Category: "Uutiset"

Diktatuuri Suomi on kuin entinen Neuvostoliitto joka tuhoutui konkurssiin, aivan samoin tulee käymään tälle Diktatuuri Suomelle viiden vuoden sisällä. Varastelevat oikeusmurha päättäjät eivät ymmärrä että asia koskee myös heitä.

January 23rd, 2014

Rikolliset virkamiehet huomaavat asian, kun joutuvat vastuuseen kuten Neuvostoliiton syrjäytetyt kommunisti neuvosto viimeisinä päivinään, kun Jeltsin pani tuulemaan, kannattajiensa kanssa. Näin tulee käymään myös Suomessa mutta ehkä hieman toisella tavalla, mutta ei sama lopputulos.
Sen jälkeen voi syntyä EU:n valistusajan oikeusvaltio ei ennen, silloin demokratia syvenee lähemmäksi sen tarkoitusta.

Emerituskeksijä.

On aivan selvää että monet, politikot, tuomarit ja päällikkövirkamiehet eivät halua olla mukana tällaisessa oikeusmurha toiminnassa. Siksi on etsittävä ne jotka on todellisen demokratian kannattajia ja heidän avustamana on vietävä rikolliset

January 23rd, 2014

valtionhallinnon henkilöt valtakunnanoikeuteen ja tuomittava valtiopetoksesta. Sen olemme kaikki velkaa Peter Fryckman:lle koska on näytettävä että demokratia voi toimia myös Suomessa. Näyttäisi olevan niin että tänä vuonna asiat saavat vauhtia ja todetaan että virkamiesrikollisuus on tullut tiensä päähän.

Emerituskeksijä.

Oikeusmurhia on tehty 100 000 viimeisten 25 vuoden aikana valtion virkamiesten toimesta, arvio on aikaansaatu suhteellisuus tutkimuksella, siis onko Suomi mitenkään oikeusvaltio kun virkamiehet ovat suojeltuja kaikista tekemistään rikoksista,

January 23rd, 2014

poliisi ja oikeuskansleri suojele rikollisia virkamiehiä. Selvin esimerkki on Peter Fryckman asia jossa 25 vuotta on piinattu oikeusryöstömurhalla häntä ja viimeksi myytiin hänen talonsa 2013 täysin laittomasti vaikka KOP sopimuspaperit kertovat että Fryckman ei ole euroakaan velkaa verottajalle ja oikeus siitä huolimatta on jaellut tuomioita lähes joka vuosi jostakin kuvitteellisesta asiasta, verottaja kuuluu maan suurimpiin valtion rikollisyhteisöksi, koko suomen hallinto on kuin suuri mafian rikollisverkosto, mitä Eduskunta ja kansanedustajat tästä on mieltä, ei mitään sillä he saavat korruptiosta osuutensa, korruptiovaltio Suomi on menossa konkurssiin sillä yrittäjät alkavat paeta maasta, ne jotka suinkin pystyvät siihen. Ennustan että seuraavina viitenä vuotena tulee pää vetäjän käteen eli Suomi on ruinaamassa avustuksia EU:ta, vaikka se konkurssi johtuu samanlaisesta holtittomuudesta kuin Kreikan talousromahdus. Suomen konkurssi on yksinomaan päällikkövirkamiesten aikaansaannosta siihen kuuluu oikeuslaitos ja Eduskunnan kansanedustajat. Jos laki ei koske kyseisiä henkilöitä niin ei ole ihme se että tulee konkurssi.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson on aika toimia: Mot ohjelma edunvalvonnasta 13.01.2014 kertoo miten hallinto on organisoinut sen: Edunvalvonta on täysin valvomatonta ja johtaa rikollisiin toimiin. Maistraatti ja oikeusministeriö ei valvo

January 14th, 2014

edunvalvontaa vaikka tehtävä on heidän.

Kaikki seikat kertoo että Suomen virkamieshallinto on täysin diktatorista ja kukaan ei ole vastuussa mistään. Oikeusministeriö on uusittava. Onhan mahdoton tilanne kun asioita ei uudisteta vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana hallinnon päällikkö virkamiesten on havaittu rikkovan lakeja järjestelmällisesti.

Emerituskeksijä.

JÄLLEEN TODENNÄKÖINEN "OIKEUSMURHA" HS ARTIKKELI 3.1.2013 Venäläinen Ivan: "Minulla ei ole ole mitään oikeuksia" Poliisi on karkottamassa krp:n tietolähdettä jotta ei selviäisi että hänen tuomionsa oli "OIKEUSMURHA" sillä hän toimi tietoisesti poliisin,

January 3rd, 2014

avustajana rikollisten sisäpiirissä, mitä kaikkea hänelle oli luvattu palkkioiden lisäksi ?.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Valtionhallinnon virkamiesten rikollisuutta kuvaa, viimeiset 25 vuotta jossa Yrittäjä Peter Fryckman on oikeusryöstömurhattu, oikeuslaitoksen tuomareiden ja oikeusneuvosten toimesta, jossa pankkitarkastusvirasto/ rahoitustarkastus ja KHO on ollut

December 30th, 2013

aloitteen tekijöitä tuhoamisessa ja kaikki muut syyttäjälaitos, ulosottovirasto, verottaja ja ulosottovouti ja sen ulosottomiehet sekä poliisi kaikki virkamiehet on seurannut kuuliaisesti rikollista alkumenettelyä.
Vaikka jo 2007 tuli tieto julki KOP-sopimuksesta joka osoitti että Fryckman on syytön niihin asioihin joista hänet on tuomittu. Ulosottovirasto voutinsa Visa Kallion johdolla on lainvastaisesti vuoteen 2013 asti ulosmitannut Peter Fryckman:in omaisuutta, täysin ylimitoitetun määrän kuviteltuun velkaan nähden.

Mädännäisyys hallinnossa on tehnyt sen että käytetään koko seitsemän vuotta jonka KHO ja/tai KKO voi harkita asiaa, miltä osin kukin käsittelee monia asioita, kuten veroasiaa, vankeustuomioita ja niiden purkua sekä korvauksia kaikista asioista.
Maallikolle on selvää että kun sopimuksessa on maininta että KOP-pankki maksaa verot palkkioista joista oli sovittu. Tämän tiedon myötä ei verottajalla ole ollut mitään saamista Fryckman:ilta ja valtion kuuluu korvata kaikki vahingot joita virkamiehet ovat aiheuttaneet Peter Fryckman:ille.

Tämän kaltaisia muita tapauksia on paljon tapahtunut viimeisten 25 vuoden aikana, puhtaasti virkamiesrikoksina. Siksi poliisi ei halua tutkia epäiltyjä virkamiesrikoksia, jokaisesta rikostutkintapyynnöstä tulee vastaus vaikka on todisteet esitetty asiasta, emme näe asiassa rikosta ja sitä ei tutkita, lisäksi mainitaan että syyttäjän lausuntoa ei ole pyydetty.

Asioiden omatoimisesti vieminen KO:lle niin jarrutetaan poliisin toimesta mahdollisimman pitkään eikä toimiteta syyttäjän lausuntoa vaikka on pyydetty, sen vaatii KO:n tuomari käsitelläkseen asian, vaikka tutkintaa ei ole suoritettu.

Mitä virkaa on Perustuslailla ja sen 21 § kun oikeusturvaa ei Suomessa ole sen kansalaisilla, kaikki virkamiehet oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies tukevat epäiltyjä rikollisia virkamiehiä ja poliiseja. Miten tällaisessa maassa jossa on maan tapa että virkamiehet tekevät mitä haluavat, piittaamatta Eduskunnan säätämistä laeista, niitä rikotaan mennen tullen suruttomasti.

Jos pankkitarkastusvirasto/ nykyinen finanssivalvonta voi antaa määräyksiä KHO:lle niin ei suomessa ole itsenäistä oikeuslaitosta, vaan ne on kytketty yhteen politiikkaan, kuten venäjällä, Suomessa on maan tapa tehdä julkisia asiakirjoja jotka on sidottu lakiin mutta virkamiehet ei noudata lakia eikä asiakirjoja. Toimivat kuten kulloinkin katsovat tarpeelliseksi, oli se sitten laillista tai ei. Oikeuslaitos on nöyrä orja johtaville politikoille, kuten presidentille ja hallitukselle sekä päällikkövirkamiehille. Siitä oli hyvä esimerkki Mauno Koiviston konklaavi 90 luvulla
Jossa katsottiin että pankkien pitää voittaa kaikki oikeudenkäynnit 90 luvun laman konkurssi asioissa, jotka pankki itse aiheutti.

Huumerikos johtajan rikosepäily on vain jäävuoren huippu, kun tutkitaan lisää niin tulee koko kaameus esille ja silloin korjataan valtion hallinto ja puhdistetaan rikolliset pois hallinnosta. Tämä on välttämätöntä Suomessa, muuten luottamus ei palaa valtion virkamiehiä kohtaan.

Meidän kunnioitettu rauhan nobelisti ja ex Presidentti Martti Ahtisaari on todennut että valtion kuuluu korvata syyttömänä tuomitulle, asiassa syntynyt taloudellinen vahinko.

Siksi on myös tutkittava poliisin toimesta kaikki rikostutkintapyynnöt sillä vain tutkinta voi kertoa onko tapahtunut rikosta.

Emerituskeksijä.

Entinen huumepoliisi HS:lle: "Kaikkihan siellä tekevät rikoksia" 28.12.2013 18:54 83 Susanna Reinboth HELSINGIN SANOMAT

December 29th, 2013

Sisäasiain ministeri Päivi Räsänen, nyt “Pekka” kertoi huumepoliisista, mutta muut ovat yhtä saastuneita virkamieshallinnossa, mitään ja ketään ei ole koskaan valvottu. Ulosottovirasto on samanlainen rikollisten pesä jossa häärää valehtelevat rikolliset voudit ja anastavat ihmisten omaisuuden. Syyttäjät keksivät rikoksia omasta päästään ja lähtevät ajamaan niitä oikeudessa, puolustautuminen on mahdotonta kun tuomarit uskovat syyttäjän valheet. Olisiko aika perata koko virkamieshallinto, kaikista rikollisista, Akkukeksijä Rainer Partasen asia tulisi poliisin välittömästi tutkia ! jotta se oikeusryöstömurha selviäisi……

Tämä kaikki vahvistaa sen että koko virkamieshallinto on mukana rikosten teossa, joko suoraan tai välillisesti dominoefektillä: Ei ole ihme että Peter Fryckman, Akkukeksijä Rainer Partanen ja lukuisat muut on oikeusmurhattu, sillä kukaan ei valvo poliisin tekemisiä tai syyttäjiä tai tuomareita, kaikki on yhtä suurta rikosta jonka kohteena on Suomen kansalaiset. Riittää kun yksi päällikkö virkamies syöttää väärän ilmiannon toisille virkamiehille niin rupeaa tapahtumaan, kansalainen ei voi käsittää mistä on kysymys ja sitä ei pysäytä mikään.

“Kaikkihan siellä tekevät rikoksia. Minäkin tein.”
Näin sanoo pitkän uran Helsingin huumepoliisissa tehnyt entinen poliisi. Kutsumme häntä Pekaksi.
Pekka otti itse yhteyttä Helsingin Sanomien toimitukseen sen jälkeen, kun hän oli aikansa seurannut huumepoliisin päällikön Jari Aarnion rikosepäilyihin sekä poliisin tietolähdetoimintaan liittyvää uutisointia.
Pekka tunnustaa, että häntä painaa huono omatunto. Niin huono, että muistellessaan pitkää uraansa huumepoliisina hänelle tulee kyynelet silmiin.
“Ymmärrän, että epärehellisin keinoin saadaan tulosta aikaan, mutta ei saa olla härskejä ja törkeitä. Ei saa mennä liian pitkälle noissa asioissa", hän sanoo silmiään kuivaten.
Pekan mielestä huumepoliisissa mentiin liian pitkälle kaupankäynnissä rikollisten kanssa. Sen takia hänen on vaikea olla ylpeä yksiköstä, vaikka haluaisi.
“Tulokset ovat hyviä, mutta ne ovat sitten tulleet aikamoisin keinoin.”
Pekka kuitenkin puolustaa laittomia keinoja, tiettyyn rajaan asti. Hänen mielestään huumerikoksia ei pysty tutkimaan nykyisen lain puitteissa niin, että saa aikaan tuloksia.
Pekka myöntää oikeiksi epäilyt siitä, että huumepoliisi katsoo vinkkimiestensä rikoksia sormien läpi. Hän pitää sitä normaalina ja hyväksyttävänäkin menettelynä.
Laki ei sitä tosin hyväksy.
Puitteet Helsingin huumepoliisin toiminnalle rakennettiin 80-luvulla, kun yksikköä veti Torsti Koskinen. Silloin ei ollut tekniikkaa – puhelinkuuntelua, teletunnistetietoja ja tilakuuntelua – apuna, vaan epäiltyjä “postattiin [seurattiin] Ladassa selkä jäykkänä".
Pekan mukaan Torsti Koskinen alkoi ruokkia huumepoliisin ryhmien välistä kilpailua. Onnistuneista suorituksista ryhmä sai selkään taputtelua ja pullakahvit.
Kilpailu johti siihen, että kaikki ryhmät vahtivat mustasukkaisesti saamaansa tietoa. Koska jutuista ei keskusteltu, kellään ei ollut mitään käsitystä, mitä muut ryhmät touhusivat. Joskus kävikin ilmi, että kaksi ryhmää oli ollut saman jutun perässä.
Toiminnan etiikkaa ei pohdiskeltu.
“Ei silloin ollut mitään eettistä puolta", Pekka nauraa.
“En tiedä, onko siellä nytkään.”
Jari Aarniosta tuli nopeasti Koskisen suosikki. Hän eteni urallaan kuin keihäs ilmassa, Pekka kuvailee.
Aarnion suosio perustui siihen, että hän sai tulosta aikaiseksi. Pekan mukaan kukaan pomoista ei koskaan ollut kiinnostunut siitä, miten tulokset tulevat. Heitä kiinnosti vain se, että tuloksia tulee.
Kun Jari Aarniosta tuli huumepoliisin päällikkö syksyllä 1999, touhu meni Pekan mielestä entistä villimmäksi.
Aarnion johtamistyyli oli hänen mukaansa muunnelma hajota ja hallitse -taktiikasta. Aarnio hajotti, mutta ei hallinnut. Hän keräsi ympärilleen oman klikkinsä, sisäpiirin. Se loi eripuraa yksikön sisälle.
“Sisäpiiristä ei tihkunut mitään tietoa. Poliisi on poliisi, joten kyllä sitä aavistaa, että jotain on vialla. Eihän kukaan ole sokea, varsinkaan tuossa yksikössä.”
Yksikön sisällä oli suuria ongelmia tietolähdetoiminnassa eli toiminnassa alamaailman vinkkimiesten kanssa.
Pekan tutkimia juttuja saattoi kadota kuin mustaan aukkoon, kun ne yhdistyivät sisäpiirin tutkimiin juttuihin.
Häntä on erityisesti jäänyt vaivaamaan yksi tapaus. Erään huumerikollisen tuomiot loppuivat kuin seinään, kun hänen juttunsa siirtyivät sisäpiirin tutkittavaksi. Pekka on varma, että rikollisesta tuli vasikka ja hänen rötöksiään alettiin katsoa sormien läpi.
Pekka uskoo, että sisäpiirissä annettiin anteeksi hyvinkin isoja rikoksia. Hän muistuttaa, että ryhmä on tutkinut suuria huumejuttuja ja saanut aikaan hyviä tuloksia.
“Hyviä tietoja ei saa, ellei joku ole lähellä rikosta. Jos on lähellä, täytyy olla mukana. Ei sinne [rikollisryhmään] pääse mukaan kukaan sellainen, joka ei ole mukana rikoksissa.”
Sääntöjä eivät venyttäneet pelkästään Aarnio ja muu sisäpiiri.
“Minä en kuulunut sisäpiiriin pätkääkään, mutta silti tein samaa temppua kuin muutkin.”
Huumepoliisi sai Pekan mukaan toimia ilman minkäänlaista valvontaa.
“Mitä valvontaa se on, että yksikköön tulee joku delegaatio juomaan kahvia ja tutkimaan pöytäkirjoja? Kun minä otan auton ja lähden tapaamaan tietolähdettä, sitä ei valvo kukaan.”

Pekan mielestä valvonta ei onnistunut, sillä yksikön ulkopuolelle ei tihkunut mitään tietoa. “Meidän yksikkö oli vähän niin kuin suljettu laitos.”
Tietolähteiden hankkiminen on oma taiteenlajinsa. Kuulustelu on tärkein paikka uusien tiedonantajien rekrytoimiseen.
“Ei niitä tuolta puiston penkiltä saa. Täytyy olla jotain tekemistä sen henkilön kanssa, että pääsee puheisiin ja voi alkaa rakentaa suhdetta.”
Kuulusteluja ei yleensä nauhoiteta eikä videoida, joten se antaa mahdollisuuden pelaamiseen. Pöytäkirjaan voidaan kirjata se, mitä kuulusteltavan kanssa sovitaan. Osa jätetään pois, annetaan anteeksi.
Tietolähteen kanssa tehdään työtä pitkäjänteisesti. Hänen kanssaan soitellaan ja häntä tavataan. Kun tietolähde sitten ilmoittaa tiedossaan olleesta rikoksesta, hänet yritetään pitää tutkinnan ulkopuolella.
“Joskus sitä mietti vatsa kuralla, miten lähteen saa pidettyä pihalla niin, ettei hän vain paljastu.”
Muut epäillyt ovat riski. Kuulusteluissa avautuva epäilty saattaa paljastaa tietolähteenkin osuuden. Sen takia muille epäillylle yritetään asetella kysymykset niin, ettei kukaan vahingossakaan sano tietolähteen nimeä. Aina se ei onnistu.
Huumerikollisten silmissä alkaa myös näyttää epäilyttävältä, jos aktiivinen rötöstelijä välttää kerta toisensa jälkeen poliisitutkinnan. Silloin voikin olla parempi polttaa tietolähde ainakin kerran. Vasikaksi leimautuneen henki on vaarassa.
Esimerkiksi kerran alkoi näyttää aivan varmalta, että joku kanssaepäillyistä möläyttää tietolähteen nimen ennemmin tai myöhemmin. Silloin tietolähde antoi Pekalle luvan siihen, että hänet saa käräyttää.
Tietolähde sai yli vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen.
Pekkaa tietolähteen palaminen harmitti. Jos hän olisi voinut pelastaa tietolähteen tuomiolta, hän olisi tehnyt sen. Epäröimättä.
Huonoa omaatuntoa Pekka tuntee myös huumepoliisin tekemistä kotietsinnöistä. Pelkkä epämääräinen vinkki saattoi riittää perusteeksi toisen kodin mylläämiselle.
“Eihän meillä silloin olisi ollut oikeutta kotietsintään, vaikka me tiesimme, että siellä on ainetta, koska vasikka oli sen kertonut. Tällä tavoin me ikään kuin oikaisimme systeemiä", Pekka selittää.
Lain mukaan poliisi saa tehdä kotietsinnän, jos rikosta on syytä epäillä.
Pekka myöntää, että joskus – tosin harvoin – tehtiin myös salaisia kotietsintöjä eli etsintä pimitettiin epäillyltä. Kohteelle ei edes jälkikäteen kerrottu, että kämpässä oli käyty.
Salaiset kotietsinnät ovat laittomia. Kotietsinnän kohteelle tai hänen perheenjäsenilleen on tarjottava mahdollisuus olla läsnä kotietsinnässä. Jos tämä ei ole mahdollista, kohteelle on ilmoitettava kotietsinnän jälkeen asiasta viipymättä.
Pekan mukaan myöskään kotietsintöjen tekemisiä ei valvottu.
“Esimiehelle vain sanottiin, että me teemme nyt kotietsinnän. Eivät he edes kysyneet mitään.”
Villi meno on alkanut hirvittää Pekkaa jälkeenpäin.
“Kun minä nyt mietin, niin onhan se ollut ihan käsittämätöntä puuhaa.”
Aarnion nimittäminen huumepoliisin päälliköksi oli Pekan mielestä huono päätös. Vetäjänä olisi pitänyt olla joku sellainen, joka olisi ollut kiinnostuneempi siitä, ovatko käytössä olevat keinot laillisia vai eivät. Nyt Aarnio pikemminkin näytti huonoa esimerkkiä.
“Olisi joku muu saanut ollut päällikkönä, niin olisi ehkä pysynyt housuissaan se ukko. Nyt Aarniolla ei tavallaan ollut esimiestä.”
Vilunkipeliin ei Pekan mukaan ole muuta syytä kuin huumepoliisien kunnianhimo, halu saada aikaan hyviä tuloksia. Omaa etuaan huumepoliisit eivät ajaneet, Pekka painottaa.
Juuri tästä syystä Aarnion rahankäyttöä koskevat tiedot ovat järkyttäneet Pekkaa. Tutkinnanjohtajan mukaan Aarnio on käyttänyt talohankkeeseensa yli 200 000 euroa rahaa, jonka alkuperää ei ole pystytty selvittämään. Rahankäyttöä ei selitä laina, palkka tai perintö.
Pekka ei edes uskalla ajatella, mitä kaikkea tutkinnassa vielä paljastuu. Hänen mielestään asia pitäisi nyt selvittää niin, ettei mitään epäselvyyksiä enää jää kytemään.
Perusteellisen puhdistuksen jälkeen hän toivoo huumepoliisille työrauhaa.
“Siellä on kuitenkin ihan helvetin hyvää jengiä tekemässä duunia.”

Kuinka monta syytöntä kärsi näistä rikollisista toimista poliisin taholta, sitä ei tiedä kukaan, mutta todella moni.

Kaikki muutkin poliisin toimet tulee selvittää kuten, rikostutkintapyynnöt virkamiehistä poliisille joita nyt ei tutkita.

Emerituskeksijä

Olemmeko menossa ojasta allikkoon: Joulu lahja on se että alkaa vahvistumaan että poliittinen ja salainen valan tehneet Vapaa Muurari veljet on se paha, joka johtaa EU:n diktatuuria,

December 25th, 2013

mitään todellista vaihtoehtoa ei ole kun muurariveljet on valloittanut kaikki tärkeimmät vakanssit EU hierarkiassa, mikäli ei synny jatkumoa valtioiden liitolle, valtioiden tulee erota EU:ta sillä varsinkin kaikki pienet maat menettävät itsenäisyytensä ja joutuvat isojen orjavaltioiksi joita johtaa diktatuurisesti Vapaa Muurari veljet salainen politiikan järjestö. Juuri siksi on ollut itsenäisyys taisteluita jotta päästään orjuudesta. Demokratiaa on kehitettävä Sveitsin mallin mukaisesti Suomessa, jos välttämätöntä niin Suomen tulee erota EU:ta mikäli kehitys jatkuu liittovaltion suuntaan. Eurosta tulee erota heti, viipymättä ja otettava käyttöön Suomen markka jälleen. Ei ole paljoakaan aikaa jäljellä, jos hyväksyvät keskitetyn pankki valvonnan ja liittovaltiokehityksen ja jos Suomi hyväksyy nämä toimet, niin silloin on suomi hyvin lähellä orjuutta, sillä EU:n keskuspankki alkaa painaa ja lainaamaan rahaa valtioille korkoa vastaan ja haluaa saada kansalaisten varallisuuden itselleen.

Kuten USA:n keskuspankki joka on yksityinen ja kerää USA:n kansan varallisuuden Muurariveljille kun painaa rahaa ja myy sen valtiolle korkoa vastaan. Sama on tulossa Eurooppaan itsenäiset valtion johtajat kuuluvat Muurariveljiin ja looseja on kaikkialla ja kun muurari veljet ovat vannoneet valan niin heidän on toimittavat veljien hyväksi salaisesti. Kaikki USA:n varallisuus on muurariveljien kontrollissa he omistavat toisten veljien kautta kaikki pankit.

Asunto puhallus oli myös heidän järjestämänsä jolla kerättiin rahaa myös Euroopasta ja ympäri maailmaa minne rahoitus paketteja myytiin. Suomessa on toiminut jo pitkään salainen poliittinen muurariveljet, jonka periaate on että ketään muurariveljeä ei saa tutkia eikä asettaa syytteeseen kansalaisia vastaan tehdystä rikoksesta. Vain silloin jos veli tekee muurari veljiä vastaan rikoksen niin silloin tutkitaan, esimerkki on nyt poliisin huumeryhmän johtaja jota tutkitaan huume rikoksesta joka on toimintaa joka on muurari veljiä vastaan. Muurari veljissä voit varastaa veljille mutta et itsellesi, voit myös varastaa valtiolle sillä muurariveljet omistavat valtion korkeimmat virkamiehet kuten istuvat tuomarit ja oikeusneuvokset joilla on kaikki valta päättää asioista muurariveljien hyväksi.

Että se demokratiasta Suomessa jo nyt. Loputkin itsenäisyydestä on nopeaa tahtia häviämästä kunnes meillä on kuten USA:ssa että pitää tehdä 16 tuntia useassa työpaikassa töitä että saa päivän ruoka annoksen perheelleen aikaiseksi.

USA:ta on tullut Muurariveljien paratiisi ja kansa raataa heille.

Suomessa on vielä vähän itsenäisiä ajattelijoita joiden tehtävä on pysäyttää tämä kehitys. Timo Soini on ymmärtänyt muiden eurooppalaisten toisin ajattelijoiden kanssa että nyt on toiminnan hetki tai kaikkien Euroopan valtioiden itsenäisyys on mennyttä. Suuren liittovaltion periaate muodostuu Diktatuuriseksi sillä on harhaa että USA olisi demokratia, eikä parlamentti takaa demokratiaa kun lähes kaikki päättäjät kuuluvat salaiseen politikan jättiläiseen Vapaa Muurariveljiin.

Tämän on oivaltanut Venäjä, Kiina ja monet muut kuten muslimi valtiot jotka yleensä ovat diktatuureja mutta ei muurariveljiä. Venäjä ei halua tulla muurariveljien liittolaiseksi vaan säilyttää itsenäisyytensä vaikka diktatuurisena, sillä jos se syventää demokratiaa niin silloin muurariveljet ryntää sinne ja valloittavat maan ja hallinnon. Tämän on presidentti Putin ymmärtänyt.

Korkeimman aseman omaavat Vapaamuurarit ovat käytännössä diktaattoreita ja muut veljet tottelevat heitä. He eivät palvele kahta herraa kun ovat valtion korkeassa virassa, vaan he palvelevat Vapaamuurareita, ei Suomen valtiota.

Vapaamuurarit on kehittynyt viimeisen vuosisadan aikana salaiseksi poliittiseksi järjestöksi, jossa valan vannoneet toimivat veljien ja järjestön hyväksi myös koko elämässään, valloittaen kaikki läntiset demokratiat, tätä ei ole osattu ennen ajatella, sillä salaa on hyvä toimia ja kun omista valtion ja sen varallisuuden voi ostaa kenet hyvänsä. Tämäkin valloitus on lähtöisin USA:ta, mutta tämä ei ole hyvä asia vaan katastrofi, mutta aiemmin on monet hyvät asiat jotka on tullut USA:ta. Asuntorahoituskupla oli suuri ryöstö monien maiden kansalaisilta koska he maksavat pankkien katastrofi sijoitukset.

Kaikkien maiden tulisi kieltää salaiset järjestöt, kuten Vapaa Muurari veljet tai kieltää henkilöitä olemasta valtion palveluksessa jotka kuuluvat johonkin salaseuraan, mikäli myöhemmin jää kiinni kuulumisesta kiellettyyn järjestöön saa siitä ankaran rangaistuksen, julkisiin järjestöihin voi kuulua.

Vapaan Euroopan puolesta.

Uuden vuoden 2014 terveiset.

Emerituskeksijä

Hyvää joulua Suomalaiset: Hyvä Joulu kirja on Dr Karl Steinhauser:in EU-Huomispäivän super Neuvostoliitto, julkaistu 1994 suomeksi. Tämäkirja kertoo juuri sen mikä nyt 20 vuotta myöhemmin on tapahtunut,

December 24th, 2013

nyt on kiire lähteä eurosta ja vastustaa EU:n liittovaltion syntymistä, EU on pidettävä valtioiden liittona, eikä mitään integraatiota tule suosia valta on pidettävä omassa maassa.

Suomen markka on palautettava ja itsenäinen päätösvalta maan asioissa, jos teemme huonoja päätöksiä itse sen me hyväksymme. Itsenäinen maa voi tehdä hyvää yhteistyötä muiden kanssa ja huomioida heidät omista lähtökohdistamme. Meidän kehitys ei ollut huonoa aiemminkaan, olisimme liittyneet kauppaliittoihin kuten teimme aiemminkin. Me olemme asiantuntijoita omassa maassamme ja olemme oppineet maailman kaupan periaatteet, joita voi soveltaa kunkin kauppakumppanin kanssa omalla tavallaan. Kuten olemme esimerkiksi tehneet Venäjän kanssa.

On ehdottomasti työskenteltävä ihmisoikeuksien puolesta ja EU:n diktatoorista valta hegemoniaa vastaan. Kokoomuksen ja Demarien liitto on tuhoamassa Suomen itsenäisyyden jossa moni veteraani kuoli itsenäisyyttä puolustettaessa. Timo Soinin on vielä voimakkaammin kerrottava miten Suomi on euron myötä johdatettu tuhon tielle, Suomen ekonomistit eivät voi mitään euron kurssille, se johtaa tuhoon !.

Ilmeistä jatkoa on luvassa Ilkka Remeksen kirjassa “Omertan liitto” julkaistu 2013, romaani on ollut hyvä tapa kertoa EU:n mädännäisyydestä se on yhtä mätä kuin Suomen oikeushallinto joka tulee myös uusia, se elää 50 luvulla vieläkin vaikka maailma on muuttunut eikä tuomarit ja oikeusneuvokset halua hyväksyä ihmisoikeuksia.

Politikot ja oikeuslaitos vastustavat sitä jumalallisen oikeuden pois ottoa joka heillä on, se ei kuulu enään 2000 luvulle vaan oikeuden on toimittava hyvien erikoistuneiden ammattilaisten voimin, eikä pelkillä mielipiteillä toimivia ammattitaidottomia tuomareilta jotka eivät mitään ymmärrä kulloinkin käsiteltävästä asiasta.

Kansalaisten tulee antaa epäluottamus lause maansa myyneille, nykyisen hallituksen jäsenille erityisesti Jyrki Kataiselle ja Jutta Urpilaiselle ja heidän puolueilleen.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa me Suomalaiset annamme kaikki äänet Perussuomalaisille ja Muutos 2011 puolueelle joka ajaa sweitsin mallia.
Silloin voimme muuttaa taas Suomen hyvin vointi valtioksi, maailman maat ei mihinkään karkaa ja kaikkialle voi tehdä kauppaa uusilla Suomalaisilla innovaatioilla ja laadulla, laadulle on aina ostajia ja he ovat vauraita. Tehkööt muut maat sutta ja sekundaa halvalla.

Demarit ja Kokoomus on julkisesti ilmaistava että eivät hyväksy EU:n liittovaltiokehitystä ja että haluavat Suomen oikeuslaitoksen muuttamista siten että joka asiassa on asian ammattitaidon omaava tuomari mukana päätöksen teossa ja oikeusneuvosten tulee kaikkien olla päteviä kyseisessä asiassa, oli kyse yrittämisestä tai keksintötoiminnasta tai muuten hyvää tuomari osaamista vaativa asia. Nyt asiat ratkaistaan ainoastaan syyttäjän ja tuomarin mielipiteillä jotka eivät perustu tosiasioille. Oikeusmurhia tapahtuu nyt liian paljon, joku harva voi mennä läpi vahingossa, mutta nykyisin oikeusmurhat on maan tapa.

Emerituskeksijä.

Joulu terveiset ja uudelle ajattelu mallille onnea vuodelle 2014.

Hyvää Joulu mieltä kaikille Suomalaisille: Vasta nyt aletaan lähestyä akuissa Europositron Oy:n kehittämää akkuenergiaa; Sekisui Chemical Japanista ilmaisee että sen litiumakku sisältää 900 Wh/L kun taas Europositron on ilmaissut että realistinen tavoite,

December 22nd, 2013

on 1800 - 2900 Wh/L välillä. Kuinka paljon hukkavuosia on tullut Suomen valtio virkamiesten takia, kun tuomitsivat Suomalaisen keksijän aiheettomasti ja perusteettomasti. Kun European Battery on konkurssissa ja Talvivaara saattaa tulla todelliseksi rahoitusloukuksi sijoittajille, niin on sääli että Suomen valtio ei oma aloitteisesti purkaa akkukeksijän tuomiota. Se tulee purettavaksi vaikka viiveellä ja suurien korvauksien myötä.

Tiedot antaa lisä vauhtia hyvän akun kysyntään sillä markkinat on mahtavat, tämä antaa Suomalaiselle akkukeksijälle ja osakkaille suurta joulu mieltä.

Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta. 2014

Merry Cristmas and Happy new year. 2014

God Jul och Gått nytt år. 2014

Akkukeksijä Rainer Partanen ja Europositron Oy:n osakkaat.

KAIKILLE AB EUROPOSITRON OY:N 224 OSAKKAALLE;

December 20th, 2013

Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta 2014

Merry Cristmas and Happy new year 2014. To all Europositron Ltd 224 members.

God Jul och Gått nytt år 2014. Till alla Europositron Ab’s 224 aktieägare.

KEKSIJÄ,INVENTOR,UPPFINNAREN: RAINER PARTANEN

Oikeusmurhien ennätysvuodet olivat 90 luvun alussa, niitäkään ei koskaan selvitetty. Määrä oli huikea noin 40 000 oikeusmurhaa, joista yrittäjät jotka eivät kestäneet vääryyttä, 14 000 yrittäjää tekivät itsemurhan.

December 19th, 2013

Viranomaiset eivät koskaan ole selvittäneet asiaa, kohta voivat historian kirjoittajat alkaa selvittämään niitä vuosia. 20 vuodessa on arvioltaan tehty 100 000 oikeusmurhaa, niistä vain muutama kymmenen on korjattu oikeudessa. Joten oikeuslaitoksen nimi tulee muuttaa sopivammaksi esimerkiksi “Murhalaitos” olisi sopiva ja sillä eduskunnassa virkamies murhaministeri. Virkamiesten vääryyksistä kärsii tälläkin hetkellä arviolta 1,5 miljoonaa Suomalaista, kärsimys kestää yleensä ainakin vähintään 20 vuotta tai enemmän, velkavankeus on hyvin yleinen virkamiehen aiheuttama rikos.

Miten olen voinut uskoa että Suomi olisi oikeusvaltio, viimeiset 15 -20 vuotta on osoittanut että Suomen kohdalla on turha puhua mistään oikeudesta, sillä on vain ajan kysymys mistä seuraavaksi syytetään aiheettomasti. On todellinen vitsi puhua lakikokoelmasta ja perustuslaista sekä ihmisoikeuksista Suomessa, virkamiehet eivät piittaa laeista mitään, he muotoilevat kaikki lait mielensä mukaan, Suomi on vielä pahempi diktatuuri kuin Neuvostoliitto oli, on ilmeiseti venäjän tasoa jossa ei ole ihmisoikeuksia myöskään.

Emerituskeksijä.

Suomi oikeusmurhien luvattu paratiisi, virkamiehet tehtailevat oikeusmurhia koska kukaan ei voi heille mitään, kaikki virkamiehet puolustavat lojaalisti oikeusmurhaajia. Siksi Suomi on mätänemis tilassa, oikeusturvan kannalta, sitä ei ole kansalaisilla.

December 19th, 2013

Mitenkä eduskunnan kansanedustajat voivat katsoa sivusta tätä julmuutta ?.

Painajaismainen oikeusmurha
mot_ohjelmaMOT-ohjelma (TV1) kertoo yhden perheen kokemusten kautta sellaisista oikeusturvaongelmista, jotka ovat koskettaneet suurta osaa suomalaisista. Katso ohjelma netissä!

Maanviljelijä Tuomo Halmemies tuomittiin naapurinsa päälle ajosta autolla - ilman näyttöä. Painajaismainen kiusaaminen johti oikeusmurhaan.

Monet ihmiset kokevat Halmemiehen perheen tavoin, että he eivät saa suojaa viranomaisilta erilaista rikollista kiusaamista vastaan, vaan avun hakijoita pyritään syyllistämään. MOT paljasti myös Halmemiehen tapauksen myötä Suomessa vallitsevan järjestelmän, joka mahdollistaa oikeusmurhat ja niiden peittelyt.

Nykyjärjestelmään Suomessa kuuluu lain ja tosiasioiden syrjäyttäminen avoimesti virkarikosten ja -virheiden systemaattisella peittelyllä ja yhdenvertaisuuden loukkauksilla. Tässä järjestelmässä virkamiesten katsotaan olevan jo lähtökohtaisesti siinä määrin oikeassa, että tavallista kansalaista ei ole tarpeen edes kuunnella.

Ohjelmassa tuotiin selvästi esille myös ne taloudelliset ja terveydelliset menetykset, joita oikeusmurhat aiheuttavat uhreilleen.

EOK:n asiantuntijakumppanit ovat konsultoineet ohjelmaan liittyvissä asioissa MOT:n toimitusta ja Tuomo Halmemiestä.

EOK suosittelee ohjelmaan tutustumista. Se on mahdollista internetissä osoitteessa:

http://ohjelmat.yle.fi/mot/etusivu

Eduskunnan puhemis Eero Heinäluoma ja sisäministeri Päivi Räsänen sekä kaikki muut ministerit ja kansanedestajat. On aika puuttua oikeusmurhiin joista on tullut maan tapa, joka ilmentää huonoa tuomareiden ammattitaitoa ja joissakin tapauksissa tahallisia

December 19th, 2013

Arvoisat Suomalaiset,

Akkukeksijä Rainer Partanen tulee julkistamaan tiedot niistä tahoista ja henkilöistä jotka olivat osallisena ja joiden toimesta syntyi oikeusryöstömurha jonka keksijä joutui kohtaamaan.

Julkistus tehdään koska poliisi ei tutki tehtyä rikostutkintapyyntöä ja siten estävät totuuden tulemista julki. Lisäksi haastehakemus viivästyy vuosilla kun poliisi pitkittää tahallisesti asioita, sekä syyttäjän lausunnon saamista, näin pyritään estämään myös omaa kannetta ja oikeuskäsittelyä asiassa. Jossa keksijä ei ole rikollinen vaan korkeat virkamiehet joista on tieto ja todisteet olemassa ja siksi ei millään haluta käsitellä asiaa, eli valtion virkamiehet ovat pahimman laatuisia rikollisia.

Julkistus tapahtuu kevään 2014 aikana ja siinnä tulevat oikeilla nimillä korkeat virkamiehet ja tuomarit sekä valtion yrityksen johtajat mainittua sekä yksityishenkilöt jotka osallistuivat oikeusryöstömurhaan virkamiesten bulvaaneina.

Oikeusryöstömurhassa ensin virkamiehet tuhosivat kaikki keksijä yhtiön uusmerkintäannit lainvastaisesti ja salaisesti ja lopuksi antoivat väärän lausunnon salaisesti syyttäjälle joka nosti kanteen törkeästä petoksesta, jota ei koskaan ole tapahtunut.

Tällainen asia tulee selvittää koska virkamiehiä suojellaan kaikista heidän tekemistä rikoksista kansalaisia vastaan. Suojelu on sisäänrakennettu järjestelmään jossa on mukana oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamiehet.
Kansalaisella ei ole oikeussuojaa Suomessa. Suomen perustuslaki on täysin turha laki koska sillä ei ole merkitystä kansalaisen oikeusturvan takeena, virkamiehet eivät piittaa näistä laeista.

Vanha laki tulee saattaa voimaan käytännössä joka koske tuomarin rikoksia, muutetaan vain kuolemantuomio elinkautiseksi vankeudeksi ja kunnian menetykseksi sekä tuomarin virasta poistamiseksi.

Oikeudenkäymiskaaren 1 luku.12 §

Jos tuomari ilmeisestä huolimattomuudesta tahi ymmärtämättömyydestä tekee väärän tuomion, menettäköön virkansa kokonaan tahi määräajaksi, tahi maksakoon rahasakon, kolmijakoon, aina asianhaarain mukaan, ja korvatkoon kaiken vahingon. Jos hän sen tahallansa tekee, vihasta ja ilkeydestä taikka ystävyyden, lahjain ja voiton tähden, menettäköön virkansa, saamatta sitä koskaan takaisin, korvatkoon myös vahingon, ja lahjat menkööt vaivaisille. Jos joku sellaisen väärän tuomion tähden menettää henkensä tahi kunniansa, menettäköön tuomarikin pahuutensa ja ilkeytensä takia henkensä tahi kunniansa.

Meneillään oleva rikostutkinta huumepoliisia vastaan tehdään siksi koska huumepoliisijohtajan rikos on järjestelmää vastaan ei kansalaisia vastaan.
Siinnä on vissi ero. Koko poliisilaitos on korruptoitunut, kuten muukin virkamieshallinto ja nimen omaan korkeimmat virkamiehet, muut alemmat virkamiehet toimivat vain dominoefektin mukaan.

Helsinki 19.12.2013

Akkukeksijä Rainer Partanen

Jakelu.

Eduskunnalle ja ministereille.

Lehdistölle

Kansalaisille netin välityksellä.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja kaikki kansanedustajat; Eduskunnassa tulee ottaa käsittelyyn Suomen oikeuslaitoksen oikeusmurhat. Nykyinen oikeuslaitos ei täytä ihmisoikeuslakeja noudattavaa oikeuslaitosta.

December 16th, 2013

Onko kaikki oikeusneuvokset vaihdettava KKO:ssa ja tilalle ne jotka vannovat noudattavansa ihmisoikeuslakeja ja muutenkin Suomen lakeja. Nykyisin tulkinnat ovat täysin syyttäjille myönteisiä vaikka ei ole riittävää näyttöä rikoksista. Tulkinnat tulee olla aina syytetylle myönteiset.

Viimeisin esimerkki Anneli Auerin murhatuomio, taas oikeusmurha Anneli ei ole voinut siivota vanhimman tyttären ja lasten nähden, itseään ja muita tapahtumia jos vanhin tytär on heti nähnyt ulkopuolisen niin sellainen on ollut. Kun ei ole kiistatonta näyttöä niin tule vapauttaa henkilö jota on syytetty ko rikoksesta. Poliisi on keksinyt kaikenlaista joka ei pidä paikkaansa ja haluavat väkisin tuomion koska heidän maineestaan on kysymys.

Myös lasten hyväksi käyttö on keksittyä jotta pestäisiin poliisin toiminta, Suomen poliisi ja oikeuslaitos ei kestä päivänvaloa se on niin kelvottomassa tilassa poliisit valehtelevat korkeinta johtoa myöten.

Koko virkamieskunta ei nauti kansalaisten luottamusta, kun kansalle kerrotaan tosi asiat jotka on tullut esille esimerkiksi Peter Fryckman asiassa ja monessa muussa oikeusmurhassa. Autovero asiassa, veroviranomaisen jatkuva laiton verottaminen tuhansilta. Oikeuslaitoksen tahallinen asioiden pitkittäminen, tuomareiden asioiden pitkittäminen jotta ne vanhenisivat.

Suomen hallinto on laitettava uusiksi, oikeusvaltiohallinnoksi. EU hallinto on uusittava demokrattiseksi, mitään liittovaltio päämäärää ei saa olla, nykyinen on diktatuuri. Eurosta on erottava koska se on mafian kaltainen kansalta varastava rahoitusjärjestelmä tai se on muutettava oikein toimivaksi.

On täysin unohdettu miksi EU perustettiin, Euroopan rauhan takeeksi siksi mitään liittovaltiota ei tule diktatuurisesti kehittää, jos kansalaiset äänestyksissä niin haluavat se on toinen juttu, nyt on sovittu valtioidenliitosta ei muusta.

Valtioiden tulee noudattaa sovittuja normeja tai sitten normeja on muutettava sellaisiksi kun kansalaiset haluavat.

Esitän että seuraavissa vaaleissa kansalaiset tutustuisivat toiseen vaihtoehtoon: Muutos 2011 joka esittää Sweitsin mallista demokratiaa joka on jo paljon pidemmälle vietyä demokratiaa, EU on diktatuuri ja lisäksi se tukee mafian ja muiden varkauksia.

Esitän että luette syksyn uutuuskirjan: “Omertán liitto” romaani joka kertoo totuuden ja tosiasiassa totuus on vielä karmeampi kuin kirjan tieto.

Suomi on muutettava totaalisesti demokratiaksi jossa kansalla on vahva päätösvalta ja kansalaisaloitteet on käsiteltävä joka kerta kun sellainen saa riittävän kannatuksen.

Koko Eduskunta on muutettava niin että kansalais aloitteella on 50 ääntä ja lopusta vastaa 200 kansanedustajaa.
Demokratia syntyy kansasta käsin ei puolue edustajien toimesta, ehkä myöhemmin kun on käsitetty että demokratiaa on syvennettävä, myös aluehallintoon eli kuntiin. Kunnan hallituksiin tulee voida tehdä kansalaisaloitteita yhden kymmenyksen kunnan väestönmäärästä tai korkeintaan 50 000 ääntä.

Puolueden jäsenet ovat maan kansalaisia joten heidän tulee muuttaa puolueet demokraattisesti toimiviksi. Demokraattinen kansa hallitsee alhaalta ylös, nopean toiminnan tarpeessa on johtajilla oikeus tehdä päätöksiä, jotka jatkossa tarkistetaan kansan toimesta pitkällä aikavälillä. Onko päätökset olleet oikeita jos eivät, ne muutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Perussuomalaiset eivät ole tuoneet keskusteltavaksi mitään uutta demokratia vajeeseen siksi on harkittava palautammeko heidät 5 % pienpuolueeksi. Timo Soinin tarkoitus on hyvä mutta hänellä ei ole ideariihtä joka toisi demokratiaan syvyyttä, hänelle tulee antaa vielä mahdollisuus seuraavissa vaaleissa, se tulee olemaan suuri voitto tai täydellinen tappio.

Kaikkien puolueden tulisi ymmärtää että yhdentyminen toisten kansakuntien kanssa, edellyttää kaikkien ihmisten kunnioittamista, myös niiden jotka ovat erilaisia, silloin tulee paljon syvempi demokratia, globaalin talouden rikoksiin tulee puuttua etenkin pankkien eikä niille pidä korvata heidän omia töppäyksiään, jos pankki on iso se otetaan valtion haltuun ja nollataan aiempi omistus esimerkiksi yhteen sentti osakkeeseen/kpl aiemmasta omistuksestaan ja laitetaan kuntoon sekä myydään, pienemmät menevät normaalisti konkurssiin.
Tähän voisi kirjoittaa 100 000 muutosta, tärkeintä on aloittaa muutos.

Terveisin: Emerituskeksijä.

Suomen rikollinen virkamies diktatuuri hallinto harjoittaa vaikenemisen lakia "Omertá", tässä olisi presidentti Sauli Niinistölle moraalinen keskustelun avaus.

December 15th, 2013

Jonkun tulee avata keskustelu, Suomen oikeuslaitoksen ihmisoikeuslakien vastaisesta toiminnasta, Presidentti Sauli Niinistö voisi olla riittävän arvovaltainen henkilö koska mikään muu ei saa tuomareita muuttamaan tapojaan. Suomen tuomarit ja oikeusneuvokset antavat syyttäjien johdattaa itsensä oikeusmurhiin, heillä ei ole mitään moraalia tuomitessaan syyttömiä kansalaisia pitkiin vankeustuomioihin sekä elinkautiseen velkavankeuteen ilman mitään todellista perustetta vain omalla mielipiteellä, jossa korkeintaan on otettu jonku bulvaanin mielipitde mukaan, eli rakennettu itse syyttäjän avustuksella täysin valheellisen mielipiteen ja se on riittävä tuomioon. Tuomari ja syyttäjä päättävät etukäteen syyllisyydestä. Kun kansalainen tekee rikostutkintapyynnön poliisille niin aina on vastaus emme tutki sillä heidän mielestään virkamies ei ole tehnyt rikosta, miten ilman tutkintaa saa selvän tuloksen.

Emerituskeksijä.

Ministeri Anna Maja Henriksson oikeusryöstömurhissa vallitsee Suomessa omertán liitto.

December 15th, 2013

Ministeri Päivi Räsänen Suomen virkamiesrikoksista vallitsee omertán laki.

December 15th, 2013

Suomen valtio vaikenee virkamiesrikoksista ja oikeusryöstömurhista. Onko tämä tämän päivän demokratiaa.

Emerituskeksijä

Päivi Räsänen kerrankin olet lausunut jotain mullistavan järkevää jumalan sana kulkee kaiken edellä uskovaisella, Jeesus ilmentää etiikkaa puheissaan. Lait on kuten niitä luetaan, lainkuuliainen tuomitaan koska tulkinta on sellainen.

July 15th, 2013

Kaikkien ihmisten tulisi tiedostaa että Suomessa tuomarit ovat totaalisen huonoja tulkitsemaan lakeja oikein, he eivät siitä välitä , jos he ovat yhdessä syyttäjän kanssa päättäneet tuomita niin tapahtuu, vaikka kansalainen olisi noudattanut lakia, kyseessä on Josef Stalinin periaate, tuomitaan pelotteluksi. Siksi suomen oikeuslaitos on menettänyt kunnioituksen, tosin he eivät välitä siitä ja jatkavat pelottelua. Eettisyys on jokaisen omantunnon asia ja se on kunnossa useimmilla kansalaisilla siksi myös uhmataan lakeja koska eettisyys on arvoltaan korkeampi kuin laki. Uskovaiselle jumalan sana on tärkeämpi kuin lain tulkinnat, siksi kannatan sitä että laki väistyy kun uskovainen toimii eettisesti. terveisin keksijä joka on uskossa mutta ei valtion kirkossa.

Emerituskeksijä

Virkamiesrikollisuus laajenee jatkuvasti, oikeuslaitoksen rikokset, veroviranomaisenrikokset, tullinveronpalautusrikokset, onko tälle laisinkaan loppua ja miksi ei eduskunta reagoi laajenevaan virkamiesten tekemiin rikoksiin, joista kaikki kohdistuu

July 14th, 2013

kansalaisiin. Virkamiesten vakuutusoikeuksien rikokset, oikeuslaitoksen tuomaririkokset, syyttäjärikokset, poliisin rikokset. Suomi on ilmeisesti huippu virkamiesrikosvaltio, vaikuttaa siltä että kokovirkamieskunta osallistuu rikostentekoon, ainakin dominoefektillä jossa päällikkö aloittaa rikoksen ja muut jatkavat dominoefektillä.

Emerituskeksijä.

AB Europositron Oy:n sijoittajat: Turvataksenne sijoituksenne ja mukanaolonne keksinnön kehittämisessä, huomautetaan että keksinnön hyödyntämisoikeudet lakkasivat olemasta voimassa Suomessa kesäkuun viimeinen 2010, kun Millennial Corp.sopimus raukesi.

July 7th, 2013

Ainoa mahdollisuus hyödyntää aiempi sijoitus on tulla mukaan ulkomaille perustaja osakkaaksi. Suomeen jääminen on vain mahdollisuus korvauksiin valtiolta 7-10 vuoden kuluessa. Mukaan tulo aika on pidennetty lomien takia elokuun 31 pv 2013 asti jolloin mahdollisuus sulkeutuu.

Keksijä Rainer Partanen

AB Europositron Oy:n sijoittajat: Turvataksenne sijoituksenne ja mukanaolonne keksinnön kehittämisessä, Se edellyttää mukaan tuloa ulkomaisen yhtiön perustaja osakkaaksi ja olet kuitenkin myös Suomessa osakkaana vaikka tulet mukaan.

June 22nd, 2013

Ne jotka jäävät Suomalaiseen yhtiöön yksin, odottaa vain mahdollisia valtion korvauksia 7-10 vuoden kuluttua.

Europositron:in osakkailla yksin, ei ole mukana oloa mahdollisissa keksinnön tuotoissa, sillä Millennial Corp. USA sopimuksen kariuduttua kesäkuussa v.2010 valtion toimesta, olemassa olleen sopimuksen mukaan kaikki oikeudet palautuivat takaisin keksijälle, joten Suomalaisella yhtiöllä ei sen jälkeen ole ollut mitään oikeuksia keksintöihin.

Keksijä on Europositron Oy:n osakas kuten muutkin eikä hänellä ole yhtiöön päätösvaltaa, koska ne vietiin häneltä oikeuden päätöksellä ja oikeus takavarikoi osakepääoman laittomasti.

Europositron yhtiö on lepotilassa ja ei toimi toistaiseksi. Europositron herää toimintaan tarpeen mukaan, nykyinen johto valvoo vain oikeuksia tulevassa oikeudenkäynnissä, jossa on laiton takavarikko yhtiön osakepääomaan ja joka on estänyt kaikki toiminnat Suomessa ja myöhemmin oikeudenkäynnissä valtion korvauksista yhtiölle.

Ulkomaille mukaan tulon määräaika päättyy 30.6.2013,määräaika pidennetty elokuun 31 pv:n 2013 jonka jälkeen keksijä toteuttaa keksinnöt sisältävän prototyyppi ohjelman, ulkomaisessa yhtiössä.

Tervetuloa mukaan nykyiset 224 osakasta, jos sinulta puuttuu tietoa asiasta niin lähetä sähköposti nimelläsi: rainer.partanen@gmail.com , niin saat tiedon.

Onko osoiterekisterissä olevat tietosi ajantasalla ?.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Miten saisimme sivistyksen tavoittamaan, vallan turmelemat oikeudentuomarit. Onko vallanhimo niin vahva että sivistys ei pysty lävistämään vallanhimon panssaria, miten he kykenivät omaksumaan kuoleman tuomion poistumisen, vai oliko se vain pakon sanelema.

June 17th, 2013

On kuin heillä ajatus ihmiselämästä ei ole pyhää, vaan sitä voi kohdella miten hyvänsä. Miten Suomesta voi tulla sivistysvaltio, kun tuomarit ovat kovakorvaisia totuudelle. Onko se vallasta pois jos syyttömät jätetään tuomitsematta, tuomitaan vain ne joihin on vahva näyttö syyllisyydestä ja jätetään muut tuomitsematta. Vanha toteamus että parempi kun yksi rikollinen kulkee vapaana kuin että tuomitaan syytön ilman näyttöä.

Emerituskeksijä.

Jippii-artikkeli HS 16.06-13: Tämä oli vain yksi-kymmenestätuhannesta oikeusmurhasta, kyvykäs asianajaja Kari Uoti hoiti asiakkaan edun tarmokkaasti ja löysi tarvittavan näytön tuomarin jääviyydestä. Tämä tuomarin ja syyttäjän yhteistyö oikeusmurhien

June 17th, 2013

aikaansaamiseksi, on hyvin yleistä se on jokseenkin maan tapa sillä heidän mielestään kaikki minkä syyttäjä nostaa syyte kanteeksi ja haastaa oikeuteen on totta ja siten on tuomittava syytetty.

Seuraavaksi tulee Peter Fryckman tapaus ja parin vuoden sisällä akkukeksijä Rainer Partasen tapaus, helsingin sanomat kirjoittaa että nämä on harvinaisuuksia, niin kyllä että oikeus korjaa virheensä, mutta oikeusmurhia on runsaasti ja lehdistö tukee oikeusmurhien syntymistä, kielteisillä artikkeleilla jo ennen oikeudenkäyntiä jokseenkin kaikissa syytetapauksissa.

Suomalainen oikeuslaitos on pajatso jossa kansalainen useimmiten häviää syyttäjälle, vaikka on täysin syytön syytteessä olevaan asiaan, se yksinkertaisesti johtuu tuomarin ammattitaidottomuudesta kyseiseen asiaan ja siten tuomari turvautuu syyttäjän näkemykseen mieluimmin kuin puolustuksen syyttömyyttä tukeviin todisteisiin sillä maan tapa on että pitää tuomita.

Emerirtuskeksijä.

Kesän piristykseksi; kaikille rikoksista epäillyille päällikkövirkamiehille, kyllä teidät vielä tuomitaan keksijöiden ja omantien kulkijoiden tuomitsemisesta. Omantienkulkijoita oli myös ennen ja harhaoppiseksi sanoivat:

June 16th, 2013

Niin vanhaksi mua älä sano
ettei olis henkeni kidassa jano.

Vaivoillasi vaikka ei lie lukua,
ihminen olet hengen sukua.

Tuska löylyä tuikeaa,
vaivan totista saippuaa,
äläpäs pakene niitä.

Ehkei nekään sinulle riitä.
Pehmeni ehkä vain pintalihat
eivät luut,
eivät suut
eivätkä verien vihat.

Kerran koetin olla kuin muut,
suuni koin panna kuin ovat muitten suut.
Enpähän osannut seurata toisia suita-
loilotin paria tahtia erillä muita.

Niin, se on yksin-eläjän kitkerä totuus:
luulut omaan tahtiis ja omaan rotuus,
vertesi veljet haudoista antavat kättä
tai,kenties,ovat vielä syntymättä.

Hm. Tuulinen paikka tämä Suomenmaa.
Joka suunnalta puhurit puuskuttaa.
Tupa täytyy olla tukeva täällä,
ja melkeinpä, ilkeimmällä säällä,
on kynnettäväkin turkit päällä.

Tietä käyden tien on vanki.
Vapaa on vain umpihanki.

Teksti on Aaro Hellaakosken 1946 ilmestyneen Huojuvat keulat-lyhyesti kuuluvaan runokokoelmaan.

Runon ajatus-sisältö ja mietelmät tulkitaan nykyisin
luovuuden toimintaympäristön saamisen vaikeudeksi. Kun suurin kansanryhmä menee aurattua ja viitoitettua tieuraa-pilkataan oman tiensä kulkijoita eksyneinä ja harhautuneina.
Näin voi ollakkin menneisyydessä ja nykyisyydessä.
Mutta ovatko omantienkulkijat löytäneet paremman tulevaisuuden reitin ja tavan kulkea-sitä vanhan reitin käyttäjät eivät helpolla hyväksy ja pelkäävätkin uutta ja muutostilannetta.
Pelkkä umpihangessa tallaaminen tuntuu kuuluvan Suomessa “harmaaseen alueeseen". Viranomaisten tulkinnan mukaan tämäntapainen toiminta on jopa lainvastaista-Kyllä Aaro Hellaakoski oli paljon aikaansa edellä 1946. Eipä ole olosuhteet ja asenteet paljoa muuttuneet kuudessa vuosikymmenessä.

Mutta nyt muutoksen aika on tullut!,vai onko ?.

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä

Tulevaisuus näyttää nyt synkältä, lääke tähän on, poista virkamies este ja vapauta yritystoiminta pienyrityksiltä niin että jokainen pien yrittäjä saa verovapaasti nostaa palkkaa 20 000 euroa vuodessa jos hän palkkaa yhden ja seuraavista 10 000

June 16th, 2013

euroa lisäkorvausta kun useamman henkilön vuodessa yritykseensä.

Niin on kuin näyttää: Parhaat Suomalaiskeksinnöt toteutetaan ulkomailla, koska Suomessa ei ymmärretä päättäjien taholla että tulevaisuuden hyvinvointi on kiinni keksinnöistä jotka toteutetaan Suomessa. Ulkomaille lähtevät vievät tietotaidon mennessään ja usein muuttavat kirjansa myös ulkomaille ja siten vievät myös verotulot. Suomen henkinen köyhyys ei ota parantuakseen rikkaudeksi, vaan on muuttunut henkiseksi sairaudeksi ja pahoinvoinniksi.

Emerituskeksijä

Keksijä on näkijä ja luo tulevaisuutta, kyynikot, opportunistit, mukaan lukien hallintovirkamiehet pyrkivät estämään kaiken kahityksen Suomessa, ne jotka onnistuvat niitä sitten kehutaan kun esto epäonnistui,kelkan suunta vaihtuu jatkuvasti tilanteen

June 16th, 2013

mukaan, ei hyvän kehityksen mukaan vaan oman esto tavoitteen takia.
Suomen sähköautotoiminta on estetty täysin, koska valtio saa nyt hyvät tulot polttomoottori ajoneuvoista.
Toiminta on kehityksen kannalta äärimmäisen typerää, maa jää kehityksen kelkasta.

Tärkein tehtävä on passittaa eläkkeelle koko vanha päällikkö virkamiesjoukko, ja ohjeistaa uudet lakien noudattamiseen.
Myös virkamieslakia tulee oikeuksien toteuttaa, ei tule mitään siitä että he toimivat pukkina kaalimaan vartijoina ja syövät kuormasta joka viedään myös sitten omaan varastoon, eikä tuomarit ota virkamiestä koskevaa asiaa käsittelyyn.
Jokainen virkamies on tänä päivänä roisto, koska mikään oikeus ei muuten kuin näytösluontoisesti käsittele asiaa, vain yleisön herättämät pienet asiat ovat näytöksen sisältö. Isot virkamiesrikolliset ja oikeusmurhat käsitellään vasta sitten “salaisesti” jos todisteet julkisuudessa ovat niin yksiselitteiset että niitä ei voi enään sivuuttaa.

Emeritus Keksijä

Sisäministeri Päivi Räsänen ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Oikeuslaitoksen rikosten vuori kasvaa kasvamistaan kunnes se tuhoaa oikeuden, vaaleihin on lähdettävä teemalla, "Muuta oikeusmurha oikeuslaitos", kaikille päällikkö asemassa oleville

June 14th, 2013

-tuomareille on annettava lähtöpassit. Tervehtyminen voi alkaa vasta kun “mädät omenat on poistettu korista” vanha maan tapa on ollut, päälliköt voivat rikkoa lakeja niin paljon kuin lystäävät. Sitten muut tuomarit ovat seuranneet esimerkkiä, joten nykyään kaikki tuomarit rikkovat surutta lakeja.He ovat käsittäneet tarkoituksellisesti tuomarin riippumattomuuden väärin, vai onko ymmärrys niin huono että he kuvittelevat että heidän riippumattomuutensa on tarkoitettu heitä varten, eikä kansalaisen oikeuksien suojelemiseksi.

Kyllä tässä maassa mättää pahasti pieleen kaikissa virkamies asioissa. On ihan hyviä lakeja mutta kukaan virkamies ei noudata niitä kun vahingossa, oikeudessa voi saada oikeutta vain vahingossa, eli kaikki asiat on käännetty päälaelleen alkuperäistä tarkoitusta vastaan.

Emeritus Keksijä.

Suomalaisesta oikeuslaitoksesta on tullut rikosmafialaitos, joka tuottaa oikeusryöstömurhia ja vääryyksiä kansalaisille. Laitos tulisi nimittää vääryyslaitokseksi, kunnes keksitään keino sen tervehdyttämiseksi, itsestään tervehtyminen ei tapahdu,

May 26th, 2013

koska rikollisuus on juurtunut viimeisten kolmen vuosikymmenten aikana niin syvälliseksi että siitä on tullut maan tapa.

Emerituskeksijä.

Peter Fryckman tapaus on vain jäävuoren huippu, sitäkään ei oikeuslaitos halua selvittää ja antaa hänelle hyvitystä vaikka todisteet syyttömyydestä on ollut julkisia jo seitsemättä vuotta. KHO:n tuomareille jotka estivät KOP-sopimuksen julkistamisen,

May 26th, 2013

heidät tulee eroittaa tuomarin virasta siihen sopimattomana ja tuomita elinkautiseen vankeuteen törkeästäoikeusryöstömurhan toteuttamisesta, koska ovat aiheuttaneet kahdenkymmenenviiden vuoden, elämänkärsimyksen Frykmanille, jota voi pitää törkeänä oikeusryöstömurhana.

Emerituskeksijä.

Suomessa on käännetty lain ja oikeudenmukaisuuden hyveet, tuomarin rajattoman vallan ylläpitämiseksi ja kansalaisten lain ja oikeusturvan romuttamiseksi. On vuonna 2013 täysin käsittämätöntä että asialle ei tehdä mitään, lehdistö on hiljaa,

May 26th, 2013

kansanedustajat on hiljaa, kaikki on hys,hys, että ei vain häirittäisi tuomarien rauhaa rikkoa lakeja suruttomasti. Sisäministeri Päivi Räsäselle ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksonille molemmille tulisi antaa potkut, koska eivät hoida heille kuuluvia tehtäviä, rikollisten virkamiesten vastuuseenpanoa ja erottamista.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja sisäministeri Päivi Räsänen: Riippumattomat rikolliset tuomarit riehuvat Suomessa jokapäiväisesti.Oppineiltamme näyttää toisinaan ikään kuin unohtuvan, että riippumattomuutta ei ole säädetty tuomaria varten,

May 26th, 2013

vaan oikeussuojaa hakevien ihmisten oikeudellisen aseman turvaamiseksi. Käytännössä tuomioistuimen sisäinen tuomarinvastuun valvonta ei toimi kunnolla, vaikka esimerkiksi joissakin käräjäoikeusasetuksen ja tuomioistuinten työjärjestysten pykälissä puhutaan laamannin ja osastonjohtajan valvontavelvollisuudesta. Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat voimattomia rikollisten tuomarien suhteen. Rikollinen oikeusmafia on niin vahva Suomessa että toistaiseksi siihen ei pysty kukaan, ei edes hallitus tai eduskunta. Työryhmiä perustetaan toinen toisen jälkeen mutta mitään todellista valvontaa ei saada aikaiseksi ja siten oikeusrikosmafia elää hyvin ja kukoistaa, kansalaisten kustannuksella. Saatika että pahimmat rikoksia tekevät tuomarit erotettaisiin.

Emerituskeksijä.

Jotta voidaan estää laaja tuomaririkollisuus on jatkossa tuomarit valittava kansanäänestyksellä ja virka on 5 vuotinen jonka voi uusia vaaleissa kolme kertaa. Tuomarit ovat lakien alaisia kuten kansalaiset ja asetetaan vastuuseen jos tekevät rikoksia.

May 24th, 2013

Kun tuomaria ei valita hän voi hoitaa oikeusavustajan tehtäviä ja syyttömien puolustajana.

Tämä oikeuslaitoksen rajaton valta on tuhonnut käsityksen oikeudenkäytöstä, sitä ei enään ole.

Kun riistetään oikeuslaitokselta rajaton valta ja asetetaan tuomari myös lainalaiseksi niin oikeuden
käytön harkinta palautuu siihen mikä se joskus on ollut vanhemman tuomarin viisaaseen lausumaan,
laki joka ei ole oikeus ja kohtuus ei saata olla lakikaan. Silloin vielä tuomari oli ylpeä ammattimies verrattuna nykyiseen, joka ottaa käskyjä valtaa pitävältä ja tekee tuomion joka on vallanpitäjän tahto.

Tämä mädännäisyys ei lopu ilman oikeuslaitoksen täydellistä uudistamista, jolloin tuomarin tulee olla lakien alainen kuten kansalainen.

Emerituskeksijä.

Rikosoikeuden Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta. Pahimmat rikolliset löytyy virkamieskaartista joilla on täydellinen valta, orjakansaa on aina harhautettu oikeuden päätöksillä.

May 24th, 2013

Vasta perussuomalainen toi totuuden julki, että asian oli päättänyt vain kolme henkilöä, kun mainitsi oikeuden sakkopäätöksestä.

Meidän hallinto on täysin rikollista kukaan ei valvo oikeuden tuomareiden toimintaa, joka antaa ilman todellista näyttöä rangaistuksia liukuhihnalta.

Viimeisin todiste on Peter Fryckman tapaus, miestä on vainottu perustettomasti ja aiheettomasti 25 vuotta joka jatkuu edelleen, hän on juuri vankilassa syyttömänä, rikolliset vallanpitäjät eivät pidä mitään kiirettä asian oikaisemiseksi, vaikka suuri yleisö jo tietää totuuden.

Suomen oikeusvaltio nimike, on suurta harhautusta joka pilkkaa demokratiaa.

Suomen lehdistö ja sen toimittajat on tämän virkamiesvallanpitäjän orjuuttama viestinviejä.

Emerituskeksijä.

KO:n yhden tuomarin ja HO:n kolmen Oikeusneuvosten virheelliset väittämät minkä mukaan on tuomittu. Alla kahdeksan keskeistä seikkaa keksintöjen toteuttamisessa, joissa ei ollut mitään näyttöä rikoksesta.

May 23rd, 2013

1. Väite että keksintöä ei ole. Väitettä ei kukaan ole todistanut oikeaksi. Lukuisat patenttihakemukset tukevat sitä että keksintöä on kehitetty jatkuvasti. Kun keksinnöt ovat salaisia niin kaikki väitteet niistä ovat perättömiä. Toiminta keskeytettiin keskeneräisenä, joten mitään todellista vastausta ei voi saada ennen kuin toteutus tehdään. Yhtiöllä oli runsaasti rahavaroja ja juuri tehty suuri sijoitussopimus 4,5 milj. € . Kun nyt ei anneta keksijän todistaa keksinnön olemassaoloa niin miten voidaan väittää että hän on pettänyt joitakin tahoja
2. Tuomari on hyvin loukkaantunut ja kielteinen, kun Liiketoimintasuunnitelma esitteen keksintöä koskevia tietoja jotka ovat salaisia ei haluta selitellä, asiat joita on väitetty virheellisiksi ja harhauttaviksi. Väite ei pidä paikkaansa koska esitteen tiedot ovat tavoitteellisia ja muutenkin oikeita. Kaikkea voi aina tulkita kielteisesti kuten tuomari on omilla esimerkeillä tehnyt.
3. Tuomari haluaa selitellä hyvin kielteisesti varojen hankintaa joka on ollut täysin keskeinen asia antitoiminnassa ja mitään muuta kehitys toimintaa ei ole päätetty toteuttaa, ennen kuin tarvittavat minimi varat 2,4 milj.€ on koossa. Salaisia tuotekehitys asioita ei toteuteta ennen kuin varat on koossa.Myös tuomarin tuomio voi vaikuttaa siihen tuleeko ulkomaiset suur sijoittajat lopulta mukaan sijoituksellaan, vai tuhoaako tuomarin päätös koko hankkeen, ilman mitään näyttöä ja niin asiassa kävi.
4. Tuomari ei ole huomioinut sitä että käytännössä kukaan osakkaista ei ole ilmoittanut että heitä olisi petetty, vasta poliisin ja syyttäjän pitkäaikaisesta syyllistämiskampanjan seurauksena neljä osakasta yhtyi syyttäjän esitykseen. Joista yksi on selvästi ei osakas joka aikanaan halusi osakkeensa lunastukseen ja pettyi välimiesoikeuden ratkaisu tulokseen.
5. Lisäksi kaikki tapahtumat on tehty seitsemän vuoden aikana täysin lakien mukaan,myös “RATAN” huomautukset ovat olleet lainvastaisia, eikä yritystoiminnassa ole ollut moitittavaa tilintarkastajan mukaan, ainoastaan jonkin muotoseikan mukaan, jonka hovioikeus totesi aiheettomaksi ja yhtiökokoukset on antanut vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
6. Tuomarin virhe on tapahtunut, koska hän pitää pakkokeinolain mukaista tutkintaa jo valmiiksi todettuun syyllisyyteen selvänä. Siten sitä on informoitu poliisin ja syyttäjän taholta eteenpäin. Tuomarin päätös perustui hänen omaan ajatukseen että kun puolet oli ehdottomasti todennut kirjallisella todistuksella keksijän syyttömäksi törkeään petokseen ja uskoivat keksintöön. Silloin tuomari totesi että vain kolmasosan hän hyväksyy ja silloinhan on petetty kahta kolmas osaa ja hänellä on enemmistö. Tuomari on lukenut Dan Frändenin kirjan “Petos".Siinä sanotaan, että uhrin pitää tuntea itsensä petetyksi, jotta pettäjä voitaisiin
oikeudessa tuomita. Tätä tietoa tuomari ei ole omaksunut. Myös Jaakko Tapanin kirjassa Petos liikesuhteessa on maininta että asianomaisen kuuluu itsehankkia kaikki tieto mikä on saatavissa ennen kuin voi syyttää petoksesta.Tietoa oli saatavissa kaikenaikaa yrityksen toimistossa.
7. Miten on tuomiossa käsitettävissä että keksijä tuomitaan petoksesta ja kaikki tieto on ollut yhtiön markkinoimaa ja yhtiö ei ole osallinen petokseen koska puolet osakkaista ei sitä hyväksy. Miten tämä toinen puoli osakkaista on saatu petoksen uhriksi vain tuomarin päätöksellä. Kaikki tieto on yleistä tietoa joka ei ole virheellistä ja siten oikeata. Moni taho on tutkinut esitteitä mutta ei ole ilmoittanut mistään virheistä. Voiko tällainen tuomio olla pysyvä. Vain keksinnöt ovat salaisia.
8. Lopuksi kun jumala on siunannut tämän työn eikä hän jätä rankaisematta niitä
jotka yrittävät tuhota hänen johdollaan toteutettua työtä. Silloin sietäisi miettiä
mitä on tullut tehtyä. Tällä tarkoitan sitä että kun keksijä toimii sisäisen
intuitiivisen johdatuksen alaisena se on jumalan johdatusta. Tämä tapaus todistaa että tuomarit ja oikeusneuvokset tuomitsevat rikollisilla perusteilla, jossa ei ole lainkaan lainoppineen osaamista.

Emerituskeksijä.

Suomi on kadottanut Etiikan ja Moraalin, jäljelle on jäänyt vain vallanhimo ja vahvemman laki. Väärä taloudenpito ja siitä johtuva vallan himo, on tuhoamassa inhimillisen yhteisön kaikkialla. Mikään mahti ei enään pelasta maiden talouksia,

May 23rd, 2013

jotka lepäävät tyhjän päällä.

Emerituskeksijä.

Professori Erkki Aurejärvi - Turhaan etsit oikeutta oikeudesta. Jos haluat oikeutta hanki sitä itse keinolla millä hyvänsä, vain siten saat oikeutta jos olet oikeudenmukaisuuden tarpeessa. Vapaa sielu on aina oikeassa ja saa oikeuden aina. BHAGAVAD-GITA.

May 23rd, 2013

Maan tapa on näytösoikeudenkäynnit: niin KO:ssa kuin HO:ssa ja KKO ei sitten ota asiaa käsittelyyn. Nämä näytösoikeudenkäynnit koskevat niitä asioita jotka on päätetty tuomita jo etukäteen, ja jos on kysymys siitä että virkamies olisi kohdellut sinua väärin. On aivan sama mitä näyttöjä oikeudessa esitetään, häviät aina.

Emerituskeksijä.

Kerkisin juuri eilen kirjoittamaan maailmantalouden konkurssista, kun jo tänään kauppalehti tiedoittaa että aasian pörssit tulevat alas vauhdilla. Ennakoimani konkurssi voi tapahtua paljon nopeammin, koska jo nyt Kiinan talousluvut ovat laskevia.

May 23rd, 2013

Emerituskeksijä.

Lainattua:Peter Fryckmanin väärin kohtelu tulee oikaista. 28.4.2013 tulee kuluneeksi 25 vuotta KOP:n käynnistämästä SYP:n valtauksesta Fryckman-Kouri-kaupoilla. Moni saattaa ajatella, ettei kuulu itselle tämä asia.

May 22nd, 2013

Minusta oikeudenmukaisuuden puolustaminen on jokaisen asian, koska luottamus ja yhteiskunta ja talous ovat, toimivat, sen varassa. Tarvitaan siksi myös että puolustetaan toista silloin kun sen paikka. Ei myöskään voi olla niin, että joku ihminen otetaan kohteeksi elämäniäkseen kun Fryckman pian neljännesvuosisadaksi. Tapahtumien alkaessa hän oli v. 1988 37-vuotias, nyt 61 vuotias kuten minäkin sillä olemme syntyneet molemmat vuonna 1951, Pekka Tiainen.

En ota kantaa poliittisiin mielipiteisiin tai johonkin sellaiseen vaan keskityn vain asiaan asiana.

Pitäisin inhimillisenä ja myös oikeana, että Fryckmanin viimein tuomio poistettaisiin. Myöskin hänen aiemmat tuomionsa tulisi uudelleen käsitellä ja etenkin viivästyskorkoseuraamukset poistaa siten kuin mm. Edward Andersson ja Tenho Tikkanen ovat esittäneet.

Oikaisu Fryckmanin kohdalla olisi osaltaan päänaukaisua sille,
että avataan uudelleen muitakin 1990-luvun ja myöhempiä asioita ja laaditaan niistä laajempi tutkimus ja selvitys ja että niitä käsitellään myös oikeudessa uudelleen vanhentumisrajoista riippumatta.

Olen käynyt läpi Peter Fryckmania koskevaa materiaalia.

Seuraavassa kerään tietoja mm.
-emeritusprofessori Edward Anderssonin (31.12.1933-14.6.2012) lausunnosta http://ohjelmat.yle.fi/files/ohjelmat/u3219/Edward_Anderssonin_muistio_syyskuu_2008_0.pdf 27.9.2008, ks. myös muistokirjoitus
http://muistot.hs.fi/muistokirjoitus/4938/edward-andersson
-Peter Fryckmanin kirjoituksista http://peterfryckman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2009/10/23/minun-tarinani
http://peterfryckman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/29032-minun-tarinani-kummallisuuksia-osa-2

joista jälkimmäisessä on v. 2003 eläkkeelle jääneen Uudenmaan verotoimiston verotarkastajan Tenho Tikkasen Fryckmania puoltava kirje 15.1.2010

Otan tähän mukaan myös tekstin TV1:n mot-ohjelmasta http://ohjelmat.yle.fi/mot/arkisto/27_10_2008_mot_fryckman_tosi_toimittaja_matts_dumell/kasikirjoitus
Otan tähän lisäksi wikpedia-linkin:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Peter_Fryckman

Siinä on kuvattu värikkäästi asioita, mutta näyttää hukatun, mistä alun perin oli kyse. Se toisaalta osoittaa Fryckmanin haavoittuvuuden kun hän on toiminut myös oman käden oikeudella puolustautuessaan. Helposti käy niin, että sellaiseen puututaan ja varsinainen asia mistä alun perin oli kyse, hukkuu. Yritän keskittyä seuraavassa siihen.

Mielestäni tiedossa olevat tosiseikat vahvasti perustelevat, että Fryckmania on kohdeltu väärin ja oikeudettomasti ja jo 1990-luvulla ennen kuin hän itse ryhtyi mihinkään, mistä häntä myöhemmin syytettiin. Mitään näitä 2000-luvun asioita ei olisi, jos häntä olisi alun perin kohdeltu oikein. Jos viivästyskorkoasiassa ym. meneteltäisiin siten kuin Andersson ja Tikkanen ovat esittäneet, ja tehtäisiin muut oikaisut ja kohtuullistamiset jälkeenkin päin, poistuisi syy Fryckmaniin kohdistuvista tuomioista pitkälti ellei kokonaan.

Anderssonin ja Tikkasen esittämissä seikoissa on vahvaa viitettä sen suhteen, että on muita jotka ovat välttäneet veroja tässä asiakokonaisuudessa kun taas Fryckman hoiti varat verojen maksuun jo pian neljännesvuosisata sitten. Eli toimet on kohdistettu henkilöön, joka hoiti asiansa.

Laitan loppuun kauppalehden keskustelulankoja aiheesta.
Tenho Tikkanen:
“… Mielestäni todellinen toimija oli KOP, joka (todellinen päätöksentekijä) on normaalisti verosta vastuussa. … Korhosen aineisto paljastaa sen, että KOP siirsi Fryckmanilta osakkeet Rahoitustarkastuksen vaatimuksesta ja piti Fryckmania ja ihme kyllä myös Kouria KOP:n bulvaanina. Lisäksi paljastuu, että KOP:n siirto tapahtui ilman Fryckmanin lupaa, mikä tekee tulon verottamisen yksin Fryckman-yhtiöitten tulona hyvin kyseenalaiseksi. … Erityisesti verokorotusten määräämiseen tällä seikalla tulisi olla vaikutusta verovelvollisen eduksi.”

Seuraavassa on Tenho Tikkasen tekemää tapahtumalistaa täydennettynä Anderssonin tiedoilla ym.

1988
28.4. ja 17.8.1988 Fryckman (Aromimauste, Six Myynti ja Six) tekee kirjallisen sopimuksen KOP:n kanssa ns. SYP-osakkeitten hankkimisesta.

1988
12.9.-13.12.1988 Rahoitustarkastus, silloinen Pankkitarkastusvirasto PTV, tarkastaa KOP:n ja kehottaa hankkiutumaan eroon ns. Fryckman-osakkeista. PTV epäili …, ettei pankki ollut liikkeellä pelkkänä lainanantajana.
2.12.1988 KOP-siirtää Fryckmania kuulematta SYP-osakkeet Kouri-yhtiöille, josta käytetään yleisesti nimitystä ”Kouri-kaupat”.

Lainasopimuksia ei … ollut lainkaan … Seroponexin ja Cenoporexin osakeostojen maksamiseksi. Ostetut osakkeet rekisteröitiin näiden yhtiöiden nimiin … ja velvoittikin KOP:n muuttamaan asioiden tilaa. Tällöin KOP Fryckmanilta … kysymättä … osakkeet ja velkasuhteet Kouri-yhtiöille. Luovutuskirjaa ei tehty eikä leimaveroa maksettu. Yhtiöt ja Fryckman itse ole myötävaikuttaneet SYP:n osakkeiden myyntiin, joka tapahtui heidän selkänsä takana, muodollisesti väärin ja lisäksi heidän tahtonsa ja etunsa vastaisesti. Leimaveroja merkittiin Fryckman-yhtiöiden tilintarkastajan omistaman toimimattoman yhtiön (Olematic Oy:n) tilille tilintarkastajan tietämättä asiasta mitään; hän sai tiedon asiasta vasta poliisikuulustelussa.

1989
Niin sanotussa suuressa Kouri-kaupassa, lopullisessa KOP:n ja sen bulvaanien sekä SYP:n suuressa vaihdossa ja kaupassa (14.3.1989) hintalappu oli n. 2,6 mrd mk. Kaikille osapuolille tästä syntyi voittoja, mutta KOP:n puolella Fryckman ja hänen yhtiönsä ovat lähes ainoat, jotka ovat tulleet näistä voitoista verotetuiksi. Veroviranomaiset eivät ole … pystyneet selvittämään, minne ulkomaille … jaetut voitto-osuudet kuljetettiin. … KHO ratkaisussaan 1998:14 katsoi, ettei Rahoitustarkastus saanut luovuttaa veroviranomaisille tietoja näistä asioista. Näiden tietojen avulla verotuksissa olisi päästy ainakin jonkin verran oikeampiin tuloksiin, joten direktiivi oli tässä asiassa omiaan suojaamaan epärehellisiä, toteaa Andersson.

1990
Fryckman-yhtiöitten tytäryhtiöitä verotetaan vero n. 80 milj.mk 52 milj.mk:n myyntivoitosta, (päätös nurin Uudenmaan lääninoikeudessa 12/1995). Oikea verovelka 27,5 + 20 % korotus.

1991
Veroviranomaiset vaativat jo 1991 Fryckman-ryhmältä vakuuksia Seroponex Oy:lle ja Cenoporex Oy:lle määrätyistä veroista ja niitä toimitettiin jo 1991. Fryckman-yhtiöitten omaisuutta 60 milj. mk ainoan velan – verovelan - vakuudeksi, (ks. v. 1994 lisää omaisuutta ulosmitattiin).
… Fryckman jo 1991 toimitti arviolta 25-30 milj. markkaan tulevia veroja varten saamani tiedon mukaan 79 mmk:n arvoiset vakuudet … Vuonna 1991 luovutettujen panttien joukossa oli mm. 11 000 Nokian osaketta, joiden arvo v. 2000 alkupuolella olisi ollut yli 350 mmk; tuolloin ne oli tosin jo realisoitu. Annetut pantit on kyllä nyt realisoitu, mutta ne olivat olleet verottajan ja konkurssipesien hallussa vuodesta 1991 osaksi aina viime vuosille asti ja niiden aikanaan realisoimatta jättämisen vuoksi sakkokorkoja on juossut koko ajan. Tästä ei konkurssiverovelvollinen voi lain ja kohtuuden mukaan olla vastuussa. Saamani tiedon mukaan realisoinneista on saatu ainakin 60-70 mmk, mikä ei ole kuitenkaan riittänyt tuon 32,4 mmk:n verovelan kattamiseen. Erotus on kulunut sakkokorkoihin ja pesänhoitokuluihin. Tästä huolimatta on verosta jäljellä vielä (!) n. 2,3 milj, euroa eli n. 14 mmk, jonka maksamiseksi realisoidaan tällä hetkellä Fryckmanille henkilökohtaisesti kuuluvaa omaisuutta. Nämä luvut todistavat vastaansanomattomasti, että virhomaisten toimet tässä konkurssiasiassa eivät ole täyttäneet laillisen yhteiskunnan vaatimuksia. Vähin, mitä voidaan edellyttää, on että valtio a) luopuu konkurssia pidentämällä aiheettomasti perityistä veronlisäyskorotuksista ja maksaa ne takaisin sekä b) tutkii, miten konkurssipeisen hoitoon on voitu käytää n. 2 milj. euroa eli n. 12 mmk.

1992
Cenoporex Oy ja Seroponex Oy:n konkurssiin asettaminen 7.2.1992 verohallinnon toimesta. Miten on mahdollista, että kun yhtiöt saavat osakkeista myyntivoittoja, ne asetetaan konkurssiin myyntivoittoon kohdistuvista veroista, jotka ovat vain osa myyntivoitoista? Selitys saattaa olla, että yhtiöt eivät koskaan saaneet KOP:lta koko rahasummaa, josta verotettiin, ja siksi myöhemmin verotus oikaistiin pienemmäksi, mutta konkursseja ei kuitenkaan peruttu.

1994
20.12.1994 Fryckman-yhtiön omaisuutta ulosmitattiin lisää

1995
21.12.1995 Uudenmaan lääninoikeus poisti vv. 1989 verotuspäätökset

1996
26.1.1996 Veroviraston uusi verotuspäätös, (lainvoima 2.12.1999/KHO), väärä muutoksenhakuosoitus, mikä viivästytti asiaa vuodella (Lääninoikeuden päätös 8.10.1997). Vero 32,5 milj.mk. (Vero 27 milj. mk ja korotus 20 %)

1997
… Konkurssiasiamiehen toimisto on eräässä kirjelmässä esittänyt, että jos ulosmitattu omaisuus 11.2.1997 riitti molempien yhtiöiden massavelkojen ja kaikkien konkurssivelkojen maksuun, ”Fryckman-yhtiö Oy:n konkurssimenettelyn käynnistämistä ulosottorealisoinnin sijasta olisi pidettävä hyvän pesänhoitotavan vastaisena ja mahdollisen
vahingonkorvausvastuun aiheuttavana toimenpiteenä”.

1998
KHO 1998:14, kieltää verohallintoa saamasta tietoa Rahoitustarkastukselta, jolla olisi selvitetty miksi KOP teki luvattomat oikeustoimet ja siirsi SYP-osakkeet (osakekauppojen faktat)

1999
2.12.1999 KHO antaa lopullisen ratkaisun verotuspäätökseen
Ulosmitatun omaisuuden riittävyys käy selville KHT Pekka Kukkosen laskelmasta 28.6.2007, jonka mukaan verovelat per 12/1999 olivat 46,8 mmk ja ulosmitatun omaisuuden käypä arvo oli 62,9 mmk. Mitään järkevää selitystä Andersson ei lausunnossaan havainnut annetun sille, miksi Seroponexin ja Cenoporexin konkurssiasioita ei saatettu loppuun viimeistään v. 2000 alussa.

2000
Syyskuussa 2000 vihdoin realisoitiin pörssiosakkeita ja saatiin niistä 35 mmk. Näistäkään rahoista ei jaettu tytäryhtiöiden konkurssipesille ja niiden kautta valtiolle kuin 14,5 mmk ja loput 20,5 mmk jäi tilille mitättömällä ja verollisella korolla, samalla kun verovelan vähennyskelvoton juoksi n. 11 %:n suuruisena. Järkevää selitystä tuon 20,5 mmk:n jättämiselle ei löydy. Fryckman ja hänen yhtiönsä pitivät konkurssihallinnon menettelyä lainvastaisena ja itselleen suurta taloudellista hyötyä tuottavana ja nostivat 4/2000 vahingonkorvauskanteen vastuuhenkilöitä (Kauppinen ja asianvalvoja Ari Nurmi) sekä valtiota vastaan vaatien n. 76,4 mmk:n vahingonkorvauksia. Tämä kanne ei johtanut tulokseen.
Vahingonkorvauskanne pesänhoitaja Kauppista ja asianvalvoja Nurmea vastaan vaatimus 76,2 milj.mk:n vahingonkorvaus

2001
Vahingonkorvausvaatimus verotetaan vero 29,5 milj. mk.
Andersson: ”Kun Fryckman-yhtiö Oy:n nimissä oli v. 2000 nostettu mainittu 76,4 mmk:n vahingonkorvauskanne, niin tästä katsottiin jo syntyneen yhtiölle saman suuruinen tulo, joka päätettiin verottaa vuoden 2000 tulona. Kun veroilmoitusta ei ollut (?), verovirkailija Lesonen teki veroilmoituksen ja niin jo konkurssissa olevalle yhtiölle määrättiin veroa 84,8 mmk:n tulosta. Tämä määrä sisältyi konkurssipesän hoitajien (?; ei siis Fryckmanin) laatimaan yhtiön tilinpäätökseen vuodelta 2000, mikä nähdäkseni oli kirjanpitolain vastaista; ei näin epävarmaa saamista saa lukea minkään yrityksen tuloksi. … Oikaisulautakunta ei poistanut tämän vähintäänkin epävarman saamisen verotusta, mikä mielestäni oli täysin käsittämätöntä. Vasta hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 17.10.2005 verotuksen tältä osin. Uudenmaan verovirasto ei pitänyt mitään kiirettä … verotuksen oikaisemisessa, vaan verotus toimitettiin uudelleen vasta 29.5.2007. … ei ole mitään logiikkaa siinä, että samalla kun valtio ja muut vahingonkorvauskanteen vastaajat kiistävät kanteen, he kuitenkin katsovat sen tulouttamis- ja verottamiskelpoiseksi. Normaali, korrekti menettely olisi tietenkin ollut se, että kannanotto tämän saamisen verotukseen olisi lykätty siihen, kun siviiliprosessin lopputulos on selvä … on täysin selvää, ettei 76,4 mmk:n vahingonkorvaussaaminen ollut syntynyt vielä v. 2000, joten se ei ollut tuloutuskypsä.”

Pesänhoitaja AA Jouko Kauppinen ja Uudenmaan lääninverovirasto kuitenkin hakivat tytäryhtiöiden nimissä niiden oman emoyhtiön Fryckman-yhtiö Oy:n konkurssiin. Andersson: ” vaihtoehtoinen selitys on se, että Fryckmanin ja hänen yhtiöittensä kanssa tekemisissä olleet verovirkailijat ja konkurssiyhtiöiden hoitajat olivat siinä määrin riitaantuneet Fryckmanin kanssa, että heiltä puuttui maltti ajatella kylmästi, miten tässä vahingonkorvausvaatimuksessa tuloutusasiassa tuli lain mukaan menetellä ja ehkä jopa ajattelivat, että he voivat menettelyllään yhä kiristää niitä mielestäni jo ylisuuria seurauksia, jotka joutuminen yhteistyöhön KOP:n kanssa on aiheuttanut Fryckmanille, jotka sentään 1988 oli menestyvä liikemies ja varakas henkilö.

… varsinainen ydin on se tapa, millä konkurssipesiä ja ulosmitattuja varoja on hoidettu täysin piittaamatta Fryckmanin oikeutetusta intressistä siitä, että varojen hoito ottaa huomioon hänenkin etunsa, varsinkin kun on ilmeistä, että ulosmitatut varat riittivät kaikkien verovelkojen maksamiseen. Vahingonkorvausvaatimuksen 76,4 mmk:n perusteeton verotus johti kuitenkin siihen, että konkurssissa valvottiin lisää verovelkaa ja siten nähtävästi katsottiin voitavan edelleen pyörittää konkurssipesiä niiden loppuunsaattamisen sijasta. Juuri tällä lainvastaisesti keksityllä verovelalla voitiin perustella konkurssipesien toiminnan pitkittymistä, joka samalla tuotti pesänhoitajille hyvät ansiot, vaikka luulisi, että tällaisten yhden velkojan konkurssipesien hallinto ei sattovasti voi tuottaa työtä. … Kun lasketaan yhteen sakkokorot 5,6 milj. euroa ja pesien hoitokulut n. 3 milj. euroa (yht. 7,6 milj. euroa), on syytä muistaa, että koko veromäärä veronkorotuksineen oli vain 32,4 mmk = n. 5,5 milj, euroa. Edelleen velan pääomamäärästä on suurin osa jäljellä (PT lisäys: Anderssonin lausunnon 27.9.2008 aikaan ja edelleen yli neljä vuotta myöhemmin). Nämä luvut osoittavat mielestäni todella suuren luokan väärinkäytöksiä, joihin oikeuslaitoksen on vihdoin puututtava. Fryckmanille on tällä tavoin aiheutettu merkittävää taloudellista vahinkoa.”

2003
Oikaisulautakunta hylkää Fryckmanin vaatimuksen vahingonkorvauksen verotuksen poistamisesta

2005
17.10.2005 Helsingin hallinto-oikeus kumosi vahingonkorvauksen verotuksen

2007
- 29.5.2007 verovirasto oikaisi Helsingin hallinto-oikeuden kumoaman vahingonkorvauksen verotuksen. Viivekorko lisääntyi em. aikana 2 milj.euroa.
- Syyskuussa 2007 Fryckman saa tiedon KOP:n johtokunnan jäsenen Matti Korhosen jäämistöstä siitä, että KOP siirsi omavaltaisesti Fryckmanilta lupaa kysymättä po. SYP-osakkeet Kourille Rahoitustarkastuksen vaatimuksesta.
Eli kuten Andersson ja Tikkanen tuovat esille, tällaisista seikoista voi päätellä, etteivät syyt viivästysseuraamuksiin ole verovelvollisessa, vaan päinvastoin verohallinnossa.
Tikkanen kirjoittaa: ”Fryckman-yhtiöitten verotuskysymys on kiinteässä yhteydessä 90-luvun alun pankkikriisiin, mitä ei pitäisi tässä yhteydessä unohtaa. KOP:n vilpillisen menettelyn ymmärtää paremmin, kun tietää, että pankille oli realisoitumassa miljardien arvosta varainsiirtoveroja. Nämä olivat tulleet esille 90-luvun verotarkastuksissa. Tuolloin hallinnossa puhuttiin n. liki miljardin verovastuista kaikkien pankkien osalta. Myöhemmin on paljastunut, että em. verovastuu olisi noussut n. 10 miljardiin markkaan (Antti-Pekka Pietilän kirja Pankkikriisin peitellyt paperit, 2008. Pankkitoiminnan kriisi oli todellinen, josta osoituksena myös se, että pankit vapautuivat esille tulleista siirtoleimaveron verovastuista takautuvan lainsäädännön turvin.). Verohallinto ei tätä koko verovastuun määrää tiennyt, mutta pankit itse olivat siitä tietenkin täysin tietoisia. Em. asiaan oli puuttunut myös Rahoitustarkastus nyt jälkikäteen Matti Korhosen hallusta esille tulleiden asiakirjojen mukaan.”

Tikkanen edelleen jatkaa: ”KOP:n peittely oli tietenkin hyvin ymmärrettävää em. taustaa ajatellen, kun rahoitustarkastus syytti (Matti Korhosen hallusta esille tulleiden asiakirjojen mukaan) KOP:tä peitejärjestelyjen johdosta lainvastaisesta menettelystä. Pankkien talous oli 90-luvun alussa muutenkin ahdingossa ja KOP:n pankinjohtajat olivat samaan aikaan harhauttaneet ns. pienosakkeenomistajia liki miljardin markan osakeannin kautta hukkasijoituksiin, jotka varat ns. piensijoittajat menettivät täysin.

KOP:n kiinteässä valvonnassa ja intressien mukaista oli, että ns. Fryckman-yhtiöille siirretyt osakkeet ja siihen liittyvät kourikaupat Kulvikin osalta eivät tulleet edunsaajien osalta verottajan tietoon ja oikein verotuetuksi. KHO otti em. asiaan kantaa, jonka mukaan Kulvikin ei ollut tarpeen paljastaa edunsaajia, vaikka hän on julkisuudessa vihjaillut asiasta tietävänsä. KHO kielsi myös verohallitusta saamasta Rahoitustarkastuksesta niitä asiakirjoja, jotka Rahoitustarkastuksella oli tuossa vaiheessa edunsaajien paljastamiseksi ja oikean ja todellisen verovelvollisen löytämiseksi. Kysymys oli juuri näiden, nyt Fryckman-yhtiöitten osin saamien varojen verottamisesta. Fryckmanille olisi kuulunut 53,5 miljoonan sijasta lisäksi 47,5 milj.mk, josta asiasta käytiin pitkään oikeutta. Nyt Korhosen jäämistön aineisto paljastaa, että Fryckman oli täysin oikeassa, vaikkei hän em. oikeudenkäynneissä pystynyt asiatiedon puuttuessa esitystään toteennäyttämään. Fryckman-yhtiöitten osakekauppoihin liittyvä pahin virhe KOP:n kannalta oli se, että tuo n. 1,3 miljardin lainaerä (joilla Fryckman teki SYP-osakeostot KOP:n bulvaanina) ei ollut edes KOP:n kirjanpidossa, mikä ilmenee KOP:n Luxemburgin konttorinjohtajan Matti Mankin kirjallisesta todistuksesta.”

Mitä tulee sitten konkurssiin ”ajetun” Fryckman-yhtiöitten varojen realisointiin sekään ei ole edennyt verovelvollisen etujen mukaisesti. Tikkanen toteaa lisäksi eräitä yksittäisiä kysymyksiä, millä täytyy olla vaikutusta viivästysseuraamusten määräämisessä.:
- Valituskirjelmän kohta 4 Diamond-Cruiser osakkeiden menetys 3 milj.mk.
-Nokia-osakkeitten menetys arvo v. 2000 = 40 milj. euroa, myytiin pesähoitokuluihin muutamalla sadalla tuhannella markalla.
-Tehdaskiinteistön myynti: Nurmi ja pesänhoitaja Kauppinen kiirehtivät myymään kiinteistön Aimoselle aikaisemmin, kun paria päivää myöhemmin olisi saatu 3 milj.mk enemmän. Aimosen toimia poliisi tutkii lehtitietojen mukaan juuri parhaillaan. Kysymys on lehtitietojen mukaan rahanpesurikoksista.

Johtopäätökset

Tenho Tikkanen toteaa, että ”mikäli verotarkastaja tehtäväkseni olisi annettu edellä kuvatun verotusasian ratkaisu, otan siihen kantaa niillä perusteilla, jotka olivat voimassa tuona aikana v. 1990 - 1998, jolloin toimin verotarkastajana Uudenmaan veroviraston verotarkastusyksikössä ja tuon jälkeen Valtioneuvoston määräämässä tehtävässä, Harmaan talouden Projektiyksikössä vanhempana verotarkastajana. Totean vielä, että verotarkastajan tulee ottaa virkavelvollisuuksiinsa liittyen kantaa tarkastuskohteen viivästysseuraamuksiin, hän ei tee asiasta lopullista valituskelpoista hallintopäätöstä.”

Hän jatkaa, että ”olen useita kertoja virkatehtävissäni joutunut tilanteeseen, jossa kohtuullisuus näkökohta on ollut perusteena verotarkastajan esitykselle, jolla on pyydetty alentamaan veronkorotuksen määrää sekä veronlisäyksen laskemisen ajan kulumista viranomaisessa tapahtuneen asian käsittelyn viivästymisen vuoksi”.

Selvittämillään perusteilla Tenho Tikkanen olisi ehdottanut, että verokorotukset määrätään mahdollisimman pieneksi (huomattavasti alemmalle tasolle kuin tässä on tapahtunut) ja koska verovelvollinen oli toimittanut vakuudet verojen maksamiseksi, olisi kohtuullista, ettei viivästysseuraamuksia perittäisi enää ainakaan 11.2.1997 jälkeen. Perusteita olisi lopettaa viivästysseuraamusten laskeminen jo vuotta aiemmin siihen kun virasto teki uuden asiaa koskevan verotuspäätöksensä v. 1996 alussa.

Andersson toteaa: ”Kun ulosmitattua omaisuutta oli koko 1990-luvun paljon enemmän kuin verovelan määrä ja kun johtui yksinomaan verottajan hallitsemien konkurssipesien hallinnon laiminlyönneistä ja suoranaisista väärinkäytöksistä sekä lisäksi lainvastaisen vahingonkorvauskanteen määrän verottamisesta, ettei realisointia suoritettu ja konkurssipesiä lopetettu, näkisin, että rikostuomioiden perusteet olisi tutkittava uudelleen.” Hänen tämä toteamuksensa on kirjoitettu 27.9.2008. 28.1.2013 korkein oikeus on tuominnut Peter Fryckmanin viideksi kuukaudeksi vankilaan. Tuomio liittyy uutisoinnin mukaan Fryckmanin ja hänen entisen puolisonsa Helsingin Kulosaaren asunnon osakekirjoihin ja myyntiin. KKO muutti hovioikeuden tuomiota niin, että syyte omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta hylättiin vanhentuneena. Fryckman siis piti hallussaan asunnon osakkeita, vaikka ne oli ulosmitattu.

Sen sijaan KKO piti tuomion törkeästä kavalluksesta, mutta alensi sen pituutta. Fryckman tuomittiin nyt viideksi kuukaudeksi vankilaan. Hovioikeuden aiemman tuomion mukaan Fryckman oli syyllistynyt törkeään kavallukseen, kun hän anasti toisen miehen kanssa Helsingin Kulosaaressa olleen asunnon osakekirjat ja siten esti huoneiston ulosoton ja realisoinnin. KKO:n mukaan Peter Fryckmania ei voida tuomita valvontarangaistukseen, koska hänet on useita kertoja aiemmin tuomittu ehdottomiin vankeusrangaistuksiin muun muassa törkeistä velallisen rikoksista.

Jos ja kun aiemmat tuomiot perustuvat viranomais- ja pesänhoitajavirheisiin ja ovat kyseenalaisia, tämä olisi tullut ottaa huomioon korkeimman oikeuden päätöksessä. Vanhentuminen koskien viranomaiskiellon rikkomista liittyi ilmeisesti Helsingin ulosottoviraston kihlakunnan ulosottomiehen päätökseen. Onko tapahtunut niin, että asia on edennyt hänen tekemänsä haasteen pohjalta?
Ihmettelen lisäksi mm. seuraavaa seikkaa. Osakeyhtiössähän vastuu rajautuu osakkeen omistajan sijoitukseen toisin kuin kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä. Miten Fryckmanin henkilökohtaista omaisuutta (asunto) ulosotetaan alun perin osakeyhtiöihin kohdistuvista veroista?

Seuraavassa on Kauppalehden keskustelulankoja aiheesta:
sekä kauppalehden keskustelulankoja:
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=133253&start=30&tstart=25
Lanka koskee oikeuskansleri Jonkkaa koskevaa uutista, mutta asia ei ole edennyt

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=150948&tstart=0&rdrf=1&request_ahaa_info=true
http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=150948&start=15&tstart=0

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=3680244?

Emerituskeksijä.

Maailmantalouden konkurssi on nyt hyvin lähellä ja sitä tulee vauhdittamaan Kiinan talouden romahdus. Kolmas vuosi tästä päivästä ei ala enään nykyisellään, kolmantena vuotena tulee maailman talouden myrsky josta ei selviä kukaan.

May 22nd, 2013

Keksijä Rainer Partanen

Lukiessani Seppo Lindblomin kirjaa huojuva tasavalta, löysin sen tosiasian että moraali on kadoksissa joka alalta, politiikasta, taloudesta, kulttuurista, koulutuksesta, oikeuskäsitteistä ja vallasta. Lehdistö ei kerkiä moraalin puutteen takia,

May 22nd, 2013

seuraamaan muuta kuin omaa talouttaan, vaikka taloudesta on huolehdittava niin kunkin varsinainen toimi tai tehtävä on hoidettava. Lehdistö nykyisellään kirjoittaa pääsiassa vain, julkkisten asioista ja EU:n talous hölmöilystä. Oma kokemukseni oikeuslaitoksesta oli että tuomio piti vain saada hoidettua virkamies lausunnolla, vaikka oli todisteet vapauttavia niin tuomita piti, moraalittomuus leimaa kaikkea, se yhdessä väärien valintojen kanssa johtaa yhteiskunnalliseen anarkiaan ja tuhoon. Sen jälkeen alkaa jälleen köyhyydestä, rakentaminen kohtuulliseen elämään kaikilla saroilla,joka tulee olemaan kivuliasta kun on totuttu nykyiseen elintasoon, asia on kuin toisen maailmansodan jälkeen, sitäkö vallan haltijat haluavat, se ei tuo heille yhtään enempää vaurautta sillä myös he menettävät kun yhteiskunta sortuu.

Vallanhaltija on henkisesti niin sairas, että ei ymmärrä oman toimintansa tuhoavuutta. Koko maailma on sairas sillä talous on muuttunut huijari toiminnaksi, ei pienyrittäjien takia vaan makrotalouden laittomuuksien takia, josta kertoo Carles Ferguson kirjassaan “Rosvojen Valtio", moraalittomuus on jo niin syvällistä että yhteiskuntia ei enään pelasta mikään, nyt voi vain todeta mitä on tulossa, moraalittomuuden aiheuttama maailman talouden konkurssi ja sen myötä suuri köyhyys. Kaikki toimet on nyt huijausta, se joka ei nyt lopeta velaksi elämistä menettää eniten. Kauppa ei voi käydä sellaisten valtioiden kanssa jotka eivät voi tai halua maksaa luottojaan.USA ei rankaissut ketään suuresta talous puhalluksesta, josta eurooppa maksaa suuren osan. Kun kansalaiset käsittävät tämän, kaikki kulta ja arvotavara menee piiloon, sillä paperiraha menettää arvonsa euroopassa ja muualla.

Keksijä Rainer Partanen

KOP sopimus Fryckmanin kanssa tuli julkisuuteen 2007, miten KHO ja KKO käsittelee vieläkin asiaa, sillä siinnä ei ole mitään vaikeuksia koska Fryckman on täysin syytön koko prosessiin. Jälleenkö tahallisesti liian pitkä käsittelyaika.

May 21st, 2013

Tämä asian pitkittäminen kertoo oikeuden moraalittomuudesta jälleen.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson ja sisäministeri Päivi Räsänen: Suomi kehuu että on erotettu valta sen kolmijaolla, joka tarkoittaa Montesquieun mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on ero-

May 21st, 2013

tettava …
Tämä on harhaa sillä Suomessa konsensuksen takia mikään ei toimi, koko hallinto ei noudata lakeja, niin virkamiehet kuin tuomarit ja poliitikot. Vain malliksi käsitellään joitakin pieniä asioita kuten poliitikkojen taulukauppoja ja pieniä syntymäpäivä tukia, joka on täyttä harhautusta, jossa lehdistö on täydestä sydämestä mukana, lehdistö on konsensuksen kuorrutus kaikissa asioissa, lehdistö toitottaa jokaisen syyllisyyttä jos syyttäjä nostaa jutun. Suomen virkamiesdiktatuurissa julkisesti puhutaan demokratiasta vaikka se ei toimi virkamies vallan takia. Suomessa ei ymmärretä mitään valistusajan perinnöstä.

Oikeuslaitos on itse syypää suomen mädäntyvään virkamieskunnan toimintaan, joka ei tiedä eikä ymmärrä oikeuskäytännön merkitystä moraalin säilymiseen, nyt kansa on moraalista ja oikeuslaitoksen tuomarit ja oikeusneuvokset ovat täysin moraalittomia. Voisin lyödä vetoa että oikeuslaitos ei enään kestä tätä moraalittomuutta, joka on johtanut suureen määrään oikeusmurhia joiden selvittäminen on alullaan, kansalaiset saavat tietää että tuomarien moraalittomuus on johtanut tähän.

Oikeusmurhiin on tuomarit, oikeusneuvokset, KKO ja KHO yksin syypäitä, on tärkeää nähdä miten he selittävät tämän, sillä mikään kansakunta ei kestä oikeushallinnon moraalittomuutta. Kuvaava esimerkki on että oikeustieteilijät on ollut hiljaa kaikenaikaa, vasta v. 2007 kun KOP sopimus Peter Fryckmanin kanssa saatiin julkisuuteen niin oikeustieteilijätkin heräsivät ja jotkut virkamiehet tajusivat että syytöntä miestä oli piinattu neljännes vuosisadan ja hävitetty hänen omaisuus, tätä ei saa vaieta kuoliaksi vaan asia on käsiteltävä julkisuudessa jotta voitaisiin välttyä samasta asiasta tulevaisuudessa.

Keksijä Rainer Partanen

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson ja sisäministeri Päivi Räsänen: Miten Suomessa voi saada oikeutta, kun oikeuslaitos on lähtökohtaisesti rikollista toimintaa, koska virkamiehet ja tuomarit eivät noudata Eduskunnan säätämiä lakeja.

May 19th, 2013

Tämä käy ilmi lähes jokaisessa oikeustapauksessa jossa vastakkain on virkamies tai viranomainen ja kansalainen.

Tuomarit keksivät omasta päästään asioita ja pitävät niitä totuutena ja nämä epä totuudet selostetaan sitten totuutena tuomarin tuomio selostuksessa.

Tämähän on puhdasta asioiden väärentämistä ja tätä tapahtuu jatkuvasti.

Mistä lähtien KO:n tuomarit ovat saaneet keksiä mikä on asia totuus.Sitten kun asia viedään seuraavalle oikeusasteelle HO:n niin oikeusneuvokset yleensä toteaa että KO:n päätös jää voimaan muiltaosin ja mahdollisesti nostetaan tai lasketaan tuomiota jotta siihen tulee heidän “Eskon puumerkki".

Aikaisemmin on ollut niin että näytöt kertovat onko asialle riittävää näyttöä ja että sitä voidaan pitää tosiasiana, ja tuomita näytön perusteella.

Nykyisin ei tarvita mitään näyttöä riittää kun tuomari toteaa että tosiasia on näin ja sitten rakentaa sen ympärille oman tuomiokertomuksen joka usein on täyttä valetta ja puhdasta mielikuvitusta.

Ne kansalaiset jotka ovat tutustuneet Suomalaiseen lainkäyttöön, kun vastassa on virkamies ja/tai virallinen taho ovat todenneet että, sillä ei ole mitään tekemistä oikeuden ja kohtuuden kanssa, saatika oikeudenmukaisuuden kanssa, elämme edelleen tsaristisessa virkamies harvainvallan orja yhteiskunnassa.

Emerituskeksijä, tuomarin uhri keksijä Rainer Partanen

Liberan tutkinta johtaja Elina Lepomäki antaa ymmärtää että Suomi on kommunistisempi kuin Neuvostoliitto aikanaan ja tätä kommunismia johtaa kokoomus: Eli oikeistolainen puolue on johtanut Suomen syvälle kommunismin suohon,

May 13th, 2013

ei ihme että Suomen romahdus on vain joidenkin vuosien päässä.
Valtion hallinnon osuus on jo 56 % kansantulosta joka on huippuluokkaa. Siihen otetaan jatkuvasti velkaa kunnes koko systeemi romahtaa omaa mahdottomuuttaan, kuten aikanaan Neuvostoliitto.

Suomen ainoa toivo on erota Eurosta ja alkaa korjaamaan ihmisten itsenäisyyttä ja irti rämettävästä holhouksesta ja konsensuksesta joka on tuhonnut maan, sosiaaliturva on oikein, mutta kaikkea ei voi tukea.

Oikeuslaitoksen orjuuttava tapa toimia ja tuomita ilman todisteita on johtanut maan huonovointiseksi, vaikka elintaso on ollut kohtuullista.

Kohta olisi ollut kaikki Suomalaiset rikosrekisterissä, siihen keksivät että asia poistetaan kolmen vuoden kuluttua ja ollaan taas ensikertalaisia, nämä kikkailut on tehty siksi että ei huomattaisi oikeuslaitoksen mädännäisyyttä. Kansa on terve mutta oikeuslaitos on mätä.

Ei vain pitkät käsittelyajat ole ongelma, vaan koko oikeuslaitos on suuri ongelma ja tuomareiden koulutus on ollut 50 vuotta virheellistä, heille on annettu jumalallinen usko että he saavat tehdä mitä hyvänsä rankaisematta.Siksi poistettiin tuomaria koskeva velvoittava laki jossa myös tuomari voi saada rangaistuksen.

Suomi on mennyt oikeushallinnossa 50 vuotta taaksepäin, lakeja sitten tehtaillaan kansan tuhoksi tuhkatiheään kaikesta jonnin joutavasta. Rikosseuraamusvirasto (Rise) ei pelasta oikeushallintoa se van lievittää tehtyjä hulluuksia.

Mitä ihmettä me teemme kansanedustajilla kun kukaan ei kuule, romahduksen tuloa vaikka varoituksia sataa oppositiosta tuhka tiheään ja kriittisesti ajattelevat tiedostavat sen. Itsekkäät nykyiset politikot häätävät maasta pienyrittäjät, isot on mennyt jo, innovatiiviset keksijät on saaneet lähtöpassit maasta. Millä politikot luulevat Suomen hankkivan tuloja 10 vuoden kuluttua, kun euro konkurssi realisoi velat.
Sitten Suomi yrittää saada maailmalta 160 miljaardia velkaa, jotta voisi reivata purjeitaan euromyrskyssä. Sitten menee 10-20 vuotta maksaessa eurovelkoja, elintaso laskee 60 luvun tasolle.
Onneksi olkoon Euron suojelijat, Suomen tuhoamisesta.

EU-yhteisö selviää vain itsenäisten valtioiden liittona ja omilla valuutoillaan, myös se takaa rauhan. Tietysti voi liittyä johonkin kyvykkääseen valuuttaan mukaan jolla on perinnettä pitää huolta valuutan arvosta.

Saksa kävi oppinsa maailmansotien aikana ja osaisi kyllä hoitaa valuuttaansa, mutta euroopan rauha pakoitti kokeilemaan euroa, terve tuloa takas saksan markka ja myös Suomen. Se ei tarkoita että laitettaisiin devalvaatio mylly käyntiin taas, se oli kyvyttömien politikoiden keino avittaa vientiä.

Maassa ei voi olla jokin taho joka saa orjuuttaa kansalaiset, itsenäinen orjuuttajasta vapaa kansa on riittävän tyytyväinen ja yrittäjä halu on korkealla koska voi saavuttaa jonkin tavoitteen.
Maan tulee pärjätä omilla kyvyillään, mutta maailman kirjasto on aina auki oppimiseen, silloin se lunastaa kansalle orjuudesta vapaan hyvän elämän ja elämisen oikeutensa.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Sisäministeri Päivi Räsänen: Perus Suomalaisten Huomioon: On kaikkien Suomalaisten etu että Suomalaisena en hyväksy oikeusryöstömurhaa, on pelkuruutta pelätä Suomalaisia rikollisia päättäjiä jotka vallan hurmoksessa tuomitsevat syyttömiä kansalaisia,

May 12th, 2013

vain osoittaakseen valtansa.

Vaikka asia veisi aikaa, niin on pyrittävä viestittämään mahdollisimman laajalle kansanjoukolle, näiden päättäjien murhatoiminnasta. Sillä vain niin että saamme myös poliitikot mukaan toimintaan, niin murramme Oikeus, Syyttäjä ja Poliisi -laitoksen väärän vallankäytön. Politiikot eivät näytä ymmärtävän mihin tämä rajaton valta johtaa, jo nyt mikään ei toimi ja lähi tulevaisuudessa asiat vain pahenevat laman myötä. Mikä on muuttunut keisarikunnan jälkeen, nyt omat viranomaiset harjoittavat samanlaista terrorisoivaa harvainvaltaa kuin ennen venäjän keisarit.

Oikeuslaitoksella ei nykyään ole todellisia oikeudellisia periaatteita, vaan tehdään epämieluisista(oikeuskriittinen) henkilöistä rikollisia, oikeuden päätöksellä, ei niin että olisi rikottu lakia.

Oikeuslaitos on jo kauan sitten ylittänyt kaikki mahdolliset rajat voidakseen jatkaa nykyistä oikeusterrori politiikkaa. Heidät on saatava vastuuseen, vaikka useampikin Suomalainen joutuisi uhraamaan itsensä oikeudenmukaisuuden alttarille, mitään järjestelmää ei voi muuttaa ilman uhrauksia, Me iäkkäät hyvässä kunnossa olevat kansalaiset, meidän tehtävä on tuhota nykyinen oikeusjärjestelmä ja saamme varmasti mukaan politikoita, sillä kaikkien ryhmien joukossa on ihmisiä jotka on joutunut, näiden oikeusterroristien uhriksi.

Taannoin näimme jo että oikeuskanslerilla ei ollut mitään mahdollisuutta oikeuslaitosta vastaan kun yritti oikeutetusti, tuoda korkeimman oikeuden tietoisuuteen että tarttis tehdä jotakin että tuomarit noudattaisivat lakia työssään, kun eräs oli makuuttanut juttuja laatikossaan 7 vuotta jotta asiat vanhenisivat. Mutta huomautus oli täysin turha yritys !.

Korkein oikeus on sitä mieltä että tuomarit eivät tarvitse lakeja koska he ovat itse laki, vaikka sitä ei ole Eduskunta säätänyt.

Myös vanha tuomari laki poistettiin koska eihän rikollista tuomari voi rankaista.

Keksijä Rainer Partanen.

Nyt on kuvaava esimerkki siepattuna olleiden ihmisten kertoma tosiasia, on toinen kuin virkamiesten kertoma hyvä kohtelu. Katsotaan pakottaako viranomainen suomalaiset panttivangit valehtelemaan olosuhteista, nyt asian on valehdellut virkamies.

May 11th, 2013

Suomen hallinto on kaksinaamainen januksen kasvoinen paholainen, yleisesti puhutaan demokratiasta, mutta käytäntö kansalaisia kohtaan on diktatuurinen, jossa viranomainen valehtelee sujuvasti asioista ja tappaa totuuden siten. Lehdistö on myynyt itsensä jo heti toisen maailmansodan jälkeen 50 luvulla. Lehdistö yhtyy vallanpitäjän propagandaan ja esittää että on vallan vahtikoira. Lehdistön toimittajat on pelokas joukko sillä joku oli vahingossa ymmärtänyt journalismin väärin ja kritisoi valtiota kun kansalaista oli kohdeltu väärin, eli oikeudellisesti murhattu, toimittaja sai sapiskaa että vielä yksi saman tasoinen kirjoitus niin on entinen toimittaja. Suomen hallinto on pelolla toimeentulostaan huolissaan olevien toimittajien elämää terrorisoiva hallinto. Tämä sanotaan kulissien takana mutta kukaan ei uskalla tuoda asiaa julki. Suomi on just kuin neuvostovaltio sillä erolla että häivy helvettiin jos ei miellytä, eli halutaan karkoittaa toisin ajattelijat. Arvioltaan kolmekymmentätuhatta kansalaista kohdellaan kaltoin hallinnon taholta vuosittain, kahdessa vuosikymmenessä kerkiää tulla yli puoli miljoonaa kaltoinkohdeltua, elämänsä aikana varsinkin keskikastiin ja köyhempiin kuuluva väestön osa joutuu elämänsä aikana useamman kerran kaltoinkohdelluksi, suomalainen diktatuuri ei ole muuttunut 50 luvulta tippaakaan, on tultu taitavammaksi naamioimaan kaltoinkohtelu, joka esitetään julkisuudessa aivan toisin kuin asiaa käsitellessä. Asioita ei tutkita vaikka tekisit rikosilmoituksen, koska viranomainen saa vapaasti tehdä rikosia Suomessa. Lehdistö on hiljaa koska viranomais asioita ei saa arvostella. Miksi Suomessa on pahoinvointia ?, helppo vastata milloin diktatuurissa olisi ollut nautinnollista elää.
Oikeuslaitos johtaa tätä diktatuuria, ei kansanedustuslaitos, jossa on aina nukkehallitus. Vasta sitten kun virkamiehet joutuvat vastuuseen teoistaa, voimme päästä demokratiaan. Nyt olemme kuin venäläiset, vapautta on juuri sen verran kuin virkamies hyväksyy, ei enempää. Lainsäädäntö ei tarkoita virkamiehiä, he ovat lain yläpuolella.

Akkukeksijän liiketoiminnassa ei ollut mitään laitonta tapahtunut, mutta oikeus päätti että ei ole keksintöä ja siten kaikki oli rikollista toimintaa. Asia naamioitiin törkeäksi petokseksi jota ei yhtiön osakkaiden mielestä ollut tapahtunut. Mitään laitonta ei antivuosina ollut tapahtunut. Oikeus kumosi kaikki, osakeyhtiölain hallinta, päätös ja tilintarkastus menettelyt, vaikka kaikki oli oikein tehty. Nyt asia toteutetaan ulkomailla, hallinto karkoittaa parhaat keksinnöt Suomesta mutta ei voi estää sitä, kun länsi maailma on vapaa. Keksintöä eivät saaneet varastettua vaikka yrittivät ja saivat paljon tietoa patentti ja rekisteri hallituksesta, mutta tärkeimpiä eivät kun ne olivat vielä salaiset. Eikö tällainen ole oikeusmurha ?. Kuvan mukaisia tapahtumia tapahtuu joka vuosi, eli olemme murha valtiossa joka murhaa omia kansalaisia, kuten Josef Stalin ja Hitler aikanaan, Neuvostoliiton diktaattorina ja Natsi-Saksassa.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Kun oikeusmurha Peter Fryckmania kohtaan selviää ja hän saa hyvityksen tapahtuneesta, sitä ei saa salata koska syylliset on laitettava vastuuseen siitä, muuten oikeusmurhat jatkuvat ja mitään parannusta oikeustyöskentelyyn ei synny.

May 9th, 2013

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Suomi on oikeusmurha valtio ja virkamies sääty yhteiskunta: Säädyllä ei ole vastuuta muille vallankäytöstään. Säätyjä johtaa oikeuslaitos , joka mielestään ei ole vastuussa mistään ja kenellekään, Suomen kansalle tai sitä edustavalle kansanedustuslaitok-

May 9th, 2013

selle. Siten Suomi on virkamiesdiktatuuri jossa suurin valta on virkamies säädyllä, jota johtaa oikeuslaitoksen tuomarit ja oikeusneuvokset. Demokratia ei voi kehittyä ja syvetä, jos tätä säätyä ei laiteta vastuuseen teoistaan. Tänään kansanedustajat ovat marionetteja joita virkamies sääty hypyttää. Toivoisin että näkisin päivän, kun kansanedustajat ottavat itselleen vallan takaisin ja laittaisivet rikolliset virkamiehet vastuuseen teoistaan. Tarvitsemme perustuslaki tuomioistuimen jossa tavalliset kansalaiset olisivat edustettuna puoliksi ja joilla olisi päätökseen veetto oikeus, jotta asia tutkittaisiin tarkoin eikä pääsisi valta turmelemaan päätöstä. Poliisille tulee velvollisuus tutkia korkeiden päättäjien toimista tehdyt rikostutkintapyynnöt. Nyt virkamies suojelee virkamiestä ja mitään ei tapahdu. On toimittava että kansalainen saisi oikeutta. Nyt Suomessa ei oikeutta ja oikeudenmukaisuutta saa, vaikka sitä itse hankkisi toimillaan. Tuomarikunta pyyhkii takamuksensa, Eduskunnan säätämillä laeilla, koska ei noudota niitä. Perustulain perusoikeuksilla ei ole mitään merkitystä koska edes poliisi ei niitä noudata saatika tuomarit.

Eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle sopisi ottaa asia esille, ennenkuin asia saa vauhtia ulkopuolelta. Oikeusmurhavaltion toiminta ei voi jatkua enään pitkään. Nykyinen oikeuslaitoksen riippumattomuus on tehnyt siitä suur-rikollisen, on ilmeistä että rikollisia on enemmän kuin rehtejä ja oikeudentuntosia tuomareita, siksi oikeuslaitos on mätänemistilassa rikollisuutensa johdosta. Vanha tuomaria velvoittava laki on saatettava voimaan uudestaan ja tuomari tai korkea virkamies ei voi välttyä poliisin rikostutkinnalta, kun näyttöä on rikoksesta ja etenkin oikeusmurhasta, myös poliisin on vastattava siitä jos ei tee pyynnöstä rikostutkimusta.

Emerituskeksijä Rainer Partanen.

KO:n Tuomareiden ja HO:n Oikeusneuvosten virheelliset väittämät minkä mukaan on tuomittu. Alla kahdeksan keskeistä seikkaa keksintöjen toteuttamisessa. Ne sopivat täysin molempiin KO:n ja HO:n tuomioon, joissa ei ollut mitään näyttöä rikoksesta.

May 8th, 2013

1. Väite että keksintöä ei ole. Väitettä ei kukaan ole todistanut oikeaksi. Lukuisat patenttihakemukset tukevat sitä että keksintöä on kehitetty jatkuvasti. Kun keksinnöt ovat salaisia niin kaikki väitteet niistä ovat perättömiä. Toiminta keskeytettiin keskeneräisenä, joten mitään todellista vastausta ei voi saada ennen kuin toteutus tehdään. Yhtiöllä oli runsaasti rahavaroja ja juuri tehty suuri sijoitussopimus 4,5 milj. € . Kun nyt ei anneta keksijän todistaa keksinnön olemassaoloa niin miten voidaan väittää että hän on pettänyt joitakin tahoja
2. Tuomari on hyvin loukkaantunut ja kielteinen, kun Liiketoimintasuunnitelma esitteen keksintöä koskevia tietoja jotka ovat salaisia ei haluta selitellä, asiat joita on väitetty virheellisiksi ja harhauttaviksi. Väite ei pidä paikkaansa koska esitteen tiedot ovat tavoitteellisia ja muutenkin oikeita. Kaikkea voi aina tulkita kielteisesti kuten tuomari on omilla esimerkeillä tehnyt.
3. Tuomari haluaa selitellä hyvin kielteisesti varojen hankintaa joka on ollut täysin keskeinen asia antitoiminnassa ja mitään muuta kehitys toimintaa ei ole päätetty toteuttaa, ennen kuin tarvittavat minimi varat 2,4 milj.€ on koossa. Salaisia tuotekehitys asioita ei toteuteta ennen kuin varat on koossa.Myös tuomarin tuomio voi vaikuttaa siihen tuleeko ulkomaiset suur sijoittajat lopulta mukaan sijoituksellaan, vai tuhoaako tuomarin päätös koko hankkeen, ilman mitään näyttöä ja niin asiassa kävi.
4. Tuomari ei ole huomioinut sitä että käytännössä kukaan osakkaista ei ole ilmoittanut että heitä olisi petetty, vasta poliisin ja syyttäjän pitkäaikaisesta syyllistämiskampanjan seurauksena neljä osakasta yhtyi syyttäjän esitykseen. Joista yksi on selvästi ei osakas joka aikanaan halusi osakkeensa lunastukseen ja pettyi välimiesoikeuden ratkaisu tulokseen.
5. Lisäksi kaikki tapahtumat on tehty seitsemän vuoden aikana täysin lakien mukaan,myös “RATAN” huomautukset ovat olleet lainvastaisia, eikä yritystoiminnassa ole ollut moitittavaa tilintarkastajan mukaan, ainoastaan jonkin muotoseikan mukaan, jonka hovioikeus totesi aiheettomaksi ja yhtiökokoukset on antanut vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
6. Tuomarin virhe on tapahtunut, koska hän pitää pakkokeinolain mukaista tutkintaa jo valmiiksi todettuun syyllisyyteen selvänä. Siten sitä on informoitu poliisin ja syyttäjän taholta eteenpäin. Tuomarin päätös perustui hänen omaan ajatukseen että kun puolet oli ehdottomasti todennut kirjallisella todistuksella keksijän syyttömäksi törkeään petokseen ja uskoivat keksintöön. Silloin tuomari totesi että vain kolmasosan hän hyväksyy ja silloinhan on petetty kahta kolmas osaa ja hänellä on enemmistö. Tuomari on lukenut Dan Frändenin kirjan “Petos".Siinä sanotaan, että uhrin pitää tuntea itsensä petetyksi, jotta pettäjä voitaisiin
oikeudessa tuomita. Tätä tietoa tuomari ei ole omaksunut. Myös Jaakko Tapanin kirjassa Petos liikesuhteessa on maininta että asianomaisen kuuluu itsehankkia kaikki tieto mikä on saatavissa ennen kuin voi syyttää petoksesta.Tietoa oli saatavissa kaikenaikaa yrityksen toimistossa.
7. Miten on tuomiossa käsitettävissä että keksijä tuomitaan petoksesta ja kaikki tieto on ollut yhtiön markkinoimaa ja yhtiö ei ole osallinen petokseen koska puolet osakkaista ei sitä hyväksy. Miten tämä toinen puoli osakkaista on saatu petoksen uhriksi vain tuomarin päätöksellä. Kaikki tieto on yleistä tietoa joka ei ole virheellistä ja siten oikeata. Moni taho on tutkinut esitteitä mutta ei ole ilmoittanut mistään virheistä. Voiko tällainen tuomio olla pysyvä. Vain keksinnöt ovat salaisia.
8. Lopuksi kun jumala on siunannut tämän työn eikä hän jätä rankaisematta niitä
jotka yrittävät tuhota hänen johdollaan toteutettua työtä. Silloin sietäisi miettiä
mitä on tullut tehtyä. Tällä tarkoitan sitä että kun keksijä toimii sisäisen
intuitiivisen johdatuksen alaisena se on jumalan johdatusta. Tämä tapaus todistaa että tuomarit ja oikeusneuvokset tuomitsevat rikollisilla perusteilla, jossa ei ole lainkaan lainoppineen osaamista.

Emerituskeksijä.

Demokratia on virkamies ja muun eliitin ylivaltaa ja siksi diktatuuria: Nobel kirjailia José Saramango on todennut. Tähän on helppo yhtyä elämänkokemukseni myötä, toteaa Alumiiniakku keksijä Rainer Partanen.

May 8th, 2013

Kaikkien Suomalaisten vastuuntuntoisten virkamiesten tulisi astua esiin ja vaadittava että hallinnon eri virastojen päätökset tulee kestää päivänvaloa ja niitä ei saa salata julkisuudelta. Sillä tiedän että, valta osa virkamiehistä on rehellisiä asiansa

May 6th, 2013

osaavia. Pieni joukko päällikkövirkamiehiä pilaavat virkamiesten maineen, kuten mätä omena pilaa koko korillisen. Oikeuslaitosta ei voi korjata jos korkein oikeus ei hyväksy oikeuslaitoksen väärintekijöiden poistamista ja tuomitsemista. Vanha tuomarin tuomitseva laki tulee saattaa voimaan jälleen, sillä vain se takaa edes kohtuullisesti tuomarien aitoa harkintaa asioista päätettäessä. Nyt hääräävät ammattitaidottomat tuomarit joilla ei ole aikaa harkita päätöksiään, vaan noudattavat syyttäjän vaatimaa tuomiolinjaa lähes sokeasti.Korruptoitunut oikeuslaitos on tosiasia Suomessa.

Keksijä Rainer Partanen

Akkukeksijä teki Helsingin Poliisilaitokselle rikostutkintapyynnön osakeantien ym.tuhoamisesta, rikollisella tavalla josta on olemassa kaikki dokumentit jo valmiina 3.5.2013. Tähän asti Poliisi on kieltäytynyt tutkimasta asiaa vaikka se kuuluu kansalaisen

May 6th, 2013

perusoikeuksiin saada asiansa tutkittua. Perustuslain perusoikeuksien 21 § . Kieltäytyminen tutkinnan tekemisestä on myös EU:n ihmisoikeus sopimuksen 13 artiklan vastainen. Katsotaan jatkaako poliisi perustuslain perusoikeuksien vastaista rikollista toimintaansa edelleen.

Akkukeksijä Rainer Partanen

Lue HS-mielipidesivun artikkeli 6.5-2013 Peter Fryckmanin tuomio tulisi keskeyttää...Kirjoittanut Pekka Tiainen Valtiotieteiden tohtori (taloustiede)neuvotteleva virkamies ministeriöstä: Peter Fryckman:in kunnia tulee palauttaa heti,

May 6th, 2013

kaikki tuomiot tulee kumota ja annettava korvaus 25 vuoden kaltoin kohtelusta. Syypää tähän on Hallinto oikeus joka alunperin ei antanut julkistaa KOP-sopimusta Fryckmanin kanssa. Sopimuksen julkistaminen olisi estänyt tämän neljännes vuosisadan hirveän farssin ja väärät tuomiot.
Oikeushallinto on syypää myös verottajan laittomista toimista. Verottaja on suomen suurin rikollinen kymmenet tuhannet ihmiset ja yrittäjät kärsivät tämän laitoksen rikollisesta lainvastaisista toimista. Verottaja ei noudata oikeuden päätöksiä, sillä myös verottaja pitää oikeutta rikollisena järjestönä, siten syntyy heidän oma rikollisuutensa. Ulosottovirasto täydentää tätä rikollista toimintaa väärillä ulosoton toteutuksillaan.Poliitikoiden tulee reagoida tähän kammottavaan, hallinnon rikolliseen tilaan, kansallisen oikeuslaitoksen ja verottajan omavaltaisuuteen joka ei noudata Eduskunnan säätämiä lakeja ja hyvää hallintotapaa.On perustettava perustuslaki tuomioistuin jossa on sekä politikot ja tuomarit edustettuna, joka voi tuomita kenet hyvänsä joka on rikkonut Eduskunnan säätämiä lakeja. Sillä kukaan virkamies ei noudata perustuslain perusoikeuksia vaikka ne tulisi olla perusta oikeuslaitoksen toiminnalle. Suomessa ei noudateta hyvää hallintotapaa, koska salataan tapauksia jotka ehdottomasti tulee julkistaa koska se kertoisi onko toimittu oikein, on menneitten aikojen diktatuuria salata päätökisiä, vain oikeuden päätöksissä lapsia koskevia osa asioiden tapahtumia voi salata ei koko päätöksiä ja yleensäkin vain pieniä osia jostakin asiasta jos sen julkistaminen olisi kohtuutonta yksilölle.

Emerituskeksijä.

KO:n Tuomareiden ja HO:n Oikeusneuvosten virheelliset väittämät minkä mukaan on tuomittu. Alla kahdeksan keskeistä seikkaa keksintöjen toteuttamisessa. Ne sopivat täysin molempiin KO:n ja HO:n tuomioon.

April 30th, 2013

1. Väite että keksintöä ei ole. Väitettä ei kukaan ole todistanut oikeaksi. Lukuisat patenttihakemukset tukevat sitä että keksintöä on kehitetty jatkuvasti. Kun keksinnöt ovat salaisia niin kaikki väitteet niistä ovat perättömiä. Toiminta keskeytettiin keskeneräisenä, joten mitään todellista vastausta ei voi saada ennen kuin toteutus tehdään. Yhtiöllä oli runsaasti rahavaroja ja juuri tehty suuri sijoitussopimus 4,5 milj. € . Kun nyt ei anneta keksijän todistaa keksinnön olemassaoloa niin miten voidaan väittää että hän on pettänyt joitakin tahoja
2. Tuomari on hyvin loukkaantunut ja kielteinen, kun Liiketoimintasuunnitelma esitteen keksintöä koskevia tietoja jotka ovat salaisia ei haluta selitellä, asiat joita on väitetty virheellisiksi ja harhauttaviksi. Väite ei pidä paikkaansa koska esitteen tiedot ovat tavoitteellisia ja muutenkin oikeita. Kaikkea voi aina tulkita kielteisesti kuten tuomari on omilla esimerkeillä tehnyt.
3. Tuomari haluaa selitellä hyvin kielteisesti varojen hankintaa joka on ollut täysin keskeinen asia antitoiminnassa ja mitään muuta kehitys toimintaa ei ole päätetty toteuttaa, ennen kuin tarvittavat minimi varat 2,4 milj.€ on koossa. Salaisia tuotekehitys asioita ei toteuteta ennen kuin varat on koossa.Myös tuomarin tuomio voi vaikuttaa siihen tuleeko ulkomaiset suur sijoittajat lopulta mukaan sijoituksellaan, vai tuhoaako tuomarin päätös koko hankkeen, ilman mitään näyttöä.
4. Tuomari ei ole huomioinut sitä että käytännössä kukaan osakkaista ei ole ilmoittanut että heitä olisi petetty, vasta poliisin ja syyttäjän pitkäaikaisesta syyllistämiskampanjan seurauksena neljä osakasta yhtyi syyttäjän esitykseen. Joista yksi on selvästi ei osakas joka aikanaan halusi osakkeensa lunastukseen ja pettyi välimiesoikeuden ratkaisu tulokseen.
5. Lisäksi kaikki tapahtumat on tehty seitsemän vuoden aikana täysin lakien mukaan,myös “RATAN” huomautukset ovat olleet lainvastaisia, eikä yritystoiminnassa ole ollut moitittavaa tilintarkastajan mukaan, ainoastaan jonkin muotoseikan mukaan ja yhtiökokoukset on antanut vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
6. Tuomarin virhe on tapahtunut, koska hän pitää pakkokeinolain mukaista tutkintaa jo valmiiksi todettuun syyllisyyteen selvänä. Siten sitä on informoitu poliisin ja syyttäjän taholta eteenpäin. Tuomarin päätös perustui hänen omaan ajatukseen että kun puolet oli ehdottomasti todennut kirjallisella todistuksella keksijän syyttömäksi törkeään petokseen ja uskoivat keksintöön. Silloin tuomari totesi että vain kolmasosan hän hyväksyy ja silloinhan on petetty kahta kolmas osaa ja hänellä on enemmistö. Tuomari on lukenut Dan Frändenin kirjan “Petos".Siinä sanotaan, että uhrin pitää tuntea itsensä petetyksi, jotta pettäjä voitaisiin
oikeudessa tuomita. Tätä tietoa tuomari ei ole omaksunut. Myös Jaakko Tapanin kirjassa Petos liikesuhteessa on maininta että asianomaisen kuuluu itsehankkia kaikki tieto mikä on saatavissa ennen kuin voi syyttää petoksesta.Tietoa oli saatavissa kaikenaikaa yrityksen toimistossa.
7. Miten on tuomiossa käsitettävissä että keksijä tuomitaan petoksesta ja kaikki tieto on ollut yhtiön markkinoimaa ja yhtiö ei ole osallinen petokseen koska puolet osakkaista ei sitä hyväksy. Miten tämä toinen puoli osakkaista on saatu petoksen uhriksi vain tuomarin päätöksellä. Kaikki tieto on yleistä tietoa joka ei ole virheellistä ja siten oikeata. Moni taho on tutkinut esitteitä mutta ei ole ilmoittanut mistään virheistä. Voiko tällainen tuomio olla pysyvä. Vain keksinnöt ovat salaisia.
8. Lopuksi kun jumala on siunannut tämän työn eikä hän jätä rankaisematta niitä
jotka yrittävät tuhota hänen johdollaan toteutettua työtä. Silloin sietäisi miettiä
mitä on tullut tehtyä. Tällä tarkoitan sitä että kun keksijä toimii sisäisen
intuitiivisen johdatuksen alaisena se on jumalan johdatusta.

Emerituskeksijä.

Demokratia on virkamies ja muun eliitin ylivaltaa ja siksi diktatuuria: Nobel kirjailia José Saramango on todennut. Tähän on helppo yhtyä elämänkokemukseni myötä, toteaa Alumiiniakku keksijä Rainer Partanen.

April 27th, 2013

Ab Europositron Oy:n osakkaat: Pyydän teitä päivittämään osoitteenne jos olette muuttanut sen jälkeen kuin olette kirjanut merkinnässä osoitteenne ja ette ole saanut postia viime vuonna 2012, silloin teillä on rekisterissä vanha osoite, joten se tulisi

April 26th, 2013

päivittää uuteen osoitteeseen. Koska vain siten voitte valvoa etuanne sijoituksessa, kun saatte postia keksijältä tai yhtiöltä.
Päivitys rekisteriin: contact@europositron.com

Ystävällisin terveisin: keksijä Rainer Partanen

EDUSKUNNAN KANSANEDUSTAJA POLITIKOT HERÄTKÄÄ !.Oikeusministeri Anna Maja Henriksson ja Sisäministeri Päivi Räsänen te ette tule selviämään puhtain paperein, Keksijä Rainer Partasen ja Ab Europositron Oy:n Oikeusryöstömurhasta. Lisäksi asetetaan poliisi -

April 25th, 2013

toiminta kyseenalaiseksi, kun ei tutki pyydettyä rikostutkimusta asiassa. Yhtiöllä on 224 osakasta jotka kirjaavat kaiken tapahtuneen ylös jatkuvasti, osakkaita on Suomen lisäksi Ruotsista, Ranskasta, Englannista, Canadasta ja USA:ta. Kukaan ei usko että oikeus olisi tapahtunut, sillä heillä on kaikki todellinen tieto ja missään päin maailmaa ei salaisena pidetty keksintö, voi olla rikos, te tulette kiroamaan syntymäänne sinä päivänä kun totuus tulee vahvistettua että päällikkö virkamiehet olivat kaiken syyllistämisen takana, KO:n tuomarit ja HO:n oikeusneuvokset tukivat heitä. Tämä tulee olemaan Suomelle tapahtuma joka vihdoin puhdistaa virkamieskunnasta pois rikolliset, samoin oikeuslaitoksesta.

Eikä siihen enään mene kuin vuosi pari korkeintaan.

Peter Fryckman:in asia vahvista päällikkövirkamies rikollisuuden ja lisäksi monet muut oikeusmurhat.

540 euron Sakon muuntaminen 30 pv vankeudeksi, kasvattaa virkamiesrikollisten kuormaa, josta joutuvat vielä vastuuseen, kaikki kirjataan ylös. Ulosottoviraston pankkitililtä ryöstämät varat 1068:- euroa, oli jo kertaalleen ulosmitattu, keksijä ei koskaan ollut saanut käyttöönsä kyseisiä varoja, ne vain hävisivät matkalla kun keksijä oli suomenlinnan vankilassa eikä päässyt käyttämään tilinsä varoja laisinkaan. Sitten kun tulee julkistamis päivä niin kaikkien nimet julkistetaan, sekä mihin kaikkeen on syyllistynyt, ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan.

Ei kuten oikeuslaitos tekee, ensin tuomitaan 2,5 vuotta vankeutta ( tapahtumattomasta törkeästäpetoksesta ) perusteettomasti ja aiheettomasti (Joka oli oikeusryöstömurha) ja sitten poliisi ei halua tutkia tehtyä rikostutkintapyyntöä, todistettavasta tapahtuma asiassa. Mädännäisyyden aika on kuvottavaa.

Annamme myös Oikeuskanslerille mahdollisuuden tutkia poliisin toiminnan. Olemme jo vieneet asian EIT:lle joka saa ilmaista oman kantansa poliisin toimintaan, kun ei tutki tehtyä rikosilmoitusta.

Tällainen asia olisi jo viranomaisten tutkittava omatoimisesti, eikä odottaa sitä että tehdään tutkinta pyyntö oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Ystävällisin terveisin alumiini akku keksijä Rainer Partanen

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson: Suomen oikeuslaitoksen toiminta on kopio Venäjän oikeuslaitoksen toiminnasta, joka on poliittisen ohjauksen alainen ja kanteet keksittyjä, siten perusteettomia. Suomessa toimitaan samoin kanteet ovat keksittyjä,

April 24th, 2013

siten tuomioista ilman todellista näyttöä, johtaa oikeusmurhiin. Miksi asiasta vaietaan vaikka on suurijoukko tapauksia, jos ne tutkitaan tarkemmin ne osoittaisivat selkeästi että ei ole tapahtunut rikosta, vaan koko asia oli keksitty, päällikkö virkamiesten ja syyttäjän toimesta, jossa tuomarit ovat kiinteästi mukana. Suomi korruption ja mädännäisen oikeuslaitoksen paratiisi. Oikeusministerille ei kunnian kukko laula, hän joutuu vastuuseen siitä että ei tee mitään asian korjaamiseksi.

Emerituskeksijä.

SUOMI HALLINTO "ROSVOJEN VALTIO": OIKEUSMINISTERI ANNA MAJA HENRIKSSON EIKÖ OLISI AIKA PUHDISTAA VALTIO ROSVOISTA.AMERIKKALAINEN KIRJAILIJA CHARLES FERGUSON ON KUVANNUT ERITYISEN HYVIN USA:N HALLINNON TOIMIA, JOKA SOPII HYVIN MYÖS SUOMELLE.

April 24th, 2013

MOT OHJELMA KERTOI HYVIN KUN POLITIKOT ITSE PÄÄTTÄVÄT KUNNISSA TUKIPOLIITIKASTA ITSELLEEN VUOKRIEN KAUTTA JA MONELLA MUULLA TAVALLA. SUOMI ON YKSI PAHITEN KORRUPTOITUNUT MAA EUROOPASSA. KAIKKI ON VAIETTU KUOLIAAKSI MENNEINÄ VUOSINA. ENTÄS NYT KUN ASIAT ALKAA TULLA JULKISEKSI ?.

EMERITUSKEKSIJÄ.

Ab Europositron Oy:n osakkaat: Pyydän teitä päivittämään osoitteenne jos olette muuttanut sen jälkeen kuin olette kirjanut merkinnässä osoitteenne ja ette ole saanut postia viime vuonna 2012, silloin teillä on rekisterissä vanha osoite, joten se tulisi

April 22nd, 2013

päivittää uuteen osoitteeseen. Koska vain siten voitte valvoa etuanne sijoituksessa, kun saatte postia keksijältä tai yhtiöltä.
Päivitys rekisteriin: contact@europositron.com

Ystävällisin terveisin: keksijä Rainer Partanen

Huoltovarmuuskeskus, Pääesikunnan materiaalihallintokeskus,Tampereen puolustusvoimien teknillisentutkimuslaitoksen ja Finanssivalvonnan päällikkövirkamiehet sekä syyttäjä, tuomarit ja oikeusneuvokset, te ette pysty elämään oikeusryöstömurha omallatunnolla

April 20th, 2013

,vaan teidän tulee tunnustuksen kautta vapautua syyllisyyden tunnosta.

Silloin te saatte akkukeksijä Rainer Partaselta anteeksiannon.

Oikeusmurhia on aivan liikaa:Oikeusministeri ja sisäministeri Anna Maja Henriksson ja Päivi Räsänen : Oikeusmurhan uhrit tulevat perustamaan seuranta järjestelmän johon voi ilmoittaa; oman oikeusmurha tapauksen jota tullaan valvomaan ja viemään eteenpäin.

April 20th, 2013

Tapaukset tullaan viemään yleisön, poliitikkojen ja oikeushallinnon tietoon, sillä nykyään kukaan ei valvo kansalaisten oikeuksia silloin kun virkamiehet rikkovat lakia. Lainsäädäntöä on tarkennettava ja virkamiesten rikoksia tutkiva taho on perustettava, sillä poliisi ei tutki niitä.

Tulemme tukemaan sitä poliittista puoluetta joka alkaa ajamaan virkamies valvonta elimen perustamista ja virkamies vastuu lain uudistusta. Maa tarvitsee sisäisen tutkinta elimen estääkseen laajan virkamiesrikollisuuden. Oikeuskanslerilla tai eduskunnan oikeusasiamiehellä ei ole valtuuksia laittaa tuomarit vastuuseen rikollisista päätöksistä jotka tehdään ilman näyttöä, jotka on oikeusmurhia. Suomi ei voi toimia jatkossa, kuten venäjän virkamieskunta, tapaus Magnitsky joka oli venäjän päällikkövirkamiesten tehtailema murha, jonka oikeuslaitos on tehtailemassa oikeusmurhaksi kaiken lisäksi Magnitskyn murha kuoleman jälkeen.

Alumiiniakku keksijä Rainer Partanen.

Minulle akkukeksijä Rainer Partaselle on luvattu vaikeuksia kirjoituksistani, se koira ärähtää johon kalikka kalahtaa, eivät taida ymmärtää että asiani saa silloin paljon julkisuutta, sillä jo varoitukset tuovat sitä. Vaikeuksia tuli jo kun kerroin

April 14th, 2013

tuomarin ammattitaidottomuudesta, siinnäkin koira älähti kun kalikka kalahti. Enkä lopeta ennenkuin asiani tutkitaan ja saan oikeutta asiassani.

Akkukeksijä Rainer Partanen

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen: Miksi kaikki vaikenee oikeusmurhista, kukaan virkamiehistä ei halua että ne selviäisi. Tämä tekee kaikki virka- miehet syylliseksi oikeusmurhista. Erityisesti Hallinto oikeuksien ja rikosoikeuksien tuomarit ja oikeusneu-

April 14th, 2013

vokset.Kukaan heistä ei voi olla syytön koska esimerkiksi Peter Fryckmanin oikeusmurhassa kaikkien oikeuksien jäseniä oli mukana. Korkein oikeus ja korkein hallinto oikeus on tämän rikollisjoukon korkein suojelija, edes politikot eivät uskalla puuttua tähän suomen mafian asioihin, vaikka eduskunnalla olisi valtaoikeudet siihen.

Siksi on ainoa tapa vedota kansanedustajiin ja eduskunnan oikeusvaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan. Tämä on vetoomus koko eduskunnalle ja kaikille valiokunnille. Sekä hallituksen ministereille jotta he puuttuisivat oikeusmurhiin. Oikeuslaitos on itsenäinen mutta koskaan se ei ole tuominnut omia virkamies tuomareita, se toimii symbioosissa virkamiespolitikkojen kanssa jotka tilaavat tietyt tuomiot.

Tämä ei ole demokratiaa,vaan diktatuuri ja erityisesti virkamies diktatuuri.

Vetoan myös eduskunnan puhemieheen Eero Heinäluomaan ja Presidentti Sauli Niinistöön, oikeus murhien selvittämiseksi.

Vetoan oikeuskansleri Jaakko Jonkkaan että hän ottaisi keksijä Rainer Partasen oikeusryöstömurhan ja tutkisi ja selvittäisi sen todelliset tapahtumat.

Siitä on rikostutkintapyyntö jota ei haluttu tutkia poliisin toimesta, vaikka oli selvää näyttöä rikoksesta esitetty tutkinta pyynnön yhteydessä.

Vetoan Euroopan ihmisoikeus sopimukseen, jota on rikottu jatkuvasti. Eikö Suomessa ole instanssia joka ottaisi virkamiesrikokset tutkittavaksi. Jos tiedätte sellaisen niin pyydän vastausta ja tietoa asiasta: rainer.partanen@gmail.com

Vetoan kaikkiin poliittisiin puolueisiin että alkaisivat vaatimaan oikeusmurhien tutkimisen.

Vetoan Suomen Perustuslakiin ja sen perusoikeuksiin, jota kaikkien tulisi kunnioittaa, mutta virkamiehet ovat saattaneet sen lokaan.

Alumiiniakku keksijä Rainer Partanen

Sisäministeri Päivi Räsänen ja oikeusministeri Anna Maja Henriksson: Kun Vladimiri Putinia loukataan laittamalla hänet tutkivaan rikosseurantarekisteriin, kun se tulee julki niin heti pyydetään anteeksi ja poistetaan rekisteristä. Mutta kun Suomalaiset

April 11th, 2013

joutuvat oikeusmurhan kohteeksi, niin ei edes tutkita tehtyä rikosilmoitusta. Ulkomaalaisella on parempi oikeusturva kuin suomalaisella Suomessa. Pyydän että vastaatte tähän.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson: Nykyisen hallinon alainen Suomen valtion päällikkövirkamiehet ei täytä sivistyneen valtion toiminta tapoja, jälleen tuli todistettua että Suomi ei ole oikeusvaltio, sellainen ei laita naapurivaltion päämiestä tutkinta

April 10th, 2013

rikosrekisteriin, häväistys on kaikki mahdolliset kriteerit ylittävä toimintatapa. Poliisin ja oikeuslaitoksen toiminta on tutkittava tarkoin, jotta voidaan eroittaa kaikki rikoksiin syyllistyneet päällikkövirkamiehet,poliisit, syyttäjät ja tuomarit.Ei yksin nyt ilmennyttä Putinin häväistystä, vaan laajemmin viimeisiä runsasta kahta vuosikymmentä koskevia oikeusmurhia.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson: kuten olen aavistanut poliisien toiminnan lainvastaisuuksista, nyt se on todistettu, kun Vladimir Putinin nimi on tiedustelu rikollisrekisterissä Suomessa. Napurivaltion venäjän päämiehen nimi suomen tiedustelu-

April 10th, 2013

rikosrekisterissä. Voiko tämän pahemmin jäädä kiinni lainvastaisuuksista ja monenko syyttömän nimi on samassa rekisterissä.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Jeesus nasaretilainen murhattiin syyttömänä, Rooman maaherra päällikkövirkamies Pontius Pilatuksen toimesta. Samoin tekivät syyttömän akkukeksijä Rainer Partasen kanssa, kun päällikkövirkamiehet ja tuomarit oikeus-

April 10th, 2013

ryöstö-murhasivat hänet. Jeesus nousi kuolleista ja niin nousee myös Rainer. Molemmat murha tahot pesivät/pesevät kätensä kun käy selville että syyllisiä ovat panettelevat päällikkövirkamiehet ja koittavat laittaa syyn kansalaisten kontolle (Europositron Oy:n osakkaiden kontolle). Onko maailma muuttunut paremmaksi 2013, ei todella ole. Suomen orjuuttava rikollinen diktatuurinen lainvastainen byrokratia vie kaiken ilon elämästä. Siinnä perustava syy Suomen pahoinvoinnille, oikeuslaitos on päällikkövirkamiesten käsikassara jolla kuritetaan syyttömiä kansalaisia lainvastaisesti. Uskokaa jo että olette kulkeneet tienne päähän, on tullut hyvityksen ja nöyrtymisen aika. Jos ette pyydä anteeksi Europositron Oy:n osakkailta ja muilta Suomalaisilta, niin ei voi olla anteeksiantoa, vaan joudutte kohtaamaan tosiasiat kansalaisten taholta. Missä on poliitikko jonka tehtävä olisi katsoa että lakeja noudatetaan myös virkamiesten toimesta, Eduskunnan oikeusasiamies suojelee rikollisia virkamiehiä, samoin tekee Oikeuskansleri. Voiko virkamieskunta olla pahemmin ryvettynyt laittomuuteen, jos ne jotka pitäisi ensimmäiseksi noudattaa lakia sivuuttavat sen tietoisesti oikeusmurhissa. Onko Suomi tippaakaan parempi kuin Kreikka tai Kypros, päällikkövirkamiehet tekevät Suomessa mitä sylki suuhun tuo ja on korruption lähde Suomessa, Nyt on oikeusministerinä varsinainen samarialainen joka katsoo että koko kansa on kerettiläinen ja tulisi vaihtaa. Onko hänen mahdotonta katsoa omaa pesää ja laittaa se kuntoon. Ei kaikki virkamiehet ole rikollisia, mutta kun he toteuttavat asioita dominoefektin mukaisesti heistä tulee rikollisia kuten Hitlerin virkamiehistä, oikeudessa Nurenbergissä Saksassa todettiin että myös virkamiehen on vastattava teoistaan eikä voi vedota että annettiin määräys ylemmältä taholta, on itse päätettävä onko teko sellainen että sen voi tehdä, murha ei ole sellainen teko jonka voi tehdä missään olosuhteessa tai avustaa siinnä. Akkukeksijän asiasta tulee niin suuri että oikeuslaitos on pakko puhdistaa ja samoin muu päällikkövirkamieskunta.
Hallitus on jo aloittanut sen ja lisää erottamisia on tulossa. Henkinen hyvinvointi on maassa nyt kaikkein tärkein ja siihen päästään laittamalla laittomuuksiin syyllistyneet henkilöt eläkkeelle tai pahimmat vankilaan. Parannus alkaa siitä kun Peter Fryckman puhdistetaan kaikesta mikä on hänelle aiheutettu ja korvataan vahingot sekä että valtion päällikkövirkamiehet pyytävät häneltä anteeksi tekojaan, etenkin hallinto-oikeus joka esti KOP sopimuksen julkistamisen. Se on merkki muutoksen halusta.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna Maja Henriksson: On tullut selvitettyä että Suomalaiset viranomaiset on äärettömän ylimielisiä, se tulee vaikuttamaan kaikkeen, ja on eräs tuhon siemen Suomelle. Taloudellinen romahdus on totta ja se pahenee kuten ennustin,

April 9th, 2013

kaksi vuotta sitten eikä se parane enään entiselleen. Mikäli ei oteta lainsäädännössä huomioon yrittäjiä ja keksijöitä huomattavasti paremmin ja annetaan heille lainsuoja. Turhilta viranomaistuhotoiminnalta.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson; Suomessa suljetaan edelleen vankilaan varattomat kansalaiset kun eivät kykene maksamaan oikeuden määräämiä sakkoja. Kaiken kukkuraksi oikeus itse on tehnyt kansalaisen varattomaksi, eikö tämä ole sairasta.

April 7th, 2013

Suomessa vuonna 2013, hallinto on henkisesti sairasta.

Emerituskeksijä

Kun demokraattisessa maassa virkamies päällikkö hallinto ja osa oikeuslaitoksen tuomareista on muodostunut rikolliseksi, niin sitä ei kykene mikään muu kuin vallankumous muuttamaan terveeksi. Vielä voimme 2 vuotta odottaa että EU pakottaisi Suomen

April 6th, 2013

korjaamaan oikeuslaitoksen ja poistaisi rikolliset tuomarit ja samoin hallinnon rikolliset johtavat virkamiehet, joilla on nyt 100 % syytesuoja. Edes politikoilla ei ole sellaista syytesuojaa kuin päällikkövirkamiehillä. Perussuomalaisten tulisi nostaa kissa pöydälle, niin että kaikki tiedostaisi asian, koko kansa kärsii rämettyneistä rikollisista päällikkö virkamiehistä ja oikeuslaitoksen tuomareista. Viimeistään ensi eduskunta vaaleissa on poliittinen vallankumous toteutettava perussuomalaisten toimesta puolue Suomen suurimmaksi, silloin voi korjata ja poistaa mädät virkamiehet ja tuomarit.

On turhaa nyt viedä oikeuteen asioita, sillä sieltä ei kansalainen oikeutta saa. Sen tulen vielä testaamaan sillä asiani on sen laatuinen että se kertoo kaiken oikeuden tuomareista kun panen heidät käsittelemään asiani.

Emerituskeksijä.

On vastuun oton aika oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tullut aika selvittää miksi oikeusmurhia ei tutkita ja miksi verottaja voi periä ulosoton kautta vanhentuneen velan korot jotka kasvaa jatkuvasti ja ikuisesti. Siitä tulee tehdä täsmentävä laki.

April 2nd, 2013

Samoin oikeusmurhista jotka on tuomittu ilman näyttöä. Esimerkkinä: maininnalla että ei ole keksintöä ja siten kaikki muu muodostui törkeäksi petokseksi, vaikka ei ollut tapahtunut mitään lainvastaista ja keksinnöt oli salaisia.

Miksi valtio kerää rahaa rikollisilla menetelmillä, kun sillä on verotusoikeus ja siten se saa tarvitsemansa varat. Sadat tuhannet kansalaiset on joutunut Suomen valtioterrorin kohteeksi, vaikka siihen ei olisi ollut lain mukaan perustetta.

Suomen valtion päällikkövirkamiehet käy laitonta sotaa jatkuvasti kansaa vastaan. Josta verottaja on paras esimerkki, keräävät laittomasti veroja iankaikkisesti ja loputtomasti vaikka päävelka asia on vanhentunut, mutta korot jatkavat kasvuaan 6000 Suoman kansalaisella.

Eivätkö ymmärrä että oman kansan tuhoaminen kuten diktatuurissa ei voi jatkua loputtomiin. Nyt on tullut aika selvittää virallisesti ja julkisesti kaikki laittomuudet ja oikeusmurhat.

Se on poliitikkojen tehtävä, sillä oikeuslaitos ei sitä tee, saatte nähdä kun Peter Fryckman:in vero valitus käsitellään, väitän että pyrkivät keksimään jonkun verukkeen eli tulkinnan laista jotta siitä tulisi laillinen.

Nyt ovat hävinneet vähän tapauksia, koska Eit:ssä oma esittelijä seuloo pahimmat tapaukset pois ja jättää lievimmät käsittelyyn, eli esittelee yhdelle tuomarille asian siten kuin ei olisi tapahtunut mitään direktiivin vastaista, lieviäkin on riittänyt tuomioksi asti toista sataa, liianpitkiä käsittelyaikoja mm. Muuten ei 90 % tapauksista hylättäisiin, luku on silmiinpistävä ja kertoo laittomasta toiminnasta.

Suomessa ammattitaidottomat tuomarit juuri tekevät oikeusmurhia, kun eivät huomioi että pitää olla selkeä näyttö rikoksesta ja vasta sitten pitää tuomita. Nyt tuomitaan jonkun virkamiehen valheen perusteella ja vailla näyttöä olevalla mielipiteellä.

Tuomarien ammattitaidottomuus näkyy selvästi tuomiopäätöksien selostuksissa, vaikka olisi ollut tuomarina 20 vuotta ja olisi pitänyt tulla kokemuksen kautta tietoa ja taitoa, mutta siksi tuntuu että monet tuomiot on tilattuja koska päätöksissä ei näy osaamista, ne on koottu mielivaltaisesti ilman vastuuta.

Emerituskeksijä.

Hauskaa Pääsiäistä Ab Europositron Oy:n osakkaille.

March 27th, 2013

Keksijä Rainer Partanen

Salon seudun sanomat. Kiitos pääkirjoituksesta 23.03.2013 Lauantaina. Tulevaisuuden uudelleenmäärittely (innovointi) on siirtymässä jokamiehenoikeudeksi. Salon-seutulaisena kaipaan uutta asennetta myös julkiseen viestintään, jotta saataisiin uusia ja

March 27th, 2013

pysyviä työpaikkoja 12-20 vuodeksi.

Liian vähän huomiota ovat saaneet uudet keksinnöt.

….Finanssivalvonnan tulkinnat siemenrahoitus-vaiheessa ovat erittäin ahtaita …ja jopa uutta tuhoavaa.
…Sitran ja Tekesin tarjoamat rahat ovat riittämättömiä ja lisäksi pitäisi keksinnöt paljastaa virkamieskunnalle!…näihin ehtoihin eivät keksijät suostu.
…Alkurahoitusvaiheessa yhtiöihin pesiytyy ammattimaisia osakeriitelijöitä, jotka vievät oikeuteen mm. kaikki pienetkin muotovirhe-asiat.
….Oikeuskierre on valmis!…ja asiat menevät vuosiksi oikeus-prosesseihin, jotka vievät aloittelevan yhtiön voimavarat..ja keksintö-rahoituksen eteenpäinvienti menee mahdottomaksi.
…Lisäksi on hämmästelty Piensäästäjien kekskusliiton johtohahmojen riitelevää asennetta….pilkunviilaus ja jälkiviisaudella ei tämän valtakunnan tulevaisuutta rakenneta.

…Eduskuntaan ollaan oltu yhteydessä, jotta saataisiin yksityisille kehitys-ja keksintöyhtöille parempi toimintaympäristö Suomessa!
…Vapaa 2,4-8 miljoonan euron alkurahoitus-summa on riittävä protyyppien rakentamisessa ja maailmanlaajuisessa patentoinnissa (2-5 patenttia)…summa sisältää myös huomattavan summan oikeus-prosesseihin ja patenttien puolustamiseen kilpailijoita vastaan..ja lisäksi “vanhan-tekniikan kapuloita rattaisiin asenteeseen").

Keksijät joutuvat helposti myös vankilaan Suomessa!
Syynä tähän on, että keksijät eivät paljasta oikeudessa keksintöään…ja tämä tulkitaan oikeudessa, että keksintöjä ei ole olemassakaan.
..Keksijät ovat nykyasenteella lainsuojattomia!

LOPPUTIIVISTELMÄ:

Saadakseen uusia työpaikkoja Saloon pitää paikallisen sanomalehden ottaa uusi tulevaisuus-asenne…ja näyttää toiminnallaan ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta!

Paikallinen sijoittajaryhmä( noin 60 henkilöä) on ollut siemenrahoittamassa uutta alumiiniakkkukeksintöä, jotta keksinnöille saataisiin Suomalainen omistajapohja jo alkuavaiheessa…tämäntapainen toiminta vaikuttaa monella tapaa myönteisesti ja kertautuvana vaikutuksena paikkakunnalle.
…Olen henkilökohtaisesti yrittänyt saada keksijän myötämieliseksi uuden toiminnan saamiseksi Saloon!
…En ole tähän mennessä saanut tukea mistään…en paikallisilta kansanedustajilta..en aikoinaan kehittämiskeskuksen Kari Vähältäkään(naurettiin ulos, kun 2006 sanoin ehkä Nokian loppuvan Salosta..ja teillä ei ole mitään tilalle).

Melkoisen ” sukupuoletonta käytöstä kaikilta”

ONGELMANRATKAISU:

Salon seudun sanomat kirjoittaa tulevaisuusmyönteisesti uusista ja radikaaleistakin keksinnöistä tulevina vuosina…ehkä vahintään kerran kuukaudessa eri alojen näkymistä ja projektien vaikeuksista ja pullonkauloista.

UUTISVINKKI-YHTEYDET

Akkukeksijä rainer.partanen@gmail.com

Keksijä antaa mielellään haastatteluja, koska on ennakkotapaus Suomessa.
..Jatkorahoitusvaiheessa on omat osakeannit ulkomailla yhteistyökumppaneille ja esim. sähkömagneettimoottorien-keksijän keksintö tarvitsee rinnalleen uutta akkkuteknologiaa….keksinnöt siis sopivat yhteen.

…Vaarana on, että Suomeen ei synny mitään uutta osaaamis-klusteria nykylainsäädännöllä ja surkealla tulevaisuus-toimintaympäristöllä.

Rohkeaa päätoimittajaa tarvitaan!!

Terveisin:

Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä ja keksijän tukijoukot

Herätys Suomen kansalaiset: Oikeuslaitos tekee oikeusmurhia mutta ei koskaan selvitä niitä, joten murhaajat kulkevat vapaalla jalalla vaikka tiedämme keitä he ovat. Voimmeko hyväksyä tällaista oikeuslaitosta, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

March 24th, 2013

Emerituskeksijä.

Törkeäpetos tuomiossa, lähtökohta oli virhepäätelmä että ei ole keksintöä, sen jälkeen kaikki toiminta tulkittiin petoksena. Näin syntyi Oikeusryöstömurha. Vaikka kaikki toiminta oli lainmukaista ja keksintö oli salainen.

March 22nd, 2013

AKKUKEKSIJÄ EI HYVÄKSY ETTÄ VALTION PÄÄLLIKKÖ VIRKAMIEHET OVAT RIKKONEET USEITA LAKEJA JA OVAT HARHAUTTANEET TOTAALISESTI SYYTTÄJÄN, KÄRÄJÄ JA HOVI OIKEUDEN TUOMAREITA JA OIKEUSNEUVOKSIA VÄÄRILLÄ MUISTION LAUSUMILLA.

Rikoksesta epäillään: Ensisijaisesti Finanssivalvonta, Huoltovarmuuskeskus, Pääesikunnan materiaalihallintokeskus ja edellä mainittujen alihankkijana Tampereen Puolustusvoimien teknillisentutkimuslaitoksen kemian osasto ja sen kemisti.
Lisäksi pieni joukko väärän valan tehneitä yksityisiä henkilöit, sekä pari lehteä kirjoituksistaan.

KAIKKI NÄMÄ VOIVAT OLLA VARMOJA ETTÄ JOUTUVAT VASTUUSEEN
OIKEUSRYÖSTÖMURHASTA, SILLÄ AIKAA ON HEIDÄN VASTUUSEEN SAATTAMISEKSI.

Alumiiniakku keksijä: Rainer Partanen

Ab Europositron Oy:n osakkaat ! : Kotisivu on avoinna ja päivitetty. Ennuste: Viiden vuoden kuluttua on yhtiön osakkaat erityisen varakasta väkeä. Kaikki toimenpiteet ulkomailla on sujuneet mainiosti, asia etenee rivakasti. Lisää tiedotuksia pitkin vuotta

March 19th, 2013

Keksijä Rainer Partanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunta; Johannes Koskinen, Tuija Brax ja Kimmo Kivelä. Tervehdys keväisestä Helsingistä: Totuus on että poliisi ei tutki oikeusryöstömurhaa, jonka kohteeksi jouduin. Tein rikostutkintapyynnön ja asiasta oli todisteita esitetty

March 16th, 2013

eikö perustuslailla ja sen perusoikeuksilla 21 § ole mitään merkitystä. Se on vain merkityksetön kirjoitus koska sitä ei haluta noudattaa.

Asiassani ei ollut tapahtunut mitään rikollista, väittivät vain että ei ole keksintöä ja siksi on harhautettu sijoittajia. Asia toteutetaan nyt ulkomailla, mikä häpeä Suomelle ja sen oikeusjärjestelmälle tulee kun, keksinnön toteutus valmistuu. Asia on vakava vallan väärinkäyttö päällikkövirkamiehiltä, onko Suomen hallinto kuin venäjän mafia, tapaus Magnitsky jota koko maailma tutkii. Pyydän että kertoisitte mitä voin tehdä asiani eteen, kun valtio on minut tehnyt varattomaksi. Onko oikeudenmukaisuutta ja oikeutta enään saatavissa, aikaa on loppu elämä ?. Keksintöni toisi Suomeen kymmeniä tuhansia työpaikkoja, kun saan oikeutta.
rainer.partanen@gmail.com

Alumiiniakun keksijä: Rainer Partanen 73 v. mob.050-5909214

Eduskunta lakivaliokunta Anne Holmlund ja kansanedustajat Juha Väätäinen, James Hirvisaari ja Kaj Turunen:Tervehdys keväisestä Helsingistä: Totuus on että poliisi ei tutki oikeusryöstömurhaa jonka kohteeksi jouduin. Tein rikostutkintapyynnön

March 16th, 2013

ja asiasta oli todisteita esitetty, eikö perustuslailla 21 § ole mitään merkitystä on vain kuollut kirjoitus.

Asiassani ei ollut tapahtunut mitään rikollista, väittivät vain että ei ole keksintöä. Asia toteutetaan nyt ulkomailla, mikä häpeä Suomelle ja sen oikeusjärjestelmälle tulee kun, keksinnön toteutus valmistuu. Asia on vakava vallan väärinkäyttö päällikkövirkamiehiltä, onko Suomen hallinto kuin venäjän mafia, tapaus Magnitsky jota koko maailma tutkii. Pyydän että kertoisitte mitä voin tehdä asiani eteen, kun valtio on minut tehnyt varattomaksi. Onko oikeudenmukaisuutta ja oikeutta enään saatavissa, aikaa on loppu elämä ?. Keksintöni toisi Suomeen kymmeniä tuhansia työpaikkoja, kun saan oikeutta.
Voitteko tehdä eduskunta kyselyn asiasta ?.
Äänestäjänne !.e-mail: rainer.partanen@gmail.com

Alumiiniakun keksijä: Yrittäjä keksijä Rainer Partanen 73 v. mob.050-5909214

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Suomalaisten oikeusmurhattujen kohtalo muistuttaa, Murhatun venäläisen Magnitskyn kohtaloa johon virkamiehet ovat syyllisiä ja epäillään hallinnon korkeimman tahon sekaantuneen. Magnitsky: Venäjän Ääni

March 15th, 2013

Näin tuntuu olevan myös Suomessa kun poliisi ei tutki oikeusmurha asioita.

Emerituskeksijä: Suomen ääni

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Suojeleeko hallitus rikoksestaepäiltyjä päällikkövirkamiehiä, jotka toimivat Huoltovarmuuskeskuksessa ja Pääesikunnan materiaalihallintokeskuksessa, kun poliisi ei tutki tehtyä rikostutkintapyyntöä vaikka on annettu

March 14th, 2013

riittävät todisteet epäilyistä.

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Mitä hyötyä on kansalaiselle Perustuslaista tai muista laeista, jos nimenomaan maan virkamiehet mukaanlukien tuomarit eivät noudata lakeja, tämä on hyvin yleinen maan tapa, he voivat tehdä mitä hyvänsä eikä heitä-

March 14th, 2013

tutkita, edes rikoksista kansalaisia vastaan.

Emerituskeksijä.

Jyrki Iivonen Ja Mot-ohjelma: Suomen sähköverkko voidaan tuhota muutamassa minuutissa, se saa maan kaaokseen. Eikö maalla ole tarve saada alumiiniakun varasähkö huippukeksinnöt käyttöön Ab Europositron Oy:tä ja keksijä Rainer Partaselta,

March 11th, 2013

onko varaa hylkää tämän hetken suurin keksintö josta tulee innovaatio joka valloittaa maailman. Sen saa kun kumoaa törkeäpetos/oikeusryöstömurha päätöksen ei aiemmin.

Emerituskeksijä.

Suomessa Ihmisoikeusrikokset on maan tapa: Kaikkein suurin on oikeusryöstömurhat, joihin kukaan viranomaisista ei halua puuttua, poliisin rikostutkinta ei halua tutkia tapauksia sillä se on viimeinen suojakeino estää viranomaisrikoksen julkitulo.

March 7th, 2013

Kansalaisilla ei ole oikeussuojaa vaikka perustuslaki takaisi sen. Mitään hyötyä ei ole oikeuskanslerista tai Eduskunnan oikeusasiamiehestä ja sen ihmisoikeustoimistosta. Kyseiset tahot ovat juuri ne jotka suojaavat virkamiesrikolliset, yhdessä poliisin kanssa. Näin toimii Suomen rikosmafia joka kantaa viattomuuden kaapua. Vallan väärinkäyttö on maan tapa ja sitä harjoittaa julkinen valta. Tämä on perintö konsensus ajalta, kun Suomi oli alistettu Neuvstoliiton alaisuuteen ja jolla oli näennäinen itsemääräämisoikeus. Se diktatuuriaika jatkuu edelleen. Eduskunta on kyvytön
päätösten leimaamo, jolla ei käytännössä ei ole päätösvaltaa tärkeissä asioissa. Oli laki mikä hyvänsä, Suomi rikkoo lakeja surutta kuten EU:n suuret maatkin maastriktin sopimusta. Seppo Lindblomin uusi kirja kertoo ilmeisesti myös tällaisista asioista kunhan saan luettua sen. Suomi on huojuvatalo jossa valtaa pitää diktatuurinen hyväveli mafia.

Emeritruskeksijä.

Tiedoksi Ab Europositron Oy:n osakkeenomistajat: Tämän talven-kevään aikana asiat on edennyt kaikilla sektoreilla myönteisesti. Vaikka emme aloita vielä Suomen yhtiön liiketoimintaa pitkäänaikaan, niin toiminta etenee ulkomailla ja tiedotusta tulee

March 4th, 2013

pääasiassa vain tässä blogissa.Kaikille osakkaille valoisaa kevättä, yhdessä olemme voittamattomia.
Periksiantamattomuus takaa täydellisen tuloksen, sillä korkein voima on kanssamme.

Emerituskeksijä.

Poliisin rikostutkinnassa Komisario Hannu Kortelainen,toteaa kun ei tutki niin ei voi olla rikosta. Jos keksijä Rainer Partasta vahingoitetaan tai hänen henkensä viedään niin syyllisiä sopii etsiä, optiosopimuksen tehneiltä tahoilta ja (Rata)nyk.Fiva:ta.

March 4th, 2013

Komisario Hannu Kortelainen väittää vastauksessaan että Huoltovarmuuskeskuksen ja Pääesikunnan materiaalihallintokeskuksen asiakonaisuus olisi ollut oikeudessa ja että Hovioikeus olisi päättänyt asiasta.

Näin ei ole ollut, asiaa ei ole koskaan tutkittu eikä sitä ole käsitelty oikeudessa saatika Hovioikeudessa, täyttä valhetta koko Kortelaisen vastaus kirjoitus pyydettyyn rikostutkintaan, kun ei halua tutkia asiaa. Miten viranomaistaho näin selkeästi voikin valehdella, tällaiselle tulee antaa potkut heti välittömästi.

Nämä kaksi tahoa ja Fiva ovat pääepäiltyjä oikeusryöstömurhaan. Sillä keksijän henkeä on uhattu ja poliisi ei halua tehdä rikostutkimusta optiosopimuksen tehneistä epäillyistä tahoista. Sillä lailla yrittävät pysäyttää koko oikeudenhaku prosessin. Komisario Hannu Kortelaisen tehtävä näyttää olevan rikostutkinnan estäminen

Mutta eivät onnistu siinnä, sillä haaste tehdään. Tiedossa on että sitten pyrkivät hidastamaan prosessia,että eivät mukamas saa haastettua kyseisiä tahoja. Monet on keinot epäillyillä tahoilla. Missä ovat kansalaisen perustuslailliset oikeudet, ovatko ne vain tekstiä paperilla eikä muuta, siten asiat näyttävät olevan. Sanotaan siltä kuin näyttää, niin ne ovat.

Emerituskeksijä Rainer Partanen

Hei Maunu Korpela, ilmoitan kohteliaimmin että eroan heke:ry:stä ja samalla keke:ry: stä. Perusteluni; Monista esityksistäni ja muiden jäsenten esityksistä, keksijöille ei ole saatu oikeusturvaa Suomessa, lisäksi keksijöiden verotusta ei ole saatu paran-

February 21st, 2013

nettua edes kohtuulliselle tasolle, siten katson että mieluimmin perustan tulevaisuudessa oman keksijäjärjestön joka ei kuulu keke:ry:hyn sillä olen joutunut toteamaan että järjestötoiminta nyky Suomessa on tärkeämpää kuin se asia minkä vuoksi ne aikoinaan perustettiin. Lainsäädäntö on keksijöiden asioissa retuperällä, kuka hyvänsä voi saada salaiset tiedot varastettua poliisin avustuksella kun keksinnöillä ei ole oikeussuojaa ja oikeudessa keksijät häviävät asiansa, samoin hävitään patenttiloukkaukset. Keksijöiden asiat eivät ole kohentuneet minun jäsenyys aikana, yli 20 vuoden aikana, pienet parannukset eri asioissa eivät silloin merkitse mitään jos oikeusturva on olematon, samaa mieltä ovat keksijä ystäväni eli melko suuri joukko,he ovat sanoneet että eroavat viimeistään silloin kun saamme oman yhdistyksen aikaiseksi joka alkaa opastamaan keksintöjen viennin ulkomaille ja ulkolaisten patenttien hankkimiseksi joissa on lainsuoja jo hakuvaiheessa.
Suomessa en enään tule hakemaan yhtään patenttia tai keksintö toteutusta, se saa olla minun protestini valtiovallalle joka ei arvosta keksintötoimintaa Suomessa, osoitus siitä on vallitseva lainsäädäntö jota voi verrata Ruotsiin ja on silloin ala-arvoista.
Helsinki 21.02.2013
Keksijä Rainer Partanen Heke Ry:n entinen jäsen.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson:Suomeen tulee perustaa sisäinen tutkinta estämään päällikkö ja muiden virkamiesten rikokset, tänään se on laajaa ja aiheuttaa suurta vahinkoa kansalaisten keskuudessa.Yrittäjiä tuomitaan olemattomin perustein jatkuvast

February 21st, 2013

Emerituskeksijä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Allekirjoittanut tulee nostamaan oikeusrikoskanteen optiosopimus ja muita virkamies henkilöitä ja tuomareita vastaan, oikeusryöstömurhasta sekä kaikia henkilöitä vastaan jotka olivat mukana avustajina aikaansaamassa

February 18th, 2013

törkeäpetos tuomiota, joka on täysin aiheeton ja johti oikeusryöstömurhaan. Suomessa on maan tapa tehdä oikeusmurhia. Kaikki valmistelutyöt on ollut käynnissä jo pitemmän aikaa.

Keksijä Rainer Partanen

Arvoisat kansanedustajat!: Toimintaympäristö yksityisillä kehitys-ja keksintöyhtiöillä on Suomessa surkeaa luokkaa. Finanssivalvonnan tulkinnat joukkorahoituksessa ovat erittäin ahtaita ja vapaat rahoitussummat ovat riittämättömiä.

February 14th, 2013

Jokamiehen oikeudella pitäisi saada siemenrahoittaa ja antaa tukensa keksijöiden yhtiöille minimissään 1000-1500 euroa.

Vain yksityisillä henkilöillä näyttäisi olevan oikea riskiasenne uusiin keksintöihin ennen prototyyppien rakentamista ja patentointia.

Uutta teknologiaa tarvitaan nyt entistä enemmän, koska tavallisen tallaajan kukkaro ei vanhojen alojen työpaikoista enää kasva.

…Säästöjä pitää saada energiaan liityvistä keksinnöistä. Esim sähköautoilu tuo sen tullessaan, kun saadaan UUSI ALUMIINIAKKUTEKNOLOGIA KÄYTTÖÖN!

Myös liitteenä olevat oikeusmurhat ovat kauhistus ja häpeän aihe koko Suomalaiselle yhteiskunnalle.

Miksi rohkeasta yrittämisestä ja ennakkoluulottomuudesta kuuluisa Suomalainen keksijä häpäistiin perusteettomasti julkisuudessa ja passitettiin ennakkotapauksena kyseenalaisesti vankilaan?

Onko maamme köyhä ja siksi jää-asenne pesiytynyt myös eduskuntaan?

Tulevaisuudenkin työpaikat menevät ulkomaille ja kertautuvana väärin tekemisenä ei saada syntymään mitään uutta osaamisklusteria!

Ehdotan akkukeksijä Rainer Partasen kuulemista tai muuta yhteydenottoa osoitteessa:
rainer.partanen@gmail.com

Terveisin: Ab Europositron Oy:n sijoittajaryhmä ja keksijän tukijat

Epäillään että HS-toimittaja oli liittynyt ryhmään joka aikaansai oikeusryöstömurhan akkukeksijä Rainer Partaselle, toimittaja aikaansai Helsingin sanomien syyllistävät artikkelit 29.10.2007 jotka kirjoitti Tuomo Pietiläinen.

February 13th, 2013

Parhaillaan tehdään rikostutkimusta kaikista henkilöistä jotka on osallistunut kyseiseen tapahtumaan tai avustanut siinnä vuosina 2001-2010.

Epäillään että Kauppalehden toimittaja Pekka Nykänen on ollut mukana ryhmässä, akkukeksijä Rainer Partasen oikeusryöstömurhassa, tekemänsä 29.11.2001 Kauppalehden lehtiartikkelin myötä, jolla tuhottiin juuri alkava 4.12.2001 osakeanti

February 13th, 2013

ja joka johti myöhemmin oikeuden tekemään ryöstömurhaan.
Asiassa tehdään rikostutkimusta jossa kaikki mukana olleet henkilöt v. 2001- 2010 tullaan haastamaan oikeuteen osallisuudesta oikeusryöstömurhaan.

Emerituskeksijä.

Eduskunta ja kansanedustajat eivät kykene palauttamaan oikeuslaitosta, sen varsinaiseen tehtävään jakamaan oikeutta ja kohtuutta. Kansakunnan rappiotila on jatkunut koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Mitään toivoa asioiden muuttumisesta ei ole,

February 5th, 2013

vain tuho voi muuttaa asiat. Niin kauan kuin on jaettavaa niin korruptio kukoistaa Suomessa. Toivon mukaan kurjuus lisääntyy jotta kansa nousisi barrikaadeille ja kaataisi nykyisen korruptoituneen politikkojen joukon. Vain katastrofi voi pelastaa Suomalaiset. Oikeusmurhien määrät kertovat suoraan korruptiosta, kaikki väärät teot halutaan peittää, hyväveli järjestelmän toimesta. Siksi yhtään todellista poliisi tutkintaa hallinnon vääristä toimista ei ole tehty. Tuomarit on se pahin joukko joka on täysin moraaliton ja vain raha määrää oikeuden, siten kansalla ei ole toivoa paremmasta. Vasta kun jaettavaa ei enään ole tulee oikeudenmukaisuus, ja väärät profeetat saa palkkansa. Koska olen ollut jo 60 luvulta mukana liiketoiminnassa, tiedän että valtion ja verottajan ryöstötoiminta on vallinnut koko ajan, eikä asialle ole koskaan voitu mitään koska poliitikot ovat mukana korruptiossa. Kekkosen aikana muutamia korruptiovyyhtejä perattiin malliksi että jotain tapahtuisi. Nykyisin vain joitakin taulukauppoja pengotaan malliksi, kaikki isot huijaukset jäävät piiloon koska tuomarit ja oikeuslaitos estää tutkimukset ja varsinkin jos virkamies on syyllinen.EU on samanlainen korruptio pesä, siellä missä rahaa siellä korruption haaskalinnut. Eikä mitään haluta edes korjata, koska silloin menisi mahdollisuus korruptio tuloihin. Kansalaisten tulisi ymmärtää että kun puolustus teollisuus tarjoo lahjuksia jotta kauppa käy, niin se vallitsee kaikkialla.Toivotaan että Perussuomalaiset saavat ryhtiliikkeen aikaiseksi,sekä laatisivat tiukemman valvonnan tuomareille ja poliisille. Suomesta puuttuu sisäinen valvonta, jolla olisi tiukat säännöt puuttua asioihin kun edes tulee pieni epäily viran väärinkäytöstä. Olisiko eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma oikea henkilö tuomaan julki oikeusmurhat ja oikeuslaitoksen rappion.

Emerituskeksijä.

Presidentti Sauli Niinistö voitteko vilpittömästi hyväksyä Suomen oikeusmurha käytännön joka on jatkunut ainakin 80 luvun alusta pitäen ehkä hiukan kauempaakin. Euroopan ihmisoikeus tuomioistuin on hampaaton kun valtiot ei anna varoja toimintaan

February 4th, 2013

ja suomen oma esittelijä juristi karsii 90 % kaikkein törkeimpiä tapauksia pois. Siten jää vain joitakin liian pitkän käsittelyn asioita. Näistä sitten tarinoidaan kun suomi saa tuomioita, kaikkein kauheimmat asiat joita ei koskaan käsitellä jäävät unholaan.

Oikeusmurhavaltio Suomi, joka on niin korruptoitunut että minkäänlaista rikostutkintaa ei hallinnosta synny, on täysin näytösluontoista vaaliraha oikeudenkäynnit, kun suuret rikolliset on oikeuslaitoksen piirissä, poliisi, syyttäjä, ja tuomarit. Ehkä vain pieni osa kaikista ei ole eikä halua osallistua lojaalius korruptioon joka tuottaa myös rahaa.

Olen täysin varma että lähitulevaisuudessa koitamme kiinnittää jonkin puolueen huomion asiaan, se tulee olemaan jätti menestys sille puolueelle joka tarttuu asiaan ja saattaa oikeuden tuomarit oikeille urille, siihen ei päästä ilman tuomioita. On kutsuttava sellainen valtakunnan oikeus kokoon joka koostuu kansalaisista, politikoista ja siinnä tuomitaan tuomareita, syyttäjiä ja poliiseja jotka ovat päällikkötasoisia.Oikeuskansleri Jaakko Jonkka yritti mutta jäi tappiolle kun KKO päätti että kaikki tuomarit on kelpo porukkaa.

Emerituskeksijä

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tehkää jotain ennenkuin koko järjestelmä räjähtää palasiksi omaa mahdottomuuttaan.Olen etsinyt Suomen oikeusmurha tapauksia, jotta saisin oikean käsityksen miten suuri ongelma se on ja hämmästyin.

February 4th, 2013

Oikeusmurhat on maan tapa, koska siinnä on mukana kaikki oikeusjärjestelmän tahot. Miksi kaikki ?, koska poliisi estää tehokkaasti kaikki tutkimukset asiassa, päällikkövirkamiehet valehtelevat päätyökseen. Onko tapauksia vuosittain 10000 kpl se saattaa olla lähes oikea luku. Katso: www.oikeusmurha.com

Nostan hattua kunnioituksesta; Sarina Pedersenille, rohkeudesta ja osaavasta kirjoittamisesta joka sekin on opittu taito. Yhdyn hänen näkemyksiin jokseenkin täydellisesti ja omasta tahdosta ja kokemuksesta. Tämä maan tapa ja sen purkaminen vaatii lukuisia meidänkaltaisia jotka ei pelästy.
Laitan muutaman vuoden kuluttua paljon varoja tähän tarkoitukseen, jotta rikolliset oikeuslaitoksen henkilöt saadaan vastuuseen teoistaan.

Jakelu: Kansanedustajille.

Oikeusryöstömurhan uhri. Emerituskeksijä Rainer Partanen

Se kärsimys ja taloudelliset menetykset, jonka Suomen valtion päällikkövirkamiehet ovat aiheuttaneet Peter Fryckmanille. Riittääkö korvaukseksi 100 miljoonaa euroa ja anteeksi pyyntö. En ole kyllä koskaan kuullut että viranomainen pyytäisi anteeksi vääriä

February 3rd, 2013

tekojaan. Mikään ei pysty korvaamaan yli 20 vuoden henkisiä kärsimyksiä. Mutta merkittävä alku olisi että jokin päällikkö viranhaltija pyytäisi anteeksi valtion puolesta. Esimerkiksi Pääministeri Jyrki Katainen joka viitoittaisi tietä uuteen laillisuuden aikaan.

Emerituskeksijä.

Mitä me teemme Eduskunnalla; Puhemies Eero Heinäluoma, jos se ei kykene laittamaan oikeuslaitosta kuntoon. Ministerit on tyhjän panttina kun päällikkövirkamiehet tehtailevat rikoksia kansalaisia vastaan. Eikö totuus vapauta Peter Fryckmania,

February 3rd, 2013

virhe tuli julkiseksi KOP-sopimuksesta 2007, vapautus aiheettomista veroasioista ja sitten kaikista perusteettomista tuomioista. Pitääkö oikeusministeri Anna-Maja Henriksson erota virastaan kun hän ei hoida tehtäviään ja laita oikeuslaitosta järjestykseen. On jo tullut riittävästi tuomioita Eit:tä jossa Suomen valtiota tuomitaan liian pitkistä oikeudenkäynneistä, miksi tuomiot ei tuota tulosta, kuvaako se Eduskunnan piittaamattomuudesta. Siis tarvitaanko Eduskuntalaitosta laisinkaan kun se ei kykene tuottamaan sellaista ministeri tulosta, joka parantaisi oikeudellisen tilanteen.
Vero professori Edward Anderssonin lausunto, kertoo kaiken verottajan rikollisuudesta, vaikka päärikollinen on KHO:n tuomarit jotka eivät antaneet julkistaa KOP:n sopimusta Peter Fryckmanin kanssa, siitä alkoi verottajan ja oikeuslaitoksen vaino. Miksi ei haluta korjata valtion hallinnon tekemiä virheitä, tämä ei poistu julkisuudesta itsestään jos ei tule päätöstä. Lehdistö on orjuutettu rikollisten päällikkövirkamiesten oikkujen toteuttajaksi.

Emerituskeksijä.

Alumiiniakku järjestelmä olisi tarjolla, kaikille yrittäjille miksi ei ihana innovaatio ei ota tulta tuloksellisuuteen. Miks kaikki vaikertaa vaik tulosta olis helppo saada, vain mieltä rohkeaa kaivattais ja riskinoton taitajaa, uusille urille uljaille.

February 1st, 2013

docendum-parasta pääomaa 29.01.2013, kun luin tekstejä tuli mieleen että polittiset päättäjät on pudonnut kelkasta totaalisesti ja samoin yrittäjät.

Maan tulee täydellisesti uudistua rohkeasti ja silloin nimenomaan kun otetaan velkaa elintason ylläpitämiseksi, jos ei uudistu niin velanotto on ollut turhaa. Vain uusista kaikkien alojen innovaatioista löytyy uudet eväät. On hyvin myöhäistä silloin kun plöröt on housuissa, silloin niiden puhdistamisessa menee kaikki energia. Voi luoja että on hullua joutua katsomaan tällaista hölmöläisten peliä. Jokainen järjestö vahtii omaa reviiriä ja silloin ei ole aikaa uudistua. Kun tällaisia ymmärrys tekstejä on miksi ne eivät mene tajuntaan päättäjillä. Höyrytään kaiken aikaa Eu:n hölmöilyjä, eikä ole aikaa uudistua.

Älkää enään osallistuko EU:n hölmöilyyn, ei erota eikä liitytä, otetaan aika lisä ja jätetään nyt menemättä mihinkään uuteen velvoitukseen ja korjatkaamme omamaa. Voit auttaa muita laittamalla oma talous kuntoon, uudistamalla se totaalisesti ja aloita nyt heti. Mitään etuuksia ei tarvitse purkaa kun uusitte tuotannon kaikilla sektoreilla. Valtio myöntää alennuksia uudistumis työstä. Velkaa voi ottaa niin paljon kuin tarve jos teko on yksityinen uustuotanto jossa on tehty arvio sen kannattavuudesta. Valtio korjaa oman it-tekniikkansa kuntoon ja karsii edelleen byrokratian henkilöstöä.

Vain kansan äänestys vahvistaa demokratiaa. Sitovat äänestykset voimaan suurista asioista, eduskunta päättää mikä on suuri asia, valtaa siltä voi viedä vain se itse päätöksillään ja kansa.

Emerituskeksijä.

Työn ilon julistus 2013 trokeena, Pekka Porvali teki jälleen työnilonjulistuksesta trokeemuotoisen runon:

February 1st, 2013

”Ruvetkaamme nyt runolle
ilo työstä irrottaen
talkoissa tasaväkisten
mieltä työhön juurrutellen
vaikuttaen vankoin ottein

Toivottomuus karkottaen
vältellen valittamista
tunne myönteinen avuksi
ajatusten auttajaksi
myönteisyyden markkinoiksi

Onnistumme vain yhessä
auttamahan asiakasta
ohitamme valituskuoron
hyvinvoinnilla hypäten
yli vastusten vähäisten

Tietäköön kumppani osansa
sananvaltansa tajutkoon
ilmapiirin ruokinnassa
riemun työhön kasvannassa
esimiehen palkinnassa

Tervehdintä, kiittäminen
kehuminen ja palaute
perustaidot ihmisyyden
näistä voimia otamme
ilon työhön irrotamme

Vastuu omasta tilasta
oman pään on sopukoissa
luontopa rientääkin avuksi
mielenrauhan etsinnässä
arjessa myös ankarassa”

Myötäillen: Emerituskeksijä