkintäanti Ab Europositron Oy:ssä vaikutti siltä että artikkelilla haluttiin saada anti epäonnistumaan. Tulevina kolmena vuotena, jonka anti kesti sillä oli merkittävä vaikutus heikkoon tulokseen.
Valtion rahoitustarkastus löi kiukaalle vettä seuraavaksi ja antoi 20 000 euron sakon lainvastaisesti ja laittoi maksuun sen v.2004.

Edes tänä päivänä ei ole mitään näyttöä rikoksesta, vaikka on annettu tuomio kun eivät löytäneet salaisia keksintö aineistoa. TKK:n dosentti Ilkka Vuorilehto jonka ystävä kyseinen vuotaja kemisti on ja moni muu joutuu vielä ahtaalle.

Syyttäjän tärkeänä todistajana pidetty Ilkka Vuorilehto ei kyennyt sanomaan mitään siitä materiaalista joka annettiin hänen luettavaksi ja kuitenkin hän oli alun pitäen tuhoaja ryhmän jäsen koska hän oli antanut lausunnon lahtiartikkeliin ja oli todistajan oikeudessa myöhemmin. Tutkimukset jatkuvat kunnes paljastetaan koko rikolliseksi epäilty ryhmittymä, johon jo kuuluu toimittaja Pekka Nykänen.

Valtio luottaa siihen kun poliisi ei tutki, tehtyjä tutkintapyyntöjä niin asia vanhenee, mutta se ei vanhene jos keksijän murha tapahtuu niin siitä tulee varmasti tutkimus.
Joka on odotettavissa jossakin vaiheessa vankeutta ja siten päästäisiin eroon asiasta. Ei siitä enää pääse eroon.

Emerituskeksijä; Rainer Partanen

Tuli kutsu sopimaan vankilaan lähtöä varten 29.10.2010, tiedätte mitä kuolemanpaasto merkitsee olen kyllästynyt puhumaan asioista kun kukaan ei kuuntele. Kun toteutan asiat niin ei enään ole epäilystä etteikö keksijä taistelisi oikeutensa ja

October 20th, 2010

syyttömyytensä puolesta.

Perustelen teille asian kun oikeustaistelu veisi noin 7 vuotta vielä niin silloin häviän
jo ikäni takia. Tuskin kerkiän saada Euroopasta vapauttavaa päätöstä elinaikanani. Siksi
on järkevämpää uhrautua nyt kun siitä hyötyy kaikki muut Suomalaiset, kuin vallanpitäjät
jotka on osoittautunut viimevuosina ällistyttävän typeriksi, esimerkki tapauksia on
paljon, Alpo Rusi, Lisitsynit, Peter Frykman ja Kari Uoti ja monet muut tapaukset, sellaisista päättäjistä on päästävä eroon. Ehkä minun toimet auttavat siinnä.

Minun uhraukseni koituu kaikkien Suomalaisten hyväksi ja etenkin keksijöiden. Kuten
luterilainen uskonto kertoo Jeesus uhrasi itsensä kaikkien ihmisten puolesta minä
uhraudun vain Suomalaisten puolesta jotta he eivät toiste tekisi typeryyksiä. Voitto vaatii joskus uhrin.

Koska tapani uhrautua vaatii aikaa niin kaikki pääsee seuraamaan sitä, niinhän nykyään
halutaan, mutta kuinka moni on valmis kohtaamaan kuoleman terveenä, hitaasti arvokkaasti ja tietoisesti. Minä pystyn siihen koska hän on auttajani ja elämäni on ollut aina hänen käsissään ja kriittisesti päättäjien arvostelema projektini on hänen käsialaansa. Siksi käy kuin käy, niin aina käy hyvin, koska korkein on työnantajani. Kun tiedätte ketä palvelette niin ei tarvitse epäröidä.

Kun asia toteutuu vankilassa niin on virallinen todiste asiasta, kuten Pohjois-Irlannin
vapaustaistelijoilla.

Minä taistelen keksijöiden vapauden puolesta. Ikämiehenä en kestä kuin noin 20-30 päivää pelkällä vedellä, jolla asia tulee toteuttaa, kun aiempi ennätys on 21 pv tuoremehulla. sitä voivat ihmiset veikata koska kuolema tulee. Kun aloitan paaston niin ilmoitan siitä kaikille itse tai jonkun välityksellä.

Olen valmistautunut hyvin asiaan ja paasto ei pääty, kuin vapauttamiseeni perusteettomasta tuomiosta ja omaisuuteni palauttamiseen.

Asia ei ole ihan tämän päivän asia mutta ilmeisesti lähiaikojen asia.

Alpo Rusin ja Olli Rehnin kirja “kylmä tasavalta” on hyvä kuvaus Suomen tilasta.
Kukaan ei ole yrittänyt korjata tosissaan tilannetta ja tuomarit eivät kykene siihen.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Ko ja Ho sivuutti tärkeimmän asiakirjan, joka todisti akkukeksijän syyttömyyden. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto salassapidosta ja menettelytavoista sillensä jätettyjen patenttihakemusten jatkamisesta kun keksintö on ”valmis” julkaistavaksi.

October 20th, 2010

Kun oikeusneuvokset eivät uskoneet keksinnön olemassaoloon jolla alumiini akkulaite saataisiin toimimaan, niin PRH:n lausunto olisi vahvistanut heidän uskoaan sillä keksinnön ei tarvinnut olla ”valmis” vielä, koska myöskään rahoitus ei vielä ollut täysin kunnossa.

Mutta oikeusneuvokset eivät ymmärtäneet että ainoa taho Suomessa joka voi virallisesti määritellä keksinnöt on PRH:n tutkijat jotka hyväksyvät hakemuksen ja myöntävät sille patentin monen vuoden tutkinnan jälkeen, kun hakija ensin katsoo sen olevan kaikin puolin ”valmis” ja on sopiva ajankohta sekä rahoitus kunnossa. Patentti on valtion myöntämä yksinoikeus hyödyntää keksintöä Suomessa.

Siksi VTT:n ja TKK:n lausunnot että eivät osaa tehdä aineistosta alumiini akkua on merkityksetön, heillä ei ole pätevyyttä siihen arviointiin onko keksintöä, lisäksi se että aineisto oli vain osa kokoaineistosta joka tutkijoilla oli on myös ratkaisevaa. Kuitenkin jo yli viisikymmentä patenttihakemusta sisälsi keksinnön joten nyt on kyseessä ammattitaidottomuus niin keksinnön arvioinnissa kuin tuomaritoiminnassa. Lisäksi kyseiset lausuja tahot olivat kilpailijoita ja heiltä ostettiin lausunto jota oikeus käytti keksijää vastaan tuomiossaan.

Kyseinen tuomio asia R 09/1241 ei kestä Perustuslain perusoikeuksien eikä ihmisoikeus artiklojen, lähempää tarkastusta, sillä tuomiossa ei ollut mitään näyttöä rikoksesta. Rikosta ei todellisuudessa ole edes ollut olemassa, se oli syyttäjän osaamattomuudessa tehty väittämä jolle ei löytynyt mitään näyttöä, siksi otettiin avuksi väite että ei ole keksintöä, jota ei edes vielä tarvitse todistaa jos ollenkaa sillä sen voi pitää liiketoiminta salaisuutena ainakin osaksi. Kaikki yrityksen rahaasioiden hoito oli ollut osakkaiden kannalta, esimerkillisen edullisesti ja hyvin hoidettua, kaikki tuli esiin oikeudenkäynneissä ja siksi ei yritys omaisuutta takavarikoitu lopullisesti vaan palautettiin ja valtio on korvausvelvollinen syntyneistä tappioista.

Se että haluttiin saada joku syylliseksi ettei valtion tarvitsisi maksaa mittavia korvauksia niin siihen keksittiin keksijä, mutta se ei kestä lähempää tarkastelua vaan totuus tulee vääjäämättä esille ja se on keksijän puolella ja vapauttava asia. Lisäksi asia todistaa tuomareiden ja oikeusneuvosten suuren ammattitaidottomuuden.

Toivottavaa on että tätä ammattitaitoa löytyy KKO:sta.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Lukiessani kirjaa,” Kylmä tasavalta” voin allekirjoittaa kaiken minkä Alpo Rusi ja Olli Rehn kertoo. Kukaan muu kuin lähimmät ystävät ja viisaat ihmiset, eivät uskalla puolustaa syytöntä joka joutuu valtiojyrän ja sen oikeuslaitoksen alle.

October 19th, 2010

Suomettuminen jatkuu edelleen. Milloin kansalaisilla on rohkeutta perustaa liike jolla hallinnon ja oikeuslaitoksen vääryydet tuodaan päivänvaloon, silloin myös politiikalla on mahdollisuus puuttua asioihin, nyt kaikki salataan. EOK on hyvä alku.

Emerituskeksijä.

Tuija Brax puhuu tuomareiden asenne muutoksesta, se ei riitä kun tuomarit on sairastunut henkisesti maan tavan mukaan. On säädettävä laki että mielikuvituksella ei saa tuomita ketään. Tulee olla selvä näyttö rikoksesta.

October 17th, 2010

Ei saa keksiä uusia rikoksia jatkuvasti oikeuslaitoksen taholta, meneillään olevan oikeudenkäynnin aikana. Silloin on toivoa että aletaan noudattaa ihmisoikeuksia.

On välttämätöntä erottaa valtioneuvosto ja oikeuslaitos ja annettava sille varoja uudelleen kouluttamista varten muuten maan tapa istuu tiukassa eikä muutu ja saamme lisääntyvästi tuomioita Euroopasta ja pahinta syyttömät kansalaiset saavat kärsiä asiasta .

Toivottavasti ei kerkiä nousta väkivallan aaltoa oikeuslaitosta vastaan, sekin on mahdollista.

Emerituskeksijä.

Ab Europositron Oy, keksijä Rainer Partanen ja yhtiön 279 osakasta. Kaikkien osalta ei ole mitään rikosta, yritys voi hyvin kukaan ei ole menettänyt mitään lopullisesti. Kaiken takana on valtion virkamiehet, ensimmäisenä syyttäjä Antti Vuorenmaa ja muut.

October 17th, 2010

Muista tulisi saada rikostutkimus.

Emerituskeksijä.

Vuoden 2011. Eduskuntavaaleissa on tärkeää äänestää perussuomalaisten EOK- oikeusmies ehdokkaita kautta maan, poliittisen vallan kautta oikeutta Suomeen. Jo riittää ihmisoikeus sopimusten pilkkaaminen, oikeuslaitoksen tuomarien taholta.

October 17th, 2010

Mitä tämä on onko oikeuslaitos seonnut lopullisesti; ratkaisullaan KKO 2010:41, jossa se totesi, että oikeuden käyttäminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön, oikeus on rikos!. Maallikon näkemys on että, ihmisoikeus sopimuksen artikloja yritetään jatkuvasti kiertää, edelläkuvattu päätös on merkki siitä.

Tehdään yhdessä Suomesta oikeusvaltio jota se ei tänään ole.

Uskomme että voimme nostaa Perussuomalaiset yhdeksi maan suurimmaksi puolueeksi, emme usko feodaaliaikaiseen oikeuskäytäntöön.

Oikeudenkäyttö on lähtökohtaisesti oltava ihmisoikeuksia kunnioittava ja siksi jokaisella tulee olla oikeus hankkia oma avustajansa oikeuteen, vaikka toisi sinne oman koiransa avustajaksi.

Kansalaisella tulee olla oikeus omassa asiassa päättää kuten tahtoo. Valtiolla ei saa olla oikeutta kumota kansalaisten enemmistön tahtoa, kuten tehdään oikeuksissa tuomarin toimesta nykyään.

Emerituskeksijä ja ryhmä samoin ajattelevia.

Keksijöiden asiat kuten akkukeksijä Rainer Partasen ovat negatiivisen politiikan uhreja, heitä jopa vainotaan viemällä asioita oikeuteen. On käynyt selville että valtion keksijöitä vastaan nostetut oikeudenkäynnit ovat perusteettomia ja

October 17th, 2010

johtuvat virkamies politiikasta.

Tekes- säätiön rahoitus on politiikkaa ja jos et noudata heidän keksintö rahoitus ohjeita ja paljasta heille keksintöäsi, niin et saa rahoitusta ja sinut sen jälkeen pyritään tuhoamaan monella tavalla, kuten virkamiesboikotti joka kattaa koko maan kun et saa tukea yhdestä paikasta niin sitten et mistään , hyvin tehokasta virkamies toimintaa. Etenkin silloin jos sinulla on merkittävä keksintö ja toimit itsenäisesti etkä päästä ilmaiseksi virkamiehiä mukaan toimintaan.

Pyrin itsenäisenä keksijänä hakemaan rahoitusta uusmerkintäanneilla, mutta se oli liikaa virkamieskunnalle ja silloin iskettiin täydellä voimalla. Joka on nyt jatkunut 9 vuotta mutta yritys Ab Europositron Oy on edelleen pystyssä, koska olen itsenäinen ja riippumaton ja minulla on lähes kolmesataa osakastukijaa..

Jo 90 luvun laman pankkioikeudenkäynnit olivat poliittisessa Presidentin ohjauksessa ja pankit pelastettiin ja 60 000 asiassa syytöntä yrittäjää tuhottiin anastamalla laittomasti heidän omaisuus, oikeuslaitoksen myötävaikutuksella.

Keksijöitä vastaan on lukuisia oikeudenkäyntejä jotka ovat poliittisia, virkamiehet ohjaavat oikeuden käyntejä, koska Suomessa ei ole riippumatonta oikeuslaitosta.

Nyt on meneillään keksijöiden tuhoaminen vaikka heitä on ammattimaisesti toimivia erittäin vähän. Sen sijaan keksijöitä voi olla Suomessa viisi miljoonaa koska jokainen suomalainen voi olla potentiaalinen keksijä kun toteuttaa hyvän oivalluksen.

Tässä asiassa auttaa todennäköisesti vain Euroopan ihmisoikeus tuomioistuin, sillä kun on kysymys, valtion virkamiesten aiheuttamasta poliittisesta vainosta ja tuhoamisesta yhdessä oikeuslaitoksen tuomarien kanssa. Itsenäiset riippumattomat keksijät ovat Suomessa olleet jo kauan vainon kohteena. Tehokkaimmat ja itsenäiset keksijät pyritään tuhoamaan, sillä se ei sovi Suomen poliitikkaan.

Kun tuli yleisesti tunnetuksi että valtioneuvosto ja oikeuslaitos on yksi ja sama asia, niin selvisi poliittinen kytkentä ja kukaan oikeuslaitoksen tuomari ei ole itsenäinen päätöksissään, vain vivahde ero voi olla mutta, valtioneuvoston virkamiesten ohjattu päätös on lopullinen päätös. Koko oikeuslaitos ei kestä päivän valoa, sillä jopa sen jäsenet protestoivat valtion virkamiesten ohjailua vastaan.

Oikeusministeri Tuija Braxin kuuluisi tuoda asian poliittiseen keskusteluun Eduskuntaan jotta valtioneuvosto ja oikeuslaitos, erotetaan toisistaan ja tuomarit voisivat harjoittaa oikeata ammattitaitoista tuomaritoimintaa eikä olla politiikan virkamiesten orjia ja lakeijoita, joskin heille maksetaan siitä hyvin.

Poliisin tutkinta toiminta ei ole objektiivista vaan sekin on ohjattua toimintaa, kenestä tehdään syyllinen ja kenestä syytön ja sopivasti vuodatetaan lehdistölle sen mukaan tietoa.

Terveisiä hovioikeuden emeritus presidentti Erkki Rantalalle ja KKO:n presidentti Pauliine Koskelolle jotka ovat herättäneet yhteiskuntaa avoimeen keskusteluun asiasta.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Valtion hyökkäys: Kirja kertoo valtion viranomaisten rikollisista toimista keksijä Rainer Partasta ja Ab Europositron Oy:tä vastaan, 9 vuoden aikana ja mukaan on mahtunut pari lehteä, muutama yksityisyritys ja henkilö.

October 15th, 2010

Ensimmäinen luku: Hyökkäys.
Marraskuu 29 pv 2001 Kauppalehti julkaisi häväistysartikkelin. Epäilyttävä akkuyrittäjä kerää rahaa sijoittajilta. Artikkeli oli keksijä Rainer Partasta halventava ja toimittaja Pekka Nykänen ei kertonut miksi hän oli kirjoittanut sen, vaan totesi että salainen lähde oli kertonut epäilyttävästä akkukeksijästä, joka oli panettelua ja herjaamista.
Artikkeli ei tuonut mitää selvää todistetta että keksijä olisi jossain toiminut väärin, kun oli muutaman päivän kuluttua alkamassa uusmerkintäanti Ab Europositron Oy:ssä vaikutti siltä että artikkelilla haluttiin saada anti epäonnistumaan. Tulevina kolmena vuotena, jonka anti kesti sillä oli merkittävä vaikutus heikkoon tulokseen.

Toinen luku: Uusmerkintäanti alkoi.

3 pv joulukuuta 2001 anti alkoi, merkinnöillä joiden joukossa oli myös Zelg Oy/joht. Pentti Polón joka merkitsi 10 osaketta ja viikon kuluttua perui merkintänsä ja jätti sen maksamatta. Myöhemmin kävi ilmi mikä mies hän todellisuudessa oli, valtion epävirallinen agentti
jonka tehtävä oli tuottaa yhtiölle haittaa annin aikana.

Kolmas luku: Rata hyökkää.

7 pv Tammikuuta 2002, soitti rahoitustarkastuksen markkinavalvoja Paula Kirppu ja kertoi uudesta arvopaperimarkkinalaista, joka edellytti virallista antiesitettä. Puolenvuoden aikana vaihdettiin mielipiteitä meidän AB Europositron Oy:n velvoitteista tehdä virallinen esite, kerroin että olimme tehneet vuoden 2001 arvopaperimarkkinalain aikana antipäätöksen ja silloin ei edellytetty virallista antiesitettä joten anti on voimassa kolme vuotta ilman virallista esitettä. Se ei ollut Ratan mielestä hyväksyttävää joten hakivat markkinaoikeudelta uuden arvopaperimarkkinalain mukaan uhkasakkoa jotta tekisimme virallisen esitteen, saivat 20 000 euron uhkasakon joka myöhemmin laitettiin maksuun. Aina vuoteen 2005 loppuun jatkui Ratan ahdistelu vaatimuksella jatkuvien selvitysten kirjoittamisella miksi ei tehdä anti esitettä. Meidän yksinkertainen vastaus oli että toinen anti oli vähimmäismerkintäraja 50 000 euroa eikä silloin tarvittu virallista esitettä. Kaikkina vuosina oli yhtiöllä oma epävirallinen antiesite ja liiketoimintasuunnitelma. Kaikki toimet tehtiin lakien mukaan oikein eikä kellään ollut valittamisen mahdollisuutta. Mutta Rata teki omat toimet vallitsevia lakeja vastaan.

Neljäs luku: Zelg Oy:n Pentti Polón hyökkää, muoto kantein.

Vuosi 2006 prototyyppiohjelmaa oli aloitettu vuoden alusta, liiketilojen etsinnällä. Liiketilat löytyivät maaliskuussa ja olivat vuokrasopimusta vaille. Kevään antia oltiin järjestämässä. Anti alkoi ja kun kevään anti meni nurin kun ajoissa ei tullut ennakkoilmoituksen mukaisia merkintöjä. Zelg Oy:n Pentti Polón piti huolen että jatkuvasti tuli muotokanteita oikeuden käsiteltäväksi, lisäksi teki jatkuvasti valituksia Hämeen lääninhallitukselle tilintarkastajista, vaikka hän hävisi kaikki jutut niin se oli kovanluokan häiriöiden tekemistä yhtiötä kohtaan. Sitten tuli kesän ja syyskesän aikana täydellinen uupuminen ja keksijä toimitusjohtaja päätti selvitystilan aloittamisesta kahden kuukauden kuluttua ja päätös tehtiin 27 pv elokuuta 2006.
Selvitystila peruttiin kun keksijä toimitusjohtaja oli levännyt kaksi kuukautta. Joulukuussa yhtiökokouksessa selvitystila loppui virallisesti ja päätettiin aloittaa suunnattu uusmerkintäanti joka suunnattiin isoille sijoittajille.

Viides luku: Valtion syyttäjä hyökkää.

Vuonna 2007 tehtiin merkinnästä aiesopimus heinäkuussa ja sovittiin että syyskuun lopulla se vahvistettaisiin osakeantimerkintä sopimukseksi ja joka toteutui joulukuussa koska keksijä vangittiin syyskuun 25 pv 2007 kun neuvottelut oli käynnissä amerikkalaisen Millennial corp. Kanssa ja päästiin allekirjoittamaan sopimus vasta joulukuussa kun keksijä oli vapautettu vankilasta johon hänet oli viety ja tutkintasyyte kuului törkeäpetos. Lokakuun lopulla Helsingin sanomat yhtyi häirikkö kuoroon syyttämällä huijarikeksijää artikkelissaan joka loukkasi keksijän kunniaa ja oli ihmisoikeus sopimuksen vastainen. Tutkinnassa ei ole tullut esiin mitään petokseen viittaavaa, siitä huolimatta syyttäjä nosti kanteen ja oikeus tuomitsi ja myös hovioikeus tuomitsi kun en kertonut salaisista keksinnöistä, siksi oikeus väitti että ei ole keksintöä ja tuomitsi 2 ½ vuotta vankeutta ja liiketoiminta kielto 6 vuotta. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto selvitti salassapitoa ja sen menettelytapoja mutta se ei oikeutta kiinnostanut se lausunto ohitettiin yksinkertaisesti ja kuitenkin he olivat ainoa viranomainen joka voisi lausua jotain keksinnöistä, muilla ei ole pätevyyttä siihen. Tutkinta ja oikeus käsittelyä on kestänyt kolme vuotta ja häiriön tuottaminen 9 vuotta ja asia jatkuu KKO:n valituslupahakemuksella. Mikäli ei oikeutta löydy suomesta asia viedään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen aikaa kuluu vielä 4-7 vuotta.

Tässä oli lyhennelmä ja tiivistelmä valtion laittomuuksista keksijä Rainer Partasta ja Ab Europositron Oy:tä vastaan jota ei koskaan ole syytetty mistään mutta rahat vietiin ja yritettiin tuhota yhtiö mutta ei saatu varastettua keksintöjä eikä tuhottua yhtiötä.
Olemme toiveikkaita että oikeutemme huomioidaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa viimeistään. Valtio ei ole laisinkaan huomioinut ihmisoikeus sopimusta tässä asiassa.

Keksijä Rainer Partanen

Ab Europositron Oy ei ole konkurssissa, myöskään sen johto ei ole liiketoimintakiellossa. Tulemme vaatimaan jokaisesta sentistä korvauksen valtiolta, jonka se on perusteettomasti ottanut ja aiheuttanut suuret tappiot,jotka myös on korvattava.

October 14th, 2010

Pääosakas: Emerituskeksijä Rainer Partanen

Suomi on täynnä keksijöitä joilla on hyviä keksintöjä pöytälaatikossa, koska eivät saa rahoitusta niihin. Heitäkin voisi syyttää rikoksesta kun eivät paljasta keksintöjään jotta ne voitaisiin varastaa. Tekes jonka tulisi antaa tukirahoitus keksinnölle.

October 14th, 2010

Mutta eivät anna jos keksijä ei paljasta salaista keksintöään, johon useimmat keksijät ei ryhdy, kun viranomainen monesti ei ymmärrä asiasta mitään tai on skeptinen sen menestyksestä, muut eivät yleensä ole tarpeeksi sinnikäitä viemään asiaa eteenpäin.

Emerituskeksijä.

Koska valtiota epäillään keksintövarkauden yrityksestä, niin ei keksijä Rainer Partasella ole toivoa saada oikeutta, suomalaiselta oikeuden tuomarilta. Vanha sanonta on, kenen leipää syöt sen lauluja laulat ja tuomarit laulavat valtion lauluja.

October 14th, 2010

Siksi on jaksettava odottaa Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimen päätöstä asiassa. Siihen menee arviolta 4-7 vuotta. Vasta sitten on toivoa oikeudenmukaisuudesta. Suomessa ihmisoikeudet on oikeuslaitokselle pelkkä paperi johon se on kirjoitettu, mitään merkitystä sillä ei ole käytännössä. Kaksi käsittelyä Ko:n ja Ho:n sanoi sen jo ja sopimuksella pyyhittiin takapuolta.

Emerituskeksijä.

Suomen oikeusjärjestelmä on diktatuuri ja ihmisoikeuksien vastainen, siksi pääosa tuomareista toimii rikollisesti ihmisoikeuksiin nähden. Akkukeksijä Rainer Partasen tapauksessa. Tuomarit toimivat ihmisoikeussopimuksen artiklojen vastaisesti.

October 14th, 2010

Koko oikeusprosessi oli valtion syyttäjän keksimä ja siksi ei myöskään ole mitään näyttöä rikoksesta on vain mielipiteitä. Salaisesta keksinnöstä ja keksimisestä jotka eivät ole rikoksia, eikä ole johtaneet rikokseen joka keksittiin vasta käräjäoikeuden istunnossa. Syyttäjän ja tuomarin päästä, kun oli tullut selväksi että yritystoiminnassa ei ollut tapahtunut lainrikkomusta. Hovioikeus vain kopioi käräjäoikeuden päätöksen ja selosti hieman omin sanoin asian, siintä käy täysin selväksi että tuomio perustui epäuskoon keksinnöstä.
Päätös on rikos keksijää ja ihmiskuntaa vastaan.

Emerituskeksijä.

Rikostutkimukset osoitti että Europositron Oy:n kaikki toimet on ollut lainmukaisia, myös keksiminen ja keksintöjen ehdoton salassapito, ei ole laissa rikollista. Keksijä on tuomittu lainvastaisesti, sillä keksinnöt ovat myös yrityksen liikesalaisuuksia.

October 13th, 2010

Ko:n tuomio 1564 ja Ho:n asiassa R 09/1241 tuomiot selostukseltaan ovat toistensa kopioita, eivätkä tule kestämään; Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimessa, sillä ihmisoikeuksia on rikottu törkeimmällä tavalla tuomareiden ja muiden viranomaisten toimesta .

Tuomion perustana oli että ei ole löytynyt todistetta, akkukeksinnön toimivuutta todistavaa keksintöä. Salaisista keksinnöistä ei sellaista tarvitse todista, sen totesi Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto ehdottomasta salassapidosta joka sisälsi menettelytavat salaisuuden säilyttämiseksi.

Prototyyppilaitteen rakentaminen jossa todennetaan keksintöjen toimivuus, oli jo tulossa työn alle mutta oikeus esti sijoittajan kanssa tehdyn merkintäsopimuksen toteutumisen, vaikka sijoittaja kertoi oikeudessa sopimuksen olleen sitova ja velvoittava lain mukaan. Sijoittajalle oli annettu kolme vuotta aikaa rahoituksen järjestämiseen koska oli ollut hankala talouden ajankohta kun sopimus tehtiin ja rikostutkinta alkoi.

Keksijäyrittäjä Rainer Partanen katsoo, että viranomaisten kaikki toimet on ollut lainvastaisia ja tulevat selviämään, jos ei KKO:ssa niin Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimessa, tämä viivyttely on vain maan tapa Suomessa.

Emerituskeksijä.

Kun kerran akkukeksintö asia on pidetty salaisena ja onnistuttu siinnä niin miten se voi olla rikoksen perusta, eikä akkukeksintöä tarvitse näyttää toteen, se todennetaan prototyyppilaitteen rakentamisella. Lisäksi se on liikesalaisuus.

October 11th, 2010

Kaikki muu ratkaisu selostuksessa kerrotut seikat, on sitten käännetty rikoksen toteuttamisen muotoon ja varat on rikoksella saatua hyötyä,

Tässä PRH:n lausunto on meidän tukena.

Hovioikeuden päätös R 09/1241 Ratkaisun sivu 39-40. Ho:n oikeusneuvokset toteaa, on jäänyt näyttämättä että Partasella olisi toimiva ja toteuttamiskelpoinen ladattava alumiiniakkua koskeva keksintö. Se oli perusta että rikos on tapahtunut.

Ystävällisin terveisin; Rainer Partanen

Akkukeksijä Rainer Partasen tekemä kirja kertoo epäillystä; viranomaisketjusta joka on saanut tehtävän tuhota keksijä ja hänen osaksi omistama yritys. Viranomaispetokseen osallistuu muutama lehti. Kyseessä on tosiasioihin perustuva kirja.

October 11th, 2010

Suomesta 2001- 2013 sen voi julkistaa vasta kun KKO:n päätös asiasta on saatu. jotta voidaan päättää kertomus tosiasioihin.

Kirja perustuu aitoihin viranomaisen dokumentteihin ja tuomioistuimen päätöksiin, joista käy selkeästi selville viranomaisten lainvastainen toiminta. Kaikkea oikeuskäsittelyä leimaa asioiden pitkittely jotta iäkäs keksijä kuolisi pois ja se olisi sitten siinnä ja tutkimukset sekä tulevat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyt päättyisivät.

Sekä tuomio selostuksen tuomarien tapa tehdä rehellisestä ihmisestä mielipiteellään syyllinen ja sen jälkeen rikollinen ja sitten keksitään rikos, joka on yritystoiminta jossa keksijä on suunnitellut 30 vuotta tehtävää rikosta joka on tuomarin mielipide ja rehellisestä yritystoiminnasta saadaan näin rikos ja kaikki yritysvarat on rikollisella antitoiminnalla saatua hyötyä. Kärsijöinä on keksijä ja 278 yritysosakasta.

Näin on käynyt akkukeksijän kohdalla, tuomarien mielipiteellä, että ei ole keksintöä tehtiin syyllinen ja sitten rikollinen kun keksittiin että kaikki toiminta oli rikollista ja rikoksella saatua hyötyä. Kuitenkin Suomessa on vain yksi taho joka voi määritellä keksinnön kun se halutaan patentoida ja siten saattaa julkiseksi. Patentti- ja rekisterihallitus on se viranomainen, joka oli antanut lausunnon salassapidosta joka sisälsi myös tavan toimia patentin hakemisessa ja sillensä jättämisessä, sekä uusinta hakemuksesta tai olla hakematta ja luottaa liikesalaisuuteen. HO:n oikeusneuvokset eivät piitanneet mitään PRH- lausunnosta.

Mitä virkaa on perustuslailla ja perusoikeuksilla, sekä ihmisoikeus sopimuksella ja sen artikloilla, jos tuomari voi lausunnollaan sivuuttaa kaikki lait. Ja tuomita vankeuteen syyttömän ja tämä tapahtui sekä Ko:n tuomio 1564 asia R 08/ 6540 ja Ho:n tuomio 2376 asia R 09/1241 päätöksissä, ne on luettavissa tuomio selostuksista, jossa varsinainen perusta oli että ei ole keksintöä ja siksi kaikki toiminta on ollut rikollista ja rahavarat rikoshyötyä.
Kuitenkin totuus on että keksinnöt on edellen olemassa ja ovat liikesalaisuuksia.

Näin tehtailtiin syyllinen ja rikos josta tuomittiin 2 ½ vuotta vankeutta ja liiketoiminta kieltoa 6 vuotta. Kirjasta tulee aivan varmasti bestseller sillä mitään sen kaltaista ei 2000 luvulla ole syntynyt ja kirja kertoo tästä vuosikymmenestä. Kirja myös käännetään Ruotsiksi ja Englanniksi aluksi. Nykytekniikalla kirjaa voi painaa tilatun määrän joten se ei sido pääomia aluksi.

Emerituskeksijä.

Hei osakas, oli hyvä kun vertasit murhaa ja että siitä voidaan tuomita tuomarin olettamuksilla ja mielipiteellä. Siinnä murha on olemassa ja murhaaja tehdään oletuksin. Minun asiassa ei ole ollut rikosta, vaan tuomarin mielipiteellä tehtiin,

October 10th, 2010

KEKSIJÄ- JA YRITYSJOHTAJASTA SYYLLINEN JA SEN JÄLKEEN YRITYSASIASTA RIKOS. TÄSSÄ ON ERO KUIN YÖLLÄ JA PÄIVÄLLÄ

EN USKO ETTÄ TÄMÄ ON OLLUT TAVALLINEN OIKEUDENKÄYNTI, TÄSSÄ PYRITTIIN TEHTAILEMAAN ENSIN SYYLLINEN SIIHEN ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ JA SITTEN VASTA RIKOS.

TUOMARIN KONSEPTI ON JOSSAKIN VAIHEESSA SEONNUT, KUN SALAINEN KEKSINTÖ EI VOI OLLA, SYYLLISTÄMISEN AIHE, KOSKA KEKSIMINEN JA KEKINNÖT EIVÄT OLE RIKOKSIA, VAAN TÄSSÄ TAPAUKSESSA LIIKESALAISUUKSIA.

KAIKEN LISÄKSI EI KOSKAAN OLE SANOTTU ETTÄ OLISI VALMIS KEKSINNÖLLINEN LAITE, SEHÄN PITI VALMISTAA KUN RAHOITUS SAADAAN KUNTOON.

ASIASTA TULEE VARSIN MIELENKIINTOINEN.

Emerituskeksijä

Ko:s ja Ho:s käytti tekosyynä ja aasinsiltana omaa mielipidettä, että ei ole keksintöä, jotta saisivat kääntää kaikki toimet osakeannissa ja yritystoiminnassa rikokseksi. Mutta kun keksiminen ja salaiset keksinnöt ei ole rikos, vaan liikesalaisuus.

October 10th, 2010

ON TOSI KIIHKEÄ TARVE VARASTAA KEKSINTÖTIEDOT, ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ EPÄILLÄ RIKOSTA JA NYT ON HÄTÄ ETTÄ TUOMARI RIKOS PALJASTUU, TÄMÄ KUULUU KAIKKEIN PAHIMPIIN RIKOKSIIN.

OIKEUSLAITOKSEN TUOMARI RYHTYY VALTA RIKOKSEEN JA KÄÄNTÄÄ NORMAALIN TOIMINNAN MIELIPITEELLÄÄN RIKOKSEKSI.

TÄMÄ ON NIIN KORKEAN LUOKAN RIKOS ETTÄ EI ILMEISESTI SELVIÄ SUOMESSA VAAN VAATI IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSEN.

VOI VAIN ARVAILLA KUINKA KORKEA ASEMAISIA ON MUKANA KUN OIKEUSNEUVOKSET HOITAA ASIAA.

KKO:N PÄÄTÖS ASIASSA TARVITTAISIIN, MUTTA ONKO SE MAHDOLLISTA, SITÄ SIETÄÄ MIETTIÄ.

EMERITUSKEKSIJÄ: RAINER PARTANEN

”Oikeusmurha” on todistettu, ketään ei voi tuomita vankilaan, toisten mielipiteellä. Keksiminen ei ole rikos, eikä keksinnön salassapito. Liikesalaisuudet tulee pitää salaisena, jotta osakkaiden sijoitus Europositron Oy:ssä on turvassa.

October 10th, 2010

Asia R 09/1241 16.09.2010 .

Suomen: Perustuslaki ja sen 2 luku perusoikeudet sekä Ihmisoikeus sopimuksen artiklat takaavat syyttömyyden tässä asiassa, jossa on haluttu tuhota perusteettomasti keksijä ja Europositron Oy.

Emerituskeksijä; Rainer Partanen

Puolustuksella on puheenvuoro:Koska HO:N tuomioselostuksen pää peruste oli keskeisesti että ei ole keksintöä ja sen jälkeen sai manipuloida kaikkea tietoa miten oikeus parhaaksi tahtoi. Koska juridisesti ei tarvitse todistaa liikesalaisuutta kenellekään,

October 10th, 2010

niin on tapahtunut oikeus murha ja keksijän elämän työ ja elämä on tuhottu perusteettomasti koska perusteeksi ei riitä kenenkään mielipide.

Ei ole “lepsuilun” aika ensinkään, vaan on käytettävä koko asearsenaalia, siksi toivon että käytetään radikaaleja oivalluksia asiassa, katson että KKO:n valituslupahakemus tulee sisältää ne tosiasiat mitä PRH on sanonut eri vaihtoehdoista joita voi käyttää hakiessa patenttia tai jättäessä koko toimenpiteen tekemättä liiketoimintasalaisuudessa ja sen salassapidossa. Vaihto ehtoja on PRH:n lisäksi että rahoitus ei ole vielä saatu kuntoon tai jotkut muut syyt, patentointi ei ole välttämättömyys, mutta rahoitus on.

Ko:n ja Ho:n käsittely on ollut leväperäistä ja siitä heijastuu “jälkiviisaus” joka ei todella ole viisauden laji. Me emme usko keksintöön. Miksi heidän tulisi uskoa siihen, eivät oikeusneuvokset ole sijoittaneet yhtiön antiin. Tuomio taas ei voi perustua uskoon sillä silloin se on “oikeusmurha”

Tuomarit ovat rikkoneet perustuslain 2 luvun perusoikeuksia 8 §. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, Keksimistä ei ole säädetty rangaistavaksi eikä salaisia keksintöjä, 10 §. Yksityisyyden suoja, jota on rikottu jatkuvasti, 12 §. Sanan vapaus ja julkisuus, jota rikottu tuomarin kunnianloukkaus syytteellä, 15 §. Omaisuuden suoja, laittomasti viety omaisuus, 21 §. Oikeusturva, oikeusturvaa on rikottu tuomarien toimesta ja väärillä päätelmillä sekä että ei myönnetty täysin ilmaista oikeusavustajaa, kun kuitenkin olen varaton enkä kykene minkäänlaiseen maksuun, 22 §. Perusoikeuksien turvaaminen, jota ei ole turvattu eikä myöskään ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeus sopimuksen rikkominen, seuraavien artiklojen kohdalla;
3. artikla. Kidutuksen kielto , epäinhimillinen kohtelu on jatkunut lukuisten luvattomien kotietsintöjen kautta ja kotirauhan rikkominen, luvaton tunkeutuminen asuntoon, koko oikeusprosessi on ollut kidutusta tutkinnan alusta lähtien ja oikeusmurhaan asti, tuomion päättämisen asti 3 vuoden aikana.
5. Artikla. Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, vapauden riisto on tapahtunut perusteettomasti. 6. Artikla. Oikeuden mukainen oikeudenkäynti, joka ei ole toteutunut. Syyttömyys olettamaa ei ole kunnioitettu missään valtion virastossa tai sen määräyksien alaisissa osastoissa ja yksittäisissä toiminnoissa, kuten pankit ,verovirasto ja muut tahot, selityksenä on ollut yleiset syyt. Varattomana en saanut täysin ilmaista oikeusavustajaa. 7. Artikla. Ei rangaistusta ilman lakia, tuomiossa väitetään että ei ole keksintöä joka on pääsyy ja tuomion perusta, keksimistä ei ole säädetty rangaistavaksi eikä salaisia keksintöjä, kaikki toiminta on ollut läpinäkyvää ja laillista, siitä on tilintarkastajien lausunto ja yhtiökokousten vastuun vapauttavat päätökset, aasin sillan kautta päästiin törkeänpetoksen rangaistukseen tuomiossa koska oli harhautettu sijoittajia kun ei ollut keksintöä. Keksinnöt ovat olemassa mutta tuomarit eivät usko asiaan ja eivät huomioineet Patentti- ja rekisterihallituksen salassapito lausuntoa josta asia olisi selvinnyt.
8. Artikla. Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, mitään kunnioitusta ei ole ollut on tultu tutkittavan kotiin huoltomiehen avaimilla jatkuvasti. 10. Artikla Sanan vapaus, tuomari joka antoi perusteetta tuomion jota arvostelin netti blogillani nosti kanteen kunnianloukkauksesta jota en ole tehnyt, arvostelin vain hänen aiheetonta tuomiota jonka antoi julkisessa virassa, jonka antoi ilman minkäänlaista näyttöä.

Tuomio tulee purkaa laittomana.

Ystävällisin terveisin; keksijä; Rainer Partanen

Asiassa R 09/1241 , syyttäjän todistajat VTT:n, TKK:n tutkijat ja muut, sekä tuomarit ja oikeusneuvokset ovat tehneet kardinaalivirheen. Kenelläkään ei ole pätevyyttä eikä oikeuksia määritellä akkukeksijän keksintöjä, jotka ovat salaisia.

October 10th, 2010

Vain Patentti- ja rekisteriviranomaisten tutkijat ja patentin myöntäjät ovat päteviä määrittelemään keksinnön, silloin kun saavat kaiken tiedon ”valmiista” keksinnöstä, kukaan muu ei sitä voi tehdä. Patentti on valtion myöntämä yksinoikeus hyödyntää kyseistä keksintöä Suomessa.

Tuomari ja oikeusneuvokset päättivät ilman asiantuntemusta laittomasti, että ei ole keksintöä omalla mielipiteellä. Sen jälkeen kaikki asiamanipulointi oli sallittua, tosiasiasiat muutti muotoaan ja niistä tuli törkeän petoksen valmistelua ja kaikki annilla saadut rahat olivatkin äkkiä, keksijän saamaa hyötyä.

Keskeneräisestä liikesalaisuuden piiriin kuuluva salainen tieto ei ollut epäpätevien tutkijoiden saatavilla, jotka eivät kyenneet saatavilla olevasta pätkätiedosta ymmärtämään keksinnön ideaa kun sitä ei oltu selostettu tiedoissa, kuitenkin oikeus päätti että ei ole keksintöä, vaikka hylkäsi PRH:n ainoan pätevän selostuksen keksintöjen salassapidosta ja erilaisista toiminta malleista keksinnön patentoimisessa.

Liikesalaisuutena keksintöä ei usein edes patentoida, koska silloin asian voi pitää salaisena. Toisin sanoen millä perusteella tämä petostuomio on voitu perustella ei riitä että tuomarit ja todistajat ei ymmärrä keksintöjä koska ne ovat salaisia ja omaisuus johon sijoittajat ovat luottaneet kun ovat sijoittaneet Europositron yhtiöön. Oikeus tuhosi sijoittajien sijoittaman omaisuuden, mutta eivät kyenneet tuhoamaan salaista keksintö tietoa ja siksi kukaan ei vielä ole menettänyt muuta kuin. yhtiönsä pääoman. Europositron yhtiö on jatkuvasti toiminnassa.

Keskeneräisestä projektista, johon oli juuri tutkinnan alettua allekirjoitettu 4,5 milj. euron, Millennial corp. kanssa rahoitus sopimus, uusmerkintäannin merkintäsopimus joka täten tuhottiin oikeudenkäyntien aikana.

Ko:n ja Ho:n tuomarit ja oikeusneuvokset ovat rikkoneet Perustuslain perusoikeuksia ja ihmisoikeus artikloja, molempia lukuisissa kohdissa. KKO:n tulee ottaa ennakkotapauksena asia käsittelyyn juuri näiden rikkomusten takia ja siitä että keskeinen peruste tuomiolle oli että ei ole keksintöä joka oli mielipide, koska kellään ei ollut pätevyyttä eikä valtuuksia määritellä salaista keksintöä, josta ei ollut kuin osa materiaalista saatavilla.

Oy:lain ja kirjanpitolain mukaan kaikki on ollut lainmukaisesti toteutettua, miksi tuomarit ovat halunneet tuomita keksijän vaikka siihen ei löydy mitään pätevää todistetta ja keksijä on ollut kaiken aikaa valmis toteuttamaan keksintöprojektin valmiiksi. Se että v 2006 uupumuksesta syntyi 2kk tauko ei ole muuttanut asiaa mitenkään.

Europositron Oy:n jatkuva tehtävä oli maksaa kaikenaikaa tapahtuva tutkimus ja tuotekehitys ja sen kulut. Lisäksi yrityskulut ja tulevat prototyyppilaitteen valmistus kulut sekä mahdolliset laajaasta patentoinnista aiheutuvat kulut.

Keksijä tekee suurimman osan töistä ja maksut sisältyivät keksijän saamaan palkkioon/palkkaan kuten myös muiden asiaan osallistuneiden, hän ei ole ollut velvollinen kertomaan kehitystyöstä kenellekään ulkopuoliselle. Ei myöskään yhtiön osakkaille sillä se ei kuulu yhtiöön omaisuutena.

Veroviranomaisille kuitenkin päätettiin kertoa syksyllä 2009 toimenpiteistä, alv palautuksien takia, mutta ei salaisista sisältö asioista. Kehitys ja tutkimustyöt ovat keksijän omaisuutta, yritys vain maksoi toimenpiteet, oikeudesta hyödyntää tuloksia akkulaitteen valmistuslisenssikaupassa.

Toimenpiteet perustuvat keksijän ja yhtiön väliseen Sopimukseen, joka tehtiin 16.05.2007 joka kattoi tarpeellisen rahoituksen.

Jos joudumme vielä viemään asian Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen niin se ei varmasti nosta asiaa käsitelleiden tuomarien kunniaa ja arvostusta, kaikki me teemme virheitä mutta kenellä on rohkeutta korjata omat virheensä. Tämä ei ole minun aiheuttama virhe sen ovet syyttäjä Antti Vuorenmaa ja Ko:n tuomari Maritta Pakarinen sekä Ho:n oikeusneuvokset Tapio Vanamo, Erkki Koivula ja Kari Heikkonen tehneet.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Kaikki virkamiesrikokset ovat vanhentuneet, ennen vuotta 2006 akkukeksijän asiassa, poliisi ei tutki ja antaa asioiden vanheta, että se oikeusvaltiosta. Tällaisia valtioita varten kuin Suomi on perustettu Euroopan ihmisoikeus tuomioistuin.

October 9th, 2010

Jos sattumalta tutkii niin syyttäjä ei nosta kannetta. Monet on keinot vesittää asioita kun on kyseessä virkamies rikokset ja ajanpeluu sen viranomaiset osaa erityisen hyvin, niistä on tullut toista sataa tuomiota euroopan ihmisoikeus tuomioistuimesta.

Emerituskeksijä Rainer Partanen.

Kenelläkään Ho:n tuomiopäätöksen R 09/1241 todistajista ei ole ollut oikeutta, määritellä keksinnön olemassa oloa. Patentti- ja rekisterihallituksen lausuntoa ei huomioitu laisinkaan ja vain heillä oli oikeus keksinnön määrittelyyn, kun keksijä sen haluaa

October 9th, 2010

Emerituskeksijä.

Ko:n tuomari Maritta Pakarinen ja Ho:n oikeusneuvokset Tapio Vanamo, Erkki Koivula ja Kari Heikkonen, Hovioikeuden päätelmä että ei ole keksintöä on täysin väärä, heillä ei ole laillista oikeutta sellaiseen,

October 9th, 2010

KEKSINNÖN MÄÄRITTÄMINEN KUULUU PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE JA VOIKO KYSEISELLE KEKSINNÖLLE MYÖNTÄÄ PATENTTIA, HEILLÄ ON SIIHEN VALTUUTUS.

SEN SIJAAN KEKSINTÖ JOKA ON PÄÄSSÄ TAI PÖYTÄLAATIKOSSA, NIIN KUKAAN EI VOI VÄITTÄÄ ETTÄ SITÄ EI OLISI.

KEKSIJÄ VOI UUDISTAA SILLENSÄ JÄTETYN PATENTTIHAKEMUKSENSA, KUN ON TEHNYT KEKSINNÖN “ VALMIIKSI “ KUTEN PRH:N LAUSUNNOSSA ILMAISTAAN. KUN ON MONTA KEKSINTÖÄ NIIN SE VIE AIKAA.
MYÖS RAHOITUKSEN TULEE OLLA KUNNOSSA JA MUUT SEIKAT, ENNEN PATENTOINTIA KOSKA SE ON SUURI KULUERÄ.

SUOMEN OIKEUSLAITOKSEN TUOMARIT JA OIKEUSNEUVOKSET OVAT TÄYSIN HAKOTEILLÄ, HE EIVÄT TIEDÄ MITÄ TEKEVÄT !.

KUN OLIVAT MÄÄRITELLEET LAINVASTAISESTI ETTÄ KEKSINTÖÄ EI OLE, NIIN SITTEN HE MUOTOILIVAT TAPAHTUMAT UUTEEN USKOON, ETTÄ KAIKKI TOIMET OLIVAT RIKOKSEN VALMISTELUA JA MUOTOILIVAT TOSIASIAT TOISIKSI OMAN MIELEN MUKAISIKSI, KAIKKI RAHAVARAT OLIVAT SITEN SAATU RIKOLLISELLA TAVALLA JA TULLEET KEKSIJÄN HYÖDYKSI.

TÄMÄ ON TUOMARI RIKOS !, KAIKKEIN PAHIMMASTA PÄÄSTÄ, HE EIVÄT KÄSITTÄNEET ETTÄ VOISIVAT JÄÄDÄ KIINNI ITSE TEOSSA, TUOMITESSAAN SYYTTÖMÄN KEKSIJÄN, TÄMÄ ON VALTAVA HÄPEÄ SUOMELLE !.

LIITTYY Ho:n TUOMIOON R 09/1241 16.09.2010

EMERITUSKEKSIJÄ.

Rainer Partanen julkaisee kirjan kaikesta syyllistämisestä KKO:n päätöksen jälkeen, virheellisten asiakirjojen luominen, tahallinen totuuden tulkitseminen negatiiviseksi tiedoksi johon on tähän asti osallistuneet lukuisat virkamiehet, syyttäjä ,KO:n ,

October 7th, 2010

tuomari sekä HO:n oikeusneuvokset. Sekä pieni joukko osakkaita jotka manipuloitiin antamaan lähimmäisestä väärän todistuksen, noin 6 osakasta. Tosiasioihin perustuva kirja on tosi raflaava ja kertomus siitä miten alas, osa yhteiskunnan vaikuttajista lankeaa, siinnä selostetaan tarkkaan, tuomio selostukset ja niiden virheet. Myöskin poliisi tutkinnan epäobjektiivisuuden silloin kun edes tutkitaan, yleensä ei tutkita kun selvä virhe on havaittavissa virkamiehen toiminnassa, maan tapa on asioiden pitkittäminen jotta asioiden syyteaika vanhenee. Koko hallinto suojelee virkamiehiä silloin kun vastassa on yksityinen taho, joka pyrkii saamaan oikeutta. Ei korppi korpin silmää noki. Minusta on tehty mielipide vanki koska on annettu ehdoton vankeus tuomio, muutaman todistajan ja tuomarin mielipiteellä, ilman mitään näyttöä törkeästä petoksesta. Tutkinta kertoo selvästi että rahavarat on kulunut täysin hyväksyttäviin menoihin, vain yksi pienosakas todistaja totesi että ei saa olla mitään kuluja. Tämä on ilmeinen ennakkotapaus, liike elämässä jossa kaikki on hoidettu hyvin ja oikein, mutta omalla mielipiteellä viranomainen tuomitsee vankeutta. Aineistoa on niin runsaasti että kirjasta tulee mahtava opus, kunnon oikeuslaitoksen tekemisistä ei Suomessa ole tehty kunnon kirjaa, lukuun ottamatta Kari Uotin kirjoja jotka käsittelevät kyllä oikeuslaitoksen tuomareiden koulutusta ja sen virheitä, ja on juristin ajatuksilla tehty. Minun kirjani on yrittäjä , kansalaisen tekemä kirja minulla tulee esiin että tuomareilla ei juurikaan ole pätevää koulutusta jossa siteeraan juristeja, koska tekevät niin paljon virheitä, mikä on tahallista tai tahatonta, vai johtuuko kaikki ammattitaidon puutteesta. Josta hovioikeuden x-presidentti on huomauttanut että tarvitaan jatkuvaa kouluttautumista tuomareille. Pienyrittäjän näkökulma on täysin oikea, virheet johtuvat laajasti virkamiesten toiminnasta ja heillä ei ole mitään vastuuta tekemisistään.

Yksityisen osakeyhtiön toiminnasta päättää hallitus ja toimitusjohtaja toteuttaa päätökset. Milloin oikeuslaitos on alkanut päättää yhtiön asioista kun ne on tehty lain mukaan oikein. Kaikki on todistettu oikein tehdyiksi, siitä huolimatta HO:n neuvokset katsovat että se asia olisi pitänyt tehdä niin tai olisi pitänyt ilmoittaa siitä asiasta ei asia ole niin yhtiö itse päättää mitä papereissa lukee ja mitä kerrotaan kunhan se pitää paikkansa ja asiat on pitänyt paikkansa, yhtä muotolausetta lukuun ottamatta, sekin vain vähän aikaa ja korjattiin, mitään tällaista ei lain mukaan tarvinnut tehdä yksityisessä osakeyhtiössä kaikilla osakkailla oli velvollisuus tiedustella asioista ja siten saada varmuus asiasta. Pääasiassa ne jotka ilmoittavat että on sanottu että on patentteja olivat käymässä yhtiön toimistossa jossa he saivat tiedon myös että ei ollut patentteja siksi he ovat tehneet väärän todistuksen, tai mahdollista on että he eivät todistaneet sellaista vaan kirjaus on oikeusneuvosten virhe kirjaus. Europositron Oy:n toiminta on todettu osakeyhtiö lain mukaiseksi sekä kirjanpitolain mukaiseksi ja yhtiökokous on antanut vastuu vapauden kaikkina vuosina, riippumatta siitä että keksijä omistaa suurimman äänivallan ja päättää asioista, se on lainmukaista. Myös hallituksen puheenjohtaja joka oli keksijä, teki kaikki päätökset lain mukaan oikein, siitä on tehty lukuisia muotokanteita, jotka todettiin hovioikeudessa oikein tehdyiksi, mikä sai nyt hovioikeuden eri jäsenten lainvastaisen toiminnan aikaiseksi. Eihän päätelmä ei ole keksintöä, joka perustuu puhtaasti omaan mielikuvitukseen ole mikään realistinen asia, jonka mukaan olisi tapahtunut törkeäpetos. Lisäksi yhtiötä ei ole syytetty mistään, miksi keksijä haluttiin syyllistää lainvastaisesti

”Muutama mätä omena korissa pilaa koko korillisen, muutama korillinen pilaa lähes kaikki olemassa olevat omenat. ”Onko Suomen omenat lähes kaikki piloilla ? ”. ”

Emerituskeksijä.

Keksijä Rainer Partanen Tiedottaa: Koska minut on tuomittu vankeuteen syyttömänä. Heti kun vankeus määrätään sovitettavaksi aloitan paaston joka jatkuu kuolemaani asti. Keskeytän paaston vain jos tähän asiaan R 09/1241 liittyvä,

October 1st, 2010

tuomio kumotaan KKO:ssa.

Emerituskeksijä

Valtio varasti ulosoton voudin avustuksella sekä syyttäjän ja tuomareiden avustuksella 279 osakkaan omaisuuden ja sijoituksen Ab Europositron Oy:ssä. Yhtiötä ei kuitenkaan ole koskaan syytetty mistään rikoksesta, miten tällaista voi tapahtua Suomessa.

October 1st, 2010

Asiasta tullaan nostamaan kanne valtiota vastaan.

Yhtiön 278 osakkaan puolesta, pääosakas emerituskeksijä.

Rainer Partasen Burnout- työuupumus oli nujertaa, mutta nyt on taistelun myötä henkisesti vahvistunut ja totean kaikille lojaaleille sijoittajille että periksi ei anneta. Kun al-akku valmistuu ulkomailla, niin tietyt tahot saavat elämänsä opetuksen,

October 1st, 2010

jota heidän ei ole helppo kohdata. Sen minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Tulevalla suurella rahalla on helppo ostaa oikeudenmukaisuutta myös Suomessa.
Köyhä köyhtyköön ja kärsiköön kaikesta, kuten nyt on tapahtunut. Aion elää 100 vuotta jotta saan nähdä, oikeudenmukaisuuden saapuvan sitten on helppo kuolla.

Pien eläkeläiskeksijä.

Keksijää syyttänyt Antti Vuorenmaa on ilmeisen moraaliton mutta taitava työssään hän kääntää virkamies todistajien avulla totuuden valheeksi ja syyttömyyden syyllisyydeksi ilman minkäänlaista fakta todistetta ja kääntää omalle asialle tuomarit. NÄIN,

October 1st, 2010

TEHDÄÄN MIELIPIDE SYYLLINEN. Kun vielä valtio on kanteen nostaja ja PÄÄSYYLLINEN antien epäonnistumiseen niin, ei tarvitse MAKSAA korvauksia kun on saatu tehtailtua SYYLLINEN.

ETTÄ EI OLE KEKSINTÖÄ, KEKSIJÄLLÄ EI OLE MITÄÄN VELVOLLISUUTTA PALJASTAA KEKSINTÖÄ, ENNEN SEN SUOJAAMISTA PATENTILLA JA TARVITTAVAN RAHOITUKSEN KOKOON SAAMISTA.

SYYTTÄJÄT ON OPETETTU VALEHTELEMAAN, SILMÄÄ RÄPÄYTTÄMÄTTÄ. KYLLÄ TUOMARIT ON PERILLÄ NÄISTÄ VALHEISTA MUTTA NIIHIN ON HYVÄ TUKEUTUA PÄÄTÖSTÄ TEHDESSÄ, VOIKO ENÄÄN OLLA PAHEMMIN RAPPEUTUNUT OIKEUSJÄRJESTELMÄ KUIN SUOMEN ON. SUOMESSA SAA KAIKEN TOIVON HEITTÄ ETTÄ SAISI OIKEUTTA, VAIN PIENI TOIVO ON EUROOPAN IHMISOIKEUS TUOMIOISTUIMESSA, SAADA EDES KORVAUSTA VALTION VÄÄRÄSTÄ TEOSTA.

ONKO TÄLLAINEN SYYLLISEKSI LEIPOMINEN MAAN TAPA, SILTÄ SE ALKAA NÄYTTÄMÄÄN JA TUNTUMAAN. OLEN KUULLUT MONELTA TAHOLTA ETTÄ SE ON TOTTA JA JURISTIT AIKA LAAJASTI TIETÄVÄT TÄMÄN, MUTTA EIVÄT VOI ASIALLE MITÄÄN KUN OLLAAN DIKTATUURISSA, JOSSA ON LUMEDEMOKRATIA.

EMERITUSKEKSIJÄ RAINER PARTANEN

Keksijän rukous korkeimmalle voimalle: Vaikka minä en vaadi rangaistusta minua kohtaan rikkoneille, tuomarin valan tehneille. Kuitenkin olet nähnyt parhaaksi jo poistaa osan heistä, jotta he eivät jatkossa rikkoisi sinua vastaan. Tiedän että suojelet,

September 30th, 2010

minua kaikilta pahantekijöiltä.

Emerituskeksijä Rainer Partanen.

Lehdistö ei ole laisinkaan kiinnostunut virkamieshallinnon rikoksista ihmisyyttä ja kansalaisia kohtaan. Kun poliisi ei tutki niitä ja eduskunnanoikeusasiamiehen sekä oikeuskanslerin tutkimuksella ei saa mitään aikaiseksi. Kun viimeistään oikeuslaitos,

September 30th, 2010

kumoaa kaikki yritykset oikeuden saamiseksi, näin toimii alempi ja korkein oikeus. Silloin on tiedostettava että vain Euroopan ihmisoikeus tuomioistuin voi tehdä jotain ja siinnäkin on vain rahallisesta korvauksesta kysymys. Siis virkamiehillä on oikeus vaikka tappaa kansalaisia, eikä heitä eroteta mistään syystä jos vastapuolella on kansalainen, eivätkä joudu vastuuseen asiasta. Näin toimii mielivaltainen diktatuuri valtio Suomi. Muutos tulee mutta jos 20 vuodessa ei ole tapahtunut juurikaan mitään ihmisoikeuksissa niin muutokseen kuluu todennäköisesti vielä seuraavat kaksikymmentä vuotta. Ehkä sitten kunnioitetaan ihmisoikeuksia tai sitten ei. Miksi ei tehdä todellista tutkimusta kuinka moni kiistää täysin syyllisyytensä, silloin kun ei myöskään ole todisteita, tämä kertoisi kuinka paljon tuomitaan musta tuntuu periaatteella ja mielipiteellä.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Miettiessä Suomen Perustuslakia ja perusoikeuksia, niin selvästi voi todeta että valtion virkamiehet ja oikeuslaitos ei noudata sitä. Poliittisesti lisäksi jatkuvasti tehdään lakeja jotka pakottavat kansalaisia ja riistävät itsemääräämisoikeutta.

September 30th, 2010

Ja kuitenkin väitetään että ihminen on syntyjään vapaa ja omaa oikeuden määrätä itse elämästään. Suomi on riistäjä valtio kuten Pohjois-Korea ja Kiina. Suomesta on tullut
Orwellin 1984 yhteiskunta, jossa jatkuva sairas valvonta lisääntyy ja tuomitaan ihmisiä sokeasti ilman näyttöjä mielipiteellä, voiko tällainen sairas ilmiö kestää Euroopan yhteisössä, jos voi niin on pian pyrittävä eroon siitä. Oman maan kansalaisia kohdellaan kaltoin ja tänne tulevaa hyvinvointi pakolaisia hyysätään suurilla taloudellisilla eduilla.Lopuksi Euroopan ihmisoikeus lakien täydellinen unohtaminen oikeuden tuomareilta on tosi törkeää. Poliittisesti näyttää siltä että nyt on vain yksi todellinen vaihtoehto, uudistuksia lupaava Perussuomalainen puolue.

Emerituskeksijä Rainer Partanen.

Minä luotan siihen että Suomi ja sen oikeuslaitos saa rangaistuksena syvällisen häpeän, kun olen toteuttanut akkukeksintöni ulkomailla. Silloin ei enää ole selittelyille sijaa vaan päitä putoaa, koska iäkkäänä akkukeksijänä, kohtelu on ollut kammottavan,

September 30th, 2010

mielivaltaista.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Jorma Ollila kertoi selväsanaisesti että, epäusko uusiin ohjelma keksintöihin on Nokia taantuman syy. Samoin tulee olemaan Suomen taantuman syvenemisen syy epäuskossa uusiin ideoihin ja keksintöihin.Suomi on ajautumassa pitkälliseen lamaan joka johtaa,

September 29th, 2010

syvenevään köyhyyteen. Köyhä ihmismieli luo köyhyyttä ja kärsimystä. Rikas ihmismieli luo rikkautta ja onnea. Suomen virkamieshallinto on pääasiallinen syy taantuman syvenemiseen lamaksi. Se joka löytää korkeimman hänellä on kaikki oleva.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Suomen virkamieshallinnon inkvisitio on kaiken luomisen ja kehityksen este. Seuraavat kaksi vuotta tulevat kertomaan miten tuhoutuminen syntyy meillä, kun muualla on vapaus luoda uutta ja kehityskelpoista.

September 29th, 2010

EMERITUSKEKSIJÄ

HO:n tuomarit totesivat, emme usko että akkukeksintöä on. Eihän sitä voi olla kun sen valmistaminen estettiin vaikka oli amerikkalainen Millennial corp. rahoittaja joka oli tehnyt sitovan merkinnän, oikeus esti toteutuksen tuomiollaan.

September 29th, 2010

Rainer Partasen oikeudenkäynti jossa ei pystytty osoittamaan mitään lainrikkomusta. Silloin muodostettiin syyttäjän todistajien, VTT:n ja TKK:n toimesta lausunto jossa todistajat sanoivat vain että eivät osaa tehdä alumiiniakkua aineistosta. Siten HO:n tuomio syntyi, ABSURDIA.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka; ne tuomarit jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia ja tuomitsevat pelkän mielipiteen mukaan, ilman näyttöjä ovat yhteiskunnalle yhtä vaarallisia kuin terroristit, sillä he synnyttävät niitä.

September 29th, 2010

Heitä varten on kehitettävä torjunta keinot, kun virkamiehiä ei valvo kukaan vakavissa rikoksissa. Tärkein on että kukaan ei usko että virkamiehet tekevät kansalaisia vastaan vakavia rikoksia, vaikka niitä tapahtuu päivittäin jossakin päin Suomea.

Emerituskeksijä

Akkukeksijä Rainer Partasen asiassa tuli tuomio epäuskolla 2-1 pienellä mielipide erolla. Kun oikeus ei ymmärrä asiaa niin; Suomen oikeuslaitos toimii kun lottoarvonta, numeroidaan valtiolle mieluisat todistajat. Sitten tuomarit suorittavat salaisen,

September 29th, 2010

arvonnan ja numerot kertovat miten käy, vakio selostuksia on jotka soveltuvat eri tapauksille. Silloin valtion ei tarvitse maksaa korvauksia ja voitto on taattu, näin toimii mielivaltainen diktatuuri. Tuomarit ei Suomessa ole välittänyt olemassa olevista Eduskunnan säätämistä laeista koko sodan jälkeisen ajan. Lait on vain köyhää kansaa varten, kuten feodaali ajassa käytäntö oli. Että se oikeusvaltiosta. Euroopan ihmisoikeuslait eivät näytä muuttavan käytäntöä, myöskään niitä ei noudateta. Asiat on kuin entisessä neuvostoliitossa, kaikki oli parasta puheissa. Stalin määräsi että työleireille on saatava tietty määrä ilmaistyövoimaa, siten on myös Suomessa onhan kamalaa jos vankilat olisi tyhjiä miten vartijoille kävisi. Tarkoitus tuomita on tärkeämpi kuin ihmis arvo Suomessa, paljonko me eroamme Pohjois-Koreasta, meillä on kauniimmat räsyt päällä ja saamme kolme silakkaa ja kaksipalaa leipää sekä hieman sirkushuveja jos raha riittää siihen. Suomi on aina ollut työleirien luvattu maa, jossa ilmais työvoimaa on aina riittänyt. Jos näyttää siltä että vaurastut niin kyllä leikkuri siihen löytyy joten siitä ei ole pelkoa.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Vanhoillinen virkamieshallinto ja tuomarit pyrkivät tuhoamaan uuden luomista ja keksimistä, tästä osoituksena keksijä Rainer Partasen ja Ab Europositron Oy:n tahallinen tuhoamisen pyrkimys. Katso DVD, Humanity ascending , Barbara Marx Hubbard.

September 28th, 2010

EMERITUSKEKSIJÄ.

Big Bang teoria : Tosi järjetön teoria maailman synnystä ja sitä syötetään nuorisolle , kun totuus on että koko havaittavissa oleva universumi on elävä organismi eli olento joka syntyy jumalallisesta rakkaudesta, vain syntymä tekniikka on fyysinen ja

September 25th, 2010

rationaalinen. Kaikkeus on ikuinen ja rajaton, se ei synny, vain sen sisällä on syntymiä ja kuolemia, kuten täällä maapallon päällä.
Jossa me asumme ja me olemme olennon sisäinen elämä. Tämän on rakentanut jumalan elämän rakentajat jotka toimivat etenkin makrosiittiöissä ja makromunasoluissa. Tulee aika jolloin saatte konkreettista vahvistusta asiassa.
Universumi on jakautunut lukuisiin osaolennoiksi joista muodostuu makro-olento
Kristinusko syntyi kun tämä universumin osa hedelmöittyi ja syntyi uusi olento. Jeesuksen syntymä symboloi makro-olennon syntyä joka on vielä syntymäkohdussa.
Joka kasvaa ja kehittyy kaikenaikaa. Uskonnot kulkevat omia teitään joskin ennustukset sisälsivät rakkauden sanoman jota jeesus tuli jakamaan. Ennustukset siitä johtuu luonnollisten tapahtumisten toistosta, ja tieto on peräisin äärettömästä jatkumosta ja toiminta on loogista ja järjellistä. Meidän kaikkien sisällä on kaikki tieto, kun luoja tahtoo se lähettää intuitiona tiedon sille jolle se tulee. Korkein voima johtaa kaikkea kehitystä josta kehittyvät tapahtumat ovat korkeimman tahdon alaisia. Vanha jarruttava yhteisö on se vastavoima joka jarrutta ja monesti turmelee hyvää kehitystä mutta on myös välttämätön jotta harkinta on kaikenaikaa mukana kehityksessä. Keksijät tuovat kehityksen tarvitsemat uudet oivallukset ja tekniikan.
Aurinkokunta on meitä varten valmistettu ja sen energia riittää meille kaikille.
Kun aurinko kuolee se poistetaan systeemistä kuten muukin kuona ja tarpeeton silloin elämä päättyy tässä universumissa, mutta muualla se jatkuu ja uutta on synnytetty.
Avaruuden ylläpito vaati sen ulkopuolelta lisäenergiaa kaiken aikaa jota Makro-olento hankki kaikenaikaa syömällä orgaanista ainetta oman systeemin ulkopuolelta. Me olemme kaikki universumeita jokainen elävä olento on jättiläisuniversumi kun suurennetaan meidät jotta voimme paremmin havannoida itseämme. Ei asia ole aivan näin yksinkertainen mutta tämä on suunnaton tiivistelmä tarinasta elämän synnystä, jota tapahtumaa elämme. Elämä on tehty sitävaryen että olisi mielenkiintoista kokemista kokoelämän jatkumon ajan, joka päivä tuo uutta joten ette te pääse kyllästymään kun pysytte toiminnassa mukana ja mieluiten pyritte kehitykseen mukaan ja syrjäytätte vanhoilliset siististi ja hellästi kuten Nelsson Mandela Etelä- afrikassa ystäviensä kanssa. Tervetuloa mukaan taistoon ihmisoikeuksien puoleste me syrjäytämme niin vanhoilliset poliitikot kuin tuomarit. Rakkaus on taikasana ja jokainen pieninkin virus tai bakteeri on universumi ja sisältää jumalallisen joukon mini ihmisiä valtavan joukon puhutaan jättiläisluvuista esim 2x10, potenssiin 100 miljaardia tai enemmän, siis on vain kysymys luojan antamasta aivokapasiteetin harjoituksen tulos, kuten Albert Einsteinillä( Suhteellisuusteoria) ja monella muulla hyvällä keksijällä on. Me olemme kaikki jumalallisia ja siten sisällämme kaiken tiedon kunhan opimme saamaan sen ulos itsestämme.
Olkaa huoleti korkein turvaa elämän mutta ei hallitusten ja oikeuslaitoksen toilailuja.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Ps-puolue:Osa tuomareista vaikuttaa moraalittomilta, verrattuna yhteisön moraaliin. Silloin vallitsee mielivalta näiden tuomareiden teoissa ja se todistaa moraalittomuuden. Pelkästään joidenkin myötäilijöiden mielipiteen mukaan tuomitseminen on moraaliton

September 25th, 2010

ja yksinvaltiutta vaikka tuomareita olisi useita. Tunnettua vallan turmelemat ihmiset puhaltavat yhteiseen hiileen jotta heidän valtansa säilyisi muihin nähden. Länsimainen roomalainen oikeus on koetun mukaisesti paras oikeusmuoto jossa todistetaan syyllisyys ennen tuomiota. Suomessa on vastakkainen moraaliton järjestelmä kuin länsimaissa, tässä joutuu syyttömyyden todistamaan ja kun tuomari:t on turmeltuneet
Hän huomioi vain ne todistajat jotka tukevat hänen turmeltunutta tahtoaan. Suomi on näin ollen erittäin turmeltunut valtio jossa oikeus on silmälumetta jotta kansalaiset uskoisivat oikeuden olevan olemassa, ja kuitenkin lukematon joukko juristeja tietää miten moraaliton meidän oikeus järjestelmämme on. Vaikka Euroopan ihmisoikeus sopimus on ollut voimassa 20 vuotta niin oikeuslaitos ei huomioi sitä laisinkaan verrattuna menneisiin vuosiin. Jatkuvasti pelataan aikaa, syytetyn tappioksi ja kärsimykseksi. Juristit eivät uskalla vastustaa järjestelmää koska oma elinehto on kyseessä ja turmeltunut toiminta jatkuu EU:sta huolimatta, vaikka vanhat EU maat omaavat länsimaisen oikeusjärjestelmän kuten Ranska joka valistusaikana kehittyi ehkä euroopan johtavaksi oikeusvaltioksi. Suomelle on suuri häpeä tämän päivän oikeuslaitos ja poliittiset päättäjät luulevat kun metelöidään toisten ihmisoikeusrikkomuksista niin omia ei huomata. Vasta viisi vuotta sitten perustettiin eurooppalaisen oikeuden keskusliitto juristien toimesta, siten on pieni joukko alkanut ajaa ihmisoikeusasioita voimalla ja tuomarit yrittävät ylläpitää vanhaa feodaalijärjestelmää yllä jossa korkeimmat virkamiehet ovat omissa läänityksissään yksinvaltiaita ja vanhat puolueet ovat pääsyyllisiä tämän järjestelmän ylläpidossa. Ilmeisesti perussuomalainen puolue, tulee murtamaan yhdessä modernien juristien kanssa tämän sairaan järjestelmän.

Emerituskeksijä

Rainer Partasen tutkimukset törkeä petos jutussa, on saanut uuden käänteen ja keksijä epäilee virkamiesten ja tuomareiden kostoa aiempien tapahtumien perusteella.

September 25th, 2010

Törkeä petos ym. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvos Tapio Vanamo, Hovioikeudenneuvos Erkki Koivula, ma. Hovioikeudenneuvos Kari Heikkonen. Tuomion ainoa todellinen peruste oli emme usko keksinnön olemassa oloon, siis mitään faktaa ei ollut .
22.09.2010 | by Inventor [mail] | Categories: Uutiset

Tuomio nro 2376, antamispäivä 16.09.2010 Diarinro R 09/1241 , 2 ½ vuotta vankeutta, liiketoimintakielto 6 v. Koko omaisuus anastettiin n. 350 000:- euroa jonka jälkeen jäi vielä velkaa suurinpiirtein saman verran, korvaukset ja valtiolle menetys yhteissumma 748 120,00 euroa.

Tuomio oli melkein kopio Ko:n tuomari Maritta Pakarisen tuomiosta, hän väittää että olen esittänyt vanhentuneen liiketoimintakieltolain, otin sen netistä joten olen uskonut sen oikeellisuuteen joka täytynee tarkistaa, hän väittää että ei tarvita konkurssia tuomioon. Hän saattaa olla oikeassa ja pahoitteluni mahdollisesta virheestäni. Liiketoimintakielto on kuitenkin sivuseikka törkeäpetos jutussa joka tuomittiin epäuskolla joten kysymys on vain uskosta johonkin. Sijoittajat ovat lähes kaikki uskoneet asiaan ja uskovat edelleen. Vain oikeuden tuomarit eivät usko, mutta eihän heidän rahoista ole kysymys. Nyt voi suurin osa osakkaista menettää sijoituksensa tuomareiden takia ja korvausta eivät saa mistään. Tässä on Suomen ihmisoikeuksista kysymys ja siksi jatkamme KKO:lle tehtävällä valituslupahakemuksella ja jos tarve vaatii niin jatkamme Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen.

Lisäys: tutkin tuomio selostuksen sieltä ei löytynyt selvää tekstiä että voi tuomita liiketoiminta kieltoon ilman konkurssia joten, käsitykseni oli oikea ja kun netissä oli sellainenlaki taksti jossa oli edellytys konkurssi, katson näin että jostakin syystä en osaa löytää sellaista tekstiä jossa muutos ilmenisi, joten olen toiminnut hyvässä uskossa ja siten olevani oikeassa.

Lisäys: nyt löyty netistä uudenpi lakiteksti 1997, sallittua on jos on todettu rikos liiketoiminnassa, ja uusissa omassa tutkimuksissa tuomareiden ja virkamiesten osalta epäillään kostoa, joten en katso olevani kovinkaan väärässä esittämäni tuomari kritiikin osalta. Pahoitteluni koskee vahinkoa joka tapahtui vanhaan lakitekstiin viittaus joka oli vahinko eikä tahallinen, laki toiminta ei onnistu maallikolta se vaatii ammattitaitoa, mutta kaltoin kohdeltu saa esittää kritiikkiä tehdyistä toimista siten kuin osaa. Ihmisoikeussopimus on tehty juuri hallinnon väärinkäytöksiä ja vallan väärinkäyttöä silmälläpitäen. Asiassani ei ole toteutunut oikeudenmukainen oikeudenkäynti artikla 6 ja suomen perustuslaki 12 § takaa kansalaiselle sanan ja mielipiteen vapauden sekä julkaisu ja kirjoitus ilmaisu vapauden. Olen poistanut blogista virheellisten lakien kirjoitustekstit, jotta ymmärretään että asia ei ole ollut tahallinen.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Tiedonanto AB Europositron OY:n lojaaleille osakkaille jotka eivät ole hakeneet korvauksia ulosottoviraston kautta keksijältä. Teidät kutsutaan uuden ulkomaisen yhtiön osakkaaksi kun järjestelyt on saatu kuntoon, joka toteuttaa prototyyppilaitteen kun se,

September 24th, 2010

on estetty täällä.

Sopivin välein asiasta tiedotetaan tässä keksijän blogissa.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Nyt arvioi yrittäjä, viidenkymmenen yrittäjä vuoden kokemuksella. HO:n tuomio annettiin koska tuomarit ei usko keksintöön.Usko kuuluu uskonnoille, ei tekniikkaan mutta keksijä voi uskoa intuitioon.

September 23rd, 2010

Voiko uusmerkintäantia toisin hoitaa,kun on ollut ensimmäisenä vuotena v.2001 OY:LAIN mukaan tehty ANTIPÄÄTÖS, kun on ANTIESITE, kun on LIIKETOIMINTASUUNNITELMA jossa kaikki asiat on tavoitteellisia.

Kirjanpito hoidettu ulkopuolisen TILITOIMISTON ja TILINTARKASTAJAN toimesta, jonka YHTIÖKOKOUKSET on hyväksynyt ja antanut VASTUUVAPAUDEN sekä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.Yhtään lain vastaista tapahtumaa ei ole.

Patentointia on hoidettu AMMATTIMAISESTI jotta salaiset tiedot ei tule liian aikaisin JULKISEKSI. Liikeneuvottelut on hoidettu SIJOITTAJIEN kanssa AMMATTITAIDOLLA.
KEKSIJÄ ja yrittäjä ei voi määrätä koska rahoitus varat saadaan kokoon, on tehtävä työtä niin se selviää ajallaan.

PATENTIT haetaan vasta kun RAHOITUS on koossa ja kun PROTO-OHJELMA on toteutettu.
TUOMIO ON ANNETTU USKON TUNTEELLA, TÄYSIN ILMAN KIISTATONTA NÄYTTÖÄ.
TÄMÄ ON IHMISOIKEUS TILANNE SUOMESSA , SITÄ EI OLE !.

Tuomarit eivät ymmärtänyt mitään tämän yrityksen ammattitaidosta joka on esitety tässä ja siihen sisältyvästä tekniikasta, tosin syyttäjän todistajat ei yhtään enempää siksi turvauduttiin uskoon. Inkvisitio hoiti tehtävänsä vääräuskoista kohtaan.

LISÄKSI TUOMARIT TIETÄVÄT ETTÄ EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KENELLEKÄÄN JA KUKAAN EI VOI HEITÄ RANGAISTA.
MUTTA HE EIVÄT TIEDÄ, MUTTA SAAVAT TIEDON ETTÄ JUMALA RANKAISEE HEITÄ !.

Yrittäjäkeksijä emeritus Rainer Partanen

Hovioikeuden Tuomareitten virheelliset väittämät minkä mukaan on tuomittu. Alla kahdeksan keskeistä seikkaa keksintöjen toteuttamisessa. Ne sopivat täysin molempiin KO:n ja HO:n tuomioon.

September 23rd, 2010

1. Väite että keksintöä ei ole. Väitettä ei kukaan ole todistanut oikeaksi. Lukuisat patenttihakemukset tukevat sitä että keksintöä on kehitetty jatkuvasti. Kun keksinnöt ovat salaisia niin kaikki väitteet niistä ovat perättömiä. Toiminta keskeytettiin keskeneräisenä, joten mitään todellista vastausta ei voi saada ennen kuin toteutus tehdään. Yhtiöllä oli runsaasti rahavaroja ja juuri tehty suuri sijoitussopimus 4,5 milj. € . Kun nyt ei anneta keksijän todistaa keksinnön olemassaoloa niin miten voidaan väittää että hän on pettänyt joitakin tahoja
2. Tuomari on hyvin loukkaantunut ja kielteinen, kun Liiketoimintasuunnitelma esitteen keksintöä koskevia tietoja jotka ovat salaisia ei haluta selitellä, asiat joita on väitetty virheellisiksi ja harhauttaviksi. Väite ei pidä paikkaansa koska esitteen tiedot ovat tavoitteellisia ja muutenkin oikeita. Kaikkea voi aina tulkita kielteisesti kuten tuomari on omilla esimerkeillä tehnyt.
3. Tuomari haluaa selitellä hyvin kielteisesti varojen hankintaa joka on ollut täysin keskeinen asia antitoiminnassa ja mitään muuta kehitys toimintaa ei ole päätetty toteuttaa, ennen kuin tarvittavat minimi varat 2,4 milj.€ on koossa. Salaisia tuotekehitys asioita ei toteuteta ennen kuin varat on koossa.Myös tuomarin tuomio voi vaikuttaa siihen tuleeko ulkomaiset suur sijoittajat lopulta mukaan sijoituksellaan, vai tuhoaako tuomarin päätös koko hankkeen, ilman mitään näyttöä.
4. Tuomari ei ole huomioinut sitä että käytännössä kukaan osakkaista ei ole ilmoittanut että heitä olisi petetty, vasta poliisin ja syyttäjän pitkäaikaisesta syyllistämiskampanjan seurauksena neljä osakasta yhtyi syyttäjän esitykseen. Joista yksi on selvästi ei osakas joka aikanaan halusi osakkeensa lunastukseen ja pettyi välimiesoikeuden ratkaisu tulokseen.
5. Lisäksi kaikki tapahtumat on tehty seitsemän vuoden aikana täysin lakien mukaan,myös “RATAN” huomautukset ovat olleet lainvastaisia, eikä yritystoiminnassa ole ollut moitittavaa tilintarkastajan mukaan, ainoastaan jonkin muotoseikan mukaan ja yhtiökokoukset on antanut vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
6. Tuomarin virhe on tapahtunut, koska hän pitää pakkokeinolain mukaista tutkintaa jo valmiiksi todettuun syyllisyyteen selvänä. Siten sitä on informoitu poliisin ja syyttäjän taholta eteenpäin. Tuomarin päätös perustui hänen omaan ajatukseen että kun puolet oli ehdottomasti todennut kirjallisella todistuksella keksijän syyttömäksi törkeään petokseen ja uskoivat keksintöön. Silloin tuomari totesi että vain kolmasosan hän hyväksyy ja silloinhan on petetty kahta kolmas osaa ja hänellä on enemmistö. Tuomari on lukenut Dan Frändenin kirjan “Petos".Siinä sanotaan, että uhrin pitää tuntea itsensä petetyksi, jotta pettäjä voitaisiin
oikeudessa tuomita. Tätä tietoa tuomari ei ole omaksunut. Myös Jaakko Tapanin kirjassa Petos liikesuhteessa on maininta että asianomaisen kuuluu itsehankkia kaikki tieto mikä on saatavissa ennen kuin voi syyttää petoksesta.Tietoa oli saatavissa kaikenaikaa yrityksen toimistossa.
7. Miten on tuomiossa käsitettävissä että keksijä tuomitaan petoksesta ja kaikki tieto on ollut yhtiön markkinoimaa ja yhtiö ei ole osallinen petokseen koska puolet osakkaista ei sitä hyväksy. Miten tämä toinen puoli osakkaista on saatu petoksen uhriksi vain tuomarin päätöksellä. Kaikki tieto on yleistä tietoa joka ei ole virheellistä ja siten oikeata. Moni taho on tutkinut esitteitä mutta ei ole ilmoittanut mistään virheistä. Voiko tällainen tuomio olla pysyvä. Vain keksinnöt ovat salaisia.
8. Lopuksi kun jumala on siunannut tämän työn eikä hän jätä rankaisematta niitä
jotka yrittävät tuhota hänen johdollaan toteutettua työtä. Silloin sietäisi miettiä
mitä on tullut tehtyä. Tällä tarkoitan sitä että kun keksijä toimii sisäisen
intuitiivisen johdatuksen alaisena se on jumalan johdatusta.

Emerituskeksijä.

Ab Europositron Oy:n ja keksijä Rainer Partasen törkeä petos juttu. Monta oikeuden käyntiä on käyty ja yhtiötä vastaan ei olut löytynyt mitään laitonta. Keksijää vastaan löytyi vain se että oikeus ei usko keksinnön olemassa oloon, ja siksi tuomio.

September 23rd, 2010

Onko ho:n ratkaisu hyväksyttävissä kun se perustuu vain uskoon.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Kymmenen vuoden aikana on virkamiesten toimesta, haettu syyttömälle keksijä Rainer Partaselle uusia rikosaiheita oikeuteen vietäväksi, ei tavallinen ihminen pysty toimimaan kuin juristi ja tarkkaan mieti joka rehellistä sanomistaan, kirjoitustaan ja

September 22nd, 2010

tekoaan, minusta halutaan tehdä marttyyri keksijä.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Törkeä petos ym. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvos Tapio Vanamo, Hovioikeudenneuvos Erkki Koivula, ma. Hovioikeudenneuvos Kari Heikkonen. Tuomion ainoa todellinen peruste oli emme usko keksinnön olemassa oloon, siis mitään faktaa ei ollut .

September 22nd, 2010

Tuomio nro 2376, antamispäivä 16.09.2010 Diarinro R 09/1241 , 2 ½ vuotta vankeutta, liiketoimintakielto 6 v. Koko omaisuus anastettiin n. 350 000:- euroa jonka jälkeen jäi vielä velkaa suurinpiirtein saman verran, korvaukset ja valtiolle menetys yhteissumma 748 120,00 euroa. Tuomio oli melkein kopio Ko:n tuomari Maritta Pakarisen tuomiosta, hän väittää että olen esittänyt vanhentuneen liiketoimintakieltolain, otin sen netistä joten olen uskonut sen oikeellisuuteen joka täytynee tarkistaa, hän väittää että ei tarvita konkurssia tuomioon. Hän saattaa olla oikeassa ja pahoitteluni mahdollisesta virheestäni. Liiketoimintakielto on kuitenkin sivuseikka törkeäpetos jutussa joka tuomittiin epäuskolla joten kysymys on vain uskosta johonkin. Sijoittajat ovat lähes kaikki uskoneet asiaan ja uskovat edelleen. Vain oikeuden tuomarit eivät usko, mutta eihän heidän rahoista ole kysymys. Nyt voi suurin osa osakkaista menettää sijoituksensa tuomareiden takia ja korvausta eivät saa mistään. Tässä on Suomen ihmisoikeuksista kysymys ja siksi jatkamme KKO:lle tehtävällä valituslupahakemuksella ja jos tarve vaatii niin jatkamme Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen.

Lisäys: tutkin tuomio selostuksen sieltä ei löytynyt selvää tekstiä että voi tuomita liiketoiminta kieltoon ilman konkurssia joten, käsitykseni oli oikea ja kun netissä oli sellainenlaki taksti jossa oli edellytys konkurssi, katson näin että jostakin syystä en osaa löytää sellaista tekstiä jossa muutos ilmenisi, joten olen toiminnut hyvässä uskossa ja siten olevani oikeassa.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Tutkimukset osoittaa että Hovioikeuden päätös R 09/1241 on alunperin ollut vain syyttäjän nostama tutkinta ja kanne, kaikki huomioidut todistajat ovat valtion virkamiehiä ja he eivät ymmärrä keksinnöistä tuon taivaallista eli ei juurikaan mitään.

September 21st, 2010

Kun asia on vaikea myös kaikille keksintö asiantuntijoille joita virkamiehet eivät olleet, siksi tuomari päätti että ovat asiantuntijoita ja siksi ei ole keksintöä ja petos on tapahtunut suunnitelmallisesti.

Suunnitelmallisuus on itseään kunnioittavan keksijän ja yrittäjän hieno ominaisuus, eikä sitä pidä liittää sen vuoksi johonkin epäiltyyn rikokseen, todellisuudessa ei ole tapahtunut rikosta kaikesta viranomaistodistelusta huolimatta, se tulee vielä julkisuuteen KKO:n ja/tai Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimen käsittelyn jälkeen.

On käsittämätöntä että kaikki yksityiset asiantuntijat hylättiin vaikka heidän joukossa oli patenttiasiantuntijoita, kuten patentti-ja rekisterihallituksen kirje hallinto oikeudelle jossa selostettiin laajasti patentointi menettelyä joka tuki keksijän toimia, kaikki patenttihakemukset ovat edelleen uusintakelpoisia vaikka lehdissä muuta väitetään syyttäjän mainitsemana ja keksintö asiantuntijoita jotka totesivat että vajaalla tiedolla ei todisteta mitään. Heidät ilmeisesti hylättiin koska muuten ei olisi voitu tuomita, kanne ja tuomiopäätös oli ilmeisesti päätetty jo kauan sitten, kun annit aloitettiin vuonna 2001. Silloin Rata rankaisi laittomasti yhtiötä 20 000:-euron uhkasakolla. Tämä kaltoinkohtelu on ollut vallitseva jo 10 vuotta.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Ho:n R09/1241 ja Ko:n tuomioselostukset, olivat selkeästi TUOMAREIDEN mielikuvituksellista akkukeksijän syylliseksi LUOMISTA syyttäjän todistajien MIELIPITEISTÄ. Kaikki toteutukset olivat Oy:lain ja kirjanpitolain mukaisia ja oikein.

September 18th, 2010

Pienintäkään näyttöä ei ollut mistään rikoksesta ja koska alunperin oli ilmoitettu että keksinnöt tulevat julkiseksi vasta kun ne on saatu patentoitua riittävän rahoituksen 2,4 milj. euroa järjestyttyä. Missä rikos.

EMERITUSKEKSIJÄ

Luettuani hovioikeuden tuomioselostuksen R 09/1241 tuli täysin selväksi, että tässä maassa ei enää pidä yksityisten tehdä mitään, keksintö, yritys, anti tai liike toimintaa sillä vain yksitaho on siihen kelvollinen kaikki tietävä, istuva tuomari ja häntä,

September 18th, 2010

avustavat virkamiehet. Mikäli ryhtyvät kuitenkin erilaisiin toimintoihin niin tulee varoittaa ohjekirjallisuudessa että vankilanovet ovat avautumassa. Kunhan tuomari kerkiää saada syyttäjän syytteen asiasta, kuten kävi 90 luvun lamassa erittäin suurelle joukolle, joka ainakin menetti koko omaisuutensa, arvioltaan 50.000 rehellistä yrittäjää teloitettiin ja 14.000 kuoli toiminnan seurauksena.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Rapautunut hallintokulttuuri uhka yrittäjyydelle.Jatkuva julkisen sektorin toiminnan kehittäminen, tuottavuusohjelmat ja lainsäädännön kehittämistyön jälkeenjääneisyys yhdessä laintulkitsijan puutteellisen ammattitaidon kanssa lisäävät myös yrittäjien,

September 18th, 2010

oikeusturvariskejä, sanoo EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen.


Suomalaisten yritysten ja kansantalouden kilpailun perustana muuttuvassa globaalissa maailmassa on nopea uudistuminen ja syvenevä erikoistuminen.

Kansallisella tasolla hallitusohjelmassa yrityspolitiikan tavoitteena on tehostaa toimia yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja entistä suotuisamman yritysympäristön luomiseksi. Tavoitteena on myös lisätä mahdollisuuksia yrittäjyystietouden ja yrittäjyysvalmiuksien opiskelulle ammatillisessa koulutuksessa ja eri tieteenalojen korkeakoulutuksessa.

Kaikkia Suomen maakuntia on kehitettävä demokraattisena ja avoimena yhteisönä niin, että niiden oma päätöksenteko- ja autonomia vahvistuu. Elinkeinotoiminnalle tulee luoda tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset toimintaedellytykset kaikissa Suomen maakunnissa.

Alueellisella tasolla Lapin maakuntaohjelmassa vuoteen 2020 ulottuvan strategian yhtenä pääkohtana on vahva panostaminen yrittäjyyden edistämiseen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Maatalousyrittämistä ja muuta elinkeinoyrittämistä sekä palvelujen tuottamista syrjäseuduilla on tuettava verotuksellisesti, sanoo Juntunen.

Suomessa ja muissa EU-maissa toteutetun oikeusturvapolitiikan päämääränä on oltava perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturva-asioiden oikeudenmukainen toteutuminen. Se on myös hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys. Kaikille kansalaisille – myös yrittäjille – on tarjottava ihmisarvoisen elämisen ja turvallisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen mahdollisuus, toteaa Juntunen.

Yrittäjät viranomaismielivallan kohteena

Nykyaikainen päätöksenteon tutkimus paljastaa ihmisen yleisiä taipumuksia ajautua tietynlaisissa tilanteissa virhepäättelyyn. Kansainvälisesti arvostetut tutkijat osoittavat myös taipumuksemme suosia omaa sosiaalista ryhmää. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi ammatillisesti, koulutuksellisesti, harrastuksellisesti, poliittisesti tai muista syistä syntynyt tai muodostunut ryhmä.

Kun päätöksentekoon liittyviä virheriskejä ei tunnisteta eikä tunnusteta, päätöksentekoon johtavaa tilannetta hahmotetaan usein erilaisilla peittämisen ja korostamisen keinoilla oman ryhmän tai ryhmän edustajan eduksi, Juntunen huomauttaa.

Tavallisten kansalaisten lisäksi myös yrittäjät joutuvat entistä useammin viranomaisten virheellisten päätösten kohteeksi. Suomessa päätöksenteon virheriskeistä ja päätösvääristymistä on tehty yksi oikeustieteellinen väitöskirjatutkimus (Kavonius, 2003). Viranomaisten päätöksentekoprosessin virheriskeistä ja päätösvääristymien vaikutuksista ketjun toisessa päässä asiakkaalle, kansalaiselle tai yrittäjälle on tekeillä väitöskirjatutkimus Lapin yliopiston johtamisen laitoksella.

Päätösvääristymien ehkäisemisellä voidaan vahvistaa innovatiivista ja luovaa yrityskulttuuria. Erityisesti pk-yrityksissä tai yksittäisen yrittäjän kohdalla yrittäjän oman tai jonkun muun päätösvääristymän uhriksi joutuminen voi aiheuttaa pahimmillaan koko elämäntyön hukkaamisen ja taloudellisen katastrofin yhden ainoankin vääristyneen päätöksen seurauksena. Virheriskien ehkäisyn avulla voidaan tukea erityisesti pk-yrittäjyyttä ja parantaa elinkeinotoiminnan yleistä turvallisuutta ja luotettavuutta Suomessa, sanoo Juntunen.

Hallintokulttuuri uhka yrittäjille

Suomalainen johtamiskulttuuri ja viranomaistoiminta näyttävät olevan jonkinasteisessa kriisissä. Vaalirahakohun aikana paljastuneet poliitikkojen ja yritysjohtajien verkostot kertovat yritysten vaikutusvallasta puoluepoliittisessa päätöksenteossa ja johtamisen moraalista, toteaa Juntunen.

Asiantuntemuksen puute yhdistettynä laajaan harkintavaltaan ja asenteellisuuteen aiheuttaa hallintokulttuurin rapautumista ja instituutioiden etääntymistä kansalaisten arjesta. Monopolistisessa tai kartellinomaisessa asemassa olevien yritysten ja yhteisöjen rakenteellinen korruptio on paljastettava ja lopetettava, koska se on uhka myös terveelle yrittämiselle, jyrähtää Juntunen.

Yhteiskuntamme toimintaympäristön muutosten aiheuttamat ongelmat näkyvät jatkuvasti kasvavana viranomaistoimintaan kohdistuvien valitusten ja kanteluiden määränä, joka kasvattaa hallinnon resurssien lisäämistarvetta. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoittaa pitkittyneitä lupamenettelyjä, mielivaltaista viranomaistoimintaa, moninkertaista verotusta ja uuvuttavaa hallinto-oikeudellista kiistelyä siitä, kenen tulkinta on oikein ja kuka on vastuussa, muistuttaa Juntunen.

Erimielisyyksien ratkettua aika on useimmiten tehnyt tehtävänsä. Vaikka yrittäjä voittaisikin juttunsa viranomaisia vastaan, saattaa hänen yrityksensä liiketoiminta olla jo mennyttä. Jatkuva julkisen sektorin toiminnan kehittäminen, tuottavuusohjelmat ja lainsäädännön kehittämistyön jälkeenjääneisyys yhdessä laintulkitsijan puutteellisen ammattitaidon kanssa lisäävät myös yrittäjien oikeusturvariskejä, toteaa Juntunen.

Olen ollut vuosia tekemisissä yrittäjien ja maakunnallisten elinkeinojen kehittäjien kanssa ja olen usein törmännyt siihen, että yrittäjyyden “kehittäjät” ja puolestapuhujat toimivat toisistaan tietämättä samoilla reviireillä. Kaikilla on runsaasti tietämystä ja osaamista, mutta niistä ei kerrota kumppaneille. Keksimme “pyörän” uudelleen omilla tahoillamme ja tuhlaamme siten resursseja, toteaa Juntunen.

Rahoittajat eivät myöskään riittävästi keskustele keskenään ja myöntävät rahoitusta usein päällekkäisille hankkeille ja innovaatioille. Tästä kaikesta aiheutuu sekamelska, joka saa yrittäjän aivan sekaisin. Rahoittajataho on usein viranomaisen roolissa, mikä johtaa myös uskottavuuden puutteeseen, sanoo Juntunen.

Yrittäjäpolven vaihdokseen on panostettava

Suomessa on 60 000 – 80 000 yritystä omistajanvaihdoksen edessä vuoteen 2013 mennessä. Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n tekemien yritysbarometrien mukaan Lapissa joka kuudes pk-yritys on lähimmän viiden vuoden aikana sukupolven- ja omistajanvaihdoksen edessä. Lapin alueen yrityskannasta tämä tarkoittaa noin 1 500 yritystä.

Suurin haaste yrittäjäpolvenvaihdos -tilanteissa on sopivan ja ammattitaitoisen jatkajan löytäminen. Haaste koetaan Lapissa selvästi suuremmaksi ongelmaksi kuin koko maassa keskimäärin. Haasteeseen ollaan Lapissa vastaamassa erilaisten kehittämishankkeiden avulla, mutta toimet ovat silti riittämättömiä. Muita yrittäjäpolvenvaihdokseen liittyviä ongelmia ovat mm. arvonmääritys, verotus-, rahoitus- sekä yritys- ja sopimusjuridiikka, täsmentää Juntunen.

Lappilaisissa yrittäjyyshankkeissa olisi keskityttävä yrittäjäpolven vaihdoksiin ja erityisesti yrittäjän kohtaamiin elämänhallinnan kysymyksiin, yrittäjyyden elämänkaaren eri vaiheisiin, yrittäjyydestä luopumisen tuskaan ja eläköityvän yrittäjän uudenlaisen tulevaisuuden kohtaamiseen, sanoo Juntunen.

Potentiaalisia jatkajayrittäjiä voidaan etsiä yhteistyössä korkeakoulujen ja ammattiopistojen kanssa haravoimalla uusia yrittäjäehdokkaita opiskelijoiden joukosta. Näin he voisivat kohdata luopuvia yrittäjiä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ehdottaa Juntunen.
Lisäksi olisi tuettava opiskelijan myönteistä asennoitumista yrittäjyyteen ja autetaan häntä näkemään yrittäjyys yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. Lapissa tämä on realismia, koska tälläkin hetkellä yli 90 % lappilaisista yrityksistä on mikroyrityksiä, toteaa Juntunen.

EOK.n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen on perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas Lapin vaalipiirin alueella. Hänen mielipiteitä ja kannanottoja on osoitteessa www.jarmojuntunen.fi .


(EOK-viestintä)

Rintala, Juntunen ja Kavonius: Ihmisoikeusloukkausten tila Suomessa on huolestuttava. Eläkkeellä oleva hovioikeuden presidentti ja EOK:n kunniajäsen Erkki Rintala on esittänyt merkittävän puheenvuoron oikeusturvan tilasta tuoreessa kirjoituksessaan

September 18th, 2010

(6.8.2010) Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla.


Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on toistuvasti tuominnut Suomen maksamaan kansalaisilleen hyvityssakkoja oikeudenkäyttövirheistä. Virheet ja niistä saadut tuomiot lisääntyvät huolestuttavasti Rintalan mukaan. Suurimpia kärsijöitä ovat Rintalan mukaan kuitenkin ihmiset, joiden oikeutta on loukattu. Loukkauksella voi olla vakavia henkisiä tai aineellisia vaikutuksia koko loppuelämään.

Erkki Rintala on esittänyt jälleen kerran merkittävän oikeusturvapoliittisen puheenvuoron, toteaa EOK:n toiminnanjohtaja Jarmo Juntunen. Juntusen mukaan kyse on kuitenkin Euroopan ihmisoikeustuomisoikeustuomioistuimen ratkaisujen osalta vain oikeusloukkausten jäävuoren huipusta.

Juntusen mukaan moni ei kykene tai jaksa viedä asiaansa ylimpiin kotimaisiin tuomioistuimiin asti, mikä on yleensä edellytys asian viemiselle EIT:hen. EIT:n resurssit ovat liian heikot asioiden selvittämiseen, kun ihmisoikeusloukkaus perustuu vähänkään monimutkaisempaan tapahtumaketjuun.

Juntusen mukaan huolestuttavinta on se, että moni ei uskalla tuoda esille kokemiaan oikeusloukkauksia pelätessään viranomaisten sekä näiden kanssa liittoutuneiden asianajajien kostoa. Pelko on oikeutettua. Tuoreessa EIT:n ratkaisussa todettiin, että EOK:n yhden perustajajäsenen Liisa Mariaporin ihmisoikeuksia oli loukattu, kun hänet tuomittiin nyttemmin syyttäjälaitoksen huipulle kiivenneen syyttäjän arvostelusta kymmenien tuhansien eurojen maksamisekseen.

EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja OTT, dosentti Petter Kavonius toteaa, että oikeaakin yrittämisen meininkiä on ollut esimerkiksi nykyisellä juristioikeusministerillä ja Korkeimmalla oikeudella ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Tilanne on silti kaikkea muuta kuin hyvä, toteaa Kavonius.

Kaikki juristit tässä maassa ovat sosiaalistuneet etenkin alitajuisella tasolla käytäntöihin, jotka synnyttävät suuria riskejä vakavista ihmisoikeus- ja oikeusturvaloukkauksista. Näitä alitajuisen tason vaikutuksia juristit Suomessa eivät tunne juuri lainkaan, ja niiden avoin ja rehellinen selvittäminen johtaa varsinkin heikon ammatillisen itsetunnon omaavat tuomarit suojelemaan valhekuviaan jopa järjestysrangaistusten ja esiintymiskieltojen myötä, toteaa Kavonius.

Varsinkin oikeudenkäyntijuristin on pakko vaieta ainakin oikeudenkäynneissä niistä tärkeimmistä syistä, jotka johtavat ihmisoikeusloukkauksiin, tai on pian entinen oikeudenkäyntijuristi, huomauttaa Kavonius.

Kavoniuksen mielestä on syytä kokeilla seuraavana keinona Suomen ihmisoikeus- ja oikeusturvarappiosta pääsemiseksi ja todellisen oikeusturva- ja ihmisoikeusvaltion rakentamiseksi, että uudistusten johtoon asettuu seuraavien vaalien jälkeen kansalaisten oikeusturvaongelmiin syvällisesti perehtynyt henkilö, joka ei kuulu juristeihin.

(EOK-viestintä)

Inkvisition aika ei ole ohi: asia R 09/1241 hovioikeuden tuomio päätös 2,5 vuotta vankeutta kertoo mielipiteen mukaan annetusta tuomiosta johon ei ollut mitään konkreettista petos näyttöä sillä kukaan ei ollut menettänyt sijoitustaan.

September 18th, 2010

Kaikki olemassa olevat varat oli tallella ja muut varat oli kulutettu oikein kirjanpidon mukaan. Kaiken huipuksi oikeudessa amerikkalainen Millennial Corp. sijoittaja ilmoitti että hänen sijoitus merkintänsä oli lain mukaan velvoittava ja siten oli luvassa myös tarvittava rahasumma prototyyppilaite ohjelmalle mutta oikeus ei antanut asian toteutua. Akkukeksintö tekniikka on toteuttamiseen valmis, mutta vain toteutus puuttuu. Kuka sitten on syypää, eikö oikeuden tulisi huomioida kun lainamukaisen annin merkitsijä toteaa että merkintä velvoittaa, eikä tuomita syytöntä keksijää joka on tehnyt pitkän 33 vuoden tutkimus ja tuotekehitystyön asian eteen. Missä on tämän maan ymmärrys ja kohtuus ?.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Hovioikeuden tuomio R 09/1241 osoittaa miten heikko ammattitaito Suomen oikeuslaitoksen tuomareilla on, ilmiö on ilmeisen laaja koska hovioikeuden eläkkeellä oleva presidentti on hiljan kirjoituksessaan Helsingin sanomissa kiinnittänyt huomiota että,

September 18th, 2010

tulisi kouluttaa jatkuvasti tuomareita ja että olisi tiettyjen alojen osaajia. Lisäksi tulisi erottaa oikeuslaitos valtioneuvoston yhteydestä jotta ihmisoikeudet voitaisiin saada kuntoon lisä resurssien myötä.

EMERITUSKEKSIJÄ

Tiedoksi kaikille keksijää tukeneille Europositron Oy.n osakkaalle, vaikka minut on nyt tuomittu keksimisestä vankilaan, niin tulen huolehtimaan siitä että akku toteutetaan toisessa maassa jos suinkin mahdollista ja uskon että niin on.

September 18th, 2010

Tämä on jälleen viive, jonka on tehnyt taho jolla ei ole mitään rakentavaa mielessä. Tiedän että olen elänyt askeettista elämää ja olen satsannut aina kaiken 33 vuoden aikana akun kehittämistyöhön.
Korkein on antanut minulle tämän mieluisan tehtävän enkä anna tällaisten pahantahtoisten ihmisten estää intuitiivisen johdattavaa kehitystyötäni, kaikella on tarkoituksensa, ehkä lepoaika vankilassa on tarkoitettu jotta jaksan viedä projektin loppuun kun ei juurikaan ole päässyt lomille kuin vasta viimekesänä. Ikäihminen ei jaksa samaa tahtia kuin nuoremmat siksi otan kaiken irti vankilakuukausista ja jatkan siellä tutkimuksiani, he tarkoittivat että ”rankaisevat” siitä että olen rohjennut kehittää akkua ilman virallisen tahon mukana oloa, Suomen virallisen tahon tulisi ymmärtää että keksintöjä ei voi tehdä pakottamalla vaan luoja palkitsee ahkeraa keksijää oivalluksilla joita ei kukaan muu saa ja tästä suomessa rankaistaan. Onneksi kunnioitan Suomen kehittyneitä asioita ja siksi ymmärrän että vain pieni joukko pahantekijöitä on saanut tuomarit mukaan tähän häpeälliseen tuomioon. Korkeimman avulla voin hyödyntää tätä ”rangaistusta” , kuten Kari Uoti joka luki lakia ja josta tuli Suomen paras kriittinen juristi joka auttaa Suomea löytämään paremman oikeusjärjestelmän, kuin nykyinen joka on jäänyt kivikaudelle ja joka loukkaa kaikenaikaa ihmisoikeuksia ja toimii niistä piittaamatta, tämä on maallemme todellinen häpeä sillä tuomarit eivät noudata eduskunnan säätämiä lakeja ainakaan tässä tapauksessa. Voi olla että kirjoitan nyt vähemmän sillä olen päättänyt että vien turvaan toiseen maahan kaikki keksinnölliset tiedot ja siellä patentoin ne koska Suomessa ei ole keksintöhakemuksille oikeussuojaa ja nämä keksintö tiedot ovat lojaalien osakkaiden hyödyntämisomaisuutta josta pidän hyvää huolta jotta ne toteutuva.
Tosiasia on että tuomarit tuomiollaan vapautti minut kaikesta vastuusta tässä asiassa ja kun ei ole vastuuta niin ei ole vastuun kuormaa kannettavana, oikeastaan minun tulisi olla hyvin tyytyväinen asiain tilaan. Jos maailma ei halua ottaa vastaan keksintöjäni niin se ei ole minun häpeäni (maailmalla tarkoitan viranomaisia), kuitenkin toivotan kaikille menestykästä luovaa elämää.

EMERITUSKEKSIJÄ 70 v.

Hovioikeuden tuomio oli käsittämätön se kumosi 250 Europositron Oy:n osakkaan tahdon että keksijä jatkaisi akun kehitystä, nyt häntä odottaa vankila joka estää toteutuksen ainakin 14 kuukaudeksi. Mutta sitten alkaa uusi aika, uudessa maassa !.

September 17th, 2010

Hovioikeuden päätös 18.06.2010, on siirtynyt Syyskuulle.

September 1st, 2010

Lainattua Hs 15.05.2010: Kirjailija Jyrki Pellisen mietteitä, kun asioita ei kohdata suoraan, ihmisistä tulee alirationaalisia, tekoskeptisiä ja egoistisia. Silloin luovuus ja kirjallisuus kuolee, niin kuin Suomessa parhaillaan.

May 15th, 2010

EMERITUSKEKSIJÄ

Keksijä lähtee suunnittelemaan jatko toimia ja kesätauolle. Palaan kirjoituksin ja vastaan sähköposteihin Juhannuksen jälkeen, silloin annetaan tietoa missä maassa mahdollisesti prototyyppilaite valmistetaan ja patentoidaan.

May 14th, 2010

Tarjouksia on tullut viimeksi Englannista, Ronald Hodkinsonin kautta esimerkiksi: Impperial College/ Nigel P Brandon UK. Hyvää kesää kaikille tuen antaneille osakkaille ja yhteistyön tekijöille.

EMERITUSKEKSIJÄ.

EOK-Tiedonanto. Painajaismainen oikeusmurha

May 12th, 2010

Tämän viikon MOT-ohjelma (TV1) kertoo yhden perheen kokemusten kautta sellaisista oikeusturvaongelmista, jotka ovat koskettaneet suurta osaa suomalaisista.

Maanviljelijä Tuomo Halmemies tuomittiin naapurinsa päälle ajosta autolla - ilman näyttöä. Painajaismainen kiusaaminen johti oikeusmurhaan.

Monet ihmiset kokevat Halmemiehen perheen tavoin, että he eivät saa suojaa viranomaisilta erilaista rikollista kiusaamista vastaan, vaan avun hakijoita pyritään syyllistämään. MOT paljasti myös Halmemiehen tapauksen myötä Suomessa vallitsevan järjestelmän, joka mahdollistaa oikeusmurhat ja niiden peittelyt.

Nykyjärjestelmään Suomessa kuuluu lain ja tosiasioiden syrjäyttäminen avoimesti virkarikosten ja -virheiden systemaattisella peittelyllä ja yhdenvertaisuuden loukkauksilla. Tässä järjestelmässä virkamiesten katsotaan olevan jo lähtökohtaisesti siinä määrin oikeassa, että tavallista kansalaista ei ole tarpeen edes kuunnella.

Ohjelmassa tuotiin selvästi esille myös ne taloudelliset ja terveydelliset menetykset, joita oikeusmurhat aiheuttavat uhreilleen.

EOK:n asiantuntijakumppanit ovat konsultoineet ohjelmaan liittyvissä asioissa MOT:n toimitusta ja Tuomo Halmemiestä.

EOK suosittelee ohjelmaan tutustumista. Se on mahdollista internetissä osoitteessa: http://ohjelmat.yle.fi/mot/etusivu

Oikeusturvaterveisin

Jarmo Juntunen
toiminnanjohtaja

Lainattua: Suomen Oikeuslaitos valvonnan ulkopuolella !.

May 12th, 2010

Tämänkertainen MOT-jakso Naapuri-blues on jatkoa toimittamaani sarjaan, jonka aiemmat osat olivat nimeltään ”Häätö-blues” ja ”Ostari-blues”. Yhteistä näille jutuille on, että ne ovat tarinoita pienen ihmisen osasta yhteiskuntakoneiston rattaissa.

Trilogian täydentävä kolmas osa kertoo naapureiden katkerasta vihanpidosta ja siihen liittyneistä oikeuden tuomioista. Tarinan päähenkilö, maanviljelijä Tuomo Halmemies tuomittiin naapurinsa töytäisemisestä autolla 60 euron sakkoihin.

Kannattaako nyt näin vähäpätöisestä asiasta tehdä puolen tunnin ohjelma valtakunnalliselle tv-kanavalle? Naapuririitojahan löytyy vähän jokaisesta kylästä, eikä kuudenkympin liikennesakoissakaan ole paljon kummasteltavaa.

Tämän raportin tapahtumaympäristöä ovat riita ja naapurikiusaaminen, mutta jutun polttopiste on muualla. Keskiössä on suomalainen oikeuslaitos sekä laillisuusvalvontaviranomaiset, joiden tehtävä on tarjota oikeutta ja laillisuutta kahnauksiin joutuneille kansalaisille. Vaihtoehtona sille on oman käden oikeus.

Tuomioistuimet käyttävät kovinta mahdollista yhteiskunnallista valtaa. Ne voivat viedä ihmiseltä vapauden, omaisuuden ja kunnian.

Silti tuomioistuinten vallankäyttöä valvotaan hämmästyttävän heikosti. Suomessa media on perinteisesti selostanut oikeudenkäyttöä kunnioittavan välimatkan päästä, oikeuden ratkaisuja kyseenalaistamatta. Vallan vahtikoiria ei ole juuri nähty oikeuslaitoksen tontilla.

Syyttäjä käyttää yksilönä jopa vielä suurempaa valtaa kuin tuomarikollegio. Portinvartijana syyttäjä päättää kuka joutuu tai pääsee tuomioistuimen eteen ja kuka ei. Ja syyttäjän syytteistä menee tuomioistuimissa 95 prosenttia lävitse.

Useimmat suomalaiset eivät koskaan elämässään joudu oikeuteen. Ja suurimmalle osalle heistä, jotka joutuvat, kokemus on ainutkertainen. Heille juttu ei ole milloinkaan pieni, vaan aina suuri.

Maanviljelijä Tuomo Halmemiehen tapaus osoittaa vaikuttavasti, kuinka suuri asia näennäisesti pieni oikeusjuttu asianosaiselle on. Sen mukana maailma pysyy pystyssä tai romahtaa.

Myöskään oikeusistuimen ei koskaan tulisi pitää mitään ratkaistavanaan olevaa juttua niin vähäpätöisenä, että siitä voidaan tuomita riitaa puolittaen jotakin pientä, ikään kuin varmuuden vuoksi.

Jos Tuomo Halmemies tuomittiinkin syylliseksi rikokseen ilman selvää näyttöä, niin kuinka edustava tämä tapaus on, jos ajatellaan Suomen koko oikeuslaitosta?

Sen tiedämme, että Suomen tuomioistuinlaitos on vajonnut mutasarjaan oikeusjuttujen kestolla mitattuna. Siitä Suomi on jo saanut kymmeniä tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta, eikä loppua ole näkyvissä. Halmemiehen tapaus panee epäilemään, että Suomen oikeusistuimet tuottavat myös sisällöllisesti kelvottomia ratkaisuja.

Kysymys Halmemiehen tapauksen edustavuudesta on itse asiassa tarpeeton. Yksikin oikeusmurha on liikaa, oli asia kuinka pieni tahansa. Semminkin kun asiaa koskeva oikeusohje on yksinkertainen: epäselvässä asiassa on tuomittava syytetyn eduksi.

Tai niin kuin Amerikassa sanotaan: ”Beyond reasonable doubt”. Syytetty on vapautettava, jos hänen syyllisyyttään vastaan voidaan esittää järkevä epäilys.

Voiko kukaan väittää, että Halmemiehen syyllisyyttä ei olisi voitu epäillä järkevillä perusteilla?

Martti Backman

MIETI: Onko Suomen Valtio Pyramidiyhtiö, jonka virkamieskunta ei noudata, Eduskunnan säätämiä lakeja ja anastaa kansan kaiken varallisuuden. Virkamiehet eivät joudu vastuuseen mistään laittomuudestaan, koska tuomarit ovat myös virkamiehiä ja

May 12th, 2010

KUULUVAT PYRAMIDIN HUIPULLE , KUTEN EDUSKUNNANOIKEUSASIAMIES JA OIKEUSKANSLERI. EHKÄ KANSANEDUSTAJAT EIVÄT KUULU VARSINAISESTI PYRAMIDIN HUIPULLE KOSKA KANSA VALITSEE HEIDÄT, VAIN MYÖHEMMIN HEIDÄT ON SAATETTU OSTAA JA LAHJOA VAALIRAHALLA. :D

EMERITUSKEKSIJÄ.

Al-akku keksijä Rainer Partasen oikeudenkäynti hovioikeudessa päättyi, oikeus päätti että se julkistaa päätöksensä asiassa 18.06.2010. Keksijä toivottaa kaikille osakkaille ja asiantuntijoille jotka tukivat häntä, viihtyisää kesää ja työt,

May 11th, 2010

Ab Europositron Oy:n akkuasiassa alkaa syksyllä.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Elämän ja toiminnan rajattomuus on uuden ajan sävel jota uskon Stephen Hawkinsin kannattavan myös. Tietoisuus laajenee kiihtyvällä vauhdilla ja kuitenkaan ette tunne oman persoonan maailmankaikkeutta josta pitäisi pitää parempaa huolta.

May 8th, 2010

EMERITUSKEKSIJÄ.

Ratkaisu Kreikan rahoitus ongelmaan. Dipl.ins.Antti Pekkanen Hs-mielipidesivulla 08.05.2010 oli vaihtoehtona mainio ja tässä toinen. Kreikan valtion tulee myydä tontteja rakennus oikeuksin turistisaarilta koko velkasumman mukaisen määrän.

May 8th, 2010

Euroopan talousekspertit ovat jääneet Neuvostoajalle että mikään ei saa muuttua.
Ovatko maailman talousoppineet suoranaisia hölmöjä samoja vanhoja kaavoja toistetaan, pankit ottavat uusia riski toimintoja käyttöönsä mutta eivät vastaa riskeistä vaan antavat valtioiden vastata riskeistä. Jos tahti ei muutu peruspankkitoiminta tulee laittaa valtiolliseksi ja vapaa pankkitoiminta voi ottaa riskejä ja vastata niistä. Yksittäinen riski on nyt keskitetty valtiolle se ei toimi koskaan juuri siitä syntyy romahdus jossa ei auta valtiorahoitus kuin hetkeksi tämä petaa uuden romahduksen.
Jokaisen on vastattava oma riskinsä, riskin otossa on aina erilaisia riskin synnyttäjiä.

Emerituskeksijä.

Helsingin Sanomat ratkaisi hovioikeudessa Kuvatekstit: Helsingin hovioikeuden istunnossa oli pöydällä alumiiniakun prototyyppimalli, jonka sisällön todellisuudesta asiantuntijat keskustelivat.

May 7th, 2010

Helsingin hovioikeudessa on käynnissä oikeudenkäynti, jossa keksijää Rainer Partasta
syytetään törkeästä petoksesta. Syyttäjä vaatii kahta vuotta ehdotonta vankilaa.
Partanen aloitti 2000 - luvulla rahan keräämiseen rakentaakseen alumiiniakun. Työ pysähtyi kun Helsingin Sanomat julkaisi tietoja poliisitutkimuksesta, jonka kohteena oli Partanen.
Maan tavan mukaisesti maan päälehti saa salassa pidettäviä tietoja poliisilta. Poliisi
yritti selvittää oliko Partasella todella hallussaan keksintö, joka mullistaisi koko
maailman energiahuollon, mm sähköautot. Partasen kassakaapista ei mitään valaisua
löytynyt. Keksintö on turvallisuussyistä pidettävä vain keksijän päässä.

Poliisitutkinto johti kuitenkin syytteeseen, jota juuri nyt puidaan Helsingin
hovioikeudessa, salissa 12. Päätodistaja oli jo viestinnän asiantuntija Kenneth
Bergenheim/Kreab Gavin Anderson, joka vahvisti, että vuoto poliisitutkimuksesta keskeytti rahan keräämisen. Kukaan ei osta osakkeita riskiyrityksessä, joka näin tuomitaan julkisessa sanassa.

Kun akkua ei ole syntynyt joutuu oikeus pohtimaan oliko Partasella riittävät tiedot
alumiiniakusta, joka olisi 20 kertaa kevyempi ja tehokkaampi kuin lyijyakku. Partanen ei halua kertoa salaisuuttaan koska se avaisi keksinnön muiden kehitettäväksi. Tämä ei kuitenkaan ole tärkeää tässä oikeudenkäynnissä. Keksijää ei voida tuomita karkeasta petoksesta sen vuoksi, että hän uskoo omaan ideaansa. Tämä on yhtä toivotonta kuin vaatia kolehtia keräävää pappia kieltämään Jeesuksen.

Kysymys ei ole alumiiniakun olemassaolosta taikka sen tekemisen mahdottomuudesta
Partasen voimin - vaan siitä oliko Partanen rahaa kerätessään tietoinen siitä, että akkua ei koskaan synny. Vain jos hovioikeudessa pystytään osoittamaan, että hän simuloi alumiiniakun kehitystyötä 33 vuoden aikana - voidaan hänet tuomita petoksesta.

Seppo Isotalo
Yhteiskuntapolitiikan dosentti, Helsingin yliopisto
isotalo@suur-tukholma.se
+46707633666
0449916922, kun olen Suomessa

Hovioikeudesta kuulumisia 03.05.2010.

May 4th, 2010

Lähdin aamulla 7.10 junalla Pasilaan ja 12.30 olin jo takaisin Salossa.
….Hovioikeus-aikani oli 10.00-mutta olin jo klo.9.00 perillä odotushuonessa. Minulle ainakin oli yllätys, että käsittely alkoi jo klo-9.00 menin muina miehinä sisälle muiden kanssa.

Alkuselvityksissä meni vartin verran aikaa ja “Niittymäen porukka"..vaatii Partaselle edelleen rangaistuksia, vaikka kunnon perusteita ei heillä mielestäni ollutkaan.

Alkurahoituskäsitettä porukka ei ymmärtänyt ollenkaan.
Patentointiteknikka- ja taktiikka ei ollut heillä selvillä vieläkään eikä myöskään heidän asianajajillaan eikä muillakaan häiriköillä.
Asianajajat rahastavat manit pois näiltä tolloilta ja on asianajajien etu pitkittää prosessia äärimmilleen, koska käsittelykertoja saadaan lisää.

Pääsin ensinmäisenä todistamaan, koska olin etukäteen ilmoittanut jalan tulehduksesta ja matkan rasittavuudesta.
Koska on syyttäjän kutsumana–ei tarvinnut puheenjohtajan mielestä valaehtoista kyselyä.
Todistelu oli siis samalla tapaa vapaa-muotoista, kun käräjäoikeudessakin.
1.
Suurin oikaisu oli Wanhan Sataman sijoitusmessuilla kyselemäni asia Herkko Ylitalolla.
Poliisin esitutkinnassa oli merkitty väärin sanomisiani…eikä varmaankaan ole ainoa asia.
Laitteen esitestauksessa oli jokatapauksessa kysymys..komponentteja ja erilaisia osa-sarjoja, ja ne oli todettu toimiviksi.
Näitä väärinymmärryksiä on ilmeisesti enemmänkin poliisin esitutkinnassa.
Mainittakoon, että keskustelin ainoastaan Ylitalon ja Laitisen kanssa messuilla…Rainerin kanssa en puhunut silloin lainkaan, koska hänellä oli sijoittajaehdokkaita kokoajan asiakkaana.
Täytyy myöntää, että on melkein mahdoton muistaa 5 vuoden takaisia asioita sanatarkasti.

Vanhempia asioita ei muista senkään vertaa…ainakaan valaehtoisesti en voi mennä antamaan toiselle vahingollisia todistuksia.
Vedin siis sanomiseni takaisin..varmuuden vuoksi…
siis ainakin se asia tuli korjattua.

Niittymäen porukka kiroili hiljaa taustalla, kun taas yksi heidän syömähampaistaan meni pois väkisin syyllistävällä-linjalla….muistaakseni Niittymäki nämä sanat itse laittoi minun suuhuni spekuloidessaan itseään sekaisin sijoitus-messun jälkeisessä puhelinsoitossaan minulle.

2.
Osakemäärääni myös kysyttiin ja sijoitettua rahasummaa…siinäkin poliisi oli merkinnyt väärin rahasumman..heh-heh

3.Kuinka kauan olen tuntenut Rainerin..kysyttiin myös.
2002:sta muistaakseni ainakin ole ollut yhteydessä.
4. Kuinka Hyvin tunnen?
Korostin omaa aktiivista informaation-hakulinjaani.
Korostin, että ilmeisesti ole osannut kysyä oikeat kysymykset, koska minulla ei ole mitään epäselvää
Rainerin tai yhtiön toiminnassa, toisin kun rahojaan poishakevat tai epäilijät..tuomitsin Niittymäen porukan ihmettelemällä heidän asennettaan.
Sanoin sijoitusasenteeni perustuvan luottamuksen ilmapiiriin Rainerin kanssa….taas kuului murinaa häiriköiden joukossa..ja pientä kiroiluakin…heh-heh!

Puolustus kysyi ( Tero Puha -Rainerin asianajaja)
Rahamäärien käytöstä ja yms…sanoin tietäväni kuinka kallista markkinointi ja suursijoittajan hakeminen on ollut.
Pidin Rainerin ja alihakkijoiden kustannuksia pieninä varsinkin vuosimäärään suhteutettuina.
Ilmoitin omana kantanani 8 miljoonan euron alkurahoitusmäärän vasta olevan riittävä….4.5 milj.€
on viralllinen nykyinen alkurahoitus-summa kokonaisuudessaan.
Sijoittajaryhmämme kokoa kysyttiin..vastasin 50-60 sijoittajaa, jotka ovat keksijän tukena jatkossakin(vähensin 2-3 Viitanen, Myllyalho ja Eero Koski)
“Niittymäen häirikköporukka” hieman kohahti…tunsivat varmaan ryhmänsä pieneksi ja riittämättömäksi.
Jokatapauksessa asianajajamme Tero Puha halusi tuoda sijoittajaryhmäämme esille ja suuren ryhmän olevan keksijän tukena jatkossakin ja olevan eri kannalla kuin nämä muutamat häiriköt.

Malmbergiä edusti (eräs häirikköosakas) tosi nihilistisen näköinen asianajaja, irvisti tosi v-mäisesti, kun annoin tulla omat näkökantani.
Kyllä jotkut ammattikunnat saavat rahansa helposti.

Syyttäjä kyräili meikäläistä jo odotushuoneen puolella….olenkin tehnyt hänestä aikaisemmin valituksen oikeuskanslerinvirastoon…yms…kuten blogikirjoitukset ja yhteydet eduskuntaan presidentinkansliaan ja moniin muihinkin vaikuttajiin, jotka ovat hierarkiassa syyttäjää ylempiä….pientä tervettä pelkoa pitää olla kokoajan myös syyttäjän perseessä…ettei mopo lähde toiselle linnunradalle.

Hovioikeuden puheenjohtaja oli erittäin asiallinen, ja kysyi olenko myynyt osakkeita muille..vastaus oli tietenkin kyllä
Erikoinen kysymys oli hallituksen varajäsenenä..olenko saanut kulukorvauksia…sanoin, että niitä on tarjottu, mutta en ole ottanut “talkoista” palkkoja .
Viimeisenä kysyttiin perinteisesti Helsinkiläisittäin: Mikä on koulutuksesi, ammattisi ja työpaikkasi…….eli loppujen lopuksi minun todistuksellani ei ollut edes vessapaperin arvoa, koska tämän logiikan mukaan en voi olla asiantuntija-todistaja enkä muutenkaan pätevä tämän tapaisissa jutuissa.(Virkamiesjärjellä ei tätä maata kehitetä..naurakoot toistaiseksi).
Suuresti kismittää tämä virkamiesten ylimielisyys, jota heidän on vaikea kätkeä.
Lopuksi annoin matkakulu ja ansionmenetyskorvausvaatimukseni puheenjohtajalle..jotain toista sataa euroa muistaakseni tulee tilille…junalippu oli yhteensuuntaan 23 euroa.

Mutta meillä on tulossa todelliset asiantuntija-todistajat Rainerin tueksi..lisäksi on tämä mallinne-laite. Nämä asiat kääntävät asiat meille edukkaaseen suuntaan, ja käräjäoikeuden vääryydet korjataan.
Oman käsitykseni mukaan projektia päästään tämän jälkeen vapaasti toteuttamaan.
Ron Hodkinson tulee paikan päälle hoviin ja käsittääkseni Dennis Palmer todistaa puhelimitse yms.

Asianosaiset siis olivat taustalla ja minun jälkeeni kutsuttiin noin 15 minuutin välein uusi todistaja.
Seuraavana oli vuorossa entinen Nesteen johtaja Bo Lindfors, jonka kanssa moikkasimme lyhyesti..sanoin tukeneeni keksijää mahdollisimman paljon.
Minun jälkeeni oli listattu vielä 13 todistajaa maanantai-päivälle.

Kim Laitinen jonka isä Martti kuoli syksyllä, oli seuraamassa istuntoa yleisönä.
Menimme tupakille yhdessä, koska oikeus piti 15 minuutin tauon lähtiessäni.
Eiköhän tuo syyttäjä hermostu lopullisesti, kun tulevien istuntojen maailmanluokan todistajat jyrähtävät..silloin syyttäjän omat Vtt:n tähtitodistajat saavat suuren arvovaltakolauksen.
Hovi on kovan paikan edessä.
Iso ennakkotapausjuttu on meneillään.
Tulevina vuosina tulee jokatapauksessa samanlaisia sijoittajaryhmiä kyseenalaistamaan samat asiat kuin me.
Lait eivät kehity, jos niitä kukaan ei kyseenalaista ja esitä muunlaista näkemystä.
Rohkeiden kansalaisten aika on koittanut….nykyiset syyttäjän laintulkinnat ei vastaa koko kansan etua.
Todellinen vapaa luovuuden käyttö ja ihmisarvon ja tasarvoisen ihmisoikeuksien tunnustaminen voisi olla uuden ajan alku.

Oikeudessa myös teillä asenteen tuominen esiin on tärkeintä.
Olemme tulevaisuudessa oikeassa, mutta meidät tuomitaan vanhoilla nyky-laintulkinnoilla!

Terveisin: Oikeudenkävijä-konkari

Ilkka Laakso Salosta

HOVIOIKEUS KAIKEN MUUTTAA VOI ! . 03.-12.05.2010 .

April 26th, 2010

Pari osakasta on soittanut näistä yhtiön lunastustarjouksesta ja 7% korosta…nyt kun tarjous on kädessä..ihmetellään mitä tehdään…ja pelätään keksijän kuitenkin onnistuvan.
Lisäksi heillä on käsitys, että korvausvaatimusta ei voi vetää pois!
Lunastusaikataulu oli myös epäselvä, joten ohjasin soittamaan asiasta Herkko Ylitalolle.
(On säälittävää kuunneltavaa, kun aikuiset äijät parkuvat kuin näisväki tai pikkulapset ja pelkäävät huomisen haasteita).

Huomion arvoinen asia on tosiaan ratan(finanssivalvonnan) mustamaalaus tapauksessamme ja hesarin ja muiden matkija-lehtien alaarvoinen toimittajatyö ja julkaisutoiminta.
Aikoinani soitin heti Tuomo Pietiläiselle ja haukuin hänen julkaisunsa…hän vastasi asioiden perustuvan faktoihin!…lisäksi soitin silloiselle päätoimittaja Matti Virkkuselle, ja annoin nootin Pietiläisen toiminnasta sijoittajaryhmän nimellä…lisäksi lähetin sähköpostia(Rainer Partasen tuleva oikeusmurha–jonka teimme yhteistyössä edesmenneen ( M L kanssa).
Myös tutkintajohtaja Harri Saaristolalle lähetimme saman sähköpostin sijoittajaryhmän nimellä.
Alusta alkaen kaikesta tuli esiin yksipuolinen tutkinta-tapa ja siitä informointi julkisuuteen.
Keksintöasioissa ei poliisin,syyttäjän ja muidenkaan viranomaisten ammattitaito ole riittävä.
Tapauksemme karkasi viranomaisten käsistä, ja heidän toimintansa oli jatkossakin laitonta.
Yhteiskunta alkaa olemaan rappiolla–kun viranomaiset itse ovat suurimpia rikollisia ja lakien väärinkäyttäjiä!

PP on soittanut yhtiökokoukseen osallistuneille.
Säälittävän johdattelevaa touhua. PP on näköjään erikoistunut mustamaalaamiseen ja asioiden kääntämisen itselleen edukkaaksi.
Ilmeisesti hänen tarkoituksenaan oli saada jokin osakasryhmittymä taakseen…ja nostaa asian-ajajapalkkioita niinkauan, kunnnes tilit ovat tyhjiä.
PP on ilmiselvästi osakeyhtiöterroristi ja osakkaiden lompakoiden tyhjentäjä.
Ihmettelen tätä hovioikeuden asianomistaja-listaa.
Ilmeisesti PP on saanut nämä ilman omaa tahtoaan olevat perusteettomasti puolelleen, vaikka kaikki syytteet ovat kaatuneet..ja loputkin kaatuvat Hovissa!
Eräässä puhelussaan PP ilmoitti keksijän liiketoimintakiellon tavoitteekseen–PP:n yhteys finanssivalvontaan on selvääkin selvempi!

Monelle ainoa peruste rahojen takaisin-maksamiselle ja osakkeiden takaisinlunastukselle on aika!
Projektimme on viivästynyt aiheettoman oikeusprosessin takia.
Syyttäjä ja valtiovalta ovat tähän syyllisiä!–ei keksijä tai yhtiömme!

Luova ja vapaa hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee olenaisesti erinlaista toimintaympäristöä kuin syyttäjän edustama kyseenalaistava malli.

Eduskunnan tulevaisuusjulkaisut ja päämäärät ovat aivan erilaisia, kuin nykyisen oikeuslaitoksen edustajan etukäteen syyllistävä-linja.
Haluan uskoa, että finanssivalvonta ja syyttäjä ovat itse ottaneet tulkinta-vapauden käsiinsä ja suuri vahinko tapahtui vahingossa.
Pahinta tapauksessamme onkin, kun syyttäjä ei ole tunnustanut vahinkoaan ja virkavirhettään.
Syyttäjä on käsitykseni mukaan ylittänyt valtuutensa ja tallannut eduskunnan säätämät lait ja samalla loukannut Ab Europositron Oy:n osakkaiden oikeuksia.
Osakkaiden luottamushenkilö keksijä Rainer Partanen on joutunut sijaiskärsijäksemme, vaikka hän on rehellisesti puolustanut oikeuksiamme ja pitänyt koko projektin hengissä.

Luovuuden parempi hyödyntäminen on oikein tekemisten kertautuvan vaikutuksen aikaan-saamista.

Uuden syntymistaso vaatii tietoa-taitoa-ja tahtoa!
Olen pitkällä aikavälillä huomannut, että keksijällä on näitä kaikkia ominaisuuksia erittäin runsaasti!

Syyttäjälle pitäisi opettaa uutta positronitiivista tulevaisuusasennetta.
Valtakuntamme taloustilanne tulee olemaan tulevaisuudessa surkeaa luokkaa, jos jatketaan ainoastaan nykyisillä ulkomaalaisomistuksessa olevilla suuryhtiöillä.
Uudet osaamisklusterit alihankintaketjuineen syntyvät uusista yksityisistä ja radikaaleista keksinnöistä.

Syyttäjä voisi tulla Saloon katsomaan tyhjiä Nokian-tuotantotiloja! 1000 työpaikkaa on jo menetetty ja lisää lopullista alas-ajoa on tulossa.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä osaa käyttää järkeä etukäteen–mutta olemme myös valmiita toimimaan etukäteen koska:

1. Yksityiset keksijät tarvitsevat yksityistä riskirahoitusta alkurahoituksessa.
2. Yksityiset keksijät tarvitsevat “hengenheimolaisia”
henkiseksi tuekseen.
3. Yksityiset keksijät tarvitsevat rohkeita ja ennakkoluulottomia “itsensä likoon laittajia".
4. Yksityiset keksijät tarvitsevat alkuvaiheessa
hyviä suhteita päättäjiin.
5. Yksityiset keksijät tarvitsevat alkuvaiheessa talkoohenkeä ja työtaakan jakajia.
6.Yksityiset keksijät tarvitsevat uudet suojalait, jotta nykyinen keksinnön varastamisyritys ei olisi mahdollinen.
7. Yksityiset keksijät tarvitsevat eduskunnan erityisen suojelun, koska oikeuslaitos jyrää tulevatkin yksityiset keksinnöt.
Radikaalit yksityiset keksinnöt olisivat erityisuojelussa aina kaupallistamisvaiheeseen saakka.
Tämä olisi todellista talouspolitiikkaa, jolloin puheet olisivat muuttuneet teoiksi.
Ehdotan, että nyt siirtymävaiheessa Ab Europositron Oy:n tapaus otettaisiin ensinmäisenä suojeluohjelmaan ja katsottaisiin sen positiiviset vaikutukset.

Jokatapauksessa olemassa olevassa tilanteessa on syyttäjä kaiken esteenä edellä mainituille asioille.
Tapauksemme syyttäjä Antti Vuorenmaasta tulee Suomelle kalliimpi kuin edellisestä pankkituesta!

Hovioikeus kaiken muuttaa voi!

Kevät-terveisin: Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Ilkka Laakso Salosta

IHMISOIKEUDEN JA TULEVAISUUDEN PUOLUE. TÄMÄ PUOLUE PITÄISI SAADA PORUKALLA AIKAAN JÄTETÄÄN ASIA HAUTUUMAAN, NIIN NÄHDÄÄN MILLOIN SE ON KYPSÄ SYNTYMÄÄN.

April 24th, 2010

Pitääkö minun ja Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmän perustaa valtakuntaamme uusi tulevaisuuspuolue?
Olen hakannut päätäni seinään, kun olen yrittänyt saada tapaustamme tunnetuksi.
Kehitys-ja keksintöyhtöiden keksijöiden suojalait puuttuvat kokonaan Suomessa.
Yritysriski ja sijoitusriski kuuluvat normaaliin riskisijoittamiseen.
Lisäksi maassamme on vääränlainen ja keksijöitä kyseenalaistava kulttuuri:VALTION MAARISKI

Miten minun kuuluu toimia–lakialoitteiden tekeminen
on ilmeisesti tapauksessamme ainoa rauhanomainen tapa saada SOPIVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ uusille keksinnöille.

Uudet radikaalit yksityiset keksinnöt mahdollistavat paremman tulevaisuuden mahdollisuuden!

Ehdotan SDP:lle rohkeampaa ja tulevaisuusmyönteisempää talouspolitiikkaa!
Vanhalla tapaa emme voi enää kauan-aikaa jatkaa!
Koko teollisuuspolitiikka on rakennettava uudelleen…ja tämä työ on aloitettava heti.

Kansanedustuslaitoksen pitää tehdä kansalaisten toimintaa tukevaa lainsäädäntöä!
Nykyään oikeuslaitoksen syyttäjät tappavat viimeisenkin rohkeuden ja luovuuden maastamme.

SDP voisi näyttää mallia ja osallistua tapauksemme hovioikeuden-käsittelyyn ja nähdä omin silmin syyttäjälaitoksen syyttäjän ammattitaidottomuus joka on sabotoinut jo vuosia yhtiötämme ja pitkittänyt ulkomaisen rahoituksen vastaaanottoa ja koko projektin etenemistä.
Lakimuutosten tarve tulee oikeusistunnoissa varmasti esiin:

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Ilkka Laakso Salosta

Lähetän luovuutta ymmärtäville kansanedustajille lisäpostia näistä muista osallistumispäivistä 3-6 pv ja 10-12 pv toukokuuta 2010.

April 19th, 2010

Lähetin tänään myös muutamille ahkerille lehdistökirjoittajille kutsun osallistua istuntoihin….tarkoitus on laittaa syyttäjä niin koville, ettei toista kertaa lähde keksintöjä kyseenalaistamaan.

Tuo Ron Hodkinsonin..tulo henkilökohtaisesti hovi-käsittelyyn on todennäköisesti ratkaiseva asia…. Vtt:n ja muut “Suomen asiantuntijat” ja oikeassa olemisen monopolia pitävät “dosentit” saavat kuunnella korvat punaisina.
Ymmärrän myös, että Ron Hodkinson itse keksijänä ei suvaitse tämäntapaista kyseenalaistamisen kulttuuria ja “takapajulan syyttäjän tulkintoja".
Ron tuo taatusti länsimaisen tuulahduksen oikeus-saliin.
Hienoa ja mahtavaa!!!!!!!

En ole kyllä koskaan tavannut keksijän kaltaista sisupussia!
Toisilla lähtee taju pienistäkin vastoinkäymisistä, mutta keksijä tuntuu vaan vahvistuvan kokoajan lisää!

Keksijän tuntemat kansainväliset “hengenheimolaiset” ja asiantuntijat ovat nimeltään kunnioitusta herättäviä.
Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä kiittää myös kaikkia muitakin “talkoisiin osallistuneita” ja asiaamme oikean suuntaan ajaneita henkilöitä.

Yhdessä voitamme vaikeudet!

Terveisin: Ilkka Laakso Salosta

On tullut aika Eduskunnan astua 2000 luvulle, luovuudenaika on käsillä viimeistään seuraavien vaalien jälkeen. Maa tarvitsee uutta luovan Eduskunnan.

April 13th, 2010

Koska Suomeen saadaan luovuutta ymmärtävä eduskunta, hallintoviranomaiset sekä oikeuslaitos?
Uutta talousoppi-mallia tarvitaan, koska kansainvälisesti kannattavia vientialoja on liian vähän Suomessa. Nykyinen tilanne on tästä syystä liian arka suhdanteille ja syvä taloustaantuma tulee liian usein vierailulle valtakuntaamme.

Hallitus ottaa lisälainaa kansainvälisiltä markkinoilta pitääkseen työttömyyden jossain rajoissa.
Velka pitää kuitenkin aina maksaa joskus pois….ja tämä tarkoittaa verojen kiristämistä ja työpaikkojen tehoruuvin lisävääntämistä ylikireälle.
Suurin osa kansasta elää lopullisen uupumisen partaalla. 12 tunnin jousto-työpäivät ja matkat päälle…seuraavaksi työnantajat alkavat rakentamaan kapselihotelleja työpaikan yhteyteen…kun ei jaksa enää lähteä välillä kotiin nukkumaan ja itkeviä lapsia kuuntelemaan.

Hallituksen ja eduskunnan talouspolitiikka on lyhytnäköistä ja tulevaisuuskestämätöntä.
Puhumattomuus suurista ongelmista on ajautumispolitiikkaa.
Suomen talous on kuin 30-vuotias vanha auto, jota yritetään pitää toimintakunnossa jäteöljyllä!
Musta sauhu nousee ja vesi kiehuu, mutta hallituksen trasseliporukka ennustaa sillä menevän vielä toiset 30 vuotta ilman muutoksia–mutta pienellä elvytyksellä!

UUSI ASENNE MAHDOLLISTAA VARAUTUMISEN:
Radikaalit yksityiset keksinnöt ovat ratkaisuna uuteen talousoppimalliin.
Kansaivälisesti kannattava teollisuuspohja on rakennettava uudelleen.
Jo alkurahoitusvaiheessa on saatava Suomalainen omistajapohja, koska työpaikat ja muutkin tuotot jäisivät näin valtakuntamme hyvinvoinnin ja vaurauden mahdollistajaksi.

On täysin käsittämätöntä, että nykyinen finanssivalvonta ja syyttäjänlaitos eivät ymmärrä Ab Europositron Oy:n esiin tuomaa muutoksen tärkeyttä.
Öljyriippuvaisen valtion kustannukset alkavat karkaamaan käsistä.
Ensi kesänä tullaan todennäköisesti näkemän 95-bensiinin 1,70€ litrahintoja.

Rohkeat, ennakkoluulottomat ja luovuutta ymmärtävät alkurahoittajat kyseenalaistavat hallintokoneiston henkisen tason ja tekemisen ammattitaidon.
Ehkä virkavirheet loppuvat viimeistään erittäin suurien korvaus-summien sanktiona.
Vanhalla yksipuolisella käsittelytavalla ei enää voi jatkaa.
Nykyisiä laintulkintoja pitää vahvasti kyseenalaistaa!

Kevät-terveisin

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Ilkka Laakso Salosta

.

Kutsu Kansanedustajille; tulla seuraamaan 03.05.2010 Suomalaisen akkukeksijän Rainer Partasen asian hovioikeuden käsittelyä, jolloin näette henkilökohtaisesti miten oikeus käsittelee asian ja myöhemmin tulevan päätöksen asiasta.

April 13th, 2010

Date: Tue Apr 13 2010
To: hanna-leena.hemming/eduskunta/ kansallinen kokoomus
Subject: Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Moi!

Suuret kiitokset rohkeasta tekstistäsi Hesarissa.
Juuri tämäntapaista aloitteellisuutta ja keskustelun-avauksia tarvitaan julkisuuteen enemmänkin.
Arvostelijoita kyllä riittää–mutta kaltaisiasi “itsensä likoon laittajia” on liian vähän.
Yleinen vika on käsitteiden vaikeus ja kirjoittamisen taidon yleinen unohtaminen.
Tekstisi oli hyvin rakennettu..ja siinä oli myös tulevaisuuden ongelmaratkaisumalli, joka on hyvän tekstin ominaisuus.

Lisäisin keskusteluun myös uusien keksintöjen mukanaan tuomat kilpailukykyiset vientialat.
Uudet tulevaisuuden työpaikat syntyvät ilmeisesti sähköajoneuvoteknologiasta mm. uudesta akkuteknologiasta ja uusista sähkömagneettimoottoreista yms….

Suomalaisesta sijoittamiskulttuurista puuttuu kokonaan tavallisen kansalaisen riskisijoitusmahdollisuus yhtiöiden alkurahoitusvaiheessa.
Keksintöjen hyödyt menevät ulkomaille, koska syyttäjä Antti Vuorenmaa estää kotimaisen rahoituskulttuurin syntymisen.

Meidät on luokiteltu jopa rikollisiksi, vaikka olemme ottaneet riskin ja tukeneet keksijää!

Helsingin Hovioikeuden käsittely alkaa 03.05.2010 maanantaina klo:10
Haluaisin tapauksemme ja tulevan oikeusmurhan seurantaasi, koska jokatapauksessa tulemme tekemään lakialoitteita ja ehdotuksia korjaaviksi toimenpiteiksi eduskuntaan.(myös Kimmo Sasia on informoitu asiastamme).

Rohkeiden,ennakkoluulottomien ja luovuutta ymmärtävien on koottava voimansa ja auttaa uuden syntymistason tulemiseen mahdollisuus.
Varautuminen parempaan tulevaisuuteen on viisautta!
Vanhalla tapaa emme enää voi kauaa jatkaa–miksi eduskunta ei puutu viranomaisten sabotointiin.
Yksityisten kehitys-ja keksintöyhtiöiden nykytila on surkea, koska viranomaiset voivat pakkokeinolain varjolla rikkoa patenttilakia ja jopa yrittää varastaa arvokkaammat keksinnöt tai “vuotaa” ne pahimmille kilpailijoille!

Viranomaiset eivät tunnista käsitettä: Yksityisten kehitys-ja keksintöyhtiöiden radikaalit keksinnöt.
Radikaaleilla keksinnöillä on erittäin suurta taloudellista merkitystä, ja ne muuttavat pysyvästi tulevaisuutta.

Kevät-terveisin:
Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Lisäinfo:www.europositron.com/blog
Keksijä Rainer Partanen: contact@europositron.com

Ilkka Laakso

Lainaten.
Emerituskeksijä; Rainer Partanen

Kutsu TV:n ja lehtien toimittajille; saapua seuraamaan keksijä Rainer Partasen Helsingin Hovioikeuden käsittelyä 03.05.2010, sillä hän tarvitsee julkisuuden apua sillä jotkin rikolliset viranomaistahot ovat pyrkineet varastamaan keksinnöt ja

April 12th, 2010

on pelättävissä että Hovioikeudessa voisi tapahtua samoin, kuin käräjäoikeudessa. Keksijä antaa laajan haastattelun oikeudenkäynnin jälkeen, niille toimittajille jotka ovat kiinnostuneita tuomaan julkisuuteen todistetun totuuden tässä asiassa. Keksijä myöntää että sijoittajien etu on tärkein ja siksi pidetään pääkeksinnöt salassa, kunnes rahoitus on saatu kuntoon ja lopullinen prototyyppi-ohjelma ja patentointi aloitettu. Al- Akku keksintö on niin arvokas että jopa valtion virkamiehet ovat ottaneet riskin jäädä kiinni rikoksesta. Ab Europositron Oy:n , keksijän ja antien tuhoaminen aloitettiin jo (Ratan) rahoitustarkastuksen toimesta kun se vaati virallista antiesitettä lainvastaisesti ja sakotti 20 000 €( laki; arvopaperimarkkinalaki 2001 ) laki ei edellyttänyt yksityiseltä osakeyhtiöltä antiesitettä ( yhtiöllä oli oma esite ). Yhtiön omaisuus on vapautettu ja syytteitä ei koskaan ole edes ollut, kun syyttäjä pakotettiin hovioikeudessa aiemmalla KKO:n ennakkopäätöksellä luopumaan takavarikko asiasta. Nyt halutaan keksijä nujertaa pelkillä mielipiteillä ilman mitään lainvastaista tapahtumaa, kukaan osakkaista ei ole menettänyt mitään, paitsi nyt valtion syytetoimien takia on syntynyt yhtiölle ja keksijälle suuret taloudelliset menetykset.

Emerituskeksijä Rainer Partanen 70 v

Petter Kavonius: Kansalais- järjestäytymisellä virkafeodalismia vastaan.

April 11th, 2010

Euroopassa vallitsi vuosisatoja järjestelmä nimeltä feodalismi. Sen ideana oli, että eliitin edustajille annettiin nautinta-alueita, joissa eliitin edustaja sai tehdä lähes mitä tahansa valtansa alaisuuteen kuuluvalla omaisuudella, alueen väestö tähän omaisuuteen mukaan lukien.
Eliitti ei samaistunut hallitsemaansa alueen väestöön vaan ainoastaan muihin eliitin jäseniin. Valtiotkin olivat yleiseurooppalaisen eliitin keskenään jakamia läänityksiä. Valtiot olivat olemassa eliittiä varten. Niiden tehtävä oli organisoida väestö ja muut alueen resurssit elättämään oma eliittinsä. Koska eliitti ei koe olevansa samaa porukkaa kuin alamaisensa, sillä ei ole estoja kohdella alamaisia alempiarvoisina.
Yhä useampi kansalainen kokee perustellusti olevansa alamainen ja pelinappula eräänlaisessa virkafeodalismissa, jossa tavallisella kansalaisella ja yrityksellä ei ole mitään laillisia oikeuksia siellä, missä päätäntävalta on virkamiehillä. Päätökset eivät perustu lakiin ja tosiasioihin vaan feodaalistyyppiseen vapaaseen harkintaan. Kaikki on virkamiehelle sallittua tulkita niin, että rajoituksia ei oikeasti ole.
Tätä rajoittamatonta virkamiesten päätöksentekoa kutsutaan usein mielivallaksi. Se ei kuitenkaan ole täysin sattumanvaraista ja ennakoimatonta. Sitä vain ohjaavat vallankäytön psykologiset lait kirjoitetun ja säädetyn lain asemesta. Suuret ja järkyttävät yllätykset kohtaavat lähinnä vain niitä, jotka uskovat virallisen propagandan harhauttamana, että laki ja tosiasiat ratkaisisivat demokraattisen oikeusvaltion ihanteen mukaisesti myös todellisuudessa.
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Juha Sihvola kirjoittaa Helsingin Sanomissa 7.1.2008 tahdon ja järjen vuoropuhelusta oikeuden maailmassa. Tahto perustuu usein luokkaintressien mukaiseen toimintaan. Järki pystyy irtautumaan tällaisista intressistä objektiiviseen suuntaan.
Lakia ja totuutta kunnioittava kansalaisyhteiskunta voi rajoittaa virkafeodalismia vain vallankäytön kohteiden järjestäytymisellä puolustamaan oikeuksiaan. Käytännössä virkafeodalismia voi rajoittaa kaikkien kansalaisten yhdenveroisten oikeuksien puolesta vain vahva laillisuusvalvonta, joka ei samaistu virkafeodaaliaateliin vaan vallankäytön kohteisiin ja uhreihin. Lisäksi järjen ääni on nostettava esille tunnistamalla ja eliminoimalla sitä uhkaavia taipumuksia vääristyneeseen päättelyyn.
Järjestäytyneen oikeudellisen edunvalvonnan piiristä tulleet kantelut selvästi kiinnostavat ylimpiä laillisuusvalvojia. Esimerkiksi oikeuskansleri Jaakko Jonkka piti viime vuonna mm. tuomarien laillisuusvalvontaa käsitelleen esitelmän, jossa esimerkiksi otetuista neljästä asiasta EOK oli jotenkin mukana kolmessa.
Moitteita tuli kyllä oikeuskanslerilta monille, mutta tuomarin virkasyytteeseen riitti vain sellainen tapaus, jossa yhdellä tuomarilla oli kymmeniä uhreja.
Nämä ovat käytännön toimenpidesuositukseni: Yksittäisissä tapauksissa on se, että etsitään liittolaisiksesi yhteistoimintaan muita saman virkamiehen tai samojen virkamiesten uhreja.
Yleisellä oikeuspoliittisella tasolla on syytä vaatia yhteydenotoissa kansanedustajia toimimaan niin, että ylimmän laillisuusvalvonnan henkilöstöön nimitetään henkilöitä, jotka eivät samaistu virkafeodaaliaateliin ja sen intresseihin vaan virkavallankäytön kohteisiin ja uhreihin.


(Oikeustieteen tohtori, dosentti Petter Kavonius on EOK:n liittohallituksen puheenjohtaja)

Ab Europositron Oy on valmistamassa akku mallinetta joka valmistuu Huhtikuun loppuun mennessä. Mallineen mukaan prototyyppilaite valmistetaan, joka tulee sisältämään kaikki keksinnöt ja kehitys työn joka on saatu aikaiseksi 30 vuoden aikana.

March 22nd, 2010

Tämän hetken tietämyksen mukaa, pääsemme todennäköisesti aloittamaan prototyyppilaitteen valmistuksen tämän vuoden aikana sillä uskomme että rahoitus nyt järjestyy.

Emerituskeksijä.

Keksijä Rainer Partasen osalta mikään tuomion 1564, rikos kohta ei ole täyttynyt joka oli tuomion perusta. Keksijä ei ole luvannut paljastaa julkisesti keksintöjä, eikä ollut mukana liiketoiminnassa, ei yritystoiminnassa, ei anneissa, eikä keksijä ole ,

March 21st, 2010

luvannut kenellekään osakkaalle mitään. Ab Europositron Oy:n ja keksijän välillä on kirjallinen sopimus siitä että keksijä patentoi keksinnöt ja rakentaa akkuprototyyppilaitteen kun Europositron yhtiö suorittaa asiasta koituvat kustannukset. Silloin yhtiö saa hyödyntämisoikeuden, keksintöjen mukaisen akkulaitteen lisenssivalmistuksen kauppaan. Näitä kustannuksia ei vielä ole suoritettu.

Mikään kohta törkeänpetoksen lainkohdista ei täyty keksijän kohdalla, joten todennäköistä on että hovioikeus purkaa käräjäoikeuden tuomio päätöksen 1564.

36 luku: Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä
Luku on uudistettu lailla (24.8.1990/769).
1 § (24.8.1990/769) Petos. Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Petoksesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa tietojenkäsittelylaitteeseen vääriä tietoja syöttämällä tai koneelliseen tietojenkäsittelyyn muuten puuttumalla vääristää tietojenkäsittelyn lopputuloksen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa.
Yritys on rangaistava.
2 § (24.8.1990/769) Törkeä petos. Jos petoksessa

1. tavoitellaan huomattavaa hyötyä,
2. aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa,
3. rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai
4. rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä petoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Emerituskeksijä.

Ab Europositron Oy:n hallitusta tai toimitusjohtajaa ei ole syytetty mistään ja yrityksen varat ja muu omaisuus palautettiin 16.02.2010 . Syyttäjä joutui luopumaan vastavalituksestaan, koska oli olemassa KKO:n ennakkopäätös joka ilmaisi syyttäjän,

March 21st, 2010

toimineen väärin. Siten vastavalitus kaatui tältäosin kokonaan. Europositron Oy ei ole tehnyt konkurssia, eikä kukaan ole menettänyt taloudellisesti mitään, eikä kukaan ole saanut perusteetta taloudellista hyötyä yhtiöltä. Europositron on toiminut oikein ja Oy:lain ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Emerituskeksijä.

Allekirjoittanut Ab Europositron Oy:n pääosakkaana pyydän muita osakkaita ilmoittamaan Huhtikuun loppuun mennessä paljonko rahallista vahingon korvausta he haluavat valtiolta vuosien 2001- 2010 tuhoutuneista anneista, toiminta käsittää yhdeksättä vuotta.

February 14th, 2010

Omaisuuden takavarikosta, aiheettomasta rikostutkinnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuneista haitoista ja kärsimyksistä koska oli pelko että kaikki yhtiön toimet tuhoutuvat virkamiesten toimesta. Tieto tarvitaan jotta voimme suunnitella ryhmäkannetta valtiota vastaan. Saatuani arviot halutuista korvauksista pääsemme suunnittelemaan asian. Mikäli et osaa tehdä vahingonkorvausarviota voit yhtyä allekirjoittaneen arvioon hukkaan menneistä vuosista, joka on neljä kertaa alkuperäinen sijoitus, esimerkki jos olet sijoittanut yhden osakkeen 1500 € niin korvausvaatimus olisi 6000 euroa. Allekirjoita paperi jossa esität osakkaana korvausvaatimuksen valtiolle ja lähetä se allekirjoittaneelle keksijälle. Lopullisista vahingonkorvausvaatimuksista lähetämme tiedon kaikille osakkaille.

Osoitteella: Pääosakas Keksijä Rainer Partanen/ Ab Europositron Oy PL 58, 00751 Helsinki

Nyt näyttää siltä että oikeushallinto tosissaan pyrkii päivittämään oikeustoimet lainsäädännön mukaan ja parantamaan oikeushallinnon maan tapaa, joka tarkoittaa että ryhdytään noudattamaan ensimmäistä kertaa ihmisoikeusartikloja

February 8th, 2010

joka on todellinen edistysaskel.

Emerituskeksijä.

Ab Europositron Oy:n ensimmäinen erävoitto, kun syyttäjä Antti Vuorenmaa luopui syyttämästä yhtiötä vastavalituksellaan. Yhtiön varat palautetaan yhtiölle koska käräjäoikeuden päätös on saanut lainvoiman jo viime keväänä 19.03.2009 .

January 29th, 2010

Tutkimus ja tuotekehitys on ollut jatkuvasti toiminnassa vaikka siitä ei ole voinut maksaa korvausta. Nyt yhtiö pääsee myös jatkamaan rahoituksen hankintaa ja sitten aloittamaan prototyyppilaite ohjelmaa kun loppurahoitus on saatu kuntoon. Toivon mukaan myös Millenium sopimus realisoituu pitkän viivytyksen jälkeen.

Kaikille osakkaille tämä on huippu uutinen ja pääsemme kulkemaan kohti lopullista kaupallista voittoa ja Suomalaisen toisen ”NOKIAN JA CISCO SYSTEMS:IN” tuloa
Jolla Suomalaiset ja Ruotsalaiset sekä moni muu saa vuosikymmeniksi tuloja.

Emerituskeksijä..

Suomen MAARISKI on tullut niin korkeaksi että kukaan ei halua joutua oikeuslaitoksen tai hallinnon seuraavaksi uhriksi ja siksi riskinottoa kartetaan kuin ruttoa. SUOMEN HALLINTO SAA SITÄ MITÄ TILAA.

January 26th, 2010

Kun tiedetään että syytön keksijäkin joutui kymmenen vuoden oikeuskierteeseen ja kun muistetaan 90 luvun lama ja sen oikeusmurhat ja vainon, jossa
toimivayritys pysäytetään , omaisuus takavarikoidaan niin yritykseltä kuin yrittäjältä, kun joku järjetön syyttäjä alkaa vainon ja nostaa tutkinnan ja kanteen ilman näyttöjä rikoksesta. Kun jo pelkkä yritystoiminta on riskinomaista, pitääkö siihen lisätä oman hallinnon riskit jotka on tänään mittavat.

HALLINTO TILASI 90 LUVUN LAMAN JA ON PITKITTÄMÄSSÄ JA RAKENTAMASSA UUTTA LAMAN JATKOA NYKYISELLE, KOSKA HALLINTOA EI OLE MUUTETTU JA KARSITTU RIITTÄVÄSTI.

PUOLET VIRKAMIEHISTÄ POIS NIIN MAA ALKAA KUKOISTAA.

HS-Pääkirjoitus 26.01.2010 : UUDEN SYNTYMISTÄ ON ROHKAISTAVA.
HELSINGIN SANOMIEN TALOUSSIVUILLA JULKAISTIIN VIIME JA TOISSA VIIKOLLA MIELENKIINTOINEN KIRJOITUSSARJA SUOMI 2017.
Sarjan puheenvuoroissa tuli esiin sama asia elinkeinoelämän jähmeys, vimman puute ja sitä seuraava haluttomuus riskinottoon j.n.e.

Mutta kukaan ei maininnut että Suomen maariski on tullut liian korkeaksi kun esimerkiksi nytkin, ymmärtämättömät poliitikot puuhastelevat yritysriskin nostamista verotuksella kun sitä pitäisi riskiä vähentää pienyrittäjän verottomuudella sellaisissa yrityksissä jossa omapääoma on pieni jotta yrityksellä olisi aikaa kehittyä, eikä kaikki menisi veroihin ja palkka jäisi mitättömäksi työmäärään nähden.

Emerituskeksijä.